iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 8. 2014
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
1406
zhlédnutí

Události v regionech (Ostrava)

Aktivisté kritizují úřady kvůli obchvatu Frýdku-Místku — Rozhovor s Irenou Krzyžánkovou, vedoucí projektového týmu R48, ŘSD Ostrava — Opravy škol finišují — Uzavření dopravní tepny v Prostějově — Město zaplavila vlna běžců — Jeden z aktérů metanolové kauzy na svobodě — Život s Parkinsonem — Lupič v dámské paruce dopaden — Rekonstrukce rozária v Olomouci — 120 let městská hromadné dopravy v Ostravě

27 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Protesty ekologů ve Frýdku-Místku.
 • 00:00:09 Vadí jím malá výsadba dřevin,
  která má nahradit
 • 00:00:12 stromy a keře pokácené
  kvůli obchvatu.
 • 00:00:15 Jak se hájí úřady?
 • 00:00:19 Renovace tříd i školních budov.
  Prázdniny jsou obdobím oprav.
 • 00:00:23 Kolik milionů na ně kraje uvolnily?
 • 00:00:29 Dlouhé kolony v centru Prostějova.
 • 00:00:31 Začala rekonstrukce nejvytíženější
  silnice ve městě.
 • 00:00:35 Jak projet centrem?
 • 00:00:37 Město čekají i další uzavírky.
 • 00:00:46 Vítám vás u pondělních
  Událostí v regionech.
 • 00:00:49 Provede vás Helena Dohnalová.
  Dobrý večer.
 • 00:00:53 Další možné komplikace
  při přípravě stavby obchatu
 • 00:00:57 Frýdku-Místku.
 • 00:00:58 Ekologické sdružení
  Děti Země kritizuje údajné
 • 00:01:01 nízké množství náhradní výsadby
  za stromy a keře
 • 00:01:05 pokácené na trase obchvatu.
 • 00:01:07 Aktivisté také protestují
  proti vedení trasy
 • 00:01:10 přes údolí řeky Morávky.
 • 00:01:12 Úřady tvrdí, že všechna povolení
  jsou v souladu s posudky
 • 00:01:16 o vlivu stavby
  na životní prostředí.
 • 00:01:19 Několik už dříve pokácených stromů,
  dva zbourané domy
 • 00:01:23 a jen náznak budoucí trasy
  frýdeckomísteckého obchvatu.
 • 00:01:26 Zatímco na polích přírodních
  se teď nic neděje,
 • 00:01:29 na polích úředních se vedou spory
  o zeleň.
 • 00:01:31 Dvě odvolání podali ekologičtí
  aktivisté z Dětí Země.
 • 00:01:34 Náhradních dřevin
  za 4 000 pokácených kusů
 • 00:01:37 bude podle nich příliš málo.
 • 00:01:40 Náhradní výsadba byla uložena
  asi jenom poloviční
 • 00:01:42 a dokonce ta výsadba by se měla
  provést až do pěti let,
 • 00:01:46 což je pro nás šok.
 • 00:01:48 Jsou úseky, které jsou vhodnější
  pro náhradní výsadbu
 • 00:01:51 než úseky jiné.
 • 00:01:53 V konečném důsledku ale bude
  ta náhradní výsadba
 • 00:01:55 ještě větší než uváděl
  projekt ŘSD.
 • 00:02:00 Náhradní výsadba je stanovena
  v přiměřené výši a v místech,
 • 00:02:03 kde je nejpřínosnější.
 • 00:02:06 O námitkách aktivistů zatím
  nadřízené úřady nerozhodly.
 • 00:02:08 Děti Země by chtěly,
  aby nových dřevin a keřů
 • 00:02:11 místo pokácených
  zásadně přibylo.
 • 00:02:14 Jsme doporučili pětinásobek,
  ale máme zkušenosti
 • 00:02:17 z chráněných území, že se vysazuje
  i desetinásobek.
 • 00:02:20 Tento požadavek považujeme
  za zcela neaedkvátní,
 • 00:02:22 protože to už se přibližuje
  velikosti lesa.
 • 00:02:26 Ekologickým aktivistům se také
  nelíbí, že obchvat protne
 • 00:02:28 evropsky významnou lokalitu
  Niva Morávky.
 • 00:02:31 Námitky proti probíhajícímu
  stavebnímu řízení poslali
 • 00:02:34 v červenci na
  Ministerstvo dopravy.
 • 00:02:37 Dnes jsme vydali stavební
  povolení na část stavby
 • 00:02:39 obchvatu Frýdku-Místku,
  přičemž pokud by někdo
 • 00:02:42 s tímto stavebním povolením
  nesouhlasil,
 • 00:02:44 může podat rozklad.
 • 00:02:46 Děti Země už teď avizují,
  že tak určitě učiní.
 • 00:02:48 Zvažují také žaloby v případě,
  že by úřady zamítly
 • 00:02:50 jejich námitky proti podle
  jejich názoru
 • 00:02:52 malé náhradní výsadbě.
 • 00:02:57 A ve vysílání zdravím
  Irenu Krzyžánkovou,
 • 00:03:00 vedoucí projektového týmu
  silnice R48
 • 00:03:03 a ostravského ŘSD.
 • 00:03:07 Jak dlouho se už vedou spory
  o vedení trasy obchvatu
 • 00:03:12 Frýdku-Místku s ekologickými
  aktivisty
 • 00:03:15 a čeho se nejčastěji týkají?
 • 00:03:29 Stavba zajímá ekologické aktivisty
  od prvopočátku.
 • 00:03:38 Jádrem sporu je vedení trasy.
 • 00:03:40 Ta byla schválena.
 • 00:03:42 Teď už je trasa jasná, jak mohou
  současná odvolání
 • 00:03:44 a případné soudní tahanice
  ovlivnit samotnou
 • 00:03:46 stavbu obchvatu?
 • 00:03:54 Vždy mohou ovlivnit.
 • 00:04:05 Ovlivňuje termíny, přípravu stavby
  apod.
 • 00:04:13 Kdy předpokládáte,
  že se bude stavět
 • 00:04:15 a nakolik je to už jisté?
 • 00:04:24 K dnešnímu dni je vydáno stavební
  povolení.
 • 00:04:50 Jsou vyčleněné mostní objekty,
  druhá část - jejich stavební
 • 00:04:55 povolení je také povoleno.
 • 00:05:09 Kdy začne stavba?
 • 00:05:12 Snad příští rok.
 • 00:05:23 Co říkáte na argumenty aktivistů,
  že náhradní výsadba stromů a keřů
 • 00:05:26 je nedostatečná?
 • 00:05:32 Jejich argumenty jsou zajímavé.
 • 00:05:52 Způsob výpočtu náhrady, nevím, dle
  čeho to počítali, nesouhlasí.
 • 00:06:05 Stromy, které kácíme, vše bude
  nahrazeno.
 • 00:06:16 Necháváme to na orgánech státní
  správy, které jsou povinny
 • 00:06:17 rozhodnout.
 • 00:06:22 Děkuji.
 • 00:06:27 Základní školy využily
  letní prázdniny k rekonstrukcím.
 • 00:06:30 Např. v Olomouci dělníci
  opravovali všech 25 škol
 • 00:06:34 za více než 35 mil. Kč.
 • 00:06:37 Právě letní měsíce jsou
  pro opravy ideální.
 • 00:06:40 Mohou se opravovat nejen fasády
  školních budov,
 • 00:06:43 ale i renovovat třídy.
 • 00:06:50 Olomoucká ZŠ Rožňavská.
 • 00:06:51 Celá schovaná pod lešením.
 • 00:06:53 Na každém patře dělníci.
 • 00:06:55 Jedni vyměňují dřevěná okna
  za plastová,
 • 00:06:57 jiní rekonstruují vchodové dveře.
 • 00:07:00 Ředitel školy věří,
  že do začátku školy bude hotovo.
 • 00:07:03 Jde to?
 • 00:07:06 Nezbývá mi nic než ta víra,
  doufám, že alespoň vnitřní část
 • 00:07:09 ano a venku, to uvidíme
  1. září.
 • 00:07:13 Opravuje se už od dubna probíhá
  zateplení kompletní celé budovy.
 • 00:07:16 Dokonce i tělocvičny
  zatepluje se jedna ze střech.
 • 00:07:19 Celkově ve všech 25. školách
  byly na tyto účely
 • 00:07:23 vynaloženy prostředky ve výši
  5,6 mil. Kč a kromě toho
 • 00:07:28 máme 4 ZŠ, kde děláme
  velké rekonstrukce.
 • 00:07:34 V minulosti se školy snažily
  přes léto i nově vybavit učebny.
 • 00:07:36 Umožňovaly jim to peníze
  z dotací.
 • 00:07:37 Ty školy, které ještě potřebují
  např. nové tablety,
 • 00:07:42 vyčkávají do ledna.
 • 00:07:54 V minulosti se školy snažily
  přes léto i nově vybavit učebny.
 • 00:07:57 Umožňovaly jim to peníze
  z dotací.
 • 00:07:59 Ty školy, které ještě potřebují
  např. nové tablety,
 • 00:08:02 vyčkávají do ledna.
 • 00:08:04 V současné době nejsou žádné
  takové tituly využívány
 • 00:08:07 a takže spíš sledujeme
  a připravujeme se na to,
 • 00:08:11 že v novém plánovacím období
  využijeme možnosti
 • 00:08:14 s pomocí dotací dovybavit školy.
 • 00:08:17 A příští rok se školy mohou těšit
  na novou finanční injekci.
 • 00:08:20 Zřizovatelé škol budou moci totiž
  čerpat z národního fondu
 • 00:08:24 1,5 mld. Kč a z evropského fondu
  12 mld. Kč.
 • 00:08:28 Rozhodlo o tom
  Ministerstvo školství.
 • 00:08:33 Ústavní soud odmítl stížnost
  Zábřehu na Šumpersku
 • 00:08:36 ve sporu o pozemky
  s firmou Wanemi,
 • 00:08:39 která chce v průmyslové
  zóně postavit novou papírnu.
 • 00:08:42 Město s projektem
  nejprve souhlasilo,
 • 00:08:44 později však nové zastupitelstvo
  změnilo názor,
 • 00:08:47 kupní smlouvu mezi městem
  a firmou označilo
 • 00:08:50 za neplatnou a začaly
  vleklé spory.
 • 00:08:53 Rozhodnutí ústavního soudu
  teď ale potvrdilo,
 • 00:08:55 že firma Wanemi
  má na pozemky právo.
 • 00:09:00 Prostějov čekají tří týdenní
  dopravní komplikace.
 • 00:09:02 Kvůli opravám je od rána
  uzavřená Olomoucká ulice.
 • 00:09:05 Jedna z nejvytíženějších
  silnic odvádí auta
 • 00:09:08 z města na dálnici
  i do okolních vesnic.
 • 00:09:11 Denně tudy projedou
  desetitisíce aut.
 • 00:09:16 Dlouhé kolony aut,
  které popojíždějí
 • 00:09:18 několik minut metr
  po metru.
 • 00:09:20 Prostějov čeká podobný obrázek
  ještě další 3 týdny.
 • 00:09:23 A důvod?
 • 00:09:23 V sedm hodin ráno zavřeli
  dělníci Olomouckou ulici,
 • 00:09:26 začali opravovat jednu
  z nejvytíženějších dopravních tepen
 • 00:09:30 ve městě.
 • 00:09:35 Ode dneška budou
  Prostějované opravdu trpět,
 • 00:09:38 snažíme se, aby to bylo co možná
  nejkratší dobu.
 • 00:09:41 Řidiči ale opravy a komplikace
  většinou chápou.
 • 00:09:45 Dneska jsem už provedl první
  objížďku a musí se to hold spravit,
 • 00:09:48 takže člověk se musí tomu
  přizpůsobit.
 • 00:09:52 Kostelecká ulice.
 • 00:09:53 Jedna z objízdných tras.
 • 00:09:54 Aby se tady netvořily tak dlouhé
  kolony, bude svítit zelená
 • 00:09:57 na semaforech déle.
 • 00:10:00 Původní doba, která byla
  13 sekund je prodloužena na 23.
 • 00:10:04 Víc už ten okruh nesnese,
  to je maximální prodloužení,
 • 00:10:07 které šlo.
 • 00:10:08 Olomouckou ulicí denně projedou
  desetitisíce aut,
 • 00:10:11 to se projevilo i na špatném
  stavu silnice.
 • 00:10:14 Dnešní den se započalo
  s frézováním konstrukce
 • 00:10:16 žiličných vrstev a následovat
  bude výkop podloží.
 • 00:10:22 Dělníci postaví do 8. září
  na křižovatce Olomoucké,
 • 00:10:25 Sladkovského a Barákovy ulice
  třeba nové odbočovací pruhy,
 • 00:10:29 tak aby tady jezdila
  auta plynuleji.
 • 00:10:32 Vznikne tady semafory
  řízená křižovatka
 • 00:10:35 nově krom vlastního přejezdu
  tady bude po pravé straně
 • 00:10:38 z ulice Barákovy i průchod
  pro pěší,
 • 00:10:40 která už se tady rýsuje.
 • 00:10:41 Další komplikace přinese
  příští týden,
 • 00:10:43 kdy se tady začne opravovat
  železniční přejezd,
 • 00:10:46 a cestující budou muset
  mezi místním
 • 00:10:48 a Hlavním nádražím
  jezdit autobusy.
 • 00:10:55 Krajský soud v Ostravě
  v minulých dnech
 • 00:10:57 propustil z vazby 19letého mladíka,
  který v polovině července
 • 00:10:59 spolu se svým bratrancem zaútočil na
  zpěváka Michala Hrůzu.
 • 00:11:03 Do konfliktu s nimi se Hrůza d
  ostal 16. července
 • 00:11:07 na Stodolní ulici,
  když se je pokoušel uklidnit.
 • 00:11:09 Mladíci jej ale napadli
  a Hrůza skončil
 • 00:11:13 s krvácením do mozku
  v ostravské Městské nemocnici.
 • 00:11:16 Z té byl propuštěn minulý týden.
 • 00:11:18 Jeho léčba pokračuje v
  rehabilitačním zařízení
 • 00:11:21 v Čechách.
 • 00:11:22 Policie oba mladíky obvinila
  z ublížení na zdraví,
 • 00:11:25 mladší útočník zůstává stále
  ve vazbě.
 • 00:11:31 Přijít domů z práce,
  převléct se
 • 00:11:32 do sportovního oblečení,
  nazout si tenisky a vyběhnout.
 • 00:11:35 Scénář, který se čím dál
  častěji opakuje u běžných lidí.
 • 00:11:40 Vlna běžců a ne jen těch
  profesionálních zaplavila
 • 00:11:44 i MS kraj.
 • 00:11:47 Jaké si budeš brát tričko
  tohle nebo tohle?
 • 00:11:51 To černé si vezmu děkuji.
 • 00:11:54 Jakub intenzivně běhá
  už rok a půl,
 • 00:11:57 vedl ho k tomu
  horolezecký trénink.
 • 00:11:59 Poznat nové lidi,
  pobavit se a hlavně neběhat sám,
 • 00:12:01 právě proto vzniklo organizované
  běhání, které Jakub
 • 00:12:04 pravidelně pořádá víc
  jak půl roku.
 • 00:12:08 Přestal mě bavit ten běh samotný
  kolem řeky Odry,
 • 00:12:11 a tak jsem si řekl,
  že by bylo fajn poznat nové lidi
 • 00:12:14 a s nimi začít běhat a šířit
  tady to nadšenecké běhání.
 • 00:12:23 Bělský les, Pustkovec, Vratimov,
  běžecké trasy
 • 00:12:26 jsou každý týden jiné
  stejně tak
 • 00:12:28 jako jejich vzdálenosti.
 • 00:12:30 Skupinové běhání je veřejné,
  může se přidat každý,
 • 00:12:33 bez ohledu na věk,
  nebo naběhané kilometry.
 • 00:12:35 Základem je mít,
  ale kvalitní boty.
 • 00:12:39 Hlavní je mít chuť a vytrvat
  v tom běhu,
 • 00:12:41 protože začátky bývají těžké
  a je to potřeba překousnout
 • 00:12:45 a hlavně trpělivost to chce.
 • 00:12:49 Ahoj!
 • 00:12:57 Že je běh stále
  atraktivnější zálibou,
 • 00:12:59 svědčí neustálý nárůst běžců
  závodníků,
 • 00:13:02 zatím co před pěti lety
  se vysokohorských ultramaratonu
 • 00:13:05 účastnilo stovky závodníků dnes,
  už to jsou tisíce.
 • 00:13:12 Vytrvalostní běhání má
  v MS kraji dlouholetou tradici.
 • 00:13:14 Emil Zátopek nebo třeba
  Jiří Sýkora.
 • 00:13:16 Inspirace pro mladé vytrvalce,
  kteří reprezentují Ostravu
 • 00:13:19 právě v běhu
  na dlouhých tratích.
 • 00:13:27 Třeba v běhu na 1 500m
  s nejlepších pěti závodníků
 • 00:13:29 v ČR jsou 3 z Vítkovic.
 • 00:13:30 Běh je podle odborníků
  nejpřirozenější způsob
 • 00:13:32 jak si odpočinout po práci.
 • 00:13:57 Porovnávat své síly
  i to je motivací běžců.
 • 00:13:58 Také ve městech roste zájem
  o běžecké závody.
 • 00:14:00 Zatím co v roce 2010 půlmaraton
  běželo necelých
 • 00:14:03 2000 účastníků dnes se počet
  registrací blíží k 7 000.
 • 00:14:12 Parkinsonova choroba už není
  jen nemocí starších lidí.
 • 00:14:15 Přibývá pacientů,
  kteří onemocní onemocní
 • 00:14:18 ještě před 40. věkem života.
 • 00:14:20 Jaké má nemoc příznaky?
 • 00:14:21 Reportáž za chvíli.
 • 00:14:25 Parní tramvaj v ulicích Ostravy.
 • 00:14:27 Město si připomíná
  120 let veřejné dopravy.
 • 00:14:30 Připravuje velkolepé oslavy.
 • 00:14:38 Pavel Čaniga, jehož likérka
  Drak byla jedním z hlavních symbolů
 • 00:14:41 metanolové i lihové aféry,
  byl propuštěn na svobodu.
 • 00:14:44 České televizi to potvrdil
  jeho advokát
 • 00:14:48 i dozorující státní zástupce.
 • 00:14:50 Pavel Čaniga byl ve vazbě
  od letošního ledna,
 • 00:14:53 kdy byl zatčen s dalšími 14ti
  spolupracovníky
 • 00:14:57 podnikatele Radka Březiny,
  který ovládal tuzemskou
 • 00:15:00 lihovou mafii.
 • 00:15:02 Zlínský redaktor České televize
  Josef Kvasnička
 • 00:15:04 zjišťoval další podrobnosti.
 • 00:15:06 Josefe, jaké musel Čaniga
  složit záruky,
 • 00:15:09 aby neuprchnul do zahraničí?
 • 00:15:29 Musel sloužit kauci 0,5 mil. Kč.
 • 00:15:34 Bude také pod dohledem úředníka.
 • 00:15:45 Pominulo nebezpečí ovlivňování
  svědků.
 • 00:15:47 Byl společně s ním propuštěn
  z vazby ještě někdo,
 • 00:15:49 kdo figuroval
  při lednovém zatýkání?
 • 00:16:02 V lednu bylo zatčeno celkem 15 lidí.
 • 00:16:11 Na svobodě jsou zatím 3.
 • 00:16:21 Dva muži byli propuštěni bez kauce.
 • 00:16:28 Děkuji.
 • 00:16:32 Parkinsonova choroba.
 • 00:16:34 Mezi laiky rozšířená jako nemoc
  třaslavých rukou postihuje
 • 00:16:36 stále více mladých lidí.
 • 00:16:38 Její projevy má teď
  přiblížit kampaň,
 • 00:16:40 kterou do 6. českých
  a moravských měst
 • 00:16:42 připravilo sdružení lidí
  s touto diagnózou.
 • 00:16:44 Ode dneška je k vidění
  v nákupním centru
 • 00:16:46 v Ostravě - Třebovicích.
 • 00:16:49 Velký problém, který je,
  je vyplnit složenku,
 • 00:16:51 to je pro mě nemyslitelné,
  nebo formulář
 • 00:16:57 na úřadě.
 • 00:16:58 Roman Pošta podnikal,
  byl dobrovolným hasičem.
 • 00:17:00 Před osmi lety se mu ale začaly
  silně třást ruce.
 • 00:17:02 Po sérii vyšetření se ve svých
  36 letech dozvěděl,
 • 00:17:05 že má Parkinsonovu nemoc.
 • 00:17:08 Stejně jako jeho známá
  z Karviné Anna Koleková.
 • 00:17:10 Putovní výstavu si přišla
  prohlédnout mezi prvními.
 • 00:17:14 Parkinsonici nechtějí
  nikde chodit,
 • 00:17:16 uzavírají se do sebe,
 • 00:17:17 Nechtějí dát najevo,
  že mají tu nemoc,
 • 00:17:21 oni se stydí za to,
 • 00:17:23 protože ta nemoc opravdu
  hodně stigmatizuje.
 • 00:17:26 Není to nemoc důchodců.
 • 00:17:27 Udává se podle různých zdrojů,
  že cca 10 % Parkinsonových chorob
 • 00:17:32 začíná před 40. rokem života.
 • 00:17:35 Zatímco pro zdravého
  člověka je placení
 • 00:17:37 za zboží rutinní záležitost,
  tady máte účet.
 • 00:17:42 Pro Romana Poštu to je stres.
 • 00:17:44 I přesto se ale snaží dál pracovat
  a taky bojovat na úřadech za to,
 • 00:17:47 aby se lidem podobně postiženým
  jako on lépe žilo.
 • 00:17:50 Nemáme lázeňskou péči,
  vlastně nám zatim doposud
 • 00:17:53 náleží lázně jednou za život.
 • 00:17:58 Podle oficiálních údajů
  má zatím nevyléčitelnou
 • 00:18:00 Parkinsonovu chorobu v česku
  asi 15 tis. lidí,
 • 00:18:03 u dalších asi 5 tis.
  ji ale podle odborníků
 • 00:18:07 zatím lékaři neodhalili.
 • 00:18:10 Výstava život
  s Parkinsonovou nemocí
 • 00:18:11 zůstane v Ostarvě
  do konce prázdnin
 • 00:18:13 a potm bude putovat
  po několika českých městech
 • 00:18:15 a její poslední zastávkou
  bude 30. října parlament.
 • 00:18:23 24letého muže, který s dámskou
  parukou na hlavě
 • 00:18:26 počátkem července přepadl
  Komerční banku
 • 00:18:28 ve Frýdku-Místku,
  zatkli policisté.
 • 00:18:31 Doplatil právě na paruku,
  která jej měla maskovat
 • 00:18:34 a zabránit prozrazení.
 • 00:18:36 Na podezřelého upozornili
  policisty lidé z nedaleké Bašky,
 • 00:18:40 kteří si všimli,
  jak si před nákupním centrem
 • 00:18:43 neustále nasazuje
  a sundává dámskou paruku.
 • 00:18:47 Nechal se inspirovat kriminálkou
  v televizi,
 • 00:18:50 koupil si dámskou paruku
  a šel přepadnout banku
 • 00:18:52 ve Frýdku-Místku.
 • 00:18:54 Na pult položil igelitku
  s údajnou výbušninou a dopis.
 • 00:18:57 Beze slov pak z banky odešel.
 • 00:18:59 V dopise byla výzva,
  že paní má vzít peníze
 • 00:19:02 a zajít na smluvené místo,
  k tomu ještě nakreslil plánek,
 • 00:19:05 kde má paní s penězma jít.
 • 00:19:07 Úřednice z banky ihned
  kontaktovala policisty.
 • 00:19:09 Ti evakuovali přes 50 klientů
  a zaměstnanců banky.
 • 00:19:13 Pyrotechnici zjistili,
  že v tašce není výbušnina,
 • 00:19:15 ale jen kámen.
 • 00:19:17 Naši zaměstnanci jsou proškoleni
  pro případ přepadení pobočky.
 • 00:19:22 Pro pracovníky pobočkové sítě je
  Forma školení propracovanější
 • 00:19:27 a zahrnuje mnohé formy řešení
  situace.
 • 00:19:36 O 14 dnů později chtěl
  násilník znovu udeřit.
 • 00:19:38 Chtěl přepadnout někoho
  z nakupujících tady
 • 00:19:40 před supermarketem v Bašce.
 • 00:19:42 Se nám ozval anonym,
  který nás upozornil,
 • 00:19:44 že v obci Baška se pohybuje
  podezřelá soba
 • 00:19:45 a dokonce si zkouší paruku.
 • 00:19:48 O banky nebo pošty ztrácejí
  zločinci v MS kraji zájem.
 • 00:19:51 Oproti loňskému roku počet
  přepadených finančních institucí
 • 00:19:55 klesl trojnásobně.
 • 00:19:57 Policisté to připisují stále
  technicky dokonalejšímu
 • 00:20:00 zabezpečovacímu zařízení.
 • 00:20:06 Víc než pět lidí každý týden.
 • 00:20:08 Taková je bilance úmrtí
  na železnici jen pro letošní rok.
 • 00:20:12 Pokud trend vydrží,
  čeká Česko patrně smutný rekord.
 • 00:20:16 A čísla netvoří
  jen nešťastné náhody,
 • 00:20:19 ale i dobrovolná skoncování
  se životem.
 • 00:20:21 Téma pro dnešní Události.
 • 00:20:23 Na Jedničce a Čtyřiadvacítce.
 • 00:20:32 Olomoucké Rozárium se po desítkách
  let konečně dočká obnovy.
 • 00:20:35 Ta má začít už letos na podzim
  a stát má více než
 • 00:20:38 55 mil. Kč.
 • 00:20:40 Městu s ní pomohou
  Evropské dotace.
 • 00:20:43 Rozárium je po Bezručových
  a Smetanových sadech
 • 00:20:46 poslední částí olomouckých parků,
  které se rekonstrukce dočkají.
 • 00:20:52 Reprezentativní ale bez života.
 • 00:20:54 Lavičky, cesty i dětské hřiště
  v olomouckém Rozáriu
 • 00:20:57 nikdo nevyužívá.
 • 00:20:59 A to i přesto, že počasí
  k procházkám přímo vybízí.
 • 00:21:02 Vstup do něj je totiž zpoplatněný.
 • 00:21:04 A to většinu lidí odrazuje.
  Brzo by se to ale mělo změnit.
 • 00:21:09 Našim cílem je tento prostor
  otevřít zatraktivnit
 • 00:21:11 a to nejen pro obyvatele
  i studenty,
 • 00:21:15 kteří by tak mohli využít
  prostor pro relaxaci.
 • 00:21:19 Betonové terasy
  ze 70. min. stol.
 • 00:21:22 překryjí nové trávníky
  a dřevěné platy.
 • 00:21:24 Asfaltovou plochu
  pak nahradí fontána.
 • 00:21:29 Růže by tu však měly
  kvést stále.
 • 00:21:31 Je to druhé největší Rozárium
  v naší republice.
 • 00:21:34 Jeho sbírka je opravdu úctyhodná.
 • 00:21:36 Je tady celá řada odrůd růží,
  které jsou velmi vzácné.
 • 00:21:38 Po rekonstrukci bude
  možné do Rozária
 • 00:21:40 vstupovat celkem šesti branami.
 • 00:21:42 Propojí tak celé centrum města.
 • 00:21:44 Počítáme s tím že Rozárium
  po rekonstrukcu
 • 00:21:47 bude volně přístupné.
 • 00:21:49 Bude tam provozní doba,
  přes den otevřená
 • 00:21:52 a na noc zavírat proto,
  že jsou tam vzácné rostliny.
 • 00:21:56 V tuto chvíli je ve hře
  1. etapa,
 • 00:21:58 která je vyčíslena na 31 mil. Kč
  z této částky 85 % pokryjeme
 • 00:22:02 z prostředku ROP.
 • 00:22:07 Rozárium vzniklo
  v Olomouci v roce 1972,
 • 00:22:10 podle návrhu architekta
  Emila Zahradila.
 • 00:22:12 Ten se na nynějších úpravách
  se bude podílet znovu.
 • 00:22:15 Dělníci by zde měli začít pracovat
  do dvou měsíců.
 • 00:22:26 Přesně před 120. lety projela
  ostravskými ulicemi 1. tramvaj.
 • 00:22:29 Tehdy ještě parní lokomotiva
  spojovala Hlavní nádraží
 • 00:22:32 s Vítkovicemi.
 • 00:22:34 Elektrifikace se Ostrava dočkala
  o sedm let později
 • 00:22:37 a během století začaly
  ostravskými ulicemi
 • 00:22:40 projíždět trolejbusy
  a autobusy.
 • 00:22:43 Některé z téměř 30 vozů
  teď připravují nadšenci
 • 00:22:46 v ostravském depu
  na slavnostní jízdu
 • 00:22:49 městem v září.
 • 00:22:54 Tramvaj číslo 25 - vyrobili
  ji v roce 1919
 • 00:22:57 a ostravskými ulicemi projížděla
  až do začátku 70. let.
 • 00:23:01 Parta nadšenců z Kroužku
  přátel MHD ji opravuje,
 • 00:23:04 aby mohla znovu vyjet do ulic.
 • 00:23:06 Spíš než dnešní tramvaje
  ale připomíná vlak.
 • 00:23:11 V podstatě až do 30. let
  měla ostravská tramvaj
 • 00:23:14 status lokal a ten název přežil
  dodnes ve slově lokálka.
 • 00:23:26 Na projížďku se vydají
  ale i další skvosty
 • 00:23:29 z depozitáře - např. tramvaj
  vítkovických železáren
 • 00:23:32 zvaná Komárek.
 • 00:23:34 Ostravské tramvaje byly
  zajímavé i tím, že jezdily
 • 00:23:36 po bývalých železničních tratích,
  takže měly profil kol jako vlaky.
 • 00:23:42 Parní tramvaj byla v Česku
  unikátem - na páru jezdila
 • 00:23:44 už jen MHD v Brně.
 • 00:23:46 Právě první jízdu si DPO
  připomene 11. září.
 • 00:23:50 Vyjede z Hlavního nádraží
  konvoj historických tramvajích
 • 00:23:53 po první trase,
  kdy vyjeli tehdejší
 • 00:23:57 parní tramvaje.
 • 00:23:58 Tzn. z Hlavního nádraží
  přes Moravskou Ostravu
 • 00:24:00 až do Vítkovic.
 • 00:24:03 Parní tramvaje zůstaly
  do roku 1920 ale jen nákladní,
 • 00:24:05 což bylo další specifikum,
  nákladní doprava
 • 00:24:09 se udržela až do 70. let
  min. stol.
 • 00:24:14 Bylo těžké nahradit
  ten objem přepravy automobily.
 • 00:24:21 A o dva dny později se budou
  moci projet
 • 00:24:24 i návštěvnící martinovského depa.
 • 00:24:26 To znovu otevře své sbírky,
  ale jen dočasně.
 • 00:24:29 Město sice platí údržbu
  a provoz historických tramvají,
 • 00:24:32 třetí největší sbírka v Česku
  je ale celý rok schovaná v depech.
 • 00:24:37 Čítá tři desítky vozidel,
  většina je provozu schopná,
 • 00:24:39 a taky kulturní památkou.
 • 00:24:43 Již dva roky připravujeme projekt,
  je to projekt,
 • 00:24:47 který chceme zařadit do nového
  plánovacího období,
 • 00:24:52 protože teď ho už nestihneme.
 • 00:25:06 30 tramvají budou stát v depech
  dokud město nezíská
 • 00:25:08 200 mil. Kč na stavbu muzea.
 • 00:25:10 Pak by do ulic mohl Komárek
  nebo tramvaj T1 vyjíždět častěji.
 • 00:25:19 Události v regionech končí.
 • 00:25:20 Ty další uvidíte
  zase zítra v šest.
 • 00:25:22 Hezký večer.
 • 00:25:24 Skryté titulky:
  P. Sladká, K. Pekárková

Související