iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2007
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

160 hlasů
21222
zhlédnutí

Modli se a podnikej

Dokument o tom, jak lze či nelze nakládat s církevním majetkem

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Modli se a podnikej

 • 00:00:14 Srdečně vítejte
  v klášteře ve Schläglu.
 • 00:00:19 Klášter leží na rozhraní
  Čech a Bavorska.
 • 00:00:26 Od rodu Rožmberků
  jsme dostali darem
 • 00:00:34 velkou část Šumavy
  na rakouské straně
 • 00:00:37 a spravujeme zde
  5 000 ha lesa.
 • 00:00:39 Vyrábíme také energii.
 • 00:00:41 V okolí,
  stejně jako v klášteře,
 • 00:00:43 provozujeme pohostinství,
  kde srdečně vítáme
 • 00:00:46 také hosty z Čech.
 • 00:01:02 Tak to se nemáme tak dobře
  a hned tak se nebudeme mít
 • 00:01:06 až tak dobře.
 • 00:01:08 Myslím si, že to vidíte,
  když se podíváte kolem sebe,
 • 00:01:10 v jakém stavu je náš klášter.
  To je úplně o něčem jiném.
 • 00:01:18 Zde jsou vyvěšeny
  ukázky hospodářských map
 • 00:01:21 jednotlivých
  arcibiskupských velkostatků.
 • 00:01:24 V naprosté většině se jedná
  o majetky,
 • 00:01:27 které jsou dnes
  ve vlastnictví státu
 • 00:01:30 nebo zabrané církevní majetky
  lesních celků.
 • 00:01:41 Církve dnes mají v České republice
  svobodu jako snad nikdy předtím.
 • 00:01:46 S právem
  volby svých představitelů,
 • 00:01:48 s ústavou zaručující
  jejich suverenitu
 • 00:01:51 nebo třeba
  s vlastními médii.
 • 00:01:53 Co víc, po r. 1989
  se dokonce začalo vážně uvažovat
 • 00:01:56 o jejich odškodnění za křivdy,
  které utrpěly v minulosti.
 • 00:02:05 V první polovině 90. let
  byl zrušen ten,
 • 00:02:08 už přesně nevím,
  jak se to jmenovalo -
 • 00:02:10 úřad dohledu nad církvemi,
  tak nějak,
 • 00:02:12 a církve mohly začít působit
  ve školství, ve vězeňství,
 • 00:02:15 v sociální sféře,
  ve zdravotnictví,
 • 00:02:17 v charitativní oblasti...
 • 00:02:19 Všechny zákony,
  které tehdy byly tvořeny,
 • 00:02:22 byly tvořeny s úmyslem,
  aby ji vrátily i do těch pozic,
 • 00:02:25 které v těchto oblastech
  církev vždycky zastávala.
 • 00:02:31 Církve dnes mají mít úlohu,
  a s tím jsme se shodli
 • 00:02:33 s ostatními,
  jako určitou hráz a bariéru
 • 00:02:37 proti vulgarizaci světa.
 • 00:02:42 A barbarizaci světa,
  která tady je.
 • 00:02:47 Tady bylo na jedné straně
  velké odčerpávání lidí,
 • 00:02:49 které bylo,
  podle mého názoru,
 • 00:02:52 docela slušně naplněno zákony,
  které tady byly přijaty.
 • 00:02:56 A hodně věcí se navenek
  změnilo,
 • 00:02:58 ale do podstaty
  se tenkrát příliš nešlo.
 • 00:03:02 Na jedné straně je tak slyšet
  oficiální proklamace
 • 00:03:04 o důležitosti,
  prospěšnosti a nezastupitelnosti,
 • 00:03:08 na straně druhé jsou církve
  v očích mnohých
 • 00:03:10 stále považovány
  za dávno překonanou zbytečnost.
 • 00:03:14 V lepším případě za jakousi
  obdobu spolku zahrádkářů,
 • 00:03:17 který může sloužit
  přinejlepším sám sobě.
 • 00:03:20 I proto může
  takto vzdělanému publiku
 • 00:03:23 připadat situace na jihozápad
  od českých hranic
 • 00:03:25 za něco přinejmenším
  překvapivého.
 • 00:03:34 Náš hlavní úkol je starost
  o duši a spiritualitu.
 • 00:03:39 Kvůli majetku máme ale také
  světské povinnosti.
 • 00:03:43 Je to velká zodpovědnost
  a myslím,
 • 00:03:45 že když dobře hospodaříme
  s majetkem,
 • 00:03:48 přinášíme tím mnoho dobrého
  také pro zdejší lidi,
 • 00:03:52 což pozitivně vidí
  i naše vláda.
 • 00:04:02 V klášteře Schlägl
  máme různé provozy.
 • 00:04:05 Zaměstnáváme v nich
  asi 200 lidí.
 • 00:04:08 Jsou zde lidé, kteří pracují
  pouze na zkrácený úvazek,
 • 00:04:12 ale většina na plný úvazek
  a dobře si vydělají.
 • 00:04:29 Nejde o nic jiného,
  než o pokračování z dávných dob,
 • 00:04:32 kdy církev,
  řečeno s nadsázkou,
 • 00:04:34 byla podnikem,
  na němž závisel celý kraj.
 • 00:04:38 Za ten však měla
  nejenom duchovní odpovědnost.
 • 00:04:41 Jedním z nejcennějších pramenů
  o církevní ekonomice
 • 00:04:43 v tehdejší době
  jsou tzv. urbáře.
 • 00:04:51 Urbář eviduje veškeré majetky,
  jak byly velké vesnice,
 • 00:04:56 kolik tak zhruba
  jednotlivý hospodář
 • 00:05:00 obhospodařoval půdy,
  jestli tam byli další
 • 00:05:07 nějaké hospodářské aktivity,
  jestli tam byli jenom sedláci
 • 00:05:11 nebo ten nižší stav,
  tzv. podruzi.
 • 00:05:15 To všechno tam najdeme.
 • 00:05:21 Rožmberkové, když v roce 1259
  sem pozvali cisterciáky,
 • 00:05:24 tak jim darovali závětí
  určité území v okolí
 • 00:05:31 a zároveň si vymínili,
  že tento majetek
 • 00:05:35 musí sloužit k tomu,
  aby byl klášter navěky udržován.
 • 00:05:42 Pozvali sem cisterciáky,
  aby tu krajinu zkultivovali
 • 00:05:46 nejenom po duchovní stránce,
  ale i po materiální.
 • 00:05:51 Modli se a pracuj.
 • 00:05:58 Kláštery cisterciáků
  tehdy byly středisky,
 • 00:06:01 kde se shromažďovali lidé,
  kde se konala kulturní činnost,
 • 00:06:03 kde se konala osvěta,
  kde se lidé vzdělávali.
 • 00:06:06 Také ti klášterníci
  museli z něčeho žít.
 • 00:06:09 Vždycky, když panovník
  založil klášter,
 • 00:06:12 tak ho také zabezpečil.
 • 00:06:15 A dary od panovníků,
  nebo od ostatních lidí,
 • 00:06:18 přicházely i v pozdějších
  dobách.
 • 00:06:21 Lidé si byli vědomi toho,
  co církev pro ně znamená.
 • 00:06:30 Za všechny si vzpomenu -
  premonstrátský klášter -
 • 00:06:34 Chotěšov u Plzně,
  ale také tento klášter,
 • 00:06:37 vynikaly ekonomickou politikou.
  Už v době předhusitské
 • 00:06:41 tam byla řada rybníků,
  z čehož byl samozřejmě profit,
 • 00:06:46 a měly tam některá města.
 • 00:06:48 Bylo to na řezenské cestě,
  která spojovala
 • 00:06:51 Prahu, Plzeň, Řezno,
  což byla ve své době
 • 00:06:54 jedna z klíčových
  komunikací.
 • 00:07:04 První zmínka
  o klášterním pivovaru ve Schläglu
 • 00:07:10 je z roku 1580
  a od této doby se zde
 • 00:07:13 již přes 400 let
  vaří pivo.
 • 00:07:16 Pro místní obyvatele
  je velmi důležité,
 • 00:07:18 že mají přímo v obci
  zajištěnou dobrou práci.
 • 00:07:22 Právě v dnešní době,
  kdy pracovní a hospodářská situace
 • 00:07:25 není radostná,
  je dobré,
 • 00:07:27 když člověk v místě, kde bydlí,
  má práci a výdělek.
 • 00:07:37 Tam je vidět, že tam
  ta kontinuita je neustále.
 • 00:07:40 Ta tady byla
  až do 50. roku.
 • 00:07:54 Konkrétně tady ta práce
  začala v roce 1908.
 • 00:08:00 Podílel se na tom kazatel
  českobratrské jednoty,
 • 00:08:06 který úzce spolupracoval
  s Masarykovou rodinou,
 • 00:08:09 a z jejich iniciativy
  tady koupili starý mlýn
 • 00:08:12 a tehdy si řekli,
  že se budou starat o sirotky.
 • 00:08:15 A tak ta práce tady běžela
  až do roku 1952,
 • 00:08:18 kdy přišli komunisti
  a všechno to sebrali.
 • 00:08:23 50. léta se proto
  také stala mezníkem
 • 00:08:25 pro řešení restitucí
  v České republice.
 • 00:08:28 To, co bylo tehdy komunisty
  ukradeno,
 • 00:08:30 je však jimi samými považováno
  pouze
 • 00:08:32 za přirozené dokončení
  prvorepublikových zákonů.
 • 00:08:43 Když po roce 1918 vznikla
  Československá republika,
 • 00:08:47 tak hned na začátku roku 1919
  byl přijat zákon
 • 00:08:51 o vyvlastnění
  velkého majetku.
 • 00:08:55 Potom také přišla po 2.sv. válce
  druhá pozemková reforma.
 • 00:09:00 U té první
  pod pozemkovou reformu spadal
 • 00:09:03 veškerý majetek nad 150 ha.
 • 00:09:06 V druhé pozemkové reformě,
  v roce 1947,
 • 00:09:10 majetek nad 50 ha
  na jednu osobu.
 • 00:09:16 Po roce 48 byla realizovaná reforma
  z roku 1919, když to tak řeknu.
 • 00:09:28 Byla tady
  první pozemková reforma,
 • 00:09:31 která vzala církvi
  dost velký majetek.
 • 00:09:34 Je také pravda,
  že během 1. republiky
 • 00:09:36 se nějaká část toho majetku
  církvi vrátila.
 • 00:09:39 Ale první pozemková reforma
  nevzala všechno.
 • 00:09:42 Jinak by se nedělala po roce 47
  revize pozemkové reformy
 • 00:09:47 a nedělala by se
  druhá pozemková reforma.
 • 00:09:53 Pověstným zákonem č.218
  zrušil stát službu
 • 00:09:56 někdejších církevních
  donátorů a patronů
 • 00:09:58 a vše, včetně plateb duchovních
  nebo dohled nad církevním majetkem,
 • 00:10:02 převzal na sebe.
  Tento zákon platí dodnes.
 • 00:10:06 A dodnes
  jsou zřejmé jeho výsledky.
 • 00:10:15 Pokud jde o církevní majetek,
  tak je třeba rozlišovat
 • 00:10:17 dvě skupiny případů.
 • 00:10:20 V tom prvním případě
  jde o majetek,
 • 00:10:22 který byl vyvlastněn
  na základě zákona
 • 00:10:24 o revizi první pozemkové reformy
  nebo druhé pozemkové reformě,
 • 00:10:28 a tady půjde o většinu
  zemědělského majetku -
 • 00:10:31 lesů a podobně
  s tím,
 • 00:10:34 že ačkoliv tyto zákony
  předpokládaly,
 • 00:10:37 že majetek bude vyvlastněn
  za náhradu,
 • 00:10:40 církve žádnou náhradu
  nedostaly.
 • 00:10:43 Prostě byly okradeny.
 • 00:10:47 Jestli to byl ohled na svět
  nebo snaha o zdání legitimity,
 • 00:10:51 tak to nebylo aktem, který by
  se jmenoval znárodnění,
 • 00:10:56 ale bylo to aktem,
  který se jmenoval výkup.
 • 00:11:01 Stát oficiálně vykoupil,
  lež nezaplatil.
 • 00:11:04 Logická úvaha je tedy
  taková:
 • 00:11:07 Dobře, něco jsem si koupil
  a nezaplatil, jsou dvě možnosti.
 • 00:11:11 Buď to, co jsem si koupil
  a nezaplatil vrátím,
 • 00:11:15 nebo to zaplatím.
 • 00:11:20 Pokud jde
  o ten druhý okruh případů,
 • 00:11:22 tak církevní majetek
  byl odňat v rozporu
 • 00:11:25 i s tehdy platnými zákony
  nebo dokonce vůbec
 • 00:11:28 bez jakéhokoliv právního podkladu.
  Byl prostě uloupen.
 • 00:11:32 Vzhledem k tomu,
  že vlastnické právo
 • 00:11:35 je podle tehdejší i dnešní
  právní úpravy nepromlčitelné,
 • 00:11:38 tak církev je nadále
  vlastníkem tohoto majetku.
 • 00:11:48 Dnes se řádově dospívá k částce
  kolem 100 miliard korun.
 • 00:11:54 Je tady ale také potřeba říci,
  že je důležité,
 • 00:11:58 v jakém stavu se majetek oceňuje
  a v jaké hodnotě koruny
 • 00:12:02 to vyčíslení bylo provedeno
  ke stavu majetku,
 • 00:12:06 ve kterém byl
  k 25.únoru 1948
 • 00:12:11 při hodnotě koruny
  k dnešnímu dni. Zhruba.
 • 00:12:18 My jsme asi čtyři roky
  pracovali intenzivně
 • 00:12:20 na inventarizaci
  našeho vlastního majetku.
 • 00:12:23 Je tam asi 250 položek
  a možná by to bylo
 • 00:12:26 nějakých 200 miliónů,
  které naší církvi stát dluží.
 • 00:12:31 Oni dali své požadavky
  a přesto vlak nejede.
 • 00:12:34 A tak to nejde.
 • 00:12:36 Z mého pohledu
  jsou ty požadavky,
 • 00:12:38 které uplatnila církev
  v roce 2005
 • 00:12:41 nadnesené nebo přehnané a jdou
  za hranici k datu 25.února 1948.
 • 00:12:50 Pojďme se bavit
  o každém konkrétním pozemku,
 • 00:12:53 každé konkrétní budově
  a historicky doložit:
 • 00:12:57 Ano, má nárok, nemá nárok.
  To nejde udělat obecně.
 • 00:13:03 Pro takový zákon
  bych nezvedl ruku.
 • 00:13:08 Naprosto reálně vlastnictví
  nemovitostí
 • 00:13:10 bylo už od 70. let 19. století
  definováno
 • 00:13:15 zápisy do pozemkových knih
  a v těchto pozemkových knihách,
 • 00:13:19 které platily až do počátku
  60. let minulého století,
 • 00:13:25 žádná pochybnost o tom,
  že by církevní subjekty
 • 00:13:30 byly vlastníky nemovitostí,
  tam žádná pochybnost není.
 • 00:13:39 Tam najdete
  jak historii té nemovitosti
 • 00:13:45 z hlediska vlastnictví,
  ale i dalších práv,
 • 00:13:47 břemen,
  a najdete ji od chvíle
 • 00:13:50 založení
  nových pozemkových knih
 • 00:13:52 až do chvíle,
  kdy přestaly být vedeny.
 • 00:13:59 Svým způsobem paradoxně,
  ještě za 1. republiky,
 • 00:14:02 která církvím
  dvakrát nakloněna nebyla,
 • 00:14:04 žádný viditelný rozdíl
  mezi českými
 • 00:14:07 a sousedními kláštery v Rakousku
  nebyl.
 • 00:14:11 Lidé tady potom
  nacházeli práci v lesích,
 • 00:14:14 na pile, v elektrárně
  a v roce 1911 byla postavena
 • 00:14:20 za účasti kláštera
  první elektrická železnice
 • 00:14:24 z Rybníka na Lipno.
 • 00:14:27 A toto trvalo téměř sedm století
  s tím,
 • 00:14:31 že ten řád byl toho
  správcem.
 • 00:14:42 Byl nám svěřen majetek,
  lesy a pozemky.
 • 00:14:46 A můžeme také
  inovačně pracovat.
 • 00:14:49 A rozhodli jsme se
  s naším společníkem
 • 00:14:52 vybudovat na Hochfichtu
  velmi moderní lyžařský areál.
 • 00:15:12 Díky tomuto příjmu
  mají také lidé,
 • 00:15:14 kteří bydlí na farnostech
  menší finanční zátěž.
 • 00:15:18 To je sociální aspekt
  příjmu,
 • 00:15:22 protože tento příjem
  není pouze pro klášter,
 • 00:15:25 ale přináší užitek
  celému kraji.
 • 00:15:35 V této postkomunistické etapě
  v 1. polovině 90. let
 • 00:15:39 pravicová vláda Václava Klause
  vrátila 172 majetkových souborů.
 • 00:15:43 Bylo to tzv. výčtovým zákonem.
 • 00:15:47 To znamená,
  že se hledala shoda
 • 00:15:49 mezi zástupci církví
  a zástupci státu na tom,
 • 00:15:53 co, kdy a za jakých podmínek
  lze vrátit.
 • 00:15:56 Ale velká část těchto souborů
  už byla vrácena.
 • 00:15:59 Když se to vrátilo,
  tak se přemýšlelo, co s tím.
 • 00:16:03 Jestli se věnovat sirotkům
  nebo jiné skupině
 • 00:16:06 a my jsme usoudili,
  že tou nejohroženější skupinou
 • 00:16:09 v dnešní době,
  a bude toho čím dál tím víc,
 • 00:16:12 jsou staří lidé
  a lidé po úrazech.
 • 00:16:15 Tady vidíte, co všechno
  je tady naplánované.
 • 00:16:17 Uvažujeme o tom, že bychom
  postavili hospic.
 • 00:16:20 Máme projekt
  na nové rehabilitační centrum,
 • 00:16:23 protože toto
  praská ve švech.
 • 00:16:25 Tady je pořád evidováno
  300, 350 zájemců,
 • 00:16:28 kteří nemohou být
  uspokojeni.
 • 00:16:30 Tady by se dalo proinvestovat
  půl miliardy.
 • 00:16:33 Už je tady proinvestováno
  150 miliónů.
 • 00:16:36 To všechno jsou věci,
  které je potřeba dělat.
 • 00:16:43 My máme po pádu komunismu
  široký prostor
 • 00:16:46 a horizont svobody,
  jaký jsme neměli.
 • 00:16:48 Ale abychom mohli
  tu svobodu použít,
 • 00:16:51 prakticky využít,
  tak Werich by řekl,
 • 00:16:54 že to musí být "vyfutrované".
  To znamená "něčím podložené".
 • 00:16:59 My máme mnoho možností,
  ale potřebujeme k tomu prostředky.
 • 00:17:07 Já bych to přirovnal
  k rodině.
 • 00:17:09 Rodina, aby mohla žít,
  potřebuje mít kde bydlet,
 • 00:17:12 potřebuje také něco jíst,
  potřebuje věci,
 • 00:17:16 které jsou potřeba
  k životu.
 • 00:17:20 Aby mohl řád,
  aby mohla církev
 • 00:17:22 plnit své poslání,
  potřebuje to samé.
 • 00:17:26 A protože také poskytuje něco
  společnosti celkově,
 • 00:17:30 potřebuje k tomu
  zabezpečení.
 • 00:17:36 My chceme majetek proto,
  abychom zaměstnali lidi,
 • 00:17:39 abychom z těch prostor,
  které tady vidíte,
 • 00:17:42 vybudovali třeba dům pro mládež
  na půl cesty,
 • 00:17:45 pak jsme uvažovali
  vybudovat dům pro seniory.
 • 00:17:49 To není jenom o modlení.
 • 00:17:55 Slyšel jsem výrok
  jednoho šlechtice,
 • 00:17:57 který je v zahraničí,
  a který tady vlastnil zámek
 • 00:18:01 a k tomu příslušné pozemky,
  a když mu město ten zámek
 • 00:18:04 vracelo bez pozemků,
  tak to odmítl.
 • 00:18:10 Odůvodnil to tím:
  "Nejsem blázen.
 • 00:18:13 Když k té ruině
  nedostanu to,
 • 00:18:15 abych to mohl opravovat,
  tak si ji nemohu vzít."
 • 00:18:18 Přesně takhle je to s tím,
  když někdo argumentuje,
 • 00:18:22 že církvi byly vráceny
  budovy.
 • 00:18:27 Často se toto zveličuje
  a zatím to byla nouzovka.
 • 00:18:31 V krajní nouzi.
 • 00:18:33 A když potom koncem 90. let
  byla snaha
 • 00:18:38 znovu nějakým výčtovým zákonem
  vrátit ostatní věci,
 • 00:18:43 tak to potom padlo,
  poněvadž ministr Dostál
 • 00:18:48 do toho chtěl
  schovat návrat kostelů
 • 00:18:53 třeba ve vojenských prostorech
  a tak dále,
 • 00:18:56 které nikdo nepotřeboval.
  Ani my.
 • 00:18:59 Oni se toho chtěli zbavit
  a nám to chtěli dát
 • 00:19:02 a říct:
  Restituce byla udělána.
 • 00:19:08 Nám byla navrácena
  jenom část areálu v roce 90,
 • 00:19:13 tady to vidíte,
  ale druhá část, hospodářská,
 • 00:19:17 ta ještě nebyla vrácena.
 • 00:19:20 Bohužel starobylý pivovar,
  jeden z nejstarších v Čechách,
 • 00:19:24 ze 14. století, chátrá,
  je držen v pozemkovém fondu,
 • 00:19:28 a my teď opravujeme
  zdevastovaný areál jak se dá.
 • 00:19:36 Já jsem měl ještě výhodu,
  že jsem přišel z Moravy
 • 00:19:39 a lidé na Moravě viděli,
  jak to tady vypadá,
 • 00:19:42 tak mi pomohli.
 • 00:19:46 Ti lidé sami přijdou
  a někdo třeba dá 10 tisíc,
 • 00:19:49 někdo dá 2 tisíce.
  A pak jsem měl ještě jednoho
 • 00:19:52 přítele, ten už zemřel,
  ale byli jsme kamarádi.
 • 00:19:55 On vydával knížky
  a já jsem mu pomáhal je šířit.
 • 00:19:58 A on mi těsně před smrtí
  odkázal pro farnost
 • 00:20:01 necelých 5 tisíc franků.
  To byla záchrana pro ten kostel.
 • 00:20:14 Ty majetky pro financování
  třeba oprav kostela
 • 00:20:18 nebo provozu kostela
  a zabezpečení faráře
 • 00:20:24 dávali většinou dohromady
  lidé ze svých darů.
 • 00:20:30 A ty dary
  a říkat novým lidem -
 • 00:20:34 vnukům a pravnukům -
  dejte to znovu,
 • 00:20:37 to si myslím,
  že je od nás nefér.
 • 00:20:44 Je zde jeden problém,
  že ani církve nemají tolik lidí,
 • 00:20:47 aby byly schopny
  veškerý majetek obsáhnout,
 • 00:20:50 a proto také říkaly,
  že chtějí vracet jenom některý.
 • 00:20:54 A teď ta poslední úvaha,
  že chtějí rentu,
 • 00:20:56 nikoliv majetek,
  spočívá v tom,
 • 00:20:58 že se spíše obávají,
  že nebudou schopny
 • 00:21:00 se o ten majetek postarat tak,
  aby ho zvládly.
 • 00:21:05 Je myslitelné,
  že to jednotlivé právnické osoby
 • 00:21:08 nebudou umět,
  ale na druhé straně,
 • 00:21:11 když si vezmeme, že s tím církev
  staletí dobře hospodařila,
 • 00:21:14 tak se nedomnívám, že by to
  za 40 let úplně zapomněla.
 • 00:21:23 Já jsem kněz, nejsem ekonom,
  nejsem lesní inženýr,
 • 00:21:26 nejsem zemědělec,
  že potřebujeme odborníky.
 • 00:21:30 Odborníky,
  kteří by pro nás pracovali
 • 00:21:32 a zvelebovali ten klášter.
  A tím pádem se otevřou
 • 00:21:36 i nová pracovní místa
  pro lidi.
 • 00:21:46 Vzděláváme zde také
  mladé lidi.
 • 00:21:48 Máme neustále
  deset až třináct učňů,
 • 00:21:51 kteří se učí různá povolání,
  jako sládek a sladovník,
 • 00:21:55 máme učně v gastronomii,
  truhláře, mechaniky, elektrikáře.
 • 00:22:02 Učni se mohou u nás
  ve svém oboru vzdělávat
 • 00:22:05 až k odborným pracovníkům.
 • 00:22:16 Zatímco pro kláštery
  jsou pozemky
 • 00:22:19 v mnoha případech
  životní nutností,
 • 00:22:22 biskupské diecéze
  jsou v jiné situaci.
 • 00:22:24 Jednak, díky své činnosti,
  dávají přednost finanční náhradě,
 • 00:22:27 a za druhé - návrat velkého,
  zcela zdevastovaného
 • 00:22:30 a mnohdy již nefunkčního majetku
  by pro ně byl spíš trestem.
 • 00:22:42 Žel, ta určitá snaha
  ze strany státu
 • 00:22:44 s projevovala jednáním,
  že nám neustále byla vnucovnána
 • 00:22:47 myšlenka naturální restituce.
 • 00:22:49 Vrátit to,
  co nám patří,
 • 00:22:52 a k tomu stát chtěl:
  Doložte, že to bylo vaše.
 • 00:22:56 A to je 250 položek.
 • 00:22:59 Římsko-katolická církev
  má 130 tisíc položek.
 • 00:23:01 Dopředu bylo jasné,
  že nikdy církve nemohou doložit to,
 • 00:23:07 co ten stát přesně chtěl,
  takže to byla jen finta:
 • 00:23:11 My vám to dáme, když doložíte
  v daném termínu podklady.
 • 00:23:18 To bylo například vyčítáno
  ze strany ministerstva kultury,
 • 00:23:21 že církve nejsou schopny
  si majetek identifikovat,
 • 00:23:25 ale můj názor je, že oni k tomu
  neměli potřebné kapacity.
 • 00:23:34 To jsou nedokonalé zákony
  s mnoha chybami.
 • 00:23:37 Například:
  řádu byl vrácen klášter,
 • 00:23:40 ale nebyl vrácen ten dvorek
  uprostřed kláštera.
 • 00:23:45 Nebo byl vrácen klášter,
  ale ne pozemek pod ním.
 • 00:23:49 A řada takových věcí.
 • 00:23:56 Změna parcel, jejich přečíslování,
  zrušené nebo přestavěné budovy.
 • 00:24:01 Na to všechno
  výčtový zákon pozapomněl.
 • 00:24:04 A vypracovat
  nový a bezchybný
 • 00:24:06 by vyžadovalo
  desítky a desítky let.
 • 00:24:13 Také by hrozilo to,
  že kdyby se hledaly
 • 00:24:16 historické parcely,
  které v únoru 48 patřily
 • 00:24:19 církvím a náboženským společnostem,
  tak je třeba vzít v úvahu,
 • 00:24:24 že řada z nich byla státem
  převedena jiným vlastníkům,
 • 00:24:27 byla zastavěna
  třeba rodinnými domy
 • 00:24:30 nebo třeba inženýrskými stavbami,
  tak by mohlo dojít k těm situacím,
 • 00:24:34 že by byla způsobena
  nová křivda majitelům,
 • 00:24:39 kteří řádně koupili od státu
  tyto nemovitosti.
 • 00:24:45 U řádů,
  jejichž majetek tvoří
 • 00:24:47 přeci jenom menší počet
  ucelených souborů,
 • 00:24:50 je situace jednoduší.
 • 00:24:52 Každopádně z hlediska právního,
  a koneckonců i technického,
 • 00:24:55 není problém
  vyřešit vše tak,
 • 00:24:58 aby byly spokojeny
  jak kláštery tak diecéze.
 • 00:25:01 Stát se však kloní k řešení
  všeho an block sice sporným,
 • 00:25:05 zato však pro něj
  levnějším výčtovým zákonem.
 • 00:25:14 Technické řešení
  restituce církevního majetku
 • 00:25:16 já vidím jedině
  v klasickém restitučním zákonu,
 • 00:25:19 který bude předpokládat to,
  že nějaká oprávněná osoba
 • 00:25:22 vymezená tím zákonem
  se přihlásí o ten majetek
 • 00:25:26 do určitého termínu
  a bude tady státní instituce,
 • 00:25:30 která bude oprávněna
  zkontrolovat splnění
 • 00:25:34 zákonem stanovených podmínek
  pro tu restituci
 • 00:25:38 a vydat o tom
  nějaké rozhodnutí.
 • 00:25:41 Restituční zákon, byť za podmínek
  mírně řečeno specifických,
 • 00:25:44 však hraje hlavní roli
  již dnes.
 • 00:25:48 Nejvyšší soud
  začal judikovat v tom smyslu,
 • 00:25:51 že vůlí zákonodárce
  bylo vydat pouze
 • 00:25:56 asi 170 objektů společnostem.
 • 00:26:02 Ostatní majetek
  vydat restitučním zákonem,
 • 00:26:05 který ovšem doposud vydán nebyl,
  nebo tedy nevydat vůbec.
 • 00:26:10 Protože kdyby soudy
  na základě žalob
 • 00:26:13 začaly církevním právnickým osobám
  tento majetek vydávat,
 • 00:26:17 tak by se vlastně obcházel
  ten nevydaný restituční zákon.
 • 00:26:21 Ale to je kuriózní konstrukce,
  protože zdravý rozum říká,
 • 00:26:25 že obejít lze něco, co existuje,
  ale nikoliv něco, co neexistuje.
 • 00:26:49 Díky tomuto majetku
  je nám umožněno
 • 00:26:52 vykonávat také mnoho
  sociálních služeb.
 • 00:26:56 Můžeme pomáhat farnostem
  s opravami
 • 00:26:59 a kromě toho můžeme podporovat
  sociální projekty mimo Rakousko,
 • 00:27:03 například v zemích východu
  přípravou misijních stanic.
 • 00:27:10 Mně se zdá,
  že u nás v České republice
 • 00:27:12 především chybí osvěta.
 • 00:27:14 Vůbec tady není představa
  o tom,
 • 00:27:17 jak jsou církve diverzifiované
  instituce,
 • 00:27:20 jak jsou různorodé,
  jak se tam poskytuje příležitost
 • 00:27:23 pro mnoho různých aktivit
  a všichni se domnívají,
 • 00:27:28 že církev je jeden člověk,
  který sedí nahoře
 • 00:27:34 a ten říká,
  jak to bude.
 • 00:27:36 Ale ono to tak ve skutečnosti
  vůbec není.
 • 00:27:38 Snad i proto se v Čechách
  řeší víc otázka,
 • 00:27:41 proč by se vůbec církvi
  v zemi plné ateistů
 • 00:27:44 mělo něco vracet.
 • 00:27:47 Otázka - proč má církev
  něco vlastnit -
 • 00:27:49 může souviset
  s několika věcmi.
 • 00:27:52 Jednak obecně
  s českým přístupem k tomu,
 • 00:27:55 když někdo jiný má majetek
  a já ho nemám.
 • 00:27:57 A druhá věc je,
  že to skutečně
 • 00:28:00 může souviset
  s nějakými předsudky,
 • 00:28:02 které jsou dědictvím
  té historické tradice.
 • 00:28:11 Je to stará husitská tradice
  a tradice prvorepubliková,
 • 00:28:15 která zřetelně
  vstoupila do povědomí
 • 00:28:19 přes Jiráskovy romány
  o Temnu.
 • 00:28:24 To je často důvod,
  proč jsou lidé proti církvi,
 • 00:28:28 protože mají řadu předsudků.
 • 00:28:34 Když jsem se stala
  náměstkyní na ministerstvu kultury
 • 00:28:37 a dostala jsem na starost
  odbor církví tohoto ministerstva,
 • 00:28:40 tak jsem záhy zjistila,
  že vztahy mezi většinou církví
 • 00:28:42 a ministerstvem jsou víceméně
  v naprostém rozkladu.
 • 00:28:48 Bylo tam ohromné napětí
  a panovala tam veliká,
 • 00:28:51 opravdu veliká nedůvěra
  stran církví.
 • 00:28:54 Když jsem pátrala po příčinách,
  tak jsem zjistila,
 • 00:28:58 že jsou víceméně
  tady na ministerstvu,
 • 00:29:01 odkud chodí zavádějící informace,
  které potom popuzují
 • 00:29:05 jednotlivé politiky
  vůči církvi.
 • 00:29:10 V zákulisí,
  a to vím reálně, bylo řečeno:
 • 00:29:13 Nemůžeme dopustit, aby církev
  byla ekonomicky silná.
 • 00:29:19 Aby byla
  konkurenční institucí.
 • 00:29:25 Takže byla snaha
  při tom pragmatismu vlád,
 • 00:29:28 aby církev byla držena v závislosti
  na státu v podřízenosti.
 • 00:29:32 To byl prakticky důvod
  politické nevůle.
 • 00:29:38 Pokud tuto obavu vyslovují
  politici, tak to spíš může být
 • 00:29:41 podle mě dáno tím, že sám stát
  je institucí, která má v rukou moc
 • 00:29:47 a nechce tu moc
  přepustit jiným institucím,
 • 00:29:50 takže se brání
  i té církvi.
 • 00:29:54 A to i tímto způsobem,
  že se brání vrátit majetek.
 • 00:30:00 Je to kontroverzní otázka
  mezi lidmi,
 • 00:30:02 protože tady máme
  skupinu obyvatelstva,
 • 00:30:05 která je členem církve
  a naopak velmi početnou
 • 00:30:07 skupinu obyvatelstva,
  která je naopak
 • 00:30:10 velmi nepřátelská
  vůči církvi.
 • 00:30:12 A jakékoliv výraznější rozhodnutí
  ze strany politiků
 • 00:30:15 si může nahněvat
  tu nebo onu část
 • 00:30:19 a proto si myslím,
  že politici kolem toho chodí
 • 00:30:21 jako kolem horkého mléka
  a nechtějí si to u voličů
 • 00:30:24 u jedné ani u druhé skupiny
  tzv. rozlít.
 • 00:30:29 Samozřejmě otevřeně řečeno
  se hraje s voliči,
 • 00:30:32 jak budou hlasovat.
  O to se taky hlavně hraje.
 • 00:30:35 Proto se to téma
  velice otevře
 • 00:30:38 před volbami, po volbách
  a pak to zase zhasne.
 • 00:30:45 Jedno staré učení
  říká:
 • 00:30:47 Ora et labora -
  Modli se a pracuj.
 • 00:30:50 Dnes můžeme říci: modlíme se
  a zároveň také podnikáme.
 • 00:30:56 V obchodu, vedeme management
  a hospodářství.
 • 00:31:00 Věřím, že tyto protiklady
  můžeme v dnešní době
 • 00:31:03 velmi dobře spojit.
 • 00:31:05 A toto spojení je
  pro dnešního člověka důležité.
 • 00:31:12 S majetkem ve vlastnictví církve
  zajišťujeme pracovní místa
 • 00:31:15 a to by zajisté platilo
  také v České republice.
 • 00:31:24 Ze sociálního hlediska
  je církev v Rakousku
 • 00:31:27 velmi potřebný zaměstnavatel
  a dává k dispozici
 • 00:31:30 mnoho pracovních míst.
  V jiném srovnatelném provozu
 • 00:31:35 je dnes zaměstnáno
  pouze deset lidí.
 • 00:31:39 My stále zaměstnáváme
  40 lidí.
 • 00:31:43 V tom vidíme svůj úkol:
  dát zaměstnání více lidem.
 • 00:31:53 Právě, že se u nás
  ještě těhle nemyslí.
 • 00:31:55 U nás se jenom říká:
  Církev chce být bohatá, vládnout.
 • 00:31:58 To není pravda.
  A nikdy také nebyla.
 • 00:32:06 Určitou pochybnost ohledně historie
  církevního vlastnictví
 • 00:32:08 vznesla právnická fakulta,
  na kterou se česká vláda
 • 00:32:12 obrátila s žádostí
  o posudek.
 • 00:32:15 Církev prý od doby Josefa II.
  nic nevlastnila,
 • 00:32:18 protože již tehdy bylo panovníkem
  všechno zabráno.
 • 00:32:28 Jako právník
  k tomu mám co říct.
 • 00:32:30 Právní expertizy se píší dnes
  na zakázku.
 • 00:32:34 Ten, kdo si tu zakázku objedná,
  tak tendence toho,
 • 00:32:40 kdo tu zakázku vypracovává
  je vždycky vyhovět zadavateli.
 • 00:32:52 Možná ten dojem,
  že Josef II. zabavil církvi
 • 00:32:54 veškerý majetek
  je trochu způsoben tím,
 • 00:32:57 že Josef II. skutečně
  zrušil několik
 • 00:32:59 desítek až stovek klášterů
  a to těch,
 • 00:33:02 které se nevěnovaly pastoraci,
  výuce nebo sociální činnosti,
 • 00:33:06 tedy těch tzv. meditativních,
  a jejich majetek zkonfiskoval,
 • 00:33:11 ale investoval do stavby
  kostelů a farností jinde,
 • 00:33:16 čímž dosáhl toho,
  že církev byla plošně zastoupena
 • 00:33:20 po celém území
  tehdejších českých zemí,
 • 00:33:24 protože jeho cílem bylo
  využít také církev
 • 00:33:27 jako administrativní
  nástroj,
 • 00:33:30 nikoliv jenom jako
  nástroj duchovní.
 • 00:33:35 Josef II.
  neznárodnil klášterní majetky.
 • 00:33:37 Zrušil kláštery,
  které se mu nehodily,
 • 00:33:41 a jejich majetek převedl
  do náboženského fondu.
 • 00:33:44 A ten náboženský fond
  financoval nově zřízené farnosti.
 • 00:33:49 To fungovalo
  až do doby komunismu.
 • 00:34:00 Stát si musí uvědomit,
  že je to celkově bohatství národa.
 • 00:34:04 Když přicházejí turisté,
  chtějí vidět z velké části
 • 00:34:08 církevní památky,
  ale aby náklady na ty veliké opravy
 • 00:34:15 nebyly tak velké, dům potřebuje
  pravidelnou údržbu.
 • 00:34:19 S tím se nikde
  nepočítá!
 • 00:34:26 My bychom dnes potřebovali
  půl druhé miliardy
 • 00:34:29 na současnou opravu.
 • 00:34:32 Když to přepočteme na to,
  aby se ty nůžky nerozevíraly,
 • 00:34:34 tak to by potřebovalo
  nějakých 100 miliónů ročně.
 • 00:34:39 My dostáváme asi třicet.
 • 00:34:43 Kdybychom spoléhali jen na turisty,
  tak to není možné.
 • 00:34:48 Restaurátoři,
  to je velmi drahá záležitost.
 • 00:34:51 Abychom mohli udržovat
  všechny ty věci v řádném stavu,
 • 00:34:55 je potřeba
  hmotné zabezpečení.
 • 00:34:59 Dřív měli ten patronát
  šlechtici nebo města.
 • 00:35:02 Ten patronát znamenal,
  že se ten patron postará o plášť,
 • 00:35:06 o to vnější.
  To znamená střechy, fasády.
 • 00:35:09 Stát to na sebe převzal,
  ale on to neplní.
 • 00:35:12 Přispívá, to nemohu popřít,
  ale dává na to velmi málo.
 • 00:35:16 Mluví se o kulturním pokladu
  země a národa.
 • 00:35:22 Stát má povinnost
  se o tento kulturní poklad starat
 • 00:35:26 a má tedy také povinnost
  postarat se o kostely.
 • 00:35:29 Nebo aspoň
  ve spolupráci s námi.
 • 00:35:40 Ze zisku,
  který vyděláme z lesa,
 • 00:35:43 jsou především vypláceny
  platy zaměstnancům.
 • 00:35:47 Mnoho peněz je samozřejmě
  také investováno
 • 00:35:50 do obnovy kláštera,
  aby byl tento kulturní stánek
 • 00:35:52 zachován
  pro příští generace.
 • 00:35:57 Právě proto jsme obdrželi
  tyto lesy,
 • 00:36:00 abychom mohli udržovat
  klášter v činnosti.
 • 00:36:14 Tak by to mělo fungovat
  tady.
 • 00:36:17 Ten problém je stejný.
 • 00:36:19 My se musíme snažit,
  aby třeba kláštery
 • 00:36:23 získaly alespoň část
  svého majetku,
 • 00:36:28 to znamená půdy,
  takovou rozlohu a takové množství,
 • 00:36:31 jejíž výtěžnost by stačila
  na to,
 • 00:36:34 abychom mohli udržovat chod
  toho historického objektu.
 • 00:36:42 Tady se pořád uvádí:
  Proč ty církve chtějí ten majetek,
 • 00:36:45 k čemu ho chtějí,
  co s tím budou dělat.
 • 00:36:47 Ale to není ta otázka.
  Otázka zní: Kde je právo?
 • 00:36:51 My žijeme v právním státu
  a církve mají právo na majetek,
 • 00:36:55 který jim byl
  nezákonně odebrán.
 • 00:37:01 To je ta nejzákladnější,
  nejpravdivější věta,
 • 00:37:03 kterou každý řekne jako první:
  Co bylo ukradeno, nechť je vráceno.
 • 00:37:06 A pak se začnete potýkat s tím,
  do jaké míry to jde
 • 00:37:09 a do jaké míry to nejde,
  abyste nenapáchal další křivdy,
 • 00:37:12 protože vracení
  tak rozsáhlého majetku,
 • 00:37:15 jako bylo u církví,
  zda se bude vracet
 • 00:37:18 fyzický majetek nebo zda se
  bude vracet formou renty
 • 00:37:22 a tu rentu budou platit
  generace,
 • 00:37:25 které s komunistickým režimem,
  který ten majetek
 • 00:37:27 ukradl, zničil,
  nemají vůbec nic společného.
 • 00:37:30 A místo, aby ze svých daní
  platily něco,
 • 00:37:33 co pro ně bude
  životně důležité,
 • 00:37:35 tak budou splácet dluhy,
  které nenapáchaly.
 • 00:37:42 Takhle
  to svavět vůbec nejde.
 • 00:37:45 Copak můžu protestovat
  proti tomu,
 • 00:37:48 že stát může financovat
  Národní divadlo
 • 00:37:51 nebo takové instituce.
 • 00:37:53 Někteří lidé z venkova
  se většinou
 • 00:37:56 ani jednou za život
  tam nedostanou.
 • 00:37:59 A můžou oni říkat:
  Proč z mých peněz
 • 00:38:01 se tam financuje
  taková věc?
 • 00:38:06 Myslím si,
  že ta argumentace,
 • 00:38:08 proč by to měli platit všichni
  občané i nevěřící je zavádějící.
 • 00:38:11 Přece když ten stát
  ten majetek zkonfiskoval,
 • 00:38:13 tak to šlo také ku prospěchu
  všech občanů toho státu.
 • 00:38:20 Musím říct,
  že nás uráží,
 • 00:38:22 když z úst vysokých politiků
  slyšíme,
 • 00:38:26 že jsme financování
  z peněz daňových poplatníků.
 • 00:38:31 Já to opravdu považuji
  za urážku,
 • 00:38:33 protože stát vzal to,
  z čeho jsme byli živi
 • 00:38:37 a teď jenom splácí
  a to ještě chabě.
 • 00:38:45 Restituce,
  tak jak byly míněny -
 • 00:38:47 restituční zákon o nápravě
  některých majetkových křivd,
 • 00:38:50 se vztahoval na fyzické osoby,
  nikoliv na právnické osoby.
 • 00:38:57 Ono je to tak.
 • 00:39:00 Záleží na tom,
  kolik z těch právnických osob
 • 00:39:02 přetrvalo těch 40 let
  a existují dnes.
 • 00:39:06 Pokud existují,
  tak jistě mají právo na to,
 • 00:39:08 aby restituovaly.
 • 00:39:11 Takoví sokolové
  a další společnosti.
 • 00:39:13 Nebo orlové a tak dále,
  sportovní instituce,
 • 00:39:16 které byly zrušeny
  v době komunismu, tak restituovaly.
 • 00:39:24 Jestliže by se mělo říct,
  že církve a náboženské společnosti
 • 00:39:27 budou exkluzivně odškodněny
  v rámci veškerého majetku,
 • 00:39:31 který jim kdy byl odňat,
  zdevastován, zničen,
 • 00:39:35 tak se tedy musí vzít
  politická zodpovědnost za to,
 • 00:39:39 že řekneme, že zde vzniká
  nějaká exkluzivní skupina,
 • 00:39:42 že občané, kteří byli
  jako jednotlivci poškozeni,
 • 00:39:45 ten stejný nárok mít nebudou
  a to si myslím,
 • 00:39:48 že je protiústavní princip.
 • 00:39:52 Proč by ale ostatní
  občané
 • 00:39:54 měli zůstat
  bez nároku na odškodnění?
 • 00:39:57 Pokud se tak stalo,
  potom snad jedině proto,
 • 00:40:00 že - podobně jako u církví -
  hrál roli "vyšší státní zájem".
 • 00:40:03 O exkluzivitě církví
  proto asi hovořit nelze.
 • 00:40:10 Představa církví byla:
  Ano, bude nějaká renta
 • 00:40:13 jako z toho majetku,
  ale ještě samozřejmě
 • 00:40:16 bude platit zákon
  z roku 1949
 • 00:40:19 o hospodářském zabezpečení
  církví,
 • 00:40:21 takže státe,
  ještě budeš platit
 • 00:40:24 všechny faráře
  a církevní hodnostáře extra.
 • 00:40:31 To není naše vůle
  ani naše snaha,
 • 00:40:34 teď mluvím za katolickou církev,
  my chceme být samostatní
 • 00:40:36 a chceme i tyto věci platit,
  ale musíme z čeho.
 • 00:40:43 Pro církev by bylo velmi těžké
  to počáteční období,
 • 00:40:45 kdy jsou ty nemovitosti
  díky komunistickému hospodaření
 • 00:40:49 taky z valné části
  v takovém stavu,
 • 00:40:52 že by trvalo několik
  let
 • 00:40:55 než by začaly přinášet
  skutečný užitek.
 • 00:40:59 To chce dlouhodobý horizont,
  protože stát nemá na to,
 • 00:41:02 aby tak razantně vracel
  v řádu sto miliard.
 • 00:41:05 Tak ať to je dlouhodobá záležitost,
  50, 60 let,
 • 00:41:08 to unese
  ten státní rozpočet,
 • 00:41:11 ale v té cílové podobě
  skutečně chceme zrušit tento zákon.
 • 00:41:17 My nechceme pořád být
  v pozici toho,
 • 00:41:19 že nás daňoví poplatníci
  platí.
 • 00:41:24 Mně by se nejvíc líbilo,
  kdyby v této logice
 • 00:41:28 "co bylo ukradeno,
  nechť je vráceno",
 • 00:41:30 kdyby to platili komunisté
  ze svých rozpočtů jako strana,
 • 00:41:33 protože na té devastaci
  má hlavní podíl.
 • 00:41:36 Ale to se nestane,
  bude to z našich kapes.
 • 00:41:39 Do doby, než budou
  církevní restituce vyřešeny,
 • 00:41:42 byl vydán
  tzv. blokační paragraf.
 • 00:41:45 Zabraňuje tomu,
  aby se s majetkem mohlo nakládat
 • 00:41:47 proti vůli
  případného vlastníka.
 • 00:41:50 Nikdo ovšem nepočítal s tím,
  že neblahá situace
 • 00:41:53 bude trvat tak dlouho.
  A důsledky jsou zřejmé.
 • 00:42:05 "Krásný příklad"
  vidíme tady.
 • 00:42:10 To je
  arcibiskupský zámek
 • 00:42:12 v Červené Řečici.
 • 00:42:14 Je to správní budova
  arcibiskupského velkostatku
 • 00:42:17 a ten důvod,
  proč je v takovém stavu,
 • 00:42:19 v jakém je, je ten,
  že ze zákona
 • 00:42:21 nemůže získat kvalitního vlastníka,
  který by ten zámek opravil.
 • 00:42:26 Nejhorší věc z hlediska
  budov a tak dále,
 • 00:42:29 jsou majetko-právní spory.
 • 00:42:32 Pokud je nějaká budova
  v takovém právním vaku,
 • 00:42:36 přesně patří,
  pokud jsou tam nějaké spory,
 • 00:42:39 tak do té budovy
  nikdo nebude investovat.
 • 00:42:42 To znamená,
  že tyto spory způsobují
 • 00:42:44 skutečně velké materiální
  ztráty.
 • 00:42:49 Čím déle se ta věc bude řešit,
  tak tím víc bude zamotanější.
 • 00:42:52 Protože mezitím
  ten zablokovaný majetek,
 • 00:42:55 s kterým se má do budoucna
  nějak hrát,
 • 00:42:58 se začíná stávat
  komoditou na trhu.
 • 00:43:00 To znamená, že to jsou tlaky obcí,
  protože jim to brzdí rozvoj.
 • 00:43:06 Když například do naší obce
  přijde podnikatel a řekne:
 • 00:43:08 Já tady postavím halu
  a zaměstnám vám tady 30 občanů,
 • 00:43:11 tak my mu nemáme co nabídnout
  z vlastních pozemků,
 • 00:43:14 protože tady většina pozemků
  byla církevních
 • 00:43:19 a pokud by chtěl získat
  tento pozemek,
 • 00:43:23 který spravuje pozemkový fond,
  tak na pozemkovém fondu
 • 00:43:26 mu řeknou,
  že mu ten pozemek
 • 00:43:28 z důvodu blokačního paragrafu
  nemohou prodat.
 • 00:43:34 A když nejsou podnikatelé,
  není pracovní příležitost,
 • 00:43:37 mladí lidé odchází za prací
  někam jinam.
 • 00:43:39 Takže ty obce trpí.
 • 00:43:43 Nakonec dochází k tomu,
  k čemu v Čechách
 • 00:43:45 zákonitě dojít musí:
  ke snaze paragraf obejít
 • 00:43:48 a třeba pod rouškou nevědomosti
  se zablokovaným majetkem
 • 00:43:52 přeci jenom obchodovat.
  Než se otázka restitucí vyřeší,
 • 00:43:56 bude opět vše zastavěno,
  přečíslováno, prodáno.
 • 00:44:01 Za této situace
  existuje jediné řešení.
 • 00:44:04 Buď říct:
  Církvi se to dá se všemi důsledky
 • 00:44:07 a nebo se to církvi nedá
  a také se všemi důsledky.
 • 00:44:10 S důsledky těmi,
  že se třeba církve
 • 00:44:12 budou cítit okradené,
  naprosto právem,
 • 00:44:14 a obrátí se třeba
  na evropské soudy.
 • 00:44:18 A třeba pak Česká republika
  bude platit velké peníze,
 • 00:44:21 jako jsme tomu svědkem
  v jiných případech.
 • 00:44:28 Drtivá většina
  restitučního majetku,
 • 00:44:30 teď hovoříme o zemědělském majetku,
  nehovořím o lesích,
 • 00:44:33 to znamená pole, louky, rybníky,
  je dnes prakticky rozprodáno.
 • 00:44:38 To znamená, že když by došlo
  k nějaké restituci,
 • 00:44:43 ať už v jakékoliv
  třeba částečné podobě,
 • 00:44:48 zkrátka už,
  alespoň v našem případě,
 • 00:44:50 už nebude co vracet.
 • 00:44:53 Ale problém je v tom, že soudy se
  z různých důvodů těmi žalobami,
 • 00:44:57 které my předkládáme,
  vůbec nechtějí zabývat.
 • 00:45:02 To, že díky rozložení politických
  sil není parlament
 • 00:45:05 po nějakou dobu,
  byť by to bylo 17 let,
 • 00:45:08 schopen přijmout nějaký zákon,
  třeba ten restituční,
 • 00:45:12 to je pochopitelné.
 • 00:45:17 Ale je nesmírně smutné,
  jestliže nezávislý orgán,
 • 00:45:20 kterým soud je
  nebo má být, místo toho,
 • 00:45:23 aby vlastníkům poskytoval ochranu
  jejich vlastnického práva,
 • 00:45:26 vlastně vylučuje
  celou kategorii vlastníků
 • 00:45:30 z práva domáhat se
  svého vlastnictví.
 • 00:45:34 To zavání
  politickou objednávkou,
 • 00:45:37 to zavání odpíráním
  práva na spravedlivý proces,
 • 00:45:41 to je zralé
  pro Štrasburg.
 • 00:45:47 Za loňský rok dosáhla malá komunita
  premonstrátů ze Schläglu
 • 00:45:50 celkového obchodního obratu
  přes 10 miliónů euro.
 • 00:45:56 To jim umožnilo investice
  do modernizace lyžařského areálu,
 • 00:45:58 úpravny vody
  a celé řady nových technologií.
 • 00:46:02 Přesto, že tyto výdaje
  skončiy
 • 00:46:05 v mírně červených číslech,
  vydělali na tom všichni.
 • 00:46:17 Vzájemně se dobře
  doplňujeme.
 • 00:46:19 Klášter pořádá kulturní akce,
  symposia, pořádá výstavy,
 • 00:46:26 vede klášterní seminární
  centrum
 • 00:46:30 a tím se stává obec známou
  daleko přes své hranice.
 • 00:46:36 Klášter platí daň z kanalizace,
  daň z vody, pozemkovou daň,
 • 00:46:40 živnostenskou daň,
  daň z nápojů.
 • 00:46:43 Všechny tyto daně
  jdou do obecní kasy
 • 00:46:46 a to slouží opět všem lidem
  v naší obci.
 • 00:46:49 A také je to
  kulturní centrum celé země.
 • 00:46:56 To není špatný model.
 • 00:46:58 Pokud to jinde funguje,
  tak by to mohlo fungovat i u nás.
 • 00:47:01 Tady je to podmíněno tím,
  že pokud se církev
 • 00:47:03 dá na podnikání,
  tak se z ní stane
 • 00:47:06 ekonomický subjekt
  jako každý jiný
 • 00:47:08 a měla by být vázána
  pravidly a zákony,
 • 00:47:10 které platí pro každý jiný
  ekonomický subjekt.
 • 00:47:13 To znamená průhledné hospodaření,
  pravidelné audity.
 • 00:47:18 To by státu
  mělo vyhovovat,
 • 00:47:20 protože by se tak zbavil
  finančního břemene.
 • 00:47:25 První příklady
  už lze ojediněle objevit.
 • 00:47:35 Nyní se nacházíme
  ve farním lese,
 • 00:47:37 který patří farnosti
  Maletín.
 • 00:47:40 Je ho tady devět hektarů,
  nebyl vrácen v restituci.
 • 00:47:43 On právně nebyl vlastně
  vůbec vyvlastněn.
 • 00:47:45 Tehdejší mocipáni
  si tak byli jistí,
 • 00:47:48 že je to na věčné časy,
  že ho ani v katastru
 • 00:47:51 nebyli ochotni ho přepsat.
 • 00:47:58 Od těžby
  přes obnovu lesa,
 • 00:48:00 to jsme schopni
  si brigádnicky udělat sami.
 • 00:48:03 Pan farář rozdá úkoly
  a pak už jen přijímá zprávy
 • 00:48:07 o splnění úkolu.
 • 00:48:12 Je pravda, že jsme
  z výtěžku našeho lesa
 • 00:48:14 poslali dost peněz
  našim misionářům do ciziny.
 • 00:48:18 A nejen na kostely,
  ty tam jakž takž mají,
 • 00:48:21 ale nemají tam jídlo,
  nemají tam vodu, nemají tam školu.
 • 00:48:25 Takže na Haiti, do farnosti,
  kde je český kněz,
 • 00:48:29 páter Roman Musil,
  tak jsme mu poslali
 • 00:48:32 už několik set tisíc,
  aby škola byla dostavena.
 • 00:48:35 Dnes se tam učí
  250 dětí
 • 00:48:38 a lidi to tak vtáhlo,
  že chtějí pomáhat dál.
 • 00:48:53 Je pravda,
  že kdybychom nehospodařili,
 • 00:48:56 tak bych musel daleko více
  chodit s prosíkem
 • 00:49:01 ať už za sponzory
  nebo za starostou.
 • 00:49:06 Lépe řečeno - já už bych se
  o to dávno nestaral,
 • 00:49:10 protože bych to vzdal
  a museli by se postarat
 • 00:49:12 sami občané o svůj majetek.
 • 00:49:19 Bezmála 20 let
  probíhají mezi církvemi a státem
 • 00:49:21 bezvýsledné dohady,
  kdy nikdo nedokáže odhadnout
 • 00:49:24 co bude dál.
 • 00:49:34 Církve dost možná neumí
  atraktivně zformulovat nabídku,
 • 00:49:38 stát je zase příliš zahleděn
  do sebe sama.
 • 00:49:42 V otázce kudy kam
  se tak stále častěji
 • 00:49:44 objevují spekulace
  médií a politiků,
 • 00:49:47 že asi nejlepším řešením
  by byla absolutní odluka.
 • 00:49:51 Byť dost možná
  ke škodě obou.
 • 00:49:58 Odluka církve od státu
  je záležitost francouzské revoluce,
 • 00:50:02 a provedeno to bylo
  zvláštně ve Francii,
 • 00:50:05 ale za poslední půl století
  se v Evropě vytvořil jiný model,
 • 00:50:10 tzv. koopereční model,
  protože politici nebo státy
 • 00:50:15 došli k názoru a pochopili,
  že potřebují
 • 00:50:19 z nějakých důvodů
  i tu církev.
 • 00:50:23 A církev pochopila,
  že potřebuje stát,
 • 00:50:26 že je tady potřeba
  spolupráce.
 • 00:50:31 Vemte si, že stát uznává
  církevní sňatky,
 • 00:50:34 církve dělají různou charitu,
  takže si žádají
 • 00:50:37 jiné subjekty
  o státní peníze.
 • 00:50:42 Máme tady církevní školství,
  které je dané na roveň státnímu.
 • 00:50:45 Takže ta kooperace
  prakticky funguje.
 • 00:50:47 I církevní školy
  mají státní dotace,
 • 00:50:49 takže mluvit v současné době
  o absolutní odluce
 • 00:50:52 v tomto slova smyslu
  je nesmysl.
 • 00:50:55 Církev může zaplňovat mezery
  ve společnosti,
 • 00:50:59 kde stát nestačí
  a navzájem se doplňovat.
 • 00:51:03 A to by, myslím, bylo
  do budoucnosti nejprospěšnější.
 • 00:51:08 A ještě to trošku zapijeme.
  Tak.
 • 00:51:15 Na zdraví, ať slouží.
 • 00:51:18 A já doufám, že také v Česku
  se vše v církvi k dobrému obrátí.
 • 00:51:33 Skryté titulky
  Alena Fenclová

Související