iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 3. 2007
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

8 hlasů
14817
zhlédnutí

Pavel Brázda

Pozoruhodný výtvarník, který vždy tvořil zcela svobodně a nezávisle.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pavel Brázda

 • 00:00:30 O těch mých obrazech se říká,
  že mají groteskní povahu.
 • 00:00:35 Mně tak vycházejí.
 • 00:00:50 A samozřejmě toto pochází z toho,
  že se mi skutečnost a lidské životy
 • 00:00:55 jeví jako groteskní.
 • 00:01:00 Myslím, že takové skutečně jsou.
 • 00:01:05 Když kreslím zcela volně,
  tak mi to tak vychází.
 • 00:01:09 Mně se to stává dokonce ve snu.
 • 00:01:11 Já mám častěji sny groteskní
  až komické než nějaké
 • 00:01:15 jednoznačně děsivé.
 • 00:01:37 Moje obrazy vznikají,
  pokud jde o princip, o genezi,
 • 00:01:41 takovým trošku podobným způsobem,
  jako vznikají sny.
 • 00:01:47 Prostě ty obrazy mají obdobnou
  tematickou strukturu jako ty sny.
 • 00:01:52 A dokonce vznikají víceméně
  nezávisle na mé vůli,
 • 00:01:57 protože často jsou to koláže.
  V koláži si věci dělají, co chtějí.
 • 00:02:05 To říkám přehnaně. Samozřejmě mám
  určitý racionální rámec,
 • 00:02:10 ve kterém se ta hra odehrává.
 • 00:02:13 Ale to, jak se tam věci setkávají
  a vytvářejí určité konfigurace,
 • 00:02:20 které působí ze začátku absurdně,
  já jim nerozumím, ani se nestarám
 • 00:02:27 o to, abych jim rozuměl,
  ale ta stránka je druhotná.
 • 00:02:37 Apriori dokonce nedělám věci,
  které by byly tematicky
 • 00:02:40 předem určeny.
 • 00:02:53 Můžu říct, že ten můj až nápadně
  působící optimismus,
 • 00:03:00 ten můj bílý humor -
  je ve skutečnosti rubem
 • 00:03:04 mého černého humoru.
 • 00:03:14 A vitální optimismus toho mého
  bílého humoru, založeného ne
 • 00:03:18 na nějaké víře, ale na sázce.
 • 00:03:21 Ten je z druhé strany doplněný
  určitým antologickým pesimismem.
 • 00:03:47 Nakonec jde o to, když už v tomto
  světě žijeme, tak ani nám nic
 • 00:03:52 jiného nezbývá, než abychom to
  přijali takové, jaké to je
 • 00:03:57 a vydávali o tom svědectví.
 • 00:04:13 To, v čem je to projevem obrovské
  lidské energie, která je úžasná,
 • 00:04:18 obdivuhodná, která samozřejmě
  dovede být jako všechno taky
 • 00:04:22 neblahá a nebezpečná.
 • 00:04:47 Jako malé dítě jsem myslím
  nemaloval nějak nadprůměrně více,
 • 00:04:50 nějak zvláštněji.
 • 00:04:54 Ale v 11 letech jsem dostal olejové
  barvy a začal jsem malovat
 • 00:04:59 obrázky z města.
 • 00:05:05 Pohled na činžáky nebo pohled
  na Dominikánskou ulici v Brně.
 • 00:05:16 Pak jsem toho nechal a asi
  v 16 letech jsem se k tomu vracel.
 • 00:05:21 To už jsem do jisté míry navázal
  na moderní umění.
 • 00:05:29 Já jsem ho znal dobře, protože moji
  rodiče měli vynikající sbírky
 • 00:05:34 moderního umění.
 • 00:05:35 Já jsem to všechno znal,
  ale když jsem začínal,
 • 00:05:39 tak jsem vycházel z expresionismu
  i z některých prvků kubistických.
 • 00:05:45 Taky dodnes jak ty expresivní
  prvky, tak ta kubisticky založená
 • 00:05:50 struktura obrazu v těch věcech
  zůstává, i když jsou úplně jiné.
 • 00:05:57 Tak v těch 16 - 17 letech už jsem
  vyvinul zvláštní svůj styl,
 • 00:06:02 který do jisté míry pokračuje
  dodnes.
 • 00:06:21 Vytváření mého vlastního světa,
  mého vlastního názoru,
 • 00:06:25 bylo pro mě zcela přirozené
  od začátku.
 • 00:06:29 Ne že bych si to osobně přál,
  že bych se chtěl nějak odlišit,
 • 00:06:36 ale odlišilo se to proto,
  že potřeba výrazu byla jiná
 • 00:06:41 a bylo třeba pro to najít
  jiné prostředky.
 • 00:06:45 Nebylo v tom nic samozřejmého.
 • 00:06:49 Nešlo o to, abych chodil na trh
  s něčím originálním.
 • 00:06:53 Mně vůbec nikdy nešlo o to,
  abych chodil na trh.
 • 00:06:57 A vlastně jsem na trh vůbec nikdy
  nechodil, protože sázet
 • 00:07:00 svou budoucnost do toho,
  že by člověk prodával své obrazy,
 • 00:07:04 může pro člověka, který to myslí
  opravdově a chce
 • 00:07:08 v tom něco pořádného udělat,
  tak to může být pro něj
 • 00:07:13 hrozně nebezpečné a zhoubné.
 • 00:07:24 Já jsem žil prvně sice blahobytný
  a kulturní život, nicméně v rodině,
 • 00:07:29 kde to manželství bylo
  hodně rozporné.
 • 00:07:37 Nesžili se vlastně nijak zvlášť
  dobře a to dětství
 • 00:07:40 bylo často poznamenané.
 • 00:07:57 S otcem jsem byl hodně v takovém
  napjatém vztahu odedávna.
 • 00:08:01 Samozřejmě si přál, abych se stal
  advokátem a politikem,
 • 00:08:06 abych kráčel v jeho šlépějích.
 • 00:08:09 Pro něj bylo zklamáním,
  že jsem neměl žádné ctižádosti,
 • 00:08:14 ani ctižádost vynikat ve škole.
 • 00:08:18 Byl jsem pro něj velké zklamání,
  nebyl se mnou spokojený.
 • 00:08:35 Máma, to bylo něco úplně jiného.
 • 00:08:38 Máma byla víc než matkou
  v obvyklém slova smyslu.
 • 00:08:42 Byla takovou mou blízkou
  přítelkyní.
 • 00:08:50 Ona pocházela z kulturní rodiny,
  ona byla oblíbenou neteří
 • 00:08:54 bratří Čapků. Když už okolnosti
  na ni začaly těžce doléhat,
 • 00:09:00 ke konci života začala pít
  a pokusila se o sebevraždu.
 • 00:09:04 Zemřela ve dvaapadesáti letech
  na 2. záchvat mozkové mrtvice,
 • 00:09:09 takže ten osud byl dost smutný.
 • 00:09:17 A ta poslední léta právě dělala
  vyšívané obrázky a vznikly z toho
 • 00:09:22 docela krásné věci.
 • 00:09:37 Život na tomto světě je založený
  způsobem, který může být
 • 00:09:41 nejen dost děsivý, ale o kterém se
  ani nedá říct, že je to něco,
 • 00:09:45 s čím bych mohl souhlasit.
 • 00:09:48 Ten svět se mi jeví jako dost
  absurdní.
 • 00:10:06 Když koukám na svět, jaký je,
  a nejen ten svět,
 • 00:10:09 jaký z něj dělají lidi...
 • 00:10:13 ...ale jak je založený.
 • 00:10:19 V té přírodě je opravdu
  tolik krutosti a ten princip je
 • 00:10:24 tak dokonale morálně nepřijatelný.
 • 00:10:28 Když pomyslím na představu,
  že tohle by mělo být dílo
 • 00:10:32 nějakého boha, který by tohle
  takovým způsobem řídil,
 • 00:10:37 tak bych nechtěl být na jeho místě.
 • 00:10:48 Tak bych nechtěl nést odpovědnost
  za tenhle absurdní, tvrdý a krutý,
 • 00:10:54 nespravedlivý svět.
 • 00:10:56 Ten svět je opravdu takový,
  že není proč,
 • 00:11:00 a to není ani možné
  dělat si o něm iluze.
 • 00:11:28 Když říkám o sobě, že můj život
  byl myslím poměrně šťastný,
 • 00:11:34 ne vždycky, já jsem míval také
  návaly depresí,
 • 00:11:38 leccos na mě doléhalo i z toho
  společenského i z toho osobního
 • 00:11:43 Ne vždycky jsem to měl snadné.
 • 00:12:02 Celý můj život byl významný
  především v tom,
 • 00:12:04 že jsem nikdy nebyl sám.
 • 00:12:06 Na té akademii jsem se seznámil
  s Věrou Novákovou.
 • 00:12:11 Od začátku r. 1949 jsme byli
  ze studia z politických důvodů
 • 00:12:16 vyloučeni a od té doby
  jsem nikdy sám nebyl.
 • 00:12:39 Naše soužití bylo něčím,
  co vytvářelo určitou základní
 • 00:12:43 životní atmosféru, ve které jsme
  všechny ty nepřízně přežívali.
 • 00:12:51 My jsme mohli s Věrou spolu žít,
  což bylo důležité,
 • 00:12:54 a mohli jsme oba malovat.
 • 00:12:59 Skutečně od začátku jsme se
  sblížili jako malíři.
 • 00:13:02 Kdybych viděl, že nemaluje dobře,
  tak bych asi ani ten zájem
 • 00:13:06 o ni neměl.
 • 00:13:13 Samozřejmě jsme si uvědomovali
  v plné míře, jak děsivá je
 • 00:13:18 ta skutečnost, ve které žijeme.
 • 00:13:21 Ale my jsme uprostřed toho měli
  svůj život, který ve srovnání
 • 00:13:27 s těmi jinými byl poměrně šťastný.
 • 00:13:44 Díky zatajení kádrových materiálů
  se podařilo i po tom vyhození,
 • 00:13:51 skutečně fatálním vyhození
  z Akademie výtvarných umění,
 • 00:13:56 se podařilo dostat se aspoň
  na tzv. Vyšší školu uměleckého
 • 00:14:01 průmyslu, takže jsme nakonec
  získali předpoklady k tomu,
 • 00:14:06 že jsme se potom stali oba
  tzv. výtvarníky z povolání.
 • 00:14:18 Živili jsme se potom po většinu
  života na volné noze.
 • 00:14:23 Někdy líp, někdy krušněji.
  Měli jsme podprůměrné příjmy.
 • 00:14:28 Ale nám to vůbec nevadilo,
  v tom relativním rámci možností
 • 00:14:33 jsme mohli přece jen aspoň částečně
  malovat a částečně se živit
 • 00:14:38 ilustracemi, ať už lékařskými
  nebo později přírodovědnými.
 • 00:15:00 V polovině 70. let, to už bylo
  tak mizerné, že Věra byla
 • 00:15:04 nějakou dobu zaměstnaná
  v Archeologickém ústavu.
 • 00:15:07 Ale to už nemohla dělat skoro
  vůbec, takže jsme ke konci
 • 00:15:11 už kreslili většinou doma
  jenom archeologické střepy.
 • 00:15:18 Tak jsem potom nastoupil na 10 let
  do koksové kotelny.
 • 00:15:22 Byl jsem tam velice spokojený.
 • 00:15:26 To byl vůbec nejlepší
  a nejdůstojnější způsob,
 • 00:15:30 jak tu dobu přežít.
 • 00:15:35 Ona se dostala z takové spořádané
  a opravdu pěkně vedené rodiny
 • 00:15:41 v krásném domě, v nádherné zahradě,
  se dostala do situací
 • 00:15:47 nesrovnatelně drsnějších.
  Se mnou to jinak ani nešlo.
 • 00:15:57 Když chce člověk něco pořádného
  udělat, tak nemusí mít
 • 00:16:00 snadný život.
 • 00:16:02 Když je to příliš snadné,
  tak to nevede k dobrým výsledkům.
 • 00:16:40 Ty hlavy, přesněji obličeje,
  protože to je tam na tom podstatné,
 • 00:16:45 vyjadřují vlastně i určitý stav
  k světu. Ti lidé jsou v určité
 • 00:16:50 existenciální situaci.
 • 00:16:57 A vlastně v té hlavě, která
  odedávna byla patrně důvodně
 • 00:17:03 pokládána za sídlo lidské duše,
  tak tam se v celé historii
 • 00:17:08 výtvarného umění ukazuje taky
  vztah výtvarného umělce ke světu.
 • 00:17:21 V těch hlavách se objevuje dost
  z toho napětí, které v člověku
 • 00:17:25 vzniká při pohledu na tento svět.
 • 00:17:38 Žijeme ve vědecko-technické utopii,
  která se uskutečnila.
 • 00:17:54 Techniku beru jako něco,
  co zvláštním způsobem
 • 00:17:57 antropomorfizuje svět.
 • 00:18:25 Taky se to projevuje v obrazech
  zcela konkrétně.
 • 00:18:28 Naprosto typičtí jsou závodníci,
  kde stroje jsou vlastně
 • 00:18:34 antropomorfizované.
 • 00:18:40 Některá auta, která kreslím,
  bývají taky zoomorfizované,
 • 00:18:45 protože to auto přebírá
  tu funkci zvířete.
 • 00:18:54 A je to určitá nadrealita
  toho člověka.
 • 00:18:59 Ti závodníci na motocyklech,
  to je vlastně určitá obdoba
 • 00:19:04 bájných bytostí,
  jako byli kentauři.
 • 00:19:12 Tito závodníci jsou moderní
  současnou dynamickou obdobou
 • 00:19:17 těch dávných kentaurů apod.
 • 00:19:26 V mých obrazech dochází přímo
  k mýtizaci techniky.
 • 00:19:33 Technika vytváří i určitý
  nový typ přírody.
 • 00:20:01 Je možné, že někdy se člověku
  podaří, aby něco z lidských
 • 00:20:05 vlastností vmontoval i do potomků
  těch počítačů. Ale myslím,
 • 00:20:10 že zatím je to nepravděpodobné.
 • 00:20:13 Zvláštnost lidskosti ve spolupráci
  s umělou inteligencí
 • 00:20:18 těch počítačů vyniká dost výrazně.
 • 00:20:36 Co těm počítačům taky chybí,
  je přirozená lidská hravost.
 • 00:20:42 Ta je jedním z principů,
  ne-li vůbec základním principem
 • 00:20:47 tvorby, které se říká umělecká.
 • 00:20:58 V 60. letech moji současníci
  mi byli poměrně hodně vzdálení.
 • 00:21:03 Tam jsem nenašel nikoho
  zvlášť lidského.
 • 00:21:09 Mně takové příliš efemerní
  probíhání různých módních směrů
 • 00:21:15 bylo vždycky cizí.
 • 00:21:20 Já jsem přece jen trošku mimo
  tu věc toho odstupu.
 • 00:21:25 A to se týká jak toho náhledu
  na ten svět a sledování toho,
 • 00:21:30 co se v něm děje, tak samozřejmě
  potom té mé situace
 • 00:21:34 ve výtvarném uměním.
 • 00:21:37 Já nemám touhu, ani potřebu být in,
  jak se říká.
 • 00:21:42 Já zůstanu vždycky out,
  zůstanu úplně vedle, úplně mimo.
 • 00:21:55 Já jsem přijal tu situaci takovou,
  jaká je, a uplatňovat se nějakým
 • 00:22:00 příliš profesionálním způsobem
  se mně nijak nechtělo.
 • 00:22:09 Já jsem zažil dost nepříznivých
  okolností,
 • 00:22:13 vlastně po většinu života.
 • 00:22:16 Do jisté míry jsem si za to mohl
  sám, poněvadž kdybych byl
 • 00:22:20 konformnější, tak bych to měl
  snadnější. Ale mně o tohle nešlo.
 • 00:22:25 Musím říct, že i v těch nejhorších
  dobách jsem byl většinou šťastný.
 • 00:22:42 Pokud se tomu člověk může bránit
  a dovede se tomu bránit,
 • 00:22:48 tak to je dobré.
 • 00:22:58 Pokud jde o ty moje obrazy,
  tak se domnívám, že tam je
 • 00:23:03 ta obojí stránka světa.
 • 00:23:06 A sice ta opravdu hrůzná,
  děsivá a krutá.
 • 00:23:10 A neméně taky ta stránka někdy
  až idylická, ta stránka blažená,
 • 00:23:16 kterou třeba ta příroda
  nám někdy uštědřuje.
 • 00:23:30 Pro mě smysl života byl a je
  především v tom, abych udělal
 • 00:23:34 nějaké dobré obrazy.
 • 00:23:37 A s tím nebývám dost spokojený.
 • 00:23:44 Myslím si, že jsem toho mohl
  udělat daleko víc.
 • 00:23:48 Jediné, co mě těší, je to,
  že pořád mám naději,
 • 00:23:52 že toho ještě dost udělám.
 • 00:23:56 A že něco málo z toho,
  co jsem nestačil,
 • 00:23:58 že ještě stačím dohnat.
 • 00:24:04 Jestli budu mít dost času,
  ještě, doufám, tak bych snad mohl
 • 00:24:08 to, co mě nestačí uspokojit,
  aspoň částečně napravit.
 • 00:24:15 Podstatné pro mě je,
  abych byl dost živý až do smrti.
 • 00:24:21 Já si myslím, že život má takový
  smysl, jaký mu člověk dá.
 • 00:24:28 Pro mě je důležitý především
  ten výsledek práce.
 • 00:24:32 Ideální je, abych skončil
  v krásných obrazech.
 • 00:24:39 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2007

Související