iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 11. 2018
na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2390
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Oslavy 29 let od sametové revoluce
  proběhnou na řadě míst
 • 00:00:10 v MS a OL kraji.
 • 00:00:13 Dnes lidé u hrobu v Nákle
  vzpomínali na Jana Opletala.
 • 00:00:19 Hoteloví návštěvníci vyfotili mezi
  obcemi Čeladná a Ostravice medvěda.
 • 00:00:23 Ochránci přírody zatím nevědí,
 • 00:00:26 jestli se jedná o toho,
  co se potuloval Valašskem.
 • 00:00:31 MS policisté jsou po zavolání
  na tísňovou linku na místě činu
 • 00:00:34 nejrychleji v celém Česku.
 • 00:00:36 Teď se školí, jak bezpečně
  zvládnout rychlou jízdu.
 • 00:00:47 18.hodina patří
  UDÁLOSTEM V REGIONECH.
 • 00:00:50 Dobrý večer.
 • 00:00:53 29 let od sametové revoluce si zítra
  připomenou na řadě míst v MS kraji.
 • 00:00:57 Do akcí se zapojí nejen samotná
  města, ale i občanská sdružení
 • 00:01:01 nebo studentské organizace
  jednotlivých univerzit.
 • 00:01:05 V Ostravě a okolních městech
  se demonstrace konaly později
 • 00:01:08 než v Praze.
 • 00:01:09 Informace o zásahu
  bezpečnostních sil na Národní třídě,
 • 00:01:12 který proběhl 17. listopadu,
 • 00:01:14 a o aktuální situaci
  se do regionu dostávaly postupně.
 • 00:01:20 Nina Pavelčíková.
 • 00:01:21 Historička OU pracovala za komunismu
  v bytovém družstvě.
 • 00:01:24 17. listopadu před 29 lety
  byla na návštěvě v Praze.
 • 00:01:30 -Všichni jsme doufali,
  že snad dojde k nějakému zvratu,
 • 00:01:32 protože jsme už cítili,
  že krize režimu už vrcholí.
 • 00:01:39 -Televize, rozhlas a noviny
  o pátečním převratu v Praze
 • 00:01:42 zpočátku vůbec neinformovaly.
 • 00:01:43 Do MS kraje se proto informace
  dostávaly se zpožděním.
 • 00:01:49 -První zprávy přišly
  v průběhu soboty a neděle,
 • 00:01:51 ale ještě byly takové dost nejasné,
 • 00:01:54 přesnější zprávy přicházely
  během následujícího týdne.
 • 00:02:01 -V pondělí už přišly první zprávy,
 • 00:02:03 měl jsem kamaráda na šachtě,
  který měl studentku dceru v Praze,
 • 00:02:07 a ta mu přijela s ovázanou hlavou
  a on byl komunista,
 • 00:02:12 přišel na šichtu na šachtu
  a říká:
 • 00:02:14 "Moje děcko mi nikdo bít nebude".
 • 00:02:16 -Ladislav Vrchovský pracoval
  v době revoluce na šachtě,
 • 00:02:18 kam byl umístěn údajně za trest.
 • 00:02:19 Do sametové revoluce se zapojil
  hned na začátku
 • 00:02:22 a v pondělí 20. listopadu
 • 00:02:24 stál u zakládání stávkových výborů
  horníků.
 • 00:02:27 Ne všichni ale tomu,
  že se mění režim, věřili.
 • 00:02:31 -Začaly se podepisovat listiny,
  u jedné takové jsem listiny seděl
 • 00:02:36 u stolu ve foyer dolu A Zápotocký
  v Orlové
 • 00:02:39 a kolem mě chodili 2 milicionáři
  se samopalem přes rameno,
 • 00:02:43 jeden z nich
  byl takové pako prorežimní,
 • 00:02:47 a ten druhý byl normální kluk,
  a ten prorežimní mi říkal,
 • 00:02:53 pár dní a pak si tě vychutnám,
 • 00:02:55 a s tím samopalem si tam tak hrál.
 • 00:02:58 -Demokratické změny požadovali
  v prvních dnech při demonstracích
 • 00:03:00 hlavně herci a studenti.
 • 00:03:02 Ivo Kaleta stál
  v čele stávkového výboru.
 • 00:03:06 S režimem měl v roce 1989
  velké problémy,
 • 00:03:09 kvůli petici na podporu propuštění
  Václava Havla.
 • 00:03:13 -Byla doba beze spánku,
  plná emocí, ale i vypětí, napětí,
 • 00:03:17 jak celá věc vlastně dopadne,
 • 00:03:18 asi nejintenzivnější chvíle
  mého života proběhly
 • 00:03:21 hlavně po 17. listopadu.
 • 00:03:27 Tehdejší děkan fakulty vyhlásil
  pohotově studentské volno,
 • 00:03:32 čehož využilo 9 z 10 studentů,
 • 00:03:35 těžké bylo,
 • 00:03:38 že stávka probíhala na pedagogické
  fakultě zpočátku ve 30 lidech,
 • 00:03:43 to klade trošku jiné nároky,
 • 00:03:45 než když jste uprostřed
  karnevalové Prahy.
 • 00:03:49 -Už několik dní po sametové revoluci
 • 00:03:50 se v Ostravě začalo mluvit
  o protiakci komunistů.
 • 00:03:53 Z té měli studenti velký strach.
 • 00:03:56 Zvlášť poté co zjistili,
 • 00:03:57 že proti nim chtějí u Hladnovských
  mostů zasáhnout milicionáři.
 • 00:04:02 -Vyjeli jsme tam,
  byly tam opravdu desítky autobusů,
 • 00:04:04 odkud vystupovali
  ozbrojení milicionáři,
 • 00:04:05 kteří si rozdávali střelivo,
 • 00:04:07 a musím říct,
 • 00:04:10 že tehdy jsem možná
  pochopil Hamleta,
 • 00:04:15 protože jsme přemýšleli do rána,
  co s tou situací.
 • 00:04:20 -K žádnému zásahu nakonec nedošlo
 • 00:04:22 a situace v kraji postupně
  kopírovala tu v celé republice.
 • 00:04:26 -Myslím, že si to studenti
  dostatečně neuvědomují,
 • 00:04:29 ale nevím,
  jestli je to úplně jejich chyba,
 • 00:04:31 jestli to spíš není chyba v tom,
  že se o těch věcech moc nemluví.
 • 00:04:36 -Svoboda je stále pro akademiky
  z této reportáže hodnotou nejvyšší.
 • 00:04:39 Se stavem společnosti,
  politiky a demokracie
 • 00:04:42 ale spokojeni po 29 letech nejsou.
 • 00:04:47 -Lež a nenávist mají strašnou sílu,
  když se k tomu přidají peníze,
 • 00:04:50 tak je někdy silnější
  než pravda a láska,
 • 00:04:53 dneska to vidím ve skutečnosti.
 • 00:04:54 -Současná nejvyšší politická
  reprezentace mi není blízká.
 • 00:05:00 -Historie se bohužel
  často neúprosně opakuje
 • 00:05:03 a já si myslím,
 • 00:05:05 že nyní máme našlápnuto,
  když ne k diktatuře,
 • 00:05:07 tak k nastolení zasmrádlých pořádků
 • 00:05:12 podobných polsko-maďarskému
  podivnému polodikraturnímu režimu.
 • 00:05:22 Polistopadový vývoj Ostravy teď
  shrne Ondřej Slach
 • 00:05:25 z Katedry sociální geografie
  a regionálního rozvoje
 • 00:05:28 Přírodovědecké fakulty OU.
 • 00:05:31 -Pane doktore, co se v Ostravě
  dělo po 17.listopadu 1989,
 • 00:05:35 jak se město proměnilo v důsledku
  pádu komunistického režimu?
 • 00:05:40 Nejprve ke změnám
  v důsledku privatizace...
 • 00:05:52 -Ostrava byla centrem těžkého
  průmyslu.
 • 00:05:59 To se promítalo do zaměstnanosti.
 • 00:06:04 Byla preferovaným městem.
 • 00:06:12 Změna po revoluci zasáhla Ostravu
  poměrně tvrdě.
 • 00:06:21 Najednou se stala městem
  neúspěšným.
 • 00:06:23 -Zvýšil se po roce 1989 počet
  obyvatel Ostravy?
 • 00:06:25 Promítl se pád komunistického režimu
  do tehdejších statistik porodnosti?
 • 00:06:46 -Jedním z projevů je pokles
  obyvatelstva o 12 %.
 • 00:06:59 Nešlo to za porodností, ale za
  migrací.
 • 00:07:07 Klesalo to ve všech velkých
  městech.
 • 00:07:12 Nejvíce byla postižena Karviná,
 • 00:07:15 tam šlo o 20 %.
 • 00:07:23 -A Ostrava? Jak si vedla v porovnání
  s ostatními velkými městy?
 • 00:07:38 -Vytvořila se tu polarita mezi
  úspěšnými a méně úspěšnými.
 • 00:07:50 Mezi úspěšné patřila Praha a celý kraj
 • 00:07:52 okolo, bylo to dáno lepší geog. polohou,
 • 00:07:54 lepší specializací odvětví.
 • 00:07:59 Na druhé straně bylo Ostravsko.
 • 00:08:03 Mostecko, Karvinsko.
 • 00:08:10 Regiony se potýkaly s ekon. a sociálními
  problémy.
 • 00:08:31 -Jak se po roce 1989
  proměnila společnost v republice?
 • 00:08:46 -Byla to radikální společenská
  změna. Na kolik to bylo úspěšné,
 • 00:08:48 musí posoudit jiní.
 • 00:09:12 Česko si zítra připomene výročí
  studentských protestů,
 • 00:09:14 které v roce 1989 vedly k pádu
  komunistického režimu.
 • 00:09:17 Ale i události, které v r. 1939
  vyvrcholily zavřením VŠ
 • 00:09:19 a popravou studentských vůdců.
  Po pohřbu studenta Jana Opletala,
 • 00:09:21 který v Praze přerostl
  v protinacistickou demonstraci.
 • 00:09:24 Více než 1200 studentů skončilo
  v konc. táboře Sachsenhausen,
 • 00:09:27 9 bylo popraveno.
 • 00:09:28 V tomto domě ve Lhotě nad Moravou
  se 1. ledna 1915 narodil.
 • 00:09:30 Rodiče ale oficiálně uvedli
  ještě poslední prosincový den.
 • 00:09:32 Aby mohl o rok dříve
  nastoupit do učení.
 • 00:09:34 -Byl z devíti dětí,
  rodina patřila k těm nejchudším.
 • 00:09:37 Přesto začal nadaný Jan Opletal
  studovat na gymnáziu v Litovli.
 • 00:09:39 -A nakonec
  i na pražské lékařské fakultě.
 • 00:09:42 Na protinacistické demonstraci
  28. října 1939
 • 00:09:44 ho ale střelili do břicha.
 • 00:09:45 Zranění po 2 týdnech podlehl.
 • 00:09:46 16. listopadu jeho tělo
  uložili do hrobu v Nákle.
 • 00:09:48 Výročí si každý rok chodí
  připomenout například Zdeněk Špunda.
 • 00:09:50 -I když to není náš příbuzný
  nebo něco,
 • 00:09:53 známe to z vyprávění našich rodičů,
  známe to ze školy,
 • 00:09:56 my jsme se o tom ve škole
  ještě učili.
 • 00:10:00 -Památku Jana Opletala uctili
  obyvatelé Nákla i vedení obce.
 • 00:10:04 Pravidelně sem chodí
  i všechny děti z místní ZŠ.
 • 00:10:08 -V současné době děti znají
  hlavně superhrdiny.
 • 00:10:10 A právě Jan Opletal
  byl hrdina reálný.
 • 00:10:15 To poselství,
 • 00:10:18 které by projev a pietní akt
  měl přinést,
 • 00:10:21 tak abychom nezůstali lhostejní
  ke společenskému dění,
 • 00:10:25 co se kolem nás děje.
 • 00:10:27 -Studentské demonstrace
  vyvolané smrtí Jana Opletala
 • 00:10:29 vyústily v uzavření českých VŠ.
 • 00:10:32 17. listopadu následovala exemplární
  poprava 9 studentských vůdců.
 • 00:10:37 O 50 let později
 • 00:10:39 vedly události spojené s připomínkou
  Opletalovy památky
 • 00:10:41 ke svržení komunistického režimu
  v Československu.
 • 00:10:45 "HUDBA"
 • 00:10:53 -Výročí Opletalova pohřbu
  si odpoledne připomněli i v Litovli.
 • 00:10:55 Před gymnáziem, na kterém studoval
  a které dnes nese jeho jméno.
 • 00:11:00 K pomníku Jana Opletala
  tu položili květiny
 • 00:11:02 a připomněli si události
  17. listopadu 1939 i 1989.
 • 00:11:26 Splnění určitých dodatečných
  podmínek bude asi vyžadovat
 • 00:11:29 Evropská komise
  od britské Liberty House před tím,
 • 00:11:32 než potvrdí její nákup
  ostravských oceláren ArcelorMittal.
 • 00:11:35 Po své dnešní schůzce
 • 00:11:38 s komisařkou pro hospodářskou soutěž
  Margrethe Vestagerovou
 • 00:11:40 to řekl český premiér Andrej Babiš.
 • 00:11:42 EK posuzuje, zda zamýšlená akvizice
 • 00:11:44 je v souladu s unijními pravidly
  o hospodářské soutěži.
 • 00:11:50 Mezi obcemi Čeladná a Ostravice
  včera ráno hoteloví návštěvníci
 • 00:11:53 vyfotili medvěda.
 • 00:11:55 Zatím se neví,
  jestli jde o toho samého,
 • 00:11:56 který v minulých týdnech
  zabil na Valašsku
 • 00:11:58 nejméně 3 desítky domácích zvířat.
 • 00:12:01 Podle ochránců přírody
  není vyloučené,
 • 00:12:02 že by se zvíře dostalo z Valašska
  až do MS části Beskyd.
 • 00:12:06 Zároveň by ale mohlo jít
  o jiného medvěda,
 • 00:12:09 jehož stopy už dřív teké našli.
 • 00:12:12 -Řvu na kamaráda, dívej se,
  tam běží medvěd
 • 00:12:14 a on, to není možné,
  musíme za ním,
 • 00:12:17 tak jsme to otočili
  a jeli jsme tady, jakoby za ním.
 • 00:12:21 -Daniel Tame a Pavel Balínek
  jsou v Beskydech na dovolené.
 • 00:12:23 Když jeli včera v 9 hod. ráno
  z Čeladné do Ostravice,
 • 00:12:26 zkřížil jim cestu medvěd.
 • 00:12:27 Neváhali a hned ho také vyfotili.
 • 00:12:30 -Cvakal jsem fotky jednu za druhou,
  abychom na to měli památku.
 • 00:12:34 To se nám už asi nepoštěstí.
 • 00:12:39 -Mně připadal,
  jakoby se tu potuloval,
 • 00:12:40 že by tu měl něco k jídlu
  a teď šel směrem navrch.
 • 00:12:44 Měl před námi respekt
 • 00:12:46 a pomaličku malým klusem šel směrem
  do lesa někam do houští.
 • 00:12:53 -Na výskyt šelmy zareagovaly
  také okolní obce,
 • 00:12:55 například tady v Ostravici
 • 00:12:58 vyvěsili varování
  na svých webových stránkách.
 • 00:13:00 -Je to skutečně mimořádná situace,
  byl viděn blízko cesty,
 • 00:13:03 vyhodnotili jsme to,
  že by bylo fajn,
 • 00:13:07 aby to občané věděli.
 • 00:13:09 -Jsme v kontaktu
  s místní samosprávou, CHKO
 • 00:13:11 i mysliveckým sdružením
 • 00:13:13 a občané dotčených obcí už o možném
  výskytu byli informováni.
 • 00:13:16 -Cesta, kde byl medvěd spatřen,
  tam se spíš jedná o turisty,
 • 00:13:18 ubytované v hotelích, lidi,
  kteří tam chodí na procházky.
 • 00:13:25 -Ochránci přírody i lesníci
  ale nepovažují výskyt medvěda
 • 00:13:27 v těchto lokalitách
  za nic mimořádného.
 • 00:13:30 -Tady v oblasti Smrku se medvědi
  pravidelně každoročně pohybují.
 • 00:13:33 Dokonce tu i zimovali.
 • 00:13:35 -Zda se ale jedná o medvěda,
 • 00:13:36 který se v minulých týdnech
  toulal po Valašsku
 • 00:13:38 a způsobil velké škody chovatelům
  ovcí, to ochranáři ještě nevědí.
 • 00:13:42 -Hledáme otisk alespoň tlapky,
  abychom mohli zjistit,
 • 00:13:46 o jak velkého jedince se jedná.
 • 00:13:48 Zatím jsme to nepotvrdili,
 • 00:13:50 i když podle obrázku se zdá,
  že ten medvěd je menší.
 • 00:13:55 -Pracovníci Správy CHKO Beskydy
 • 00:13:57 se teď chystají pohyb medvěda
  monitorovat.
 • 00:13:59 Budou sledovat,
  kam bude směřovat,
 • 00:14:01 příp. jestli chce v Beskydech
  zimovat.
 • 00:14:08 Moravskoslezští policisté jsou
  po zavolání na tísňovou linku
 • 00:14:10 nejrychleji na místě činu
  v celém Česku.
 • 00:14:12 Průměrně to stihnou za 4 min a 52 s.
 • 00:14:14 Navíc v současné době téměř tisíc
  z nich včetně hasičů a záchranářů
 • 00:14:19 prochází školením,
  jak lépe řídit auto.
 • 00:14:22 Na linku 112 volá o pomoc policistů
  každý den v kraji téměř 280 lidí.
 • 00:14:33 Operátor tísňové linky přijímá hovor
  člověka v nouzi.
 • 00:14:35 Vzápětí posílá policejní hlídku.
 • 00:14:39 -Rozumím, provádím,
  vyjíždím na místo.
 • 00:14:41 -Policisté nebo hasiči a záchranáři
 • 00:14:42 se snaží být na místě
  co nejrychleji.
 • 00:14:45 Zároveň musí řešit situace
  v silničním provozu,
 • 00:14:48 kde hrozí mnoho rizik střetů,
 • 00:14:50 například nedání přednosti v jízdě
  autu se zapnutým majákem.
 • 00:14:57 Ke zlepšení má pomoci kurz jízdy.
 • 00:15:00 Probíhá na závodním autodromu
  v Brně.
 • 00:15:03 Během 3 týdnů projde speciálním
  školením pro řidiče 800 policistů
 • 00:15:06 a také desítky hasičů a záchranářů.
 • 00:15:09 -Řidiči to,
  co se naučí na polygonech,
 • 00:15:10 zúročují na rychlé dráze,
 • 00:15:14 na polygonech nejde nacvičit
  rychlý nájezd do zatáček,
 • 00:15:18 brždění, výjezd ze zatáček.
 • 00:15:21 -Vladislav Musil a Lukáš Hrubý patří
  mezi tzv. prvosledové hlídky.
 • 00:15:25 To znamená, že musí být na místě
  činu co nejrychleji.
 • 00:15:29 Kurz pro řidiče už mají za sebou.
 • 00:15:32 -Učili jsme se hlavně jezdit
  ve vyšších rychlostech,
 • 00:15:34 najíždět do zatáček
  a jezdit bezpečně.
 • 00:15:37 -Po rovinkách zhruba těch 160 km,
  do zatáček 120, 140,
 • 00:15:40 učili jsme se, jak přibrzdit auto,
  aby nejelo do smyku.
 • 00:15:44 -Školení stojí téměř 4 mil. Kč.
 • 00:15:47 Policistům, hasičům a záchranářům
  ho zaplatilo hejtmanství.
 • 00:15:51 -Jediná možnost,
  jak je připravit pro rychlou jízdu
 • 00:15:54 je právě takovýto okruh,
  to se nedá nikde natrénovat.
 • 00:15:57 Musíme k tomu mít školitele
  odpovídající úrovně.
 • 00:16:02 -Během kurzu by se policisté, hasiči
  a záchranáři měli především naučit
 • 00:16:05 při řízení bezpečně reagovat
  v kritických situacích.
 • 00:16:10 Dál přineseme informace
  o chystaných obchvatech.
 • 00:16:15 Zatímco v Karviné by se mělo
  začít stavět příští rok,
 • 00:16:18 v Bohumíně řeší MD ČR
  vysoké náklady.
 • 00:16:22 Více v reportáži.
 • 00:16:25 A ukážeme vám snímky Honzy Sakaře,
 • 00:16:26 které vznikají dobovou
  fotografickou technikou.
 • 00:16:29 Vystavuje je
  havířovská galerie Krystal.
 • 00:16:32 Natáčela Helena Dohnalová.
 • 00:16:37 Radnice v Bohumíně a v Karviné
  už desítky let
 • 00:16:40 usilují o silniční obchvaty.
 • 00:16:42 Zatímco v Karviné
  by si obyvatelé centra města
 • 00:16:45 mohli už brzy oddychnout,
 • 00:16:47 v Bohumíně je stavba obchvatu
  v nedohlednu.
 • 00:16:50 Podle MD ČR stojí moc peněz.
 • 00:16:55 Bohumín,
  12 tisíc aut denně.
 • 00:16:57 Dětmarovice, za stejný čas,
  téměř 11 a půl tisíc aut,
 • 00:17:00 která obcí projedou.
 • 00:17:02 Nejnáročnější
  je přitom doprava pro ty,
 • 00:17:09 kteří v blízkosti
  hlavní silnice bydlí.
 • 00:17:12 -Nadávají,
  že mají v bytech velký hluk,
 • 00:17:15 že se jim třepou skleničky
  v sekretářích,
 • 00:17:19 že jim praskají domy,
 • 00:17:21 že mají kontaminovanou půdu
  dopravou.
 • 00:17:25 -Situaci by mohl zlepšit
  nový obchvat,
 • 00:17:27 na kterém místní starostové
  pracují už 10 let.
 • 00:17:31 -Obchvat silnice I/67 začíná
  v Nové Vsi,
 • 00:17:34 což je část Bohumína,
 • 00:17:36 a severně směrem k Olši
  pokračuje za Dolní Lutyní
 • 00:17:41 kolem Dětmarovic mezi obcí
  a elektrárnou Dětmarovice
 • 00:17:45 a napojuje se na silnici,
  která vede na Karvinou.
 • 00:17:50 -Původní náklady na zhruba
  14kilometrovou stavbu
 • 00:17:52 se projektantům podařilo
  snížit už o stovky milionů korun.
 • 00:17:56 Podle MD ČR to ale nestačí.
 • 00:17:59 Cena obchvatu totiž stále
  přesahuje 3 mld. Kč.
 • 00:18:03 -Studie ukázala,
 • 00:18:05 že stavba
  bohužel ekonomicky nevychází.
 • 00:18:07 Řešením je tedy uvažovanou trasu
  přeložky zkrátit
 • 00:18:11 nebo výrazněji zlevnit.
 • 00:18:14 -O několik kilometrů dál
  je situace jiná.
 • 00:18:17 Na rozdíl od Bohumína
  by v Karviné měli dělníci
 • 00:18:19 do země kopnout už příští rok.
 • 00:18:21 Nový silniční obchvat
  odkloní dopravu
 • 00:18:24 ještě před vjezdem do centra města.
 • 00:18:26 Začínat bude na Nádražní ulici,
  povede podél zámeckého parku
 • 00:18:29 a na stávající silnici
  do Českého Těšína
 • 00:18:32 se napojí za darkovským mostem.
 • 00:18:36 -Jak jedou,
  přijíždí auto,
 • 00:18:38 tak se rovně napojí
  a pojede dál,
 • 00:18:39 tady vezme to rameno,
 • 00:18:41 tady částečně by toho mělo ubýt,
 • 00:18:43 mělo to pokračovat vedle kolejí
  a napojovat se na ten Těšín.
 • 00:18:49 -Ani tady to ale nebylo
  bez komplikací.
 • 00:18:51 Podle prvních plánů se mělo
  s pracemi začít už letos,
 • 00:18:53 později se termín posunul
  na příští rok.
 • 00:18:57 -Letos to bylo ještě za stavu,
 • 00:18:59 kdy nebyl nový zákon,
  co se týká EIA,
 • 00:19:03 ta nám to celé posunula.
 • 00:19:05 -U silnice I/67 obchvat Karviné
  jsme mírně posunuli termíny,
 • 00:19:08 protože jsme potřebovali dohotovit
  dokumentaci pro provádění stavby.
 • 00:19:12 Výběrové řízení k této stavbě
  vypíšeme v dubnu 2019
 • 00:19:16 a stavět začneme
  nejpozději v říjnu příštího roku.
 • 00:19:21 -První auta by se měla po obchvatu
  projet v roce 2022.
 • 00:19:25 Město tak uzavře projekt,
  o který usiluje více než 30 let.
 • 00:19:33 Obnovit původní historické cesty,
  které kdysi vedly mezi poli,
 • 00:19:35 jenže zemědělci je později zaorali.
 • 00:19:38 S tímto nápadem přišel před časem
  Tomáš Matýsek
 • 00:19:40 z hlučínské části Darkovičky.
 • 00:19:42 Cesty podle něj
  zvednou odolnost krajiny
 • 00:19:45 a místní je budou moct využívat
  k procházkám.
 • 00:19:48 Zatímco před půlrokem nápad
  podpořili i městští radní,
 • 00:19:51 teď tamní zastupitelé odmítli
  přijmout rámcovou smlouvu,
 • 00:19:55 kterou by deklarovali
  svůj zájem na obnově cest.
 • 00:20:00 Dnes Hlučín obklopují
  rozhlehlá pole.
 • 00:20:02 Když Tomáš Matýsek
  před půlrokem zveřejnil,
 • 00:20:04 že chce obnovit
  několik historických cest mezi lány,
 • 00:20:08 mnohé místní nadchnul.
 • 00:20:11 -Zastavovali mě na ulicích
  i moje rodiče cizí lidi,
 • 00:20:13 které neznám,
 • 00:20:14 a podporovali tuto záležitost
 • 00:20:16 -Obnova by umožnila místním lidem
  chodit na vycházky
 • 00:20:18 a zvýšila by třeba
  i odolnost krajiny vůči erozi.
 • 00:20:23 Ze 4 naplánovaných cest se zatím
  podařilo obnovit část jedné.
 • 00:20:26 Jenže tu nedávno znovu zaoraly
  zemědělské stroje.
 • 00:20:31 -Znovu je cesta už vyježděná
  a občany vykolíkovaná,
 • 00:20:34 tak doufejme,
  že to už tak vydrží.
 • 00:20:36 -Boj o prosazení cest
  svádí Tomáš Matýsek i na radnici.
 • 00:20:38 Před volbami radní schválili
  dílčí smlouvy na jednotlivé cesty,
 • 00:20:43 a teď zastupitelé řešili,
 • 00:20:44 jestli dají obnově pomyslné razítko
  v podobě rámcové smlouvy.
 • 00:20:50 -Smlouva je koncipovaná tak,
  aby městu nevznikly žádné závazky
 • 00:20:54 a to ani v případě
  budoucího vypovězení.
 • 00:20:57 -Pokud podpoříme tuto aktivitu,
 • 00:21:00 věřím,
  že pomůžeme životnímu prostředí
 • 00:21:04 -Pro 10, 3 proti, 7 se zdrželo,
  usnesení nebylo přijato.
 • 00:21:10 -Smlouvu nakonec zastupitelé
  nepřijali, ale ani neodmítli.
 • 00:21:14 -Je to asi sportovním výrazem
  remíza.
 • 00:21:18 -Smlouva by podle starosty zavázala
  město k tomu,
 • 00:21:19 že by muselo v určitém poměru
  směňovat pozemky se státem.
 • 00:21:24 A to si podle něj Hlučín
  nemůže dovolit
 • 00:21:26 kvůli budoucí stavbě obchvatu.
 • 00:21:31 -Můžeme vést jednání
  nebo může i spolek vést jednání,
 • 00:21:34 jestli dostane tu cestu.
 • 00:21:42 -Kromě úsilí o vznik historických
  polních cest se Tomáš Matýsek
 • 00:21:45 spolu s místními snaží
  i o zavádění postupů agrolesnictví,
 • 00:21:48 tedy kombinace výsadby stromů
  a klasického zemědělství,
 • 00:21:50 které byly běžné třeba ještě
  na začátku 20. století
 • 00:21:57 a vlivem intenzifikace zemědělství
  se od nich upustilo.
 • 00:22:02 -Tady se nacházíme na ploše,
  která zůstala využívána konvenčně,
 • 00:22:04 čili pěstovala se tu řepka,
 • 00:22:05 tady se nachází obilný pásek
  pro zvěř,
 • 00:22:08 který se nechá vysemenit,
 • 00:22:09 a tady budou stromy
  s bylinnou loukou.
 • 00:22:12 -Už teď to přináší úspěch.
 • 00:22:14 -Máme tady více a více zvěře,
  dokonce tady máme koroptve,
 • 00:22:18 které jsme zde v předchozích letech
  vůbec neměli.
 • 00:22:21 -Do jara chtějí místní agrolesnicky
  upravit další 3 plochy,
 • 00:22:24 a věří, že se jim podaří obnovit
  i naplánované historické cesty.
 • 00:22:31 Jsou pracné
  a mají dobovou patinu 19. století.
 • 00:22:34 Fotografie Honzy Sakaře
 • 00:22:36 totiž vznikají historickou
  fotografickou technikou,
 • 00:22:38 pomocí kolodia a desek.
 • 00:22:40 Černobílé portréty přátel i herců
 • 00:22:42 vystavuje
  v havířovské galerii Krystal.
 • 00:22:46 Vyzkoušel analogovou fotografii
  i digitál.
 • 00:22:48 Starou kameru koupil v bazaru.
 • 00:22:51 Vybral si zdlouhavý proces tvorby,
 • 00:22:53 na jehož konci
  je jeden jediný originál.
 • 00:22:58 -Potřebuju se s tou fotkou piplat,
 • 00:23:00 abych s ní byl ve výsledku
  spokojený.
 • 00:23:03 -Kouzlo vzniká díky černému plechu
  potaženému kolodiem.
 • 00:23:05 Vyvolat se dá hned.
 • 00:23:07 Ferrotopie je tak předchůdce
  polaroidu.
 • 00:23:09 Díky deskám a kolodiu
  vznikly v 19. století
 • 00:23:13 i první fotografické automaty.
 • 00:23:16 -Vždycky, když jsem viděl staré
  fotografické desky,
 • 00:23:20 tak se mi líbilo,
  že jsou nedokonalé,
 • 00:23:22 že mají v sobě nějaké chyby
  nebo tak.
 • 00:23:26 -Mnohem delší než vyvolání
  fotografie je její svícení.
 • 00:23:28 Jako v případě fotografií
  z Jihočeského divadla.
 • 00:23:34 -Pro mě hezkým způsobem ilustruje
  podstatu celého procesu,
 • 00:23:38 rotože záběr jsme 2 hodiny svítili,
  a potom se povedlo,
 • 00:23:46 že jsme tu fotku udělali
  na první dobrou.
 • 00:23:49 -Ze stejné série
  je i levitující žena s kouzelníkem.
 • 00:23:54 -Nejsložitější na svícení
  byla asi tady ta,
 • 00:23:57 protože jsem se snažil udělat
  dramatickou atmosféru
 • 00:24:01 zároveň jsem potřeboval prokreslit
  ležící slečnu vepředu.
 • 00:24:07 -Honza Sakař kopie svých fotografií
  dnes udělá snadno.
 • 00:24:10 Jiné to měli třeba reportéři
  v krymské válce,
 • 00:24:13 kteří tam touto metodou
  fotografovali.
 • 00:24:16 vybavení jim tahal povoz s koňmi.
 • 00:24:22 UDÁLOSTI V REGIONECH končí,
  dívejte se zítra po 15:30 na ČT24,
 • 00:24:26 kde nabídneme dobové okamžiky
 • 00:24:28 i komentář pamětníků
  k 17. listopadu v Ostravě.
 • 00:24:32 Těším se na vás,
  hezký večer.
 • 00:24:34 Skryté titulky:
  P. Lapuníková, P. Zezulková

Související