iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 5. 2016
00:10 na ČT art

1 2 3 4 5

7 hlasů
3863
zhlédnutí

Artmix

Socha, prostor a čas

Květen je ve znamení soch – a to nejen těch pod širým nebem. Pozveme vás na prohlídku do Trojského zámku a jeho zahrad, kde se zabydlely obří sochy Jiřího Příhody, umělce pohybujícího se na tenké hraně mezi objektem a architekturou. Podoby současné sochy probereme s Kurtem Gebauerem na jeho výstavě Matice Země v Pardubicích. Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová byla studentkou a později asistentkou profesora Gebauera a pro její tvorbu je charakteristický důraz na historické a sociální přesahy daného místa, které velmi zdařile dokáže přetavit do výtvarné podoby. Dozvíme se, proč ji přitahuje krajina poznamenaná uhelnou těžbou.

52 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:33 Naše květnové téma odstartoval
  unikátní projekt
 • 00:00:36 Galerie hlavního města Prahy,
 • 00:00:38 jehož autory jsou profesor
  Petr Wittlich a Sandra Baborovská.
 • 00:00:42 Výstava nazvaná Neklidná figura
  ukazuje hvězdnou chvíli
 • 00:00:46 českého sochařství
  na přelomu 19. a 20. století.
 • 00:00:50 Byla to doba,
  kdy se objevila taková jména
 • 00:00:53 jako Josef Václav Myslbek
  a především pak jeho žáci -
 • 00:00:56 Jan Štursa, Josef Mařatka,
  Quido Kocián a další.
 • 00:01:00 Přelom století přinesl velké
  objednávky mladým sochařům.
 • 00:01:04 Praha se rozvíjela ve velkoměsto,
  stavělo se
 • 00:01:07 mnoho nových veřejných i soukromých
  budov,
 • 00:01:09 které potřebovaly dekoraci,
  vrcholil český pomníkový kult,
 • 00:01:13 což pro umělce představovalo
  obrovské pole působnosti.
 • 00:01:16 A především se v českém sochařství
  začaly objevovat moderní tendence.
 • 00:01:23 -Ti mladí sochaři,
  kteří prošli většinou
 • 00:01:26 Myslbekovým ateliérem,
  a to je právě začátek naší výstavy,
 • 00:01:29 ti se začali hlásit k modernímu
  umění.
 • 00:01:32 Oni nechtěli být už jenom
  takoví řemeslníci,
 • 00:01:36 jako tomu bylo v 19. století,
  ale skuteční umělci.
 • 00:01:41 Například tady máme na výstavě
  zpřítomněnu jednu plastiku,
 • 00:01:45 která sice už zanikla,
  to je ten Raněný šermíř,
 • 00:01:49 ale která je hrozně zajímavá tím,
  že mladý Kafka,
 • 00:01:54 který dělal tu plastiku,
  tak ji musel udělat...
 • 00:01:58 6krát mu to ten Myslbek rozbil,
  než konečně tu 7. plastiku
 • 00:02:03 uznal za vhodnou
 • 00:02:05 a potom ji někde vystavil
  a dal jí dokonce nějakou cenu.
 • 00:02:09 Rozbil to proto, protože Myslbek
  nesnášel,
 • 00:02:12 aby se dělaly akty v životní
  velikosti.
 • 00:02:15 S tím zkrátka ten starší
  klasicismus nepočítal.
 • 00:02:22 Takovým prvním opravdovým
  českým modernistou
 • 00:02:26 byl František Bílek.
 • 00:02:28 Ten se už v roce 1891 dostal
  do takového konfliktu
 • 00:02:31 se stipendijní komisí
  právě kvůli těmhle těm věcem,
 • 00:02:35 které ukazujeme - Golgota...
 • 00:02:40 A ty připadaly tak moderní té
  stipendijní komisi,
 • 00:02:45 že mu dokonce sebrala stipendium a
  byl to první velký konflikt,
 • 00:02:50 kdy se postavil ten mladý
  umělec
 • 00:02:52 vůči tomu akademickému
  establishmentu.
 • 00:02:58 V roce 1902 byla v Praze
  pořádaná velká výstava
 • 00:03:02 francouzského sochaře
  Augusta Rodina.
 • 00:03:05 A ta skutečně zásadně
  potom poznamenala
 • 00:03:09 další vývoj českého sochařství.
 • 00:03:12 Protože ten sem najednou
  přinesl něco,
 • 00:03:15 co bylo velice typické
  pro tehdejší moderní sochařství,
 • 00:03:19 takové zvláštní spojení
  vyhraněné senzuality,
 • 00:03:23 která byla někdy až naturalistická,
  by se dalo říci,
 • 00:03:27 s takovou zvláštní spiritualitou,
  duchovností.
 • 00:03:33 Rodina potom následovali různí
  čeští sochaři.
 • 00:03:37 Třeba Bohumil Kafka.
 • 00:03:39 A tam právě vidíme, že ještě je tam
  něco jiného, než ten Rodin.
 • 00:03:44 Zkrátka taková zvláštní
  dynamika,
 • 00:03:48 která je vlastně typická
  pro český baroko.
 • 00:03:52 Tady jsou ještě velice zajímavé
  ty hlavy.
 • 00:03:55 Všechny mají spíš jako zavřené
  oči.
 • 00:03:58 To znamenalo,
 • 00:04:00 že se ta pozornost toho umělce
  obrací někam dovnitř.
 • 00:04:04 V podstatě je tu zase dost
  toho Rodina,
 • 00:04:08 protože tady vidíme například
  dobře na tom kovovém Věku,
 • 00:04:12 jak má ten mladík
  ty oči zavřené.
 • 00:04:15 Zvnitřňuje se celý ten
  psychický proces,
 • 00:04:18 který je v té soše obsažen.
 • 00:04:30 Mařatka byl 4 roky asistentem
  u Rodina a je to vidět přesně
 • 00:04:35 i na té plastice,
  protože tam použil
 • 00:04:39 Rodinův známý způsob, že kombinoval
  tu tvář tím neodsekaným materiálem.
 • 00:04:47 Pro něho to znamenalo vyjádření
  té duše,
 • 00:04:50 té zobrazované, v tom smyslu,
 • 00:04:53 že je to něco,
  co se odpoutává od té hmoty.
 • 00:04:57 A soustřeďuje se do té tváře,
  která už potom
 • 00:05:01 nabírá zase na takový expresivní,
  vytržený výraz.
 • 00:05:08 Melancholické děvče
  od Jana Štursy z roku 1906
 • 00:05:12 se stalo opravdu takovým
  dobovým symbolem se vším všudy.
 • 00:05:18 A Šturma, který se pak stal
  de facto
 • 00:05:21 hlavním přestavitelem
  českého mladého sochařství,
 • 00:05:25 tady začal pracovat
  s takovými pevnějšími objemy.
 • 00:05:29 Už to není taková ta
  naturalistická modelace,
 • 00:05:32 jako byla u toho Rodina.
 • 00:05:35 A právě tohle se ukázalo být
 • 00:05:37 potom důležité pro ten další
  vývoj.
 • 00:05:43 V roce 1909 tady byla
  významná výstava
 • 00:05:46 dalšího francouzského sochaře
  Émila Antoina Burdella.
 • 00:05:50 A od toho tady máme také
  plno nádherných věcí,
 • 00:05:54 které jsou zapůjčeny
  přímo z Musee Burdelle.
 • 00:05:57 Je tu bysta Engera, toho slavného
  francouzského malíře,
 • 00:06:02 která ukázala nový takový patos,
  který je příznačný pro Burdella.
 • 00:06:10 A tady potom kupodivu
  přecházel i na některé Čechy,
 • 00:06:13 kteří se ho zase snažili
  následovat.
 • 00:06:17 A z nich to byl hlavně ten
  Šturma.
 • 00:06:20 Tady máme například jeho Evu.
 • 00:06:22 Jeho takovou opravdu
  velkou plastiku.
 • 00:06:26 Když ji viděl Burdelle,
  tak se mu velice líbila.
 • 00:06:29 Jenom měl nějaké námitky
  proti tomu,
 • 00:06:32 že ty ruce jdou prý takhle
  z toho těla.
 • 00:06:37 Takovým vrcholným dílem
  Štursy
 • 00:06:40 z této doby je tady ta
  slavná tanečnice.
 • 00:06:45 Pózovala Štursovi
  v jeho ateliéru.
 • 00:06:49 A to je něco,
 • 00:06:51 co nám tu neklidnou figuru opravdu
  silně reprezentuje.
 • 00:07:05 Ti sochaři skutečně
  potřebují práci pro veřejnost,
 • 00:07:08 protože kromě nějaké
  komorní plastiky a portrétů,
 • 00:07:12 nebo funebrální plastiky,
  jejich největší zájem
 • 00:07:16 je o to dělat velké plastiky
  do veřejného prostoru.
 • 00:07:21 Jako pomníky,
  potom velké dekorativní práce,
 • 00:07:26 jako byla například Štursova práce
  pro Hlávkův most.
 • 00:07:29 To je cíl, to je vždycky největší
  zájem sochařů,
 • 00:07:34 protože tam taky můžou
  uplatnit to,
 • 00:07:37 co je nejcennější
  na jejich profesi.
 • 00:07:41 To znamená, že dokáží reprezentovat
  národní komunitu,
 • 00:07:45 pro to prostředí ve kterém
  žijí.
 • 00:07:48 A dokáží ho umělecky vyjádřit.
 • 00:07:52 Takže neklidná figura,
  to znamená takovou expresi,
 • 00:07:57 která je v podstatě citová.
 • 00:08:00 Ale která ve skutečnosti míří
  ne k nějakému sebeprožívání,
 • 00:08:05 ale aby se ten nový patos
  nebo ta nová citovost
 • 00:08:12 dostaly taky do světa
  a dostaly tu sochařskou formu.
 • 00:08:32 -Zajímavě koncipovanou výstavu
  předního českého sochaře,
 • 00:08:35 pedagoga a jedinečné osobnosti
  Kurta Gebauera
 • 00:08:38 připravila na zámku v Pardubicích
  Východočeská galerie.
 • 00:08:42 Byť autor proslul především
  svými sochami v krajině,
 • 00:08:45 v Pardubicích uvidíte z jeho tvorby
  mnohem víc.
 • 00:08:48 Veřejnosti neznámá díla
  z umělcova soukromí,
 • 00:08:51 krajinomalby, portréty,
  sochy ze 60. let i ze současnosti
 • 00:08:55 vypovídají o jeho uměleckém
  rozpětí,
 • 00:08:57 bezmezné tvořivosti,
  ale také o tom,
 • 00:09:00 že Kurt Gebauer je víc než
  sochař.
 • 00:09:03 Protože, i když se po celý svůj
  život
 • 00:09:05 snaží propojovat sochu a krajinu,
 • 00:09:07 je také malíř
  a především pozorovatel.
 • 00:09:17 -Tady to jsem nazval Matice Země.
 • 00:09:20 A byl to takový průvod k svatýmu
  Václavovi ze Zákolan přes Budeč,
 • 00:09:26 kde byly nějaké happeningy
  a přednášky.
 • 00:09:29 A já jsem tam dělal
  takový alegorický vůz.
 • 00:09:33 A vždycky, jak to zastavilo,
  tak hasiči pustili vodu
 • 00:09:36 z těch presů
  a lidé se tam občerstvovali.
 • 00:09:39 Tak podle toho jsme nazvali,
 • 00:09:41 aby to nebyla Matka Země,
  tak Matice Země.
 • 00:09:57 Já si z toho vždycky dělám legraci,
  když se mluví o mně jako o sochaři,
 • 00:10:02 že nejsem sochař, že jsem malíř,
  který začal dělat sochy,
 • 00:10:05 aby předvedl,
  jak sochy mají vypadat.
 • 00:10:08 Protože mě nebavilo,
  jak se dělaly.
 • 00:10:11 A do toho jsem se zažral.
 • 00:10:14 A ještě mě pak bavily ty sochy
  ve veřejným prostoru.
 • 00:10:18 Takže jsem takovej ještě
  sochař-krajinář.
 • 00:10:21 A tím se zpětně člověk vrací
  k těm krajinám,
 • 00:10:23 které jsem maloval jako malíř.
 • 00:10:32 Třeba ta Postel pro strom
  se zase vrací k té krajině.
 • 00:10:35 Je už to takové ekologické téma,
  které jde do politiky,
 • 00:10:39 kdy je ta krajina nemocná
  díky tomu působení člověka.
 • 00:10:45 A ten strom tam leží takhle
  vyvalený na nemocniční posteli.
 • 00:10:58 Tak to jsou Obludy,
  Nové obludy.
 • 00:11:01 Ty původní vznikly
  ještě koncem totáče.
 • 00:11:05 A byly v sádře a byly vystaveny
  na nějakém dvorku ve Vysočanech
 • 00:11:09 na takové mega výstavě,
  která prošla.
 • 00:11:13 Tam už byli Tvrdohlaví
  a různí lidi...
 • 00:11:17 A je to taková kombinace
  Českého středohoří s papalášema.
 • 00:11:22 Tehdy to byla parodie
  na to ÚV KSČ.
 • 00:11:25 A máme tady obludy furt.
  Ono to nevymizí.
 • 00:11:29 Vždycky najdou nějakou jinou
  formu.
 • 00:11:39 A tady tahle figura,
  tak to je rekonstrukce
 • 00:11:43 jedné z figur, která vznikla
  v Přední Kopanině v lomu.
 • 00:11:49 Já jsem byl takový trochu
  mladý klasik už tenkrát.
 • 00:11:52 Myslím, že to byl 84. rok.
 • 00:11:56 A studenti akademie
  a jejich kamarádi dělali
 • 00:11:59 takové neoficiální sympózium
  a mě tam přizvali.
 • 00:12:03 A já jsem tam viděl,
  jak otesávají ty kameny,
 • 00:12:07 který jsou krásný.
  A ty sochy vždycky nejsou
 • 00:12:11 tak úplně krásný
  jako ty původní kameny,
 • 00:12:14 tak přestože jsem původně kameník,
  tak jsem si říkal:
 • 00:12:17 Zkusím vybírat z těch vyhozených
  kamenů.
 • 00:12:21 A začal jsem z toho stavět
  figuru.
 • 00:12:24 No a potom jsem s těma dalšíma
  plastikama
 • 00:12:28 začal po Velvet Revolution,
 • 00:12:31 protože jsem se dostal na nějaká
  sympozia.
 • 00:12:38 V tu dobu, kdy jsem s tímhle začal,
  tak jsem dělal
 • 00:12:42 v Ostravě tu Minikrajinu,
  jak tomu říkám, na těch Fifejdách,
 • 00:12:48 že to je hektar a půl kopečků,
  údolí, mostů
 • 00:12:51 pro hru dětí i dospělých.
 • 00:12:54 A najednou jsem pochopil
  úplně jinak plastiku, prostor.
 • 00:13:00 A zjistil jsem,
  že v tom venkovním prostoru
 • 00:13:04 určité věci fungují zcela jinak,
  než jak si člověk přestavuje,
 • 00:13:07 když dělá v interiéru.
 • 00:13:10 Takže jsem do toho začal zapojovat
  přírodní elementy.
 • 00:13:14 To byla třeba ta Chmelnice,
  kde jsem to dělal
 • 00:13:17 ze zbytků chmele po sklizni,
  to proutí -
 • 00:13:21 takové ty figury,
  které tam tak vlají.
 • 00:13:24 A to člověka tak pohltí,
  že tím pádem
 • 00:13:27 jsem už tolik nemaloval,
  protože na to nebyl čas.
 • 00:13:31 Protože jsem se na plný pecky
  věnoval tomu konání té krajiny.
 • 00:13:36 Protože co může být úžasnějšího,
  než když člověk udělá něco,
 • 00:13:40 co někde je,
  lidi kolem toho chodí,
 • 00:13:43 mění se světlo, mění se nálada.
 • 00:13:46 A oni to potkávají
  někde na procházkách.
 • 00:13:50 Takže to je taky jedno z mých
  hesel,
 • 00:13:53 že sochař by měl být
  prodlouženou rukou boží tam,
 • 00:13:57 kde to ten bůh nestačil.
 • 00:14:12 To je moje diplomka,
  která je tady poprvé
 • 00:14:15 vystavená poté, co byla na té
  akádě, jak jsem v 69. roce.
 • 00:14:22 A moje máti byla vdova,
  válka končila,
 • 00:14:27 když mi bylo 3,5 roků,
 • 00:14:31 takže toto téma bylo ve mně
  velmi silné.
 • 00:14:34 My jsme třeba utíkali někde
  před bombardováním nebo tak,
 • 00:14:38 před frontou,
  ale vždycky mě dojímalo,
 • 00:14:41 jak ty samotné matky
  někde ve vlaku putují s tím dítětem
 • 00:14:45 a musejí se s tím nějak
  porovnat.
 • 00:14:49 Čili ona je vlastně madona
  na kolečkách
 • 00:14:52 nebo sedí na vozíčku,
  i když tam není skoro vidět.
 • 00:15:07 Já jsem spíš takový,
  že mě baví něco zkusit
 • 00:15:11 a pak dělat něco jiného.
 • 00:15:13 Takže pro spoustu lidí
  jsem možná nečitelný.
 • 00:15:16 Pro většinu lidí, kteří trošičku
  přece jenom pamatují,
 • 00:15:20 tak si pamatují Trpaslíky,
  Český rybník
 • 00:15:23 a ty větší znalci Plavkyně.
 • 00:15:26 A zbytek už nikdo nevnímá,
  protože to už je moc.
 • 00:15:31 A nevím, jestli to je správně,
  ale takhle mě to baví.
 • 00:15:35 Spíš než taková ta dílenská práce
  pro trh,
 • 00:15:39 tak mě baví si věci zkoušet.
  Každej je nějakej.
 • 00:16:00 -Být rodačkou z Chomutova
  a přestěhovat se do Kladna
 • 00:16:02 je sice podle hesla z bláta
  do louže,
 • 00:16:04 ale sochařce Dáše Šubrtové
  to ani v nejmenším nevadí.
 • 00:16:08 Absolventka sochařského ateliéru
  Kurta Gebauera
 • 00:16:10 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
  v Praze,
 • 00:16:13 kde řadu let působila
  také jako jeho asistentka,
 • 00:16:16 se věnuje nejen své volné
  tvorbě,
 • 00:16:18 ale mnoho let působí také
  jako kurátorka a iniciátorka
 • 00:16:22 mnoha uměleckých akcí.
 • 00:16:24 V Praze vede galerii Makráč
  a léta působila také tady,
 • 00:16:27 v bývalém dole Mayrau.
  Založila zde galerii
 • 00:16:30 a řadu let pro ni připravovala
  kulturní program -
 • 00:16:33 workshopy, plenéry
  a pravidelné intervence umělců
 • 00:16:36 v tomto specifickém prostředí.
  Je optimistka.
 • 00:16:40 Léta se snaží pomoci zkultivovat
  životní prostor,
 • 00:16:43 ve kterém se pohybujeme.
 • 00:16:49 -Tady jsme teď na dole Mayrau.
 • 00:16:51 Tady to jsou kamenné obrazy.
  A je to taková recyklace.
 • 00:16:56 Takový památník, protože tohle je
  vyzdívka z jiného dolu,
 • 00:17:03 který byl tady nedaleko
  a byl zrušen.
 • 00:17:08 A tady vidíme pozůstatky těch patek
  těžní věže.
 • 00:17:14 Já jsem prakticky s nimi
  nic nedělala,
 • 00:17:16 jenom jsem je očistila
  od malty.
 • 00:17:19 Podle mě ty kresby
  a otisk toho železa,
 • 00:17:22 jak to funguje samo za sebe.
 • 00:17:25 Vlastně takové recyklování matérie
  je mi docela blízké
 • 00:17:30 a někdy by člověk mohl ustoupit
  do pozadí
 • 00:17:35 a nechat vyznít celé ty příběhy
  a tu historii toho kamene.
 • 00:17:47 Ta řada je tady takhle myšlena,
  že těmi průhledy
 • 00:17:51 je vymezení území toho území,
  že tady je takový
 • 00:17:55 předěl té krajiny,
  která předtím byla taky holá.
 • 00:18:01 Nerostly tady žádné stromy,
  byly tady navážky z toho dolování.
 • 00:18:06 Takže je to i takový
  symbol znovuoživení krajiny.
 • 00:18:20 Od té doby, co žiju na Kladně,
  tak mě zajímá jak to uhlí,
 • 00:18:24 tak ten zbytek,
  co po něm zůstane.
 • 00:18:27 Popel, škvára, haldy...
 • 00:18:30 Vlastně všechno, co se týká
  zase přeměny té matérie.
 • 00:18:38 Tohle to je konkrétně
  kladenský koks.
 • 00:18:41 A základní tvar - vejce,
  prvopočátek života.
 • 00:18:46 Takže jsem si to tak jako
  zglorifikovala v tomhle tom.
 • 00:18:50 Na to navazovala Černá Madona
  pokrytá černým uhlím.
 • 00:18:56 Je to zase taková otázka,
  jestli dřív nebyla Pana Marie,
 • 00:19:00 bohyně Isis.
 • 00:19:02 A to jsou stromy,
  které byly před dvěma lety
 • 00:19:08 na Landscape festivalu
  na Nákladovém nádraží Žižkov.
 • 00:19:14 A já jsem požádala organizátory,
  jestli by mi přivezli vagón uhlí.
 • 00:19:21 Takže jsem na tom udělala takovou
  jako krajinu,
 • 00:19:24 ze které jenom symbolicky byly
  nainstalované tři stromy.
 • 00:19:31 Jmenovalo se to
  Revitalizace, rekultivace,
 • 00:19:34 protože mám takový sporný názor
  na ty současné rekultivace,
 • 00:19:38 které se dělají, že to je trošku
  jenom propírání peněz.
 • 00:19:45 Tohle je jedna z hald dolu
  Mayrau.
 • 00:19:48 Postupně tady rostou takový různý
  divný byliny a rostliny.
 • 00:19:54 A jak je to sypké,
  tak se to všechno mění
 • 00:19:58 a tak se tady odkrývají různé
  vrstvy.
 • 00:20:01 Je tady vidět kousek popílku
  z kotelny.
 • 00:20:05 Támhle je navezená škvára
  z Poldovky.
 • 00:20:10 Támhle jsou vidět takový různý
  jako prohořívaný barvy,
 • 00:20:14 od takové světle oranžové
  až do temně černé.
 • 00:20:18 Občas si tu beru materiál
  na své sochy.
 • 00:20:23 A vždycky, když pracuju s pojmem
  morfologie hmoty
 • 00:20:28 nebo proces transformace krajiny
  nebo tvary hmot,
 • 00:20:33 tak si vždycky vzpomenu na tohle
  místo,
 • 00:20:36 protože to je úplně klasický
  příklad,
 • 00:20:39 jak můžeme, někdy až přehnaně,
  s tou matérií pracovat.
 • 00:20:57 Tohle je takový model.
 • 00:20:59 Já jsem to nazvala Severní obloha,
  protože znázorňuje hvězdné nebe,
 • 00:21:04 ale zároveň je v tom princip
  krystalizace.
 • 00:21:08 Bylo to vystaveno v jednom prostoru
  v Modřanské zvonici,
 • 00:21:12 která má takový pohanský
  původ.
 • 00:21:15 Jsou v tom archetypy
  vykrystalování hmoty.
 • 00:21:18 Takže jsou tam spojený -
  taková ta přesná geometrická forma
 • 00:21:23 a přitom je tam ruční,
  vyšívaná hvězdná obloha.
 • 00:21:30 Takže to jsou takový ty, možná,
  mužský, ženský princip?
 • 00:21:34 Ten princip Země jako toho
  ženství, matérie,
 • 00:21:40 temnoty, černé barvy...
  To všechno s tím souvisí.
 • 00:21:52 Tady o tom se mi trochu
  těžce mluví,
 • 00:21:54 protože to jsou vlastně...
 • 00:21:56 Jmenuje se to Dvojčata.
  Jsou to sestry Válovy.
 • 00:22:00 Vychází to z nějakých těch principů
  těch starých Venuší,
 • 00:22:05 takže jsou tam zdůrazněny
  nějaké ženské tvary.
 • 00:22:10 Je to odkaz i na ten
  Egypt.
 • 00:22:13 Že jsou to takové poklopy
  na sarkofág.
 • 00:22:16 A takhle, jak stojí,
  jsou to takový trošku duchové.
 • 00:22:22 Vystavila jsem je zatím
  jenom dvakrát.
 • 00:22:25 Jednou to souviselo
  s mojí výstavou v loňském roce
 • 00:22:27 v galerii města Blanska.
 • 00:22:31 Ta výstava se jmenovala
  Salve Vale.
 • 00:22:33 A bylo to celý spojený
  s přechodem a iniciací do podzemí.
 • 00:22:39 Dříve se rituálně lidi
 • 00:22:42 podzemím zasvěcovali
  do nějakých tajemství.
 • 00:22:47 Takže celá ta výstava
 • 00:22:49 byla jakoby symbolické
  vstoupení do podzemí.
 • 00:22:53 A takoví strážci tam byli socha -
  Dvojčata.
 • 00:23:00 -Sochařské studio Bubec v pražských
  Řeporyjích,
 • 00:23:03 které vede Čestmír Suška,
  rozšířilo svoje aktivity
 • 00:23:06 a teď na jaře otevřelo novou
  zahradu,
 • 00:23:08 která funguje jako sochařský park,
  dětské kreativní hřiště
 • 00:23:11 a místo setkávání.
 • 00:23:13 Mezi pracemi umělců jako tu také
  socha Kouř od Dáši Šubrtové.
 • 00:23:17 Ta byla původně určena
  pro Řeporyjské náměstí,
 • 00:23:20 ale protože byla vandaly poničena,
  byla přemístěna právě sem.
 • 00:23:25 -Já vždycky dělám věci
  pro konkrétní prostor.
 • 00:23:28 Vždycky si to místo ohledám,
 • 00:23:31 zkoumám jeho historické
  souvislosti.
 • 00:23:35 Všechny věci,
  které k tomu místu patří.
 • 00:23:39 Ptám se i lidí,
  jak s tím prostorem nakládají,
 • 00:23:42 jak co cítí a tak podobně.
 • 00:23:45 Takže ten Kouř byl opravdu dělaný
  doprostřed návsi,
 • 00:23:49 jako něco zneklidňujícího,
  co tam prostě nemá co dělat.
 • 00:23:53 Když někde něco kouří,
 • 00:23:55 je to prostě známka,
  že někde něco hoří.
 • 00:23:57 Takže spojení s tím bezpečím.
  Takhle jsem to myslela.
 • 00:24:07 Je to spíše myšleno
  jako transformace hmoty.
 • 00:24:11 Protože předtím bylo něco
  a je z toho nyní kouř.
 • 00:24:15 Takže uhlí nebo dřevo.
 • 00:24:18 A dříve taky ten kouř mytologicky
  znamenal
 • 00:24:21 takovou prosbu,
  která dojde až k bohům.
 • 00:24:31 Tohle je model hvězd,
  které by měly být
 • 00:24:35 trošku takový vrhačský
  hvězdy,
 • 00:24:38 které budou umístěny v Opavě
  v rámci Landscape festivalu.
 • 00:24:43 Vždycky každá budova,
  která je problematická,
 • 00:24:46 buď nemá majitele, chátrá,
  nebo je to tak trošku brownfield,
 • 00:24:50 který je na spadnutí
  a nikdo se o něj nestará.
 • 00:24:53 Nějaká stará továrna,
 • 00:24:56 která by mohla být nějakým způsobem
  využitá,
 • 00:24:58 tak bude mít tuhle tu černou
  hvězdu.
 • 00:25:02 Mě baví najít nějaký prostor,
  který není využívaný,
 • 00:25:07 dát mu nějaký náčrt
  nějakého smyslu
 • 00:25:11 a pak se uvidí, jestli se toho
  někdo chytne nebo ne.
 • 00:25:23 -V nejstarší části kladenské
  Poldovky
 • 00:25:26 se v současné době bourá bývalá
  elektrárna.
 • 00:25:28 A právě z ní pochází
  materiál pro budoucí sochy.
 • 00:25:36 Město totiž požádalo
  Dagmar Šubrtovou o projekt
 • 00:25:38 na revitalizaci satelitní části
  Kladna,
 • 00:25:41 kde bude umístěno několik děl
  současných autorů.
 • 00:25:59 -Město Kladno si vybralo mě
  a Čestmíra Sušku.
 • 00:26:02 A já jsem požádala
  Kurta Gebauera,
 • 00:26:05 že by byl dalším autorem,
  a Matěje Al-Aliho.
 • 00:26:09 Byli jsme se podívat na obhlídky
  a vybrala jsem materiál.
 • 00:26:13 Autoři se shodli na tom,
  že ten materiál je vhodný.
 • 00:26:16 A teď budeme s městem řešit
  další kroky.
 • 00:26:22 Já jsem si vybrala tenhle kus,
  protože mně to připomíná
 • 00:26:25 takový suchý stromy,
  třeba v Krušných horách
 • 00:26:29 ty stromy díky kyselým dešťům
 • 00:26:32 v 60., 70. až 80. letech
  úplně umíraly.
 • 00:26:37 Takže to bude taková jakoby
  připomínka toho,
 • 00:26:40 když se o to nějakým způsobem
  nebudeme starat,
 • 00:26:43 tak je možný, že ty stromy budou
  vypadat trošku jako pahýly.
 • 00:26:48 Protože i ty nový stromy,
  který tam byly zasazeny,
 • 00:26:51 nejsou tak odolný.
 • 00:26:53 Takže je možný,
  že se to bude opakovat.
 • 00:27:02 Samozřejmě mám vzory.
 • 00:27:04 Je to Louise Bourgeois,
  Kiki Smith...
 • 00:27:08 Najdou se, ale spíš mám vzory
  v těch vědcích
 • 00:27:12 a v těch lidech, kteří už jsou
  v jiném oboru než v uměleckém.
 • 00:27:17 Protože to propojování...
 • 00:27:19 Mě to vlastně baví,
  to propojování.
 • 00:27:21 Jak dělám i tu kurátorskou práci
  nebo tak,
 • 00:27:23 tak je to taky o tom propojování
  lidí, témat.
 • 00:27:26 Vlastně dneska je to trošku
  možná naše taková bolest
 • 00:27:31 tý dnešní doby, že se uzavíráme
  a zplošťuje se to vnímání.
 • 00:27:54 -Pro Jiřího Černického
  je typická intermediální tvorba.
 • 00:27:58 Pohybuje se mezi
  různými uměleckými médii
 • 00:28:00 a ta podřizuje myšlence či tématu.
  Nebo klidně jen nápadu,
 • 00:28:04 jak bylo vidět na jeho nedávné
  výstavě v galerii Rudolfinum,
 • 00:28:07 kde řada projektů byla těžko
  uskutečnitelnou utopií.
 • 00:28:11 Ale o to šlo.
 • 00:28:13 Socha hraje v jeho tvorbě
  významnou roli,
 • 00:28:15 podob však může nabývat různých.
 • 00:28:17 Třeba si ji můžeme
  jen představovat.
 • 00:28:19 Nebo může mít i jiné využití
  než jen estetickou funkci.
 • 00:28:29 -Ten Skate je nějaká parafráze
  na sokl.
 • 00:28:32 Většinou se sokl používá,
  aby vypíchl sochu,
 • 00:28:34 aby ji nějakým způsobem
  zdůraznil
 • 00:28:36 nebo aby z ní udělal něco,
  dejme tomu,
 • 00:28:39 z tý sochy mimořádnýho.
 • 00:28:42 A to mi je nepříjemný,
  protože si myslím,
 • 00:28:45 že tím se ta socha
  jako taková degraduje
 • 00:28:47 místo toho, aby se podpořila.
 • 00:28:50 A pro mě výsledným dílem je
  si představit,
 • 00:28:52 že to něco, co nás přesahuje,
  dělá triky.
 • 00:28:56 Dělá triky s tím Skatem.
 • 00:28:59 A skáče na ty zdi s těma freskama,
  ornamentama a tak.
 • 00:29:02 A hlavně to dělá mistrně.
  Nepředstavitelně dobře to dělá.
 • 00:29:06 Takže si dokážeš představit,
 • 00:29:08 jak by třeba bůh
  dělal triky na skatu.
 • 00:29:14 Abych podpořil to tajemství,
  tak jsou tam udělaný oltáře,
 • 00:29:18 které mají vypadat
  jako současné sochy,
 • 00:29:21 ale jsou inspirovaný
  karibskými oltáři,
 • 00:29:24 které sdílejí různé náboženské
  představy.
 • 00:29:28 Chtěl jsem je udělat
  ze současných věcí.
 • 00:29:31 Takže jsou tam od nějakých
  stříkaček
 • 00:29:34 po nějaký mobily
  nebo nějaké skleněné střepy.
 • 00:29:38 Nebo takový podivný věci,
  který fungují tak,
 • 00:29:40 že je někdo přinesl
 • 00:29:42 a dal je jako obětinu
  pro srdce toho oltáře.
 • 00:29:53 Současná socha není
  nějaký kompaktní jednotný celek,
 • 00:29:57 který nese jednu myšlenku,
  ale je to střed jakýchsi představ,
 • 00:30:01 který směřuje pouze
  k té kompaktnosti,
 • 00:30:04 protože jinak by to nebyla socha,
  spíš by to byl objekt.
 • 00:30:07 Tak, kde se ta kompaktnost
  rozpadá do nějakého multitvaru,
 • 00:30:11 který je dejme tomu propojený
  třeba, nevím,
 • 00:30:14 laťkama nebo nitkama,
  tak už to přelejzá víc do objektu.
 • 00:30:18 Myslím si, že socha by měla být
  kompaktní.
 • 00:30:21 Čili mně jde o kompaktnost
  té věci,
 • 00:30:23 ale zároveň je to svým způsobem
  taková jakoby kumulace
 • 00:30:26 různých nepřirozených věcí,
  které dohromady mají inspirovat
 • 00:30:30 toho člověka, aby si ji určitým
  způsobem rozečítal.
 • 00:30:33 A spíš jde o ty třecí plochy.
  O to, co je mezi tím.
 • 00:30:44 Já si myslím,
  že je to dobrá strategie
 • 00:30:45 jak použít tyhle ty sochy,
  které jsou vlastně průměrné,
 • 00:30:48 jsou to umělecká díla,
  já je nechci ničit.
 • 00:30:50 Já je nechci ale ani strkat
  do depozitářů.
 • 00:30:53 Chci, aby zůstaly tady,
  ti Gottwaldi,
 • 00:30:55 ale chci je použít
  k nějakému druhu bláznivý,
 • 00:30:58 třeba liberální propagandy.
 • 00:31:00 K ethosu třeba svobody
  nebo k nějaký třeba zábavě
 • 00:31:03 nebo k praktickým účelům.
 • 00:31:05 A myslím si, že to je adekvátní
  k této době, ve které žijeme.
 • 00:31:11 Já se snažím zacházet s tou sochou
  pragmaticky.
 • 00:31:14 Ne jako s ideologickou sochou,
  ale s nějakým instrumentem,
 • 00:31:19 který mi slouží k nějakému jinému
  využití.
 • 00:31:22 V tomto případě chci využít
  výhřevnost toho bronzu,
 • 00:31:25 protože dobře vodí teplo,
  pro to, abych mohl péct chleba.
 • 00:31:28 Když bude konec komunismu
  a neví se, co s tím.
 • 00:31:31 To se ti může stát.
  To se nám přeci stalo taky.
 • 00:31:33 Prostě už neexistuje Lenin,
  neexistuje tenhle ten
 • 00:31:36 šílený kontext,
  pojďme to využít k něčemu jinýmu.
 • 00:31:39 Můžeme třeba udělat z toho bronzu
  zvon a dát ho do kostela!
 • 00:31:43 Ono to bude dělat trošku jiný zvuk,
  alternativní zvuk.
 • 00:31:46 Třeba se to celý rozpadne.
 • 00:31:48 Nebo pojďme s tím udělat právě to,
  co jsem navrhl.
 • 00:31:50 Pojďme zkusit to využít
  k praktickým účelům.
 • 00:31:53 Že celá vesnice na návsi
  bude péct chleba v téhle té soše,
 • 00:31:56 protože se to k tomu
  perfektně hodí!
 • 00:32:03 Veřejný prostor
  je velmi specifický.
 • 00:32:06 Protože tam komunikuješ i s lidmi,
  kteří s tebou komunikovat nechtějí.
 • 00:32:10 Výhodou galerie je,
  že tam přijdou lidi svobodně,
 • 00:32:13 že chtějí s tebou komunikovat.
  Když jsi ve veřejným prostoru,
 • 00:32:16 tak se ocitáš někde,
  kde jsi totálně šumák, těm lidem.
 • 00:32:21 Vlastně lidi stejně nevidí tu sochu
  ve veřejný prostoru.
 • 00:32:24 Koukají na to
  a vůbec netuší, o čem to je.
 • 00:32:27 Proto se snažím být
  co nejjednodušší.
 • 00:32:29 Najít nějaký mechanismus,
  jak se s těmi lidmi dohodnout.
 • 00:32:32 Jinak proč bych tam lezl,
  do veřejného prostoru?
 • 00:32:35 Můžu si inťoušit v galerii.
 • 00:32:39 Snažím se, což bývá dost těžký,
  najít takový způsob řeči,
 • 00:32:42 abych zůstal v té kvalitě,
  ale aby došlo
 • 00:32:45 k tomu protnutí mezi mnou
  a tím nezávislým divákem.
 • 00:32:53 Já si primárně neříkám,
  že budu pracovat se sochou.
 • 00:32:56 Já pracuju s idejemi.
  A těm vlastně podřizuju ty média.
 • 00:33:01 Takže já se ani necítím
  moc jako sochař.
 • 00:33:05 Sice běžně dělám sochy,
 • 00:33:07 ale dělám je,
  protože mi nic jiného nezbývá.
 • 00:33:10 A takhle používám video,
  fotografii...
 • 00:33:12 Vlastně jakékoliv médium.
  Ale že bych si byl
 • 00:33:14 nějak jistý v kramflecích
  jako sochař, to moc jako...
 • 00:33:20 Já si nechám radit od sochařů.
  Třeba potřebuju něco odlít
 • 00:33:24 nebo potřebuju třeba zacházet
  s nějakým materiálem,
 • 00:33:27 tak se to musím naučit.
 • 00:33:30 A myslím si, že pak,
  když se ti to podaří,
 • 00:33:32 že to je základní úspěch té sochy,
  že může fungovat.
 • 00:33:35 A pak si můžeš úplně debatovat
  o všem.
 • 00:33:37 To znamená, že socha může být
  svým způsobem dekorativní,
 • 00:33:40 může být čistě zábavná,
  může dotvářet park,
 • 00:33:43 může dotvářet architekturu,
  cokoliv.
 • 00:33:45 Můžeš být angažovaný, opravdu.
 • 00:33:48 Můžeš dělat pomník, můžeš dělat
  vzpomínkovou záležitost.
 • 00:33:51 Můžeš dělat pietní záležitost...
 • 00:33:54 Záleží na kvalitě umělce,
  jak toho samozřejmě využije.
 • 00:34:13 -Výstavu v Trojském zámku,
  kterou Galerie hlavního města Prahy
 • 00:34:16 uspořádala k padesátinám sochaře
  a architekta Jiřího Příhody,
 • 00:34:20 pojmenoval autor zcela lapidárně
  a jednoduše - Sochy.
 • 00:34:24 Nejsou to ale jenom sochy,
  jimiž se Příhoda zabývá.
 • 00:34:27 Jeho tvorba obsahuje objekty,
  instalace,
 • 00:34:30 interiéry, budovy, video, design,
  konstrukce nebo kulisy.
 • 00:34:35 Současná retrospektiva
  představuje průřez jeho tvorbou
 • 00:34:37 od 80. let až po současná
  monumentální
 • 00:34:40 sochařsko-architektonická díla.
 • 00:34:44 Pro Příhodu je prvotní práce
  s prostorem,
 • 00:34:46 což při každé příležitosti
  zdůrazňuje.
 • 00:34:49 A současná výstava je dokladem
  toho,
 • 00:34:51 že s prostorem skutečně pracovat
  umí.
 • 00:34:53 A protože autor žije
  s rodinou v Americe,
 • 00:34:55 náš rozhovor probíhal
  telefonicky:
 • 00:35:01 -Když jsem se ocitl v tom lese
  toho sochařského parku Rotšejn,
 • 00:35:04 tak jsem se rozhodl,
  že po takových prvních
 • 00:35:06 hrozně roztržitých a fragmentálních
  informací toho,
 • 00:35:08 co se děje ve světě,
  bylo akční umění
 • 00:35:12 a umění performance
  a minimalistické umění,
 • 00:35:15 tak jsem začal činit
  přímo v té krajině,
 • 00:35:17 kterou jsem od dětství znal.
 • 00:35:20 A bylo to ale ve stylu takového
  jakoby graffiti umění
 • 00:35:23 a záměrně jsem to dělal všechno
  anonymně.
 • 00:35:26 To byly vlastně moje první
  prostorové věci,
 • 00:35:28 dalo by se říct v uvozovkách
  "sochy".
 • 00:35:32 Takže vlastně mi jde o práci
  s prostorem.
 • 00:35:35 Prostor je pro mě primární věc.
 • 00:35:38 Takže nejprve to začalo
  s těma sochama,
 • 00:35:40 které vždycky mají nějaký svůj
  prostor.
 • 00:35:42 Pro mě byl ten kruh,
  který procházel dveřmi.
 • 00:35:45 Končí a začíná nade dveřmi.
 • 00:35:47 Pak to byla ta věc ze zdi,
  co je v Národní galerii.
 • 00:35:49 Zvenku to vypadá jako socha,
  ale dá se do toho strčit hlava.
 • 00:35:52 A vevnitř je takový
  malý mikroprostor.
 • 00:35:54 Tak o tom vlastně můžeme mluvit
  jako o soše,
 • 00:35:56 ale přitom už v sobě
  nesou prvky použitelnosti
 • 00:35:59 nebo té funkčnosti architektury.
 • 00:36:03 Čtverec v moři
  byla primární taková základní věc,
 • 00:36:06 kterou považuji
  za takový jakoby úplně první počin
 • 00:36:10 tím směrem,
  kde jsem se jakoby vyvázal
 • 00:36:13 z toho tradičního umění
  ve smyslu té grafiky a kresby.
 • 00:36:16 A posunul se do úplně jiného
  způsobu přemýšlení.
 • 00:36:26 Chrliče, který jsou hned
  u toho vstupu,
 • 00:36:28 ty olovění orli
  nebo i ty velryby -
 • 00:36:32 to je na výsost sochařská věc.
  Jde spíše jde o ten koncept
 • 00:36:36 nebo o tu iniciační myšlenku
  té věci.
 • 00:36:39 Ta je u toho hodně důležitá,
  jak bych to řekl,
 • 00:36:41 takový jakoby akt
  nebo je to vlastně takové gesto.
 • 00:36:46 Ty velryby, to je taková
  jako protoekologická věc pro mě,
 • 00:36:50 protože v roce 1980
  se ve Spojených státech
 • 00:36:53 zvedlo obrovské hnutí,
 • 00:36:55 a byl to i začátek Greenpeace
  v té době,
 • 00:36:58 proti průmyslovému lovu velryb
  a vůbec jiné exploataci přírody.
 • 00:37:02 Takže to bylo ekologické téma,
  které mě tenkrát zajímalo
 • 00:37:05 a ty Velryby jsem tam udělal
  jako takové zvláštní objekty.
 • 00:37:08 Jako takovou výzvu,
  že to jsou vlastně
 • 00:37:11 úplně neuvěřitelný, krásný
  a navýsost inteligentní zvířata,
 • 00:37:14 tak my jsme je vyhubili
 • 00:37:16 jako zdroj laciného oleje
  do svítidel.
 • 00:37:18 Což mi připadá úplně
  absurdní.
 • 00:37:24 Objekty jsou ty věci,
  které můžeš vzít
 • 00:37:27 a dát je do jakéhokoliv
  prostoru.
 • 00:37:29 Je to takový základní jednoduchý
  rozlišení.
 • 00:37:31 Instalacemi nazývám to,
  co vznikne na určitém místě
 • 00:37:34 a nedá se z toho místa
  přesunout.
 • 00:37:36 Tím pádem nemá to smysl
  bez toho místa.
 • 00:37:39 A potom jsou to videopráce,
  kterýma jsem se zabýval
 • 00:37:42 hlavně ke konci 90. let,
  které záměrně pracují
 • 00:37:45 s jiným filmem
  a ten film upravuju.
 • 00:37:47 Nebo s jiným videomateriálem.
 • 00:37:49 Takže já mám takovýhle tři základní
  kategorie.
 • 00:37:52 Z čehož ta instalace je pro mě
  taková nejdůležitější
 • 00:37:55 a té se věnuji nejsoustavněji.
 • 00:38:01 Ono to samozřejmě začalo tím,
  že už kdysi,
 • 00:38:03 na přelomu roku 2000/2001,
  mě jeden sběratel požádal,
 • 00:38:09 jestli bych mu nenakreslil
  pár skic,
 • 00:38:11 jak naložit s jeho letním domem.
 • 00:38:13 Tam jsem poprvé začal přemýšlet,
  co s domem, co s architekturou.
 • 00:38:18 V té době světově přišel
  takový velký trend,
 • 00:38:21 kdy se začaly stavět vyloženě
  krásné domy,
 • 00:38:24 který jsou na hranici jakoby
  sochy.
 • 00:38:26 Což vlastně Frank Gehry
 • 00:38:28 je jeden z nejznámějších příkladů
  dnešní doby.
 • 00:38:30 Byl to Zahy Hadid,
  která nedávno umřela.
 • 00:38:33 A těch soukromých inspirací,
  v tom smyslu
 • 00:38:36 pojetí architektury hraničící
  s výtvarným uměním
 • 00:38:38 a překročení žánru.
 • 00:38:40 A to si myslím,
  že ve mně vzbudilo zájem
 • 00:38:43 jako sochaře nebo člověka,
  který pracuje s prostorem.
 • 00:38:46 O tom takto přemýšlet.
 • 00:38:48 Mezi tím jsem pro svoji rodinu
  zrekonstruoval dva staré domy,
 • 00:38:51 takže jsem se i prakticky
  zapojil do architektury.
 • 00:38:53 A to mi v podstatě zůstalo.
 • 00:38:58 Zatím takový nejkomplexnější
  projekt nebo dvě realizace,
 • 00:39:01 co se mi podařilo,
  byla právě tahle ta archa
 • 00:39:04 před tím zámkem v Tróji.
 • 00:39:06 A potom před dvěma roky
  se mi podařilo zrealizovat
 • 00:39:08 poustevnu na Designbloku
  v roce 2014.
 • 00:39:11 Což byla technicky hodně taková
  náročná stavba.
 • 00:39:14 Relativně stejně veliká
  jako tahle ta Archa.
 • 00:39:18 To je vlastně věc, kterou jakoby
  začíná a uzavírá ta výstava.
 • 00:39:21 Proto je změrně umístěná
  takhle navenek.
 • 00:39:24 Je to určité vyvrcholení
  mé aktivity od roku 2011
 • 00:39:28 a zároveň vlastně je nejasněji
  definovaná
 • 00:39:31 ta funkce, možnosti toho použití
  jako galerijní objekt.
 • 00:39:36 Takže pokud to dopadne dobře,
  tak myslím,
 • 00:39:39 že příští rok bych se dočkal
  i toho,
 • 00:39:41 že ta archa bude fungovat
  v běžném provozu.
 • 00:40:02 -V klubu Topičova salonu
  na Národní třídě v Praze
 • 00:40:05 je v současné době k vidění
  výstava s názvem
 • 00:40:07 Vše může souviset se vším.
 • 00:40:09 Je uspořádána k nedožitým
  80. narozeninám
 • 00:40:12 malíře, grafika a básníka
  Rudolfa Němce.
 • 00:40:15 Představuje výběr z jeho tvorby
  zejména z období
 • 00:40:18 60. až 90. let minulého století.
 • 00:40:22 Vrstevník Karla Nepraše
  a Jiřího Sopka
 • 00:40:24 patřil k nejvýraznějším osobnostem
  neoficiálního českého umění
 • 00:40:28 druhé poloviny 20. století.
 • 00:40:33 -Rudolf Němec patřil k autorům,
  kteří nastupovali
 • 00:40:35 na výtvarnou scénu
  v 60. letech 20. století.
 • 00:40:39 A v podstatě se připojil
 • 00:40:42 k tehdy aktuálnímu proudu
  nové figurace.
 • 00:40:44 Byl takovým velmi zajímavým
  pandánem
 • 00:40:49 k dílům Jiřího Načeradského,
  Jiřího Sopka
 • 00:40:52 a nebo Otakara Slavíka.
 • 00:40:53 On si vlastně našel
  velmi specifickou polohu,
 • 00:40:56 výtvarnou metodu, která spočívala
  v přístupu otisku.
 • 00:41:00 Měl velký vztah k experimentu.
 • 00:41:03 Jeho malby od počátku
  měly charakter psychofyzické akce.
 • 00:41:07 Rád otiskoval svůj obličej,
  svoje tělo
 • 00:41:10 nebo tělo svých přátel
  přímo do obrazové plochy.
 • 00:41:25 Od 70. let začal opouštět
  takovou tu temnou monochronní malbu
 • 00:41:29 a začal se čím dál více zajímat
  o kolorit, o výraznou barevnost.
 • 00:41:34 Namísto otisků,
  který byl typický v 60. letech,
 • 00:41:37 tak začal uplatňovat princip
  šablon.
 • 00:41:40 Většinou ho zajímal rastr,
  taková pravidelná mřížka,
 • 00:41:44 kterou přenášel na obrazovou plochu
  stříkáním.
 • 00:42:00 Žlutý obraz
  prezentuje tvorbu 80. let,
 • 00:42:03 protože jednak se v něm nachází
  téma figury.
 • 00:42:06 Dvě takové schoulené v pozici,
  což je téma,
 • 00:42:09 které uplatňoval
  po celý život.
 • 00:42:11 A navíc je tady taková ta
  krásná přesná mřížka.
 • 00:42:14 Jmenuje se Zamyšlená
 • 00:42:16 a já jsem z druhé strany obrazu
  zjistila,
 • 00:42:21 že je tam taková malá poznámka,
  že by to měla být jeho dcera.
 • 00:42:35 Já jsem na této výstavě chtěla
  zdůraznit i to,
 • 00:42:37 že Rudolf Němec byl nejen
  vynikající vizuální umělec,
 • 00:42:42 ale také literát a básník.
 • 00:42:46 Proto jsou tady v prostoru
  výstavy
 • 00:42:48 také uplatněny citáty z jeho
  myšlenek, vizí a básní.
 • 00:43:11 -Jak ovlivnili umělci tvůrčí svět
  Bohumila Hrabala a on zase je?
 • 00:43:15 Jaké inspirační a iniciační momenty
  se projevily
 • 00:43:18 v jejich vzájemném působení
  a odrazily se
 • 00:43:21 jak v Hrabalově tvorbě,
  tak v dílech jeho přátel?
 • 00:43:24 O tom pojednává kniha Evy Čapkové
  Bohumil Hrabal a výtvarné umění,
 • 00:43:28 která v dílčích kapitolách
  mapuje
 • 00:43:31 Hrabalovy vztahy k některým
  českým umělcům
 • 00:43:34 druhé poloviny 20. století.
 • 00:43:36 Autorka se opírá
  o řadu vzpomínkových textů
 • 00:43:39 a mnohá svědectví pamětníků,
  které během přípravy pořídila.
 • 00:43:45 Kniha, kterou doprovází
  více než 40 reprodukcí
 • 00:43:47 výtvarných děl,
  byla právě pokřtěna.
 • 00:43:54 -Vyšla jsem z osoby
  Vladimíra Boudníka,
 • 00:43:57 protože Hrabal se s Boudníkem
  potkává v 50. letech,
 • 00:44:03 kdy společně pracovali
  na Kladně.
 • 00:44:05 Boudník tam byl na dobrovolné
  brigádě.
 • 00:44:07 Hrabal s spíš na nedobrovolné,
  ale spřátelili se
 • 00:44:10 a Boudník u Hrabala
  přes rok bydlel.
 • 00:44:14 No a Boudník seznamoval Hrabala
  s dalšími,
 • 00:44:17 jako byl například
  Oldřich Hamera,
 • 00:44:18 kterého Boudník naučil
  své vlastní grafické techniky.
 • 00:44:22 Dále třeba jeho spolužák
 • 00:44:24 ze státní grafické školy,
  Zdeněk Bouše.
 • 00:44:27 A pak přicházeli další
  jako Ladislav Michálek,
 • 00:44:30 tady třeba Hrabal s Oldřichem
  Hamerou jedou na Budníkovu výstavu.
 • 00:44:37 A tady například je linoryt
  Zdeňka Boušeho,
 • 00:44:41 který ukazuje Boudníka
  na zemědělské brigádě.
 • 00:44:44 A vlastně je zajímavé,
  jak Hrabal seznamoval Boudníka
 • 00:44:47 zase se svým okruhem přátel,
 • 00:44:50 ať už to byl například Egon Bondy
  nebo Jiří Kolář.
 • 00:45:00 Hrabal byl sám i výtvarně
  činný.
 • 00:45:03 Dělal koláže a měl umělce
  okolo sebe,
 • 00:45:06 kteří se koláží zabývali.
 • 00:45:08 Ať už to byl Jiří Kolář
  a nebo později Oldřich Hamera.
 • 00:45:11 A vlastně je zajímavé,
  jak on zpracovával
 • 00:45:14 jednu a tutéž látku literárním
  i vizuálním způsobem.
 • 00:45:31 Se Zdeňkem Boušem
  měl velice zvláštní vztah.
 • 00:45:34 Dá se mluvit o respektu
  těchto dvou osob.
 • 00:45:38 A od Zdeňka Boušeho například
  pochází tento portrét,
 • 00:45:41 který, myslím, že je docela známý -
  Hrabalovo naslouchající ucho.
 • 00:45:45 Kterým potom Hrabal
  obdarovával také své obdivovatele.
 • 00:46:06 -Dlouholetá pedagogická
  i tvůrčí dráha
 • 00:46:08 Adély Matasové
  už dávno nese své ovoce.
 • 00:46:11 Jejími ateliéry konceptuální
  a intermediální tvorby,
 • 00:46:14 ať už na UMPRUM v Praze
 • 00:46:16 nebo na Fakultě umění a designu
  Západočeské univerzity v Plzni,
 • 00:46:19 prošlo několik generací
  absolventů,
 • 00:46:22 z nichž mnozí dnes patří
  mezi etablované umělce.
 • 00:46:25 V galerii U bílého jednorožce
  v Klatovech
 • 00:46:28 se teď někteří z nich potkali
  na společném projektu
 • 00:46:30 nazvaném
  Teorie chlupatého míče.
 • 00:46:34 Tým 15 umělců,
  mezi něž patří například
 • 00:46:36 Jiří Černický, Matěj Al-Ali,
  Tereza Fišerová,
 • 00:46:39 Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva,
  Alena Kotzmannová,
 • 00:46:43 Lukáš Machalický, Tomáš Moravec
  a další,
 • 00:46:45 tu prezentuje širokou plejádu
  uměleckých přístupů.
 • 00:46:52 -Chlupatej míč nelze učesat.
  Prostě kdykoliv ho češete,
 • 00:47:00 tak má někde nějaký pěšinky
  nebo zádrhele, šošolky...
 • 00:47:04 Tak jako třeba
  chlapecká hlava.
 • 00:47:07 A jelikož my jsme začali
  tu výstavu tím,
 • 00:47:11 že budeme dělat věci na míru
  a zjistili jsme,
 • 00:47:16 že vůbec neděláme věci na míru,
  že vlastně děláme odchylky,
 • 00:47:20 tak ten chlupatej míč
  byla přesně ta správná odchylka,
 • 00:47:26 kterou jsme zvolili jako
  název.
 • 00:47:35 Alena Kotzmannová tady udělala
  prostě úžasnou stěnu.
 • 00:47:40 Myslím, že kdyby to bylo
  ve Whitney Museeu,
 • 00:47:45 že by se vůbec nestyděli.
 • 00:47:47 Ona dělala tyto kruhové objekty
  jako časosběr.
 • 00:47:52 Některé jsou z New Yorku,
  některé jsou z Čech,
 • 00:47:57 některé jsou z místa
  jejího bydliště...
 • 00:48:00 Prostě z celého světa.
 • 00:48:03 A tuto plejádu fotografií
  vystavila jako velmi aktuální věc.
 • 00:48:13 Tady vidíte od Michala Sedláka
  obrovskou plastiku.
 • 00:48:17 Ale kdybych byla tak veliká,
  že bych mohla
 • 00:48:20 nahlédnout dovnitř,
  tak bych uviděla krajinu.
 • 00:48:24 Krajinu,
  kde se pohybuje míč.
 • 00:48:28 Tímhle tím objektem
  se takhle otáčí.
 • 00:48:34 A když tím otáčím,
  tak na tom obraze to,
 • 00:48:39 co se pohybuje tady uvnitř,
  reprodukcí z malé kamery,
 • 00:48:45 se projevuje támhle na tom.
 • 00:48:48 Myslím, že je to úplně
  neuvěřitelný nápad.
 • 00:48:51 A Michal Sedlák vlastně
  udělal úžasnou věc.
 • 00:49:00 -Ve své práci Po sezóně
  vychází Adéla Matasová
 • 00:49:03 z aktuálních prožitků.
 • 00:49:05 Jsou v ní zastoupeny
  tři výrazové roviny:
 • 00:49:08 jedna zabývající se minulostí,
  videozáznam pohybu
 • 00:49:11 a cvičení rukou s míčkem
  se dotýká současnosti
 • 00:49:14 a nakonec také zatím
  neprozkoumaná budoucnost.
 • 00:49:27 -Tereza Fišerová.
 • 00:49:29 Úplně nejmladší tady na výstavě,
  udělala jakousi ohradu,
 • 00:49:37 za kterou si můžete představovat
  takový ten nádherný den,
 • 00:49:42 kdy lidi sedí u bazénu,
  odpočívají a prostě se
 • 00:49:48 věnují svému pohodlí.
  A ejhle, náhle přiletí dron.
 • 00:49:58 Jiří Černický se těmito věcmi
 • 00:50:04 zabývá úlohou obrazu
  v současném umění.
 • 00:50:08 Úloha toho obrazu může být
  různorodá.
 • 00:50:12 Od jelínka, který chroustá
  mrkvičku,
 • 00:50:16 přes nějaké senzuálně
  sexuální pocity žen,
 • 00:50:24 až po vypláznutý jazyk.
 • 00:50:29 A v každém tom malém systému
  je nějaký obrázek,
 • 00:50:34 nějaký příběh,
  který se propojuje.
 • 00:50:38 Ale Jiří Černický
  je skutečně novátor
 • 00:50:43 v těch vztazích,
  které k tomu používá.
 • 00:50:49 -Richard Wiesner vytvořil
  instalaci sestávající
 • 00:50:52 z několika objektů
  a menších instalací,
 • 00:50:55 které jsou vzájemně vztahově
  provázané.
 • 00:50:57 Opuštěné předměty, které tvoří
  základní stavební materiál,
 • 00:51:01 pak vyprávějí vlastní příběh.
 • 00:51:06 Oproti němu Lukáš Machalický
  rozmístil v absurdním řádu
 • 00:51:08 magnetické vodováhy, které
  vytvářejí dočasnou plastiku.
 • 00:51:13 Navzájem se kříží,
  procházejí prostorem
 • 00:51:15 a demonstrují jakousi
  instalační akrobacii.
 • 00:51:23 Teorie chlupatého míče
  rozhodně stojí za pozornost
 • 00:51:25 a návštěva Klatov samozřejmě
  také.
 • 00:51:28 A to už je pro dnešek
  úplně všechno,
 • 00:51:30 těšíme se na vás opět
  za měsíc.
 • 00:51:40 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2016

Související