iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 2. 2021
17:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
4164
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:06 Stoupá počet hospitalizovaných
  s koronavirem.
 • 00:00:09 Ostravská fakultní nemocnice
  má mobilní tým,
 • 00:00:13 který vyjíždí pro pacienty
  ve velmi vážném stavu.
 • 00:00:18 O půjčování knih
  přes výdejní okénka
 • 00:00:20 je v Olomouci velký zájem.
 • 00:00:22 S novým nouzovým stavem
  to umožnila vláda.
 • 00:00:28 Historikové hledají majitele
  dopisu z roku 1944,
 • 00:00:31 který popisuje bombardování
  v Ostravě.
 • 00:00:33 List našla kolemjdoucí
  na chodníku.
 • 00:00:44 18. února
  v UDÁLOSTECH V REGIONECH.
 • 00:00:47 Pěkný večer.
 • 00:00:49 Ostravská fakultní nemocnice
  má mobilní tým,
 • 00:00:53 který vyjíždí pro pacienty
  ve velmi vážném stavu.
 • 00:00:55 Se speciálním přístrojem v sanitce
  jsou schopni
 • 00:00:58 i z jiných regionů převážet lidi
  napojené na mimotělní oběh.
 • 00:01:01 Zasahovali už v Olomouckém
  i Pardubickém kraji.
 • 00:01:06 V největším zdravotnickém zařízení
  na severu Moravy a ve Slezsku
 • 00:01:08 je teď hospitalizováno
  79 pacientů s koronavirem.
 • 00:01:15 Z Ústí nad Orlicí anebo Šumperku
  převážel v posledních dnech
 • 00:01:18 speciální tým pacienty,
  kterým selhaly plíce
 • 00:01:21 a v tamních nemocnicích
  lékaři neměli možnost
 • 00:01:23 jejich funkci nahradit.
 • 00:01:26 -Na tomto přístroji
  máme v současné době 3 pacienty.
 • 00:01:28 Ale v kritickém stavu
  se zápalem plic
 • 00:01:32 máme pacientů několik desítek.
 • 00:01:35 A zhruba 15 jich máme
  na umělé plicní ventilaci.
 • 00:01:39 -A právě díky tomuto
  přenosnému zařízení
 • 00:01:41 může největší nemocnice v MS kraji
  pomáhat i těm,
 • 00:01:44 kde podobné vybavení nemají.
 • 00:01:46 Napojení na mimotělní oběh
  přes velké žíly
 • 00:01:48 se dělá většinou na JIP.
 • 00:01:50 Samotný transport nemocného
  podle lékařů
 • 00:01:52 pak zvlášť nebezpečný není.
 • 00:01:55 -Přístroj nahradí funkci plic.
 • 00:01:57 Když pacient
  není schopen sám ventilovat.
 • 00:02:00 Takže mimotělně okysličí krev
  přes oxygenátor.
 • 00:02:04 -FNO má k dispozici 10 přístrojů
  na mimotělní oběh.
 • 00:02:08 Z toho 3 jsou mobilní.
 • 00:02:10 Přístrojová léčba
  při selhání dýchacího ústrojí
 • 00:02:13 trvá minimálně 2 až 3 týdny.
 • 00:02:15 A další týdny pak trvá doléčení
  a následně i rekonvalescence.
 • 00:02:18 Velká část pacientů
  ale covidový zápal plic
 • 00:02:21 vůbec nepřežije.
 • 00:02:23 -Mortalita pacientů
  se pohybuje okolo 60 % u nás.
 • 00:02:28 Je to trochu
  víc než je celosvětový průměr.
 • 00:02:31 Já se obávám, že naši pacienti
  jsou o něco více nemocní,
 • 00:02:35 než je ten celosvětový průměr.
 • 00:02:39 -Na jednotkách intenzivní péče
  v kritickém stavu
 • 00:02:41 se lékaři starají v poslední době
  o čím dál mladší.
 • 00:02:44 Průměrný věk pacientů
  s těžkým průběhem klesl na 50 let.
 • 00:02:50 -Od prosince registrujeme,
 • 00:02:51 že na klinice se objevuje
  +- 15 až 20 ročníků mladších.
 • 00:02:55 Tzn. 60 a méně let.
 • 00:02:57 Někteří jsou mezi 30 a 40 lety
 • 00:03:00 a hovoříme o pacientech
  kriticky nemocných
 • 00:03:03 tzn. se selháním plic.
 • 00:03:07 -Kapacita covidových lůžek
  ve fakultní nemocnici
 • 00:03:10 je zatím dostatečná.
 • 00:03:12 Situace se ale mění
  hodinu od hodiny.
 • 00:03:14 Jen za dnešní dopoledne přijali
  9 nových případů.
 • 00:03:20 Kolik případů přijali lékaři
  v menších nemocnicích
 • 00:03:22 v MS kraji,
  řekne kolega Jan Pirkl,
 • 00:03:24 který je v krnovské nemocnici.
 • 00:03:27 Jane, jak jsou na tom
  s kapacitami tam?
 • 00:03:39 -Dobrý večer.
 • 00:03:42 Mám 2 zprávy.
 • 00:03:44 Dobrou a špatnou.
 • 00:03:52 Dobrá je, že situace v MS kraji
  není tak špatná jako jinde v ČR.
 • 00:03:57 Bavíme se o lůžkách JIP a ARO.
 • 00:04:01 V Praze je 5 % volných takovýchto lůžek.
 • 00:04:07 V MS kraji celkem asi 25 %.
 • 00:04:11 My jsme v Krnově, zde je situace
  dobrá.
 • 00:04:17 Nejhorší zde byla
  situace na podzim.
 • 00:04:22 Kapacity mají nyní volné i pro pomoc
  ostatním.
 • 00:04:27 Teď ta špatná zpráva: V Opavě jsou jen
 • 00:04:32 jednotky takovýchto volných míst. Trend
 • 00:04:37 se obrací. Přibývá pacientů s covidem.
 • 00:04:45 Primářka geriatrického oddělení
  říkala, že v minulosti 1/3 testovaných
 • 00:04:48 bylo pozitivních, teď je to až polovina.
 • 00:04:57 Nemocnice by se mohly dostat na
  limit svých lůžek. Je to hrozící trend.
 • 00:05:05 To byla situace v MS kraji. V OL kraji
  natáčela Natálie Flajžíková.
 • 00:05:08 Více v její reportáži.
 • 00:05:10 -Chirurgické oddělení
  prostějovské nemocnice.
 • 00:05:11 Tady se léčí pacienti
  s koronavirem
 • 00:05:13 nebo s podezřením na onemocnění.
 • 00:05:14 Rezervy pro případný nárůst
  těchto pacientů mají.
 • 00:05:16 Zatímco v pravé části
  chirurgického oddělení
 • 00:05:18 je aktuálně hospitalizováno
  asi 16 pacientů,
 • 00:05:20 v levé je připraveno
  20 pohotovostních lůžek v záloze
 • 00:05:22 pro případné další pacienty.
 • 00:05:23 To jednotky intenzivní péče
  jsou proti lůžkovým částem
 • 00:05:26 nemocnice obsazeny více.
 • 00:05:27 Konkrétně v Prostějově
  je z 12 lůžek zaplněno 11.
 • 00:05:31 Pomoc kapacitně plným nemocnicím
 • 00:05:33 tak v Prostějově nabízí
  především do standardních
 • 00:05:36 covidových pokojů.
 • 00:05:39 -V minulém týdnu jsme nabízeli
  možnost přesunu
 • 00:05:42 standardních pacientů,
 • 00:05:43 a to v počtu až 10 do Přerova
  i do Prostějova,
 • 00:05:45 a v rámci intenzivní péče
  jsme schopni nabídnout
 • 00:05:47 aktuální kapacitu
  v nemocnici Přerov.
 • 00:05:50 -Přerovská nemocnice
  může na jednotkách intenzivní péče
 • 00:05:53 nyní nabídnout
  minimálně 3 volná lůžka.
 • 00:05:54 Ve Šternberku jediné.
 • 00:05:56 Výpomoc jiným nemocnicím
  v republice
 • 00:05:58 nabízí i olomoucká
  fakultní nemocnice.
 • 00:06:01 -Obložnost je aktuálně
  k dnešnímu dni 54 %.
 • 00:06:05 Kapacitu určitě máme,
 • 00:06:07 navíc jsme v případě potřeby
  připraveni vyčlenit další oddělení
 • 00:06:10 a reprofilizovat je na covidová.
 • 00:06:14 -Konkrétně tady pak už nabídnutou
  výpomoc využily nemocnice
 • 00:06:16 ze sousedních regionů.
 • 00:06:18 -V poslední době jsme přijímali
  mimo jiné 4 těžší pacienty
 • 00:06:22 z Královéhradeckého kraje.
 • 00:06:24 -Pro kraj zatím stále platí,
 • 00:06:26 že nejhorší období zažívaly
  zdejší nemocnice
 • 00:06:28 na přelomu října a listopadu
  loňského roku,
 • 00:06:30 kdy bylo třeba ve FN
  o 100 pacientů více.
 • 00:06:39 Další čísla přidá Peter Sklienka,
 • 00:06:40 koordinátor pro intenzivní péči
  v Moravskoslezském kraji,
 • 00:06:43 který je hostem UVR.
 • 00:06:44 Pěkný večer.
 • 00:06:46 -Dobrý večer.
 • 00:06:47 -Jak v kraji Olomouckém,
  tak v Moravskoslezském
 • 00:06:49 je situace velmi podobná.
 • 00:06:51 Je klidnější oproti zbytku
  republiky.
 • 00:06:53 Jaký je aktuální plán
  na pomoc vytíženějším regionům?
 • 00:07:02 -Plán je takový,
 • 00:07:11 že spolupracujeme s Národním
  dispečinkem lůžkové péče.
 • 00:07:17 Pokud nějaký kraj potřebuje
  přeložit pacienta,
 • 00:07:22 kontaktuje nás a dispečink.
 • 00:07:28 My pak společně rozhodneme,
  kam bude pacient umístěn.
 • 00:07:30 -O kolik lidí z jiných krajů
  už moravskoslezští lékaři pečují
 • 00:07:31 a kolik jich ještě můžou přijmout?
 • 00:07:38 -Jedná se o jednotky pacientů,
  zhruba mezi 5-10 pacienty.
 • 00:07:48 Co se týká covid pacientů, máme
  volné kapacity pro několik pac. na JIP
 • 00:07:56 i na umělé plicní ventilaci a
  umístění na mimotělní oběh
 • 00:07:58 zmiňovaných z kraje reportáže.
 • 00:08:06 Pro pac. mimo potřebu intenzivní péče
  kraj může poskytnout desítky lůžek.
 • 00:08:08 -Když se celkově podíváme
  na epidemii koronaviru,
 • 00:08:09 jak se v čase proměňovaly
  počty nakažených
 • 00:08:10 v jednotlivých krajích.
 • 00:08:11 V létě byla nejpřísnější opatření
  v MS kraji,
 • 00:08:13 teď jsou uzavřené okresy
  v Karlovarském
 • 00:08:14 a Královéhradeckém kraji.
 • 00:08:16 Jak náročné je odhadnout,
 • 00:08:18 jestli třeba za týden
  nebude naopak potřebovat pomoc
 • 00:08:21 náš kraj?
 • 00:08:28 -Je to náročné.
 • 00:08:32 Máme spoustu čísel.
 • 00:08:43 Počet nových pozitivních, počet
  hospitalizovaných a aktuální počet
 • 00:08:50 přijatých pac. Z toho pak usuzujeme
  zátěž JIP.
 • 00:08:58 Přibývá však mladších pacientů a u
  nich je jiný průběh.
 • 00:09:09 U nich se častěji setkáváme s
  nástupem nemoci, který je velice
 • 00:09:16 rychlý. Dochází k prudkému
  zhoršení stavu.
 • 00:09:27 Člověk přijde z domu a za chvíli
  potřebuje nejnáročnější intenzivní péči.
 • 00:09:28 Odhady jsou možné na pár dní dopředu.
 • 00:09:31 -Zítra bude vláda jednat
  o případném otevření obchodů
 • 00:09:32 od příštího pondělí.
 • 00:09:34 Podle ministra zdravotnictví
  nejde o rozvolňování
 • 00:09:36 protiepidemických opatření,
 • 00:09:37 ale o tom, že lidé mají převzít
  víc odpovědnosti.
 • 00:09:38 Převezmou ji?
  Je to dobrý plán podle Vás?
 • 00:09:45 -Doufám, že ji převezmou.
 • 00:09:55 Musíme si uvědomit, že v nemocnici
  se zachraňují životy.
 • 00:10:02 Pacienti mnohdy přijdou ve stavu,
  kdy jim už nemůžeme pomoci.
 • 00:10:08 Je to smrtící nemoc a nemáme na ni
  léčbu, je rychle přenosná,
 • 00:10:09 to si musíme uvědomit.
 • 00:10:18 To, čím můžeme zachránit nejvíce
  životů, je každodenní chování.
 • 00:10:24 Nemůžeme ohrožovat další lidi
  ve svém okolí.
 • 00:10:37 To je základ toho, jak se vyhnout
  dalším těžkým průběhům koronaviru.
 • 00:10:39 -Děkuji Vám za rozhovor.
 • 00:10:41 Za poslední týden
  se u více než poloviny
 • 00:10:43 z 2 700 testovaných vzorků
  projevila britská mutace koronaviru.
 • 00:10:45 Testy provedl
  na pozitivních záchytech
 • 00:10:47 z celého MS kraje
  ostravský zdravotní ústav.
 • 00:10:55 -Vývoj je v podstatě
  od konce minulého roku.
 • 00:10:57 My jsme retrospektivně,
  zpětně vyhodnotili všechna data.
 • 00:11:00 A zjistili jsme,
 • 00:11:02 že ten první záchyt
  je z prvního týdne v prosinci.
 • 00:11:05 V MS kraji od včerejška přibylo
  863 lidí s COVIDEM-19,
 • 00:11:09 to je o 15 méně než v úterý.
 • 00:11:12 V kraji Olomouckém
  hygienici evidují
 • 00:11:14 428 nových případů,
  o 71 méně než o den dříve,
 • 00:11:16 ale o 18 více
  oproti předchozímu týdnu.
 • 00:11:23 Index rizika protiepidemického
  systému PES
 • 00:11:26 vzrostl o 3 body na 75.
 • 00:11:33 Půjčování knih
  prostřednictvím výdejních okének
 • 00:11:35 umožnil od tohoto pondělí
  nový nouzový stav.
 • 00:11:38 O službu je nyní velký zájem.
 • 00:11:41 Městská knihovna Olomouc
  kvůli velké poptávce po knihách
 • 00:11:44 připravuje v některých částech
  města i jejich rozvoz do domu.
 • 00:11:49 -Za 5 minut k vám přijedeme
  s knížkami.
 • 00:11:52 -Paní Martňáková
  je vášnivou čtenářkou
 • 00:11:54 a knihovnu za normálních okolní
  navštěvuje pravidelně.
 • 00:11:56 Kvůli zdravotním problémům
  se ale nemůže vydat
 • 00:11:58 ani k výdejnímu okénku.
 • 00:12:00 Knížky ji dnes ráno
  přivezla knihovnice.
 • 00:12:04 -Detektivky, to je moje.
 • 00:12:06 Ale už nevím přesně,
  vybírala jsem to ze seznamu,
 • 00:12:10 poprvé jsem to dělala
  přes internet.
 • 00:12:13 -Internetovou objednávku
  zvládla bez problému.
 • 00:12:15 Na nové knížky se už těšila,
 • 00:12:17 v době uzavřených knihoven
  jí čtení chybělo.
 • 00:12:21 -Nedalo se nic dělat,
  musela jsem vydržet bez toho.
 • 00:12:23 Ale pak jsem zjistila,
 • 00:12:24 volala jsem a paní říkala,
  že budou rozvážet.
 • 00:12:28 No to je perfektní,
  to je služba pro nás jak dělaná.
 • 00:12:34 -My jsme se trošičku inspirovali
  knihovnami v menších městech,
 • 00:12:36 protože jsme první velké město,
  které tuto službu poskytuje,
 • 00:12:39 a čtenáři jsou tam
  toho věku staršího
 • 00:12:41 a budou potřebovat pomoci.
 • 00:12:50 -Samozřejmě mnohem větší zájem
  je o klasické vypůjčení knížky
 • 00:12:51 přes výdejní okénko.
 • 00:12:52 Do knihovny od pondělí
  proudí každý den stovky čtenářů.
 • 00:12:54 -Lidé už volali dopředu
  a hrozně se těšili.
 • 00:12:56 Musím říct, že jenom v hlavní
  budově první den přišlo 300 lidí
 • 00:12:58 a na pobočkách skoro 200.
 • 00:13:00 -Knihovny od pondělí fungují
  v omezeném režimu.
 • 00:13:01 Lidé si mohou do knihovny dojít
  pro předem objednané knížky
 • 00:13:03 a balíček si vyzvednout
  nebo vypůjčené knížky vrátit.
 • 00:13:05 Kniha teď není považována
  za přenašeče,
 • 00:13:08 takže po vrácení od čtenáře
  nemusí do karantény.
 • 00:13:13 Poptávka po literatuře,
  především odborné,
 • 00:13:15 je i v knihovnách
  Univerzity Palackého.
 • 00:13:20 I tam zpřístupnili studentům
  výdejová okénka.
 • 00:13:26 -Ze stran studentů
  je velký zájem,
 • 00:13:29 dostáváme několik desítek
  emailových žádostí denně,
 • 00:13:32 mezi 40-70,
  tzn. několik set knížek.
 • 00:13:36 -Za normálních okolností
  je ale každý den v knihovně
 • 00:13:38 několik stovek studentů.
 • 00:13:40 Čísla výpůjček ovlivňuje
  i nynější distanční výuka,
 • 00:13:43 řada z nich je teď mimo Olomouc.
 • 00:13:47 Autentický osobní dopis
  z roku 1944,
 • 00:13:50 který popisuje ničivý nálet
  z 29. srpna téhož roku,
 • 00:13:54 našla náhodná kolemjdoucí
  na chodníku v Ostravě.
 • 00:13:56 Americké bombardéry
  tehdy zaútočily
 • 00:13:58 na místní železárny,
  bomby zasáhly i střed města.
 • 00:14:01 Původní majitel dopisu
  je zatím neznámý.
 • 00:14:08 Milá Bohunko,
 • 00:14:11 tak začíná dopis
  z 21. září 1944,
 • 00:14:13 který byl v minulých dnech
  nalezen zde na chodníku
 • 00:14:16 u zastávky Křižíkova
  v Moravské Ostravě.
 • 00:14:21 -Díváme se na to
  a je to prostě dopis,
 • 00:14:24 který naprosto detailně
  popisuje bombardování v roce 1944
 • 00:14:26 a šel nám z toho úplně mráz
  po zádech.
 • 00:14:30 -"Ohlušující rány
  jedna za druhou, detonace,
 • 00:14:32 třaskavé explose
 • 00:14:34 a do toho strašné hučení
  bombardérů.
 • 00:14:36 Chalupa s námi skákala,
  okna v celém domě se sypala,
 • 00:14:38 zdi praskaly."
 • 00:14:40 -Paní Martina hned kontaktovala
  pracovníky neziskové organizace
 • 00:14:42 Post bellum, kteří stojí
  za projektem Paměť národa.
 • 00:14:45 Ten shromažďuje
  právě autentické vzpomínky.
 • 00:14:49 -Dopis je z mého pohledu
  výjimečný do jisté míry v tom,
 • 00:14:55 že je velmi detailní.
 • 00:14:56 Dokonce tam popisuje
  smrt jedné paní ze sousedství.
 • 00:14:59 A opravdu je to podle mě
  velmi silná výpověď.
 • 00:15:06 -"Manželka našeho soudního rady
  Škorpila
 • 00:15:08 utíkala z krytu do bytu
  pro šperky.
 • 00:15:10 Trefilo to do chalupy.
 • 00:15:13 Na paní Škorpilovou
  se zřítil celý balvan
 • 00:15:14 a rozdrtil ji."
 • 00:15:17 -Obyvatelé protektorátní Ostravy
  byli v té době na varovné sirény
 • 00:15:18 zvyklí, nepřikládali jim však
  zvláštní význam.
 • 00:15:20 Nad městem totiž často
  prolétávaly bombardéry,
 • 00:15:22 které mířily na průmyslové cíle
  v Polsku.
 • 00:15:25 29. srpna 1944 zažili první
  a nejničivější bombardování
 • 00:15:27 za celou válku.
 • 00:15:36 -A ta tragédie spočívala
  do jisté míry v tom,
 • 00:15:38 že spousta lidí nebyla v krytech.
 • 00:15:40 Dívali se, co to letí,
  kam to letí
 • 00:15:42 a najednou viděli,
  jak se to sype.
 • 00:15:45 -Cílem Američanů
  byly hlavně Vítkovické železárny
 • 00:15:48 a chemické závody,
 • 00:15:50 ty ale byly zasaženy
  jen částečně.
 • 00:15:52 Většina pum spadla
  na obytné domy.
 • 00:15:54 V Ostravě a okolí zahynulo
  540 lidí,
 • 00:15:56 desítky i v nedalekém Bohumíně.
 • 00:15:59 -"Za městským divadlem
  na volném prostranství
 • 00:16:01 byly veřejné kryty.
 • 00:16:02 Jeden z nich dostal přímý zásah.
 • 00:16:04 Všichni tam zůstali
  a ani je nevytahovali pro zápach.
 • 00:16:06 Potom to hned zalili vápnem."
 • 00:16:13 -Komu dopis původně patřil,
  se zatím neví.
 • 00:16:14 Pracovníci Paměti národa
  hledají i další pamětníky,
 • 00:16:15 a to nejen osudného náletu
  na Ostravu.
 • 00:16:20 U Budišova nad Budišovkou
  stojí nová rozhledna.
 • 00:16:22 Pro návštěvníky se otevře v květnu,
 • 00:16:24 výhled z ní ale ukážeme už teď
  v UDÁLOSTECH V REGIONECH.
 • 00:16:30 A představíme vynálezy
  a objevy českých vědců,
 • 00:16:32 které zásadně změnily
  životy lidí.
 • 00:16:35 Ostravské studio České televize
  připravilo
 • 00:16:37 pokračování dokumentární série
  České zázraky.
 • 00:16:52 Dobrovolníci v Beskydech
  hledají stopy po velkých šelmách.
 • 00:16:55 Počty vlků, rysů a medvědů
  mapují v tomto pohoří po 37.
 • 00:16:58 Tzv. vlčí hlídky ale vyrazí
  i na území CHKO Bílé Karpaty
 • 00:17:05 a slovenské Kysuce.
 • 00:17:07 Loni potvrdily výskyt smečky vlků
  a několika rysů,
 • 00:17:11 na stopy medvěda nenarazily.
 • 00:17:15 U Budišova nad Budišovkou
  stojí 30 metrů vysoká rozhledna.
 • 00:17:18 Nová turistická atrakce
  má přilákat místní,
 • 00:17:21 ale i zájemce z Polska.
 • 00:17:23 Její výstavba stála 11 mil. Kč,
 • 00:17:25 9 z toho zaplatil Evropský fond
  pro regionální rozvoj.
 • 00:17:30 Vyhlídkové místo je součástí
  přeshraničního projektu Silesianka.
 • 00:17:36 -Přímo naproti vidíme
  nejvyšší vrchol opavského okresu
 • 00:17:38 Červenou horu u Libavé,
 • 00:17:40 kde máme i meteorologickou
  stanici.
 • 00:17:43 -Pohled na Beskydy, Jeseníky
  a jejich nejvyšší bod Praděd.
 • 00:17:45 Z nové rozhledny na kopci Kopřivná
  jde vidět celý opavský region
 • 00:17:49 i část Olomouckého kraje.
 • 00:17:52 Zatím je veřejnosti nepřístupná.
 • 00:17:53 Město totiž čeká
  na její kolaudaci.
 • 00:17:55 Otevřít by se mohla v květnu.
 • 00:17:58 Místní ji pojmenovali Halaška,
 • 00:17:59 podle Budišovského rodáka
  a astronoma.
 • 00:18:01 I proto má prosklenou střechu.
 • 00:18:03 Doplní síť vyhlídkových míst
  napříč českým i polským Slezskem.
 • 00:18:08 Ty se pak propojí stezkou.
 • 00:18:10 Takzvanou Silesiankou.
 • 00:18:12 -Je to o tom,
 • 00:18:14 že aby se navštívily
  ty dané konkrétní rozhledny,
 • 00:18:17 ale nejenom ty rozhledny,
  ale i blízké okolí.
 • 00:18:20 -Stezka zahrnuje i starší
  už postavené vyhlídkové body.
 • 00:18:22 Celkem jich má propojit 34.
 • 00:18:25 23 na české straně
  a 11 na té polské.
 • 00:18:29 Koronavirová pandemie
  ale přeshraniční projekt
 • 00:18:31 značně zpomalila.
 • 00:18:34 -Přecházení nebo cestování
  na druhou stranu hranice
 • 00:18:37 je samozřejmě
  v tuto chvíli složité.
 • 00:18:39 Je to dáno národními opatřeními
  jak v Polsku, tak v Česku.
 • 00:18:43 -Původně měla být celá stezka
  hotová do letošního září.
 • 00:18:45 Kvůli současné situaci
  se nejspíš dokončení
 • 00:18:48 o rok posune.
 • 00:18:52 Stále více volnočasových aktivit
  nejen pro školáky
 • 00:18:55 se i vzhledem k nelepšící se
  epidemiologické situaci
 • 00:18:58 pořádá online.
 • 00:19:00 Nově například takto
  přes tři desítky kroužků
 • 00:19:03 otevřelo Středisko volného času
  v Ostravě-Zábřehu.
 • 00:19:07 Děti se v nich mohou učit vařit,
  něco vyrábět
 • 00:19:09 nebo mohou třeba jen poslouchat
  načtené příběhy.
 • 00:19:12 Online se ale konají
  i sportovní tréninky.
 • 00:19:18 Místo tělocvičny předsíň,
  dětský pokoj nebo třeba ulice.
 • 00:19:21 Alespoň takhle nyní probíhají
  tréninky dětí
 • 00:19:23 například v atletickém klubu
  v Ostravě-Porubě.
 • 00:19:27 -Snažíme se hlavně udržet
  návyky a rituály,
 • 00:19:30 které měly děti zakotveny
  tady v našem klubu.
 • 00:19:34 -Trenérka Kateřina Toová
  se s dětmi na tréninku
 • 00:19:35 viděla naposledy v říjnu.
 • 00:19:37 Spolu se svými kolegy
  tak alespoň natáčí videa
 • 00:19:40 nebo vytváří fotografie,
 • 00:19:41 ve kterých zhruba 500 dětí
  motivuje k pohybu.
 • 00:19:47 -Snažíme se, aby videa byla
  do 10 minut.
 • 00:19:51 -Tady v atletickém klubu
  Ostrava-Poruba
 • 00:19:53 natáčejí trenéři videa
  jednou týdně.
 • 00:19:55 Každou středu se tak žáci
  mohou těšit na novou výzvu.
 • 00:20:00 Pravidelně je plní
  i třeba desetiletý Tomáš Opava.
 • 00:20:02 Atletice se věnuje
  už třetím rokem.
 • 00:20:05 -Takže nohy mějte na šíři pánve.
 • 00:20:07 Dobré.
 • 00:20:09 To je pěkné.
 • 00:20:13 -Byla třeba i svíčka,
  ať uděláme výzvu,
 • 00:20:16 a za to jsme dostali švihadlo,
  takže super.
 • 00:20:22 -Je to baví
  a motivuje se zlepšovat
 • 00:20:24 a radují se, když skočí
  o 5 cm více.
 • 00:20:28 -Středisko volného času
  Ostrava-Zábřeh před pár měsíci.
 • 00:20:30 Dnes je prázdné.
 • 00:20:31 I tady se tak do online prostoru
  transformovaly některé kroužky.
 • 00:20:34 Děti mohou živě online
  s lektorem
 • 00:20:37 vyrábět ptačí krmítko
 • 00:20:38 nebo třeba poslouchat video
  s načtenými pohádkami.
 • 00:20:43 -Sláva to sice byla,
  ale nestačili si ji užít.
 • 00:20:47 -My jsme na začátku školního roku
  měli v plánu otevřít 145 kroužku,
 • 00:20:50 k začátku února se nám podařilo
  distančně otevřít 39 kroužků.
 • 00:20:55 -Uvědomujeme si, že se rodiče
  musí o děti starat 24/7,
 • 00:20:59 takže pokud je to možné
  ty vzdělávací a sportovní aktivity
 • 00:21:02 zachovat, tak je to potřeba.
 • 00:21:05 Střediskům volného času
  jsme poskytli celkem 1 mil. Kč.
 • 00:21:11 -Nejen jejich online aktivity
  zájemci najdou
 • 00:21:13 třeba na webu Mítkamjít.cz
  nebo TalentOva.cz.
 • 00:21:21 Návštěvnost ostravské
  Galerie výtvarného umění
 • 00:21:23 kvůli pandemii koronaviru
  loni výrazně klesla.
 • 00:21:25 Na akce pořádané v jejím sídle
  v Domě umění
 • 00:21:28 zamířilo o deseti tisíce lidí méně
  než v minulých letech.
 • 00:21:33 Pracovníci galerie teď připravují
  program s prezentací
 • 00:21:36 ostravských umělců.
 • 00:21:40 Ostravské studio České televize
  připravilo pokračování
 • 00:21:42 dokumentární série České zázraky.
 • 00:21:44 Přinese další příběhy
  českých vědců
 • 00:21:48 a jejich vynálezů nebo objevů,
 • 00:21:49 které zásadně změnily život lidí
  na celém světě k lepšímu.
 • 00:21:53 Téma prvního dílu je aktuální.
 • 00:21:56 Představuje celosvětově
  uznávaného epidemiologa
 • 00:21:59 Karla Rašku.
 • 00:22:02 Jen ve 20. století
  zabily pravé neštovice
 • 00:22:04 300-500 mil. lidí.
 • 00:22:07 Zcela vymýtit se je podařilo
  až v roce 1979.
 • 00:22:09 Díky Karlu Raškovi,
 • 00:22:12 který vymyslel celosvětovou
  vakcinační strategii.
 • 00:22:15 -Místo plošného očkování
  navrhnul cíleně působit
 • 00:22:19 přímo v místech nákazy
  a bylo to daleko účinnější.
 • 00:22:23 -Já bych to hodnotila
 • 00:22:25 a nejen já, ale světové autority
  to takto hodnotí,
 • 00:22:28 jako největší úspěch medicíny.
 • 00:22:32 -V Anglii dostal český epidemiolog
  za své zásluhy nejvyšší ocenění.
 • 00:22:35 Náš socialistický režim
  se k němu ale postavil zády.
 • 00:22:39 -Jeho v 70. letech vyhodili
  z instituce
 • 00:22:41 a už nesměl vkročit
  do svého vědeckého ústavu
 • 00:22:43 a vlastně se nedočkal
  žádného uznání.
 • 00:22:45 Takže jsme rádi,
 • 00:22:47 že můžeme i tímhle cyklem
  vzdát hold takovému člověku.
 • 00:22:50 Obzvláště v této době
  strašně moc potřebujeme lidi,
 • 00:22:52 na které můžeme být pyšní.
 • 00:22:55 -České zázraky zachycují
  nejrůznější obory lidské činnosti.
 • 00:22:57 Od Prokopa Diviše
  a jeho bleskosvodu
 • 00:23:00 až po Pavla Pavla.
 • 00:23:01 Jediného z vědců,
  který dosud žije.
 • 00:23:03 Experimentální archeolog
  rozpohyboval sochy
 • 00:23:06 na Velikonočním ostrově.
 • 00:23:07 V roce 1986
  to byl fenomenální úspěch.
 • 00:23:12 -Náš pokus probíhal
  v zátoce Tongariki.
 • 00:23:19 -Vlastně dokázal, jakým způsobem
  se sochy mohly na ostrov dostat
 • 00:23:24 a jak se mohly po ostrově
  přemisťovat,
 • 00:23:26 protože všichni to považovali
  za něco tajuplného,
 • 00:23:28 mluvili o mimozemšťanech.
 • 00:23:32 -Pak takový kuriózní díl,
  ale rozhodně velmi zajímavý,
 • 00:23:35 je díl o Jaroslavu Skálovi,
 • 00:23:37 což je člověk,
  který se zasloužil o to,
 • 00:23:38 že Češi byli úplně první,
 • 00:23:41 kteří vymysleli záchytné
  protialkoholické stanice.
 • 00:23:45 -Nemocniční lůžka
 • 00:23:47 i ty s řemeny
  pro nejtěžší pacienty
 • 00:23:49 byly do 11. hodiny prázdné.
 • 00:23:51 Už před půl 12.
  se hlásí první případ!
 • 00:23:55 -V každém z 8 dílů
  se diváci nejprve seznámí
 • 00:23:57 s příběhem českého vědce
  a jeho objevu.
 • 00:23:59 A pak i s někým,
  komu daný objev pomohl.
 • 00:24:05 České zázraky odvysílá ČT2
  ve 21 hodin,
 • 00:24:08 do té doby se podívejte
  třeba na další zprávy
 • 00:24:11 v UDÁLOSTECH.
 • 00:24:12 Na shledanou zítra.
 • 00:24:13 Skryté titulky:
  R. Čopíková, P.Zezulková

Související