iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 2. 2020
17:00 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
10033
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:02 Začala oprava věznice
  v Uherském Hradišti.
 • 00:00:04 Bude sídlem justice,
  místo tam najde
 • 00:00:06 i muzeum totality.
 • 00:00:10 Zastupitelé Chvalovic
  na Znojemsku jednají
 • 00:00:11 o účinějším postupu
  proti prostituci.
 • 00:00:14 Zamíříme tam živě.
 • 00:00:18 Nové archeologické nálezy
  ve Starém Městě.
 • 00:00:20 Pro vědce byly překvapením.
 • 00:00:22 V místě bude
  cyrilo-metodějské centrum.
 • 00:00:31 Jasné a přehledné - jsou tu
  Události v regionech,
 • 00:00:32 přeji dobrý večer a vítám vás.
 • 00:00:36 Bývalá věznice v Uherském Hradišti.
 • 00:00:38 Během příštích let se promění
  v justiční komplex
 • 00:00:41 pro okresní soud i státní
  zastupitelství.
 • 00:00:43 Místa ale bude dost
  i pro muzeum totality.
 • 00:00:47 To připomene krutosti komunistů
  z 50. let.
 • 00:00:51 V Uherském Hradišti mučili
  a popravovali odpůrce režimu.
 • 00:00:54 Dnes věznici obsadili
  první dělníci.
 • 00:00:57 Rekonstrukce nejvýznamnější
  památky ve městě bude stát
 • 00:01:00 bezmála půl miliardy korun.
 • 00:01:04 V pruhu světla zvířený prach.
 • 00:01:05 I proto tito dělníci vypadali
  jako horníci,
 • 00:01:08 přitom jen uklízeli půdu.
 • 00:01:11 Desítky let ale tady nikdo nebyl.
 • 00:01:16 -Kdybych ten respirátor neměl,
  tak tady dělám dva dny.
 • 00:01:18 -Rozlohu věznice nejlépe ukazují
  tyto záběry z dronu.
 • 00:01:21 Zastavěno je 8800 metrů čtverečních.
 • 00:01:23 Chodby i cely vypadají stejně
  jako v 50. letech.
 • 00:01:28 Třeba patro samovazby.
 • 00:01:30 Tady se vyslýchalo.
 • 00:01:31 Tyrani si pomáhali bitím
  i elektrickým proudem.
 • 00:01:35 -Toto byla přímo část,
  která byla od té ostatní části
 • 00:01:37 oddělena dvojitým katrem,
  tuto část využívala pouze
 • 00:01:41 Státní bezpečnost.
 • 00:01:46 -I v roce 2020 se stále
  nacházíme v autentickém prostředí
 • 00:01:48 z konce 50. let.
 • 00:01:52 -Ještě letos věznici obsadí
  archeologové.
 • 00:01:53 Na tomto dvoře budou pátrat
  po základech nejkrutějšího místa
 • 00:01:59 celé věznice, po popravišti.
 • 00:02:02 Muzeum totality obsadí třetinu
  věznice.
 • 00:02:04 Zbytek komplexu obsadí současná
  justice _ soud,
 • 00:02:08 státní zastupitelství,
  probační a mediační služba.
 • 00:02:12 -Po rekonstrukci získá ta věznice
  novou podobu, která bude funkční
 • 00:02:15 jak pro instituce,
  které tu budou sídlit,
 • 00:02:17 tak zachová ten původní ráz
  pro muzeum totality.
 • 00:02:21 -Postupná proměna věznice potrvá
  osm let.
 • 00:02:23 O to intenzivněji historici
  pátrají po lidech,
 • 00:02:26 kterým tato stavba zasáhla
  do života.
 • 00:02:29 V každé cele muzea totality
  budou právě jejich příběhy.
 • 00:02:36 Pohnutý příběh věznice
  v Uherském Hradišti
 • 00:02:38 se začal psát v roce 1891.
 • 00:02:42 Stavba trvala šest let
  a stála tři miliony korun.
 • 00:02:46 V budově se věznili už za první
  republiky účastníci
 • 00:02:50 tehdejší generální stávky.
 • 00:02:52 V období druhé světové války
  zase budovu využívalo gestapo -
 • 00:02:56 shromažďovalo tam politické vězně
  před transportem
 • 00:02:59 do koncentračních táborů.
 • 00:03:01 V 50. letech ve věznici trpěli lidé
  nepohodlní komunistickému režimu,
 • 00:03:06 například členové odbojové
  organizace Světlana nebo rolníci,
 • 00:03:09 kteří odmítali vydat svou půdu.
 • 00:03:12 Věznice zanikla spolu s krajským
  soudem v roce 1960
 • 00:03:15 při reformě státní správy.
 • 00:03:19 -Je místem, kde se opravdu
  děly dějiny.
 • 00:03:22 Moderní dějiny této země.
 • 00:03:25 -Já jsem tu tak dlouho neseděla,
  měla jsem štěstí.
 • 00:03:26 Ale na mé kamarádky,
  které tam byly tak dlouho,
 • 00:03:30 Marie Štrbíková 10 let,
  Milada Řádková, teď zemřela,
 • 00:03:36 5 let, tak to opravdu nemohu
  zapomenout.
 • 00:03:42 Podobná budova, jako v Uherském
  Hradišti, je i v Brně.
 • 00:03:44 Jde o bývalou věznici na Cejlu.
 • 00:03:46 Na místě, kde trpěly a umíraly
  oběti nacismu i komunismu,
 • 00:03:50 by mělo v budoucnu vyrůst
  kreativní centrum.
 • 00:03:53 Ve studiu je Tomáš Koláčný,
  náměstek primátorky.
 • 00:03:57 Bude se bourat část věznice,
  nebo ne?
 • 00:04:07 -Dobrý podvečer.
 • 00:04:09 To je otázka.
 • 00:04:21 Část, která podle soutěže vypsané
  městem, nebyla věznicí,
 • 00:04:25 byla to přístavba k věznici.
 • 00:04:30 Jsou i hlasy, že by se bourat
  neměla.
 • 00:04:44 Jednáme s firmami, které soutěž
  vyhrály, že by se zachovala
 • 00:04:47 přední část.
 • 00:04:50 -Řízení o demolici ale trvá.
 • 00:04:56 Úřady počítají s tím, že se
  bourat bude.
 • 00:05:01 -Máme podanou dokumentaci.
 • 00:05:03 Zatím nejsme tak daleko.
 • 00:05:10 Proti této dokumentaci byla
  podána námitka občany.
 • 00:05:21 Město rozhoduje z pozice státní
  správy o něčem, co je projektem
 • 00:05:23 města jako samosprávy.
 • 00:05:31 Lidé z ulice se domnívají, že stát
  nerozhoduje objektivně.
 • 00:05:39 -Proti demolici se vyslovují
  i státní instituce.
 • 00:05:52 Říká se, že by zbourání znamenalo
  něco jako zbourání části
 • 00:05:55 terezínského památníku.
 • 00:06:01 Proč by k tomu mělo dojít?
 • 00:06:10 -V rámci soutěže se navrhlo udělat
  z přední části posuvné médium,
 • 00:06:18 kde by vzniklo náměstí, které bude
  moci být médiem zastíněno
 • 00:06:20 nebo otevřeno, byl by to hlavní prvek.
 • 00:06:25 -Jste pro?
 • 00:06:33 -Já sdílím názor, že by se k té
  budově mělo přistupovat citlivě.
 • 00:06:40 Architektonickou soutěž jsem
  nevypisoval, převzal jsem projekt
 • 00:06:43 ve stavu, jak byl.
 • 00:06:49 Je potřeba se dohodnout
  s projektanty.
 • 00:06:55 -Takže stále řešíte, jak to bude
  vypadat.
 • 00:07:02 Kdy by tedy mělo zvyknout kreativní
  centrum?
 • 00:07:08 -Mělo by být financované z fondů
  EU.
 • 00:07:16 Vzhledem k námitce se to protáhlo.
 • 00:07:26 V současnosti není pravděpodobné,
  že bychom stihli podat žádost
 • 00:07:31 v tomto období.
 • 00:07:36 Bavíme se tedy o roce 2021 a dále.
 • 00:07:42 Je možné financovat až 50 %
  uznatelných nákladů.
 • 00:07:53 Část objektu by byla přebudována
  na muzeum.
 • 00:08:00 -Nedostáváme se zase na začátek?
 • 00:08:05 -Přestavba byla zvažována
  od začátku.
 • 00:08:18 Ta muzeální část, byla mi
  přislíbena možnost zaslat
 • 00:08:23 Moravskému zemskému muzeu
  několik milionů.
 • 00:08:32 Právě připravujeme memorandum
  mezi městem a krajem.
 • 00:08:42 Věřím, že ty peníze pomůžou vzniku
  muzeální části.
 • 00:08:49 -Jedno číslo na závěr - celkový
  rozpočet?
 • 00:08:58 -Podle projektové dokumentace to
  bylo zhruba 430 milionů bez DPH.
 • 00:09:01 -Tolik Tomáš Koláčný,
  náměstek primátorky.
 • 00:09:02 Děkuji za váš čas.
 • 00:09:17 Ochránci přírody začali dnes
  už po 36. mapovat výskyt
 • 00:09:21 velkých šelem v Beskydech.
 • 00:09:22 V pohoří společně s dobrovolníky
  hledají stopy rysů,
 • 00:09:26 vlků a medvědů.
 • 00:09:27 Výsledky mapování pak využijí
  při ochraně těchto vzácných zvířat.
 • 00:09:31 Kvůli jejich výskytu je Chráněná
  krajinná oblast Beskydy
 • 00:09:35 zařazena mezi evropsky významné
  lokality velkých šelem.
 • 00:09:41 -Hledáme obecně pobytové znaky
  šelem, ale to obnáší jak stopy,
 • 00:09:43 stopní dráhy, tak i nález trusu
  a nález třeba kořisti.
 • 00:09:49 Pokud se najde trus šelmy,
  tak ten se odebere jednak
 • 00:09:53 pro hodnocení té potravy šelmy,
  a jednak potom slouží k rozboru.
 • 00:09:58 -Podle posledních odhadů ochránců
  přírody je v Beskydech
 • 00:10:00 kolem deseti rysů, několik vlků
  a na podzim o sobě dával vědět
 • 00:10:04 i mladý medvěd, který opakovaně
  ničil včelí úly v horách
 • 00:10:08 v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 00:10:11 Schody z brněnských Nových sadů
  na ulici Bašty se konečně otevřely.
 • 00:10:15 Poslední dva měsíce od dokončení
  přitom bránily lidem
 • 00:10:18 ve vstupu mříže, schody totiž
  nebyly zkolaudované.
 • 00:10:21 Poslední potřebné razítko dali
  úředníci v pondělí,
 • 00:10:24 slavnostně stavbu politici
  otevírali až dnes.
 • 00:10:29 Cena stavby, která začala loni
  v červnu, byla původně
 • 00:10:32 asi 4 miliony korun, nakonec se
  vyšplhala na milionů pět.
 • 00:10:36 Údajně akci prodražily problémy
  s přeložkou drážních kabelů.
 • 00:10:42 -Mezitím se taky změnily normy.
 • 00:10:43 A díky tomu se musela dělat
  projektová dokumentace
 • 00:10:47 toho současného stavu
  a všechno řešit.
 • 00:10:51 Nevím, je to záležitost úřadů.
 • 00:10:53 Mě to samozřejmě taky štve,
  ale jsem rád,
 • 00:10:56 že už je to konečně dneska hotové.
 • 00:10:58 -Schody na Nových sadech přitom
  získaly stavební povolení
 • 00:10:59 už v roce 2002.
 • 00:11:01 Nápad pak město oprášilo
  v roce 2016.
 • 00:11:04 I tak ale se ale projekt pozdržel.
 • 00:11:06 A také prodražil.
 • 00:11:08 Obyvatelům Chvalovic na Znojemsku
  vadí prostitutky v obci.
 • 00:11:11 Ženy tam sexuální služby nabízí
  přesto, že to od roku 2009
 • 00:11:15 zakazuje obecní vyhláška.
 • 00:11:17 Dnes proto o problému jednají
  zastupitelé.
 • 00:11:20 Schůzi, která začala v 17 hodin,
  sleduje Kateřina Beranová.
 • 00:11:24 O čem přesně zastupitelé jednají?
 • 00:11:30 -Dobrý podvečer.
 • 00:11:38 Vedení obce reagovalo na stížnosti
  místních.
 • 00:11:42 Bod na dnešní zastupitelstvo
  přidali.
 • 00:11:46 Pozvali sem zástupce policie ze
  Znojma.
 • 00:11:54 Jejich vedoucí vysvětlil místním,
  jaké mají pravomoci.
 • 00:12:06 Pokud ženy na ulici jen postávají,
  nedopouští se ani přestupku.
 • 00:12:11 Doporučilo se rozšířit kamerový
  systém.
 • 00:12:16 Má být po celé délce silnice,
  kde ženy postávají.
 • 00:12:26 Dále doporučili, aby kamerový
  systém byl napojený na městskou
 • 00:12:28 policii ve Znojmě.
 • 00:12:33 V nejbližší době toho docílí.
 • 00:12:42 Když se ženy dopustí přestupku,
  aby to mohli policisté řešit.
 • 00:12:48 Místní lidi situace opravdu trápí,
  sešlo se jich hodně.
 • 00:12:51 Vášnivě diskutovali s policisty.
 • 00:12:59 Kvůli velkému zájmu se přesunulo
  jednání do větší místnosti.
 • 00:13:02 -V úvodu jsem zmiňoval obecní
  vyhlášku, jakým dalším způsobem
 • 00:13:04 se obec snaží bojovat
  s prostitucí v obci?
 • 00:13:17 -V roce 2015 si vedení obce
  najalo bezpečnostní agenturu.
 • 00:13:22 Prostitutky z obce na nějakou dobu
  dostali, ale po čase se opět vrátily,
 • 00:13:29 když zjistily, v jakém čase
  agentura do obce dojíždí
 • 00:13:31 a provádí kontroly.
 • 00:13:35 Obec už smlouvu neprodloužila.
 • 00:13:37 -Kateřino, děkujeme.
 • 00:13:39 Staré elektrospotřebiče už
  v Brně nemusí končit jako odpad.
 • 00:13:40 Druhou šanci jim dává projekt
  s názvem Jsem zpět.
 • 00:13:44 Nechtěné ledničky, pračky nebo
  sporáky mohou lidé nosit
 • 00:13:47 na vybrané středisko sběrného
  odpadu.
 • 00:13:49 Ty pak mohou dál sloužit
  v charitativních organizacích.
 • 00:13:52 Za pět let existence projektu
  se podařilo opětovně využít
 • 00:13:56 více než 500 spotřebičů.
 • 00:14:00 Ledničky, pračky nebo sporáky.
 • 00:14:01 Starých spotřebičů je na sběrném
  středisku Vídeňská-Jílová
 • 00:14:04 víc než dost.
 • 00:14:06 Žádný z nich ale až doteď
  nemohl pomýšlet
 • 00:14:08 na opětovné využití.
 • 00:14:09 Díky projektu "Jsem zpět"
  se to změnilo.
 • 00:14:12 -Stačí spotřebič dovézt,
  odevzdat ho obsluze sběrného dvora
 • 00:14:16 a pouze podepsat formulář,
  že se zapojujete do projektu.
 • 00:14:20 -"Jsem zpět" funguje už
  od roku 2015, v Brně má ale
 • 00:14:22 své první odběrné místo
  od 1. února.
 • 00:14:26 -Pokud bude zájem a pokud občané
  budou rádi, že se toho můžou
 • 00:14:29 účasnit a charitativní organizace
  to budou přijímat,
 • 00:14:31 tak jsme otevření projekt rozšířit
  na více sběrných středisek odpadu.
 • 00:14:36 -Ze sběrného dvora spotřebič
  putuje na servisní kontrolu.
 • 00:14:41 -Jakmile ten spotřebič přivezeme,
  tak zkontrolujeme jeho funkčnost
 • 00:14:43 a bezpečnost, případně provedeme
  nějaké nutné opravy
 • 00:14:47 a nachystáme ho k odběru.
 • 00:14:50 -Oddělám kryt, připojím měřicí
  přístroj a zjistíme,
 • 00:14:51 zda je sušicí agregát v pořádku.
 • 00:14:54 -Pokud tato sušička při servisní
  kontrole splní všechny
 • 00:14:56 bezpečnostní a funkční požadavky,
  může už během několik dní
 • 00:14:59 sloužit třeba v Klokánku
  Fondu ohrožených dětí v Líšni.
 • 00:15:03 -Ten má celkem 7 bytů a každá
  klokánčí rodina v něm potřebuje
 • 00:15:06 své vlastní vybavení.
 • 00:15:08 -Když vezmu ty základní věci,
  je to pračka, sporák, sušička,
 • 00:15:11 běžný provoz, prostě to,
  co má každý doma.
 • 00:15:16 -Čím více funkčních spotřebičů
  mají tzv. tety, které se o děti
 • 00:15:19 v bytech starají, k dispozici,
  tím lépe.
 • 00:15:20 Namísto mytí nádobí se tak můžou
  věnovat tomu,
 • 00:15:23 co je opravdu důležité.
 • 00:15:27 Sčítání netopýrů -
  jedno z dalších témat.
 • 00:15:29 Do Kateřinské jeskyně
  v Moravském Krasu se dnes
 • 00:15:32 po boku odborníků vydali
  i studenti.
 • 00:15:35 Prohledat musí každou skulinu,
  každého jedince pak zapisují
 • 00:15:39 do bloku.
 • 00:15:42 A i když vysíláme regionální
  zprávy, v závěru se podíváme
 • 00:15:45 do zámoří,
  ovšem v kulturní reportáži.
 • 00:15:48 Protokol je novou hrou brněnského
  Národního divadla,
 • 00:15:51 autor ji napsal po zvolení
  Donalda Trumpa
 • 00:15:54 prezidentem spojených států.
 • 00:15:59 Sedm hrobů z období Velké Moravy
  objevili archeologové
 • 00:16:01 ve Starém Městě
  u Uherského Hradiště.
 • 00:16:04 V místě, kde má stát nové
  cyrilometodějské centrum.
 • 00:16:08 Tato lokalita byla odborníky
  už před 70 lety prozkoumaná,
 • 00:16:12 pro současné archeology tak bylo
  nalezení kosterních pozůstatků
 • 00:16:16 velkým překvapením.
 • 00:16:23 Úžas a nadšení - tak by se daly
  popsat pocity archeologů,
 • 00:16:26 kteří ve Starém Městě objevili
  sedm velkomoravských hrobů
 • 00:16:29 s kosterními pozůstatky.
 • 00:16:31 Žádné totiž na tomto místě
  nečekali.
 • 00:16:34 -Ta místa byla zkoumána už
  na přelomu 40. a 50. let
 • 00:16:37 minulého století,
  a našly se tu stovky hrobů.
 • 00:16:40 Ale ukázalo se, že jsme někde
  na rozhraní dvou výzkumných sezón,
 • 00:16:44 a prostě našim předchůdcům
  některé hrobečky utekly,
 • 00:16:47 takže pro nás je to překvapení.
 • 00:16:53 -V každém hrobě navíc archeologové
  našli kromě lidských koster
 • 00:16:55 i několik stříbrných náušnic.
 • 00:16:58 Jednu dokonce i pozlacenou.
 • 00:17:03 -Podle těch náušnic soudíme,
  že jsou to často ženy,
 • 00:17:05 v tomto konkrétním případě
  to vypadá,
 • 00:17:07 že to je nějaká mladá dívka,
  kvůli tady těm nepřirostlým
 • 00:17:09 epifýzám dlouhých kostí,
  protože toto přirůstá
 • 00:17:12 až tak kolem 18 až 20 let.
 • 00:17:15 -Podle nalezených šperků šlo navíc
  o dívku z velmi dobrých poměrů.
 • 00:17:18 -Patřila k absolutní špičce
  velkomoravské společnosti,
 • 00:17:20 druhé poloviny devátého století,
  to znamená byla současnice
 • 00:17:24 Rostislava, Svatopluka,
  možná Metoděje.
 • 00:17:30 -Všechny kosterní pozůstatky teď
  poputují do brněnského
 • 00:17:33 muzea Antropos.
 • 00:17:35 Tam je budou archeologové nadále
  zkoumat.
 • 00:17:38 Ve Starém Městě teď bude
  pokračovat příprava stavby
 • 00:17:40 cyrilometodějského centra,
  které bude vypadat takto.
 • 00:17:43 Návštěvníci se v něm už příští rok
  v červnu dozvědí vše právě
 • 00:17:46 o počátcích slovanské kultury.
 • 00:17:53 Nafta, která nesplňuje normu.
 • 00:17:54 Česká obchodní inspekce odhalila
  na jihu Moravy v posledních
 • 00:17:58 dvou týdnech hned tři takové vzorky.
 • 00:18:00 U jedné z čerpacích stanic
  se tento problém navíc opakuje.
 • 00:18:04 Víc v reportáži dnes
  v Událostech od 19 hodin.
 • 00:18:12 Zdánlivě rutinní zásah
  při nedávné vichřici,
 • 00:18:15 který ale končí velmi nebezpečně.
 • 00:18:17 Stromy začaly padat přímo na místo,
  kde před malou chvílí hasiči
 • 00:18:21 z Protivanova ještě zasahovali.
 • 00:18:23 Celé video ze zásahu můžete
  vidět na facebooku Události Brno.
 • 00:18:30 S vichřicí souvisí i další video
  na našich sociálních sítích.
 • 00:18:34 Nabízíme pohled do Hostýnských
  vrchů objektivem iReportéra.
 • 00:18:38 Uvidíte, jak se na stavu lesů
  vítr podepsal.
 • 00:18:45 Na facebooku i twitteru Události
  Brno vás zveme taky
 • 00:18:47 k poslechu našich regionálních
  zpravodajských podcastů.
 • 00:18:51 Dozvíte se třeba,
  proč se do menších obcí
 • 00:18:53 nedaří lákat mladé zubaře.
 • 00:19:13 Jeskyňáři a biologové začali
  počítat netopýry v Moravském krasu.
 • 00:19:16 Podle odhadů odborníků tam nočních
  letců může zimovat až 10 tisíc.
 • 00:19:18 Některých druhů těchto zvláště
  chráněných živočichů přibývá.
 • 00:19:20 Sčítat se je dnes v Kateřinské
  jeskyni nedaleko Blanska
 • 00:19:24 učili i studenti.
 • 00:19:29 Poslední instrukce a povinná
  výbava - baterky.
 • 00:19:31 Do Kateřinské jeskyně se dnes
  po boku odborníků vydali
 • 00:19:33 i studenti a studentky.
 • 00:19:36 Sčítat netopýry.
 • 00:19:37 První zimující spáči na ně čekali
  ještě před vstupem do jeskyně.
 • 00:19:40 A desítky dalších uvnitř.
 • 00:19:46 -Ten se liší tím, že vlastně
  jako jediný se zabaluje
 • 00:19:48 vlastně úplně celý do té létací
  blány, na rozdíl od toho
 • 00:19:51 velkého myotise _ netopýra velkého,
  který se do žádné létací blány
 • 00:19:56 nezabaluje, visí takhle
  volně vždycky.
 • 00:19:57 -Prohledat, jen pohledem,
  musí každou skulinu,
 • 00:19:59 každého jedince pak zapisují.
 • 00:20:00 Počty netopýrů tímto způsobem
  sledují biologové a ochránci
 • 00:20:03 přes 40 let.
 • 00:20:05 Aby získali dlouhodobá data,
  měli přehled o jejich populaci
 • 00:20:07 a mohli je chránit, třeba omezením
  prohlídkových okruhů.
 • 00:20:12 -Druhý aspekt je možná ochrana
  významných zimovišť jako takových,
 • 00:20:14 zejména v přístupných jeskyních,
  které se pak uzavírají
 • 00:20:18 na určité období, kdy jeskyně
  využívají netopýři a ne turisté.
 • 00:20:22 -Tady v Kateřinské jeskyni,
  ty počty se pohybují zhruba
 • 00:20:24 mezi sto až sto padesáti jedinci,
  čili průměr je nějakých
 • 00:20:28 120 až 130 jedinců,
  většinou netopýr velký,
 • 00:20:31 potom početně i vrápenec malý
  a netopýr brvitý.
 • 00:20:38 -Letos celkem 146, více než loni.
 • 00:20:40 Zřejmě kvůli teplé zimě.
 • 00:20:42 Ty v posledních letech svědčí
  i dalším netopýrům
 • 00:20:44 v Moravském krasu.
 • 00:20:45 Jejich počet roste.
 • 00:20:47 -Netopýry pravidelně sčítají zhruba
  v 25 jeskyních Moravského krasu.
 • 00:20:50 Celkem tady zimuje 19 druhů.
 • 00:20:52 K nejpočetnějším patří aktuálně
  vrápenec malý.
 • 00:20:57 -A daří se jim i na dalších
  zimovištích,
 • 00:20:58 z posledních zpracovaných dat
  České společnosti pro ochranu
 • 00:21:00 netopýrů bylo v roce 2018 v České
  republice vrápenců téměř 36 tisíc.
 • 00:21:05 Rekordní počet, 619, jich letos
  v lednu napočítali
 • 00:21:09 v mikulovské jeskyni Na Turoldu.
 • 00:21:11 Tedy o 40 více než loni
  a 200 více než předloni.
 • 00:21:18 Protokol, hru z prostředí
  komunální politiky dramatika
 • 00:21:21 Tracyho Lettse,
  uvidí v české premiéře diváci
 • 00:21:24 Národního divadla v Brně.
 • 00:21:25 Napsal ji těsně před zvolením
  Donalda Trumpa
 • 00:21:28 americkým prezidentem.
 • 00:21:30 Až překvapivě se v ní ukazuje,
  nakolik podobná si je
 • 00:21:33 americká lokální politika
  s tou evropskou.
 • 00:21:39 -Přísahám věrnost vlajce
  Spojených států amerických.
 • 00:21:44 -Zájmem občanů města a obecným
  blahem se při svém rozhodování
 • 00:21:47 zaklínají politici v malém
  městečku Big Cherry.
 • 00:21:49 Městečku, které se nevypořádalo
  se svou minulostí,
 • 00:21:53 a které vyrůstá z vylhaných kořenů.
 • 00:21:56 -Musíme se omluvit za všechno.
 • 00:21:58 -Ale já jsem nic neudělal.
 • 00:21:59 -Ale udělal!
 • 00:22:02 -Kolektivní vina,
  omluva za minulost.
 • 00:22:03 To je jen jedno z témat,
  které má Big Cherry společné
 • 00:22:06 třeba konkrétně s Brnem.
 • 00:22:08 -Je to text univerzálně platný,
  přestože se odehrává
 • 00:22:10 na zasedání městské rady
  amerického maloměsta.
 • 00:22:13 Ta zkušenost je velmi
  rezonující s tím,
 • 00:22:19 co zažíváme v politice,
  a že míra frustrace z toho,
 • 00:22:25 jakým způsobem se spravují věci
  veřejné, je v tom
 • 00:22:29 veřejném prostoru velmi silná.
 • 00:22:31 -To je náš systém a vy můžete
  pracovat buď zevnitř,
 • 00:22:33 nebo zvenku.
 • 00:22:35 Určitě zjistíte, že změnám se
  lépe napomáhá zevnitř.
 • 00:22:38 -Pan Carp se snažil pracovat
  zevnitř a vy jste ho zlikvidovali!
 • 00:22:44 -My jsme se snažili akcentovat
  to téma, které souvisí
 • 00:22:45 s nějakými hodnotami, jak vnímáme
  svou minulost a budoucnost,
 • 00:22:49 že ta demokracie není o tom,
  že tady jsou politici,
 • 00:22:51 kteří dělají špatná rozhodnutí
  a tady jsme my, ti občané,
 • 00:22:55 kteří se na to díváme, ale že ta
  realita je mnohem rozostřenější.
 • 00:22:57 -Politice a reflexi toho,
  jak spravujeme svoji zemi,
 • 00:22:58 se teď v Národním divadle Brno
  věnují hned tři tituly.
 • 00:23:01 Kromě Protokolu a nedávno uvedeného
  Monumentu Davida Radoka
 • 00:23:05 jsou to ještě Dobové tance
  Karla Steigerwalda.
 • 00:23:08 Ty budou mít premiéru příští týden
  v Mahenově divadle.
 • 00:23:12 -Divadlo zkrátka zase má bohužel
  o čem hrát, o lásce asi teď
 • 00:23:15 budeme hrát míň, mnohem víc budeme
  hrát o tom, co se děje v naší zemi.
 • 00:23:21 Ve věku 96 let zemřel brněnský
  historik umění Miloš Stehlík.
 • 00:23:25 Zajímal se hlavně o barokní
  sochařství na Moravě,
 • 00:23:29 přispíval do odborných periodik,
  působil
 • 00:23:31 v Národním památkovém ústavu
  a taky jako profesor
 • 00:23:35 na Masarykově univerzitě.
 • 00:23:37 Za svoji činnost v oblasti
  památkové péče získal řadu ocenění.
 • 00:23:46 Hygienici zítra zveřejní
  aktuální údaje ke chřipce,
 • 00:23:48 dozvíte se je z našeho vysílání,
  a v pondělí začínají
 • 00:23:53 na jihu Moravy jarní prázdniny.
 • 00:23:54 Tomu, co mohou děti a rodiče čekat,
  se budeme částečně věnovat
 • 00:23:57 už v zítřejším vydání.
 • 00:24:01 Pátek ale jistě přinese
  další zajímavé události,
 • 00:24:03 vše podstatné shrneme.
 • 00:24:04 Těším se na viděnou!
 • 00:24:06 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, V. Kotlánová
 • 00:24:07 Česká televize 2020

Související