iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 6. 2020
18:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
4754
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:04 Co lidem pomáhalo
  v době karantény
 • 00:00:06 a jak předpovědět rozvoj nemoci.
 • 00:00:08 Známe výsledky výzkumů
  ohledně pandemie.
 • 00:00:12 Sportovní hala v Boskovicích
  bude v lokalitě Červená zahrada.
 • 00:00:15 Nahradí zchátralý hotel
  na kraji města.
 • 00:00:19 Spor o ochranu takzvané
  Moravské Amazonie.
 • 00:00:24 Odborníci jednali s Lesy ČR
  o dalším hospodaření
 • 00:00:26 v této lokalitě.
 • 00:00:33 Témata dnešních Událostí
  v regionech už znáte,
 • 00:00:35 teď přidáme podrobnosti.
 • 00:00:37 Hezký podvečer.
 • 00:00:39 Vědci v Česku už mají první
  výsledky výzkumu,
 • 00:00:41 ve kterém testovali přítomnost
  koronaviru v odpadních vodách.
 • 00:00:45 Potvrdilo se jim, že lidé
  s nemocí covid-19 můžou
 • 00:00:48 vylučovat části viru ve stolici.
 • 00:00:50 Odpadní vody zkoumali v 21 okresech,
  pozitivní výsledky vyšly zhruba
 • 00:00:54 v polovině z nich.
 • 00:00:56 Zjištění by v budoucnu mohlo
  sloužit ke včasnému varování
 • 00:00:59 obyvatel.
 • 00:01:04 Automatický odběrák.
 • 00:01:06 Přístroj, se kterým se běžně
  kontroluje, zda v čistírně
 • 00:01:08 funguje vše, jak má.
 • 00:01:10 Od dubna ale díky němu získávali
  výzkumníci vzorky
 • 00:01:13 ke speciální analýze.
 • 00:01:15 Zaměřili se v ní na přítomnost
  koronaviru v odpadních vodách.
 • 00:01:19 -Tak ještě tam dáme vložky,
  ať je bacilům dobře.
 • 00:01:22 -A teď po dvou měsících odebírání
  vzorků a jejich testování
 • 00:01:26 představili výzkumníci
  první výsledky.
 • 00:01:29 -Nám se podařilo analyzovat
  112 vzorků nečištěných
 • 00:01:32 odpadních vod, bylo to celkem
  z 33 čistíren odpadních vod
 • 00:01:34 po celé České republice.
 • 00:01:36 A zjistili jsme přítomnost
  koronaviru ve 12 % vzorků.
 • 00:01:40 -Vzorky z čistíren vědci odebírali
  primárně tam, kde byl zjištěný
 • 00:01:44 vyšší počet případů nemoci
  covid-19.
 • 00:01:46 Z 21 okresů byly pozitivní
  výsledky v devíti.
 • 00:01:50 Z toho v chebském, břeclavském
  a vyškovském byl koronavirus
 • 00:01:53 v odpadních vodách zmapován
  dokonce opakovaně.
 • 00:01:57 -Vzorky byly analyzovány
  metodou polymerázové
 • 00:02:00 řetězové reakce v reálném čase
  a v podstatě analýza
 • 00:02:04 jednoho vzorku nám zabírá
  dva až tři dny.
 • 00:02:07 -Výsledky, ke kterým došli
  výzkumníci v této laboratoři,
 • 00:02:09 teď chtějí vědci použít
  pro vytvoření takzvaného
 • 00:02:11 systému včasnému varování obyvatel
  před případnou další vlnou
 • 00:02:15 nemoci covid-19.
 • 00:02:17 Viry se totiž v odpadních vodách
  objevují dřív než
 • 00:02:20 u nemocného příznaky.
 • 00:02:21 Hygienici by se tak o výskytu
  nemoci v dané oblasti
 • 00:02:24 dozvěděli ještě dřív, než by
  lidé začali chodit k lékaři.
 • 00:02:30 Vytvoření systému ale ztěžuje
  počet čistíren u nás.
 • 00:02:30 Podle ministerstva zemědělství
  jich v Česku stojí 3166
 • 00:02:35 a napojeno je na ně přes
  80 % obyvatel.
 • 00:02:40 -Samozřejmě není reálně pravidelný
  monitoring na všech ČOV,
 • 00:02:46 proto bychom chtěli na základě
  získaných dat vytipovat ČOV,
 • 00:02:53 na kterých by bylo vhodné
  ten monitoring provádět.
 • 00:02:57 -Pro pokračující výzkum ale
  potřebují vědci peníze.
 • 00:02:59 Zažádali teď proto o grant
  u ministerstva vnitra.
 • 00:03:02 Jestli se jim podaří dotaci získat,
  budou vědět do konce října.
 • 00:03:08 Pandemie zasáhla i do myšlení
  a chování lidí.
 • 00:03:12 Jak ho ovlivnila, zjišťovali vědci
  z víc než padesáti zemí světa.
 • 00:03:15 Mezi nimi i ti z Mendelovy
  univerzity v Brně.
 • 00:03:18 Zjistili, že úzkost lidé
  nejčastěji překonávali
 • 00:03:20 pomocí koníčků nebo kontaktem
  na dálku s přáteli a rodinou.
 • 00:03:24 Nejvíc se naopak báli
  stavu ekonomiky.
 • 00:03:29 Mouka, kvásek, kmín, mixér
  a k tomu jasně daný řád a postup.
 • 00:03:34 Pro Terezu Kadrnožkovou se stalo
  několikahodinové pečení chleba
 • 00:03:38 rituálem, kterému se během
  své desetitýdenní práce z domova
 • 00:03:42 věnovala pravidelně.
 • 00:03:44 -Když člověku něco jde,
  v něčem se zlepšuje,
 • 00:03:46 což jsem teda viděla chleba
  od chleba, tak mu to dělá radost
 • 00:03:51 -Právě koníčky,
  mezi které pečení patří,
 • 00:03:54 snižovaly podle výzkumu stres
  při pandemii největšímu množství
 • 00:03:57 oslovených lidí.
 • 00:03:58 Na dalších místech se umístil
  kontakt s rodinou a přáteli,
 • 00:04:01 sledování filmů,
  práce nebo pomoc druhým.
 • 00:04:05 Naopak jen zhruba 20 % oslovených
  uvedlo, že jim pomohla příprava
 • 00:04:08 na krizi nebo náboženství.
 • 00:04:12 -Víra v Boha se umisťovala
  poměrně nízko napříč zeměma,
 • 00:04:16 včetně Polska.
 • 00:04:18 A co bylo tím hlavním stresem,
  který lidé potřebovali zahnat?
 • 00:04:21 Podle výzkumu se nejvíc lidí
  bálo stavu národního hospodářství,
 • 00:04:25 následovala neznalost délky
  vládních opatření,
 • 00:04:27 riziko hospitalizace
  či obavy o přátele a příbuzné.
 • 00:04:32 -Nečekal jsem rozhodně,
  že bude starost
 • 00:04:34 o národní hospodářství tak vysoká,
  protože paradoxně osobní problémy
 • 00:04:40 jsou až mnohem níž.
 • 00:04:42 -Z výzkumu také vyplynulo,
  že lidé se snažili osobně
 • 00:04:45 zabránit šíření, přes 90 %
  dotázaných se snažilo
 • 00:04:49 držet fyzický odstup.
 • 00:04:51 -Svoje aktivity tak přenesli
  do online světa.
 • 00:04:53 Například Středisko volného času
  Lužánky podporovalo děti
 • 00:04:57 ve cvičení a natáčení videí doma.
 • 00:05:00 -Rodiče byli rádi,
  že ty děti jsou nějakým způsobem
 • 00:05:02 v tom sociálním kontaktu.
 • 00:05:04 -Výsledky výzkumu jsou zatím
  předběžné.
 • 00:05:05 Až bude vše hotové,
  chtějí je vědci zpřístupnit všem,
 • 00:05:08 aby z nich mohly čerpat
  například různé instituce.
 • 00:05:29 Osm kilometrů dlouhá
  Pěšina Karla Morávka
 • 00:05:31 vznikla za brněnskými Soběšicemi.
 • 00:05:34 Připomíná významného lesníka
  první poloviny minulého století.
 • 00:05:38 Ten nechal v okolí Brna vytvářet
  pěšiny a vysazovat
 • 00:05:41 cizokrajné dřeviny.
 • 00:05:42 Trasa navazuje na stezku
  z první republiky,
 • 00:05:45 namísto informačních tabulí
  nabídne stanoviště s QR kódy.
 • 00:05:51 -My jsme jako studenti
  před 50 lety byli vyzváni,
 • 00:05:54 abychom z té pěšiny vytvořili
  naučnou stezku lesnickou.
 • 00:05:59 To byla prvotina, nebyla nikde
  známá tady u nás.
 • 00:06:03 A měla za úkol přiblížit lidem,
  to co se v tom lese děje.
 • 00:06:05 -Snažili jsme se tu stezku
  udělat trochu jinak,
 • 00:06:07 než je klasická panelová stezka.
 • 00:06:09 Využili jsme možnosti nových
  technologií.
 • 00:06:11 My jsme na té stezce chtěli
  ukázat lidem, jak les funguje,
 • 00:06:14 co můžou vidět za dřeviny,
  za stromy,
 • 00:06:17 a co ten les vlastně poskytuje.
 • 00:06:21 Tramvajová trať v Brně-Bystrci
  se prodlouží až na sídliště Kamechy.
 • 00:06:24 Na dnešním jednání o tom rozhodli
  radní města.
 • 00:06:28 Vybrali variantu, která počítá
  s ražbou víc než
 • 00:06:30 300metrového tunelu,
  ten by pomohl snížit hluk.
 • 00:06:33 Cena stavby se odhaduje
  na 2 milardy a 300 milionů korun.
 • 00:06:37 Začít by se s ní mělo nejdřív
  v roce 2025.
 • 00:06:40 Víc ví Klára Ješinová.
 • 00:06:42 Kláro, kudy přesně trať povede?
 • 00:06:47 -Dobrý večer.
 • 00:06:53 Stojíme na zástavce Ečerova.
 • 00:06:56 Tady trať nyní končí.
 • 00:07:05 Odsud by se měla prodloužit až za
  sídliště Kamechy.
 • 00:07:10 Trať by měla mít 3 nové zastávky.
 • 00:07:16 Radní vybrali možnost, že trať
  povede tunelem,
 • 00:07:19 to by mělo snížit hlučnost.
 • 00:07:21 -Jak moc je tramvajová trať
  na Kamechy potřeba?
 • 00:07:23 Nakolik se díky ní zlepší
  cestování tamních obyvatel
 • 00:07:25 třeba do centra města?
 • 00:07:36 -Trať by měla přinést zrychlení a
  více možností cestování.
 • 00:07:40 Měla by přinést více spojů.
 • 00:07:49 Nyní ji zajišťují autobusy, které
  mívají zpoždění.
 • 00:07:59 Lidé také hojně využívají auta.
 • 00:08:06 O prodloužení se diskutuje již
  několik let.
 • 00:08:13 Sídliště se ale neustále rozvíjí,
  domů přibývá,
 • 00:08:20 do budoucna je nutné, aby sídliště
  mělo lepší napojení na MHD.
 • 00:08:22 -Tolik aktuální informace
  od Kláry Ješinové, díky za ně.
 • 00:08:24 Sportovní hala v Boskovicích bude
  stát v lokalitě Červená zahrada.
 • 00:08:27 Shodli se na tom zastupitelé,
  kteří dnes zároveň schválili
 • 00:08:30 odkup posledních dvou pozemků
  za 30 milionů korun.
 • 00:08:35 Hala 12tisícovému městu chybí,
  přestože o ní samospráva
 • 00:08:39 jedná už 13 let.
 • 00:08:44 -Hotel Velen na okraji města
  poskytuje kromě kapacity 80 lůžek,
 • 00:08:47 stravování také taneční kavárnu.
 • 00:08:50 -Naposledy v 90. letech.
 • 00:08:52 Poslední dekádu dřív oblíbené
  místo zarůstá,
 • 00:08:54 i když kolem vznikl
  sportovní areál.
 • 00:08:57 Na místě ruin se teď rozroste
  o roky chystanou sportovní halu.
 • 00:09:00 Z původních plánů majitele
  Jana Paroulka sešlo.
 • 00:09:05 -Já jsem měl představu,
  že v tom areálu vybuduju
 • 00:09:08 penzion pro seniory.
 • 00:09:10 Byla žádost o stavební povolení
  na městském úřadě.
 • 00:09:13 -Posledních 6 let ale jednal
  s městem o prodeji.
 • 00:09:16 Teď je jasno.
 • 00:09:17 Za hektar plochy dostane
  30 milionů a dva městské pozemky.
 • 00:09:20 Vyroste na něm multifunkční
  sportoviště.
 • 00:09:23 -Během měsíce srpna spustíme
  tu architektonickou soutěž,
 • 00:09:29 do konce tohoto roku vybrání
  nějaké nabídky,
 • 00:09:33 tak aby se od roku 2021
  mohlo naplno projektovat.
 • 00:09:40 -Stejně jako z gólů se
  z termínů radují
 • 00:09:42 třeba boskovičtí florbalisté.
 • 00:09:44 Na tréninky i zápasy musí
  už roky dojíždět.
 • 00:09:48 -Tady nejsou ani mantinely
  a ani to nemá oficiální rozměry.
 • 00:09:51 Trénujeme ještě ve Svitávce
  v nově postavené hale.
 • 00:09:54 Rodiče i my musíme vozit
  ty děti.
 • 00:09:57 My jsme zastávali názor,
  ať ta hala je kdekoliv,
 • 00:10:01 ale hlavně ať stojí co nejdřív.
 • 00:10:04 -Sportovní hala se už jednou
  v Boskovicích stavět začala.
 • 00:10:05 V roce 2013 na tomto místě.
 • 00:10:06 Kvůli špatnému podloží tady
  ale nakonec vyrostlo
 • 00:10:08 centrum polytechnické výchovy
  pro školáky.
 • 00:10:09 V následujících letech vedení města
  vybralo dvě náhradní lokality.
 • 00:10:12 Proti těm se ale vždy postavila
  část veřejnosti.
 • 00:10:15 Projekt se tak vrací na místo,
  kde radnice za studie
 • 00:10:17 a první pozemky utrácela miliony
  už před pěti lety.
 • 00:10:20 O dotacích na stavbu už jedná.
 • 00:10:23 Potenciál naplnit sportovní stánek
  totiž dvanáctitisícové Boskovice
 • 00:10:28 určitě mají.
 • 00:10:33 V dnešních Událostech v regionech
  ještě uvidíte moderní stáj
 • 00:10:35 pro chov skotu, kterou testuje
  Mendelova univerzita.
 • 00:10:38 Krávy v ní mají volnost
  a čerstvý vzduch.
 • 00:10:41 A nabídneme kousek z české
  premiéry hry dramatika
 • 00:10:46 Romana Sikory, ve které zkoumá,
  kdo je to nejbohatší Čech
 • 00:10:51 Petr Kellner.
 • 00:10:55 Spor o evropsky významnou lokalitu
  Soutok-Podluží.
 • 00:10:58 Téma dnešní historicky první schůzky
  ochránců přírody s Lesy ČR.
 • 00:11:03 Ty v této oblasti vlastní
  přes 90 % pozemků.
 • 00:11:07 Podle odborníků ale v lokalitě
  hospodaří nešetrně,
 • 00:11:09 což podnik odmítá.
 • 00:11:12 Oblast dolních toků řek Moravy
  a Dyje přezdívaná
 • 00:11:15 jako Moravská Amazonie.
 • 00:11:18 Domov tisíců druhů, často vzácných
  a chráněných zvířat a rostlin.
 • 00:11:21 -Tady jsme na loukách u Lanžhota.
 • 00:11:23 Takové duby, říká se jim staroduby,
  tady rostly ještě
 • 00:11:26 za Lichtenštejnů.
 • 00:11:30 Jsou zajímavé tím, že část z nich
  je proschlých, je tam celá řada
 • 00:11:33 organismů, různí brouci,
  jako třeba tesařík obrovský,
 • 00:11:37 a to jsou fenomény,
  které jinde v ČR nenajdeme.
 • 00:11:45 -Míra ochrany této lokality
  je předmětem diskuzí
 • 00:11:48 už od 70. let minulého století.
 • 00:11:51 Zatím ale bez jasného výsledku.
 • 00:11:53 V úvahu přitom připadalo i vyhlášení
  chráněné krajinné oblasti.
 • 00:11:57 -Národní přírodní rezervace
  pokrývá v tuto chvíli
 • 00:11:59 asi jen 2 % celé Moravské Amazonie,
  což podle odborníků zdaleka nestačí.
 • 00:12:03 Diskutovaná síť maloplošných
  zvláště chráněných území
 • 00:12:07 by znamenala ochranu
  asi 40 % oblasti.
 • 00:12:09 Jedná se ale o státní půdu
  a i teď tu hospodaří státní podnik
 • 00:12:12 Lesy ČR.
 • 00:12:14 Podle ochránců přírody nešetrně.
 • 00:12:16 -Využívají všechno,
  co jim umožňuje lesní zákon.
 • 00:12:18 A ten v této lokalitě umožňuje
  dělat dvouhektarové holoseče.
 • 00:12:21 To si představte zhruba dvě
  fotbalové hřiště vedle sebe,
 • 00:12:24 úplně dohola vysekané,
  a to je špatně,
 • 00:12:28 protože často tam ten les
  přestane existovat.
 • 00:12:32 -Cílem není vyloučit hospodaření,
  cílem je hospodaření změnit.
 • 00:12:34 Ochrana přírody
  a příroda taky potřebuje,
 • 00:12:37 aby se v tom lese kácelo,
  ale je potřeba kácet citlivě
 • 00:12:39 a s ohledem na ohrožené fenomény.
 • 00:12:46 -Výtku ochranářů, že jde státnímu
  podniku jen o peníze,
 • 00:12:49 ale vedení Lesů ČR odmítá.
 • 00:12:52 -Lesy ČR vybudovaly v této
  lokalitě síť závlahových kanálů
 • 00:12:56 za více než 100 milionů korun,
  z čehož jasně vyplývá,
 • 00:12:58 že naším cílem není zisk,
  ale zachování lužního lesa
 • 00:13:03 v této lokalitě.
 • 00:13:06 -Lesy ČR dnes organizace taky
  vyzvaly, aby své požadavky
 • 00:13:08 ještě více konkretizovaly.
 • 00:13:10 Potom by mohlo dojít k dalšímu
  jednání.
 • 00:13:16 Nejasná budoucnost sociálních služeb
  ve Velehradu na Uherskohradišťsku.
 • 00:13:18 To je první bod dnešního
  jednání tamních zastupitelů.
 • 00:13:22 Vedení Zlínského kraje už dřív
  rozhodlo o sloučení tamního
 • 00:13:25 Domova pro osoby se zdravotním
  postižením Vincentinum
 • 00:13:29 s podobným zařízením
  v jiné části obce.
 • 00:13:32 Obavy ze zrušení Vincentina
  ale důrazně odmítá.
 • 00:13:35 Podrobnosti doplní živě
  z Velehradu redaktor Luboš Dostál.
 • 00:13:38 Luboši, jak sloučení domovů
  vysvětlila ředitelka
 • 00:13:43 Sociálních služeb Uherské Hradiště,
  pod které Vincentinum spadá?
 • 00:13:49 -Dobrý večer.
 • 00:13:57 Zasedání zastupitelstva začalo
  před chvíli.
 • 00:14:05 Ředitelka sociálních služeb
  zahájila před okamžikem.
 • 00:14:10 Mluvil jsem s ní před jednáním.
 • 00:14:16 Zastupitele informuje o sloučení
  domovů,
 • 00:14:18 které nastává od 1. 7.
 • 00:14:23 Oba domovy budou mít jednu
  společnou vedoucí.
 • 00:14:30 Je to úsporné opatření, které nyní
  neznamená
 • 00:14:37 zánik pracovních míst, ani
  stěhování obyvatel.
 • 00:14:44 Ve Vincentinu je jich nyní 39.
 • 00:14:50 Postupně by se měli stěhovat do
  chráněného bydlení.
 • 00:14:58 Vincentinum by mělo být prázdné do
  roku 2022.
 • 00:15:09 Obec by tam ráda zřídila domov pro
  seniory.
 • 00:15:10 -Vysvětli ještě ten rozruch
  kolem sloučení.
 • 00:15:12 Proč je další osud velehradského
  Vincentina tak citlivým tématem?
 • 00:15:22 -Sociální služby k Velehradu
  dlouho patří.
 • 00:15:31 Vincentinum má stoletou tradici,
  nedávno také prošlo rekonstrukcí.
 • 00:15:40 Sousedí také s bazilikou, která je
  významným poutním místem.
 • 00:15:42 -To byl komentář Luboše Dostála
  k organizačním změnám
 • 00:15:44 v sociálních službách
  na Uherskohradišťsku.
 • 00:15:45 Děkujeme.
 • 00:16:18 Po třech měsících se znovu
  otevřely denní stacionáře
 • 00:16:21 pro seniory i lidi s postižením.
 • 00:16:23 Jde o další rozvolnění opatření
  proti šíření koronavirové nákazy.
 • 00:16:25 Právě výpadek těchto služeb
  byl pro rodiny mimořádně náročný.
 • 00:16:30 Víc v dnešních Událostech.
 • 00:16:37 Nové možnosti ustájení skotu
  testují ve školním
 • 00:16:39 zemědělském podniku Mendelovy
  univerzity v Žabčicích na Brněnsku.
 • 00:16:43 Nedávno tam dokončili moderní
  zázemí pro chov.
 • 00:16:46 Objekt je téměř bez zdí,
  je proto dobře větraný
 • 00:16:49 i bez ventilátorů.
 • 00:16:52 Kravín, jak ho známe
  z českého venkova.
 • 00:16:54 Pravidelný rytmus oken,
  vápenný nátěr.
 • 00:16:57 Tady v Žabčicích už šest
  takových strhli.
 • 00:16:59 Zbourání tohoto by ale kvůli
  masivní konstrukci vyšlo draho.
 • 00:17:02 Prošel tak aspoň modernizací.
 • 00:17:06 Krávy tady mají místo dřívějšího
  stání u žlabu volnost
 • 00:17:09 a žrádlo dostávají na vzduchu.
 • 00:17:14 A tady protipól - novostavba.
 • 00:17:16 Budova kvůli dokonalému větrání
  skoro nemá zdi.
 • 00:17:17 Izolace skrytá ve střeše chrání
  skot před jeho hlavní nepřízní,
 • 00:17:21 letním vedrem.
 • 00:17:23 Střechou jde větrat, konstrukci
  nesou jen štíhlé ocelové pilíře.
 • 00:17:28 -Stáj je výhodná v tom směru,
  že splňuje ten hlavní předpoklad
 • 00:17:31 a to je vzdušnost.
 • 00:17:34 Kráva potřebuje pouze závětří
  a aby na ni nepršelo,
 • 00:17:39 aby byla spokojená.
 • 00:17:42 Radomil Měřínský s nadsázkou říká,
  že kráva byla stvořená k tomu,
 • 00:17:44 aby byla venku.
 • 00:17:45 Ideální teplota je pro ni
  8 až 10 stupňů.
 • 00:17:47 Proto jí ani chladné počasí
  nevadí.
 • 00:17:48 A když prší nebo začne mrznout,
  stačí otvory ve fasádě
 • 00:17:51 zakrýt pomocí srolovaných plachet.
 • 00:17:53 Tady ve školním statku chovají
  16 plemen skotu, což je výjimečné.
 • 00:17:55 Třeba toto plemeno Bazadaise
  najdete jen ve dvou stádech
 • 00:17:59 v České republice.
 • 00:18:01 To běžný dnešní zemědělec má
  většinou ve stádu jedno,
 • 00:18:03 dvě plemena.
 • 00:18:05 Pestrost má tady v Žabčicích
  svůj smysl.
 • 00:18:07 Pomáhá rozšířit obzory studentům.
 • 00:18:13 I bez studia jsou některé výhody
  moderního stájnictví
 • 00:18:15 znát už laickým okem.
 • 00:18:17 Vzdušná stáj nezapáchá.
 • 00:18:22 A i odtud se dobytek těší ven.
 • 00:18:25 Celostátní sčítání dopravy se blíží.
 • 00:18:28 Koná se jednou za pět let
  a má odpovědět na to,
 • 00:18:30 kolik aut přibylo
  na tuzemských silnicích.
 • 00:18:33 Odborníci teď hledají tisíce
  brigádníků.
 • 00:18:35 Co budou mít za úkol,
  odpoví na sociálních sítích
 • 00:18:37 profily Události Brno.
 • 00:18:40 kážou taky, co způsobila včerejší
  havárie vodovodu v Kotlářské ulici
 • 00:18:43 v Brně.
 • 00:18:47 Obyvatele 13 domů musely
  vodou celý den až do půlnoci
 • 00:18:50 zásobovat cisterny.
 • 00:18:55 Na Facebooku je k vidění
  i video z Břeclavi.
 • 00:18:57 Muž bez domova tam vzal útokem
  městské záhony a květináče.
 • 00:19:00 A není to jediný prohřešek,
  který má na svědomí.
 • 00:19:14 Lidé s tělesným handicapem
  si v Brně můžou zacvičit
 • 00:19:17 na novém workoutovém hřišti.
 • 00:19:19 Stojí u Městského baseballového
  stadionu v areálu Hněvkovského.
 • 00:19:22 Podobné sportoviště je i součástí
  nového bezbariérového parku,
 • 00:19:25 který se v sobotu otevře lidem
  v Ivančicích na Brněnsku.
 • 00:19:30 Určený je hlavně seniorům.
 • 00:19:35 Poslední úpravy záhonů,
  závěrečné čištění chodníků
 • 00:19:38 od plevele a zkouška fontány.
 • 00:19:42 Bývalá zahrada vily Panowských,
  významné mlynářské rodiny
 • 00:19:45 v Ivančicích, se po roční
  rekonstrukci proměnila
 • 00:19:48 v zelenou oázu.
 • 00:19:50 Přístupnou všem,
  bez schodů a bariér.
 • 00:19:56 -Celý ten park je taková
  připomínka historie.
 • 00:19:59 Ten půdorys vyjadřuje
  tři mlýnská kola,
 • 00:20:01 kterými se značily staré mlýny
  ve starých katastrálních mapách.
 • 00:20:06 Chtěli jsme to i stylově,
  aby to zapadlo do té atmosféry
 • 00:20:09 první poloviny 20. století.
 • 00:20:12 Tomu odpovídá mobiliář,
  použité materiály i výběr rostlin.
 • 00:20:17 -Parčík je výjimečný v tom,
  že je tady poměrně
 • 00:20:18 velké množství trvalek,
  je tady přes 5 tisíc druhů
 • 00:20:20 kytek vysazených.
 • 00:20:22 Je to zaměřené tak, aby to bylo
  přínosné nejen pro lidi a pro oko,
 • 00:20:25 ale i pro hmyz a pro ptáky.
 • 00:20:27 -Odkazem na minulost rodu
  je pak i cihlová kaple
 • 00:20:30 svaté Panny Marie Lurdské.
 • 00:20:32 Majitelé ji nechali postavit jako
  poděkování za uzdravení dcery.
 • 00:20:34 Ozdravné účinky na mysl a motoriku
  má teď takzvaný hmatový chodník.
 • 00:20:41 -Tento park je zacílen především
  pro seniory, je to taková
 • 00:20:44 klidová zóna tady.
 • 00:20:46 Nachází se zde například cvičební
  stroje pro rehabilitaci,
 • 00:20:50 pro uvolnění kloubů a tak dále,
  nebo například petanqové hřiště.
 • 00:20:53 Senioři nebo lidé s omezenou
  pohyblivostí si můžou zacvičit
 • 00:20:55 i tady, na nově otevřeném hřišti
  v areálu Hněvkovského v Brně.
 • 00:20:59 Je uzpůsobené hlavně
  handicapovaným.
 • 00:21:03 -Tady toto hřiště má nižší
  úchopy, a proto se na něj dostane
 • 00:21:04 i handicapovaný sportovec
  i na vozíčku.
 • 00:21:06 A má to tu výhodu,
  že na tom můžou cvičit lépe i děti.
 • 00:21:10 -O jeho umístění rozhodli sami
  handicapovaní v anketě.
 • 00:21:16 O nejbohatším Čechovi hraje
  brněnské Divadlo Feste.
 • 00:21:19 Na postavě Petra Kellnera
  demonstruje,
 • 00:21:21 kam se česká společnost ubírala
  v posledních třiceti letech
 • 00:21:24 od sametové revoluce
  a jak dospěla do fáze,
 • 00:21:27 kdy se byznys pojí s politikou.
 • 00:21:29 Hru Opravdu živé interview
  s opravdovým Petrem Kellnerem
 • 00:21:33 napsal přímo pro divadlo Feste
  dramatik Roman Sikora.
 • 00:21:40 Muž ve stínu.
 • 00:21:42 To by byla pro Petra Kellnera
  přiléhavá přezdívka.
 • 00:21:44 Nejbohatší Čech si úzkostlivě hlídá
  své soukromí i svůj mediální obraz.
 • 00:21:47 Rozhovory poskytuje velmi zřídka
  a jen vybraným médiím.
 • 00:21:49 Získat o něm dostatek informací
  byl proto pro dramatika
 • 00:21:52 Romana Sikoru náročný úkol.
 • 00:21:57 -Když umíte azbuku, tak se dočtete
  v ruských médiích něco o něm,
 • 00:22:01 kde podle mě těch informací
  o něm je nakonec
 • 00:22:05 víc než tady u nás.
 • 00:22:07 -Ten text obsahuje více dosti
  šikovně provázaných kauz,
 • 00:22:11 které více či méně známe.
 • 00:22:15 Ale ty detaily a způsob,
  jakým na sebe navazují,
 • 00:22:19 jak jsou propletené
  a kdo za nimi ještě stojí
 • 00:22:22 v rámci té sítě, kterou
  Petr Kellner dokáže dobře pěstovat,
 • 00:22:26 tak to je práce autorova
  a jeho rešerší.
 • 00:22:33 -Ve hře se tak objevila třeba
  známá kauza, kdy Petr Kellner
 • 00:22:35 nechal oplotit svůj les.
 • 00:22:37 Po upozornění, že to ze zákona
  udělat nesmí, tam vysadil daňky
 • 00:22:39 a prohlásil ho za oboru.
 • 00:22:41 -A co úřady, co veřejnost?
 • 00:22:42 -No.
  Oni.
 • 00:22:44 -Co oni?
 • 00:22:46 -Oni prostě koukaj.
 • 00:22:49 -My jsme netoužili po tom
  apelovat nějakým způsobem
 • 00:22:51 na Petra Kellnera nebo proti němu,
  ale chtěli jsme tu postavu osvětlit.
 • 00:22:56 Ne že by přímo uplatňoval
  nějaký tlak, ale jeho síť,
 • 00:23:00 jeho prsty jsou daleko
  a jeho byznys je velmi úspěšný,
 • 00:23:02 peněz má dost, může nabídnout
  komukoli cokoli.
 • 00:23:05 -My jsme pracovali s takovou
  potměšilou tezí, že lidé,
 • 00:23:07 kteří hromadí takovým způsobem
  majetek a bohatství,
 • 00:23:09 jsou vlastně nějakým způsobem
  duševně postižení,
 • 00:23:12 že je to něco na způsob nemoci.
 • 00:23:13 -Proto celou hru rámuje prostředí
  psychiatrické léčebny,
 • 00:23:15 ve které je postava
  Petra Kellnera pacientem.
 • 00:23:18 Je to ale skutečný Petr Kellner,
  nebo se za něj jen vydává?
 • 00:23:22 To už musí divák rozluštit sám.
 • 00:23:29 Zbývá ještě pozvat vás
  na zítřejší vysílání.
 • 00:23:31 V něm vám řekneme víc o nových
  druzích klíšťat u nás.
 • 00:23:33 Jaké nemoci můžou přenášet,
  zkoumají vědci
 • 00:23:36 z brněnské veterinární univerzity.
 • 00:23:39 A necháme vás nahlédnout
  do brněnského studia
 • 00:23:42 České televize,
  kde se právě natáčí dokudrama
 • 00:23:44 o Janu Amosi Komenském.
 • 00:23:47 Tak se nezapomeňte dívat
  v obvyklý čas na ČT1.
 • 00:23:49 Přeju pěkný zbytek večera.
 • 00:23:51 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, M. Labajová
 • 00:23:52 Česká televize 2020

Související