iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 12. 2016
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2102
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Komentované regionální zpravodajství.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 -Děti narozené v prostředí
  se znečištěným ovzduším
 • 00:00:09 mohou snáz onemocnět
 • 00:00:11 Parkinsonovou
  nebo Alzheimerovou chorobou,
 • 00:00:12 nové poznatky
  dnes prezentovali vědci
 • 00:00:15 z Ústavu experimentální medicíny.
 • 00:00:16 Podrobnosti hned v úvodu relace.
 • 00:00:22 Jen pár let staré autobusové nádraží
  ve Frýdku-Místku se možná zruší
 • 00:00:25 a místo něj vznikne zázemí
  nového dopravního podniku.
 • 00:00:28 Téma Tomáše Indreie.
 • 00:00:33 Proč na skládkách stále končí
  velké množství textilu,
 • 00:00:36 o který by měly zájem charitativní
  organizace nebo průmyslové podniky,
 • 00:00:40 které by jej dále zpracovaly,
  zjišťovala Martina Koziolová.
 • 00:00:51 Začínají UDÁLOSTI V REGIONECH,
  dobrý večer.
 • 00:00:56 Děti narozené v prostředí
  se znečištěným vzduchem
 • 00:00:58 mají poškozené geny
  a v budoucnu u nich stoupá riziko,
 • 00:00:59 že onemocní Alzheimerovou
  nebo Parkinsonovou chorobou.
 • 00:01:03 Nové poznatky dnes prezentovali
  vědci
 • 00:01:05 z Ústavu experimentální medicíny
  Akademie věd.
 • 00:01:08 Do výzkumu se v letech 2013 a 2014
 • 00:01:12 zapojila stovka nastávajících matek
  z Karviné
 • 00:01:16 a stovka z Českých Budějovic.
 • 00:01:17 Výzkum za více než 15 mil. Kč
  podpořila Grantová agentura ČR.
 • 00:01:23 -Sotva se párkrát nadechnou,
 • 00:01:25 už mají v genech vepsáno poškození
  způsobené špatným vzduchem.
 • 00:01:29 Platí to pro Karvinou,
  na kterou se vědci zaměřili.
 • 00:01:31 Zdejší obyvatele ohrožují
  škodliviny v ovzduší víc
 • 00:01:34 než v jihočeských Budějovicích.
 • 00:01:37 Vědci to zjistili ze vzorků krve,
  moči i mateřského mléka matek
 • 00:01:40 a také ze vzorků moči novorozenců.
 • 00:01:42 Analýzy ukázaly
  na poškození genů dětí.
 • 00:01:44 Nové výsledky vědci
  dnes prezentovali
 • 00:01:46 na Akademii věd v Praze.
 • 00:01:49 -Onemocnění depresí, demence,
  Parkinsovova choroba.
 • 00:01:54 -Důsledky podle vědců mohou přijít
  třeba až za desítky let
 • 00:01:56 ve formě zvýšeného rizika nemocí.
 • 00:01:59 -Konkrétní nemoci jsou hlavně ty,
  které se věnují
 • 00:02:02 Alzheimerově
  a Parkinsonově chorobě.
 • 00:02:05 -Vědci zkoumali
  i samotnou kvalitu ovzduší.
 • 00:02:07 V Karviné v létě 2013 naměřili
  podobné množství jemného prachu
 • 00:02:11 jako na jihu Čech v zimě.
 • 00:02:13 Obdobně se lišilo
 • 00:02:14 i naměřené množství
  karcinogenního benzo(a)pyrenu.
 • 00:02:18 -Důsledkem toho je,
 • 00:02:19 že se rodí děti
  s nízkou porodní hmotností,
 • 00:02:22 což znamená určitou
  funkční nedostatečnost,
 • 00:02:27 která se potom projevuje
  zvýšenou nemocností.
 • 00:02:34 -S nižší porodní hmotností
  s vámi souhlasím,
 • 00:02:35 obě holky měly pod 3 kg.
 • 00:02:37 -Jinak jsou dcery
  Doroty Klosové z Karviné,
 • 00:02:39 která se výzkumu účastnila,
  relativně zdravé.
 • 00:02:43 -Už tady taky žiju 33 let,
  zatím je všechno v pořádku,
 • 00:02:46 uvidíme, co to bude mít na holky.
 • 00:02:48 -I do budoucna vědci upozorňují
  na možná rizika.
 • 00:02:49 U lidí, kteří žijí
  ve znečištěném prostředí
 • 00:02:52 podle nich po padesátce
  roste pravděpodobnost rozvoje
 • 00:02:54 kardiovaskulárních nemocí
  nebo cukrovky.
 • 00:02:56 Do ledna by měli také vědět,
 • 00:02:58 jak škodliviny ve vzduchu ovlivňují
  nemocnost dětí do 2 let.
 • 00:03:06 -Do výzkumu vlivů špatného ovzduší
  na zdraví novorozenců
 • 00:03:08 vědci zapojili nastávající matky,
  které byly pod dohledem
 • 00:03:11 karvinské nemocnice s poliklinikou.
 • 00:03:13 S primářkou tamního
  dětského oddělení
 • 00:03:15 dnes o výzkumu mluvila
  kolegyně Markéta Radová.
 • 00:03:19 -Vaše oddělení se toho účastnilo,
  jak se vybíraly maminky do výzkumu?
 • 00:03:26 -Maminky byly vybrány
  na gynekologických ambulancích
 • 00:03:32 v době svého těhostenství.
 • 00:03:33 Jednalo se o 100 maminek,
  které byly osloveny.
 • 00:03:40 -Probíhaly na vašem oddělení
  odběry?
 • 00:03:43 -Probíhaly odběry materiálů,
  které se hodnotily.
 • 00:03:47 Byla to pupečníková krev, moč,
  mateřské mlíčko a po porodu.
 • 00:03:56 -Tým doktora Šráma přináší
  průběžné výsledky,
 • 00:04:00 které naznačují poškození
  genetické výbavy dětí,
 • 00:04:07 možné oslabení imunity
  a vliv na vývoj mozku.
 • 00:04:11 Překvapují vás taková zjištění?
 • 00:04:14 -Myslím, že ne,
  že jsme to všichni čekali.
 • 00:04:17 Všichni víme, že vzduch,
  který dýcháme a to, kde žijeme,
 • 00:04:23 tak je zatíženo špatným ovzduším.
 • 00:04:27 Výsledky nejsou překvapivé.
 • 00:04:33 -Vědci poukazují na to,
  že škodlivý vzduch,
 • 00:04:34 který dýcháme ve značné míře,
  nejvíc v republice,
 • 00:04:37 tak ovlivňuje zdraví
  a organismus dítěte už v době,
 • 00:04:43 kdy je v těle matky.
 • 00:04:46 Mohou nastávající maminky
  nějakým způsobem
 • 00:04:48 omezit vliv špatného ovzduší?
 • 00:04:51 Měly by se na to zaměřit?
 • 00:04:57 -Maminky mohou ovlivnit
  špatné ovzduší tím,
 • 00:05:00 že budou chodit častěji na hory,
 • 00:05:03 nebudou se vystavovat
  zakouřeným restauracím,
 • 00:05:07 nebudou korzovat
  v sobotách a nedělích v OC apod.
 • 00:05:14 Mohou se přestěhovat
  do čistého ovzduší.
 • 00:05:17 Jinak se to nedá ovlivnit.
 • 00:05:22 -Co vliv stravování,
 • 00:05:24 vědci zčásti zkoumali
  i vliv zeleniny,
 • 00:05:28 mohou to nějak omezit?
 • 00:05:39 -Dobře se stravovat
  je považováno za dobré.
 • 00:05:43 Nemyslím si ale,
 • 00:05:47 že by to mělo až tak výrazný vliv
  v souvilosti s ovzduším.
 • 00:05:50 Mělo by se jíst hodně ovoce,
  zeleniny, vlákniny.
 • 00:05:54 Přiměřeně pít apod.,
  je to dnešní zdravý životní styl.
 • 00:06:04 Dnes se to snaží
  téměř všichni dodržovat,
 • 00:06:08 kterým záleží na svém zdraví.
 • 00:06:10 Nemělo by to mít žádný vliv
  s ovzduším.
 • 00:06:19 -Potkáváte se s tím,
  že by kvůli špatnému ovzduší
 • 00:06:23 byly děti častěji nemocné?
 • 00:06:26 -V našem kraji
  jsou všeobecně děti více nemocné.
 • 00:06:29 Prokázala to studie Dr. Šráma.
 • 00:06:36 Děti u nás jsou častěji nemocné
  než děti v JČ kraji.
 • 00:06:48 Vnímáme to tak,
  že v určitých měsících v roce,
 • 00:06:52 jsou nemoci výraznější.
 • 00:06:56 Hlavně na podzim a v zimě,
  kdy je ovzduší obzvlášť špatné.
 • 00:07:01 Záleží i na počasí
 • 00:07:02 a povětrnostních
  a rozptylových podmínkách.
 • 00:07:09 -Jaké typy onemocnění se objevují?
 • 00:07:12 -Jedná se hlavně
  o respirační onemocnění,
 • 00:07:13 bronchitidy
  a další dlouhotrvající kašle.
 • 00:07:17 Pediatři si mnohdy neví rady,
  obtěžují maminky i děti.
 • 00:07:23 Může se to táhnout i 2-4 měsíce.
 • 00:07:27 Jde především
  o nemoci dýchacího systému.
 • 00:07:41 -15 mil. Kč požaduje
  za pozemky nedaleko centra Krnova
 • 00:07:44 jejich vlastník.
 • 00:07:45 Město by na nich chtělo vybudovat
  menší průmyslovou zónu
 • 00:07:48 pro místní podnikatele.
 • 00:07:49 I o odkupu dnes jedná
  krnovské zastupitelstvo.
 • 00:07:55 -Celkem 5 hektarů pozemků
  po bývalé slévárně
 • 00:07:57 leží v Krnově nevyužito
  už několik let.
 • 00:07:59 Město si zde nechalo udělat průzkum,
  který ukázal,
 • 00:08:02 že se zde nachází nebezpečný odpad.
 • 00:08:05 Majitel jej podle radnice
  odklidit nechce.
 • 00:08:08 Pozemky chtěl Krnov na vybudování
  menší zóny pro místní podnikatele.
 • 00:08:13 -V tuto chvíli
  je asi záležitost mimo hru,
 • 00:08:15 protože stávající majitel
  má za úkol uklidit to řádně,
 • 00:08:20 aby tam nebyla
  žádná ekologická zátěž,
 • 00:08:22 která tam v tuhle chvíli je,
  a kdybychom přistoupili k nákupu,
 • 00:08:26 tak by to bylo o velkých penězích.
 • 00:08:29 -Je zájem místních podnikatelů,
  aby se rozrůstali.
 • 00:08:32 Bohužel Krnov nemá možnost
  jim nějaký prostor
 • 00:08:36 nebo plochu nabídnout k tomu,
  aby se rozrostli,
 • 00:08:39 a tudíž se domníváme,
  že tohle je správná cesta.
 • 00:08:43 -Zastupitelé dnes také projednávají
  rekonstrukci místního koupaliště.
 • 00:08:46 Ve hře jsou 2 varianty,
  prostá renovace, nebo biotop.
 • 00:08:49 Cena oprav je od 18 mil. Kč
  za biotopovou verzi
 • 00:08:53 po 30 mil. Kč za prostou
  rekonstrukci se zábavními prvky.
 • 00:08:58 -Od začátku bylo jasné,
  že za uvedené finanční prostředky
 • 00:09:00 je potřeba pořešit stav
 • 00:09:02 zejména bazénové vany
  a technologii,
 • 00:09:04 co se týče návazných prostor,
  parkování apod.,
 • 00:09:07 to je úplně samostatný příběh,
  který bude řešen zvlášť.
 • 00:09:12 -Co nás na druhou stranu
  trochu mrzí
 • 00:09:13 a považujeme to za nešťastné,
 • 00:09:15 že se znova bavíme
  jen o prosté opravě stávající vany
 • 00:09:21 a neřešíme celý areál
  jako celek.
 • 00:09:24 -Obě varianty jsou polovičaté
  a rozhodně nebudeme hlasovat
 • 00:09:27 pro polovičatá řešení,
  takže požadujeme,
 • 00:09:28 aby se jakákoliv varianta
  dopracovala.
 • 00:09:33 -A autor reportáže, Jan Pirkl,
  sledoval dnešní zasedání
 • 00:09:37 přímo na místě,
 • 00:09:39 Jene, jak se zastupitelé
  nakonec rozhodli?
 • 00:09:53 -Vrátil jsem se ze zasedání
  zastupitelstva.
 • 00:09:58 Ještě bude probíhat.
 • 00:10:13 Co se týká pozemků pod slévárnou,
  tak tam neodsouhlasili investici za
 • 00:10:22 15 mil. Kč. Bude se čekat do jara
  na odkupy.
 • 00:10:35 Co se týče bazénu, tak schválili
  jen minimální většinou.
 • 00:10:41 Rekonstrukce by měla začít.
 • 00:10:45 -V Ostravě-Vítkovicích začalo
  fungovat nové poradenské pracoviště.
 • 00:10:47 Otevřela ho Restrukturalizační
  agentura ve spolupráci
 • 00:10:50 s Krajskou hospodářskou komorou.
 • 00:10:52 Odborníci jsou připraveni nabídnout
  pomoc věřitelům společnosti OKD,
 • 00:10:56 holdingu Vítkovice,
  ale i dalších zadlužených firem.
 • 00:10:59 Pomoc při řešení
  ekonomických problémů
 • 00:11:01 tady dostanou bezplatně.
 • 00:11:04 -Řešení může být různého druhu,
  můžou být věci,
 • 00:11:07 že se podaří zachránit firma
  jako taková
 • 00:11:09 nebo se s někým spojí,
  to bude záviset od toho,
 • 00:11:15 jaké příběhy,
  jak se s oblibou říká, sejdou,
 • 00:11:18 těžko říct,
  jak to bude probíhat.
 • 00:11:27 -Určitě je to výhodná cesta,
  sami nevíme, jaké bychom
 • 00:11:31 měli slovo. Určitě přivítáme
  pomoc agentury,
 • 00:11:35 a je to dobrá cesta.
 • 00:11:43 -9 let staré autobusové nádraží
 • 00:11:44 za desítky milionů korun
  ve Frýdku-Místku se zřejmě zruší.
 • 00:11:47 Politici na radnici totiž chtějí
  ve městě zřídit nový dopravní podnik
 • 00:11:51 a na místě současného nádraží
  by mělo vzniknout jeho zázemí.
 • 00:11:55 Opozice si ale myslí,
 • 00:11:56 že by se peníze
  měly investovat jinde.
 • 00:12:01 -Téměř 64 mil. Kč
  investovalo město
 • 00:12:03 před časem
  do tohoto autobusového nádraží.
 • 00:12:06 Po 9 letech ho ale nejspíš zruší
  a přesune jinam.
 • 00:12:09 Na přestavbu zázemí
  nového dopravního podniku
 • 00:12:11 bude potřebovat dalších 30 mil. Kč.
 • 00:12:15 -Zmizí příjezdové
  a odjezdové nástupiště,
 • 00:12:16 zůstane tady jedna zastávka,
  abychom to místo obsloužili.
 • 00:12:20 Měla by tady vzniknout krytá garáž
  pro případné opravy.
 • 00:12:25 -Největší stavební úpravy
  by se měly dělat tady v čekárně
 • 00:12:28 na autobusovém nádraží.
 • 00:12:30 Ta by se měla změnit na šatny
 • 00:12:32 pro řidiče
  nového dopravního podniku.
 • 00:12:35 Z 8 různých variant
  představitelé města vybrali
 • 00:12:37 právě toto místo za nejlepší.
 • 00:12:39 Ušetří jim to prý peníze.
 • 00:12:40 Řidiči nebudou muset po městě
  přejíždět s prázdnými autobusy.
 • 00:12:44 -Alfa a omega jsou finance,
  máme propočítáno,
 • 00:12:47 že kdyby tady bylo zázemí
  dopravního podniku,
 • 00:12:50 tak bude nejmenší počet
  přejezdových kilometrů.
 • 00:12:53 -Opozice by ale peníze,
  které chce radnice investovat
 • 00:12:55 do dopravního podniku,
  použila jinak.
 • 00:12:58 -Peníze bychom určitě
  využili jinde,
 • 00:13:03 není našim cílem
  dopravní podnik zřizovat.
 • 00:13:06 Bohužel tady to je v rukou města
  a současné koalice.
 • 00:13:09 Myslíme si, že by občané
  daleko více využili
 • 00:13:11 snížení daně z nemovitosti.
 • 00:13:12 -24,5 mil. Kč zaplatila
  za současné autobusové nádraží EU.
 • 00:13:16 Politici tvrdí,
  že vracení dotací nehrozí.
 • 00:13:19 -Obecně udržitelnost projektu
  je okolo 5 let,
 • 00:13:21 takže tady jsme daleko
  za touto hranicí.
 • 00:13:24 -Pokud všechny plány vyjdou,
  vydělají na tom nejvíce cestující.
 • 00:13:27 Nové autobusové nádraží
  by totiž mělo vzniknout
 • 00:13:29 před tím vlakovým.
 • 00:13:31 Jasněji by mělo být do půl roku,
 • 00:13:33 až bude hotová celá studie
  proveditelnosti.
 • 00:13:40 -Na skládkách komunálního odpadu
  končí stále velké množství textilu.
 • 00:13:43 Lidé jej neumějí třídit
  v takovém rozsahu,
 • 00:13:45 jako třeba papír,
  plast nebo sklo.
 • 00:13:47 Počet kontejnerů na třídění textilu
  přitom stále roste,
 • 00:13:51 a to nejen v MS kraji.
 • 00:13:53 O použité oblečení mají zájem
  především charitativní organizace,
 • 00:13:57 ale také průmyslové podniky,
  které jej používají k další výrobě.
 • 00:14:02 -Popelnice na plast,
  sklo a papír.
 • 00:14:04 Ta na použitý textil
  ale na tomto místě chybí.
 • 00:14:08 A tak lidé zvolí
  nejjednodušší variantu
 • 00:14:12 a třeba nošené tričko vyhodí
  do komunálního odpadu.
 • 00:14:13 -Textil v rámci celého
  komunálního odpadu tvoří 10 %.
 • 00:14:16 U nás ve sběrných dvorech,
  v každém z nich,
 • 00:14:19 máme takový kontejner
  od Diakonie Broumov,
 • 00:14:23 je to taková spolupráce.
 • 00:14:24 Pracovníci diakonie
  pak textil třídí.
 • 00:14:30 -Mimo sběrné dvory
  je pak po Ostravě rozmístěno
 • 00:14:32 dalších 90 kontejnerů.
 • 00:14:34 Ty kromě Diakonie Broumov
  patří také Armádě Spásy.
 • 00:14:38 Do těchto sběrných kontejnerů
  by měli lidé vyhazovat
 • 00:14:40 pouze suchý a čistý textil
  zabalený v igelitových taškách.
 • 00:14:45 -Každý kus se zkontroluje,
 • 00:14:46 jestli není oblečení špinavé,
  mokré nebo nemá jiné vady.
 • 00:14:53 -Vybrané oblečení
  pak pracovníci Armády Spásy
 • 00:14:55 nabalí do připravených pytlů
  a rozvezou po střediscích.
 • 00:14:59 -Letos máme vybráno
  zhruba 380 tun oblečení.
 • 00:15:02 Dvě třetiny jdou
  do sociálních služeb
 • 00:15:07 a jedna třetina
  do textilního zpracování.
 • 00:15:12 -Použité oblečení a nejen to,
  mohou nosit lidé
 • 00:15:14 také do charitních šatníků.
 • 00:15:16 Charita ročně v rámci celé ČR
  vybere zhruba 800 tun textilu.
 • 00:15:20 Jeho použitelnost
  se ale podle mluvčího charity
 • 00:15:22 Jana Oulíka velmi liší.
 • 00:15:25 -Šatníků má charita povícero,
  má jich 75 v celé ČR.
 • 00:15:30 V každém regionu
  je to trochu jiné,
 • 00:15:34 ale to číslo kolísá od 0 do 70 %.
 • 00:15:40 -Problematikou třídění textilu
  se dlouhodobě zabývá
 • 00:15:42 i Ministerstvo životního prostředí.
 • 00:15:44 Podle něj na skládkách
  komunálního odpadu
 • 00:15:46 skončí ročně v celé zemi
 • 00:15:48 zhruba 180 až 200 tisíc tun
  textilního odpadu.
 • 00:15:53 -Považujeme textilní odpad
  za jeden z druhů odpadů,
 • 00:15:55 které je nutné řešit
  a pokusit se ho odklonit od toho,
 • 00:15:59 aby se dostal do černých popelnic.
 • 00:16:03 Tzn., do komunálního odpadu,
 • 00:16:05 kde už se s ním těžko
  dá dělat něco pozitivního.
 • 00:16:11 -Státní fond životního prostředí
  v těchto dnech uzavřel výzvu
 • 00:16:16 Operačního programu
  Životní prostředí,
 • 00:16:17 která nabídla žadatelům dotace
  na projekty zaměřené
 • 00:16:19 na odpadové hospodářství.
 • 00:16:21 Další plánuje už v příštím roce.
 • 00:16:23 Do roku 2020 je v něm pro tyto účely
  vyčleněno 12 mld. Kč.
 • 00:16:32 -V další části dnešních
  UDÁLOSTÍ V REGIONECH se zaměříme
 • 00:16:33 na státní rozpočet,
  právě dnes velmi aktuální téma.
 • 00:16:37 Co přinese našemu regionu,
  kdo si polepší a kdo ne,
 • 00:16:40 se dozvíte už za chvíli,
 • 00:16:42 z reportáží Markéty Radové
  a Ivy Piskalové.
 • 00:16:47 A Lucie Křížková vás pozve
  na výstavu nazvanou "Existenz"
 • 00:16:50 ostravského výtvarníka
  Marka Nenutila.
 • 00:16:52 Jak vypadá jeho tvorba?
 • 00:16:54 Pokud vás to zajímá,
 • 00:16:55 musíte vydržet
  až do konce dnešní relace.
 • 00:17:03 -Rodiny v Česku si příští rok
  příliš nepolepší.
 • 00:17:05 Vyplývá to z návrhu
  státního rozpočtu,
 • 00:17:07 který dnes schvalují poslanci.
 • 00:17:11 Stát sice chystá daňové slevy
  pro druhé a třetí dítě,
 • 00:17:12 ale to je jen okrajová pomoc.
 • 00:17:14 Rodin s více než 2 dětmi v zemi,
  a to i v MS kraji,
 • 00:17:17 dlouhodobě ubývá.
 • 00:17:19 Jejich členové volají po větším
  zatraktivnění ze strany státu.
 • 00:17:25 -5 dětí přináší manželům Parmovým
  z Ostravy nejen radost,
 • 00:17:27 ale i potřebu pečlivě počítat.
 • 00:17:29 Ať už v uspořádání domu.
 • 00:17:32 -Sára nahoře,
  tady se vyspí dva,
 • 00:17:35 protože to je 1,2 m
 • 00:17:37 a Matýsek má tady
  ještě vysouvací postýlku.
 • 00:17:41 ...nebo při plánování toho,
  co si mohou dovolit a co už ne.
 • 00:17:44 -Kupujeme, co je třeba,
 • 00:17:46 rozpočet mezi 40-50 tis. Kč
  vždycky bude.
 • 00:17:54 -Adam podniká v oblasti médií
  a překladatelství.
 • 00:17:56 Díky dětem dostává od státu
  jednou ročně úlevu na daních.
 • 00:18:00 Co jim ale s manželkou chybí,
 • 00:18:01 je slabá nepřímá podpora
  velkých rodin.
 • 00:18:04 -To je to,
  o čem se bavíme s manželkou,
 • 00:18:06 až skoro nějaké diskriminace
  vícečetných rodin,
 • 00:18:10 když je rodinné vstupné,
 • 00:18:14 tak pro vícečetné rodiny
  musíme doplácet
 • 00:18:17 nebo při cestování.
 • 00:18:22 -Velká rodina
  totiž vyžaduje větší auto.
 • 00:18:25 -Třeba nějaký příspěvek
 • 00:18:26 nebo nějaká úleva
  by určitě pomohla.
 • 00:18:30 -Při hře na hudební nástroje
  nebo při výuce cizích jazyků
 • 00:18:32 manželé využívají
  svých vlastních dovedností.
 • 00:18:35 A částečně učí děti doma.
 • 00:18:38 -Byly určitě i kroužky,
  které byly nákladnější
 • 00:18:39 a které si dovolit nemůžeme
  nebo nechceme, třeba lyžování.
 • 00:18:43 -Cestou ke zlepšení by podle něj
 • 00:18:46 mohla třeba větší státní podpora
  neziskovek,
 • 00:18:48 které zájmové kroužky organizují.
 • 00:18:50 -Ahoj, pěkný den ve škole.
 • 00:18:53 -Zatím 3 z jejich dětí
  chodí na základní školu,
 • 00:18:56 mladší dvě do školky.
 • 00:18:58 Až budou na střední,
  chtějí je rodiče motivovat k tomu,
 • 00:19:00 ať si peníze začnou vydělávat samy
 • 00:19:02 a jejich přísun
  neberou jako samozřejmost.
 • 00:19:07 -Nový státní rozpočet očekávají
  s nadějí taky zdravotníci z kliniky
 • 00:19:15 Anesteziologie, resuscitace
  a intenzivní medicíny FN Ostrava.
 • 00:19:18 I tady, na jednom
 • 00:19:21 z nejšpičkovějších
  českých pracovišť,
 • 00:19:23 se totiž potýkají
  s nedostatkem personálu.
 • 00:19:25 Hlavně sester.
 • 00:19:27 -Jsem po noční.
 • 00:19:29 -A co teď budete dělat?
 • 00:19:30 -Půjdu domů a nabrat síly
  na další noční.
 • 00:19:33 -Doktor Žvaka je v nemocnici
  už 24 hodin,
 • 00:19:36 než odejde domů,
  čeká ho ještě porada
 • 00:19:38 a poslední konzultace na oddělení.
 • 00:19:41 -Volala rodina?
  -Volala.
 • 00:19:43 -Včera jsem informoval
  o stavu maminku.
 • 00:19:48 -Jak Žvaka pracoval několik let
  v nemocnici ve Velké Británii,
 • 00:19:50 netají se tím,
  že to udělal hlavně kvůli penězům.
 • 00:19:53 Po 10 letech od promoce
  založil rodinu
 • 00:19:56 a rád by bydlel ve svém.
 • 00:19:58 -Pacientka vydržela téměř
  celý den na T-systému,
 • 00:20:00 na noc měla na odpočinutí sípap.
 • 00:20:03 -Navýšení platu od Nového roku
  mezi zdravotníky je tématem,
 • 00:20:06 i protože odchod z oddělení
  i kvůli penězům
 • 00:20:09 ohlásilo dalších 5 sester.
 • 00:20:11 Když k vám přijde po škole sestra,
  kolik jí můžete dát?
 • 00:20:14 -Sestra po škole má 17870 Kč.
 • 00:20:17 Sestřičky jsou rády,
  když dělají víkendy,
 • 00:20:19 když můžou dělat noční, svátky.
 • 00:20:21 -K tomu bych mohla říct,
  že nerady,
 • 00:20:25 rády bychom byly s rodinami,
  ale bez toho je mzda
 • 00:20:29 v půměru o 5-6 tis. Kč nižší.
 • 00:20:33 -Kdybychom nesloužili,
  tak bychom se dostali
 • 00:20:35 k průměrnému platu v ČR.
 • 00:20:38 -Kolik služeb si berete za měsíc?
 • 00:20:39 -4-5 služeb,
  výjimečně 6.
 • 00:20:41 24hodinových služeb,
  mám minimálně jednu týdně.
 • 00:20:45 -Zatímco sestry jsou
  10% zvýšením platu přesvědčené,
 • 00:20:48 lékaři jejich optimismus nesdílí.
 • 00:20:52 -Jsem trochu pesimista,
  co se týče víry.
 • 00:20:55 Jistě tam něco bude,
  ale 10 % se nám zdá
 • 00:20:59 jako tak velký objem,
  že moc nevěříme,
 • 00:21:02 že bude zdroj.
 • 00:21:04 -Myslím, že 10 % nebude něco,
  kvůli čemu by někdo nastoupil
 • 00:21:08 do zdravotnictví
  nebo se stal lékařem, sestrou.
 • 00:21:11 Nemyslím si, že nás to vytrhne,
  i když je to slušné.
 • 00:21:20 -Těžká nákladní auta budou mít
  od příštího týdne zákaz vjezdu
 • 00:21:22 do okolí centra Olomouce.
 • 00:21:24 Radnici se podařilo prosadit
  omezení pro auta
 • 00:21:27 s hmotností nad 6 tun.
 • 00:21:28 Vedení města přitom
  už dříve neuspělo s žádostí
 • 00:21:31 na úplný zákaz nákladní dopravy
  v celé Olomouci.
 • 00:21:34 S úplným omezením nesouhlasilo
  především několik místních firem.
 • 00:21:37 Zákaz bude platit pro území
  vymezené mj. ulicemi Litovelská,
 • 00:21:41 Ferstrova, Velkomoravská,
  Komenského a Dobrovského.
 • 00:21:45 Na časté průjezdy nákladních aut
 • 00:21:47 si místní obyvatelé
  stěžovali dlouhodobě.
 • 00:21:51 -Toto opatření by mělo začít
  platit od 15. prosince.
 • 00:21:53 Souvisí to s tím,
  že jsou teď postupně instalovány
 • 00:21:56 dopravní značky,
  ať už v centru města
 • 00:21:59 nebo na příjezdových komunikacích
  do města.
 • 00:22:02 -Bolesti, komplikace a hlavně nemoc,
  která se postupně zhoršuje,
 • 00:22:06 chronicky nemocných přibývá.
 • 00:22:08 Zdravotní pojišťovny
  by měly dostávat víc peněz
 • 00:22:11 na jejich léčbu.
 • 00:22:12 Zákon z dílny
  Ministerstva zdravotnictví
 • 00:22:14 poslanci poslali
  do závěrečného schvalování.
 • 00:22:17 Kolik stojí nejdražší pacient
  a jak se žije s chronickou nemocí?
 • 00:22:20 Odpoví Jakub Železný v UDÁLOSTECH.
 • 00:22:29 Dekorativní obrazy
  považuje za tapety.
 • 00:22:31 Ostravský výtvarník Marek Nenutil
  chrlí své epické příběhy
 • 00:22:34 pod pseudonymem Openmindz360.
 • 00:22:37 Jeho kolážovité obrazy
  připomínají temnou grotesku,
 • 00:22:40 thriller nebo absurdní drama.
 • 00:22:42 Výstavu ve Slezskoostravské galerii
  pojmenoval "Existenz".
 • 00:22:48 -Hospodský, kosmonaut
  černoch a hasič.
 • 00:22:50 Bizarní svět Marka Nenutila
  má nekonečné obzory.
 • 00:22:53 Zachmuřené bytosti
  a opuštěné prostory
 • 00:22:56 jsou jeho odpovědi na ekologii
  a lidstvo samo.
 • 00:23:00 -Když se člověk podívá na zprávy,
  co se tam vysílá všechno,
 • 00:23:04 od různých válek
  po nějakou ekologii, politika
 • 00:23:11 a že to končí třeba zvířátky,
  tak k tomu to přirovnávám,
 • 00:23:16 tak to na plátnech je,
  na tvorbě.
 • 00:23:19 Někdo říká,
  že to vypadá jako zombík,
 • 00:23:21 ale já v tom zombíka nevidím,
  je to třeba nějaký politik.
 • 00:23:26 -V příbězích z letošního roku
  se odráží
 • 00:23:27 i jeho 3měsíční pobyt v Americe.
 • 00:23:30 -Chci tím vyjádřit nespokojenost
  z toho světa,
 • 00:23:37 proto jak jsem říkal,
  že bych nechtěl malovat
 • 00:23:41 jen nějaké plochy,
  to by mě absolutně neuspokojovalo.
 • 00:23:44 -Oč víc ho děsí představa
  konce světa,
 • 00:23:45 o to víc ho umí uchvátit
  lidské dlaně
 • 00:23:47 nebo obličej cizí ženy.
 • 00:23:49 Fotky dolepuje a přemalovává.
 • 00:23:51 -Tady ta tvář je taky dolepená,
  to je asi předválečný časopis
 • 00:23:55 ze 40. let.
 • 00:23:58 To je moje kombinovaná technika,
  kde mám spoustu materiálu z bazarů.
 • 00:24:02 Třeba fotek mám plnou bednu.
 • 00:24:06 Hlavně je to takové zajímavé,
  příběhy na fotografiích,
 • 00:24:09 kde můžou být lidí,
  kde jim je konec.
 • 00:24:11 Je to super, baví mě to.
 • 00:24:15 -V ateliéru mezi fotkami lidí
  a starých motorů
 • 00:24:17 tráví téměř všechen svůj čas.
 • 00:24:19 Po ostravské výstavě přesune
  své existenciální panoptikum
 • 00:24:21 do pražské The Chemistry Gallery.
 • 00:24:27 -Takové byly UDÁLOSTI V REGIONECH,
  hezký zbytek večera.
 • 00:24:29 Skryté titulky:
  Lucie Richterová
  Kateřina Pekárková

Související