iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 1. 2021
21:45 na ČT art

1 2 3 4 5

3 hlasy
3727
zhlédnutí

Artmix

Pocta Jiřímu Načeradskému

Pocta Jiřímu Načeradskému — Artmix plus: Příběhy ze života Aleny Matějka — Artmix plus: Martin Mainer v Nové galerii — Artmix plus: Tříbení Moniky Immrové v GHMP

51 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:32 *Době navzdory!
 • 00:00:33 Umíte si představit výstižnější
  název výstavy
 • 00:00:36 konané v situaci,
  v níž se momentálně nacházíme?
 • 00:00:39 Téma našeho prvního letošního
  Artmixu
 • 00:00:41 je věnováno Jiřímu Načeradskému,
 • 00:00:43 jednomu z nejvýraznějších autorů
  české poválečné figurální malby.
 • 00:00:53 Jiří Načeradský prožil všechny
  proměny
 • 00:00:55 československé poválečné
  společnosti -
 • 00:00:57 od tvrdých 50. let,
  přes uvolnění v letech šedesátých,
 • 00:01:01 kdy měl možnost strávit
  dva roky ve Francii,
 • 00:01:03 poté ho čekala husákovská
  normalizace,
 • 00:01:06 reálný socialismus 80.let,
  následně sametová revoluce
 • 00:01:10 i určitý návrat skepse
  po roce 2000.
 • 00:01:13 A všechno, čím si prošel,
  přirozeně promítal do své malby.
 • 00:01:17 Jeho celoživotní sebeobranou
  před jakoukoliv překážkou
 • 00:01:20 byla posedlost prací.
 • 00:01:22 A kdyby dnes žil,
  nebylo by tomu určitě jinak.
 • 00:01:28 Výběrová retrospektiva
  Době navzdory,
 • 00:01:30 kterou uvádí oblastní galerie
  Vysočiny v Jihlavě,
 • 00:01:33 představuje v chronologickém
  průřezu
 • 00:01:35 Načeradského svébytnou obrazovou
  poetiku.*
 • 00:01:53 -Výstava je postavena jako výběrová
  retrospektiva.
 • 00:01:58 A co je důležité zmínit,
  že celá výstava
 • 00:02:02 je vlastně poskládaná výhradně
  z děl ze soukromých sbírek.
 • 00:02:06 Čili je to nějaká ideální
  příležitost pro veřejnost
 • 00:02:09 vidět věci, které běžně nejsou
  dostupné, nejsou k vidění.
 • 00:02:15 Načeradský studoval na AVU,
  ale krajinářský ateliér,
 • 00:02:19 kde se ovšem věnoval figuře.
 • 00:02:23 A vedle toho si zkoušel různé
  avantgardní přístupy k obrazu
 • 00:02:28 podle toho, co se k němu
  tenkrát vlastně dostalo
 • 00:02:30 přes dostupnost materiálů.
  Týkalo se to samozřejmě
 • 00:02:33 Pabla Picassa, Marca Chagalla,
  Paula Cleea...
 • 00:02:37 Vlastně týhle tý roviny
  moderny.
 • 00:02:57 Z nejstarších obrazů je Maminka,
  kde vidíme ohlas Jeana Debuffeta.
 • 00:03:02 Pak jsou tady obrazy inspirované
 • 00:03:04 kubismem a expresionismem
  dohromady.
 • 00:03:06 Jsou to takové
  kubisticko-expresionistické hlavy.
 • 00:03:10 A potom máme ještě ohlas
  na skupinu Kobra,
 • 00:03:13 což bylo hnutí, které po 2. světové
  válce
 • 00:03:17 se snažilo nějakým způsobem
  reformovat obraz
 • 00:03:20 a jít vlastně zpátky
 • 00:03:22 do nějaké živelnosti a do nějaké
  intuice.
 • 00:03:26 Prvotní byla vlastně spontaneita
  a bezprostřednost výrazu,
 • 00:03:30 který má být naprosto živý
  a nemá být něčím korigovaný.
 • 00:03:38 Načeradský, už jako aktivní umělec,
  který je po škole,
 • 00:03:42 se může vlastně přímějším způsobem
  vyrovnávat
 • 00:03:44 s nějakými těmi avantgardními
  směry,
 • 00:03:46 nebo s tím, co se vlastně v umění
  děje.
 • 00:03:51 Pro něj je v té druhé polovině
  60. let
 • 00:03:54 velmi důležitý cyklus takzvaných
  Žižkovských zdí.
 • 00:03:58 Kdy se snaží zaznamenávat nějaké
  piktogramy
 • 00:04:00 a nějaký kresbičky, které se
  objevují úplně náhodně.
 • 00:04:04 A také čím dál tím víc v těch
  obrazech zapojuje jednak písmo,
 • 00:04:08 a jednak nějakým způsobem zatahuje
  do obrazu figuru.
 • 00:04:22 Z těch piktogramů se postupně
  vyvinul
 • 00:04:24 pravděpodobně typ takzvané
  ušatky,
 • 00:04:27 pro Načeradského takový erotický
  symbol ženy.
 • 00:04:31 A samozřejmě někde vzadu,
  v nějakém dalším plánu,
 • 00:04:34 tam teda lze cítit vliv
  Jeana Debuffeta,
 • 00:04:37 který vlastně pracoval stejným
  způsobem.
 • 00:04:46 Tady ten obraz Česká rodiny
  myslím,
 • 00:04:49 že je takovým jako protipólem
  takového oslavného
 • 00:04:52 amerického pop-artu,
  který oslavuje kulturu
 • 00:04:56 velkoměsta a kulturu konzumu
  a bohatství.
 • 00:05:00 A tady najednou máme takovou
  ušmudlanou českou rodinku,
 • 00:05:04 která se křečovitě tváří
  šťastně,
 • 00:05:06 ale vidíme, že jí to moc
  nejde.
 • 00:05:09 Česká republika a pop-art
  v té době jsou absolutní mimoběžky.
 • 00:05:13 A myslím si, že v tom je trošku
  takovýho toho skrytýho,
 • 00:05:17 nebo možná tady v tom případě
  otevřeného Načeradského sarkasmu.
 • 00:05:23 V 67. roce už se začal
  Jiří Načeradský
 • 00:05:26 inspirovat novinářskou
  nebo časopiseckou fotografií.
 • 00:05:30 Vycházel ze zdrojů,
  které byly v té době
 • 00:05:32 v komunistickém Československu
  k dispozici.
 • 00:05:35 Což byly sportovní fotografie
  z ČTK,
 • 00:05:38 nebo fotografie různých koncertních
  estrád,
 • 00:05:42 televizních estrád.
 • 00:05:44 A velmi výjimečné také erotické
  fotografie,
 • 00:05:47 které se k němu nějakým způsobem
  dostaly.
 • 00:05:55 V 70. roce zvažoval
  emigraci
 • 00:05:58 přes Francii do Spojených států
  amerických.
 • 00:06:00 Tu nakonec z rodinných důvodů
  zavrhnul.
 • 00:06:02 Takže se vrátil.
  A v takovém tom přechodovém období,
 • 00:06:06 mezi rokem 67, 71 vytvořil
  dva takové klíčové obrazy.
 • 00:06:15 Jeden z nich tady máme
  na výstavě.
 • 00:06:17 To jsou tady ti cyklisti.
 • 00:06:19 Kde vlastně přiznal určitý
  východisko toho obrazu v koláži.
 • 00:06:23 A tu koláž tam vyloženě
  jako exponoval.
 • 00:06:26 Tak, aby tam byla jasně
  čitelná.
 • 00:06:28 Zároveň je v něm důležité
  to spojení
 • 00:06:31 nějakého lidského pohybu při sportu
  s tou strojovou mechanikou.
 • 00:06:36 A je to vlastně přechodový obraz
  k těm námětům mechanických strojů,
 • 00:06:41 mechanického opakování
  něčeho,
 • 00:06:43 co se začíná odličťovat,
  odosobňovat,
 • 00:06:47 co je vlastně spojený s nástupem
  té normalizace.
 • 00:06:49 Ale dostává se to do té malby
  nějakým přirozeným způsobem.
 • 00:07:01 Načeradský píše o tom,
  že 70., 80. léta
 • 00:07:05 strávil v beztřídní hospodské,
  alkoholické společnosti,
 • 00:07:09 je to jeho citát, že celý ten život
  byl vlastně
 • 00:07:13 odsunutý z veřejného působení
  vlastně do podzemí,
 • 00:07:16 protože dlouho nesměl
  vystupovat.
 • 00:07:19 V té době se živil
  restaurováním.
 • 00:07:21 A to všechno se vlastně
 • 00:07:23 znovu nějakým způsobem dostává
  do té tvorby.
 • 00:07:30 *Navzdory normalizační době
  dál usilovně chrlí své obrazy.
 • 00:07:33 Náměty redukuje často
  až do karikatury,
 • 00:07:36 obrazy asociují normalizační
  večerníčky
 • 00:07:39 nebo postavy z amerických grotesek
  30. let.
 • 00:07:42 Inspiruje ho pop art.
 • 00:07:44 Také typy ženských figur
  procházejí modifikací -
 • 00:07:47 ušatky se mění v kudlanky,
  které číhají na svou oběť
 • 00:07:50 nebo marťanky, které vyvolávají
  úzkost z budoucnosti.
 • 00:08:03 Výstavu zakončují
  díla z poslední etapy jeho práce.
 • 00:08:06 V 90. letech, ale i na počátku
  nového tisíciletí
 • 00:08:10 se autor vracel k některým motivům
  ze své starší tvorby,
 • 00:08:13 které přehodnocuje a zpracovává
  zcela jinak.
 • 00:08:32 Ve figurálních kompozicích
  pak nově
 • 00:08:34 postavy stylizoval
  do geometrizujících obrysů.*
 • 00:08:40 -90. léta jsou pro něj vstupem
  na akademickou půdu.
 • 00:08:43 V roce 89 byl přizván,
  aby vedl malířský ateliér
 • 00:08:47 na AVU v Praze, pak učil na Vysokém
  učení technickém v Brně
 • 00:08:54 a v roce 91 byl jmenovaný
  profesorem.
 • 00:08:58 A vychovává vlastně novou generaci
  malířů,
 • 00:09:03 z nichž několik dneska je
  velmi důležitých postav
 • 00:09:06 v současné české malbě.
 • 00:09:09 Kdybych je měl jmenovat,
  tak je to například Lubomír Typlt
 • 00:09:12 nebo je to Zbyněk Sedlecký,
 • 00:09:14 Jana Kasalová nebo například
  Roman Trabura.
 • 00:09:19 -Načeradský mě přitahoval jako
  magnet
 • 00:09:21 už vlastně od střední školy,
  protože po revoluci
 • 00:09:24 měl výstavu v Domě U Kamenného
  zvonu
 • 00:09:26 a já tenkrát, jak jsem stál
  před těmi obrazy,
 • 00:09:32 tak tím svým punkem mě ty obrazy
  úplně dostaly.
 • 00:09:35 A to, že jsem potom měl možnost
  u něj studovat,
 • 00:09:38 tak to byl takovej jeden
  ze splněných snů.
 • 00:09:41 Já jsem vlastně u něho nestrávil
  tolik času,
 • 00:09:43 protože vlastně hned po roce
  jsem přešel studovat
 • 00:09:46 na akademii do Düsseldorfu
  ke dvěma malířům.
 • 00:09:51 A dlužno říci, že ta průprava,
  kterou jsem měl u Načeradskýho,
 • 00:09:55 tak to vlastně byl kontinuální
  přechod,
 • 00:09:57 protože Načeradský v těch
  nejlepších časech, si myslím,
 • 00:10:00 že byl rozhodně kvalitou
  srovnatelný
 • 00:10:02 s těmito dvěma velkými malíři.
 • 00:10:05 -On byl především strašně výrazná
  osobnost.
 • 00:10:09 To byla prostě charismatická
  bytost,
 • 00:10:11 která, když vešla do místnosti,
  ty jeho kníry, doutník,
 • 00:10:14 ten jeho hluboký hlas,
 • 00:10:16 tak v tom prvním ročníku
  jsme se ho strašně báli.
 • 00:10:21 Zároveň ta jeho živelnost,
  ta animální malba,
 • 00:10:25 ty přebytky energie...
 • 00:10:28 A na druhý straně vysoký intelekt,
  velmi vzdělaný člověk to byl...
 • 00:10:34 Takže tohle se v něm pralo,
  ale jako ve velkých dávkách.
 • 00:10:38 -Já jsem se hlásil přímo k němu,
  protože se mi prostě
 • 00:10:43 líbil jeho způsob práce,
  jeho malba,
 • 00:10:45 jak pracoval s figurama.
 • 00:10:47 A že to byla taková jakoby
  razantní malba.
 • 00:10:49 Byl takový hodně intenzivní,
  hodně měl tendenci mluvit
 • 00:10:52 a říkat nám, jak to má být.
 • 00:10:55 Hodně dbal na to, abychom chodili
  jako na kreslení,
 • 00:10:58 jak večer, tak dopoledne.
  Dopoledne byl často model.
 • 00:11:02 Prostě byla to taková
  klasická škola se vším všudy.
 • 00:11:06 Vlastně i s tím nedostupným
  pedagogem,
 • 00:11:08 který měl kníry, oblek
  a pořád kouřil.
 • 00:11:13 -Nám to přišlo ze začátku strašně
  přehnaný,
 • 00:11:16 ta přísnost, ta disciplína.
 • 00:11:18 My jsme jako fakt museli být
  v osm ráno někde nastoupený.
 • 00:11:22 A když jsi přišla v 8:01,
  tak on zamkl.
 • 00:11:26 On tě tam prostě nepustil.
  On dělal takovýle...
 • 00:11:30 Bylo to takový školství
  jak za Franze Josefa.
 • 00:11:35 My jsme z toho teda byli
  úplně hotoví.
 • 00:11:39 Ale dal nám ten řád
  a takovou tu disciplínu.
 • 00:11:42 Zpočátku byla prostě výborná.
 • 00:11:45 I jel hodně na ten výkon.
  Že jsme fakt prostě -
 • 00:11:49 přinýst ke konzultaci tři kresby,
  tak on tě s tím vyhodil.
 • 00:11:53 "50 jich musíte donýst
  za tejden."
 • 00:11:59 -Načeradský byl neuvěřitelně
  impulzivní.
 • 00:12:01 Načeradský byl prostě strašně
  vzteklej chlap,
 • 00:12:04 který se vlastně dovedl během
  vteřiny nasrat,
 • 00:12:07 s prominutím, na někoho na celý
  život,
 • 00:12:10 ale vlastně my jsme ho všichni
  studenti milovali.
 • 00:12:13 Protože on byl jakoby...
  Byl hodně svůj.
 • 00:12:19 Nedělal žádný kompromisy
  a ono to vlastně
 • 00:12:22 bylo strašně důležitý,
 • 00:12:24 že on byl takovej pevnej
  v kramflecích.
 • 00:12:26 Ta jeho cesta byla vlastně hodně
  osobitá.
 • 00:12:28 A dá se říci, že to potrestání
  přišlo a vlastně trvá doteďka.
 • 00:12:32 Protože on neměl retrospektivu.
 • 00:12:35 -Mě třeba velmi podporoval
  v těch cestách o zahraničí.
 • 00:12:38 Luboš Typlt a já jsme vlastně
  hodně vyjížděli.
 • 00:12:41 A on to věděl, že tu zkušenost
  potřebujeme.
 • 00:12:43 Podívat se na sebe zvenčí,
  vyzkoušet si,
 • 00:12:46 jaký to je fungovat v cizí zemi
  s cizím jazykem.
 • 00:12:50 A potom ten návrat,
  o to je člověk silnější,
 • 00:12:54 když se vrátí do toho českýho
  prostředí.
 • 00:12:57 On sám uměl francouzsky,
  hodně i četl o malířství.
 • 00:13:02 On tady vlastně o malířství,
  o malbě a o umění věděl
 • 00:13:06 jako jeden z mála, kdo měl takový
  znalosti.
 • 00:13:12 -Uvažoval i o tom, co s náma bude
  dál,
 • 00:13:14 jakým způsobem se budu ty naše
  osudy v tom umění ubírat.
 • 00:13:17 A často nám tak jako zdůrazňoval,
  že vlastně to,
 • 00:13:21 jestli to budeme dělat,
  se uvidí za 5, za 10 let.
 • 00:13:24 Jestli opravdu u toho umění
  zůstaneme.
 • 00:13:28 -On věděl, co obnáší ta samota
  ateliéru.
 • 00:13:31 On věděl, co to je vydobýt si
  tu svobodnou tvorbu.
 • 00:13:35 Fakt nás připravoval
  na tu realitu.
 • 00:13:38 I ta schopnost dávat si úkoly
  sám sobě.
 • 00:13:41 To je strašně těžký.
 • 00:13:45 -Pro mě to bylo takový pokračování
  střední školy trochu.
 • 00:13:49 Že to bylo hodně rigidní,
  hodně striktní a tak.
 • 00:13:52 Pro první ročník to bylo úplně
  skvělý, si myslím.
 • 00:13:55 Dál nevím, jaký to bylo,
  protože já už jsem to pak nezažil,
 • 00:13:58 takže nevím.
 • 00:14:00 Ale naučil mě spoustu věcí.
  Takhle.
 • 00:14:03 Ale nakonec jsem byl trochu rád,
  že se to všechno semlelo jinak
 • 00:14:06 a studoval jsem jinde.
 • 00:14:08 Není to hezký, když to takhle
  řeknu,
 • 00:14:10 ale myslím, že to takhle nějak
  bylo. Pro mě.
 • 00:14:15 -Tak já mám tady nějaký jeho práce
  na papíře,
 • 00:14:18 který vlastně mám velice rád.
 • 00:14:22 Tohle to jsou 70.
  To jsou krásný kresby.
 • 00:14:26 To je vlastně to debuffetovský
  období, rok 67.
 • 00:14:29 To je prostě nádhera.
 • 00:14:32 A těch věcí si vlastně strašně
  vážím.
 • 00:14:35 Ony jsou nabytý energií.
  To je vidět.
 • 00:14:37 A on byl neuvěřitelně dobrý
  kreslíř.
 • 00:14:40 Tam je dobrý, že on,
  který byl klasický malíř,
 • 00:14:43 to akademický vzdělání měl velice
  kvalitní,
 • 00:14:47 tak vlastně to opustil
  a začal dělat takovýhle věci.
 • 00:14:50 Takže on vlastně hodně často
  měnil styl.
 • 00:14:56 Tady pan mistr.
  To je Načeradskýho autoportrét.
 • 00:14:59 A to je krásná věc, že jo.
 • 00:15:01 Jako když někdo umí takhle
  perokresbu,
 • 00:15:03 tak to je opravdu velký
  umělec.
 • 00:15:09 *Abychom nezůstali jen u vzpomínek
  na pana profesora,
 • 00:15:12 zajímalo nás také,
  na čem umělci momentálně pracují.
 • 00:15:17 Promítá se nejistota současné
  neklidné a napjaté doby
 • 00:15:20 do jejich tvorby?*
 • 00:15:23 -Já to mám vlastně oddělený.
  Ten námět a ta barevnost
 • 00:15:27 jdou vlastně trošku proti sobě.
  To člověka zneklidňuje.
 • 00:15:32 Protože něco tam na tý veselý
  barevnosti nesedí.
 • 00:15:37 Tady ta série vznikla v tomhle tom
  roce
 • 00:15:40 a ty barvy, který jsem používal
  a který vlastně
 • 00:15:43 vždycky byly poměrně hodně
  ostrý,
 • 00:15:45 tak se mi vlastně podařilo
  udělat
 • 00:15:47 ještě jeden stupeň k větší
  intenzitě.
 • 00:15:50 A co je pro ty holky hodně
  typický,
 • 00:15:53 že vlastně ony jsou všechny
  jako kdyby byly ve větru.
 • 00:15:57 Vítr jim vlaje vlasy,
  strhává ty šaty jedním směrem.
 • 00:16:01 A všechny tyhle ty vizuální prvky
  směřují k tomu,
 • 00:16:03 že je ten obraz dynamický.
 • 00:16:07 Tady ten obraz mám hodně rád,
  protože on je vlastně
 • 00:16:09 jinej než všechny ostatní obrazy.
  Nejsou tam žádný obličeje.
 • 00:16:12 A myslím, že má ještě dobrý název.
  Jmenuje se Tančící Pentagon.
 • 00:16:18 Támhle ten motiv se jmenuje
  Válení radioaktivního těsta.
 • 00:16:23 A v těch obrazech je samozřejmě,
  nebo doufám,
 • 00:16:25 že do určitý míry,
  protože je tam trochu nadsázka.
 • 00:16:29 Pro mě je vlastně vždycky
  důležitý,
 • 00:16:31 aby ty obrazy měly vysokou míru
  tajemství.
 • 00:16:33 Já to tak jako nechci,
  ani nemůžu moc vysvětlovat,
 • 00:16:35 protože ono to samo působí
  právě těmi vizuálními prvky.
 • 00:16:44 -Těsně před zavřením,
  před lockdownem
 • 00:16:46 jsem měla mít výstavu v Nové Pace,
  což je úžasný místo -
 • 00:16:49 spiritisti, acháty, červená hlína,
  podhoubí všech umělců.
 • 00:16:55 Na to jsme se hodně těšili,
 • 00:16:57 bohužel to zavřeli týden
  před vernisáží,
 • 00:16:59 tak já jsem se inspirovala
  těmi nerosty.
 • 00:17:01 A vlastně to bylo takové
  naše rodinné téma,
 • 00:17:05 protože všechno bylo zavřený,
  nikam jsme v podstatě
 • 00:17:07 nemohli chodit, tak jsme různě
  lezli do lomů
 • 00:17:09 a úplně jsme se zbláznili
  do nerostů, jo?
 • 00:17:11 Prostě objevování přírody,
  ale jiná vrstva.
 • 00:17:15 No a pak jsem si vytvořila
 • 00:17:17 detašované pracoviště v kůlně
  na chalupě.
 • 00:17:20 A udělala jsem si tam takovou
  Altamiru, prostě návrat do jeskyň.
 • 00:17:24 A to jsou otisky.
  Stále je to polotovar.
 • 00:17:29 Taková vlastně monumentální věc.
 • 00:17:31 Jedna část bude v Turíně
  a druhá bude v Blansku.
 • 00:17:36 V tom období toho lockdownu
 • 00:17:37 jsme všichni prožívali
  takový temný chvíle.
 • 00:17:41 No tak automaticky jdeš
  k těm rukám a k tomu obličeji.
 • 00:17:45 A jakoby k tý mapě.
 • 00:17:47 I ta mapa teď zároveň dostává
  jiný smysl, že jo?
 • 00:17:50 Vlastně v momentě,
  kdy nemůžeš nikam jet
 • 00:17:52 a dneska už je navíc všechno
  digitální,
 • 00:17:54 takže taková papírová mapa,
  z toho se stává něco úplně jinýho.
 • 00:18:04 S tím vlastně souvisí ještě jedna
  věc.
 • 00:18:06 Abych se úplně nezbláznila,
 • 00:18:08 tak jsem začala vytvářet
  takový jako léčivý kazety, jo?
 • 00:18:16 A to jsou vlastně korále,
  který vyráběl můj děda
 • 00:18:18 během 2. světový války.
 • 00:18:21 Tohle jsem si fakt dělala
  pro sebe
 • 00:18:24 a teď to teda všichni ode mě
  chtějí.
 • 00:18:26 Všichni se asi potřebujeme
  uklidňovat.
 • 00:18:28 A ten zvuk je teda úžasnej,
  jo.
 • 00:18:33 Kdyby nebyl kovid,
  tak bych se určitě
 • 00:18:35 do takových hračiček teda
  nepustila.
 • 00:18:44 *Mluvíme-li o Jiřím Načeradském,
  pak doslova
 • 00:18:46 badatelským počinem byla expozice
  uspořádaná
 • 00:18:49 Galerií výtvarných umění
  v Chebu,
 • 00:18:51 kterou jsme pro vás stihli
  zaznamenat
 • 00:18:53 ještě před jejím ukončením.
 • 00:18:55 Představila autorovu nejznámější
  tvorbu z let 1967-74,
 • 00:19:01 což bylo období,
  kdy pro svou malířskou práci
 • 00:19:03 začal využívat fotografii.
 • 00:19:08 Podnětem k chebské výstavě
  se stal objev
 • 00:19:10 několika krabic novinových
  výstřižků
 • 00:19:12 a reportážních fotografií,
  které se našly
 • 00:19:14 v umělcově pozůstalosti.
 • 00:19:16 A tak díky konfrontaci jednotlivých
  pláten s předlohami,
 • 00:19:19 které jsou často zajímavé
  samy o sobě,
 • 00:19:22 mohli diváci detailněji poznat
  Načeradského metody a strategie
 • 00:19:25 a nahlédnout tak do autorovy
  tvůrčí kuchyně.*
 • 00:19:32 -Na začátku toho projektu
  byl tenhle obraz.
 • 00:19:36 Je zajímavý nejen z toho čistě
  malířského formálního hlediska,
 • 00:19:42 ale vlastně je tam zajímavá
 • 00:19:44 i ta samotná událost,
  kterou zobrazil.
 • 00:19:46 Je to akce z kampaně
  Johna Kennedyho
 • 00:19:49 v amerických volbách,
  kde vystupuje Kennedy,
 • 00:19:52 jeho viceprezident
  Lyndon B. Johnson.
 • 00:19:55 A zajímavé vlastně je,
  jak Načeradský k ní přistupuje,
 • 00:20:00 jak ji vlastně zpracoval.
 • 00:20:02 Něco přidal, něco vynechal,
  zdůraznil pohyb a dynamiku,
 • 00:20:06 zdůraznil emoce.
  Až jako ty emoce nadsadil
 • 00:20:10 úplně jiným způsobem
  než na té fotografii.
 • 00:20:13 Takže vlastně tady v té spodní
  části máme paní Johnsonovou.
 • 00:20:16 A působí tam jako žena v záchvatu
  nějakého hysterického smíchu.
 • 00:20:21 Ale ten příběh vypovídá o tom,
  že ta kampaň
 • 00:20:23 se odehrává někde na letišti
  a že příznivci republikánů
 • 00:20:28 tehdy zvýšili hukot těch
  sousedních letadel.
 • 00:20:31 Takže vlastně oni nemohli
  mluvit.
 • 00:20:35 To shromáždění tam muselo být
  zrušené.
 • 00:20:39 A ona se vlastně snaží pouze
  překřičet ty motory.
 • 00:20:42 Takže vlastně zajímavá historka.
 • 00:20:44 Ale podobné strategie se objevují i
  na dalších obrazech.
 • 00:20:47 Takže je vlastně z toho vidět,
 • 00:20:49 že se jednalo o promyšlený
  autorský záměr.
 • 00:21:13 Tady máme dva obrazy,
  které patří vůbec k nejslavnějším.
 • 00:21:17 A také jedny z prvních,
  kde s fotografií pracoval.
 • 00:21:20 Mají společné to, že jsou odvozené
  z fotbalového prostředí
 • 00:21:24 a zároveň tam už uplatnil několik
  základních postupů,
 • 00:21:27 které se na těch obrazech obecně
  objevují.
 • 00:21:30 A sice jednak svléknul
  ty protagonisty
 • 00:21:33 a jednak jim změnil pohlaví.
  Teda z mužů udělal ženy.
 • 00:21:38 A vlastně nejenom,
  že udělal tady ty dva kroky,
 • 00:21:40 ale vůbec ten obraz zbavil
  veškeré vazby
 • 00:21:43 k té původní fotografii
  z fotbalového prostředí.
 • 00:21:46 To znamená, není tam ani to hřiště,
  není tam ani ten fotbalový míč.
 • 00:21:50 A v jednom svém rozhovoru
  také vysvětlil, oč mu tam šlo.
 • 00:21:53 On vlastně chtěl zobrazit tu figuru
  v pohybu a jako takovou.
 • 00:22:00 A udělat z toho zachycení
  pohybu,
 • 00:22:02 kde ale my nevíme ten jeho smysl,
  ten jeho účel.
 • 00:22:06 Takže vlastně ten výsledek
  působí groteskně, absurdně.
 • 00:22:16 Tady ten obraz byl vůbec
  jeho první akvizicí
 • 00:22:19 do státní sbírky,
  tedy do Národní galerie.
 • 00:22:23 A tenkrát mu to i umožnilo
  nějakým způsobem
 • 00:22:26 se osamostatnit, etablovat.
  A když odjel do Francie,
 • 00:22:30 tak mu tam rodiče mohli
  za ten obraz poslat peníze.
 • 00:22:33 A on si tam za ty peníze mohl
  koupit
 • 00:22:36 plátno a malířské pomůcky
  a malovat tam.
 • 00:22:44 Když se Načeradský na konci roku
  1969 vrátil z Francie,
 • 00:22:47 tak přišel do úplně jiného
  prostředí, do úplně jiné situace.
 • 00:22:51 V roce 1968, když odcházel,
  tak byl hvězdou,
 • 00:22:56 měl řadu výstav, měl mezinárodní
  vystoupení,
 • 00:23:00 byl jedním z klíčových autorů
  Špálovy galerie,
 • 00:23:03 měl své kunsthistoriky.
 • 00:23:05 Když se vrátil,
  nic z toho nebylo.
 • 00:23:07 Špálova galerie byla rozbitá,
  jeho kunsthistorici
 • 00:23:10 vlastně ztratili publikační
  platformu.
 • 00:23:13 A on se vlastně vrátil
  do absolutní existenční nejistoty
 • 00:23:16 a přemýšlel, co dál.
 • 00:23:18 A jedno z těch řešení,
  které se vlastně nabízelo,
 • 00:23:20 bylo vrátit se k tomu,
  co bylo úspěšné,
 • 00:23:22 co mu vlastně přineslo jednak
  uznání,
 • 00:23:25 jednak samozřejmě nějaké finanční
  zabezpečení.
 • 00:23:28 A to byly obrazy sportovců.
 • 00:23:35 A je vlastně zajímavé pozorovat
  ten posun,
 • 00:23:37 který se mezitím v Načeradského
  tvorbě odehrál.
 • 00:23:41 Ty obrazy jsou mnohem
  realističtější.
 • 00:23:44 Což je dobře vidět na tématu
  toho fotbalu.
 • 00:23:47 Objevuje se tam i prostředí,
  objevuje se tam míč,
 • 00:23:51 dokonce na obrazu s fotbalisty
  Dukly
 • 00:23:55 i charakteristická barevnost
  a znaky Dukly Praha.
 • 00:23:58 Takže vlastně najednou ho přestala
  zajímat
 • 00:24:01 ta groteska, ty groteskní posuny.
 • 00:24:05 A víc se soustředil na zobrazení
  té tělesné akce.
 • 00:24:16 Vedle tématiky sportovců se po tom
  roce 1969
 • 00:24:20 do jeho tvorby dostalo ještě
  další téma. A sice stroje.
 • 00:24:26 I ty obrazy strojů jsou dělány
  podle fotografie.
 • 00:24:28 Objevují se tam podklady
  ze Světa motorů z 50. let.
 • 00:24:32 Nebo ze sportovních časopisů,
  ale už mu nejde
 • 00:24:35 o tu aktuální fotku,
  ale spíš o nějaký zajímavý motiv.
 • 00:24:39 A ten motiv většinou zachytil
  zcela věrně do nejmenšího detailu,
 • 00:24:45 ale pak ho ještě dále obohatil
  o komponenty v podobném duchu,
 • 00:24:50 kterými vlastně zaplnil
  celý ten obraz.
 • 00:24:53 A aby vlastně ten vztah
  k té původní fotografii
 • 00:24:56 ještě dále znejistěl a přerušil,
  tak začal obrazy otáčet.
 • 00:25:04 Najednou připomínají nějaké
  podivné,
 • 00:25:07 absurdní aparáty, spíše hrozivé,
  které nějakým způsobem
 • 00:25:12 dobře vyjadřují tu mašinérii
  začínající normalizace,
 • 00:25:17 která vlastně ty lidi úplně
  semlela.
 • 00:25:21 Ostatně jeden z těch obrazů
  na výstavě
 • 00:25:23 se přímo jmenuje
  Modrá mašinérie.
 • 00:25:26 Další obraz je nazvaný
  Neúprosné kolo deprese,
 • 00:25:29 protože vlastně tehdy ta situace
  na něj opravdu působila
 • 00:25:33 a ta deprese je skutečně ve smyslu
  jeho osobní deprese.
 • 00:25:58 Tady se nachází několik obrazů,
 • 00:26:00 kde je patrný vliv
  Gerharda Richtera.
 • 00:26:04 Je to vlastně několik obrazů,
 • 00:26:05 které nejspíš Načeradský
  vytvořil už v roce 1968.
 • 00:26:12 My o tom
  vlivu Garharda Richtera
 • 00:26:15 zatím nejsme úplně docela jistí,
  jak to bylo.
 • 00:26:19 On vlastně ho úplně nepopírá,
  na druhou stranu říká,
 • 00:26:22 že vlastně naživo žádné Richterovy
  obrazy neviděl.
 • 00:26:26 Je to trošku jako nejasné,
  ale je tady vlastně
 • 00:26:29 to charakteristické rozostření.
 • 00:26:32 Je to fotografie přepsaná
  téměř doslova
 • 00:26:34 bez jakýchkoliv manipulací,
 • 00:26:37 ale to období je doteďka téměř
  neprobádané.
 • 00:26:40 Takže vlastně se tady ještě,
  zrovna v tomhle tom případě,
 • 00:26:43 pohybujeme trochu na tenkém
  ledě.
 • 00:26:46 Nicméně je to opravdu
  první pokus
 • 00:26:50 ty vlivy skutečně
  do hloubky zmapovat.
 • 00:26:55 Dva obrazy na výstavě vnikly
  nikoliv podle novinových výstřižků,
 • 00:27:00 ale podle autorských Načeradského
  fotokoláží.
 • 00:27:04 Fotokoláže on začal dělat
  ve Francii,
 • 00:27:06 kde vlastně neměl moc příležitostí
  malovat.
 • 00:27:09 A konkrétně tenhle obraz
  Krása bez závoje,
 • 00:27:14 který je nazvaný podle
  té legendární striptýzové revue,
 • 00:27:17 která tady vlastně začala
  na konci 60. let,
 • 00:27:20 v tom období liberalizace.
 • 00:27:23 Ten je vlastně zajímavý i v tom,
  že existuje ve dvou verzích.
 • 00:27:25 Jednak nejspíš v tom roce 1971
  v oleji.
 • 00:27:29 A potom v roce 1974 ještě jednou
  v akrylu.
 • 00:27:34 A tehdy Načeradský opravdu přestává
  malovat olejem,
 • 00:27:39 neboť pro tu jeho tvorbu,
  která tehdy vlastně
 • 00:27:42 měla blízko ke komiksu,
  k takovému komiksovému
 • 00:27:45 stylu s plošnými barvami,
  výraznými konturami,
 • 00:27:48 byl ten akryl mnohem vhodnější.
 • 00:28:03 *Výstava, bohužel,
  již nemohla být prodloužena,
 • 00:28:05 ale díky obsáhlému katalogu,
  který byl k výstavě vydán,
 • 00:28:08 se můžete s tímto důležitým obdobím
  Načradského tvorby
 • 00:28:12 podrobně seznámit.*
 • 00:28:43 *Výstava sochařky Aleny Matějka
  v pražské galerii Kuzebauch
 • 00:28:46 bude jistě pro mnohé
  překvapením.
 • 00:28:49 Přestože autorčiným výchozím
  materiálem je sklo,
 • 00:28:52 je otevřená i jiným materiálům -
 • 00:28:54 pracuje také s kamenem,
  alabastrem nebo mramorem.
 • 00:28:58 Alena Matějka má nejen mnoho
  zájmů,
 • 00:29:00 ale také dar poutavého vyprávění.
 • 00:29:03 A to všechno dokáže vtisknout
  do svých děl.
 • 00:29:06 V těch je patrná inspirace
  přírodou,
 • 00:29:09 mýty, příběhy lidské civilizace,
  ale také jejím
 • 00:29:11 osobním každodenním životem,
 • 00:29:13 rodinou, přáteli i drobnými
  událostmi.
 • 00:29:16 Se svým manželem kamenosochařem
  Larsem Widenfalkem
 • 00:29:19 žije na Vysočině,
 • 00:29:21 ale část roku společně tráví
  také ve Švédsku nebo Itálii.*
 • 00:29:28 -Já nejsem vůbec ze sklářské
  rodiny.
 • 00:29:31 Já jsem
  z Kamenice nad Lipou
 • 00:29:34 a nikdy jsem o žádný skle
  neslyšela.
 • 00:29:39 Až když mi bylo 12 let,
  tak jsem s mámou šla
 • 00:29:41 na film o Josefu Mánesovi
 • 00:29:44 a viděla jsem poprvé v životě
  umělce v akci.
 • 00:29:49 A když jsem viděla toho
  Josefa Mánesa,
 • 00:29:50 jak maluje,
  tak jsem si říkala:
 • 00:29:53 "Já chci být jako ten Josef Mánes.
  Já chci být také umělec."
 • 00:30:05 Já jsem měla ve škole na UMPRUM
  profesora Kopeckýho.
 • 00:30:09 A on nás učil takovým způsobem,
  že vždycky pohodil nějakou knihu,
 • 00:30:15 položil člověku na stůl
  a vždycky to trefil.
 • 00:30:19 A tak nás jako ovlivňoval
  tímhle tím způsobem.
 • 00:30:22 A on vždycky mluvil
  o Marcelu Proustovi
 • 00:30:26 a Hledání ztraceného času.
  Až jsem si to konečně přečetla.
 • 00:30:31 A třeba v tom prvním díle,
  kde autor mluví
 • 00:30:35 o tom městečku,
  a o svém dětství,
 • 00:30:38 o těch příbězích,
  který tam zažíval,
 • 00:30:41 tak to je vlastně něco
  podobnýho.
 • 00:30:44 To je taková vzpomínka na moje
  dětství, na moje předky...
 • 00:30:46 Prostě na moje příběhy.
 • 00:30:56 Udělám si nějaký model.
  A ten si udělám buď z kamene,
 • 00:31:00 nebo si ho udělám z hlíny,
  nebo z vosku.
 • 00:31:03 Pak si na něj udělám formu,
  pak to odleju
 • 00:31:05 a vlastně používám metodu
  ztracenýho vosku.
 • 00:31:20 Ale já dělám i jiný sochy,
 • 00:31:22 který třeba nejsou odlitky něčeho,
  který si dělám sama.
 • 00:31:26 Třeba dělám úplně jiný abstraktní
  věci,
 • 00:31:29 ale vždycky to souvisí s něčím,
  co zrovna prožívám.
 • 00:31:40 Já jsem se asi před 10 lety
  z Prahy přestěhovala
 • 00:31:43 na samotu u lesa
  se svým mužem Larsem.
 • 00:31:47 A najednou člověk vidí hvězdy,
  Měsíc, Slunce...
 • 00:31:52 A takový ten přirozený běh života
  ho ovlivní.
 • 00:31:55 No a tak jsem jako dítě si
  pamatovala,
 • 00:31:59 jak se vždycky zabíjelo
  to prase.
 • 00:32:02 Pro mě je to silný zážitek,
  to zabíjení prasete,
 • 00:32:05 to je prostě takový starobylý
  rituál.
 • 00:32:08 Takže jsem si vymyslela
  tady takový stůl
 • 00:32:12 s prasečí hlavou a nožkama.
  A dala jsem tomu název Hostina.
 • 00:32:17 To je taková bezčasá hostina.
 • 00:32:20 Jako odnepaměti lidi dělali hostiny
  a hodovali.
 • 00:32:25 Tak my taky hodujeme,
  ale já jsem to ještě ztvárnila
 • 00:32:28 v tom svým skle.
  Protože mě ten život ovlivňuje.
 • 00:32:46 Jako najdu třeba mrtvýho ptáka
  na silnici,
 • 00:32:49 tak mi bylo líto,
  že tam někde shnije.
 • 00:32:52 Tak jsem si řekla:
 • 00:32:54 "Vemu ho domů a něco s tím
  vymyslím."
 • 00:32:56 Tak pak mě napadají takové různé
  příběhy, alegorie.
 • 00:32:59 Tak to je prostě všechno
  z toho mýho života.
 • 00:33:04 No a tenhle podstavec jsem našla
  na sběrném dvoře
 • 00:33:07 v Kamenici nad Lipou, třeba.
 • 00:33:09 Tak jsem ho vzala domů,
  protože jsem si říkala:
 • 00:33:11 "No ten je krásnej."
  Pak se mi to všechno šiklo
 • 00:33:14 dohromady a je z toho takový
  objekt.
 • 00:33:17 Tady třeba krysa.
 • 00:33:19 Ta mi sežrala moje včelařský
  rukavice!
 • 00:33:23 Takhle to vzniká.
  Ta skříň.
 • 00:33:26 To je barokní skříň ze severních
  Čech, která...
 • 00:33:30 Já jsem kdysi brousila
  v jedný dílně u kamaráda
 • 00:33:34 a tuhle skříň mi dali,
  abych si do ní mohla dávat
 • 00:33:37 svoje pracovní montérky,
  své pracovní hadry.
 • 00:33:42 A pak jsem četla takovou knihu
  od Roberta Holdstocka,
 • 00:33:45 Která se jmenuje Lavondyss.
  A ta je o takových dvou vědcích,
 • 00:33:48 kteří chodí do mýtického lesa
  někde v Anglii.
 • 00:33:52 A oni sbírají různé nálezy
  v tom mýtickém lese,
 • 00:33:55 kde se prolínají různý časy
  a různý historický postavy.
 • 00:33:59 A můj muž Lars loví někdy
  taky losy, ve Švédsku.
 • 00:34:06 A tak já jsem v tom lese
  s ním.
 • 00:34:09 A já tam ty nálezy vlastně taky
  mám, z toho lesa.
 • 00:34:13 Našla jsem tam třeba nějaký
  takovýhle rohy.
 • 00:34:16 Prostě losí rohy.
  Nebo kosti, všelijaký zuby...
 • 00:34:21 Parůžky.
 • 00:34:23 Takže jsem to zkombinovala
  dohromady
 • 00:34:25 a je z toho taková jakoby
  instalace.
 • 00:34:27 A jmenuje se to
  Můj milý, lovec z Lavondyss.
 • 00:34:42 Tohle je losí hlava.
  Když lovci uloví zvíře,
 • 00:34:46 tak většinou odříznou tu hlavu
  a hodí ji do lesa.
 • 00:34:50 Tam ji sežerou medvědi.
  A já jsem tu hlavu odlila,
 • 00:34:56 protože ta patří k tomu mýmu
  loveckýmu zátiší.
 • 00:35:00 Stejně by přišla nazmar.
  Já jenom beru věci,
 • 00:35:02 který nějakým způsobem souvisejí
  s tím lovem a s tím mým příběhem.
 • 00:35:08 Tak jsem to popadla a využila.
 • 00:35:11 A pak jsem tu hlavu zase hodila
  do toho lesa těm medvědům.
 • 00:35:15 No a tohle to třeba tohle
  k tomu taky patří.
 • 00:35:19 To je skleněná puška po předcích
  mýho muže,
 • 00:35:21 která tam visí ve srubu
  u jezera.
 • 00:35:23 A i ta lovecká taška a bažant...
 • 00:35:27 A ten zase ale pochází odtud,
  odkud moje máma.
 • 00:35:31 A to je Texas u Chlumu u Třeboně,
  kde je bažantnice.
 • 00:35:35 A my tam vždycky kupujeme bažanty
  z těch lovů.
 • 00:35:39 A jak jsme jedli ty bažanty,
  protože oni jsou hrozně dobrý,
 • 00:35:42 tak mně vždycky bylo líto
  vyhazovat ta peříčka,
 • 00:35:45 protože jsou krásný.
 • 00:35:47 Přišlo mi škoda je hodit
  na kompost.
 • 00:35:49 Tak jsem je začala sbírat.
  Ale pořád jsem nevěděla na co.
 • 00:35:52 A pak jsem si řekla, že z nich
  ušiju takovou jako vestu.
 • 00:35:56 No a na tu vestu, kterou jsem šila
  asi tři roky,
 • 00:36:00 tak padlo asi 120 bažantů.
 • 00:36:03 Takže my jsme je všechny snědli
  a já jsem pak postupně
 • 00:36:07 každý peříčko poskládala dohromady
  a postupně jsem je šila.
 • 00:36:11 A strašně dlouho mi to
  trvalo.
 • 00:36:14 A pak, myslím, jsem si tu vestu
  i oblíkla na nějaký vernisáži.
 • 00:36:18 A pak už jsem ji zasklila,
  protože jsem si řekla,
 • 00:36:22 že chlubit se cizím peřím
  takovýmhle způsobem,
 • 00:36:25 že to je až nemravný.
 • 00:36:29 *Výstava je plánovaná do konce
  února,
 • 00:36:32 ale - jako u mnohých -
  se počítá s jejím prodloužením.*
 • 00:36:53 *Past jako minulost
 • 00:36:54 nebo jako místo, z něhož není
  úniku?
 • 00:36:57 Stejně jako u názvu
 • 00:36:58 své předcházející výstavy
  z roku 2018,
 • 00:37:01 kterou tehdy malíř Martin Mainer
  nazval Půst,
 • 00:37:04 hraje si i teď autor
  s významy slov.
 • 00:37:07 Ve své nejnovější tvorbě,
  která na vás čeká
 • 00:37:09 v Nové galerii na Vinohradech,
  se autor vrací
 • 00:37:12 ke svým starším motivům.
 • 00:37:14 Využívá digitální fotografii,
  s níž následně dál pracuje,
 • 00:37:17 a ta mu umožňuje zpřítomnit
  svoji minulost.
 • 00:37:25 Na výstavě autor prezentuje
  téměř tři desítky obrazů,
 • 00:37:28 z nichž největší má rozměr
  180 x 270 cm.
 • 00:37:37 Jeho malířsky bravurně zvládnutá
  plátna
 • 00:37:39 jsou přesvědčivým důkazem toho,
 • 00:37:42 že Martin Mainer
  je excelentní malíř.*
 • 00:37:53 -Já vycházím z takový teorie,
  že přítomnost neexistuje.
 • 00:37:59 Což si někteří lidé myslí,
  že existuje.
 • 00:38:00 Ona asi existuje,
  ale je tak krátká,
 • 00:38:03 že ji vlastně nikdo nemůže
  zachytit,
 • 00:38:05 takže existuje jenom
  minulost.
 • 00:38:08 Budoucnost, ta není,
 • 00:38:10 ale když se stane,
  tak je hned minulostí.
 • 00:38:12 To je kvantový skok,
 • 00:38:14 protože ta rychlost je prostě
  kosmická.
 • 00:38:22 Třeba základem tohoto obrazu
  je tenhle obrázek, který je tady.
 • 00:38:28 Je to vlastně fotka
  i s celým okolím.
 • 00:38:31 Fotka ze žižkovského ateliéru,
  tuším z roku 2010,
 • 00:38:35 kdy ještě ten obraz
  byl rozdělaný
 • 00:38:37 a já jsem si ho rozdělaný
  vyfotil.
 • 00:38:40 Fotografii jsem si nechal
  vytisknout
 • 00:38:42 na ten velký formát
  a začal jsem to domalovávat.
 • 00:38:45 Takže je tam vlastně vztah
  minulosti s přítomností,
 • 00:38:48 spadání do minulosti...
  Takže tak.
 • 00:38:52 Je to takový koncept.
 • 00:38:56 Každá malba je koncept.
 • 00:38:58 Neznám žádnýho malíře,
  který by neměl koncept.
 • 00:39:00 Bez konceptu nelze ani navázat
  rybářský háček.
 • 00:39:14 To jsou dva obrazy,
  který se jmenují Král Slunce.
 • 00:39:18 A to jsou dvě rekonstrukce
  už neexistujícího obrazu.
 • 00:39:23 To je ze zámku Týnec u Klatov
  Honzy Pelánka.
 • 00:39:25 Tam jsem mu kdysi na takový
  igelit,
 • 00:39:28 který mu tam, když sekali elektriku
  nebo co,
 • 00:39:31 tak to zakryli igelitem
 • 00:39:33 a já jsem mu to pomaloval
  a pokreslil.
 • 00:39:36 A já měl jednu fotografii
  toho obrázku.
 • 00:39:39 A proto se ta výstava jmenuje
  Minulost.
 • 00:39:50 Tohle je vlastně pokračování
  Půstu.
 • 00:39:53 Akorát v Půstu jsem všechny ty
  palety rámoval.
 • 00:39:56 Tady jsem ty palety nalepil
  k sobě
 • 00:39:59 a zarámoval jsem to jedním rámem.
 • 00:40:01 A je to vlastně citace
  mých obrazů
 • 00:40:03 od roku 94 až do roku 96,
  kdy jsem maloval ty rámy.
 • 00:40:07 Tak jsem si znova podle modelů,
 • 00:40:10 protože to je reálný rám,
  vyrobil tenhle rám.
 • 00:40:14 No a ten vztah těch abstraktních
  palet,
 • 00:40:17 nebo toho neuvěřitelného reje,
  který, když se nevytáhne,
 • 00:40:22 tak se člověk na tu paletu podívá
  a zdá se mu, že to je blbost.
 • 00:40:26 Ale když je už vystavíte,
  tak zjistíte,
 • 00:40:28 že to je naprosto krásná
  abstrakce.
 • 00:40:41 To jsou normální tisky
  dřevořezu.
 • 00:40:44 To je dřevořez na desce velký,
  já nevím,
 • 00:40:48 1,20x2,10 metrů z roku 92.
 • 00:40:51 Kterou jsem prostě tehdy poryl
  a mockrát tisknul.
 • 00:40:55 A teď jsem z toho sestavil
  tohle.
 • 00:40:58 Takže zase je tam ten
  vztah,
 • 00:41:00 že tu minulost tahám do takzvané
  přítomnosti.
 • 00:41:05 Otiskávám to, vystřihávám
  ty tisky
 • 00:41:08 a z toho vlastně sestavuju
  to plátno.
 • 00:41:13 A ten rám v tom levým rohu,
 • 00:41:16 to je prostě symbol toho,
  že to má pokračování.
 • 00:41:21 Celá výstava je vlastně zároveň
  zátiší,
 • 00:41:24 zároveň koláž, zároveň,
  dneska je to populární -
 • 00:41:27 kombinovaná technika.
 • 00:41:36 To je Lučina v Havířově,
  moje rodná řeka,
 • 00:41:40 kterou mě naučil milovat otec
  a kterou miluju doteď.
 • 00:41:43 A je to loučení s tou řekou
  a zároveň s matkou, která umírala.
 • 00:41:47 A celou tu dobu toho jejího procesu
  odcházení
 • 00:41:51 jsem maloval tudle řeku,
  nebo domalovával fotografii řeky.
 • 00:41:56 A snažil jsem se tam dát...
 • 00:42:01 No prostě život.
 • 00:42:05 Trošku strašidelno, trošku tajemno,
  ale hlavně je tam ta řeka.
 • 00:42:12 To je pohled k Lučině z takový
  louky nebo z nábřeží.
 • 00:42:17 Tady chodí lidi.
  Tady začíná louka a tady teče řeka.
 • 00:42:22 A pro mě a moji rodinu to bylo
  takový zásadní místo.
 • 00:42:25 Učili jsme se tam lyžovat,
  sáňkovali jsme tam,
 • 00:42:28 chodili jsme tam.
 • 00:42:29 A já potom v dospělosti
  jsem to ve snech používal
 • 00:42:32 jako letecký trenažer,
  učil jsem se tam lítat.
 • 00:42:35 To bylo pro mě úplně úžasný.
 • 00:42:53 Tenhle obraz je Klepec,
  matka,
 • 00:42:57 400 tunová matka ze žuly a křemene
  na Klepci.
 • 00:43:03 A stojí u ní
  Pepi rok a půl letá.
 • 00:43:09 A celou výstavu jsem jí
  věnoval.
 • 00:43:13 Já o ní říkám, že je mocná
  čarodějka.
 • 00:43:15 Modrooká.
  Každý den maluje a kreslí.
 • 00:43:20 Dělá čáry.
  A tak výstava je její.
 • 00:44:03 *Plasticita, měřítko, proporce,
  světlo,
 • 00:44:06 řád, smysl pro prostor a hmotu -
 • 00:44:09 to všechno obsahuje umělecká
  výpověď
 • 00:44:11 naší přední sochařky
  Moniky Immrové.
 • 00:44:14 Autorka v letech 1995-2001
  studovala
 • 00:44:18 na Akademii výtvarných umění
  v sochařském ateliéru
 • 00:44:21 Jindřicha Zeithammela
 • 00:44:23 a současně absolvovala několik
  zahraničních stáží.
 • 00:44:26 V roce 2018 dokončila na pražské
  Akademii doktorské studium,
 • 00:44:31 je spoluzakladatelkou sochařského
  uskupení Socha 2
 • 00:44:34 a od roku 1996 má na svém kontě
  řadu samostatných výstav.
 • 00:44:40 Vedle plastiky se zabývá také
  reliéfní a grafickou tvorbou.
 • 00:44:43 Její aktuální výstava,
  kterou připravila
 • 00:44:46 Galerie hlavního města Prahy
 • 00:44:48 má retrospektivní charakter
  a nese název Tříbení.*
 • 00:44:53 -Monika Immrová vystavuje
  ve třetím patře
 • 00:44:59 Colloredo-Mansfeldského paláce,
  což je samozřejmě
 • 00:45:01 pro sochařskou výstavu trochu
  limitující.
 • 00:45:04 Výstava dostala název
  Tříbení,
 • 00:45:06 což samozřejmě navazuje
  myšlenku
 • 00:45:09 nějakého retrospektivního pohledu
  zpět.
 • 00:45:13 To tady samozřejmě funguje,
  ale v nějaké omezené míře,
 • 00:45:16 protože přeci jenom některá
  monumentální díla Moniky
 • 00:45:20 se sem nedaly dopravit.
 • 00:45:26 Najdeme tady samozřejmě celou škálu
  její tvorby.
 • 00:45:29 To znamená sochařskou tvorbu,
  která je pro ni
 • 00:45:33 nejcharakterističtější,
  ale je tady řada grafik,
 • 00:45:37 které jednak souvisí
  s tou sochařskou tvorbou,
 • 00:45:41 ale zároveň někdy se stávají
  vlastně doprovodným materiálem
 • 00:45:46 pro literární díla, protože Monika
  už ilustrovala několik knih.
 • 00:45:51 Na tomto místě bych měla
  asi také zmínit,
 • 00:45:54 že je držitelkou několika cen
  za Grafiku roku.
 • 00:45:58 A bude dál ilustrovat další
  literární díla,
 • 00:46:02 protože už vstoupila
 • 00:46:06 jako etablovaná autorka na toto
  pole.
 • 00:46:14 -Někdy mě něco napadne v té grafice
  a pak se mi to objevuje v soše.
 • 00:46:20 A někdy je to obráceně.
  Že to není pokaždé stejné.
 • 00:46:23 Protože i v těch grafikách máš
  prostory, kde vznikají prostory.
 • 00:46:28 Spíš, že ty jednotlivý prvky,
  se kterýma se tam pracuje,
 • 00:46:31 třeba s liniema nebo s plochama,
  tak s těma se pak dá pracovat
 • 00:46:36 i v těch reliéfech
  nebo i v sochách.
 • 00:46:40 Takže je to vlastně provázaná
  věc.
 • 00:46:42 A není to tak, že by jedno
  bylo první
 • 00:46:46 a z toho pak se udělá
  socha,
 • 00:46:48 že by to byla pomůcka.
  Tak to není.
 • 00:46:52 -Je tady taky řada reliéfů,
  které jsou pro ni charakteristické.
 • 00:46:56 Není to doslova a do písmene
  geometrie,
 • 00:46:59 je to skutečně citlivá práce
  s tou linií.
 • 00:47:03 Nacházení jakési harmonie,
 • 00:47:06 která vytváří i poněkud prostorový
  efekt.
 • 00:47:09 Ta geometrie je vždycky nějakým
  způsobem posunuta,
 • 00:47:12 narušena nepatrným odklonem těch
  linií.
 • 00:47:16 Jsou to v podstatě velmi
  kontemplativní záležitosti.
 • 00:47:27 Takovým nejpozoruhodnějším
  materiálem
 • 00:47:30 v oblasti reliéfní tvorby
  je tvrdý karton.
 • 00:47:34 Z toho dokáže vytvořit nádhernou
  iluzi
 • 00:47:37 něčeho opravdu pevného
  a substantivního.
 • 00:47:47 Monika Immrová samozřejmě vnímá
  i to, co se odehrává za okny.
 • 00:47:52 Je tam vlastně další galerie soch
  na kostele svatého Klimenta,
 • 00:47:57 takže ona vlastně i reaguje tou
  instalací v té vedlejší místnosti.
 • 00:48:05 Tady jsou vystaveny jednotlivé
  sochy,
 • 00:48:08 které ukazují na afinitu
  Moniky Immrové k figuře.
 • 00:48:16 Důležitá součást všech těchto
  plastik je polychromie.
 • 00:48:21 Tady je asi důležité vrátit se
  k těm Moničiným východiskům,
 • 00:48:26 protože ona je ztělesnění
  klasického sochaře.
 • 00:48:31 I když teda často u ní narážíme
  na abstraktní tvary,
 • 00:48:35 ale vždycky nějakým způsobem
  v sobě kombinují
 • 00:48:39 ten neživý a živý svět,
  protože Monika
 • 00:48:42 je také člověk silně zasažený
  přírodou.
 • 00:48:46 Vyrůstala v Lounech a ta okolní
  krajina ji velmi silně ovlivnila.
 • 00:48:54 Mluví také třeba o vodních
  tocích,
 • 00:48:56 které ji inspirují těmi svými
  odrazy.
 • 00:48:59 Takže to chvění, to odrážení,
  ta pohyblivá linie,
 • 00:49:04 to je velice důležitá součást
  její práce.
 • 00:49:11 -Já si myslím, že vůbec nejsem
  abstraktní.
 • 00:49:13 Spíš geometrie by se dalo říct,
  ale taky ne úplně ta přesná.
 • 00:49:20 Ty figury to evokuje,
  ale není to tak,
 • 00:49:23 že já bych chtěla abstrahovat
  figuru, tak to nikdy nebylo.
 • 00:49:27 Spíš, že vychází z nějakých
  vnitřních
 • 00:49:31 rozměrů, velikostí a naklonění.
 • 00:49:37 Asi je v tom nějaká přirozenost
  nebo organičnost,
 • 00:49:40 která se ti do toho jakoby
  vtiskne.
 • 00:49:44 Ale není to žádný prvotní
  záměr.
 • 00:49:50 To ani nejde říct,
  že by to všechno bylo geometrie.
 • 00:49:53 Je to vlastně kombinace
  tý geometrie a té přírody.
 • 00:49:57 Ale geometrie taky není
  vymyšlená.
 • 00:50:00 Taky ji najdeš v určitých
  přírodninách
 • 00:50:04 nebo v určitém zvětšení.
  Najdeš rovný linie.
 • 00:50:08 A rovný linii taky nejdeš
  v pěkný trávě,
 • 00:50:13 která roste nahoru k nebi.
 • 00:50:16 Takže je to prostě všechno,
  co mám kolem sebe.
 • 00:50:19 To nás formuje.
 • 00:50:21 To je důležitý,
  kde se pohybujeme.
 • 00:50:24 Přece je něco jinýho,
  když žiješ v údolí.
 • 00:50:26 Něco jinýho, když vidíš
  velký prostor okolo sebe...
 • 00:50:31 Na poušti jsem teda ještě
  nebyla,
 • 00:50:33 ale prostě to vnímání je pak úplně
  jiný.
 • 00:50:36 A ty pak můžeš předávat
  něco jinýho.
 • 00:50:42 Protože to je víc věcí
  dohromady.
 • 00:50:44 To máš i to působení
  tý věci.
 • 00:50:46 To taky není samo o sobě.
  Je to v rámci nějakýho prostoru.
 • 00:50:51 Prostě všechno jakoby v celku
  se musí brát.
 • 00:51:03 *Náš první lednový Artmix
  je u konce.
 • 00:51:06 Přejeme vám hezký zbytek večera
  a věříme,
 • 00:51:08 že únavný galerijní kolotoč
  zavřeno, otevřeno, zavřeno
 • 00:51:12 brzy definitivně skončí.
 • 00:51:14 Nevzdávejte své kulturní ambice,
  bude líp!
 • 00:51:17 Těšíme se na vás opět za měsíc,
  konkrétně ve čtvrtek 25. února.
 • 00:51:28 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2021

Související