iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 9. 2015
21:55 na ČT art

1 2 3 4 5

11 hlasů
6781
zhlédnutí

Artmix

Krajina jako nový impuls

52 minut o výtvarném umění

51 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Artmix

 • 00:00:33 Největší kulturní událostí
  letošní podzimní sezóny
 • 00:00:36 je bezesporu výstava Má vlast -
  Pocta české krajinomalbě,
 • 00:00:40 která byla s velkým zájmem
  veřejnosti
 • 00:00:43 zahájena v Jízdárně
  Pražského hradu.
 • 00:00:45 Více než 500 obrazů
  a bezmála 100 kreseb
 • 00:00:47 zapůjčených z veřejných institucí,
  desítek galerií i soukromých sbírek
 • 00:00:51 předkládají návštěvníkům
  vývoj naší krajinomalby.
 • 00:00:56 Výstava na toto téma
  je u nás pořádána
 • 00:00:58 po dlouhé odmlce -
  po více než 30 letech.
 • 00:01:01 Představuje obrazy
  nejen našich slavných krajinářů
 • 00:01:04 od romantismu po současnost,
  ale k vidění jsou tu také díla
 • 00:01:08 významných osobností
  20. století,
 • 00:01:10 které, byť ve svém díle
  reflektovali krajinu okrajově,
 • 00:01:12 vytvořily mimořádná díla.
 • 00:01:17 -Stojíme před obrazem Antonína
  Slavíčka Silnce v Kameničkách.
 • 00:01:20 A Antonín Slavíček
  jako červená nit
 • 00:01:23 se vine celou instalací.
  Od úvodního panelu až po balkon.
 • 00:01:32 To byl krajinář zcela ryzí povahy,
  který vytýčil
 • 00:01:35 i metu uměleckého přístupu
  ke krajině pro další generace.
 • 00:01:41 Výstava nechce být školometsky
  návodná,
 • 00:01:43 ale přesto jsme zvolili
  chronologický postup.
 • 00:01:47 To znamená, že ukazujeme vývoj
  krajinomalby
 • 00:01:50 od založení krajinářské školy
  na pražské Akademii v roce 1806,
 • 00:01:54 přes jednotlivá slavná jména rodiny
  Mánesovy,
 • 00:01:58 přes Haushoferovu školu,
  Kosárka,
 • 00:02:01 po velký zjev
  Antonína Chittussiho...
 • 00:02:06 Po veliké období Mařákovy školy,
 • 00:02:08 jejíž tehdy mladí členové
  založili spolek Mánes.
 • 00:02:13 Nebo byli jedni z těch,
  kteří hýbali
 • 00:02:16 kulturním a výtvarným děním
  kolem roku 1900.
 • 00:02:19 Václav Špála, Otakar Marvánek,
  Jindřich Prucha,
 • 00:02:24 Kubišta, Čapek, Kremlička
  a další velká jména.
 • 00:02:32 Instalace v přízemí končí
  potom poválečnými tendencemi.
 • 00:02:36 Období už velmi rozmanitých
  individualistických přístupů.
 • 00:02:41 Kdy vznikaly vynikající práce
  ranného Zdeňka Sýkory,
 • 00:02:46 Stanislava Podhrázského,
  Oldřicha Smutného
 • 00:02:51 a celé řady dalších.
 • 00:03:01 A najdeme tady také samozřejmě
  kolekce
 • 00:03:04 Josefa Lady, Jiřího Trnky
  a těchto naprosto zásadních jmen.
 • 00:03:17 Na úvod instalace
  jsem si vyžádal monumentální obraz
 • 00:03:21 Luďka Maroda Soutok Labe s Vltavou -
  Pohled na Mělnický zámek.
 • 00:03:26 Jednak proto, že je z roku 1877,
  čili z roku,
 • 00:03:29 kdy byl spolek Mánes založen,
  to je taková vnější souvislost.
 • 00:03:32 A pochopitelně s ohledem
  na tu velkorysost
 • 00:03:35 malířského provedení, protože
  Marold byl také už v Mnichově,
 • 00:03:41 poznal moderní malování
 • 00:03:43 těch stříbřitých šedí
  perleťových odstínů.
 • 00:03:46 A vlastně ukázal už po Mánesovi
 • 00:03:49 modernější způsob
  pojetí staré veduty.
 • 00:03:53 A samozřejmě záměrně Mělník,
  protože co jiného
 • 00:03:56 než Říp nebo Mělník
  a soutok Labe s Vltavou
 • 00:03:59 dát na úvod instalace
  Pocta české krajinomalbě.
 • 00:04:07 Nacházíme se v sekci
 • 00:04:09 romantických krajinářů
  Haushoferovy školy.
 • 00:04:12 Kde nejvýznamnějším představitelem
  byl Adolf Kosárek.
 • 00:04:17 Za mnou ty tři obrazy jsou vlastně
  sumou Kosárkova mistrovství,
 • 00:04:22 kdy určitý typ romantické krajiny
  přetavil
 • 00:04:27 do takové poetické vize
  domoviny.
 • 00:04:30 A jsou samozřejmě
  těmi nejlepšími krajinami
 • 00:04:36 pro roce 1850,
  které u nás vznikaly.
 • 00:04:42 Ony určily i potom tu kvalitativní
  úroveň pro Antonína Chittussiho,
 • 00:04:47 pro Antonína Slavíčka
  a další generace.
 • 00:04:50 -Motivů, které umělce zajímaly,
  je bezpočet.
 • 00:04:55 Daleká panoramata,
  romantická zákoutí,
 • 00:04:57 polní a luční motivy,
 • 00:04:59 rozmanité odrazy vodní hladiny
  rybníků, potoků a tůní.
 • 00:05:05 Ale existují místa, kam se vraceli
  umělci všech generací.
 • 00:05:08 Jedním z nich je například Říp,
  který přitahoval
 • 00:05:11 mnoho malířů nejen jako symbol
  českých dějin,
 • 00:05:14 ale také pro svou malebnou
  siluetu.
 • 00:05:16 Jeden z nejznámějších obrazů
  je od Julia Mařáka,
 • 00:05:19 který jej namaloval pro královskou
  lóži Národního divadla.
 • 00:05:24 Využil realistický záběr
  a potom horu monumentalizoval
 • 00:05:27 do velké scenérie.
 • 00:05:39 Kromě Mařáka sem jezdili malovat
  také jeho žáci,
 • 00:05:41 například František Kaván.
 • 00:05:44 Podřipsko je také rodištěm
  slavných krajinářů
 • 00:05:46 jako byl například Antonín Hudeček
  nebo Otakar Nejedlý.
 • 00:05:59 Mnoho umělců také přitahoval
  soutok Labe s Vltavou.
 • 00:06:03 Nejslavnější obrazy odtud známe
  od Josefa Mánesa,
 • 00:06:06 který namaloval párové krajiny -
  labskou a řipský kraj.
 • 00:06:10 Jsou to vzácné oleje,
  která získala Národní galerie
 • 00:06:13 teprve před 60 lety.
  A to z Vídně.
 • 00:06:19 Dalším oblíbeným místem
  byla také Okoř nedaleko Prahy.
 • 00:06:27 -Okořský hrad, to je místo,
  dostaveníčko řady malířů.
 • 00:06:31 Svou velkou slávu zažila Okoř
  na konci 19. století,
 • 00:06:35 kdy v čele krajinářské třídy
 • 00:06:38 na pražské Akademii
  stál Julius Mařák.
 • 00:06:42 A v rámci svých pedagogických
  metod
 • 00:06:44 hodně brával své studenty
  do plenérů.
 • 00:06:50 Dost často Mařákovi žáci
  malovali vedle sebe týž motiv.
 • 00:06:55 Takže my odtud z Okoře
  známe třeba
 • 00:06:58 Chalupu na Okoři od Antonína
  Slavíčka, ale zároveň od Lebedy.
 • 00:06:59 Tady okařský potok známe
  od Antonína Hudečka,
 • 00:07:03 ale také od Slavíčka
  a také od Ullmanna a podobně.
 • 00:07:12 Nezapomeňme, že to je taky doba,
  kdy už skutečně
 • 00:07:15 taková ta akademická klišé,
  kdy se malovala rozervaná skaliska,
 • 00:07:18 rozeklané duby, bouřkové nálady,
  to všechno bylo pryč.
 • 00:07:22 Je to období nástupu mladého
  krajinářského pokolení
 • 00:07:25 sdruženého ve spolku Mánes.
 • 00:07:28 To jsou ta velká jména
  jako Antonín Slavíček,
 • 00:07:30 Antonín Hudeček, Kaván,
  Lebeda...
 • 00:07:34 A ten potok s tím,
  co světlo dělá na té hladině,
 • 00:07:38 jim umožňovalo zkoušet technické
  finesy,
 • 00:07:42 i nové materiály,
  které začali používat -
 • 00:07:44 olejovou temperu, mísené techniky.
 • 00:07:47 A zejména syntonos,
  což byl tehdy nový materiál.
 • 00:07:50 A v tomto okamžiku,
  kolem roku 1900
 • 00:07:53 mezi krajináři Mařákovy školy
  se ukázala už
 • 00:07:57 i ta technická vyspělost.
  Že téměř neměli technické limity.
 • 00:08:06 -Jsou malíři, kteří prakticky
  téměř celý život
 • 00:08:08 malovali jen na území,
  které důvěrně znali.
 • 00:08:11 Jedním z nich z nich byl například
  Václav Rabas,
 • 00:08:14 který celý život maloval
  víceméně pořád
 • 00:08:17 v rodných Krušovicích a Rakovnicku.
  Miloval svůj kraj.
 • 00:08:20 Sedlačil, také v plenéru tvořil
  velká plátna
 • 00:08:23 a právě jeden jeho obraz
  se stal logem výstavy.
 • 00:08:29 -My jsme záměrně vybrali tady
  ten obraz s úvozovou cestou
 • 00:08:33 jako takový pevný a přitom šťavnatý
  obraz rodné hroudy.
 • 00:08:38 Vlastně na tom obraze nic není.
 • 00:08:41 Je tam geologie terénu,
  cesta a mraky.
 • 00:08:44 Ale byť jde o realistickou krajinu,
  tak tady samozřejmě
 • 00:08:47 vidíme cézannovskou lekci
  i schopnost vyrovnávání se
 • 00:08:51 s podněty soudobých trendů -
  expresionismu, kubismu a dalších.
 • 00:08:57 Ale jsou přetaveny do naprosto
  svébytné,
 • 00:09:01 suverénní, osobní roviny,
  od které ten autor neuhnul.
 • 00:09:19 -Tak jako jsou Hrusice spojeny
  se jménem Josefa Lady,
 • 00:09:22 Krucemburk s Janem Zrzavým,
 • 00:09:24 tak s Antonínem Slavíčkem
  jsou napořád spojeny Kameničky.
 • 00:09:32 -Řada umělců už v 19. století
  odcházela
 • 00:09:35 z měst na venkov
  ve snaze hledat opravdovou krajinu,
 • 00:09:38 pravdivou krajinu, nestrojenou,
  nedekorativní.
 • 00:09:42 A Slavíček ve svých 33 letech
  našel možnost
 • 00:09:46 bydlet v Kameničkách
  i se svojí rodinou.
 • 00:09:50 A tak se snažil hledat
  novou cestu ke krajině.
 • 00:09:53 A dokonce napsal,
  že by celou svou tvorbu obětoval,
 • 00:09:57 aby mohl začít nový život,
  vlastní život i život umělce,
 • 00:10:00 aby začal malovat úplně
  jinak.
 • 00:10:05 Aby maloval krajinu bez příkras
  a aby vyjadřovala,
 • 00:10:08 co znamená člověk v krajině.
 • 00:10:13 Antonín Slavíček patří k největším
  českým krajinářům vůbec.
 • 00:10:16 On byl ten,
  který vlastně vytýčil cestu
 • 00:10:19 moderní krajinomalbě
  ve 20. století.
 • 00:10:23 Čili ne v té opisnosti,
  ale v tom, že obraz vzniká
 • 00:10:26 v autorově mysli, v srdci.
 • 00:10:32 -Oddíl zlatý věk krajinomalby
  představuje
 • 00:10:35 nejen slavné období
  Mařákovy školy,
 • 00:10:37 ale také velké solitéry,
  jako byl například Václav Radimský.
 • 00:10:42 Ten v roce 1889 odešel
  do Francie,
 • 00:10:46 kde pracoval v blízkosti
  Clauda Moneta.
 • 00:10:50 A právě to formovalo
  Radimského výtvarný rukopis.
 • 00:10:53 Vedle Moneta tak patří
  do velkého proudu
 • 00:10:56 světového impresionismu
  kolem roku 1900.
 • 00:11:01 -Sekce symbolismu a secese
  jsme nazvali jako Krajiny duše.
 • 00:11:04 To období kolem roku 1900
  máme spojené především
 • 00:11:07 se jmény Antonín Hudeček
  a Jan Preisler.
 • 00:11:11 Ale já jsem záměrně předsadil
 • 00:11:13 Jakuba Schikanedera
  a Beneše Knüphera.
 • 00:11:17 Protože si myslím,
  že Schikanederův obraz Stmívání
 • 00:11:20 a Letní krajina se vsí
  z Národní galerie
 • 00:11:23 a z Karlovarské galerie
  ukazují Schikanedera
 • 00:11:27 ne jako malíře pražských nokturn,
  ale jako velmi bytostného lyrika
 • 00:11:31 a jako člověka, který přesáhl
  hranice své generace.
 • 00:11:36 A to i technicky, protože vlastně
  vstřebal
 • 00:11:39 určité podněty seratovské malby
  a francouzské malby.
 • 00:11:42 Že to světlo vlastně vychází
  ze samotných obrazů.
 • 00:11:52 -Pomyslným srdcem výstavy
  je sekce Prvních výstav
 • 00:11:54 Spolku výtvarných umělců
  Mánes.
 • 00:11:57 Připomínají se tu velká jména
  Mánesáků,
 • 00:11:59 kteří ve 20. a 30. letech
  vytvářeli
 • 00:12:02 nezaměnitelné soubory krajin,
  což dokládá,
 • 00:12:05 že právě tato doba znamenala
  obrovský rozkvět
 • 00:12:07 výtvarné kultury u nás.
 • 00:12:14 Mánes vznikl v roce 1887.
 • 00:12:17 Od svého počátku sdružoval
  malíře, sochaře,
 • 00:12:20 architekty, skláře,
  historiky umění
 • 00:12:23 a svou autoritou
  pomáhal budovat vlastní stát.
 • 00:12:29 Spolek se hned při vzniku
  přihlásil k odkazu Josefa Mánesa
 • 00:12:32 a vedle svého vlastenectví
  otevíral zároveň okna do Evropy.
 • 00:12:38 Jeho členy byli nejlepší
  výtvarní umělci své doby.
 • 00:12:44 -Zaprvé, a to je nutné říci,
  jsou velmi vlastenečtí,
 • 00:12:50 jsou domácí, ale ta světovost
 • 00:12:52 je v jejich formě
  a v jejich uvažování.
 • 00:12:56 Oni nepřejímají nastupující vlnu
  impresionismu,
 • 00:12:59 která samozřejmě vane z Paříže,
 • 00:13:02 nabízejí svoje vidění světa
  a reagují po svém, česky.
 • 00:13:10 Ovšem svým velikým světovým
  přesahem.
 • 00:13:18 -Na výstavě najdete mnoho jiných
  podob a představ krajin.
 • 00:13:22 Svobodné tvůrčí osobnosti
  jakými byly bezpochyby
 • 00:13:25 Toyen nebo Jindřich Štýrský,
 • 00:13:27 vytvářely krajiny bezbřehé
  imaginace a veliké snovosti.
 • 00:13:31 Patřily k vůdčím zjevům
  našeho surrealismu
 • 00:13:34 a ve 30. letech svými díly
  obohatily
 • 00:13:37 velmi významně obraz
  naší krajinomalby.
 • 00:13:40 Ale kromě nich sem patří
  také další jména -
 • 00:13:42 František Janoušek,
  František Muzika,
 • 00:13:45 ale také Václav Tikal,
  Alois Wachsman a řada dalších,
 • 00:13:48 jejichž díla zejména
  z 30. a 40. let
 • 00:13:52 patří k velmi vzácným.
 • 00:14:07 Další zajímavým oddílem je období
  civilismu a městských krajin,
 • 00:14:11 které je ve výstavě zastoupeno
  klíčovými autory
 • 00:14:13 zejména skupiny 42,
  ale také třeba Janem Zrzavým.
 • 00:14:21 Soubor Kamila Lhotáka například
  ukazuje
 • 00:14:23 na zvláštní sepětí tradic
  ještě 19. století.
 • 00:14:27 Patřil k velkým milovníkům
  Antonína Chittussiho.
 • 00:14:30 A zároveň to je období,
  kdy se hledá krása
 • 00:14:33 i v předmětech všedních,
  odložených,
 • 00:14:36 předmětech technického světa.
 • 00:14:38 Lhoták provázal krásu přírody
  s přítomností člověka.
 • 00:14:50 -Bude jistě zajímavé
  pro uměnímilovnou veřejnost
 • 00:14:53 vidět ranné obrazy malířů, autorů,
  kteří se později
 • 00:14:58 vydali jinými cestami, cestami
  abstrakce, konceptu a podobně.
 • 00:15:03 A tak se nám podařilo pro výstavu
  získat dva ranné,
 • 00:15:07 krásné obrazy Zdeňka Sýkory
  z Poohří,
 • 00:15:11 i obraz Karla Malicha
  z 50. let z Holic.
 • 00:15:15 A nebo Václava Boštíka,
  v němž je vidět
 • 00:15:17 vlastně ten základ tradiční
  krajinomalby,
 • 00:15:21 cože je předválečná Boštíkova práce
  z roku 1939.
 • 00:15:37 -Stovky obrazů a stovky jmen.
 • 00:15:40 Na téhle výstavě
  je na co se dívat.
 • 00:15:43 Vyšetřete si na ni čas,
  pár minut rozhodně nestačí.
 • 00:16:11 Přední české aukční síně,
  jakými jsou například
 • 00:16:14 Galerie Kodl, European Arts
  nebo 1. Art Consulting Brno
 • 00:16:18 se shodují na tom,
  že česká krajinomalba
 • 00:16:21 léta stojí v centru zájmu
  sběratelů
 • 00:16:23 a díla jejich hlavních
  představitelů
 • 00:16:25 byla vždycky vysoko hodnocena.
 • 00:16:28 Špičkové práce Josefa Navrátila,
  Augusta Bedřicha Piepenhagena,
 • 00:16:31 Antonína Chittussiho,
  Antonína Slavíčka,
 • 00:16:34 Jindřicha Průchy, Adolfa Kosárka,
  Václava Špály a mnoha dalších
 • 00:16:38 se v současné době na aukcích
  pohybují v řádech miliónů korun.
 • 00:16:43 A protože obecně ceny obrazů
  na českém trhu stále stoupají,
 • 00:16:46 ani v oblasti krajinomalby
  tomu není jinak.
 • 00:16:51 -V poslední době
  i krajiny z 19. století
 • 00:16:54 začínají přesahovat částky milionů
  i dvou milionů korun.
 • 00:16:59 Opravdu, když jde o zásadní
  věc.
 • 00:17:03 Obecně jsou mezi krajináři
  nejvyhledávanější
 • 00:17:06 žáci Julia Mařáka.
 • 00:17:10 Nejslavnější z nich byl
  Antonín Slavíček.
 • 00:17:13 A nutno říct,
  že ten se v těch vysokých
 • 00:17:17 cenových hladinách pohybuje
  už přes 10 let.
 • 00:17:21 A kdykoliv se jeho dílo
  objeví na trhu,
 • 00:17:24 tak si nepamatuju,
 • 00:17:27 že by se prodávalo níž než 700, 800
  tisíc korun.
 • 00:17:30 Když to jsou velké věci,
  tak to jde do milionů.
 • 00:17:42 Václav Radimský, opravdu, řekněme,
  hvězda posledního roku.
 • 00:17:47 Sběratelé a i investoři,
  myslím, si povšimli
 • 00:17:52 a začínají oceňovat jediného
  českého autora,
 • 00:17:55 který maloval
  vedle Clauda Moneta.
 • 00:18:00 A jeho díla třikrát během
  posledního roku
 • 00:18:03 překonaly částku
  2,5 milionu korun.
 • 00:18:06 A v jednom případě
  dokonce i 5 milionů.
 • 00:18:12 Česká krajinomalba není jenom
  co si člověk běžně představí -
 • 00:18:16 Antonín Hudeček, Antonín Slavíček,
  August Bedřich Piepengagen,
 • 00:18:22 ale jsou to i díla moderní.
  Například od Josefa Šímy.
 • 00:18:28 A řekněme, že když se budeme bavit
  o ceně obrazů,
 • 00:18:31 tak tyto krajiny budou zdaleka
  nejdražší.
 • 00:18:35 -A na závěr se dech
  tají nad cenou a krásou
 • 00:18:37 Šelestění per od Toyen
  z roku 1955
 • 00:18:41 nebo Štyrského Deště
  z roku 1927.
 • 00:19:05 Jistě bychom našli mnohé,
  kteří si nad pojmem krajinomalba
 • 00:19:08 odplivnou, ale toto na první pohled
  překonané téma
 • 00:19:11 v současné době
  nabývá na důležitosti.
 • 00:19:14 V létě se například konala
  na Nákladovém nádraží Žižkov
 • 00:19:17 skupinová přehlídka studentů
  a absolventů
 • 00:19:20 Akademie výtvarných umění
  v Praze,
 • 00:19:22 kteří se věnují
  tématu krajiny a přírody.
 • 00:19:26 Výstava s názvem
  Voda hučí, bory šumí ukázala,
 • 00:19:29 v jak velké míře je na AVU
  krajina zájmem mnoha studentů.
 • 00:19:33 Malby, kresby, grafiky, videa,
  objekty a instalace
 • 00:19:36 směřují k jednomu -
  k vnímání přírody
 • 00:19:39 a mimolidských bytostí
  jako sobě rovných.
 • 00:19:44 -Já v podstatě v současné době
  mám krajinářský ateliér.
 • 00:19:48 Ač sám figuralista,
  tak mi tam jeden za druhým,
 • 00:19:53 ten student,
  začíná malovat krajinu.
 • 00:19:56 A dokonce se tam rozmáhá
  plenérismus.
 • 00:19:59 Takže váží si plátna k pouličním
  malbám,
 • 00:20:03 aby malovali ve velkých poryvech
  větru,
 • 00:20:07 malují s čelními svítilnami
  na hlavách noční scenérie,
 • 00:20:12 malují svítící mosty ve městě,
 • 00:20:16 stromy ve větru a tak dále
  a tak dále.
 • 00:20:21 A to nejenom u mě,
  to je po celý škole.
 • 00:20:24 Ale dnes už je tolik způsobů
  těch intervencí
 • 00:20:27 do společenských dějů
  a všechno možný,
 • 00:20:32 v tom postkonceptuálním světě,
  kdy se bankovní operace
 • 00:20:36 stává uměleckým dílem a tak dále,
  že to zase určitou skupinu lidí
 • 00:20:42 s určitým druhem talentu
  prostě přestává zajímat.
 • 00:20:46 Začne je zajímat něco úplně
  jiného.
 • 00:20:49 A nakonec proč ne?
 • 00:20:51 Tak je tady zase spousta diváků,
  které to zajímá taky.
 • 00:20:55 Takže jsou opravdu dneska
  mezi těmi mladými lidmi malíři,
 • 00:21:00 pro které je zásadní třeba
  atmosféra a světlo.
 • 00:21:06 Já jsem krajinu dělal v 90. letech
  výsostně, asi 5 nebo 6 let.
 • 00:21:12 A teď ji tak jako běžně mixuju
  s tou figurací.
 • 00:21:17 Mně se zdá, že je trošku méně
  intelektuální, dá se říct,
 • 00:21:20 než témata třeba figurální
  nebo i angažovaná,
 • 00:21:27 tak zrovna snad proto mě to
  přitahuje.
 • 00:21:35 Támhle mám třešeň a za sebou
 • 00:21:38 mám tu třešeň trošičku změněnou,
  ale namalovanou.
 • 00:21:44 Pochopitelně, že v tom se objevují
  nějaké drobné příběhy,
 • 00:21:48 protože já už bez toho příběhu
  asi nebudu.
 • 00:21:55 Ale tím,
  že já mám tady taky zahrádku,
 • 00:21:58 mám tam velkou kedlubnu...
 • 00:22:02 To je triumf letošní sezóny,
  ta kedlubna, fakt!
 • 00:22:06 To je právě základ mý
  inspirace.
 • 00:22:11 Já ji hodně pozoruju
  takhle celý dny.
 • 00:22:17 Mně se zdá, že na ní rostou
  další kedlubny, hele!
 • 00:22:23 A nedělej přírodu, no?
 • 00:22:26 Letos je to ve znamení tý kedlubny,
  no.
 • 00:22:40 -Tomáš Honz, čerstvý absolvent
  ateliéru malby Michala Rittsteina,
 • 00:22:44 patří mezi mladé umělce,
  kteří mají náboj a energii,
 • 00:22:47 což je na výrazu jejich obrazů
  znát.
 • 00:22:50 Maluje tradičním způsobem
  v plenéru,
 • 00:22:52 aby zachytil bezprostřední
  a ničím nezkreslený dojem.
 • 00:22:56 Hodně cestuje, skicuje si deník
 • 00:22:58 a světlo, barvy a atmosféra
  jsou pro něho klíčové.
 • 00:23:02 A protože delší dobu spolupracoval
  s filmovým průmyslem,
 • 00:23:05 uplatnil tuto zkušenost
  i ve svých plátnech.
 • 00:23:10 -Já jsem vlastně celý život chtěl
  dělat krajiny.
 • 00:23:12 Já jsem šel na tu akademii s tím,
  že chci být krajinář
 • 00:23:14 a chci dělat obrazy tak,
  jak jsem si vždycky představoval.
 • 00:23:18 Pak jsem přišel na tu školu
 • 00:23:20 a tam přinejmenším byly obrazy,
  které byly abstraktní.
 • 00:23:22 Jinak tam obrazy tehdy ani moc
  nebyly.
 • 00:23:24 Ale během těch 6 let se to změnilo,
  no.
 • 00:23:27 A teďka ten obraz z akády
  vypadá trošku jinak.
 • 00:23:29 Je tam tý krajiny docela dost.
 • 00:23:33 Jestli je teďka něco,
  co mě charakterizuje,
 • 00:23:36 tak je to, že chodím ven,
 • 00:23:38 normálně maluju v plenéru,
  jak se to dělalo dřív.
 • 00:23:41 Dělám si skici
  a sbírám ideje.
 • 00:23:43 A pak na základě toho
  vytvářím nový obrazy.
 • 00:23:46 Je to pro mě prakticky
  deník.
 • 00:23:50 Ačkoliv možná vypadají
  jako skutečná místa,
 • 00:23:52 tak nejsou zdaleka tak
  skutečný, jo?
 • 00:23:55 Vycházejí vlastně z několika věcí,
  co jsem viděl,
 • 00:23:58 ty spojuji dohromady
  a pak vznikne nová věc.
 • 00:24:03 Když jsem jel na stáž na Tchaj-wan
  na několik měsíců,
 • 00:24:06 tak jsem se tam učil tradiční
  čínskou malbu a kaligrafii.
 • 00:24:08 A to samozřejmě ovlivnilo můj
  rukopis hodně.
 • 00:24:15 To je hřbitov na Tchaj-wanu.
 • 00:24:16 Podle toho pak vznikl
  velký obraz.
 • 00:24:19 Vlastně tohle to byla původní
  skica.
 • 00:24:24 A k tomu vznikla
  takhle úplně nová kompozice.
 • 00:24:31 Tady to je třeba jeden
  z takových středních formátů,
 • 00:24:33 který přímo vychází z věcí,
  který jsem viděl na Tchaj-wanu.
 • 00:24:36 Ten obraz vlastně nezobrazuje
  žádný skutečný místo.
 • 00:24:39 Je to fantazie z věcí,
  které jsem sám viděl.
 • 00:24:41 Z věcí, které jsem musel vlastně
  přetvořit,
 • 00:24:44 abych dal vzniknout
  nějaký mojí ideje,
 • 00:24:46 abych jí dal formu.
 • 00:24:49 Než jsem šel na akádu,
  nebo v počátcích studia
 • 00:24:51 na Akademii výtvarných umění,
  tak já jsem se živil tím,
 • 00:24:54 že jsem dělal speciální efekty
  do filmu.
 • 00:24:56 Nebo že jsem tam dělal
  pozadí.
 • 00:24:58 A tam jsem se naučil pracovat
  s fotoshopem, s tabletem
 • 00:25:01 a jak vlastně tvořit obrazy
  digitálně.
 • 00:25:04 A to používám dodneška,
  protože když potom cestuju,
 • 00:25:06 tady to je třeba obraz Tcaj-wanu,
  to je chrám,
 • 00:25:08 který byl kousek od školy,
  kde jsem studoval,
 • 00:25:11 tak já tam přijedu,
  udělám si tušové skici,
 • 00:25:13 udělám si takové plenérové
  oleje.
 • 00:25:16 A když se pak vrátím,
  tak to všechno nafotím
 • 00:25:19 a dám to do počítače.
  A tam to ve fogoshopu spojím.
 • 00:25:21 Vytvořím vlastně
  novou digitální skicu.
 • 00:25:24 To je potom takový návod k tomu,
  jakým způsobem
 • 00:25:26 udělat později
  velký formát oleje.
 • 00:25:29 Takže pro mě je momentálně počítač
  důležitá součást
 • 00:25:32 toho tvůrčího procesu.
 • 00:25:35 Tady to je třeba skica
  k tomu oleji.
 • 00:25:38 A tam jsou vlastně dohromady
  spojeny
 • 00:25:40 všechny skici, co mám,
  spousta fotek.
 • 00:25:42 A pak další věc, co jsem si
  vymyslel,
 • 00:25:44 studoval jsem i nápisy,
  jak je udělat.
 • 00:25:47 Takže spousta práce,
  vlastně velká část práce
 • 00:25:49 je udělaná ještě předtím,
  než se dostanu
 • 00:25:51 k samotnému malování olejem.
 • 00:25:54 Je to prostě další médium,
  no.
 • 00:25:56 Ale už tak 10 let to používám,
  takže je to pro mne
 • 00:25:58 taková druhá nátura.
  Už je to pro mě jako štětec.
 • 00:26:18 Základem maleb Adama Kašpara
  je pokora vůči Zemi,
 • 00:26:22 která je podle něho
  mnohovrstevnatá živoucí bytost,
 • 00:26:25 jejíž jsme součástí tak,
  jako vše ostatní.
 • 00:26:31 Tady mám takový východiska,
  svoje oblíbený malíře.
 • 00:26:35 Často to jsou třeba detaily
  z obrazů,
 • 00:26:38 kde mě vyloženě něco zajímá,
 • 00:26:40 co bych tak jako chtěl
  nasát nebo se naučit.
 • 00:26:42 Třeba tady, to je taková rychlá
  plenérová studie mraků.
 • 00:26:49 Tam je tolik půltónů, mezitónů,
  který bych musel
 • 00:26:52 namíchat strašně rychle,
  protože sám vím nelíp,
 • 00:26:55 jak je těžký chytit mraky
  při západu slunce.
 • 00:26:57 To se mění každých pět minut.
 • 00:26:59 A přitom aby to neztratilo
  svižnost.
 • 00:27:02 Je to pro mě vlastně dokonale
  realistický,
 • 00:27:04 i když je to expresivní.
 • 00:27:11 Jsem teď ve 4. ročníku na akademii
  u Martina Mainera
 • 00:27:15 a té krajině se věnuji vlastně
  celou tu dobu, co jsem na akademii.
 • 00:27:18 Tak soustředěněji, ale vlastně to
  začalo už na střední,
 • 00:27:21 kdy jsme měli na malbu
  Zbyňka Linharta,
 • 00:27:25 mimochodem Martinova studenta.
 • 00:27:28 A dostali jsme zadání
  udělat nějaký velký obraz.
 • 00:27:32 A nevím už, co mě to popadlo
  nebo vedlo,
 • 00:27:35 ale udělal jsem takový velký pohled
  do lesního interiéru.
 • 00:27:39 A zároveň s tím jsem četl
  Keltskou knihu mrtvých.
 • 00:27:44 A nějak se to tak prolnulo,
  začala mě zajímat mytologie
 • 00:27:47 a ta mytologie v krajině,
  což mě vytáhlo
 • 00:27:50 mnohem víc ven.
  Nejenom malování v plenéru,
 • 00:27:52 ale i různý toulky, vycházky
  a jak jenom to nazvat.
 • 00:27:58 A víc a víc jsem si začal
  uvědomovat,
 • 00:28:00 že ta krajina není jenom ten povrch,
  jenom to, co vidíme,
 • 00:28:03 že to je vlastně nějaká
  mnohovrstevnatá bytost,
 • 00:28:06 do které se dá pronikat
  hloub a hloub.
 • 00:28:09 A ten první velký obraz
  mě vlastně odstartoval k tomu,
 • 00:28:12 abych začal dělat další a další
  a zjišťuju,
 • 00:28:15 že to nemá nikde konec.
  Ani v té formální stránce.
 • 00:28:17 Že je vlastně pořád -
  kam to vést.
 • 00:28:20 Jak je budovaný světlo, prostor,
  protože mě hrozně
 • 00:28:24 zajímají tady ty základní kameny
  malířství.
 • 00:28:27 Ale i po té vnitřní stránce.
  Ta krajina nemá žádný dno.
 • 00:28:30 Tam jde jít až do úplně jakékoliv
  hloubky
 • 00:28:33 a pak nakonec člověk zjistí,
 • 00:28:35 že je to jenom jeho vlastní
  hloubka.
 • 00:28:45 Za celou dobu těch 17 let učení
  jsem nepotkal člověka,
 • 00:28:51 který by se takhle cíleně
  zabýval malbou.
 • 00:28:54 Takovým způsobem.
  Klasickým a zároveň
 • 00:28:57 z mého úhlu pohledu moderním.
  Je to takový člověk,
 • 00:29:01 co rád chodí po horách,
  rád chodí pěšky.
 • 00:29:05 Samozřejmě do těch některých velkých
  krajin
 • 00:29:08 používá fotografii jako model.
 • 00:29:12 V podstatě to bylo vždycky,
  že jsem našel v ateliéru
 • 00:29:14 dva tři lidi, co to měli radši
  a měli rádi krajinu
 • 00:29:17 a chodili do krajiny,
  ale to, co je teď,
 • 00:29:20 co dělá Kašpar a Naďpal,
  to je jeho kolega
 • 00:29:23 ze stejného ročníku, tak ti jsou
  v něčem oba hodně výjimeční.
 • 00:29:33 -Dostal jsem se vlastně
  skrze geologii a paleontologii.
 • 00:29:39 Začal jsem jezdit po Praze,
  po Barrandienu,
 • 00:29:41 hledat zkameněliny.
  Tak nějak odkrývat ty vrstvy.
 • 00:29:45 A začal jsem vytvářet takovou
  sbírku.
 • 00:29:48 A samozřejmě jsem přemýšlel,
  jak bych to mohl použít
 • 00:29:50 v tom malířství.
  Tak jsem začal skládat
 • 00:29:53 takový jakoby holandský zátiší
  z trilobitů a ulit,
 • 00:29:56 ze všech těch zkamenělin.
  A malovat je v tom klasickým duchu.
 • 00:30:01 To jsou věci z Alp,
  který jsem dělal přímo tam.
 • 00:30:05 Něco jsou plenérovky,
  opravdu venku,
 • 00:30:07 ale potom jsem zjistil,
  jak je to šíleně náročný,
 • 00:30:10 když jsem se vláčel s tím kufříkem
  do nějaké rokle.
 • 00:30:12 Nejdřív bylo strašný horko,
  pak mi byla strašná zima.
 • 00:30:15 A pak třeba začne foukat vítr,
  nalepí se mi na to
 • 00:30:18 větvičky, listí, všechno.
  A obraz se mi stejně nepovedl.
 • 00:30:22 Plenér, to je martýrium.
 • 00:30:26 Ale je to hrozně přínosný.
 • 00:30:28 Já třeba moc rád dělám z hlavy
  a považuju to za nezbytný,
 • 00:30:31 ale u těch malých studijních věcí
  mně přijde,
 • 00:30:34 že mě to hrozně obohacuje.
 • 00:30:37 A když jsme se o tom bavili
  právě s Martinem Mainerem,
 • 00:30:39 tak mi říkal, že za jeho časů,
  když studoval na akademii,
 • 00:30:42 by bylo úplně nemyslitelný,
  kdyby přinesl krajinu.
 • 00:30:45 Že to prostě bylo nepředstavitelný!
 • 00:30:47 Že by na něj koukali
  jako na šílence.
 • 00:30:50 A dneska,
  když si procházím ty klauzury,
 • 00:30:52 tak je toho pořád víc a víc
  a víc.
 • 00:30:54 A nejenom, že si lidi na tom
  zkoušejí
 • 00:30:57 nějaké technické dovednosti
  a tak,
 • 00:31:00 ale objevuje se pořád
  víc a víc lidí,
 • 00:31:02 kteří se tomu opravdu věnují
  jako hlavní náplni své tvorby.
 • 00:31:23 Zrovna včera jsem se vrátil
  z nějakého plenéru,
 • 00:31:27 takže ten pocit naprostý
  nedostatečnosti před tou krajinou
 • 00:31:31 mám velmi čerstvý.
  A to není nějaký neurotizující.
 • 00:31:35 Je to prostě takový vědomí,
  kam patřím.
 • 00:31:38 Že to je prostě naprosto
  samozřejmý,
 • 00:31:42 úplně celistvý, svobodný.
 • 00:31:45 Prostě je to naprosto přirozeně,
  zatímco já se k tomu,
 • 00:31:49 k té přirozenosti
  musím jakoby propracovávat
 • 00:31:52 s nějakými odbočkami.
  To je lidský konání
 • 00:31:56 a to je ta příroda.
  Ve chvíli, kdy se to nějak protne,
 • 00:31:59 tak super.
  Ale to se vždycky nestane.
 • 00:32:04 Malíř a kreslíř Matěj Lipavský
 • 00:32:06 studoval na pražské AVU
  v ateliéru Jiřího Sopka.
 • 00:32:10 Obrazy, které maluje
  většinou v plenéru,
 • 00:32:13 bychom mohli nazvat
  portréty míst, světla a počasí.
 • 00:32:17 Zachycuje místa v krajině,
  která se ho osobně dotýkají.
 • 00:32:20 Pocit neokázalosti a civilnosti
  jeho obrazů je mimořádný.
 • 00:32:27 U mě to byla prostě intuitivní
  záležitost,
 • 00:32:29 protože jsem sice z Prahy,
  ale vždycky jsem se
 • 00:32:32 líp asi cítil na vesnici
  nebo někde v přírodě.
 • 00:32:35 A vždycky to byla věc,
  já nevím,
 • 00:32:39 já jsem se vždycky držel toho
  úplně jednoduchýho,
 • 00:32:42 co říkal Warhol:
  "Malujte to, co máte nejradši."
 • 00:32:45 Tak já to dělám.
 • 00:32:47 On teda na tuhle větu zareagoval
  tak,
 • 00:32:49 že maloval dolary,
  ale já maluju krajinu.
 • 00:32:54 Termín krajina, si myslím,
  patří téměř k těm termínům,
 • 00:32:57 které jsou tak obsažný,
  že už není možný
 • 00:33:00 nima v podstatě říct téměř nic.
  Nevím.
 • 00:33:04 Jako slovem láska nebo tak.
  Jistě se všichni shodnou,
 • 00:33:07 že má nějaký obsah,
  ale pro každýho tak jinej.
 • 00:33:10 A ještě měnící se v průběhu života
  a všechno možný,
 • 00:33:13 že použít to slovo
  v nějakým jednoznačným vyznění
 • 00:33:17 je skoro nemožný, že jo.
  Ale ta příroda je prostě úžasná.
 • 00:33:21 To, že nemá nějaký mantinely.
  A když to dělá člověk na místě
 • 00:33:26 s těma všema proměnama
  a s tím neuvěřitelně
 • 00:33:29 jemným koloritem,
  to se prostě nedá udělat.
 • 00:33:33 A protože se to nedá udělat,
  tak se to dělá pořád.
 • 00:33:37 To je takový docela dobrý
  paradox.
 • 00:33:44 Nějak bytostně mě to vlastně
  nikdy nezajímalo.
 • 00:33:47 Že v té krajině nebyla nikdy
  ta prostorová hloubka,
 • 00:33:50 to, co by byl můj zájem,
  že bych maloval
 • 00:33:53 nějaký hluboký rozhledy do údolí,
  kilometrový výhledy z Matternhornu.
 • 00:33:58 Mě vždycky zajímal,
  nebo pořád vlastně zajímá
 • 00:34:01 nějaký mělký, měkký prostor,
  který třeba vytváří
 • 00:34:05 vegetace nebo sníh.
  Spíš taková zákoutí nebo kotliny,
 • 00:34:09 nějaký prostorový dutiny,
  který v krajině vznikají.
 • 00:34:15 Většinou mě to vede k tomu,
  že některý ty obrazy
 • 00:34:19 maluju víckrát,
  protože právě zkouším
 • 00:34:23 různý způsoby,
  jak se víc přiblížit k té vizi.
 • 00:34:29 Nějakýho studenýho dne
  v zarostlý zahradě, řekněme.
 • 00:34:44 Třeba tohle je příklad trochu
  kaligrafičtějšího přístupu,
 • 00:34:47 který mě začal prostě
  poslední dobou zajímat.
 • 00:34:51 Protože ta vegetace má jakoby
  svý živý, přirozený rytmy,
 • 00:34:56 pro mě je to dobrý
  se tím zabývat i v plenéru,
 • 00:35:01 protože to jsou věci,
  které se obtížně vymyslí.
 • 00:35:04 A mě zajímají takové ty
  nahodilé, nečekané věci,
 • 00:35:07 které se prostě můžou dít
  jen v přírodě.
 • 00:35:11 Pořád se vlastně snažím,
  aby tam byly dominantní
 • 00:35:14 různé světelné podmínky,
  prostě různý světlo,
 • 00:35:17 jak se přirozeně v krajině,
  v zahradě střídá.
 • 00:35:21 Tohle je obraz barelu plného vody,
  který odráží to který světlo.
 • 00:35:29 To jsem dělal víckrát
  v různých druzích světla.
 • 00:35:33 Jo, tady je třeba
  ještě další varianta toho barelu,
 • 00:35:36 jak se dá vidět, co se s tou
  myšlenkou postupně odehrává.
 • 00:35:45 To jsem zase viděl úplně jednoduše
  v nějaký zahradě.
 • 00:35:48 Na tom bylo krásný,
  že on byl napuštěný
 • 00:35:51 úplně do roviny,
  nebo napršený.
 • 00:35:54 A odrážel to světlo.
  Takže v tom ztemnělém
 • 00:35:57 zahradním interiéru
  byla dokonalá ta elipsa.
 • 00:36:01 A to tělo toho barelu,
  jak se ztrácelo do toho šera
 • 00:36:04 jako takový levitující disk
  v tom houští.
 • 00:36:09 To se mně líbilo,
  tak jsem se to pokusil udělat.
 • 00:36:15 To je další téma.
 • 00:36:17 To je vlastně skleník,
  jak lidi zabílí tím vápnem
 • 00:36:22 ty tabule toho skla,
  aby tam nezářilo tolik světla,
 • 00:36:27 tak to se mi líbilo,
  tak to dělám tady.
 • 00:36:30 A pak ještě v tom velkým.
 • 00:36:36 Mě prostě zajímá sledovat
  tu původní ideu,
 • 00:36:39 která je vlastně nevýtvarná.
  Že bych si řekl:
 • 00:36:42 "To bude krásný obraz.
  Mě to zajímá,
 • 00:36:44 že mě to dojímá nebo vzrušuje
  jako lidsky.
 • 00:36:46 A pak se to snažím namalovat.
  Ale to je ta primární věc.
 • 00:36:49 Čili nemám nějaký mantinel stylu,
  v kterém bych se musel držet,
 • 00:36:52 abych to byl pořád já,
  protože mě zajímá ta věc.
 • 00:36:55 Ne nějaký můj malířský projev.
  Ten se může měnit.
 • 00:36:59 Nebo se z toho může stát
  něco jinýho než malba.
 • 00:37:02 Pokud budu důsledně sledovat
  nějakou myšlenku.
 • 00:37:06 To je vlastně v tom to vzrušující,
  že jo.
 • 00:37:35 A na závěr jako vždy
  ARTMIX PLUS.
 • 00:37:38 V Galerii hlavního města Prahy
  probíhá
 • 00:37:40 První retrospektiva umělce
  Jána Mančušky,
 • 00:37:43 který se své velké
  výstavy bohužel nedožil.
 • 00:37:46 Zemřel před čtyřmi lety
  ve věku 39 let,
 • 00:37:49 avšak jeho dílo,
  které se po sobě zanechal,
 • 00:37:51 rozhodně stojí za připomenutí.
 • 00:37:54 Mančuška vystudoval
  na pražské
 • 00:37:55 Akademii výtvarných
  umění malbu,
 • 00:37:58 ale kromě začátků
  se jí příliš nevěnoval.
 • 00:38:00 Více ho zajímaly
  instalace nebo práce s videem.
 • 00:38:04 Zásadní pro něho byla práce
  s jazykem, textem,
 • 00:38:07 zkoumal způsoby, jak jejich
  prostřednictvím komunikujeme.
 • 00:38:10 Fascinoval ho příběh
  a možnosti jeho vyprávění.
 • 00:38:17 -Tady vlastně stojíme
  v úvodu výstavy
 • 00:38:19 před takovou první významnou věcí,
  kterou jsme vybrali
 • 00:38:25 jako svým způsobem motto.
 • 00:38:27 Je to jediná věc, která nesleduje
  chronologický pořádek.
 • 00:38:29 To znamená, že je vyjmutá
  z nějakého klasického řetězce
 • 00:38:32 jakoby času.
  A tahle ta věc,
 • 00:38:35 která se jmenuje Hrnek,
  to je taková významná,
 • 00:38:37 signifikantní věc,
  která potvrzuje to,
 • 00:38:40 že Mančuška byl postkonceptuální
  umělec.
 • 00:38:42 To zjednodušeně znamená,
  že je to typ umění,
 • 00:38:45 který tvrdí, že neexistuje jiné
  poznání než skrze jazyk.
 • 00:38:52 Ta instalace tomu odpovídá,
  protože je to řetězec slov,
 • 00:38:55 řetězec slovních asociací.
 • 00:38:57 A dá se říct, že od jednoho bodu
  je schopný definovat
 • 00:39:00 celý vesmír významu.
 • 00:39:04 Práce, kterou bychom asi nazvali
  instalací,
 • 00:39:06 i když má trochu povahu v tom
  detailu
 • 00:39:09 jako takových sochařských objektů,
  vlastně uzavírá jedno období,
 • 00:39:13 který on sám pojmenoval jako
  nonspektakulární umění.
 • 00:39:18 On v té době vlastně používal
  materiály
 • 00:39:20 toho úplně nejkaždodennějšího
  života.
 • 00:39:22 Tady jsou knoflíky,
  některé ty instalace
 • 00:39:24 jsou hodně z nití,
  támhle je například sůl
 • 00:39:27 nebo nedopalky cigaret,
  čistítka do uší nebo brčka.
 • 00:39:32 A ty lepil na různé netrvanlivé
  podklady.
 • 00:39:35 Ty věci se měly rozpadnout.
 • 00:39:38 Tvrdil, že umění reaguje v tu
  chvíli,
 • 00:39:41 kdy vzniká, na nějaké konkrétní
  podmínky.
 • 00:39:43 A to, že se pak přesune do muzea
  a v to muzeu zůstane
 • 00:39:46 jakoby konzervované,
  tak jde proti smyslu toho umění.
 • 00:39:50 A proto vlastně ty instalace
  byly určeny k zániku.
 • 00:39:53 Takže my jsme často ty instalace
  museli rekonstruovat
 • 00:39:56 podle původních fotografií.
  A paradoxní, svým způsobem,
 • 00:39:59 je tady ta instalace,
 • 00:40:01 která skončila v Muzeu moderního
  umění v New Yorku,
 • 00:40:04 což je jedno z největších
  a nejbohatších světových muzeí.
 • 00:40:07 A vlastně jako jeden z mála českých
  umělců
 • 00:40:09 tam má Mančuška svou věc.
 • 00:40:17 Instalace hliníkových písmen
  v prostoru,
 • 00:40:19 která se jmenuje Oidipus,
  z roku 2006,
 • 00:40:23 krásně ilustrativně ukazuje záměr,
  o co Mančuškovi šlo.
 • 00:40:27 Je to jeden příběh,
  který je to, čemu on říkal
 • 00:40:30 "ready made příběh", to znamená,
  že to je příběh,
 • 00:40:33 který se skutečně stal.
 • 00:40:35 On sbíral příběhy od svých
  příbuzných, známých, kamarádů,
 • 00:40:38 ale i z doslechu,
  který mu někdo převyprávěl.
 • 00:40:41 A zapisoval si je.
  A některé z nich potom
 • 00:40:43 používal jako materiál.
 • 00:40:45 Jsou to tři linie, které se
  protínají na třech místech.
 • 00:40:49 A každá vypráví ten samý příběh,
  ale jakoby jiným hlasem,
 • 00:40:53 z jiné pozice.
 • 00:40:55 A ta místa, kde se ty věty
  protínají,
 • 00:40:57 tak můžete číst ten příběh
  a přeskočit.
 • 00:41:00 To znamená, že vlastně ten jeden
  příběh
 • 00:41:03 můžete popsat nekonečně možnými
  způsoby.
 • 00:41:07 Ta obsese, fascinace tím příběhem
  jakoby propojuje,
 • 00:41:10 prochází napříč těmi médii,
  takže se vlastně dá říct,
 • 00:41:15 že Ján Mančuška prošel vývojem
  od malovaného obrazu,
 • 00:41:18 od úplně klasického média,
  přes kresbu,
 • 00:41:22 pak přes sochařské objekty
  k instalaci
 • 00:41:26 až k filmu a divadlu.
 • 00:41:41 Tady je to trojprojekce,
  která zase vypráví
 • 00:41:44 v určité filmové kompozici
  jeden příběh,
 • 00:41:47 který je fiktivní, je vymyšlený.
  Jmenuje se to Ztráta paměti.
 • 00:41:51 Je to, dá se říct, taková fikce
  blízké budoucnosti.
 • 00:41:55 V novinách si ten hlavní hrdina
  čte,
 • 00:41:58 že došlo k nějaké nehodě
  a že lidi ztrácí paměť.
 • 00:42:01 A v tom filmu se vlastně jenom
  postupně vrší
 • 00:42:04 různé drobné události,
  které právě ukazují,
 • 00:42:06 že i on ztrácí paměť
  a že i on je obětí této katastrofy.
 • 00:42:15 To, co přesvědčuje,
  je jeho jakási naprostá
 • 00:42:19 koncentrovanost, urputnost
  a přesnost.
 • 00:42:22 Tím, že si našel určitý segment
  v tom umění,
 • 00:42:24 který ho zajímal.
  A s takovou obrovskou pílí
 • 00:42:27 se jmu věnoval,
  což byl ten příběh
 • 00:42:29 a způsob vyprávění,
  které vlastně byly do značné míry
 • 00:42:32 hodně konceptuálně analytické,
  ale zároveň to vždycky byl
 • 00:42:35 jakýsi existejciální rozměr toho
  příběhu.
 • 00:42:39 Že ty příběhy jsou dost často
  o smrti,
 • 00:42:41 jsou depresivní nebo smutné -
  prostě je tam nějaká
 • 00:42:43 existenciální hloubka.
  A Mančuška byl vlastně
 • 00:42:47 jeden z prvních,
  kterému se to podařilo
 • 00:42:50 takhle rychle a přesvědčivě.
 • 00:43:00 Pod názvem Prázdno
  vystavuje v pražské Špálovce
 • 00:43:03 své nejnovější obrazové cykly
  Ivana Lomová.
 • 00:43:07 Její obrazy, které se na první
  pohled
 • 00:43:09 mohou jevit
  jako obyčejné scenérie,
 • 00:43:11 prozrazují silný prožitek,
  neboť příběhy,
 • 00:43:14 který autorka svou malbou vypráví,
  jsou její osobní.
 • 00:43:17 Navíc obsahují určitou
  nostalgii,
 • 00:43:20 ironii, samotu, prázdno,
  ale i klid.
 • 00:43:24 Já jsem Prahu malovala
  už strašně, strašně dávno,
 • 00:43:27 ale vlastně jsem ji odstrkovala,
  moc se mi ji malovat nechtělo.
 • 00:43:31 Už taky kvůli tomu,
  že jsem vystudovala architekturu
 • 00:43:34 a nechtěla jsem být
  vlastně za tu architektku.
 • 00:43:36 Je to asi taková ta Praha,
  asi zase z mýho dětství,
 • 00:43:41 kdy je člověk tak jako citlivý
  a je to taková Praha,
 • 00:43:46 která už spíš moc není
  vidět.
 • 00:43:48 A tudíž je tady hodně věcí
  takových jako okrajových -
 • 00:43:51 nějaké periferie z Veleslavína,
  rozbitý skleníky, zahrádky.
 • 00:43:59 Tohle to je tramvajová zastávka
  v Libni,
 • 00:44:02 která už taky neexistuje.
 • 00:44:05 Takže vlastně je to takový dokument
  zanikajícího města.
 • 00:44:10 A zároveň je to ta atmosféra
  té nudy nedělních odpolední
 • 00:44:15 a návštěv s rodiči
  u různých příbuzných,
 • 00:44:19 by se taky třeba dalo říct.
 • 00:44:27 Autorku zajímají především
  témata,
 • 00:44:29 která se týkají společenských
  a rodinných rituálů,
 • 00:44:32 vztahů mezi blízkými lidmi,
  mezi mužem a ženou.
 • 00:44:36 Její cykly - ať už zachycují
  prostředí kaváren,
 • 00:44:39 vlaků, Prahy, nebo nejnověji
  galerií -
 • 00:44:41 jsou perfektně malířsky zvládnuté
  příběhy,
 • 00:44:44 které vypovídají
  o životě velkoměsta
 • 00:44:46 a mezilidských vztazích
  v něm.
 • 00:45:00 Tohle je ten nejnovější
  cyklus,
 • 00:45:02 který je z galerií
  a který vznikl víceméně náhodně
 • 00:45:06 na nějaký strašně veliký a nudný
  výstavě v Berlíně,
 • 00:45:11 kde jsem vlastně nenacházela
  nic zajímavějšího,
 • 00:45:15 než pozorovat kustody,
  kterých jsem si všimla
 • 00:45:19 z nedostatku jiných podnětů.
 • 00:45:21 A vlastně se mi to začalo
  líbit
 • 00:45:23 a začala jsem o nich přemýšlet.
 • 00:45:25 Jak tam chudáci stojí
 • 00:45:27 a co si asi o tom myslí,
  co hlídají.
 • 00:45:30 A připadalo mi, že ta situace
  těch kustodů
 • 00:45:34 občas něčím připomíná
  celkovou situaci
 • 00:45:38 v galeriích současného umění.
  I vlastně ve společnosti.
 • 00:45:41 A tak jsem potom jich udělala
  asi 13.
 • 00:46:02 Po osmi letech ukončila Trafačka
  ve Vysočanech
 • 00:46:05 svoji činnost pro veřejnost.
 • 00:46:07 Ale protože se nevzdává,
  otevřela teď svoje nové působiště,
 • 00:46:10 a to v prostorách bývalé pošty
  v Příčné ulici na Praze 1.
 • 00:46:19 Jak je vidět ze záznamu
  první vernisáže,
 • 00:46:21 radost všech jejích příznivců
  je nezměrná.
 • 00:46:28 Znovuotevřená Trafo galerie
  svůj provoz zahájila
 • 00:46:30 výstavou Forever!
  a křtem katalogu Jiřího Petrboka.
 • 00:46:36 Kurátorem galerie je Otto Urban,
  ředitelkou Blanka Čermáková.
 • 00:46:41 Máme tady krásný prostor
  po bývalé poště,
 • 00:46:44 což se tedy prolíná i do názvu
  celého tohoto
 • 00:46:47 160 m2 velkého prostoru,
  jmenuje se to EX POST.
 • 00:46:52 A máme to spolu s Prokopem
  Bartoníčkem
 • 00:46:55 v podstatě napůl
  v městské části Prahy 1.
 • 00:47:01 Ten druhý prostor bude sloužit
  pro vzdělávací účely
 • 00:47:03 jako ateliér, takový komunitní
  prostor,
 • 00:47:06 kde se toho bude dít víc
  najednou.
 • 00:47:08 Ten náš bude striktně výstavní.
 • 00:47:22 Jiřího Petrboka
  inspirovali bratři Chapmanové.
 • 00:47:27 Tam vepředu je červený srdce,
  co dělal Jeff Kunst,
 • 00:47:31 jedna z nejdražších soch
  současného umělce.
 • 00:47:34 On to má samozřejmě v bronzu
  a já jsem to udělal
 • 00:47:37 jako takový ten český produkt.
  Vevnitř je polystyrén,
 • 00:47:40 takže jsem to obil dvěma larisama,
  takový ten levnější český materiál.
 • 00:47:47 Jack Chapman napsal do katalogu
  poměrně rozsáhlou povídku,
 • 00:47:53 přímo o mně,
  která končí takovým jako
 • 00:47:56 drastickým způsobem,
  že nějaký stroj zabije
 • 00:47:59 nějakýho vědce tím způsobem,
  že mu vytetuje na záda
 • 00:48:02 Jiří Petrbok navždy.
 • 00:48:05 Takže vlastně ten "forever"
  je v tom názvu.
 • 00:48:08 A zároveň jsme si říkali,
  že takový to "navždy",
 • 00:48:12 trošku v uvozovkách,
  trošku ironicky zřejmě míněno
 • 00:48:16 je i ta Trafačka,
  která se jakoby znovu zrodila.
 • 00:48:21 Ta výstava a všechny ty věci
  jsou dělány tím způsobem,
 • 00:48:24 že jsem vzal umělecká díla
  ostatních lidí.
 • 00:48:27 A z velké části právě těch
  Chapmanů.
 • 00:48:29 Ale nejsou tam jenom oni,
 • 00:48:31 je tam Schermann, Kunst, Hirst
  a podobně.
 • 00:48:35 A já jsem to vzal jako jakési
  ingredience do takovýho guláše,
 • 00:48:39 že jsem tam vlastně všechno
  propojil
 • 00:48:41 a udělal jsem z toho takový
  novotvar, jakoby normální obrazy.
 • 00:48:47 Tohle to je celá kompozice
 • 00:48:49 čistě jenom z chapmanovských
  témat.
 • 00:48:51 Oni teda nemají
  žádnou ukřižovanou holčičku,
 • 00:48:53 tu jsem si tam jako udělal
  já.
 • 00:48:58 Oni vlastně reagovali podobným
  způsobem
 • 00:49:01 taky na cizí umělecký věci.
 • 00:49:03 To je akvarel od Hitlera
  a oni to nějakým způsobem doplnili.
 • 00:49:07 Udělali tam třeba do toho
  takový malý srdíčka.
 • 00:49:11 A já jsem na to jako třetí
  faktor,
 • 00:49:13 proto se to jmenuje Peklo na třetí,
  namaloval to srdce z pitevny.
 • 00:49:18 A tady třeba to samý.
  To byla předloha
 • 00:49:20 takovýho jejich fašouna
  a já když jsem ho
 • 00:49:24 jakoby zabil,
  tak jsem mu uřízl hlavu
 • 00:49:27 a ten pinďour tam je potom taky
  namalovanej.
 • 00:49:30 A tenhle ten hákový kříž
  jsem tam dal kvůli tomu,
 • 00:49:32 že je na tom katalogu
  jako na zadní straně.
 • 00:49:36 Protože jsem si uvědomil,
  že je to vlastně
 • 00:49:39 všechno složený z různých malých
  obrázků jednoho cyklu
 • 00:49:42 do určitýho tvaru, tak mě napadlo
  udělat takhle všechno.
 • 00:49:45 Takže třeba naproti je obrácený
  kříž.
 • 00:49:49 Támhle z toho jsem udělal
  smajlíky.
 • 00:49:52 Ale už jsou relativně hodně
  starý ty kresby,
 • 00:49:54 kdy jsem vlastně používal
  ty cizí umělecký věci,
 • 00:49:57 to už je jakoby dávno.
 • 00:49:59 Ještě aniž bych tušil,
  že budu mít s Chapmanama
 • 00:50:01 něco mít nebo tak.
 • 00:50:04 Já jsem se teda shodou okolností
  včera popral v hospodě,
 • 00:50:07 takže, to je teda fakt taky
  náhoda.
 • 00:50:11 Neudělal jsem to schválně,
  ale pamatuju si,
 • 00:50:13 že když měli Chapmani
  v Rudolfinu tiskovku,
 • 00:50:17 tak že tam přišli z hospody
  zmlácení úplně stejným způsobem.
 • 00:50:20 Takže takhle, no.
 • 00:50:44 Tady to je poslední věc,
  kterou jsem teď
 • 00:50:46 před chvilkou přinesl.
  Jmenuje se to Černá taška.
 • 00:50:50 Má to trošku připomínat
  tašku na zbraně,
 • 00:50:52 nebo třeba rakev,
  nebo něco takovýho.
 • 00:50:57 A to spočívá v tom,
  že jsem v podstatě udělal
 • 00:50:59 takovou loutku,
  jako dělají Chapmani.
 • 00:51:01 Já jsem si objednal
  takovou tu figurínu
 • 00:51:03 a nalepil jsem jí tam na nos
  vibrátor,
 • 00:51:05 dal jsem tomu boty, paruku -
  všechny takový ty prvky,
 • 00:51:08 který oni často používají.
 • 00:51:10 A jakoby jsem tu sochu
  do tý taky pohřbil.
 • 00:51:12 Úplně symbolická tečka
  tady toho cyklu.
 • 00:51:25 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2015

Související