iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2018
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1910
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Nový ředitel a nová strategie.
 • 00:00:08 Tu dnes představila FN v Ostravě.
 • 00:00:11 Vzniknout mají i nové kliniky.
 • 00:00:16 Poslední den referenda
  o vstupu sociální demokracie
 • 00:00:18 do vlády s hnutím ANO.
 • 00:00:20 Hlasuje se třeba
  i v Ostravě-Zábřehu,
 • 00:00:22 kam se podíváme živě.
 • 00:00:26 Ostravská ZOO získala nový exemplář,
  tím je sloní samec Maxim.
 • 00:00:29 Zdarma ho získala z Francie.
 • 00:00:39 Čtvrtek 14. června
  a jeho UDÁLOSTI V REGIONECH.
 • 00:00:44 Provede vás jimi Jan Pirkl,
  dobrý den.
 • 00:00:47 Nové vedení ostravské fakultní
  nemocnice
 • 00:00:48 představilo strategii rozvoje
  do konce roku.
 • 00:00:50 Nový ředitel řeší
  personální situaci.
 • 00:00:53 Ta byla podle něj
  po odvolání bývalého ředitele
 • 00:00:56 a někdejšího ministra zdravotnictví
  Svatopluka Němečka vypjatá.
 • 00:00:59 Chyběli zaměstnanci
  - sestry i lékaři.
 • 00:01:01 Investovat bude největší
  zdravotnické zařízení v MS kraji
 • 00:01:05 nejprve do stavby 2 pavilonů
  a vypracování investičního generelu.
 • 00:01:09 Vzniknout má
  i několik nových klinik.
 • 00:01:12 -Sundáme kyslík
  a nandáme masku.
 • 00:01:17 -Už po několikáté se paní Jaroslavě
  vrátil zánět průdušek.
 • 00:01:21 Měla štěstí.
 • 00:01:22 Na plicní klinice se pro ni
  jedno místo našlo.
 • 00:01:25 Ne u všech pacientů
  je to ale samozřejmost.
 • 00:01:28 -Máme 20 lůžek,
 • 00:01:29 což na celou Ostravu
  a přilehlé okolí je žalostně málo,
 • 00:01:32 denně odmítáme 5-7 hospitalizací.
 • 00:01:38 -To by se mohlo
  do několika měsíců změnit.
 • 00:01:40 Nové vedení plánuje
  kapacitu kliniky zdvojnásobit.
 • 00:01:43 Několik dalších
  zcela nových pracovišt
 • 00:01:47 by mělo ještě vzniknout.
 • 00:01:48 A to už do roka.
 • 00:01:50 -Je to např. založení
  II. interní kliniky,
 • 00:01:52 která by měla být orientovaná
  na gastroenterologii
 • 00:01:55 a diabetologii.
 • 00:01:57 Chceme založit ústav imunologie,
  a to i z toho důvodu,
 • 00:02:02 že v celém MS kraji neexistuje
  akreditované pracoviště.
 • 00:02:07 -I tam by pak mohli lékaři
  v budoucnu používat nástroje
 • 00:02:10 vyvinuté studenty VŠB.
 • 00:02:12 S ní chce nemocnice
  prohloubit spolupráci.
 • 00:02:15 -To, že je tady vlastně
  hned geograficky přes ulici
 • 00:02:18 technická univerzita,
  beru jako obrovský bonus.
 • 00:02:21 V poslední době pracujeme
  s IT4Innovations
 • 00:02:24 na vývoji 3D zobrazení snímku CT
  a magnetické rezonance.
 • 00:02:31 -Snad ještě důležitější
  ale bude pro nemocnici
 • 00:02:36 práce se studenty
  Lékařské fakulty OU.
 • 00:02:37 Ti by tu po škole
  mohli najít uplatnění.
 • 00:02:39 Lékařů je tu už sice dostatek,
  sester ale stále ne.
 • 00:02:41 -Přijali jsme od mého nástupu
  již více než 30 zdravotních sester
 • 00:02:43 a v součásné době chystáme přijetí
  zhruba 20 dalších absolventek
 • 00:02:47 z řad SŠ a VŠ.
 • 00:02:49 I přesto nám ale stále
  několik desítek chybí.
 • 00:02:52 -S personáliemi souvisí
  i vztahy s odbory.
 • 00:02:54 K těm se v ostravské FN hlásí
  zhruba tisícovka zaměstnanců.
 • 00:03:02 Jejich názory na chod nemocnice
  pod novým vedením se různí.
 • 00:03:04 -Komunikace s vedením
  není zcela pozitivní,
 • 00:03:08 v současné době řešíme
  problematiku přítomnosti
 • 00:03:12 na některých seminářích
 • 00:03:14 nebo zástupce výboru
  na standardních poradách
 • 00:03:18 vrchních sester.
 • 00:03:21 -Komunikace s novým vedením
  probíhá úplně bez problémů,
 • 00:03:24 pan ředitel naplánoval
  pravidelné schůzky,
 • 00:03:27 setkávání se zaměstnanci
  a celým nejvyšším managementem.
 • 00:03:32 -V nemocnici také stále probíhají
  audity
 • 00:03:34 kvůli hospodaření bývalého vedení.
 • 00:03:36 Jejich výsledky by měly být
  během července.
 • 00:03:42 O novém strategickém plánu
  jsem dnes hovořil
 • 00:03:47 i s ředitelem FN Ostrava
  Evženem Machytkou.
 • 00:03:49 Hostem ve studiu ČT
  je ředitel FN Ostrava
 • 00:03:51 Evžen Machytka.
 • 00:03:52 Hezký dobrý den.
 • 00:03:53 -Dobrý den.
 • 00:03:54 -Pane řediteli, v jaké kondici
  je v tuto chvíli FN?
 • 00:03:58 -FN má mnoho pracovišť,
 • 00:04:00 které jsou ve skutečně
  výborné kondici
 • 00:04:02 a jsou to nejšpičkovější pracoviště
  v našem regionu
 • 00:04:05 nebo i mnohdy na úrovni celé ČR.
 • 00:04:07 Ale bohužel je zde
  i poměrně mnoho pracovišť,
 • 00:04:11 které této úrovni nedosahují.
 • 00:04:14 Ale na těchto pracovištích
  je mnoho výborných zaměstnanců
 • 00:04:18 a věřím, že i s jejich pomocí
  z těchto pracovišť
 • 00:04:21 uděláme lídry v našem kraji.
 • 00:04:23 -Ministr zdravotnictví v demisi
  Adam Vojtěch,
 • 00:04:26 když Vás uváděl do funkce,
  tak dovolte, abych ho citoval,
 • 00:04:30 říkal, že doufá, že k zásadním
  úkolům Vašeho vedení
 • 00:04:34 patří stabilizace
  personální situace,
 • 00:04:38 řešení vztahů
  s Lékařskou fakultou OU,
 • 00:04:40 dořešení auditů a z nich vyvození
  případných důsledků
 • 00:04:41 a další rozvoj nemocnice.
 • 00:04:42 Tak to pojďme probrat.
 • 00:04:43 Jak tedy vypadá
  Váš personální stav?
 • 00:04:44 Protože Vy jste už při uvedení
  do funkce zmiňoval,
 • 00:04:46 že chcete přijmout
  zhruba hned 30 nových sester.
 • 00:04:47 Podařilo se Vám to?
 • 00:04:50 -Deficit byl vyšší.
 • 00:04:51 Jednalo se cca o 50 sester,
 • 00:04:53 které nám chyběly
  do tzv. systemizace.
 • 00:04:55 K dnešnímu dni jsme přijali
  už více než 30 sester,
 • 00:04:58 takže stále nám do plného počtu
  ještě několik sester chybí,
 • 00:05:02 ale vstoupili jsme
  do intenzivního jednání
 • 00:05:06 se zdravotními školami,
  s Lékařskou fakultou OU,
 • 00:05:09 nastoupí nám dalších
  20 absolventek, takže já doufám,
 • 00:05:15 že v dohledné době
  se nám stav podaří doplnit.
 • 00:05:18 U lékařů je to lepší,
 • 00:05:20 přijali jsme 20 lékařů
  a v dnešní době máme plný stav.
 • 00:05:22 Co se týče dalších záležitostí,
  které jste zmínil,
 • 00:05:25 tak s Lékařskou fakultou OU
  jsme zavedli systém
 • 00:05:28 pravidelných měsíčních schůzek,
 • 00:05:29 kdy celé vedení FN se každý měsíc
  schází s vedením fakulty.
 • 00:05:32 Bavíme se o skutečných problémech,
  řešíme jednotlivé věci
 • 00:05:35 a jsou z toho už skutečné výstupy.
 • 00:05:39 Takže si myslím, že spolupráce
  s fakultou je nastavena
 • 00:05:43 na takové úrovni,
  aby to odpovídalo jejímu významu.
 • 00:05:48 -To je dobře, že to zmiňujete,
 • 00:05:51 protože při Vašem jmenování
  do funkce to nepovažoval za šťastné
 • 00:05:55 rektor Ostravské univerzity
  pan Jan Lata
 • 00:05:57 třeba kvůli návratu bývalého děkana
  Lékařské fakulty OU Pavla Zonči.
 • 00:06:00 Podařilo se tedy nastartovat vztahy,
 • 00:06:03 které nebyly v době Vašeho nástupu
  úplně ideální,
 • 00:06:05 aby byly lepší
  a dařilo se je i nadále zlepšovat?
 • 00:06:09 -Já nemám moc rád
  obecně proklamativní prohlášení
 • 00:06:11 "nebude to dobré".
 • 00:06:14 Já mám rád, když se bavíme
  skutečně o jednotlivých problémech
 • 00:06:17 a s děkanem Lékařské fakulty OU
  tyto problémy probíráme,
 • 00:06:20 řešíme je, na každé další schůzce
  si řekneme,
 • 00:06:22 v jakém stavu řešení jsou,
 • 00:06:24 takže z tohoto pohledu
  nevidím problém,
 • 00:06:29 který by byl otevřený,
  nebo by se neřešil.
 • 00:06:36 -Bavili jsme se také o auditech.
 • 00:06:37 Audit měl být hotový
  do konce června.
 • 00:06:38 Máte už nějaké informace?
 • 00:06:40 Je už audit hotový?
 • 00:06:41 -Audit bude hotový
  na začátku července.
 • 00:06:43 Došlo tam jen k drobnému zpoždění,
  ale pro mě je klíčové to,
 • 00:06:44 aby audit byl validní.
 • 00:06:46 Dělá ho renomovaná
  auditorská firma z tzv. V4.
 • 00:06:49 Takže toto zpoždění v rámci pár dní
  neberu jako důležité, ale chci,
 • 00:06:53 aby se skutečně jednalo
  o jednoznačné kvalitní závěry,
 • 00:06:56 ať už budou jakékoliv.
 • 00:06:59 -Máte už k dispozici dílčí výsledky,
 • 00:07:02 které byste mohl
  veřejně prezentovat,
 • 00:07:05 příp. už se nyní můžete zaměřit
  na to, jak napravit věci,
 • 00:07:08 které Vám audit zveřejní?
 • 00:07:09 -Já bych asi nechtěl předbíhat
  výsledků auditů.
 • 00:07:12 Nebylo by to solidní,
  abych předjímal výsledky.
 • 00:07:15 -A kam tedy FM směřuje?
 • 00:07:19 -Můj záměr je jednoznačně takový,
  aby se FN stala pracovištěm č. 1
 • 00:07:24 minimálně v MS kraji
 • 00:07:26 a aby se v ní našlo
  významné množství oborů,
 • 00:07:30 které dosáhnou
  nejen na českou špičku,
 • 00:07:32 ale prosadí se
  i v mezinárodním měřítku.
 • 00:07:36 -Ředitel FN Ostrava Evžen Machytka
  byl hostem ČT Ostrava.
 • 00:07:40 Děkuji Vám za to.
 • 00:07:42 -Děkuji.
  Na shledanou.
 • 00:07:45 MS kraj chystá změny ve struktuře
  a množství lůžek
 • 00:07:48 v krajských nemocnicích,
 • 00:07:51 chce tím řešit problém
  chybějících pracovních sil
 • 00:07:54 ve zdravotnických zařízeních.
 • 00:07:56 Změny dnes schválili
  krajští zastupitelé.
 • 00:07:58 Nejvíce změn čeká
  Bíloveckou nemocnici,
 • 00:08:00 která jako jediná funguje
  jako akciová společnost,
 • 00:08:03 zbývající nemocnice jsou
  příspěvkovými organizacemi kraje.
 • 00:08:07 V Prostějově zabil 77letý muž
  svou o 3 roky mladší manželku,
 • 00:08:11 k činu se přiznal.
 • 00:08:13 Zřejmě ji udusil.
 • 00:08:14 Za rodinnou tragédií stojí
  s největší pravděpodobností
 • 00:08:19 zoufalství muže,
  který se nedokázal smířit
 • 00:08:21 se špatným zdravotním stavem
  manželky.
 • 00:08:23 Případ vyšetřují kriminalisté
  jako vraždu,
 • 00:08:25 za kterou seniorovi
  hrozí až 20 let vězení.
 • 00:08:29 Provoz vlaků na železniční trati
  z Olomouce do Drahanovic
 • 00:08:32 od pátku zastaví 2týdenní výluka,
  která skončí 29. června.
 • 00:08:37 Zajištěna bude
  náhradní autobusová doprava.
 • 00:08:39 Výluku na této části důležité
  regionální trati
 • 00:08:42 z Olomouce do Prostějova
 • 00:08:45 na druhou polovinu června
  naplánovala
 • 00:08:47 Správa železniční dopravní cesty.
 • 00:08:50 České dráhy proto musí
  po dobu výluky všechny vlaky
 • 00:08:53 ve vyloučeném úseku
  nahradit autobusovou dopravou.
 • 00:08:57 Už zítra oznámí sociální demokracie
  výsledky svého referenda,
 • 00:09:00 jestli vstoupit do vlády
  s hnutím ANO.
 • 00:09:01 Ještě dnes se hlasuje
  na 23 místech,
 • 00:09:03 jedno z posledních je
  i v Ostravě-Zábřehu.
 • 00:09:07 A právě tam máme
  i Terezu Krumpholzovou.
 • 00:09:10 Terezo, byli členové tamní
  organizace sdílní
 • 00:09:13 a vyjádřili se předem
  k případné podpoře koaliční vlády?
 • 00:09:29 Sociální demokraté v Zábřehu zahájili
  schůzi zhruba před hodinou.
 • 00:09:33 Sešli se netradičně venku v altánku
 • 00:09:36 v Bělském lese.
 • 00:09:41 Hlasují zde a baví se společně,
 • 00:09:51 protože jde o jejich poslední společné
  setkání před prázdninami.
 • 00:10:00 Z neoficiálních informací vyplývá,
  že by členové soc. demokracie měli
 • 00:10:07 podpořit koalici ČSSD a hnutí ANO.
 • 00:10:14 Podpora by z MS kraje měla být značná.
 • 00:10:16 Ne však všude hlasovali pro.
 • 00:10:24 Jsou to neoficiální výsledky.
 • 00:10:29 Proti byli v Bohumíně, Orlové a v Opavě.
 • 00:10:34 Zveřejněná čísla jsou tyto: celkem v ČR
 • 00:10:48 hlasovalo přes 17 tis. členů soc. dem.
  Hlasování proběhlo v tisícovce buněk.
 • 00:11:02 V pořadí druhý zprošťující rozsudek
  vynesl Krajský soud v Ostravě
 • 00:11:04 nad starostou Horního Benešova
  a jeho někdejším zástupcem.
 • 00:11:06 Michal Blažek a Jaroslav Strmiska
  zadali podle žalobce
 • 00:11:08 bez výběrového řízení a smlouvy
  stavební firmě
 • 00:11:10 vnitřní úpravy tělocvičny.
 • 00:11:11 Podle soudu ale nejde
  o trestný čin.
 • 00:11:13 Tělocvičnu chtěli
  původně jen zateplit.
 • 00:11:15 Během rekonstrukce se starosta
  Horního Benešova Michal Blažek
 • 00:11:17 a jeho tehdejší zástupce
  Jaroslav Strmiska rozhodli,
 • 00:11:19 že z tělocvičny
  bude víceúčelová hala.
 • 00:11:22 -Zastupitelé nebyli včas seznámeni
  s touto dokumentací,
 • 00:11:25 možná na nějakém
  pracovním jednání byli,
 • 00:11:28 ale nebylo to na řádném jednání
  odsouhlašeno.
 • 00:11:33 -Stavební práce měla
  podle žalobce dělat firma za ceny,
 • 00:11:36 které nikdo nekontroloval.
 • 00:11:38 Starosta a jeho bývalý zástupce
  by údajně měli být policistům
 • 00:11:41 vděčni za to, že jim zabránili
  v dalších nezákonnostech.
 • 00:11:44 Soud měl jiný názor
  a podruhé oba souzené osvobodil.
 • 00:11:47 Minulý zprošťující verdikt
  zrušil odvolací soud
 • 00:11:50 a případ vrátil zpátky do Ostravy.
 • 00:11:53 -Nebyla prokázána zlá pohnutka,
  že by se chtěli obohatit
 • 00:11:55 nebo že by chtěli
  cíleně způsobit škodu.
 • 00:11:58 -Nebudu se vyjadřovat.
 • 00:12:02 -2x jsem byl zproštěn,
  tak jsem spokojen,
 • 00:12:04 názor soudkyně je v pořádku.
 • 00:12:07 -Žalobce se závěry soudu
  nesouhlasil.
 • 00:12:10 V závěrečném návrhu požadoval
  pro starostu Horního Benešova
 • 00:12:13 a jeho bývalého zástupce
  podmínky a peněžité tresty.
 • 00:12:18 -Zatím to nebudu komentovat,
 • 00:12:20 já svůj komentář
  zpracuji v odvolání.
 • 00:12:24 -Ani po 5 letech případ nekončí.
 • 00:12:25 Kauzu opět projedná odvolací soud.
 • 00:12:30 Nový sloní samec přicestoval
  do ostravské zoologické zahrady.
 • 00:12:32 Jmenuje se Maxim, je mu 20 let
 • 00:12:34 a posledních 6 let žil
  v ZOO ve Francii.
 • 00:12:36 V Ostravě má 5tunový chovný samec
  v nejbližší době nahradit
 • 00:12:39 uhynulého Calvina.
 • 00:12:44 V ostravské ZOO mají chovnou skupinu
  slonů indických.
 • 00:12:46 Po smrti Calvina před 2 lety
  v ní chyběl samec.
 • 00:12:49 Právě otce obou ostravských slůňat
  má nahradit Maxim.
 • 00:12:51 Slona, který se narodil
  v Rotterdamu a prošel ZOO v Anglii,
 • 00:12:54 Španělsku a naposledy
  francouzské LePal,
 • 00:12:56 přivezli ve speciálním kontejneru.
 • 00:13:16 -Slona jsem ještě nikdy
  nepřevážel.
 • 00:13:18 Je to jiné, než převážet
  obyčejný materiál,
 • 00:13:21 protože slon se houpe.
 • 00:13:24 -Sloního samce získala
  ostravská ZOO zdarma
 • 00:13:25 v rámci mezinárodních
  záchovných programů.
 • 00:13:29 -Je momentálně nadbytek samců
  a je snaha samce někam umístit.
 • 00:13:32 A říká se, že snad 50 samců
  v rámci Evropy nemá úplně jisté
 • 00:13:36 umístění do budoucna.
 • 00:13:39 -Maxim se v novém prostředí
  adaptoval hodně rychle.
 • 00:13:41 Překvapil tak
  i samotné ošetřovatele.
 • 00:13:42 Už po poledni ho mohli návštěvníci
  vidět ve venkovním výběhu.
 • 00:13:46 -Čekali jsme spíš,
  že se bude bát jít ven,
 • 00:13:49 nebude se mu moc chtít,
 • 00:13:52 ale má opravdu výborný vztah
  se svými chovateli z Francie,
 • 00:13:53 takže stačilo na něho zavolat,
  chviličku počkat
 • 00:13:55 a opravdu vyšel ven.
 • 00:13:56 -Jeho francouzští ošetřovatelé
  se s ním těžko loučili.
 • 00:13:59 Oblíbili si ho
  pro jeho klidnou povahu.
 • 00:14:29 -Základní povely
  má všechny v angličtině.
 • 00:14:30 To, že na něho povídá
  jiným jazykem,
 • 00:14:32 není až takový problém.
 • 00:14:35 Tam jde o tóninu,
 • 00:14:38 aby tam byla laskavost v hlase,
  že to je správně.
 • 00:14:41 -Slon Maxim je chovný samec,
  ale zatím ještě žádné potomky nemá.
 • 00:14:44 K ostravským slonicím by měl být
  podle ošetřovatelů připuštěn
 • 00:14:46 za 2 až 3 roky.
 • 00:14:51 Tři nové továrny by měly vzniknout
  na místě bývalého areálu
 • 00:14:52 OP Prostějov.
 • 00:14:53 Kvůli vysoké zaměstnanosti
  ale mohou mít problém
 • 00:14:55 najít pracovníky.
 • 00:14:57 Více už za chvíli.
 • 00:14:59 Hromadné odběry krve vyhlásila
  na dnešek krevní centra.
 • 00:15:02 14. červen je totiž
  Světovým dnem dárců krve.
 • 00:15:38 Největší evropský
  producent sušenek,
 • 00:15:41 společnost Mondelez,
  otevřela v Opavě novou výrobní halu.
 • 00:15:43 Do rozšíření a modernizace závodu
  investovala více než 4 mld. Kč
 • 00:15:45 a počet zaměstnanců
  ze současných 650
 • 00:15:48 navýšila na zhruba 1 000 pracovníků.
 • 00:15:51 Jejich počet má vedení společnosti
  v plánu i nadále zvyšovat.
 • 00:16:16 -Opavská továrna vyváží cukrovinky
  do více než 20 evropských zemí
 • 00:16:19 a např. také do Austrálie,
  Spojených států nebo Saudské Arábie.
 • 00:16:23 Na českém trhu zůstává
  jen zhruba 15 % výrobků.
 • 00:16:25 Právě opavský závod
  je podle vedení společnosti
 • 00:16:30 jeden z nejvýznamnějších na světě.
 • 00:16:33 Některé známé produkty,
  které se odsud vyvážejí,
 • 00:16:35 se vyrábějí pouze v tomto závodě.
 • 00:17:02 Místo, kde dřív stávaly výrobní haly
  oděvního gigantu OP Prostějov,
 • 00:17:06 by mělo znovu ožít.
 • 00:17:07 Společnost, která pozemky vlastní,
 • 00:17:10 na nich chce postavit
  3 nové továrny.
 • 00:17:13 Vyrábět by se v nich mohly
  třeba součástky do aut.
 • 00:17:16 Budoucí nájemci by ale mohli mít
  problém s hledáním pracovníků.
 • 00:17:18 Prostějovsko totiž patří k regionům
  s nejvyšší zaměstnaností v Česku.
 • 00:17:28 Před 4 lety zbořila budovy
  bývalého OP Prostějov
 • 00:17:31 víc než tuna dynamitu.
 • 00:17:34 Zarostlá plocha
  by už ale brzy mohla znovu ožít.
 • 00:17:37 Naznačuje to záměr,
 • 00:17:40 podle kterého chce soukromý majitel
  na pozemcích stavět.
 • 00:17:44 -Měly by zde vyrůst haly,
 • 00:17:46 které by měly být využívány
  jako skladovací
 • 00:17:49 a možná i výrobní prostory.
 • 00:17:52 -Podle tohoto dokumentu
  bude v areálu fungovat
 • 00:17:54 lehká strojní
  a elektrotechnická výroba.
 • 00:17:56 Část produkce z Prostějova
  najde uplatnění
 • 00:17:57 v automobilovém průmyslu.
 • 00:17:59 Pro firmy by mohly být
  parcely velmi zajímavou adresou.
 • 00:18:01 -Jsou kompletně zasíťované,
 • 00:18:03 mají perfektní
  dopravní dostupnost.
 • 00:18:05 Jsou napojeny přímo na D1
  v současné době.
 • 00:18:07 A vzhledem k tomu,
 • 00:18:09 že jsou umístěny
  v průmyslové zóně,
 • 00:18:11 tak jsou napojeny i na MHD.
 • 00:18:15 -Haly, které mají postavit
  v Prostějově, jsou podobné těm,
 • 00:18:18 které už stojí a dál se staví
  na okraji Olomouce.
 • 00:18:20 Za oběma projekty
  stojí společnost VGP.
 • 00:18:24 Vyjádření firmy
  se nám získat nepodařilo.
 • 00:18:26 Na internetových stránkách
  ale uvádí,
 • 00:18:27 že se zabývá stavbou
  a pronájmem průmyslových budov.
 • 00:18:31 Budoucí nájemník
  by ale v Prostějově
 • 00:18:33 mohl mít problém
  s hledáním pracovníků.
 • 00:18:37 -Na Prostějovsku máme jednu
  z nejnižších nezaměstnaností
 • 00:18:39 v současné době,
 • 00:18:41 takže je to pro zaměstnavatele
  velmi katastrofální situace.
 • 00:18:44 Nezaměstnanost u nás je 2,4 %.
 • 00:18:48 -Najít nové zaměstnance
  je tak problém i pro firmy,
 • 00:18:50 které zde už působí.
 • 00:18:51 Některé i přesto svoji výrobu
  rozšiřují a staví nové haly.
 • 00:18:55 Ty v areálu bývalého OP
  by měli začít budovat příští rok.
 • 00:19:06 Váš mobil se stává vstupenkou
  na televizní obrazovky.
 • 00:19:10 Stáhněte si zdarma
  aplikaci iReportér,
 • 00:19:14 natáčejte videa a sdílejte,
  co se děje kolem vás.
 • 00:19:18 Nejlepší videa ukážeme
  ve vysílání.
 • 00:19:21 Tvořte s námi zpravodajství,
  staňte se iReportérem ČT.
 • 00:19:29 Změny v dávkách na bydlení.
 • 00:19:31 Prosazuje je MPSV ČR.
 • 00:19:34 Podle něj současný systém
  podporuje byznys s chudobou.
 • 00:19:37 S tím nesouhlasí sociální demokraté,
 • 00:19:39 kterým by v případné koaliční vládě
  tento resort připadl.
 • 00:19:43 Proti jsou také někteří
  opoziční poslanci v čele s lidovci.
 • 00:19:46 Škrty v příspěvcích a doplatcích
  by se dotkly rozpočtů
 • 00:19:50 až čtvrt milionu domácností.
 • 00:19:52 Jak by se mohly tyto dávky měnit
 • 00:19:54 a jaká je v Česku
  dostupnost bydlení,
 • 00:19:57 na to se podrobně zaměří
  dnešní UDÁLOSTI.
 • 00:20:04 14. červen je vyhlášen
  Světovým dnem dárců krve.
 • 00:20:07 Řada zdravotnických zařízení
  a krevních center
 • 00:20:10 proto dnes uspořádala
  hromadné odběry,
 • 00:20:14 kdy se snaží přilákat nové dárce.
 • 00:20:16 Ti jsou potřební
  zvláště v nastávajícím létě,
 • 00:20:19 kdy stoupá počet úrazů
  a s tím poptávka po transfuzích.
 • 00:20:22 Krev daruje ročně statisíce Čechů,
  přesto je odběrů stále málo.
 • 00:20:30 Do Krevního centra při FN Ostrava
  lákal dnes nové dárce
 • 00:20:33 i dechový orchestr.
 • 00:20:35 Dorazilo jich přes 260.
 • 00:20:37 Mezi nimi vůbec poprvé
  i Romana Kuhlicke.
 • 00:20:41 Jít darovat krev
  si plánovala už dlouho.
 • 00:20:44 -Trvá to 5-7 minut
  a odebírá se 470 ml.
 • 00:20:49 -Moje největší motivace
  byla asi můj bratr,
 • 00:20:52 který měl v dětství leukémii
 • 00:20:54 a tak jsem si dala
  na začátku roku předsevzetí,
 • 00:20:57 že do 34. narozenin
  půjdu darovat taky krev.
 • 00:20:59 A příští týden mám 34.
 • 00:21:05 -Zatímco někteří tu dnes
  byli vůbec poprvé,
 • 00:21:06 Pavla Godovského dnes čekal
  naopak vůbec poslední odběr.
 • 00:21:10 -Naposledy dneska.
 • 00:21:12 -Krev daruje od roku 1997.
 • 00:21:13 Brzy mu bude 65 let,
 • 00:21:15 což je pro dobrovolníky
  mezní hranice.
 • 00:21:18 Za sebou má 105 odběrů.
 • 00:21:20 Na ten první
  si pamatuje velmi dobře.
 • 00:21:23 -Když mého bratra operovali,
  byla to těžká operace
 • 00:21:26 a spotřebovali
  velké množství krve.
 • 00:21:28 Pan primář mě požádal,
  zda-li bych daroval.
 • 00:21:30 A od té doby jsem byl
  pravidelným dárcem krve.
 • 00:21:35 -Bezprostředně po odběru
  míří životně důležitá tekutina
 • 00:21:38 na vedlejší pracoviště.
 • 00:21:39 -Když odebereme
  plnou krev od dárců,
 • 00:21:41 tak ji musíme zpracovat dále,
 • 00:21:43 nikdy už plnou krev
  pacientovi nedáváme.
 • 00:21:45 Dělíme ji na plazmu
  a červené krvinky.
 • 00:21:49 Zcentrifugujeme v centrifuze
  při určitých otáčkách,
 • 00:21:52 určité teplotě.
 • 00:21:54 -Krev má v medicíně
  naprosto nezastupitelnou roli,
 • 00:21:56 protože se nedá
  nijak uměle vyrobit.
 • 00:21:58 Jeden půllitr může zachránit život
  až 3 pacientům.
 • 00:22:03 -V našem registru
  je něco kolem 13 000 dárců,
 • 00:22:05 10 000 daruje opakovaně.
 • 00:22:07 Nových dárců, když jsme dneska
  na nějakých 1 600,
 • 00:22:13 kdyby bylo 2 000, 3 000 za rok
  nových dárců,
 • 00:22:17 tak by to bylo úžasné,
  samozřejmě všechny potřebujeme.
 • 00:22:20 -Nemocnice zpracovávají
  všechny složky krve.
 • 00:22:22 Červené krvinky, plazmu
  i krevní destičky.
 • 00:22:24 Jako problematická se z jejich
  pohledu v posledních letech
 • 00:22:27 mohou jevit některá komerční
  krevní centra,
 • 00:22:30 která nabízejí odběry za úplatu.
 • 00:22:34 -V soukromých plazmových centrech
  se odebírá jen jedna složka,
 • 00:22:36 tou je plazma.
 • 00:22:38 Zbytek krevních složek
  se nevyužívá.
 • 00:22:43 -V Česku je zhruba
  280 tis. dárců krve.
 • 00:22:46 Podle doporučení
  Světové zdravotnické organizace
 • 00:22:48 nám jich chybí
  ještě dalších 100 tis.
 • 00:22:54 Čtvrteční UDÁLOSTI V REGIONECH
  jsou u konce.
 • 00:22:56 Hezký zbytek večera.
 • 00:22:57 Skryté titulky:
  R. Čopíková, P. Zezulková

Související