iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2019
18:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2852
zhlédnutí

Události v regionech (Praha)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí v krajích České republiky.

25 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:07 Kůrovcová kalamita, dle posledních
  studií možná vůbec největší svého
  druhu v celé novodobé historii ČR.
 • 00:00:12 Stát přiznává zanedbanost situace
  a připravuje kompenzace
  a další opatření.
 • 00:00:17 Budeme se tomu věnovat v reportáži,
  statistikách i živě ve studiu,
  s náměstkem ministra zemědělství.
 • 00:00:28 Velká města na pomoc v boji proti
  dětským exekucím, Praha, Plzeň
  i Ústí nad Labem
 • 00:00:36 Nové zařízení opatřené senzory
  pro kontrolu a hlídání koncentrace
  toxických látek
 • 00:00:41 nebo třeba i radioaktivity vzniká
  na Západočeské univerzitě v Plzni.
 • 00:00:57 Začínají UDÁLOSTI V REGIONECH,
  vítejte.
 • 00:01:02 Obce v katastru vodní nádrže
  Želivka
 • 00:01:04 požadují od ministerstva
  zemědělství finanční pomoc
 • 00:01:07 v souvislosti s kůrovcovou
  kalamitou.
 • 00:01:08 Právě Vysočina patří mezi kraje,
  které jsou nejvíc zasaženy.
 • 00:01:11 Situace je podle odborníků
 • 00:01:14 nejhorší v historii
  českého lesnictví.
 • 00:01:16 Premiér Babiš dnes na Vysočině
  přiznal, že situaci zanedbali.
 • 00:01:18 O kompenzacích bude jednat
  příští týden Poslanecká sněmovna.
 • 00:01:25 Desítky hektarů lesů zasažených
  kůrovcem,
 • 00:01:29 obrázek z okolí vodní nádrže
  Želivka - Švihov.
 • 00:01:32 Tenhle brouk decimuje lesy
  ve velkém.
 • 00:01:35 Do špatně přístupného terénu se
  technika dostává velmi obtížně.
 • 00:01:42 -Nesmí nám nic spadnout do nádrže,
 • 00:01:44 musíme používat techniku,
  ze které by unikal olej.
 • 00:01:48 -I tím se likvidace dřeva
  prodražuje.
 • 00:01:51 -Náklady možná 400-450 korun
  na kubík,
 • 00:01:53 nám zbude, když to dobře půjde,
  tak 150 korun na prodeji dřeva.
 • 00:01:58 -Bude to stačit na zalesnění?
 • 00:02:01 -Nebude.
 • 00:02:03 -Kromě sazenic je potřeba postavit
  pro nové stromy i oplocenky,
 • 00:02:05 a na to některé obce
  peníze nemají.
 • 00:02:07 V Hněvkovicích proto zvažuje
  starosta
 • 00:02:10 i zastavení některých
  obecních investic.
 • 00:02:14 -S rozpočtem obce je to nereálná
  možnost bojovat s kůrovcem.
 • 00:02:18 -Na Vysočině jsou desetitisíce
  vlastníků lesů
 • 00:02:21 a stát vlastní jen 40 procent
  výměry.
 • 00:02:24 O to je situace složitější.
 • 00:02:29 Pomoc nabídl drobným
  majitelům lesů kraj.
 • 00:02:32 -Pro řešení kůrovcové kalamity
  je vyčleněno 100 milionů korun.
 • 00:02:33 -Z této plochy obec Loket vytěžila
  300 kubíků kůrovcové hmoty.
 • 00:02:35 Teď už jsou tady zasazené jedle
  a buky.
 • 00:02:39 Obec Loket je v likvidaci kalamity
  u vodní nádrže, zatím nejdál.
 • 00:02:47 -V zimě se to skácelo,
 • 00:02:48 na jaře se to vyčistilo,
  oplotilo a zalesnilo.
 • 00:02:52 -Lesy u vodní nádrže mají
  důležitou ekologickou funkci,
 • 00:02:55 zadržují erozi a dešťovou vodu.
 • 00:02:57 Pracovníci Povodí Vltavy teď
  častěji kontrolují vodu v nádrži,
 • 00:03:01 která slouží jako zdroj
  pitné vody.
 • 00:03:07 K reportáži přidáme trochu
  statistických faktů a čísel.
 • 00:03:10 Největší rozsah má kůrovcová
  kalamita na jihu Čech i Moravy,
 • 00:03:14 v Plzeňském kraji a, jak už
  bylo řečeno, na Vysočině.
 • 00:03:18 Momentální vlnu kůrovcové kalamity
  se nedaří zastavit už 4 roky.
 • 00:03:22 Podle aktuálních čísel se loni
  vytěžilo
 • 00:03:26 skoro 12 milionů kubíků
  napadeného dříví.
 • 00:03:30 Letos se počítá
  s 15 miliony kubíky.
 • 00:03:40 Patrik Mlynář,
 • 00:03:42 náměstek pro řízení sekce
  lesního hospodářství.
 • 00:03:46 Připravujete nějaké kompenzace?
 • 00:03:58 Co pokryjí?
 • 00:04:05 -Letos máme připraveno 1,15 mld.
  Kč.
 • 00:04:08 Pro podporu vlastníků lesů.
 • 00:04:10 Míří na ochranu lesů.
 • 00:04:13 Jsme svědky mimořádné situace.
 • 00:04:16 Vlastníci lesů jsou v tíživé
  situaci.
 • 00:04:20 Postihuje je i odbytová krize.
 • 00:04:23 Zavádíme nový dotační program.
 • 00:04:25 Míří k vlastníkům lesů.
 • 00:04:34 -1,15 mld. stačit nebude?
 • 00:04:35 -Ne.
 • 00:04:39 Je třeba přijmout novou dotační
  politiku
 • 00:04:44 ve vztahu k tíživé situaci.
 • 00:04:47 Odhadujeme proto částku 3 mld.
 • 00:04:53 Zahájili jsme rozhovory s
  Evropskou komisí.
 • 00:04:58 Vládní materiál je dnes
  projednáván MF ČR.
 • 00:05:04 Měl by vést k tomu, že kapitola
  ministerstva se navýší už letos.
 • 00:05:12 -Babiš dnes přiznal, že situace se
  zanedbala.
 • 00:05:15 Čí je to chyba?
 • 00:05:20 Že se ocitla tam, kde je.
 • 00:05:29 -Kalamita se týká napříč subjekty
  v celé ČR.
 • 00:05:30 I v zahraničí.
 • 00:05:40 S kalamitou se potýkají vlastníci
  v Německu, na Slovensku a jinde.
 • 00:05:43 -Něco se zanedbalo.
 • 00:05:45 -Ano.
 • 00:05:48 Nastala nějaká pochybení na straně
  vlastníků.
 • 00:05:54 Ale za kalamitou je opravdu sucho
  a teplo.
 • 00:05:59 Oslabené porosty jsou náchylnější
  na kůrovce.
 • 00:06:01 -Připravují se nějaká další
  opatření pro boj s kůrovcem?
 • 00:06:10 -Letos jsme na základě novely
  lesního zákona
 • 00:06:14 přijali první rozhodnutí.
 • 00:06:19 To nám umožňuje rozvolnit
  legislativu.
 • 00:06:22 Uvolnit ruce vlastníkovi lesa.
 • 00:06:29 Má volné ruce k obnově lesy a
  zajištění porostů.
 • 00:06:34 Chceme dát jim prostor k obnově.
 • 00:06:38 V delším časovém horizontu, než
  říká zákon.
 • 00:06:41 Uvolnili jsme povinnost ve vztahu
  k těžbám.
 • 00:06:48 Ponechání souší, které nejsou
  nebezpečné.
 • 00:06:55 -Je to asi dva týdny, měli jsme
  reportáž
 • 00:06:57 z NP České Švýcarsko.
 • 00:07:02 Tam upouští od zásahů kůrovce.
 • 00:07:09 Správa je přesvědčena, že les si s
  kůrovcem sám poradí.
 • 00:07:10 Schvalujete to?
 • 00:07:17 -Nechci hovořit o kompetencích,
  které mi nenáleží.
 • 00:07:22 V hospodářských lesích chceme
  aktivně bojovat s kůrovce
 • 00:07:25 po celé ČR.
 • 00:07:30 Těžební kapacita by se měla
  aktivně využívat.
 • 00:07:31 -Děkuji.
 • 00:07:42 Pomoc regionům postižených
  těžbou uhlí,
 • 00:07:44 to je hlavní téma zástupců
  Evropské komise
 • 00:07:46 v Karlovarském kraji. Ten se bude
  snažit dostat mezi projekty,
 • 00:07:48 které finančně podpoří
  Evropská unie.
 • 00:07:50 Návštěvu zástupců Evropské komise
  dnes sledoval Antonín Bruštík.
 • 00:07:54 Která místa zástupci Evropské
  komise dnes navštívili?
 • 00:08:16 -Stojíme na hraně bývalého
  hnědouhelného dolu Medard.
 • 00:08:20 Místní lidé lokalitu znají jako
  jezero Medard.
 • 00:08:25 Těžba se zastavila po roce 2000.
 • 00:08:29 Důl se začal později napouštět.
 • 00:08:30 Trvalo to 8 let.
 • 00:08:32 Zdrojem vody je řeka Ohře.
 • 00:08:36 Na protilehlém břehu stále probíhá
  těžba.
 • 00:08:40 Až skončí, jezero začnou využívat
  lidé k rekreaci.
 • 00:08:43 To je příklad rekultivace vydařené.
 • 00:08:52 Další příklad je ten, že v
  Krušnohoří má vzninkout
 • 00:08:55 testovací centrum BMW.
 • 00:09:04 V regionu čekají na rekultivaci
  další lokality.
 • 00:09:08 Pomoc Evropské komise může být
  klíčová.
 • 00:09:14 Zástupci si dnes prohlížejí
  krajinu poškozenou těžbou.
 • 00:09:18 Obnova krajiny není jediné téma, o
  kterém je řeč.
 • 00:09:22 Karlovarský kraj má i mezinárodní
  letiště.
 • 00:09:30 Zástupci EU si prohlédnou i
  centrum Karlových Varů.
 • 00:09:32 Podobné jednání čeká zástupce
  Evropské komise v Ústeckém kraji.
 • 00:09:35 Co regionu chybí
  a na jakých projektech
 • 00:09:39 se v tomto uhelném regionu
  už pracuje,
 • 00:09:42 o tom podrobněji
  v zítřejším vysílání.
 • 00:09:59 Praha, Ústí nad Labem a nově taky
  Plzeň zastaví dětské exekuce
 • 00:10:03 a zákonodárci připraví
  legislativní změny,
 • 00:10:05 aby k nim v budoucnu
  už nemuselo docházet.
 • 00:10:09 Uvedená krajská města reagují
  na kampaň
 • 00:10:13 společnosti Člověk v tísni,
  nazvanou "Zadlužené děti".
 • 00:10:14 Ta upozorňuje na neetické praktiky
  při vymáhání pohledávek,
 • 00:10:16 které dlužníkům vznikly
  v dětství
 • 00:10:18 a dozvěděli se o nich,
  až když dosáhli plnoletosti.
 • 00:10:21 Dluh se za tu dobu mnohdy vyšplhal
  na desetitisíce korun.
 • 00:10:25 Nejčastěji jde přitom o takto
  nabobtnalé pokuty
 • 00:10:27 kvůli jízdám načerno
  v městské hromadné dopravě.
 • 00:10:33 Plyšový medvěd omotaný
  exekutorskou páskou,
 • 00:10:35 jeden ze symbolů kampaně.
 • 00:10:37 V Česku je aktuálně 2 200 exekucí
  uvalených na děti do 15 let.
 • 00:10:40 Rodiče za ně neplatili poplatky
  nebo pokuty za jízdu načerno.
 • 00:10:47 -Další desetitisíce lidí
  jsou už dospělí,
 • 00:10:50 kterým ta exekuce vznikla
  v jejich dětském věku.
 • 00:10:53 -Nejvíc zadlužených dětí
  je v Plzeňském kraji
 • 00:10:55 a mezi městy dominuje Plzeň.
 • 00:10:58 -Hlavním důvodem je praxe
  dopravních podniků,
 • 00:11:01 které ve velkém přeprodávaly
  pohledávky advokátní kanceláři,
 • 00:11:03 která je v podstatě
  bezohledně vymáhala.
 • 00:11:07 -Celou dobu mi nepřišel domů
  žádný papír
 • 00:11:10 a najednou v osmnácti
  mi přišli do bytu exekutoři.
 • 00:11:12 -Třiadvacetiletá Soňa Červeňáková.
 • 00:11:16 V 11 letech ji třikrát chytil
  revizor při jízdě načerno.
 • 00:11:18 Původní dluh za dětské jízdenky
  se vyšplhal až na 72 000 Kč.
 • 00:11:21 Splácela ho 4 roky.
 • 00:11:26 -Třeba jsem jim poslala pozdě
  splátku
 • 00:11:30 a oni mi hned zamrazili účet
  a nebylo to ani jeden měsíc,
 • 00:11:32 že bych nezaplatila,
  prostě jenom pozdě.
 • 00:11:34 -První města už přicházejí
  s nápravou.
 • 00:11:36 Dětské exekuce chce zastavit
  Praha, Ústí nad Labem a Plzeň.
 • 00:11:40 -Příští pondělí rada města dá
  ve formě valné hromady pokyn
 • 00:11:42 dopravnímu podniku,
 • 00:11:44 aby připravil řešení,
  oddlužení a zastavení exekucí.
 • 00:11:45 -Kampaň ale cílí i na zákonodárce.
  Novela občanského zákoníku
 • 00:11:49 a pozměňovací návrh
  insolvenčního zákona
 • 00:11:51 by mohly situaci
  dětských dlužníků vyřešit.
 • 00:11:55 -V tuto chvíli máme
  dva poslanecké návrhy.
 • 00:11:58 Jeden má palec nahoru od vlády,
  zaručuje dětem do 15 let,
 • 00:12:02 že pokud nějaký dluh vznikne,
  dětský dluh přechází na rodiče.
 • 00:12:05 -Mladí lidé s dětským dluhem
 • 00:12:07 budou mít možnost privilegovaného
  oddlužení do tří let.
 • 00:12:10 Poslanci napříč politickým
  spektrem
 • 00:12:12 přislíbili novelu schválit
 • 00:12:14 na jedno hlasování
  v prvním čtení.
 • 00:12:20 O obnovení těžby čediče z kopce
  Tlustec
 • 00:12:23 debatují v Brništi na Českolipsku
  zástupci přilehlých obcí,
 • 00:12:25 kamenolomu i ministerstva
  životního prostředí.
 • 00:12:28 Horninu tam přestali těžit
  v roce 2004,
 • 00:12:31 od té doby se mluví
  o její obnově.
 • 00:12:33 V Brništi je kolegyně
  Karolína Víchová.
 • 00:12:36 Karolíno, jaká hlavní témata
  v debatě zatím zazněla?
 • 00:12:51 -Debata trvá přes 2 hodiny.
 • 00:12:53 Je emotivní.
 • 00:13:01 Lidé se obávají o to, zda
  nepřijdou o vodu kvůli těžbě.
 • 00:13:04 Řeší, jak těžba ovlivní jejich
  život.
 • 00:13:07 Jak zde vypadá krajina.
 • 00:13:12 Debata se zatím nechýlí ke konci,
  k rozhodnutí.
 • 00:13:17 Je to opravdu debata mezi
  odborníky a místními obyvateli.
 • 00:13:20 Příp. zástupci obcí.
 • 00:13:24 Co se týká dalších témat,
 • 00:13:28 hodně zde rezonuje potřeba sanace
  a revitalizace
 • 00:13:30 opuštěného kamenolomu.
 • 00:13:33 Podle starosty je nutná.
 • 00:13:37 Po tom, co firma opustila
  kamenolom,
 • 00:13:39 dostatečně ho nezabezpečila.
 • 00:13:44 Těžba tam tak jako tak bude nutná.
 • 00:13:48 To, jestli se zde začne čedič
  znovu těžit,
 • 00:13:49 není stále jisté.
 • 00:13:55 I proto, že ministerstvo v minulém
  týdnu zrušilo
 • 00:13:58 4. výjimku, kterou udělil kraj.
 • 00:14:02 Která je nezbytná, aby těžba byla
  obnovena.
 • 00:14:06 Co dnes ještě uvidíte?
 • 00:14:07 Proč nestačí být nejlepším kempem
  v Česku,
 • 00:14:09 aby vám město Hradec Králové
 • 00:14:10 k jeho provozování
  prodloužilo smlouvu.
 • 00:14:12 A ukážeme vám, jak se vyrábějí
  skleněné sošky,
 • 00:14:14 ceny pro Mezinárodní filmový
  festival v Karlových Varech.
 • 00:14:17 To bude v reportáži před závěrem,
  tak si s námi i na ni počkejte.
 • 00:14:27 Hlídat toxické látky by hasičům
  v mohlo pomoct nové zařízení,
 • 00:14:29 které vzniká na Západočeské
  univerzitě v Plzni.
 • 00:14:31 Prototyp už se testuje.
 • 00:14:34 A není to první pomůcka,
  kterou pro hasiče vyvinuli.
 • 00:14:36 Už letos by se mohl začít používat
  taky chytrý zásahový oblek,
 • 00:14:39 který dokáže monitorovat
  základní životní funkce,
 • 00:14:41 sledovat koncentraci výbušných
  plynů nebo okolní teplotu.
 • 00:14:48 Požár skládky na Vysoké.
 • 00:14:53 Ostrý únik čpavku v areálu
  plzeňského pivovaru.
 • 00:14:56 To jsou případy, při nichž by mohlo
  hasičům v budoucnu pomoct
 • 00:15:00 nové senzorické zařízení.
 • 00:15:02 Vzniklo na Západočeské univerzitě,
  shazovat by ho měly drony.
 • 00:15:09 -Samozřejmě ta senzorika se týká
  především zplodin toxických.
 • 00:15:12 -Vložit se tam dají senzory
  metanu, dusivé plyny,
 • 00:15:14 jako třeba oxid uhelnatý,
  senzor radioaktivity.
 • 00:15:20 -Hasiči v tuto chvíli nemají
  možnost účinně zplodiny hlídat.
 • 00:15:25 -V tuhle chvíli nemůžeme rozmístit
  senzory, protože jich tolik nemáme.
 • 00:15:28 Je to o tom,
  že bychom tam vyslali jednotku,
 • 00:15:31 která má detekci u sebe,
  naměří v daném místě,
 • 00:15:33 předá informaci a musí se
  přesouvat na dané místo.
 • 00:15:36 -Hodnoty se přitom mohou
  velmi rychle měnit.
 • 00:15:39 A právě tady může nový nástroj
  výrazně pomoci.
 • 00:15:45 -Dron může umístit senzorové
  jednotky v okolí místa zásahu,
 • 00:15:48 například v soustředných
  kružnicích,
 • 00:15:50 a velitel zásahu
  tak může sledovat,
 • 00:15:52 jakým směrem se nebezpečná látka
  šíří.
 • 00:15:55 -Data se k veliteli na tablet
  dostávají
 • 00:15:58 pomocí speciální aplikace.
 • 00:16:01 -Autonomní senzorová jednotka
  vypadá jako bombička.
 • 00:16:05 -V současné době na tom stroji
  neseme zařízení,
 • 00:16:07 které uvolňuje
  devět senzorových jednotek.
 • 00:16:10 -První prototyp váží 260 gramů,
 • 00:16:13 výzkumníci budou dál pracovat
  na jeho zmenšení.
 • 00:16:15 Kdy by se mohlo nové zařízení
  začít využívat,
 • 00:16:18 není zatím jasné.
 • 00:16:19 Je nutné nejdřív vyjednat
  legislativní výjimku.
 • 00:16:22 Na uvedení do provozu zatím čeká
  i chytrý hasičský oblek.
 • 00:16:25 Verze pro český trh byla
  dokončena na konci roku 2017.
 • 00:16:30 -Předpokládáme, že plně
  certifikovaný oblek, plně funkční,
 • 00:16:33 připravený pro trh by měl být
  připravený ještě letos.
 • 00:16:35 -Na trhu jsou už ale chytré
  hasičské rukavice.
 • 00:16:43 O rekreační areál Stříbrný rybník
  v Hradci Králové se starají tak,
 • 00:16:45 že kemp byl vloni podle ankety
  turistů nejlepším v republice.
 • 00:16:48 Přesto dostali výpověď.
 • 00:16:51 Radní Hradce Králové nečekaně
  ukončili podnájem
 • 00:16:53 provozovateli tohoto
  městského areálu,
 • 00:16:56 cestovní kanceláři B&K Tour.
 • 00:16:59 Poslední uklidí a zhasne.
 • 00:17:00 Na Stříbrném rybníku to bude
  Filip Bureš.
 • 00:17:02 Těsně před 13. sezonou
 • 00:17:05 dostala firma jeho rodiny B&K Tour
  od radnice výpověď.
 • 00:17:09 -Když jsem zjistila, že nájemné,
  které nám B&K Tour platil,
 • 00:17:11 dosahuje za těch 10 let
  3 miliony,
 • 00:17:13 a město vynaložilo na údržbu
  víc než dvakrát tolik,
 • 00:17:17 tak to je první věc,
  která mě vedla k tomu.
 • 00:17:20 Dvanáct let si nikdo nestěžoval.
 • 00:17:26 V březnu zpochybnila Věra Pourová
  nájem, které B&K Tour platí.
 • 00:17:28 370 tisíc korun ročně.
 • 00:17:29 Smlouvu označila pro město
  za nevýhodnou.
 • 00:17:30 B&K Tour hned reagoval.
 • 00:17:32 Zavázal se, že bude platit
  třikrát vyšší nájem než dosud.
 • 00:17:33 Milion korun.
 • 00:17:35 -Bylo nám to doporučeno
  po jednání s městem.
 • 00:17:36 V podstatě jsme chtěli zachránit
  tuhle sezonu.
 • 00:17:38 Kdybychom to neudělali, tak
  nevíme, jak by sezona dopadla.
 • 00:17:39 Bereme to jako něco,
  co je blízké našemu srdci.
 • 00:17:42 -Ke kritikům provozu
  se přidali místní rybáři.
 • 00:17:45 Areál měli v péči
  před B&K Tourem.
 • 00:17:48 Správce Podal zde působil
  i jako jeho zaměstnanec.
 • 00:17:52 -Sociální zařízení jsou
  v katastrofálním stavu,
 • 00:17:54 střecha u restaurace,
  tam na ty hosty prší.
 • 00:17:58 Tobogan nefunguje.
 • 00:18:00 Za tu dobu, co tam B&K Tour byl,
  a za ten nájem, který měl,
 • 00:18:02 tak by ten kemp měl vypadat
  sakra jinak.
 • 00:18:07 -Jelikož jsme kempem roku,
 • 00:18:09 tak evidentně díky hodnocení
  klientů je tohle vyvratitelné.
 • 00:18:12 Myslím, že město bude těžko hledat
  nějakého lepšího nájemce.
 • 00:18:16 -Spor vyvolal spekulace o tom,
  zda nemá politické pozadí.
 • 00:18:18 Současný radní ODS Michal Moravec
  totiž dřív vedl kancelář B&K Tour.
 • 00:18:22 Zdržel se hlasování.
 • 00:18:26 -Budeme prověřovat
  staré zvláštní smlouvy.
 • 00:18:28 -Kdo je na řadě teď?
 • 00:18:33 -Stříbrný rybník převezme
  firma radnice - Městské lesy.
 • 00:18:40 Český den proti rakovině, nejstarší
  sbírka v České republice.
 • 00:18:43 Dnes lidé koupí květu měsíčku
  lékařského pomohli
 • 00:18:48 hlavně v boji proti rakovině plic.
 • 00:18:50 Tou ročně onemocní 7 tisíc lidí.
  Pět tisíc jich nemoci podlehne.
 • 00:18:54 Také letos je ale cílem sbírky
 • 00:18:56 pomoci i dalším onkologickým
  pacientům
 • 00:18:58 ke zlepšení kvality
  jejich života
 • 00:19:01 nebo vybavení
  onkologických center.
 • 00:19:03 Tady jsou příběhy dvou žen,
  které nemoc porazily.
 • 00:19:08 Jak přijímat rány osudu
  a nikdy se nevzdat?
 • 00:19:10 O tom ví své Adriana Svárovská.
 • 00:19:11 Ve třinácti letech přišla o matku,
  která zemřela na rakovinu.
 • 00:19:14 Když jí bylo 25, dozvěděla se
  od lékařů stejnou diagnózu.
 • 00:19:18 Předcházela tomu ztráta zraku
  na dovolené.
 • 00:19:22 -V obchoďáku jsem najednou začala
  vidět,
 • 00:19:26 jako kdyby mi někdo svítil lampou
  do oka.
 • 00:19:28 Další dny to bylo horší a ke konci
  pobytu už jsem neviděla vůbec.
 • 00:19:33 -Nádor na pletenci zrakových nervů
  lékaři odoperovali
 • 00:19:34 a zachránili Adrianě zrak
  na jednom oku.
 • 00:19:36 Po ozařování a chemoterapii
  Adriana zatoužila po miminku.
 • 00:19:40 A nastal další boj:
  prosadit si umělé oplodnění.
 • 00:19:45 -Na klinice mi dali
  podepsaný papír, s tím,
 • 00:19:47 že si to nerisknou,
  že se mi to může vrátit.
 • 00:19:50 -Nakonec se Adriany ujal gynekolok
  Jiří Štěpán a rozhodl se jí pomoci.
 • 00:19:54 -Na mě zapůsobila svou úporností
 • 00:19:58 a svým přesvědčením,
  že to dobře dopadne,
 • 00:19:59 a tím, že ona to dítě chce
 • 00:20:01 a že si uvědomuje,
  že to je jediný smysl života.
 • 00:20:04 -Malý Filípek se narodil
  16. května 2018,
 • 00:20:07 téměř přesně na Den boje
  proti rakovině.
 • 00:20:10 Zítra oslaví první narozeniny.
 • 00:20:20 -Udělal se mi flek na bérci
  a dlouhou dobu mě bolela noha.
 • 00:20:22 Tak začíná vyprávět svůj příběh
  28letá Daniela Pecinová.
 • 00:20:24 Bylo jí 17 let, když jí lékaři
  sdělili, že má rakovinu kolena
 • 00:20:26 a aby přežila,
  musí jí nohu amputovat.
 • 00:20:32 -Všichni měli strach,
  jestli to přežiju,
 • 00:20:35 protože jsem při operaci měla
  padesát na padesát,
 • 00:20:37 ale já jsem si to tak nebrala,
 • 00:20:39 já jsem prostě věděla,
  že chci žít dál.
 • 00:20:41 -I přes svůj handicap Daniela
  neztratila optimusmus
 • 00:20:43 a lásku ke sportu.
  Chodí cvičit do posilovny
 • 00:20:45 a věnuje se také pole dance,
  tedy tanci u tyče.
 • 00:20:48 V této disciplíně se dokonce
  stala světovou mistryní.
 • 00:20:51 Důležité podle ní je
  nelitovat se.
 • 00:20:55 -Jít dál vidět dopředu.
 • 00:20:56 I když jsem ležela na JIP,
  tak už jsem viděla,
 • 00:20:59 jak chodím zpátky do školy
  a s holkama na diskotéky.
 • 00:21:01 -Rakovinové nádory byly dřív
  chorobou lidí vyššího věku.
 • 00:21:03 V posledních letech ale přibývají
  právě mladí pacienti.
 • 00:21:06 Jedním z důvodů je
  život ve stresu.
 • 00:21:10 -Pokud jsme v psychickém stresu,
 • 00:21:12 tak stres se stará o něco jiného
  a nedělá imunologický dohled
 • 00:21:14 třeba nad nádorovými buňkami,
 • 00:21:17 které vznikají u nás
  v každém okamžiku.
 • 00:21:20 -Dalším důvodem, proč nádorových
  onemocnění v Česku je stále víc,
 • 00:21:24 je podle primáře to, že lidé
  podceňují preventivní prohlídky.
 • 00:21:34 V centru Prahy se scházejí lidé
 • 00:21:36 kvůli Svatojánským slavnostem
  Navalis.
 • 00:21:40 Jde o oslavu českého světce
  a "Pražana" sv. Jana Nepomuckého,
 • 00:21:42 patrona všech lidí od vody.
 • 00:21:44 Konají se vždy v předvečer jeho
  svátku a letos je to pojedenácté.
 • 00:21:47 Podrobnosti připojí
  Barbora Měkotová.
 • 00:21:50 Báro, slavnosti odstartovaly
  odpoledne
 • 00:21:52 zdobením koní
  na Hradčanském náměstí.
 • 00:21:54 Co dalšího se dělo
  a co ještě je na programu?
 • 00:22:05 -Nyní v katedrále probíhá mše
  svatá.
 • 00:22:10 Před ní arcibiskup Duka požehnal
  koním a jezdcům,
 • 00:22:14 kteří se v sedm hodin sejdou před
  katedrálou.
 • 00:22:16 Půjdou až na Karlův most.
 • 00:22:20 Pod ním dnešní program vyvrcholí.
 • 00:22:25 V osm hodin je tam naplánované
  vyplutí regaty lodí.
 • 00:22:31 Letos se tam připojí historické
  rakouské lodě.
 • 00:22:35 I dnes je naplánovaný seskok
  parašutistů.
 • 00:22:37 A plavba otužilců.
 • 00:22:41 Chystá se i velký barokní koncert
  na vodní hladině.
 • 00:22:49 Letos na rozdíl od loňska oslavy
  neskončí barokním ohňostrojem.
 • 00:22:52 Ten organizátoři dnes odpoledne
  odvolali.
 • 00:22:54 Nejen kvůli počasí.
 • 00:22:58 Ale kvůli negativním reakcím
  ochranářů.
 • 00:23:00 Ornitologů.
 • 00:23:02 Ve sklárně Moser v Karlových Varech
  začali s výrobou křišťálových globů
 • 00:23:04 pro letošní Mezinárodní filmový
  festival.
 • 00:23:06 Křišťálový globus ve tvaru koule
  tady připravují už 19 let.
 • 00:23:08 Natáčela Marcela Durasová.
 • 00:23:12 Precizní práce sklářů,
  jejich zručnost a zkušenost.
 • 00:23:13 Ta je nezbytná pro výrobu
  každého z globů.
 • 00:23:18 Sklářský mistr Jan Chalupka vytváří
  dokonalý tvar pro festival
 • 00:23:20 už třetím rokem.
 • 00:23:23 -Máme připravené jádro, za chvilku
  na ní přijdu nabrat sklovinu,
 • 00:23:27 ze které se bude koule vytvářet.
 • 00:23:30 -Globus se tvoří postupným
  vrstvením skloviny, nebrousí se.
 • 00:23:33 A ani se nefouká.
 • 00:23:37 -Kdyby sklář do křišťálové koule
  foukl, vznikla by malá vázička.
 • 00:23:43 -A není to pouze precizní práce
  sklářů,
 • 00:23:45 co zajišťuje dokonalé tvary
  a provedení.
 • 00:23:46 Důležitá je i kvalita skloviny.
 • 00:23:48 A pokud by se při práci objevila
  jen malinká bublina,
 • 00:23:51 postupně se rozrostě. Tvar koule
  totiž zvětšuje veškeré vady.
 • 00:23:58 -Teď jdu nabrat sklovinu z pánve.
  Začne se to tvarovat zase.
 • 00:24:02 Musí být úplně hladká
  o velikosti 11 centimetrů.
 • 00:24:04 -Z hutí putuje globus
  do brusičské dílny.
 • 00:24:07 -Naším úkolem je tu kouli
  do té sochy zapasovat.
 • 00:24:10 -Křišťálový globus měří
  42 centimetrů,
 • 00:24:13 je poměrně těžký, váží 5 kg,
 • 00:24:17 samotná koule váží
  necelé 2 kilogramy.
 • 00:24:20 Globů skláři vytvoří každý rok
  několik desítek,
 • 00:24:23 ale jen pár nejdokonalejších
  putuje k oceněným.
 • 00:24:26 Za 19 let jich tady vznikla
  více něž tisícovka.
 • 00:24:35 -Ta naše cena je strašně pěkná
  výtvarně.
 • 00:24:38 A když si vezmete, kdo všechno
  ji dneska už dostal,
 • 00:24:40 Mel Gibson, Richard Gere,
  Uma Thurman, Tim Robinson,
 • 00:24:44 tak si myslím, že to je
  velice slavný seznam lidí.
 • 00:24:47 -Křišťálové globy dostanou
  vítězové
 • 00:24:49 letošního ročníku mezinárodního
  festivalu 6. července.
 • 00:25:01 UDÁLOSTI V REGIONECH končí,
  pěkný večer.
 • 00:25:05 Skryté titulky:
  B. Stráníková a P. Kinclová

Související