iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2019
17:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
3943
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:03 Energetické úspory
  za miliardy korun.
 • 00:00:05 Brno plánuje výstavbu
  vodní elektrárny
 • 00:00:07 i solární panely na střechách.
 • 00:00:10 Cyrilometodějské centrum začalo růst
  ve Starém městě.
 • 00:00:13 Nové zázemí tam najdou
  archeologové i jejich nálezy.
 • 00:00:18 Kelímky a hrnky z vánočních trhů
  v Brně se nově myjí přímo ve městě.
 • 00:00:21 Ukážeme vám, kde.
 • 00:00:31 Tolik ve zkratce některá
  z témat
 • 00:00:33 pátečních Událostí v regionech.
 • 00:00:34 Vítám vás u nich.
 • 00:00:37 Přes 70 projektů za 13,5 milionu
  podpoří město Brno dotací
 • 00:00:39 na zelené střechy.
 • 00:00:41 Magistrát ji nabízí v souvislosti
  s akčním plánem na udržitelné klima
 • 00:00:46 ve městě.
 • 00:00:47 Teď Rada navrhla další konkrétní
  opatření, která mají vést
 • 00:00:50 k šetrnému nakládání s palivy
  a energií.
 • 00:00:53 Patří mezi ně výstavba
  vodní elektrárny,
 • 00:00:55 nebo solární panely na střechách.
 • 00:00:58 Zaklapnout notebook
  a sjet o pár pater níž.
 • 00:01:00 Za normálních okolností
  by Martina Hutařová vystoupila
 • 00:01:03 na obyčejné střeše.
 • 00:01:07 Ta na obchodní galerii
  Šumavská Market se ale začíná
 • 00:01:11 pomalu měnit v jeden velký park.
 • 00:01:15 -Tady máme nějaké rostliny,
  které zadržují vodu,
 • 00:01:16 samy nepotřebují tolik té vody.
 • 00:01:18 A dále tady máme nějaké okrasné
  keře, trávník
 • 00:01:21 a další trávobylinné směsi.
 • 00:01:24 -Prokouknou až v létě,
  kdy už víc,
 • 00:01:26 než 2 tisíce metrů čtverečních
  velkou střechu budou moci
 • 00:01:29 navštěvovat tisíce lidí
  z kanceláří i ti z okolí.
 • 00:01:33 To vše i s přispěním města.
 • 00:01:34 Jde totiž o jeden z víc
  než 70 projektů,
 • 00:01:37 které uspěly v prvním ročníku
  dotací na zelené střechy.
 • 00:01:42 -Ta část dotační je asi kolem
  600 tisíc korun.
 • 00:01:46 Celkové náklady na výstavbu této
  střechy vyšly na 5 milionů korun.
 • 00:01:50 -Teď lépe zachytí srážky
  i ochladí okolí.
 • 00:01:53 Finanční podporu město vypsalo
  v rámci akčního plánu
 • 00:01:56 na udržitelnost klimatu.
 • 00:01:58 Teď představilo další plán
  s řadou opatření
 • 00:02:00 pro hospodárné nakládání s palivy
  a energií.
 • 00:02:04 Ta mají do budoucna přinést
  energetické úspory
 • 00:02:07 za miliardy korun.
 • 00:02:09 Jedním z takových projektů má být
  i malá vodní elektrárna
 • 00:02:12 na tomto jezu na řece Svratce
  v Pisárkách.
 • 00:02:17 -Stavělo by to normálně
  Povodí Moravy
 • 00:02:18 a elektřinu by prodávali do sítě.
 • 00:02:21 Projektová dokumentace existuje,
  dodělávají se všechna povolení.
 • 00:02:25 Je na to uzavřena spolupráce
  mezi Povodím Moravy a městem Brnem.
 • 00:02:31 -Město chce ale elektřinu získávat
  i ze slunce.
 • 00:02:33 Na vybrané budovy a plochy
  ve svém vlastnictví bude umisťovat
 • 00:02:38 fotovoltaické články.
 • 00:02:40 Třeba sem na střechu plaveckého
  stadionu za Lužánkami.
 • 00:02:43 Kromě obnovitelných zdrojů energie,
 • 00:02:46 ale nový plán cílí ještě
  na dalších osm oblastí.
 • 00:02:48 Investice by se měly dotknout
  Tepláren nebo spalovny.
 • 00:02:54 Zmiňovaný akční plán město
  stanovilo na čtyři roky.
 • 00:02:57 Cílem je, aby odpovědně hospodařilo
  s palivy a energiemi
 • 00:03:01 a zároveň byl jeho rozvoj
  udržitelný.
 • 00:03:03 Taky chce snížit emise
  skleníkových plynů.
 • 00:03:06 Opatření jsou různorodá.
 • 00:03:08 Patří mezi ně třeba přechod
  z parovodů na horkovody,
 • 00:03:10 které po celém městě několik
  posledních let vyměňují
 • 00:03:12 brněnské Teplárny, nebo aby se
  zároveň vyrábělo teplo i energie
 • 00:03:16 a snížily se ztráty.
 • 00:03:18 Součástí plánu je i další kotel
  v brněnské spalovně
 • 00:03:21 a město chce i snížit závislost
  na dovážených palivech.
 • 00:03:25 -Tím hlavním cílem je ušetřit,
  vyrábět energii a teplo efektivněji
 • 00:03:30 za menší peníze.
 • 00:03:33 A sekundárně nezvyšovat náklady
  především pro domácnosti.
 • 00:03:39 Pomoct bojovat s klimatickým změnami
  a udržet vodu v krajině
 • 00:03:42 má i dotační program Dešťovka.
 • 00:03:45 Obce můžou čerpat peníze
  na záchytné nádrže, zelené střechy,
 • 00:03:48 nebo třeba zasakovací pásy
  u parkovišť.
 • 00:03:51 Žádat o peníze můžou zhruba
  do poloviny ledna.
 • 00:03:53 K dispozici mají ještě
  800 milionů korun.
 • 00:03:57 Kostel a náves v Přísnoticích
  na Brněnsku.
 • 00:04:00 Dešťová voda skoro ze všech střech
  v okolí končí tady.
 • 00:04:03 Dřív odtékala bez užitku
  kanálem pryč.
 • 00:04:06 Teď je vše jinak.
 • 00:04:09 I díky zakopané nádrži.
 • 00:04:11 -Já jsem to teda upřímně řečeno
  od té doby neměl otevřený.
 • 00:04:14 Je to plný vody.
 • 00:04:18 Voda natéká do podzemní nádrže,
  až se ta nádrž naplní,
 • 00:04:21 vtéká sem do toho poldru,
  kde zůstává k zasáknutí.
 • 00:04:24 A v případě velkého deště,
  jaké hrozí častěji a častěji
 • 00:04:28 a nestačilo by se to vsakovat,
  tak je tam bezpečnostní přepad.
 • 00:04:30 -Voda z přepadu končí
  v tomto rybníku.
 • 00:04:32 Slouží jako zásobárna pro případ
  požáru anebo při zavlažování.
 • 00:04:35 A možnost využít dešťovku
  na zalévání se v místním hodí.
 • 00:04:38 Podle Jihomoravského kraje
  je totiž katastrální území Přísnotic
 • 00:04:40 osmým nejohroženějším rizikem sucha
  na jihu Moravy.
 • 00:04:44 Třeba toto hřiště by se bez zálivky
  nezelenalo.
 • 00:04:49 -A další z přísnotických ulic,
  kterou by chtěla radnice nechat,
 • 00:04:53 díky programu Dešťovka, upravit.
 • 00:04:55 Tentokrát by ale podle starosty
  měly povrch krýt ne zámková dlažba
 • 00:04:58 a asfalt, ale zasakovací rošty.
 • 00:05:01 -Takže bych byl rád, kdyby se to
  po těch površích postupně zasáklo
 • 00:05:04 v nějakém otevřeném poldru
  a nemuselo to nikam odtékat.
 • 00:05:11 -O peníze na nový projekt
  se Přísnotice chtějí ucházet
 • 00:05:14 z nové výzvy programu Dešťovka,
 • 00:05:16 kterou má Státní fond životního
  prostředí vyhlásit příští rok
 • 00:05:18 v únoru.
 • 00:05:20 Ta současná bude otevřená
  ještě necelých šest týdnů.
 • 00:05:22 Dosud v ní uspěly další tři obce
  z jihu Moravy
 • 00:05:24 a čtyři ze Zlínského kraje.
 • 00:05:28 V programu Dešťovka už je
  schváleno 44 projektů
 • 00:05:31 s požadavkem na dotaci
  celkem 129 mil. Kč.
 • 00:05:34 Dalších 31 projektů s požadavkem
  na dotaci ve výši 138 mil. Kč
 • 00:05:37 se nachází ve schvalovacím procesu.
 • 00:05:52 Kounicova ulice v centru Brna
  je od včerejška
 • 00:05:55 pro osobní a nákladní auta uzavřená.
 • 00:05:57 V úseku mezi křižovatkami
  s ulicí Kotlářskou
 • 00:05:59 a ulicemi Zahradníkova a Nerudova
  jí auta neprojedou
 • 00:06:02 nejméně do 22. prosince.
 • 00:06:05 Vjezd do ulice je zakázán
  kvůli včerejšímu úniku plynu.
 • 00:06:08 Linek hromadné dopravy se to netýká.
 • 00:06:11 -Při plánované opravě jsme při
  výkopových pracech objevili
 • 00:06:16 další poškození, které
  pravděpodobně způsobily pohyby
 • 00:06:21 zeminy v důsledku velkého
  dopravního zatížení
 • 00:06:24 a následný únik.
 • 00:06:27 My jsme ten únik zajistili.
 • 00:06:29 V současné době chystáme kompletní
  rekonstrukci celého
 • 00:06:31 130metrového úseku.
 • 00:06:33 V sobotu začneme pracovat
  a předpokládáme,
 • 00:06:36 že práce budou ukončeny
  do 22. prosince.
 • 00:06:45 -Výskyt podobných případů
  úniku plynu se v posledních letech
 • 00:06:47 snižuje.
 • 00:06:48 Společnost Inoggy řešila
  v Jihomoravském kraji letos
 • 00:06:51 další dva takové případy.
 • 00:06:52 Nejvyšší soud se zastal
  somálské dívky,
 • 00:06:54 která chtěla na zdravotnické škole
  v Česku nosit hidžáb.
 • 00:06:57 Zákaz muslimského šátku
  při teoretické výuce,
 • 00:07:00 podle verdiktu,
  nemá žádný legitimní důvod.
 • 00:07:04 Škola trvá na tom,
  že má právo určit pravidla oblékání.
 • 00:07:12 -Pouze takzvaný antidiskriminační
  zákon umožňuje rozdílné zacházení
 • 00:07:16 z důvodu rozdílného náboženství
  a víry v přístupu ke vzdělání,
 • 00:07:19 pokud to vyžaduje ochrana
  veřejné bezpečnosti, zdraví,
 • 00:07:21 morálky a práv a svobod druhých.
 • 00:07:24 Pod žádný z těchto důvodů ale není
  možné, podle Nejvyššího soudu,
 • 00:07:27 opatření střední zdravotnické
  školy podřadit.
 • 00:07:30 -V rozhodnutí Nejvyššího soudu
  navíc stojí,
 • 00:07:32 že nemohla-li být dívka zahalena
  hidžábem a nemohla-li tak projevit
 • 00:07:36 své náboženské vyznání, dopadl na ni
  zákaz nosit ve škole pokrývku hlavy
 • 00:07:39 ještě o něco tíživěji, než na ty
  studenty, jejichž náboženství
 • 00:07:42 nikterak pokrývání hlavy nezmiňuje,
  nebo na ty studenty,
 • 00:07:45 kteří nejsou věřící vůbec.
 • 00:07:48 Tímto právním názorem se teď musejí
  řídit i soudy nižších instancí.
 • 00:07:52 Stavba Cyrilometodějského centra
  ve Starém Městě na Uherskohradišťsku
 • 00:07:56 začala.
 • 00:07:57 Jde o největší a nejvýznamnější
  akci v porevoluční historii
 • 00:08:00 Slováckého muzea.
 • 00:08:02 Projekt přijde na 123 milionů korun
  a kromě moderní expozice
 • 00:08:06 zaměřené na slovanské věrozvěsty
  vyřeší třeba
 • 00:08:09 i nevyhovující zázemí archeologů.
 • 00:08:12 Pohled z ptačí perspektivy
  na Památník Velké Moravy,
 • 00:08:15 který už brzo platit nebude.
 • 00:08:19 Místo zeleně tady budou
  stavební stroje.
 • 00:08:22 Poklepání základního kamene
  Cyrilometodějského centra
 • 00:08:25 odstartovalo akci, na kterou se
  ve Slováckém muzeu léta dívali
 • 00:08:27 jen na papíře.
 • 00:08:30 Teď se nákresy promění v realitu.
 • 00:08:33 -Bude tam několik sálů se stálou
  expozicí svatých Cyrila a Metoděje.
 • 00:08:37 Dále tam bude sál, který bude
  zaměřen hapticky tak,
 • 00:08:40 aby bylo možné to vnímat
  i jinými smysly,
 • 00:08:43 čichem, sluchem, hmatem.
 • 00:08:49 -Ve stávajícím prostoru recepce
  dojde k úpravám.
 • 00:08:58 Bude zde instalován spojovací
  krčekaby návštěvníci mohli navštívi
 • 00:09:00 napřed tuto stávající expozici
  a posléze šli do nových
 • 00:09:03 výstavních prostor.
 • 00:09:05 -Nová expozice slovanských
  věrozvěstů tak logicky naváže
 • 00:09:08 na Památník Velké Moravy,
  který je postavený
 • 00:09:11 na základech první objevené stavby
  z doby velkomoravské.
 • 00:09:13 Cyrilometodějské centrum vyřeší
  i řadu problémů archeologů,
 • 00:09:16 kteří třeba tady v Uherském Hradišti
  jsou doslova zavaleni nálezy.
 • 00:09:22 -Prosím tě, kolik nám tady
  toho ještě zbývá?
 • 00:09:25 -Ještě hodně.
 • 00:09:26 -Historii Slovácka už téměř není
  kde ukládat.
 • 00:09:29 Archeologické depozitáře
  budou naplněné nejdéle za rok.
 • 00:09:33 -Pro zajímavost tato nádoba
  je z kultury zvonovitých pohárů
 • 00:09:36 a takhle byla objevena v jenom
  z hrobů v Kunovicích.
 • 00:09:41 -Takových artefaktů je tady
  asi 300 tisíc.
 • 00:09:44 Díky Cyrilometodějskému centru
  se za dva a půl roku častěji
 • 00:09:48 představí lidem a logicky tak doplní
  stálou expozici
 • 00:09:51 v sousedním Památníku Velké Moravy.
 • 00:09:57 První skiareál v regionu zahájil
  sezónu.
 • 00:10:00 I o tom bude řeč
  v příštích minutách.
 • 00:10:02 V reportáži se podíváme
  do Karlova pod Pradědem.
 • 00:10:05 Na milovníky zimních sportů
  tam čeká až 50 centimetrů sněhu.
 • 00:10:11 Ukážeme vám taky nástroje,
  na které teď budou hrát
 • 00:10:13 studenti hudební fakulty JAMU.
 • 00:10:16 Škola nakoupila jak repliky
  historických nástrojů,
 • 00:10:18 tak nejmodernější techniku
  pro elektroakustickou hudbu.
 • 00:10:25 Kelímky a hrnečky
  z brněnských vánočních trhů
 • 00:10:28 se myjí poprvé přímo ve městě.
 • 00:10:31 Pořadatelé je už nemusejí vozit
  až do Soběslavi na Táborsku.
 • 00:10:33 Podle odhadů Turistického
  informačního centra letos trhy
 • 00:10:36 navštíví ještě víc lidí než loni,
 • 00:10:38 kdy přišlo zhruba 1,3 milionu lidí.
 • 00:10:42 Vložit, očistit, zabalit.
 • 00:10:44 Jeden kelímek za osm minut.
 • 00:10:46 Všechny za pět hodin.
 • 00:10:49 -Tady naši zaměstnanci kelímky
  sbírají, kontrolují,
 • 00:10:52 jestli jsou dobře umyté,
  jestli nejsou rozbité.
 • 00:10:55 -Stejný postup už pět let.
 • 00:10:57 Tak dlouho vratný systém
  zálohovaných kelímků a hrnečků
 • 00:11:00 na brněnských vánočních trzích
  funguje.
 • 00:11:03 Letos opět s motivem Ježíška,
  poprvé se ale myjí v Brně,
 • 00:11:06 a ne ve 175 km vzdálené Soběslavi.
 • 00:11:10 -Nemáme starost o auto,
  které pendluje mezi jedním
 • 00:11:13 a druhým městem.
 • 00:11:17 Letos používáme motivy grafiky
  významného českého grafika
 • 00:11:19 Michaela Floriána.
 • 00:11:22 -25 až 30 tisíc vánočních kelímků,
  všechny pocházejí z Brna.
 • 00:11:28 Ze stánků se stahují předchozí den
  a tito pracovníci je myjí
 • 00:11:32 hned brzy ráno, aby byly co nejdřív
  zase připravené.
 • 00:11:36 Teď už rychle k zákazníkům.
 • 00:11:39 -My vám vezeme kelímky čisté,
  máme tu pro vás dvě bedny.
 • 00:11:42 -Kolik denně prodáte?
 • 00:11:48 -Až tisíce bych řekl.
 • 00:11:50 -Až z Krkonoš sem na horký nápoj
  z kelímku přijel třeba
 • 00:11:52 i Zdeněk Navrátil se ženou.
 • 00:11:54 -To je dobře vymyšlené,
 • 00:11:55 u kteréhokoli stánku se to dá
  vrátit.
 • 00:11:56 -Ale i ukrást.
 • 00:11:58 Několik takových případů
  teď řeší strážníci.
 • 00:12:00 -Strážníci na operačním středisku
  přijali dvě oznámení,
 • 00:12:03 že nějaká skupinka sbírá
  právě plastové zálohované kelímky
 • 00:12:06 a potom je pravděpodobně vrací
  za peníze.
 • 00:12:09 -Turistické informační centrum
  zase v prvním týdnu potrápil
 • 00:12:12 úklid kolem nové gastro zóny.
 • 00:12:16 -Ten nepořádek tam byl velký,
  my jsme museli hned po prvním týdnu
 • 00:12:19 přidat několik desítek nových košů.
 • 00:12:21 -A to i přes systém
  vratných kelímků.
 • 00:12:24 Ten se teď dokonce zalíbil
  taky německému Frankfurtu.
 • 00:12:28 Před malou chvílí se otevřely brány
  Ski areálu v Karlově pod Pradědem.
 • 00:12:32 Jde o první středisko,
  které letos zahájilo sezonu.
 • 00:12:35 Už zítra se jich otevře nejen
  v Jeseníkách několik dalších.
 • 00:12:38 Kvůli teplému počasí je to ale
  o zhruba 14 dní později,
 • 00:12:41 než například v loňském roce.
 • 00:12:45 Ski areál v Karlově pod Pradědem.
 • 00:12:48 Díky ideálním podmínkám se otevírá
  milovníkům zimy letos jako první.
 • 00:12:53 -Je to pro nás vždycky taková výzva
  být první a pro celý tým lidí,
 • 00:12:56 kteří za tím jdou,
  takže je to takové to poplácání.
 • 00:13:02 -Zahájení nové sezony předcházely
  hodiny příprav.
 • 00:13:06 -Lidi jsou stále na svahu
  a připravují všechno pro to,
 • 00:13:09 aby to mohlo jít.
 • 00:13:10 Jen ta rolba tam stráví
  nějakých třicet hodin.
 • 00:13:12 -Díky mrazivému počasí
  tady provozovatelé během celého dne
 • 00:13:14 i nadále zasněžovali.
 • 00:13:17 Na lyžaře tak tady čeká
  až 50 cm vrstva sněhu.
 • 00:13:24 Ostatní areály zatím s otevřením
  vyčkávají kvůli lepšímu počasí.
 • 00:13:27 Na novou sezonu se však usilovně
  chystají.
 • 00:13:30 -Snažíme se dělat maximum,
  počasí nám teď přeje,
 • 00:13:32 takže zasněžujeme v plné parádě.
 • 00:13:40 Zasněžujeme později o týden,
  ale podmínky jsou tak dobré,
 • 00:13:43 že jsme schopni připravit areál
  na stejný čas jako vloni.
 • 00:13:46 -Přírodního sněhu je málo.
 • 00:13:48 Podle meteorologů si budou muset
  na něj, například i běžkaři,
 • 00:13:51 ještě pár týdnů počkat.
 • 00:13:53 Na hory tak lidé zatím vyrážejí
  převážně na pěší turistiku.
 • 00:13:56 -Sešli jsme se s kamarády,
  tak jsme si udělali výlet.
 • 00:14:00 -Počasí je skvělý,
  dneska nám to vyšlo,
 • 00:14:02 jsme na vycházce, skupina kolegů,
  kteří spolu pracujem asi 15 let.
 • 00:14:05 -Já si sklouzám po těch lopatách
  a líbí se mi to.
 • 00:14:10 -Já si tady bobuji na lopatě
  a bojím se tam toho kopca.
 • 00:14:21 -Lidé, kteří se rozhodnout na hory
  vyrazit, by si měli dát pozor
 • 00:14:25 především na zledovatělé
  turistické trasy.
 • 00:14:30 -Kdo se rozhodne vyrazit, určitě by
  si neměl zapomenout nesmeky,
 • 00:14:33 protože jestli bude ledovice,
  tak aby nepodjížděly nohy,
 • 00:14:35 určitě vzít náhradní oblečení,
  náhradní tričko, rukavice, čepici,
 • 00:14:39 prostě takový základní věci.
 • 00:14:41 -Před tvorbou ledovky varují
  také meteorologové.
 • 00:14:43 Na území severní a Moravy a Slezska
  hrozí až do sobotních 15 hodin.
 • 00:14:50 Zmiňovaná výstraha platí
  pro celou východní Moravu.
 • 00:14:53 V některých údolích můžou teploty
  nad ránem klesnout
 • 00:14:56 až k mínus šesti stupňům.
 • 00:14:57 Meteorologové očekávají i srážky,
  ty můžou zamrzat a vytvářet ledovku.
 • 00:15:03 -To ukončení, které by mohlo být
  na Vysočině už kolem 10 hodiny,
 • 00:15:07 tak na tom východě Moravy
  by ten jev mohl být
 • 00:15:11 ještě kolem poledních hodin,
  nebo těsně po poledni.
 • 00:15:13 Kromě toho samozřejmě se může
  spíše ze začátku srážkového procesu
 • 00:15:18 vyskytovat i sněžení, spíš v těch
  severních partiích,
 • 00:15:21 hlavně východní Moravy,
  Zlínského kraje.
 • 00:15:25 Už pátou vánoční pohádku pro lidi
  s poruchou sluchu
 • 00:15:28 připravila na letošní svátky
  Česká televize.
 • 00:15:30 Jmenuje se Kde bydlí strašidla.
 • 00:15:32 Jak se natáčela a kdy bude mít
  premiéru,
 • 00:15:35 prozradíme na facebookovém
  nebo twitterovém účtu Události Brno.
 • 00:15:40 Vojenské lesy ukládají sazenice
  stromků k zimnímu spánku.
 • 00:15:43 Na jaře je pak pomyslně probudí
  a pošlou na Moravu,
 • 00:15:46 kde sucho a kůrovec zničil
  stovky hektarů porostu.
 • 00:15:49 Víc na našem facebooku.
 • 00:15:54 Můžete si tam taky připomenout
  včerejší řádění čertů.
 • 00:15:57 Natáčeli jsme v Jaroslavicích
  na Znojemsku
 • 00:15:59 a v Rozseči na Blanensku.
 • 00:16:02 Události v regionech.
 • 00:16:03 Jsme tu pro vás i na facebooku,
  Twitteru a Instagramu.
 • 00:16:06 Sledujte, sdílejte,
  přispívejte.
 • 00:16:11 Budoucí podobu a využití
  Velkého kina ve Zlíně
 • 00:16:13 navrhne šest architektonických
  kanceláří.
 • 00:16:15 Jejich zástupci dnes měli
  mimořádnou příležitost
 • 00:16:19 si uzavřenou památku
  důkladně prohlédnout.
 • 00:16:21 Byl u toho i redaktor Luboš Dostál.
 • 00:16:23 Luboši, v jakém stavu
  je teď Velké kino?
 • 00:16:25 -Pěkný podvečer.
 • 00:16:36 Je v neutěšeném stavu,
 • 00:16:41 ale na první pohled to není patrné.
 • 00:16:54 Není možné se tam dostat, protože
  ho obepíná kovový plot.
 • 00:16:58 Pamětníci si pamatují,
 • 00:17:12 že nad kinem vlál velký plakát
  současně promítaného filmu.
 • 00:17:19 Ale kino je přes tři roky uzavřené.
 • 00:17:28 Proto sem dnes přišli architekti,
  statici a památkáři.
 • 00:17:34 Připomíná obří krabici od bot.
 • 00:17:36 Vypadá impozantně, podle statiků
  je ale nebezpečně křehká.
 • 00:17:39 Dnes dovnitř výjimečně směli
  vstoupit architekti, statici
 • 00:17:42 a památkáři.
 • 00:17:55 -Přihlásilo se do ní30 týmů.
 • 00:17:57 Vedení města vybralo tři domácí
  a tři zahraniční,
 • 00:17:59 z Francie, Maďarska a Slovenska.
 • 00:18:01 A dalo jim možnost prohlédnout si
  budovu s odborným komentářem.
 • 00:18:05 -Je tady hodnotná i konstrukce,
  je to ocelová konstrukce,
 • 00:18:07 která měla ve své době
  největší rozpon v naší republice,
 • 00:18:10 a to 33 metrů.
 • 00:18:13 -Můžeme tady vidět ty dodatečné
  konstrukce, podhledy, zakrytování,
 • 00:18:18 které následně nesou
  dodatečné izolace,
 • 00:18:20 což je právě jeden ze zdrojů
  toho nadměrného zatížení
 • 00:18:22 a statických problémů.
 • 00:18:28 -Unikátní, i když původně
  jen provizorní, stavba
 • 00:18:31 podle návrhu baťovského architekta
  Františka Lýdie Gahury
 • 00:18:33 stojí v centru Zlína od roku 1932.
 • 00:18:35 Za druhé světové války přežila
  i bombardování.
 • 00:18:37 Nejprve měla 2270 míst,
  po úpravách tisícovku.
 • 00:18:40 Pořád to ale byl největší
  promítací sál v republice.
 • 00:18:43 A hlavní dějiště dětského
  filmového festivalu.
 • 00:18:55 -Jak nám schází festivalové kino?
 • 00:18:59 Zcela zásadně.
 • 00:19:00 Je to, jako kdybychom přemístili
  hokejisty ze zimního stadionu
 • 00:19:03 na Dřevnici.
 • 00:19:05 -I příští 60. ročník se bude muset
  obejít bez Velkého kina.
 • 00:19:08 Podle vedení města spolkne obnova
  památky nejmíň 300 milionů korun.
 • 00:19:11 A aby se vyplatila, mělo by kino
  sloužit nejen promítání.
 • 00:19:13 -Tam byly nápady na muzeum,
  ať už kinematografie,
 • 00:19:16 nebo různá jiná muzea
 • 00:19:19 či jiné výstavy s audiovizuálními
  prvky.
 • 00:19:21 Poslední trend doby
  je virtuální realita.
 • 00:19:25 -Pravděpodobnou budoucí podobu
  Velkého kina by vedení města
 • 00:19:28 a festivalu rádo představilo
  veřejnosti
 • 00:19:31 právě v době konání jubilejní
  filmové přehlídky,
 • 00:19:34 tedy v červnu příštího roku.
 • 00:19:40 Světově proslulý kněz a teolog,
  oblíbený učitel,
 • 00:19:44 ale hlavně dobrosrdečný
  a veselý člověk.
 • 00:19:46 Boskovice si připomínají 100 let
  od narození svého rodáka,
 • 00:19:49 kardinála Tomáše Špidlíka.
 • 00:19:51 Kvůli komunismu byl nucený
  skoro celý život prožít v cizině.
 • 00:19:53 Na rodnou Moravu ale nezapomínal.
 • 00:19:55 Zemřel před devíti lety.
 • 00:19:58 Mluví o něm jako o strýci Tomáškovi.
 • 00:20:00 Byla jednou ze čtyř lidí,
  kteří se z Česka směli před 16 lety
 • 00:20:04 jet do Vatikánu podívat
  na jeho kardinálské jmenování.
 • 00:20:09 -Podle mého názoru si udržel
  do konce života takový ten
 • 00:20:11 boskovský přízvuk.
 • 00:20:13 Hlavně byl srdečný a pamatuju si,
  že často vyprávěl vtipy.
 • 00:20:19 -Pak jsme pracovali na zákopech,
  pak s Rusy,
 • 00:20:22 ale já všude jak dobrý voják Švejk
  jsem to vyšvindloval,
 • 00:20:25 dokonce s Rusy jsem jednomu zpíval
  stále, abych nemusel pracovat.
 • 00:20:30 -Kardinálský oblek, život mezi
  špičkami katolické církve.
 • 00:20:33 Přesto se podle paní Odehnalové
  nikdo nemusel bát
 • 00:20:36 s profesorem Špidlíkem promluvit.
 • 00:20:39 -Člověk se s ním cítil uvolněně.
 • 00:20:41 Že s ním nemusel vést
  žádné hluboké rozhovory.
 • 00:20:44 On se dokázal naladit
  i na ten běžný život.
 • 00:20:47 -Jiří Šťasta se s ním nikdy
  nesetkal, přesto mu jezuité,
 • 00:20:50 Špidlíkův domovský řád,
  svěřili přípravu nové výstavy
 • 00:20:53 v Muzeu regionu Boskovicka.
 • 00:21:00 -Páter Špidlík byl jmenován
  kardinálem, přestože nebyl biskupem
 • 00:21:03 To je něco exkluzivního.
 • 00:21:05 To bylo z důvodu jeho
  celoživotního přínosu pro teologii.
 • 00:21:08 -Osobně ho neznal, ale jeho myšlenky
  mu změnily život.
 • 00:21:10 Zahodil dřívější práci
  a začal se věnovat mozaikám,
 • 00:21:13 o kterých toho předtím moc nevěděl.
 • 00:21:16 (zpěv)
 • 00:21:17 -Hospodine pomiluj ny.
 • 00:21:20 -Setkání s kardinálem jezuité
  nakonec Jiřímu Šťastovi domluvili,
 • 00:21:24 kněz ale zemřel měsíc
  před dohodnutým termínem.
 • 00:21:27 Dnes architekt říká, že se potkali
  až na Velehradě,
 • 00:21:30 ale bez možnosti rozhovoru.
 • 00:21:32 Právě tam si Tomáš Špidlík
  přál být pohřben.
 • 00:21:38 Výbuch plynu v panelovém domě
  v Prešově na Slovensku
 • 00:21:41 si vyžádal několik obětí
  a zraněných.
 • 00:21:44 Na místo míří i reportéři
  České televize.
 • 00:21:47 Aktuálnímu dění v místě neštěstí
  se budou věnovat
 • 00:21:50 i dnešní Události
  s Marcelou Augustovou.
 • 00:21:54 Nové hudební nástroje a technologie
  budou ode dneška sloužit
 • 00:21:58 studentům Hudební fakulty
  Janáčkovy akademie múzických umění
 • 00:22:01 v Brně.
 • 00:22:03 Škola je nakoupila za téměř
  70 milionů korun.
 • 00:22:06 Jsou mezi nimi moderní nástroje
  špičkových značek
 • 00:22:09 i vzory těch historických,
  z různých období.
 • 00:22:14 Na svět přišlo teprve před týdnem,
  pod rukama brněnského čembaláře.
 • 00:22:17 Barvy tónů má ale stejné,
  jako jeho historický originál
 • 00:22:20 z 18. století.
 • 00:22:23 Na podobné tehdy hrával
  i Johann Sebastian Bach.
 • 00:22:25 Jen o kousek dál vzor cembala
  ještě o století staršího.
 • 00:22:32 -Je to nástroj vlámské provenience,
 • 00:22:34 to znamená má tady tyto krásné
  ozdoby, které jsou typické
 • 00:22:39 a slouží to k jiné hudbě,
  která zní právě trochu razantněji,
 • 00:22:43 než ten elegantní nástroj,
  který jsme slyšeli předtím.
 • 00:22:47 -Rozdíl teď budou moct porovnat
  i studenti Hudební fakulty
 • 00:22:49 Janáčkovy akademie múzických umění.
 • 00:22:53 Aby mohli experimentovat,
  a ve své budoucí kariéře obstáli
 • 00:22:56 i před zahraniční konkurencí.
 • 00:22:57 A to nejen mezi cembaly.
 • 00:23:00 Nových nástrojů teď pořídila
  univerzita přes padesát.
 • 00:23:02 Vybírali je virtuózové.
 • 00:23:07 -Projezdili jsme Evropu za těmi
  klavíry, až k výrobcům jsme jezdili
 • 00:23:11 A když to sečtu, tak jsme vyzkoušel
  přes 400 klavírů
 • 00:23:14 -Do Brna se dostalo 20 nejlepších.
 • 00:23:16 Včetně tohoto křídla, které zástupci
  školy vnímají
 • 00:23:18 jako "Ferrari" mezi klavíry.
 • 00:23:23 -Zejména v diskantové části,
 • 00:23:25 to znamená ve vrchní části
  klaviatury,
 • 00:23:28 poskytuje klavíristovi
  doslova lahodný zvuk.
 • 00:23:32 Na to ještě srovnání se starším
  nástrojem v tom diskantu.
 • 00:23:43 Tady se v podstatě do toho
  pianka ani nedostanu.
 • 00:23:45 -A mimo tóny kláves
  zvuky ještě modernější.
 • 00:23:47 Elektronické.
 • 00:23:50 -Nová technika na mixování zvuků
  i tento objekt - nástroj
 • 00:23:54 a zároveň umělecké dílo.
 • 00:24:05 O víkendu sice Události v regionech
  nenabídneme,
 • 00:24:07 zato vás můžu pozvat na ČT24,
  která bude reportáže a živé vstupy
 • 00:24:10 z vašeho kraje pravidelně zařazovat
  do vysílání.
 • 00:24:12 Zvu vás taky na zítřejší
  pořad Regiony ČT24,
 • 00:24:15 odstartuje po jedenácté hodině.
 • 00:24:18 A hned po něm, tentokrát na ČT1
  i náš magazín Týden v regionech.
 • 00:24:51 A já už vám jen přeju pěkný
  adventní víkend
 • 00:24:53 nejen ve společnosti České televize.
 • 00:24:55 Skryté titulky:
  Dana Peňázová

Související