iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 5. 2007
22:15 na ČT1

1 2 3 4 5

131 hlasů
27964
zhlédnutí

Obyčejné životy

Správci hradů

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Obyčejné životy - Správci hradů

 • 00:00:02 Vždycky mě zajímali lidé,
  kteří život věnují správě hradu,
 • 00:00:05 zámku nebo kostela.
 • 00:00:07 Ve srovnání se staletou historií
  svěřených objektů se zdají být
 • 00:00:11 jejich příběhy obyčejné,
  schované za zdmi jejich hradu.
 • 00:00:16 Tito správci měli však
  své původní profese.
 • 00:00:19 Nenarodili se jako kasteláni,
  kostelníci nebo ředitelé muzeí.
 • 00:00:23 Když se doktor filozofie
  Zdeněk Troup chystal na dráhu
 • 00:00:27 knihovníka a teoretika umění,
  asi netušil, že se potká
 • 00:00:31 s klášterem Ve Zlaté koruně.
 • 00:00:44 V Čechách vládl komunismus,
  a mně se zdálo, že nic nemá smysl.
 • 00:00:47 A při tom rozhodování,
  kam člověk nasměruje další život,
 • 00:00:50 jsem si říkal, kam se pustím,
  co udělám,
 • 00:00:53 abych tomu režimu nesloužil?
 • 00:00:55 Říkal jsem si, že musím najít něco,
 • 00:00:57 z čeho možná nebudou moc velké
  peníze, nebude z toho koukat
 • 00:01:03 velká kariéra, ale něco,
  co bude mít smysl.
 • 00:01:10 Komunistický režim nepřál
  historickým památkám obecně,
 • 00:01:13 ale církevním památkám zvláště.
 • 00:01:17 Ten objekt byl opravdu
  v desolátním stavu.
 • 00:01:20 Projevovaly se tu statické poruchy
  a bylo nutno
 • 00:01:23 s tím rychle něco dělat.
 • 00:01:26 Zpočátku opravdu vlastníma rukama
  a s minimem prostředků,
 • 00:01:31 postupně jsme pokračovali
  s opravou dalších částí,
 • 00:01:35 až jsme to dotáhli do r. 1989.
 • 00:01:38 Potom rekonstrukce nabrala
  jiný rozměr a tempo.
 • 00:01:45 Musím říci, že ta práce za tu dobu,
  kdy tady jsem, tj. od r. 1981,
 • 00:01:51 tak mě nikdy nepřestala bavit.
 • 00:02:00 Protože tady si člověk může
  uvědomit, že stojí více
 • 00:02:03 než kde jinde na ramenou předků,
  kteří tady byli před námi.
 • 00:02:09 V tomto případě můžeme zmínit
  zakladatele kláštera
 • 00:02:12 Přemysla Otakara II., slavnou
  tradici cisterciáků.
 • 00:02:15 Na to všechno jsem mohl
  ve své práci navazovat.
 • 00:02:19 Musím říct, že nepřestávám děkovat
  Pánu Bohu, že mi ta možnost
 • 00:02:24 byla dopřána.
 • 00:02:32 Jestliže sem přijde člověk,
  který se dokáže soustředit,
 • 00:02:37 obrátit vnitřní zrak sám na sebe,
  tak může zažít pocity,
 • 00:02:42 které jinde nezažije.
 • 00:02:45 Zažije zde pocit soustředění,
  odloučení a dotkne se ho něco,
 • 00:02:50 co zřejmě nějakým způsobem
  je uloženo v těch zdech.
 • 00:02:59 Díky té cisterciácké řeholi,
  díky umění cisterciáků
 • 00:03:04 a díky té atmosféře,
  která se zde zachovala.
 • 00:03:12 Já jsem tady majitelem klíčů.
 • 00:03:14 Vlastně je to dočasná role
  a každý den se připravuji na to,
 • 00:03:20 že jednoho dne moje úloha
  tady skončí, ty klíče předám.
 • 00:03:26 Jde mi o to, abych ten svěřený
  objekt, ten kus národního bohatství
 • 00:03:33 předal v lepším stavu,
  než v jakém jsem jej nalezl.
 • 00:03:44 Já myslím, že jsem našel
  svoje místo.
 • 00:03:47 Díky té práci, ve které
  spatřuji smysl, mohu říct,
 • 00:03:51 že mi přináší naplnění.
 • 00:04:02 Poněšice jsou už po léta místem
  setkání a setkávání generací
 • 00:04:05 studentů AMU.
 • 00:04:10 Toto magické území vybudovali
  studenti téměř sami.
 • 00:04:12 Dnes se o legendární středisko
  stará lesní inženýr Jan Hrouzek.
 • 00:04:17 Zajímala ho myslivost, správa lesa,
  a netušil, že bude denně poslouchat
 • 00:04:21 Shakespearovy verše, rozbory filmů
  nebo tóny Dvořákovy symfonie.
 • 00:04:26 Co mě lákalo stát se lesním
  inženýrem?
 • 00:04:29 Protože jsem se na hájovně narodil.
 • 00:04:33 Táta byl lesák, já jsem s ním
  prožil mládí v lese,
 • 00:04:36 tak jsem šel na lesnickou školu.
 • 00:04:38 Postupoval jsem dál a dál,
  pracoval jsem v mnoha funkcích.
 • 00:04:43 Pak jsem skončil, zůstal jsem
  v lese, ale v jiné profesi,
 • 00:04:48 u správcování tady toho poněšického
  "hradu", jak ty říkáš.
 • 00:04:57 Je opravdu jedinečný v jižních
  Čechách. Je to tady krásné.
 • 00:05:06 Pojem šťastný je dost složité
  vyjádření, ale já si myslím,
 • 00:05:10 že jsem spokojený.
 • 00:05:13 Mám práci, která mě baví.
 • 00:05:15 Mám rodinu, která je živá a zdravá.
 • 00:05:22 Mám pochopení u manželky,
  která tady se mnou pracuje,
 • 00:05:25 takže mi to docela naplňuje
  smysl života.
 • 00:05:31 Poslední dobou mi udělalo radost,
  že se podařilo udělat další etapu
 • 00:05:35 tohoto střediska.
 • 00:05:37 Středisko vznikalo na začátku
  šedesátých let a bylo jen
 • 00:05:41 vodáckou základnou pro studenty
  naší školy - AMU a AVU.
 • 00:05:51 Studenti sem přijížděli, naučili se
  na Vltavě pádlovat, jezdit na lodi,
 • 00:05:55 pak sjížděli Vltavu
  a vraceli se sem.
 • 00:05:58 Takže středisko bylo využíváno
  jen přes letní období.
 • 00:06:01 Postupem času se to tady
  zdokonalovalo, až se mi podařilo,
 • 00:06:04 že za přispění našeho vedení školy
  jsme mohli provést docela obstojnou
 • 00:06:10 rekonstrukci střediska.
 • 00:06:16 Středisko je v současné době
  využíváno celoročně.
 • 00:06:34 Práce je jako každá jiná.
 • 00:06:36 Pokud člověk něco dělá,
  chce to dělat dobře,
 • 00:06:39 tak se tomu musí plně věnovat.
 • 00:06:41 A když se něčemu věnuješ plně,
  tak tě to pak plně uspokojí
 • 00:06:44 a pak už není třeba vyhledávat
  nějaké další koníčky.
 • 00:06:48 Vlastně práce se ti stane
  velkým koněm.
 • 00:07:01 Kdyby se Karel Čapek vrátil
  na své sídlo do Strže,
 • 00:07:04 našel by tu i dnes svůj potok,
  který tak rád reguloval,
 • 00:07:07 i svoji lavičku,
  z níž pozoroval ledňáčky.
 • 00:07:12 Díky rodině Palivců a nadaci
  Čapkova Strž žije na tomto místě
 • 00:07:16 čapkovská tradice dodnes.
 • 00:07:18 Jako kulturní referentka
  Kristina Váňová jistě netušila,
 • 00:07:22 že svůj život spojí s odkazem
  Karla Čapka.
 • 00:07:26 Tady člověk musel dělat
  úplně všechno.
 • 00:07:29 Tady řešíte nefunkční WC,
  zrovna tak jako návštěvu
 • 00:07:32 velkého státníka.
 • 00:07:34 Každý den vám tady přináší
  něco úplně nového.
 • 00:07:41 Možná, že to bylo i to,
  co tady poutalo i Karla Čapka -
 • 00:07:45 tady začínáte něco úplně znovu.
 • 00:07:48 Tady můžete trošičku otisknout
  tu svoji stopu.
 • 00:07:56 Navíc jsem vždycky měla představu,
  že tohle místo, které má dodnes
 • 00:08:00 velice zvláštní atmosféru,
  a citliví lidé to tady vnímají,
 • 00:08:04 že toto místo bude takovým živým
  organismem, kde tvůrčí potenciál
 • 00:08:10 obyčejných lidí bude uplatněn.
 • 00:08:14 Že to bude místo, kde se bude hrát
  ochotnické divadlo,
 • 00:08:18 kde budou probíhat setkání,
  koncerty, dětské přehlídky,
 • 00:08:22 soutěže... Že každý, kdo sem
  přijde, tak nějakým způsobem to,
 • 00:08:27 co je v něm nejlepší,
  tady bude moci uplatnit.
 • 00:08:31 A to mi přijde opravdu čapkovské.
 • 00:08:44 Na Vánoce přišla obálka,
  kde jako odesilatel byl označen
 • 00:08:47 Karel Čapek, bezejmenná ulice,
  Praha.
 • 00:08:54 A tak jsem si řekla, to bude nějaká
  legrácka od kohosi.
 • 00:08:58 A když jsem tu obálku otevřela,
  tak na mě vypadla litografie
 • 00:09:03 od Josefa Čapka, která tu byla
  před léty z památníku ukradena.
 • 00:09:11 S ní dopis, ve kterém se stále
  bezejmenný pachatel,
 • 00:09:15 protože ani po těch letech
  nedokázal napsat svoje jméno,
 • 00:09:20 se omlouval.
 • 00:09:22 Přiznal se, že skutečně to byl on,
  kdo tu věc odsud vzal.
 • 00:09:25 Ale že ho svědomí tak dlouho
  trápilo, až ji vkládá do obálky
 • 00:09:29 a vrací zpátky.
 • 00:09:32 A psal tam, že když ji uvidí zase
  na zdi v pracovně Karla Čapka,
 • 00:09:37 tak bude vědět,
  že jsme mu to odpustili.
 • 00:09:40 Tak ještě toho 23. prosince
  jsem tehdy hledala provozovnu,
 • 00:09:45 kde by mi tu reprodukci
  znovu zasklili a mohli jsme ji
 • 00:09:49 umístit tady v Čapkově pracovně.
 • 00:09:53 Protože co kdyby ten člověk přišel
  a chtěl to vidět?
 • 00:10:01 Asi vím, čeho už v životě
  nemohu dosáhnout.
 • 00:10:04 Srovnala jsem se s tím a pracuji
  na tom, co je kolem mě,
 • 00:10:08 co ovlivnit ještě mohu,
  kde mohu ještě načerpat.
 • 00:10:19 Zajímavé je to, že třeba jsem
  v určitém okamžiku života
 • 00:10:22 přestala shromažďovat věci,
  ale začala jsem hodně lpět
 • 00:10:26 na vztazích. Na vztazích s lidmi.
 • 00:10:29 A myslím si, že opravdu to je ten
  největší přepych a největší štěstí
 • 00:10:35 života, mít kolem sebe lidi,
  se kterými máte pořád co říct.
 • 00:10:51 Když člověk nahlédne na svůj život,
  tak vlastně je to neustálý průvod
 • 00:10:57 "obyčejných" věcí.
 • 00:10:59 Právě ta novela "Obyčejný život"
  je geniální.
 • 00:11:05 Není to vůbec nějaká taková laciná
  obhajoba toho, že je nás víc těch,
 • 00:11:10 kteří nedosáhneme výšin uměleckých,
  vědeckých, ale že je to skutečně
 • 00:11:15 vyhmátnutí toho, jak to udělat,
  aby byl člověk šťastný, vyrovnaný.
 • 00:11:25 Možná štěstí v tomhle smyslu
  nejsou takové úžasné pocity,
 • 00:11:30 že vás to nutí létat, ta euforie,
  ale je to životní vyrovnanost.
 • 00:11:36 Tak v tom si myslím, že je asi
  princip toho Čapkova štěstí.
 • 00:11:47 Jsou tady okamžiky, které bych měla
  tendenci vnímat jako smutné.
 • 00:11:52 Je to zejména v podzimních dnech,
  kdy se brzo stmívá,
 • 00:11:56 kdy není třeba pěkné počasí.
 • 00:12:02 Zase to vnímám tak, že i ten Čapek
  tady chodil, tyhle chvíle,
 • 00:12:06 které citlivého člověka směrují
  někam, že prožíval stejně jako já.
 • 00:12:17 A když tady za šera chodíte
  tím domem, tak se ozývají takové
 • 00:12:22 všelijaké zvuky, lupání, tak máte
  pocit, že za každým rohem je.
 • 00:12:31 Vždycky když odcházím večer domů,
  tak říkám, na shledanou,
 • 00:12:33 pane Čapku.
 • 00:12:39 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související