iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 10. 2019
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
5226
zhlédnutí

Události v regionech (Brno)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne na jižní Moravě a ve Zlínském kraji.

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:03 Jak lépe chránit přírodu
  v oblasti soutoku Moravy a Dyje?
 • 00:00:06 Otázku dnes řeší v Břeclavi
  s ministerskými úředníky.
 • 00:00:10 Zboží za miliony korun si odnesli
  zloději z klenotnictví
 • 00:00:13 v centru Brna.
 • 00:00:15 Mříž vytrhli pomocí auta.
 • 00:00:18 Víc pořádku v takzvaném
  domě hrůzy.
 • 00:00:20 Radnice Brna-severu ho zabezpečí.
 • 00:00:22 Inspiruje se v Novém Lískovci.
 • 00:00:32 Pohled do přírody hned v úvodu
  prvních Událostí v regionech
 • 00:00:35 tohoto týdne.
 • 00:00:36 Vítejte, dobrý podvečer!
 • 00:00:39 Jaká bude budoucnost oblasti
  soutoku Moravy a Dyje -
 • 00:00:41 tak znělo téma, na které dnes
  s představiteli Břeclavi
 • 00:00:44 a okolních obcí debatoval náměstek
  ministra životního prostředí.
 • 00:00:48 Území spadá od roku 2004
  do projektu Natura 2000.
 • 00:00:52 Je proslulé hustými lužními lesy
  a taky řadou vzácných živočichů.
 • 00:00:57 Podle ochránců přírody ale řada
  unikátních druhů vymírá,
 • 00:01:00 hlavně kvůli nešetrnému hospodaření.
 • 00:01:05 Moravská Amazonie.
 • 00:01:06 Přezdívka, kterou si oblast
  soutoku dvou největších
 • 00:01:08 moravských řek vysloužila díky
  nedotčeným lužním pralesům.
 • 00:01:12 Místo, kde se stéká Dyje a Morava,
  je nejjižnějším cípem jižní Moravy.
 • 00:01:17 A zároveň trojmezím, kde se
  setkávají hranice tří států,
 • 00:01:19 Slovenska, Česka a Rakouska.
 • 00:01:22 Bohatým lužním lesům daly základ
  opakované povodně, které půdu
 • 00:01:27 v oblasti neumožnily využít pro
  zemědělství.
 • 00:01:29 -Jsou tu zastoupené všechny věkové
  třídy, to znamená od těch
 • 00:01:33 nejmenších po nejstarší,
  to končí 16 věkovým stupněm,
 • 00:01:37 to jsou 160 plus porosty.
 • 00:01:39 -V posledních letech ale stromům
  naopak voda chybí.
 • 00:01:41 Trápí je sucho, cizopasné houby
  i kůrovec.
 • 00:01:44 -Obnovují se tedy porosty staré,
  nicméně na základě nějaké dohody.
 • 00:01:50 Tam zůstává skoro 400 ha těch
  starých porostů bez zásahu.
 • 00:01:55 -Na lukách pak lesníci vysazují
  mladé duby.
 • 00:01:58 Ty mají časem nahradit solitéry,
  které vytvářejí charakteristický
 • 00:02:01 ráz tamní krajiny.
 • 00:02:03 -Staré duby jsou domovem pro celou
  řadu živočichů.
 • 00:02:05 V korunách sídlí čápi,
  na suchých větvích odpočívají
 • 00:02:08 dravci a pod jejich kůrou se
  vyvíjejí larvy dvou největších
 • 00:02:11 brouků u nás, roháče obecného
  a tesaříka obrovského.
 • 00:02:15 -Jedná se o území evropského
  významu, kde se vyskytuje
 • 00:02:17 spousta vzácných druhů,
  které mají výskyt jen v ČR tady,
 • 00:02:25 nebo se tu objevily poprvé.
 • 00:02:29 -Například orli nebo luňáci.
 • 00:02:31 A na jejich budoucnost
  je podle ochránců přírody
 • 00:02:34 potřeba myslet víc než dřív.
 • 00:02:36 Třeba právě vznikem chráněné
  krajinné oblasti.
 • 00:02:41 Chráněných krajiných oblastí
  je v regionu několik.
 • 00:02:43 Severně od Brna leží Moravský kras
  s víc než tisícovkou jeskynních
 • 00:02:47 labyrintů.
 • 00:02:48 Nejnavštěvovanější jsou
  Punkevní jeskyně a propast Macocha.
 • 00:02:52 Chráněná krajinná oblast Pálava
  se rozprostírá
 • 00:02:55 u novomlýnských nádrží.
 • 00:02:56 Kromě historických nalezišť se tam
  nachází i vzácné druhy ptáků,
 • 00:03:00 například orel mořský.
 • 00:03:03 Ve Zlínském kraji jsou dvě
  takové oblasti - Bílé Karpaty
 • 00:03:06 a Beskydy.
 • 00:03:07 Národní park je v regionu jeden -
  Podyjí. Rozdíl mezi zmíněnými
 • 00:03:10 stupni ochrany přírody je
  v hospodaření.
 • 00:03:15 -Ten zásadní rozdíl je v tom,
  že v CHKO se hospodaří běžně,
 • 00:03:19 zatímco v těch NP je většina území
  v majetku státu a tím cílem
 • 00:03:23 je skutečně chránit tu přírodu
  a přírodní procesy.
 • 00:03:32 Teď se vracíme do Břeclavi,
  kde dnes celé odpoledne jednají
 • 00:03:34 o budoucnosti Soutoku řek Moravy
  a Dyje respektive o ochraně
 • 00:03:38 tohoto území.
 • 00:03:40 Diskusi sledovala Helena Ondřejová.
 • 00:03:42 Má jednání nějaký jasný závěr,
  je možné říct, že ze soutoku
 • 00:03:46 bude chráněná krajinná oblast?
 • 00:03:49 Jaké argumenty na jednání zazněly?
 • 00:03:58 -Dobrý podvečer.
 • 00:04:07 Místostarosta Matuška na dnešní
  diskuzi zmínil 2 možnosti.
 • 00:04:15 Zřízení CHKO nebo několika menších
  chráněných území.
 • 00:04:25 Vzácné lokality tvoří polovinu zdejších
  významných lokalit.
 • 00:04:31 K téhle varientě se kloní i MŽP.
 • 00:04:35 Vyloučeno ale není nic.
 • 00:04:41 -Jaké argumenty zazněly?
 • 00:04:49 -Pro zřízení CHKO je Břeclav,
  která vidí přínos v cestovním
 • 00:04:52 ruchu a rozšíření turismu.
 • 00:04:55 Také bude lehčí dosáhnout na dotace.
 • 00:05:01 Ty jsou dosažitelnější pro menší
  projekty v regionu.
 • 00:05:06 Proti jsou starostové menších obcí
  v okolí.
 • 00:05:15 Mají strach z omezení pro jejich
  obyvatele a podniky.
 • 00:05:18 -Na diskuzi nebyli pozváni
  vlastníci pozemků
 • 00:05:20 v dotčené lokalitě, z jakého důvodu?
 • 00:05:27 -Dnešní jednání bylo pouze pro
  samosprávné celky.
 • 00:05:35 Například Lesy ČR na debatě
  chyběly.
 • 00:05:44 Ale podle náměstka MŽP s nimi
  ministerstvo jedná.
 • 00:05:52 Menší vlastníci pozemků odcházeli
  rozčarováni, když nesměli dovnitř.
 • 00:05:55 -Helena Ondřejová, děkujeme.
 • 00:06:11 Krajský soud ve Zlíně zamítl
  návrh na obnovu řízení
 • 00:06:14 v kauze brutální loupežné vraždy
  seniora ve Slopném na Zlínsku.
 • 00:06:18 Zločin se stal před 8mi lety.
 • 00:06:21 Slovák Maroš Straňák si za něj
  odpykává 24 a půl roku
 • 00:06:24 a Čech David Šimon 20 a půl roku
  vězení.
 • 00:06:28 Právě on se dnes domáhal nového
  procesu. K hlavním důkazům
 • 00:06:31 v případu patřily pachové stopy,
  které se obhajoba snažila
 • 00:06:37 zpochybnit.
 • 00:06:39 -Lze jen konstatovat, že žádné
  nové důkazy zde nezazněly,
 • 00:06:41 a proto soudu nezbylo nic jiného,
  než zamítnout návrh.
 • 00:06:46 -Odsouzený David Šimon v soudní
  síni znovu zopakoval,
 • 00:06:49 že s vraždou ve Slopném nemá
  nic společného.
 • 00:06:51 A proti dnešnímu rozhodnutí
  soudu podal stížnost.
 • 00:06:55 Vypořádat se s ní bude muset
  Vrchní soud v Olomouci.
 • 00:06:58 Cestující v Olomouckém kraji budou
  moci i po Novém roce dál používat
 • 00:07:00 takzvané IN karty Českých drah.
 • 00:07:03 Vedení kraje se na tom dnes shodlo
  s národním dopravcem.
 • 00:07:06 Jde o přípravu na nový systém
  regionální dopravy -
 • 00:07:09 ten má začít platit od 1. ledna.
 • 00:07:11 Lidé si budou moci vybrat,
  jestli zvolí drážní tarif
 • 00:07:14 nebo tarif Integrovaného dopravního
  systému Olomouckého kraje.
 • 00:07:20 -Základním tarifem, který budeme
  přednostně prodávat
 • 00:07:22 na pokladnách ČD, tak bude
  integrovaný tarif.
 • 00:07:27 Pro cestující to nicméně znamená,
  že ten, kdo bude mít zájem,
 • 00:07:29 tak si bude moci i nadále zakoupit
  jízdenku jak na e-shopu
 • 00:07:34 Českých drah, tak v aplikaci
  Můj vlak.
 • 00:07:38 -Pro obyvatele využívající veřejné
  dopravy v OLK je nejdůležitější
 • 00:07:40 vzkaz ten, že tarify ČD,
  která jsou ve slevách,
 • 00:07:44 to znamená ty karty IN20, IN50,
  tak budou moct uplatnit
 • 00:07:47 i na vlacích, které my máme
  v krajském závazku.
 • 00:07:52 Skupina zlodějů dnes brzy ráno
  vykradla zlatnictví
 • 00:07:54 v Rašínově ulici v centru Brna.
 • 00:07:57 Do prodejny se lupiči dostali
  poté, co pomocí vozidla
 • 00:08:00 vytrhli ochrannou mříž obchodu.
 • 00:08:02 Škoda jde do milionů, pachatelé
  policii zatím unikají.
 • 00:08:07 Tyto záběry vypadají skoro stejně,
  ale dělí je od sebe několik let.
 • 00:08:10 Klenotnictví v Rašínově ulici se
  dnes stalo obětí lupičů
 • 00:08:13 podruhé během čtyř let.
 • 00:08:15 Zatímco v roce 2015 ho přepadli
  za bílého dne,
 • 00:08:18 tentokrát se terčem zlodějů
  stalo po 4. hodině ráno.
 • 00:08:22 -Akce těch pachatelů byla velmi
  rychlá, předběžně to trvalo
 • 00:08:25 méně než dvě minuty.
 • 00:08:28 -Na fotografii je vidět, jakým
  způsobem se zloději do prodejny
 • 00:08:30 dostali - pomocí lana a auta
  vytrhli mříž
 • 00:08:32 a pak rozbili vchodové dveře.
 • 00:08:34 Tmavé Audi zaznamenaly
  při příjezdu na místo
 • 00:08:37 i při odjezdu z Rašínovy ulice
  přes Moravské náměstí kamery.
 • 00:08:40 Jen pár desítek metrů od vykradeného
  klenotnictví přitom sídlí policie.
 • 00:08:45 -My jsme byli na místě podle
  naších záznamů za 3 minuty 20 vteřin
 • 00:08:48 od prvotního oznámení o případu.
 • 00:08:52 -Jako první tam dorazila jednotka
  sídlící právě v těsné blízkosti
 • 00:08:54 klenotnictví.
 • 00:08:56 Tam se policisté vraceli
  od jiného případu.
 • 00:08:58 -Dopoledne byly před prodejnou
  ještě rozbité střepy
 • 00:09:02 a rozsypané květináče.
 • 00:09:03 Odpoledne už střepy na chodníku
  neležely.
 • 00:09:05 Uvnitř prodejny ale ještě
  zaměstnanci uklízeli škody.
 • 00:09:08 Před čtyřmi lety vtrhli do stejného
  zlatnictví ozbrojení lupiči
 • 00:09:11 ve 3 hodiny odpoledne a odnesli si
  asi 40 hodinek v hodnotě
 • 00:09:15 zhruba 4 miliony korun.
 • 00:09:17 -Ten případ ještě není definitivně
  uzavřen, nicméně my máme
 • 00:09:20 poměrně jasnou představu
  o podezřelých.
 • 00:09:23 V tuto chvíli můžu říct,
  že někteří si odpykávají
 • 00:09:26 tresty za obdobnou trestnou činnost
  v jiných evropských zemích.
 • 00:09:32 Po pachatelích dnešní krádeže
  policisté dál pátrají.
 • 00:09:37 Od dnešního rána neprojedou
  řidiči Rakoveckou ulicí v Brně,
 • 00:09:41 a to v úseku od hradu Veveří
  k Novému Dvoru.
 • 00:09:44 Kvůli rekonstrukci bude tato
  část silnice uzavřená přes rok.
 • 00:09:49 Šoféři se tak musejí připravit
  na zdržení kvůli objízdným trasám.
 • 00:09:55 Půl osmé ráno.
 • 00:09:57 Silničář přesouvá připravenou
  zákazovou značku
 • 00:09:59 doprostřed silnice.
 • 00:10:00 Uzavírka Rakovecké tímto začíná.
 • 00:10:03 Dotkne se hlavně lidí z nedaleké
  Veverské Bítýšky.
 • 00:10:07 Komplikace způsobí třeba řidičům
  místní pekárny,
 • 00:10:10 kteří do Brna několikrát denně
  rozváží pečivo.
 • 00:10:15 -Jezdíme tři závozy ráno, tam a zpět.
 • 00:10:29 Je to pro nás komplikace.
 • 00:10:35 Musíme to celé objíždět.
 • 00:10:38 -Namísto cesty kolem Brněnské
  přehrady tak ode dneška
 • 00:10:40 řidiči musejí jet po jedné
  ze dvou objízdných tras,
 • 00:10:42 přes Ostrovačice nebo přes Kuřim.
 • 00:10:44 V obou případech je čeká minimálně
  10minutové zdržení.
 • 00:10:45 Ve špičce ještě větší.
 • 00:10:48 Koho se naopak uzavírka netýká
  jsou autobusy linky 303,
 • 00:10:51 pro ty bude po celou dobu
  rekonstrukce průjezd povolený.
 • 00:11:03 -Komunikace se bude rozšiřovat.
 • 00:11:07 Dojde k doplnění svodidel.
 • 00:11:13 Je to potřeba pro celou dopravu,
  úsek silnice nesplňuje
 • 00:11:14 ty parametry, které musí mít.
 • 00:11:17 -Silnice se ale nachází ve svahu,
  ten proto budou muset
 • 00:11:19 silničáři upravit pomocí násypů
  a vybudovat tady opěrné zdi.
 • 00:11:21 Práce by měly skončit příští rok
  v listopadu.
 • 00:11:25 Dnešním dnem taky začaly práce
  na rekonstrukci kanalizace
 • 00:11:27 a vodovodu v brněnských ulicích
  Opletalova a Solniční.
 • 00:11:31 Kanalizace, která tam byla
  položena už koncem 19. století,
 • 00:11:34 je jednou z nejstarších ve městě.
 • 00:11:35 Opravy za 90 mil. korun budou
  podle dosavadních plánů trvat
 • 00:11:39 do května roku 2021 a v příštím
  roce se rozšíří i na Českou,
 • 00:11:44 omezit provoz v ulicích by ale
  zásadním způsobem neměly.
 • 00:11:47 Pouze Opletalova bude rozkopaná
  v celé šíři, v Solniční
 • 00:11:50 a České budou práce probíhat
  v podzemní štole.
 • 00:11:57 Architekti z brněnské stavební
  fakulty VUT hledají nová využití
 • 00:12:01 pro bývalé zemědělské areály.
 • 00:12:04 Z bývalých kravínů by tak mohla
  vzniknout třeba vinařská centra,
 • 00:12:07 obytné domy nebo areály
  pro nezemědělskou výrobu.
 • 00:12:12 Nově nabízí budoucí architekti
  pomoc obcím,
 • 00:12:14 které na svém katastru
  takový areál mají.
 • 00:12:20 Bukovany na Kyjovsku
  a 4 hektary toho,
 • 00:12:21 na co tady nejsou pyšní.
 • 00:12:23 Kravín, vepřín, stodoly a další
  chátrající objekty bývalého JZD.
 • 00:12:29 -Tudy odtékala moč,
  tady kálely.
 • 00:12:34 -Takže do jaké hloubky by se to
  muselo sanovat?
 • 00:12:37 -Víceméně celá konstrukce
  podlahy, nějakých 40 až 50 cm.
 • 00:12:43 -Jedno z omezení kravína,
  které by podle architekta
 • 00:12:45 ale bylo možné vyřešit.
 • 00:12:48 -A jinak si myslíte,
  že co se stěn týče, základů,
 • 00:12:50 stropu, to je všechno?
 • 00:12:54 -To by mělo být v dobrém stavu.
 • 00:12:57 -V dobrém stavu, stejně jako půda
  a krovy.
 • 00:12:58 Podle Petra Dýra, který bývalé
  objekty JZD mapuje už 4 roky,
 • 00:13:01 ideální prostory pro přestavbu.
 • 00:13:05 -Tady až tak není cítit ten kravín,
  co tady byl.
 • 00:13:09 Co třeba v prasečácích?
 • 00:13:12 -To je ten problém,
  že ty exkrementy od těch prasat
 • 00:13:16 jsou daleko více agresivní.
 • 00:13:19 -Výsledek je takový,
  že ty prasečáky asi
 • 00:13:21 nemá smysl přestavovat?
 • 00:13:23 -Nene, tam je to strašný.
 • 00:13:25 -Podle statistik je v Česku
  podobných brownfieldů,
 • 00:13:26 které zůstaly opuštěné
  po zemědělské činnosti,
 • 00:13:28 téměř stovka.
 • 00:13:29 Největším problémem těchto objektů
  jsou majetkoprávní vztahy.
 • 00:13:34 -V současné době je tady
  víc jak 10 majitelů,
 • 00:13:36 z nichž největší je ZEM Agro
  Archlebov.
 • 00:13:40 -A s ním právě Bukovany jednají.
 • 00:13:42 Bývalé JZD by obec chtěla
  ještě letos koupit a přestavět.
 • 00:13:46 -V rámci toho, že chceme trochu
  ten demografický vývoj zlepšit,
 • 00:13:49 tak by byla nejlepší taková ta
  kombinace výstavby,
 • 00:13:53 nějaké malé provozovničky.
 • 00:13:57 -Bývalý kravín přebudovali třeba
  v obci Slatinice u Olomouce.
 • 00:14:00 Obec tady v roce 2001 přestavěla
  objekt na obytný dům s 16 byty.
 • 00:14:06 Podobně by se tak mohl proměnit
  i ten v Bukovanech.
 • 00:14:08 Toto je jeden z návrhů brněnských
  studentů architektury.
 • 00:14:15 Za několik okamžiků se budeme
  věnovat například
 • 00:14:17 nadaným středoškolským studentům.
 • 00:14:19 Ti nejlepší dnes dostanou cenu
  v rámci projektu České hlavičky.
 • 00:14:23 Podrobnosti nabídneme živě
  s redaktorkou Veronikou Gecovou.
 • 00:14:31 Rozpoznat správnou informaci
  od nepravdy,
 • 00:14:33 neboli odhalit takzvaná fakenews.
 • 00:14:36 To dnes učil tým odborníků
  z Masarykovy univerzity
 • 00:14:38 studenty jednoho z brněnských
  gymnázií.
 • 00:14:41 Kolegyně Dominika Řebíková
  byla u toho.
 • 00:14:48 V Brně přibude další dům s hlídací
  službou a bezpečnostním režimem.
 • 00:14:51 Jedná se o budovu ve Vranovské
  ulici v Husovicích,
 • 00:14:55 kterou místní označují jako
  dům hrůzy.
 • 00:14:58 Denně tam hlídkují strážníci
  i policejní preventisté.
 • 00:15:02 Jen letos evidují v této lokalitě
  přes 270 oznámení.
 • 00:15:07 Dům spravuje městská část
  Brno-sever
 • 00:15:09 a žijí v nich převážně sociálně
  slabší skupiny.
 • 00:15:13 Přes ulici, hned naproti mateřské
  a základní škole,
 • 00:15:15 našli strážníci jen letos v okolí
  domu asi 50 injekčních stříkaček.
 • 00:15:18 Všude odpadky, obaly od léků,
  špína.
 • 00:15:22 Je to ale jen zlomek toho,
  co se nachází a děje uvnitř.
 • 00:15:26 -Nemůžeme tady jednak spát,
  nemůžeme otevřít dveře,
 • 00:15:28 nemůžeme si sem pozvat naše děti
 • 00:15:32 Jednak po nich plivají,
  řvou na ně.
 • 00:15:39 -Marta Neveselá se svým manželem
  tady bydlí 40 let,
 • 00:15:40 na takové chování ale nepamatuje.
 • 00:15:41 Změnilo se to prý vcelku nedávno,
  když sem město nastěhovalo
 • 00:15:45 lidi ze sociálně slabších skupin.
 • 00:15:49 -Tohle je feťárna, sem chodí
  fetovat.
 • 00:15:51 Tady jak vidíte tu zeď,
  tak tam chodí močit,
 • 00:15:53 to je všechno spláchnutá omítka,
  a jednou nám do té moči,
 • 00:15:58 do těch výkalů ještě nasypali
  prášek z hasícího přístroje.
 • 00:16:02 -Cokoli se opraví,
  je znova zničené.
 • 00:16:04 Třeba tyto dveře měnila radnice
  před rokem a půl.
 • 00:16:06 Teď chce změnit strategii,
  nejprve bude investovat
 • 00:16:09 do zabezpečení.
 • 00:16:11 -Počítáme, že bychom zde měli
  agenturu hlídací,
 • 00:16:14 která by tam měla svedený
  kamerový systém.
 • 00:16:16 A pokud k něčemu bude docházet,
  tak ten problém bude řešit.
 • 00:16:25 -Radnice se inspirovala
  v Novém Lískovci.
 • 00:16:26 Hlídací službu a vstup na čipy
  mají v tomto domě už od roku 2011.
 • 00:16:35 -Od té doby v tom domě v podstatě
  žádné problémy nejsou.
 • 00:16:38 -Klidnější bydlení by mohli mít
  i Neveselí, a to už v únoru.
 • 00:16:41 Podle odhadu místostarosty za to
  bude radnice platit ročně
 • 00:16:43 okolo 1 milionu korun.
 • 00:16:49 Memorandum, které odmítá projekt
  výstavby vodního koridoru
 • 00:16:51 Dunaj-Odra-Labe podepsalo
  56 starostů obcí na Olomoucku,
 • 00:16:56 Novojičínsku a Přerovsku.
 • 00:16:58 Mezi odpůrci projektu jsou
  i ekologové z komise
 • 00:17:00 pro životní prostředí Akademie věd.
 • 00:17:03 O stavbě mezinárodní vodní cesty,
  která má propojit řeky
 • 00:17:06 Dunaj, Odru a Labe se diskutuje
  od roku 2005.
 • 00:17:10 První úseky by se podle plánů
  měly stavět v roce 2030.
 • 00:17:15 Projektu se obsáhle věnuje sekce
  na webu událostibrno.cz.
 • 00:17:21 Převoz bijícího srdce vhodného
  pro transplantaci.
 • 00:17:24 Díky novému přístroji to mohli
  poprvé vyzkoušet lékaři
 • 00:17:28 z pražského IKEMu.
 • 00:17:30 Zařízení umožňuje delší převoz
  životně důležitého orgánu,
 • 00:17:33 a to i letecky.
 • 00:17:34 Možnost darování by se tak díky
  novince měla zlepšit až o pětinu.
 • 00:17:39 Co všechno obnáší podobné
  transplantace orgánů,
 • 00:17:42 to bude před půl osmou tématem
  dnešních Událostí.
 • 00:17:49 Osm mimořádně nadaných
  středoškolských studentů
 • 00:17:52 a jedna studentka dostane cenu
  v 13. ročníku soutěže
 • 00:17:56 České hlavičky.
 • 00:17:57 Finalisti jsou z gymnázií nebo
  středních škol.
 • 00:18:00 Porotu tvořili přední čeští vědci.
 • 00:18:03 Studenti dostanou ocenění po
  19. hodině na slavnostním
 • 00:18:06 galavečeru v brněnském Sono centru.
 • 00:18:08 Víc už Veronika Gecová,
  která je teď přímo na místě.
 • 00:18:14 Víš už, jestli v některé kategorii
  uspěl někdo z regionu?
 • 00:18:24 -Dobrý podvečer.
 • 00:18:30 Zmíním práci, která se dotýká JM
  kraje.
 • 00:18:35 Ten platí za centrum mikroskopie.
 • 00:18:43 V kategorii Futura - řešení pro
  budoucnost, zvítězil student
 • 00:18:54 z Gymnázia Křenová, nyní student 1.
  ročníku VUT v Brně Jakub Dokulil.
 • 00:19:05 Díky němu nebude práce vědce
  rozostřená vlivem prostředí.
 • 00:19:11 -Pracuji na projektu doteď.
 • 00:19:21 -Přístroj máme poskládaný na stole,
  stále jej nemáme však
 • 00:19:25 implementovaný v mikroskopu.
 • 00:19:28 -Jakých témat se týkaly ostatní
  vítězné práce v jiných kategoriích?
 • 00:19:37 -Byla nominována studentka, která
  se zabývala výzkumem proteinu,
 • 00:19:44 který způsobuje rakovinu prsu a
  vaječníků, nebo školák, který
 • 00:19:47 vypustil sondu.
 • 00:19:51 Porotu překvapila složitost
  rozhodování.
 • 00:19:55 V jedné kategorii vybrali 2 práce.
 • 00:19:58 Má za sebou nejmíň dvacet vloupání
  v Brně a okolí.
 • 00:19:59 Celkově si přišel na 2,5 milionu
  korun.
 • 00:20:01 Jihomoravští policisti dopadli
  33letého lupiče,
 • 00:20:04 kterého lákala otevřená okna
  v jakékoliv výšce.
 • 00:20:08 Jeho výkon je k vidění
  na profilech Události Brno.
 • 00:20:14 Najdete tam i fotky auta,
  které o víkendu rozmetal
 • 00:20:16 rychlík u Blanska.
 • 00:20:18 Tři pasažéři z něj unikli
  na poslední chvíli
 • 00:20:21 a zachránili si tak život.
 • 00:20:22 Později večer se pak můžete
  těšit na informace o tom,
 • 00:20:27 kde si bezplatně natrhat ovoce.
 • 00:20:30 Prozradím jen, že k tomu bude
  potřeba kromě košíku
 • 00:20:33 i chytrý telefon.
 • 00:20:47 Rozpoznat dezinformace se dnes
  učili studentky a studenti
 • 00:20:50 jednoho z brněnských gymnázii.
 • 00:20:51 Odborníci z Masarykovy univerzity
  pro ně připravili únikovou hru.
 • 00:20:55 V té dostali za úkol třídit
  informace, které dostali.
 • 00:21:01 Místo diktátu na začátku hodiny
  dostali desky s obrázky
 • 00:21:03 a komiksovými bublinami.
 • 00:21:05 Učitelku češtiny za katedrou
  vystřídal tým
 • 00:21:08 z Masarykovy univerzity.
 • 00:21:11 -Jsme v roce 2028 a je těsně
  před prezidentskými volbami.
 • 00:21:15 -Úkolem čtvrťáků rozdělených
  na skupinky je nenechat se
 • 00:21:18 zmást nepravdami.
 • 00:21:23 -Výdaje na volební kampaň nesmějí
  přesáhnout částku 40 milionů korun.
 • 00:21:37 -Jsme byli druzí, ale byli jsme
  těsně za těma prvníma.
 • 00:21:40 Ale podle mě nezáleží na místě,
  ale že sme se něco naučili.
 • 00:21:52 -Já už jsem na jedny
  fake news narazil.
 • 00:21:54 Právě sem si něco vyhledával,
  a teď sem si to dohledával
 • 00:21:56 ještě z jiného zdroje.
 • 00:21:57 A právě tam sem narazil
  na nějakou neshodu.
 • 00:21:59 A tak sem ještě chvilku pátral,
  než jsem narazil,
 • 00:22:01 že ten první článek,
  co jsem četl, byl úplně mimo.
 • 00:22:14 -Pracovat s informacemi umí díky
  mediální výchově.
 • 00:22:22 -Studenti používají zdroje jako
  noviny.
 • 00:22:33 -Čtvrťáci se přesunuli do fyziky,
  na jejich místa nastoupili mladší
 • 00:22:35 kolegové.
 • 00:22:38 Aktuální výběr filmů z Německa,
  Rakouska a Švýcarska nabízí
 • 00:22:39 divákům filmový festival
  Das Filmfest,
 • 00:22:41 který se přesunul do Brna.
 • 00:22:42 V 18 hodin odstartoval v kině
  Art komedií A co třeba Adolf?
 • 00:22:45 německé produkce.
 • 00:22:47 Celkem přehlídka nabídne 30 filmů.
 • 00:22:49 -Letos budeme v Brně přítomni
  na třech místech,
 • 00:22:52 v kině Art na Cihlářské,
  v malém a velkém sále
 • 00:22:55 a na Radnické v kině No Art.
 • 00:22:59 -Obzvlášť máme dneska hodně
  komedií v programu,
 • 00:23:00 takže bych ráda pozvala také
  na divácký hit Love machine,
 • 00:23:03 který se hned vzápětí promítá
  ve 20:15 v kině Art
 • 00:23:07 nebo komedie Zač nás trestáš?
  rakouská velmi úspěšná komedie
 • 00:23:13 nebo i švýcarský triller
  Běžeš podle skutečného příběhu.
 • 00:23:19 -Festival filmů z německy mluvících
  zemí potrvá v Brně až do pátku.
 • 00:23:22 Poslední snímky pak budou
  promítnuty po 8. hodině večer
 • 00:23:29 Nové výcvikové středisko
  otevírá
 • 00:23:31 Zdravotnická záchranná služba
  Zlínského kraje.
 • 00:23:33 Zítra do něj nahlédneme,
  ve vysílání ukážeme třeba
 • 00:23:36 jeho vybavení.
 • 00:23:37 A budeme na brněnském výstavišti,
  které ožije vzděláváním.
 • 00:23:41 Začíná tam veletrh Gaudeamus.
 • 00:23:44 Já se těším na viděnou zítra
  a dnes ještě jedna zpráva,
 • 00:23:45 hladina podzemních vod
  v Česku byla v září
 • 00:23:50 proti loňsku příznivější.
 • 00:23:51 Podrobnosti za pár okamžiků
  v grafickém přehledu.
 • 00:23:53 Pěkný večer.
 • 00:23:54 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, V. Kotlánová
 • 00:23:55 Česká televize 2019

Související