iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 1. 2020
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2768
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:05 Od nového roku platí povinnost
  očipovat svého psa.
 • 00:00:08 Chovatelům přitom hrozí
  až 50tisícová pokuta.
 • 00:00:14 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
  navštívil FN v Ostravě.
 • 00:00:17 Řešil i tragickou střelbu,
  při které zemřelo 7 lidí.
 • 00:00:24 Vodohospodáři dokončili
  suchý poldr u Litultovic.
 • 00:00:27 Bude součástí
  protipovodňové ochrany v MS kraji.
 • 00:00:38 Je 18:00,
  začínají UDÁLOSTI V REGIONECH,
 • 00:00:40 i dnes s Janem Pirklem,
  dobrý podvečer.
 • 00:00:44 Od začátku roku musí mít čip
  pod kůží každý pes starší 3 měsíců.
 • 00:00:48 Dnes skončila doba hájení.
 • 00:00:50 Kontroly bude provádět
  Státní veterinární správa
 • 00:00:53 i městská policie.
 • 00:00:54 Budou spíš namátkové, inspektoři
  se budou zaměřovat
 • 00:00:58 především na problematické chovy
  psů.
 • 00:01:00 Podle veterinářů
  i majitelů je problém,
 • 00:01:02 že nefunguje jeden společný registr,
  ale hned několik.
 • 00:01:06 9letá fenka ohaře
  už svůj mikročip má.
 • 00:01:09 Díky číselnému kódu čtečka zjistí
  např. bydliště, jméno
 • 00:01:12 nebo telefonní číslo
  majitele psa.
 • 00:01:15 -K čipování slouží
  jednoduchý aplikátor
 • 00:01:18 včetně těch čísel,
 • 00:01:21 která jsou uložena
  v samotném čipu,
 • 00:01:26 čipování je pro ty psy,
  řekl bych skoro bezbolestné.
 • 00:01:29 -Přijde mi, že to je fajn,
  že nebude tolik nezvěstných psů,
 • 00:01:32 když se nějaký ztratí,
  tak se jednoduše najde, kam patří.
 • 00:01:36 -Jenže tak to zatím
  v praxi nefunguje.
 • 00:01:38 Neexistuje totiž centrální registr,
  pouze několik rejstříků,
 • 00:01:40 které ale provozují soukromé firmy.
 • 00:01:43 Ztratí-li se tedy pes
  mimo bydliště majitele,
 • 00:01:46 původ zvířete
  jde pak těžko dohledat.
 • 00:01:48 A to potvrzuje
  i zkušená zvěrolékařka.
 • 00:01:51 -Procházet registry je časově
  velmi náročné a ne všechny fungují.
 • 00:01:58 To je další problém,
 • 00:02:00 na některé registry nejsme schopni
  se vůbec přihlásit a zkontrolovat,
 • 00:02:02 zda to zvíře je tam zaevidované.
 • 00:02:04 -Centrální databáze by měla
  vzniknout do roku 2022,
 • 00:02:07 ta by pak měla ulehčit práci
  nejen lékařům,
 • 00:02:09 ale také strážníkům městské policie,
 • 00:02:12 i ti jsou totiž nově vybaveni
  speciálními čtečkami.
 • 00:02:15 A za nesplnění nové povinnosti pak
  budou majitele zvířat pokutovat.
 • 00:02:20 -Budeme oznamovat přímo
  na krajskou veterinární správu,
 • 00:02:22 protože tento přestupek je
  v kompetenci veterinárního zákona.
 • 00:02:26 Fyzické osobě hrozí za neočipování
  psa pokuta až 20 tis. Kč.
 • 00:02:32 Právnické osoby až 300 tis. Kč.
 • 00:02:36 -Výjimku mají psi
  označení tetováním,
 • 00:02:38 a to pouze v případě,
 • 00:02:40 že je dobře čitelné a bylo provedeno
  před červencem 2011.
 • 00:02:44 Nový veterinární zákon si slibuje
  i znemožnění podnikání
 • 00:02:47 nelegálním množírnám,
 • 00:02:49 prodávané štěně by už totiž
  podle něj mělo být opatřeno
 • 00:02:51 mikročipem
  a zároveň i vyšetřeno zvěrolékařem.
 • 00:02:54 Právě chybějící čip u zvířete
  by kupujícího měl odradit.
 • 00:03:02 Více prozradí Severin Kaděrka,
 • 00:03:04 ředitel
  Krajské veterinární správy Ostrava.
 • 00:03:06 Dobrý večer.
 • 00:03:07 -Dobrý večer.
 • 00:03:17 -Proč se k čipování přistoupilo?
 • 00:03:29 -Je zde několik možností, jak nám
  usnadnit práci.
 • 00:03:40 Jednak je to zvýšený dozor
  nad množírnami, štěnata u těchto
 • 00:03:45 chovatelů budou muset být
  čipována.
 • 00:03:52 My tím pádem budeme vědět,
  kolik štěnat se jim narodilo.
 • 00:03:54 -Dnes skončila doba hájení.
 • 00:04:03 Už KVS provedla nějaké kontroly?
 • 00:04:05 S jakým výsledkem?
 • 00:04:13 -Dnes nabyla právní moci
  novelizace zákona.
 • 00:04:19 Ke kontrolám přistoupíme
  v dalších dnech.
 • 00:04:29 Inspektoři budou jednak provádět
  plánované kontroly, ale i náhodné.
 • 00:04:45 Tzn. že když bude řešit nějaký
  podnět při chovu psů, provede
 • 00:04:46 i kontrolu čipu.
 • 00:05:03 Při plánovaných kontrolách
  množíren provedeme současně
 • 00:05:11 kontrolu úrovně chovu zvířat
  i kontrolu povinnosti očipování.
 • 00:05:21 -Jak bude vypadat vaše spolupráce
  s městskou policií?
 • 00:05:33 -Povinnost dnes přechází na nás,
  podněty budeme přijímat.
 • 00:05:41 Záležitosti budeme řešit
  ve správním řízení a budeme udělovat
 • 00:05:45 pokuty až do výše 50 tis. Kč.
 • 00:05:48 -V reportáži zaznělo,
 • 00:05:49 že vyhledávání psů
  v registru není snadné.
 • 00:05:52 Jak tedy budete
  konkrétního psa vyhledávát?
 • 00:06:13 -Jde o to, že nám nepřísluší,
  abychom vyhledávali majitele,
 • 00:06:19 pokud pes unikne
  nebo se najde v útulku.
 • 00:06:31 Ze zákona nám vyplývá povinnost,
  aby každý chovatel měl očipovaného
 • 00:06:44 psa. Pokud se prostřednictvím
  registrů dostaneme k tomu,
 • 00:06:51 že najdeme chovatele bez čipu,
  zahájíme správní řízení.
 • 00:06:54 -Děkuji za rozhovor.
 • 00:07:10 Ústavní soud odmítl stížnost
  developerské firmy Amádeus Real,
 • 00:07:14 která od Ostravy
  žádala přes 1,5 mld. Kč
 • 00:07:16 za údajně zmařenou investici.
 • 00:07:18 Ta se týkala stavby multifunkčního
  areálu v centru města.
 • 00:07:20 Z projektu ale nakonec sešlo.
 • 00:07:22 Ostrava podle žaloby neposkytla
  společnosti smluvenou součinnost.
 • 00:07:23 Okresní soud původně
  označil žalobu za oprávněnou,
 • 00:07:26 krajský soud ji
  ale před 3 lety zamítl.
 • 00:07:28 Firma se u ústavního soudu
  domáhala spravedlivého procesu.
 • 00:07:34 Program zaměřený
  na celoživotní vzdělávání
 • 00:07:36 zahájila v iráckém Irbílu
  Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 00:07:40 Chce tímto způsobem podpořit rozvoj
  metropole iráckého Kurdistánu
 • 00:07:44 i celého regionu.
 • 00:07:46 Program nazvaný
  Petroleum Engineering
 • 00:07:49 olomoucká univerzita v Irbílu
  spustila minulý týden.
 • 00:07:52 UP v Irbílu plánuje výuku
 • 00:07:54 až 6 bakalářských
  studijních programů,
 • 00:07:56 avšak vše bude podle rektora závislé
  na výsledcích akreditačního řízení.
 • 00:08:05 FNO navštívil
  ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 • 00:08:09 Spolu s hejtmanem MS kraje
  a ředitelem FNO
 • 00:08:11 slavnostně otevřel nové centrum
  telemedicínských služeb,
 • 00:08:15 které bude ode dneška mj. sloužit
  jako výukové pracoviště
 • 00:08:19 pro studenty Lékařské fakulty
  Ostravské univerzity.
 • 00:08:22 Návštěvu ministra mapovala
  má kolegyně Lucie Botorová.
 • 00:08:27 Lucie, jaké služby
  nové centrum nabídne?
 • 00:08:31 Hezký večer.
 • 00:08:34 Nové centrum bude podle ředitele FNO
  Jiřího Havrlanta sloužit
 • 00:08:36 především chronicky nemocným
  pacientům z vytipovaných klinik,
 • 00:08:40 oddělení jako jsou interny,
 • 00:08:41 které léčí pacienty
  s nemocemi srdce,
 • 00:08:43 respiračními onemocněními.
 • 00:08:45 Do budoucna by s centrem
  mohli spolupracovat i pacienti
 • 00:08:49 s cukrovkou, nebo těhotné ženy,
  které mají rizikové těhotenství.
 • 00:08:53 Prostřednictvím zdravotnických
  přístrojů a moderních technologií
 • 00:08:56 umožňuje telemedicína
  lékařům sledovat zdravotní stav
 • 00:08:59 pacientů na dálku, tedy bez nutnosti
  jejich osobní přítomnosti.
 • 00:09:02 Od svého lékaře budou pacienti
  odesílání do centra,
 • 00:09:05 kde si vyzvednou
  všechny potřebné přístroje napojené
 • 00:09:07 na zařízení pro přenos dat.
 • 00:09:09 V centru získají
  všechny potřebné informace
 • 00:09:11 a podstoupí i kontrolní měření.
 • 00:09:13 Centrum by tam mělo ušetřit čas,
  jak pacientům, tak lékařům,
 • 00:09:15 a také snížit případnou četnost
  návštěv nemocných u lékaře.
 • 00:09:20 -Monitoruje se pro pacienty
  z domova, buď životní funkce,
 • 00:09:25 nebo některé parametry
  jako tlak, tep, váha,
 • 00:09:31 a ty jsou vzdáleným přístupem
  pomocí Bluetooth zasílány
 • 00:09:39 do telecentra,
 • 00:09:42 pokud je odchylka
  v těchto parametrech,
 • 00:09:44 tak dostává informaci lékař
 • 00:09:46 a ten si už pacienta
  zve na vyšetření do ordinace
 • 00:09:52 nebo do nemocnice.
 • 00:09:54 -Za mě je to velký průlom,
 • 00:09:57 protože telemedicína
  je budoucnost ve zdravotnictví,
 • 00:10:00 musíme si uvědomit,
 • 00:10:03 že u nás největší problém
  jsou chroničtí pacienti,
 • 00:10:05 těch je největší množství.
 • 00:10:12 -Ministr Adam Vojtěch se ve FNO
  sešel i se zaměstnanci,
 • 00:10:16 aby s nimi promluvil
  o tragické události
 • 00:10:18 z prosince loňského roku.
 • 00:10:20 Připomenu, že na následky střelby
  42letého muže tam zemřelo 7 lidí
 • 00:10:25 a 2 byli zraněni.
 • 00:10:26 Co na tom jednání zaznělo?
 • 00:10:30 Ministr se sešel se zdravotníky,
 • 00:10:32 kteří byli 10. prosince
  loňského roku,
 • 00:10:37 kdy k útoku střelce
  ve FNO došlo, v práci,
 • 00:10:39 kteří zasahovali na oddělení
  bezprostředně po tom incidentu.
 • 00:10:41 Byli mezi nimi i psychologové.
 • 00:10:43 Za zavřenými dveřmi jim poděkoval
  za jejich práci a předal jim osobně
 • 00:10:50 věnované děkovné dopisy.
 • 00:10:53 Jedna ze zdravotních sester
  ministrovi řekla, že nebýt pomoci,
 • 00:10:57 kterou jí v rámci
  tzv. intervenční služby poskytli
 • 00:11:00 její kolegové po útoku,
  už by ze zdravotnictví asi odešla.
 • 00:11:05 Pak nám ministr Vojtěch prozradil,
 • 00:11:07 že MZ ČR chce letos
  ve všech svých nemocnicích
 • 00:11:12 udělat analýzu bezpečnosti
  a proškolit co nejvíce zaměstnanců,
 • 00:11:14 aby věděli,
  jak se v podobných situacích,
 • 00:11:16 jako byla ta v prosinci
  ve FNO chovat, co dělat.
 • 00:11:19 Na toto ministerstvo
  vyhlásilo dotační program,
 • 00:11:22 do kterého se podle ministra
  mohou hlásit
 • 00:11:25 i krajské nebo městké nemocnice.
 • 00:11:28 Pak se v jednotlivých areálech
  budou řešit
 • 00:11:30 konkrétní bezpečnostní opatření.
 • 00:11:33 Jedním z nich
  by podle Vojtěcha
 • 00:11:34 mohly být
  interaktivní kamerové systémy,
 • 00:11:37 které jsou schopné detekovat
  nestandartní chování,
 • 00:11:41 pohyb nebo třeba zbraň v ruce.
 • 00:11:45 -Víme, že technologie
  dnes fungují na letištích,
 • 00:11:48 myslím si, že je to cesta,
 • 00:11:52 např. IKEM v Praze chystá zavést,
  může to zvýšit bezpečnost,
 • 00:11:57 identifikovat pachatele,
  který se chová odlišně,
 • 00:12:04 přechází z místa na místo,
 • 00:12:10 systém vyhodnocuje,
  že to není standardní pacient,
 • 00:12:18 ale že to je někdo, kdo může být
  potenciálním nebezpečím.
 • 00:12:22 Snížení povodňových průtoků,
 • 00:12:24 omezení odnosu zemědělské půdy
  a také ochrana městyse Litultovic.
 • 00:12:26 To má zajistit nově dokončená
  200 metrů dlouhá hráz suché nádrže
 • 00:12:30 s názvem Choltický na Opavsku.
 • 00:12:32 Patří do soustavy
  protipovodňových opatření
 • 00:12:34 vybudovaných Povodím Odry
  v MS kraji.
 • 00:12:39 Tato pole a také některé
  blízké domy v Litultovicích
 • 00:12:41 zalila vždy při větších
  přívalových deštích voda.
 • 00:12:44 Teď už jim to nehrozí.
 • 00:12:47 -Nějaké protipovodňové opatření
  se tady zvažovalo už před rokem 1989,
 • 00:12:51 ale hlavní impuls na požadavek
  ze strany Litultovic
 • 00:12:56 byly povodně v roce 1997
 • 00:12:57 a už v územním plánu
  platném od roku 2003
 • 00:12:59 bylo toto území vytipované
  na stavbu suchého poldru.
 • 00:13:01 -Nová Suchá nádrž nad Litultovicemi
  dokáže při povodni
 • 00:13:02 zadržet asi 97 tis. kubíků vody.
 • 00:13:05 Sypaná hráz je dlouhá
  více než 200 metrů,
 • 00:13:06 v některých místech dosahuje výšky
  necelých 700 metrů.
 • 00:13:10 -To jádro té sypané hráze
  tvoří tzv. sdružený objekt,
 • 00:13:13 přes který protéká voda,
 • 00:13:18 a ve chvíli,
  kdy jsou povodňové průtoky,
 • 00:13:21 tak ten objekt zajistí to,
 • 00:13:24 že tou hrází protéká
  jen určité množství vody.
 • 00:13:27 -Zemní hráz
  je asi zhruba 15 tis. kubíků,
 • 00:13:30 ten železobetonový objekt
  zhruba 1 tis. kubíků betonu.
 • 00:13:33 -Součástí úprav krajiny
  bylo i vytvoření meandrujícího
 • 00:13:36 koryta potoka a také 5 tůní.
 • 00:13:39 -Při těch menších vlnách
  se zpomalí ta voda,
 • 00:13:42 rozlije se tady meandrujícím
  potokem,
 • 00:13:45 protéká podstatně pomaleji,
  a vznikly tady ty vodní plochy,
 • 00:13:48 které akumulují tu vodu
  i do toho období sucha.
 • 00:13:53 -Suchá nádrž Choltický je
  už 4. postaveným poldrem v kraji.
 • 00:13:57 -V minulosti byly postaveny
  již 4 suché nádrže
 • 00:14:02 v rámci protipovodňových opatření
  na Horní Opavě,
 • 00:14:06 jedná se o Lichnov III.,
  Lichnov V., suchá nádrž Jelení
 • 00:14:12 a suchá nádrž Loděnice.
 • 00:14:14 -Poslední suchy poldr,
 • 00:14:15 který chce POD
  v rámci protipovodňových opatření
 • 00:14:20 v MS kraji vybudovat,
  bude stát v Krnově.
 • 00:14:24 Hned 20 mostů v OL kraji
  je v havarijním stavu
 • 00:14:26 a mají letos projít opravou.
 • 00:14:28 Které to budou,
  zjišťovala Natálie Flazžíková,
 • 00:14:32 její reportáž uvidíte už za chvíli.
 • 00:14:35 Lucie Křížková se zase vydala
  na novou premiéru do NDM.
 • 00:14:40 Osm žen patří
  k nejuváděnějším hrám světa.
 • 00:15:18 Výzkumníci v Kopřivnici
  na Novojičínsku trénují psy
 • 00:15:21 v odhalování rakoviny.
 • 00:15:22 Průběžné výsledky dokazují,
 • 00:15:24 že psi umějí vyčenichat infikovaný
  vzorek už v prvopočátku nemoci,
 • 00:15:28 tedy ještě dřív,
  než to dokážou přístroje.
 • 00:15:30 Ke zdokonalení výzkumu
 • 00:15:33 a k budoucímu převodu metody
  do praxe teď ale pracovníci
 • 00:15:35 potřebují nové pachové stopy,
  od zdravých i nemocných lidí.
 • 00:15:40 -Vzorky,
  se kterými dneska budeme pracovat,
 • 00:15:43 tady ta většina,
  to jsou vzorky zdravých lidí,
 • 00:15:47 tady ty 3, které jsou bokem,
  to jsou vzorky potvrzených pacientů.
 • 00:15:52 -Na první pohled běžné
  vatové tampony ve sklenicích.
 • 00:15:55 Ve skutečnosti
  ale skrývají dech dobrovolníků,
 • 00:15:58 těch zdravých i nemocných.
 • 00:15:59 V tomto případě
  pacientů s nádorem plic.
 • 00:16:02 -Každý ten vzorek
  je evidovaný, má určité číslo.
 • 00:16:05 -Výzkumníci je v různých obměnách
  chystají do připravených držáků.
 • 00:16:12 Na psovi pak je,
 • 00:16:14 aby mezi 4 vzorky našel
  ten od pacienta s rakovinou.
 • 00:16:17 -Ten pes se musí naučit
  vyselektovat markery rakoviny,
 • 00:16:24 který obsahuje,
  řekněme tisíce různých molekul,
 • 00:16:30 a my je učíme na to,
  aby dokázali rozpoznat ty správné.
 • 00:16:36 -Na projektu odhalování rakoviny
  pracují psovodi
 • 00:16:38 spolu s výzkumníky 3 roky.
 • 00:16:40 K pravidelnému výcviku však
  potřebují také dostatek vzorků.
 • 00:16:43 A těch se bohužel nedostává.
 • 00:16:46 -Právě připravuji
  pachovou konzervu z roušky,
 • 00:16:49 která je od pozitivního pacienta
  s nádorem plic.
 • 00:16:55 Nemusí to být jenom nemocný,
 • 00:16:57 většinou máme
  pozitivní vzorky od lékařů,
 • 00:16:59 ale chybí nám i negativní vzorky,
  zdraví lidé.
 • 00:17:03 -Při vzorkování nádorů plic
  se pracuje se stopami dechu.
 • 00:17:05 U rakoviny vaječníků, prostaty
  a močového měchýře
 • 00:17:08 se zase využívá krev a moč.
 • 00:17:11 Výzkumníci proto budou rádi
  za každého,
 • 00:17:13 kdo by s nimi chtěl začít
  spolupracovat.
 • 00:17:15 -Počet psů, které cvičíme,
  odpracovalo desítky tisíc vzorků,
 • 00:17:21 my ty vzorky potřebujeme
  ke zdokonalení toho výcviku
 • 00:17:24 a podtržení důležitosti
  těch dosavadních výsledků.
 • 00:17:30 -A ty jsou u některých cvičených psů
  za 3 roky pozorování
 • 00:17:32 téměř 100%.
 • 00:17:34 Třeba právě Boolomo,
 • 00:17:35 pozitivní vzorek
  odhalí v 96 % případů.
 • 00:17:39 -Bulík vlastně čichá
  o zhruba 2 až 3 řády výše,
 • 00:17:43 než nejdokonalejší
  vědecké přístroje.
 • 00:17:45 -Netradiční diagnostická metoda
  podobná té kopřivnické
 • 00:17:48 se využívá např.
  v USA, Anglii nebo Francii.
 • 00:17:52 Tým z Novojičínska se chystá
  celý výzkum profesionalizovat
 • 00:17:55 a brzy rozšířit
  o další vyhledávanou chorobu,
 • 00:17:59 Alzheimerovu nemoc.
 • 00:18:01 -Na to bychom se chtěli
  v budoucnu také zaměřit,
 • 00:18:03 na včasné odhalení
  tohoto onemocnění.
 • 00:18:06 -Pomoct by jim k tomu mělo
  i nové zázemí v nedaleké budově,
 • 00:18:08 kterou získali od kraje.
 • 00:18:09 Na její vybavení
  ale zatím nejsou peníze.
 • 00:18:12 Projekt totiž kopřivnický tým
  financuje hlavně ze svých peněz
 • 00:18:15 a ze sponzorských darů.
 • 00:18:21 20 mostů v havarijním stavu
  má v OL kraji v letošním roce
 • 00:18:24 projít opravou.
 • 00:18:26 Mostů, které jsou ve velmi špatném
  stavu, je ale v kraji více než 100.
 • 00:18:30 Náklady na jejich opravu
  se pohybují ve stamilionech korun,
 • 00:18:33 na letošní rekonstrukce zastupitelé
  plánují rozpočet asi 130 mil. Kč.
 • 00:18:40 -Most je hodně důležitý,
  tady vede doprava,
 • 00:18:43 je to na spojnici z Přerova
  na Bystřici pod Hostýnem,
 • 00:18:46 ten most je vysoce frekventovaný.
 • 00:18:49 -Železobetonový most přes řeku
  Bystřičku v Dřevohosticích
 • 00:18:52 zařadila Správa a údržba silnic
 • 00:18:55 do čtvrtého ze sedmi
  havarijních stupňů.
 • 00:18:57 Na pilířích jsou viditelné trhliny
 • 00:18:59 a při projíždění aut
  se konstrukce chvěje.
 • 00:19:02 Most byl postaven v roce 1933
 • 00:19:05 a poslední opravou prošel
  někdy v 50. letech,
 • 00:19:08 kvůli poškození,
  které vzniklo za 2. světové války.
 • 00:19:12 Na opravu ale musí počkat,
 • 00:19:14 v příštím roce
  má kraj v plánu opravit mosty,
 • 00:19:16 které jsou v horším stavu,
  než je tento v Dřevohosticích.
 • 00:19:20 -Do toho 7. stupně bychom
  se vůbec neměli dostat,
 • 00:19:22 bohužel tam 10 mostů je.
 • 00:19:24 Snažíme se postupně,
 • 00:19:26 abychom se dostali
  ze 7stupňové hranice
 • 00:19:30 a aby se podstatně snížil
  počet mostů v té šestce.
 • 00:19:33 -V plánu jsou opravy mostů
  v havarijních stavech.
 • 00:19:35 S opravami se tak během roku
  má začít v Přerově, Těšeticích,
 • 00:19:39 Staré Červené Vodě na Jesenicku
  nebo v Horním Žlebu,
 • 00:19:43 kde má kraj v plánu
  opravit hned 2 mosty.
 • 00:19:47 Dřevohostice by se pak opravy
  měly dočkat v roce 2021.
 • 00:19:50 -Podle vyjádření projektanta
  by se částka měla pohybovat
 • 00:19:53 ke 30 mil. Kč.
 • 00:19:55 Komplikací předpokládám
  větší množství,
 • 00:19:58 nejen komplikace s místní dopravou,
 • 00:20:01 ale i s objízdnými trasami
  pro autobusy.
 • 00:20:04 -Kraj si na opravy pro letošní rok
  plánuje vyčlenit 130 mil. Kč,
 • 00:20:08 rozpočet budou zastupitelé
  schvalovat v únoru.
 • 00:20:11 Loni patřil OL kraj
  vedle Jihomoravského a Středočeského
 • 00:20:14 mezi kraje, kde byla většina mostů
  v nejhorším stavu.
 • 00:20:23 iReportér se díky vám stal
  nedílnou součástí našeho vysílání.
 • 00:20:26 Každý den nám posíláte
  desítky zajímavostí z vašeho okolí.
 • 00:20:31 Jste to vy,
  kdo bývá první na místě dění.
 • 00:20:37 Objevujete pro nás
  netradiční místa.
 • 00:20:41 Informujete o událostech,
  které by jinak zapadly.
 • 00:20:45 Děkujeme, že s námi tvoříte
  naše zpravodajství.
 • 00:20:47 Bereme vás vážně.
 • 00:20:51 V každé ženě
  je ukryto tajemství a nebezpečí.
 • 00:20:54 Dramatik Robert Thomas toho využil
 • 00:20:56 a na konci 50. let
  napsal krimikomedii,
 • 00:20:58 která odhaluje sílu a umění
  ženské přetvářky i rafinovanosti.
 • 00:21:03 Osm žen dnes patří
  k nejuváděnějším hrám světa.
 • 00:21:06 V těchto dnech ji uvádí
  Národní divadlo moravskoslezské.
 • 00:21:11 Předvánoční idyla, venkovské sídlo,
  sněhová kalamita
 • 00:21:14 a pod jednou střechou 8 žen a 1 muž.
 • 00:21:25 Všechny měly důvod vraždit,
  všechny jsou podezřelé
 • 00:21:27 a všechny
  se začnou vyšetřovat navzájem.
 • 00:21:30 -A přitom vyšetřování
  vyvěrají na povrch různé atavismy,
 • 00:21:36 které mezi nimi jsou
  a různá tajemství,
 • 00:21:40 která vyplouvají na povrch,
 • 00:21:42 a to je zdrojem různých konfliktů,
  zábavy a peripetií.
 • 00:21:46 UKÁZKA ZE HRY
 • 00:21:58 -Ženy z toho vyznívají,
  protože jsou to ženy,
 • 00:22:02 půvabně, jako krásné bestie.
 • 00:22:05 -Já přicházím
  do děje jako poslední.
 • 00:22:09 Jsem taková záhadná sestra
  zavražděného a je to pro mě fajn,
 • 00:22:14 protože ta ženská energie
  se tam už nakupí,
 • 00:22:16 já do toho vplouvám a vnáším tam
  nové dějové zápletky a záhady.
 • 00:22:22 -Filmové zpracování z roku 2002
  dalo příležitost francouzským divám
 • 00:22:25 v čele s Catherine Deneuveovou.
 • 00:22:29 V Ostravě se do vánočního příběhu
  pustila celá ženská obsada
 • 00:22:32 činoherní šatny NDM.
 • 00:22:34 -Nejmladší herečce je 21,
  nejstarší už je poměrně zkušená.
 • 00:22:39 -Musím říct, že je to celkem fajn,
  až jsem překvapená,
 • 00:22:43 že ti chlapi tolik nechybí.
 • 00:22:46 -Momentálně se Osm žen hraje
  ve 62 divadlech světa.
 • 00:22:48 Jen u nás byla hra uvedena už 25x.
 • 00:22:52 -Protože kombinuje
  prvky humoru a napětí,
 • 00:22:54 což je přitažlivé pro diváka.
 • 00:22:57 -Ostravské nastudování
  nabízí svižné pojetí
 • 00:23:00 a díky kostýmům Marty Roszkopfové,
 • 00:23:03 které připomínají
  slavnou Addamsovu rodinu,
 • 00:23:04 i hororovou stylizaci.
 • 00:23:06 Zůstává jen otázka,
  jaké to asi je, žít s 8 ženami.
 • 00:23:09 UKÁZKA ZE HRY
 • 00:23:16 UDÁLOSTI V REGIONECH jsou u konce.
 • 00:23:18 Dívejte se i zítra,
  od 18:00, na ČT.
 • 00:23:20 Na viděnou.
 • 00:23:21 Skryté titulky:
  P. Lapuníková, T. Homolová

Související