iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 7. 2013
00:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
1466
zhlédnutí

Události v regionech (Praha)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí v krajích České republiky.

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Události v regionech

 • 00:00:00 UDÁLOSTI V REGIONECH
 • 00:00:16 Zemědělci očekávají
  rekordní sklizeň řepky.
  Víc by mělo být i obilovin.
 • 00:00:22 Na obnovu vyplavených domů
  u Terezína bude část lidí čekat
  ve stavebních buňkách.
 • 00:00:28 Obnova jezuitských kolejí
  v Kutné Hoře se protahuje.
  Kontroloři našli řadu vad.
 • 00:00:38 Příjemný podvečer při sledování
  pořadu UDÁLOSTI V REGIONECH.
 • 00:00:43 Zemědělci očekávají
  téměř o 16 % lepší úrodu
 • 00:00:46 obilovin než v loňském roce.
  Rekordní by měla být sklizeň řepky.
 • 00:00:50 Podle odhadů
  Českého statistického úřadu
 • 00:00:53 dosáhne její produkce
  1,3 milionu tun.
 • 00:00:57 Pokles se ale očekává
  u jarních obilovin a kukuřice.
 • 00:01:01 Navíc kvůli chladnému
  a deštivému jaru začnou žně
 • 00:01:04 místy až o 14 dní déle.
 • 00:01:06 Kombajnér Roman Rabas
  z Kralovické zemědělské
 • 00:01:10 by měl být už minimálně 10 dní
  na poli.
 • 00:01:13 Jenže obilí ještě nedozrálo.
 • 00:01:15 Žně mají na Plzeňsku
  2 týdny zpoždění.
 • 00:01:21 Máme techniku připravenou,
  jenom čekáme na zahájení.
 • 00:01:22 Až vedoucí zavelí,
  tak vyrazíme.
 • 00:01:25 A prázdné zatím zůstávají
  také sklady obilovin.
 • 00:01:28 Ty jsou teď čisté, dezinfikované
  a bez jediného zrna.
 • 00:01:37 Letos nám to pokazilo vlhké počasí,
  na které tady nejsme zvyklí.
 • 00:01:41 To je atypický případ,
 • 00:01:42 který se tu od roku 1961,
  kdy se měří na stanici Kralovice
 • 00:01:44 meteorologické údaje,
  prakticky ještě nevyskytl.
 • 00:01:46 Neroste tak kukuřice.
 • 00:01:48 Zničený je hrách a problém je
  i s jarními obilovinami.
 • 00:01:50 14denní skluz tak sklizeň
  prodlouží až do září.
 • 00:01:58 Bude i špatná úroda máku,
 • 00:01:59 protože porosty byly splaveny
  velkými dešti.
 • 00:02:01 Český statistický úřad
  ale odhaduje,
 • 00:02:03 že letošní sklizeň
  základních obilovin
 • 00:02:05 přesáhne 6,5 mil. tun.
 • 00:02:06 To je o téměř 16 % více
  než v loňském roce.
 • 00:02:09 Rekordních čísel by pak měla
  dosáhnout úroda řepky.
 • 00:02:14 Odhadujeme u ní skutečně
  špičkovou úrodu.
 • 00:02:16 Srovnatelnou někdy i v roce 2004,
  kdy byla zatím nejlepší sklizeň.
 • 00:02:22 Naopak další pokles bude
  u brambor.
 • 00:02:25 Odhaduje se
  nižší hektarový výnos.
 • 00:02:27 České brambory si tak i letos
  udrží vysokou prodejní cenu.
 • 00:02:32 Autor reportáže David Havlena je
  teď s námi živě v plzeňském studiu.
 • 00:02:36 Jak jsme slyšeli, nejvíc se
  zemědělci obávají o kukuřici.
 • 00:02:39 O kolik jí bude letos méně?
 • 00:02:43 Samozřejmě liší se to lokálně,
  ale pokud budeme hovořit
 • 00:02:46 například o Plzeňsku a Klatovsku,
  tak místy jsou odhady i takové,
 • 00:02:49 že úroda kukuřice bude
  sotva 50%.
 • 00:02:52 Podle prvních prognóz je růst
  kukuřice asi tak o měsíc opožděný,
 • 00:02:55 takže pokud bychom to srovnali
  s loňským rokem,
 • 00:02:58 tak kukuřice byla v těchto dnech
  o 20 až 30 centimetrů vyšší.
 • 00:03:01 Důvodem jsou právě prudké lijáky,
 • 00:03:04 které přišly v květnu a v červnu
  a odnášely s sebou vodu z polí.
 • 00:03:07 Podmáčená půda pak vytvořila
  na polích s kukuřicí
 • 00:03:10 nepropustný profil, který teď musí
  zemědělci provzdušňovat.
 • 00:03:14 Ztráty se už teď ale
  dají očekávat,
 • 00:03:16 a to jak pro bioplynové stanice,
  tak i pro pěstitele
 • 00:03:19 kukuřice na zrno,
  ale i pro ty,
 • 00:03:21 co pěstují kukuřici na krmení.
 • 00:03:25 Jak velký problém jsou
  opožděné žně?
 • 00:03:27 Jaké komplikace to přinese?
 • 00:03:31 Jednak to může mít vliv
  na kvalitu zrna.
 • 00:03:34 Pokud nedozraje přirozenou cestou
  a začne se sklízet dřív,
 • 00:03:37 tak kvalita bude nižší.
 • 00:03:38 To se tedy týká hlavně
  jarních obilovin.
 • 00:03:41 Navíc pozdní žně dávají
  větší prostor chorobám a plísním,
 • 00:03:43 které se na polích
  už teď vyskytují.
 • 00:03:46 Takže čím dříve se obilí sklidí,
  tím méně bude napadeno.
 • 00:03:49 A samozřejmě dva týdny zpoždění
  znamenají šibeniční termíny
 • 00:03:52 pro zemědělce, kteří pak budou
  mít problém posekaná pole obdělat,
 • 00:03:57 znovu zasít a dostát
  nasmlouvaným termínům.
 • 00:04:00 Žně prakticky začnou později
  v celé republice.
 • 00:04:02 I když první kombajny vyjely
  do polí dnes, a to na jihu Čech.
 • 00:04:11 46hektarové pole
  na Českobudějovicku.
 • 00:04:13 Ječmen tu sklízí 3 kombajny.
 • 00:04:15 Dynínské zemědělské služby
  jsou jedny z prvních,
 • 00:04:17 které vyjely s technikou do polí.
 • 00:04:21 Na jihu Čech začaly žně
  s týdenním zpožděním.
 • 00:04:24 Tam, kde pole nezasáhla povodeň,
  očekávají průměrnou sklizeň.
 • 00:04:30 Podle mého názoru
  dosavadní průběh počasí
 • 00:04:32 nezpůsobí žádné vážné
  kvalitatiní problémy.
 • 00:04:35 Očekáváme standardní kvalitu.
 • 00:04:37 Červnové deště způsobily jen
  na obilí škody přes 1 mld. korun.
 • 00:04:40 Nejpostiženější je pšenice ozimá,
  přes 5 000 hektarů.
 • 00:04:43 Vysoké škody ale hlásí zemědělci
  i na řepce,
 • 00:04:45 kukuřici a jarním ječmenu.
 • 00:04:49 Dlouhou dobu se porosty dusily
  pod vodou.
 • 00:04:52 Peněžitá pomoc nejpostiženějším
  oblastem by měla přijít z Bruselu.
 • 00:04:56 Součet škod musí jít do vlády.
 • 00:04:58 Bude se čekat na to,
  až ho vláda schválí, zkontroluje.
 • 00:05:00 Na základě toho zažádáme
  do Bruselu.
 • 00:05:03 Ceny obilí by se tím
  ale zvedat neměly.
 • 00:05:07 V Jihočeském kraji povodně
  postihly
 • 00:05:09 víc než 300 zemědělských
  subjektů.
 • 00:05:11 Tato skutečnost jistě neovlivní
  cenu obilovin,
 • 00:05:13 protože cenu obilovin i u nás
  určuje světový trh.
 • 00:05:18 Pro potravinářské a krmné účely
  Češi ročně spotřebují
 • 00:05:21 přes 5 milionů tun obilí.
 • 00:05:23 Třetina sklizně
  tak míří na export.
 • 00:05:29 Na polích v Česku se kromě
  tradičních plodin jako obilí,
 • 00:05:32 zelenina nebo řepka začínají
  častěji objevovat stromy.
 • 00:05:35 Pěstují se na dřevo.
 • 00:05:36 Speciální rychle rostoucí topoly
  nahrazují fosilní paliva
 • 00:05:39 v elektrárnách i domácnostech.
 • 00:05:43 Toto je strom
  vysazený před 2 lety.
 • 00:05:46 Na průměru má kolem 11 cm.
 • 00:05:48 Na dohled od Sněžky, v krajině,
  kde toho kromě trávy na loukách
 • 00:05:51 moc nevyroste,
  pěstuje pan Saglena dřevo.
 • 00:05:54 Svými topoly osázel malá políčka,
 • 00:05:57 kde předtím bývalo
  jenom šípkové křoví.
 • 00:06:06 Začalo to 7 rostlinkami.
  Teď se staráme o 80 hektarů.
 • 00:06:08 Z topolového dřeva se staví domy
  nebo třeba vyrábějí rakve.
 • 00:06:11 Nejčastěji ale končí v kamnech.
 • 00:06:14 K přírodě je to šetrnější než uhlí
  a levnější než běžné dřevo.
 • 00:06:19 Úplně ideální stav je,
  když má rodinný dům 1 hektar,
 • 00:06:23 kde za 10 000 Kč až 20 000 Kč
  může být dříví na 25 let.
 • 00:06:27 S nadsázkou se dá říci,
 • 00:06:29 že tohle dřevo zahřeje
  hned dvakrát.
 • 00:06:31 Poprvé už na poli při práci.
 • 00:06:34 V Česku zatím topoly rostou
  na zhruba 1 500 hektarech.
 • 00:06:43 Při správné péči je topol
  opravdu rychle rostoucí dřevina.
 • 00:06:46 Teď přes léto povyroste
  každý den zhruba o 5 cm.
 • 00:06:50 Nejrozšířenější rostliny
  pro výrobu energie jsou
 • 00:06:53 u nás řepka na biopaliva
  a kukuřice do bioplynových stanic.
 • 00:06:57 Podle ministerstva zemědělství
  se takhle využívá
 • 00:07:00 100 000 hektarů orné půdy.
 • 00:07:16 V Puclicích na Domažlicku
  se kvůli vydatným dešťům zřítila
 • 00:07:20 opěrná zeď středověké tvrze.
 • 00:07:22 S její opravou teď ale bude
  muset obec počkat.
 • 00:07:25 Voda totiž zničila i most,
 • 00:07:27 který je jedinou příjezdovou
  cestou k objektu.
 • 00:07:29 První výrazná prasklina
  se objevila už začátkem roku.
 • 00:07:32 Tehdy ještě obec stihla požádat
  památkáře o příspěvek na opravu.
 • 00:07:36 Červnové deště už ale zeď
  nevydržela
 • 00:07:38 a celé severovýchodní nároží
  spadlo do potoka.
 • 00:07:43 Přislíbeno bylo cca 200 000 Kč
  z havarijního programu,
 • 00:07:45 resp. z rezervního fondu
  tohoto programu.
 • 00:07:49 Dotace byla ale původně určena
  na nutnou opravu.
 • 00:07:52 Výstavba celé nové zdi teď vyjde
  zhruba na 2 miliony korun.
 • 00:07:55 Navíc uvnitř objektu,
  kde sídlí obecní úřad,
 • 00:07:57 klesla vlivem zřícení podlaha
  o 2 centimetry.
 • 00:08:01 S opravou teď bude muset
  vedení obce počkat.
 • 00:08:03 Voda totiž podemlela
  i nedaleký most,
 • 00:08:06 jedinou příjezdovou komunikaci
  ke středověké tvrzi.
 • 00:08:13 Zřejmě došlo i k podemletí
  základového zdiva,
 • 00:08:14 resp. zdiva, které nese
  konstrukci mostovky.
 • 00:08:18 Rozevírá se klenba mostu
  a začíná to vypadávat.
 • 00:08:21 Proto jsme sem úplně uzavřeli
  přístup
 • 00:08:23 přes ten most pro vozidla.
 • 00:08:25 To teď komplikuje hlavně
  rekonstrukci části tvrze,
 • 00:08:27 kde je umístěna mateřská škola.
 • 00:08:29 Zedníci se sem dostanou
  jen po objížďce.
 • 00:08:34 Musíme přes pole,
  přes louku a přes pole.
 • 00:08:36 Vedení obce teď čeká,
  jestli uspěje s žádostí
 • 00:08:39 o finanční podporu také
  u Plzeňského kraje.
 • 00:08:41 Na opravy bude potřebovat
  celkem asi 4 miliony korun.
 • 00:08:44 To je celý roční rozpočet obce.
 • 00:08:50 Část obyvatel v Českých Kopist
  u Terezína bude ž do podzimu
 • 00:08:53 spát ve stavebních buňkách.
 • 00:08:56 Terezínská radnice je nechala
  postavit na dvorcích
 • 00:08:59 několika vyplavených
  přízemních domů.
 • 00:09:03 Tam, kde lidé nemají možnost
  vyjít do patra
 • 00:09:05 a tam se v klidu najíst,
  vykoupat a vyspat.
 • 00:09:07 Situaci sleduje J. Stuchlík.
 • 00:09:09 Proč terezínská radnice nabídla
  lidem bydlení v buňkách až teď?
 • 00:09:15 Poslední buňky přivezou až zítra.
 • 00:09:20 V prvních lidé bydleli už týden
  po povodni.
 • 00:09:25 Radnice je objednávala tak,
  jak kdo potřeboval.
 • 00:09:29 Lidé to v každém případě vítají.
 • 00:09:36 Nemusí bydlet na vzdálené ubytovně
  nebo dojíždět od příbuzných.
 • 00:09:39 V roce 2002 jsme na tom byli
  přesně stejně.
 • 00:09:41 Na to přespání to musí stačit,
  na to přežití.
 • 00:09:44 Ale těžko se usíná,
  pořád vám to v hlavě šrotuje,
 • 00:09:47 co bude dál a jak dál.
 • 00:09:50 Nezaznamenala jsem
  žádné velké stížnosti.
 • 00:09:51 Jsem ráda, že ti lidé jsou
  v suchu a mají se kde vyspat.
 • 00:09:56 Dá se odhadnout,
 • 00:09:58 kdy budou lidé z vytopených domků
  zase spát ve vlastní ložnici?
 • 00:10:05 Optimisté by chtěli už v září.
 • 00:10:12 Ti, kteří zažili povodeň 2002,
  říkají, že nejdříve v říjnu.
 • 00:10:16 Do slepé uličky se dostala
  výstavba protipovodňového poldru
 • 00:10:19 v Kutříně na Chrudimsku.
 • 00:10:21 Přestože je prioritou
  Pardubického kraje i Povodí Labe,
 • 00:10:24 proti záměru se postavili majitelé
  dotčených pozemků.
 • 00:10:26 Na chybějící ochranu podle úřadů
  doplácejí obce
 • 00:10:29 podél toku Krounky a Novohradky,
 • 00:10:31 jak se znovu ukázalo
  při posledních záplavách.
 • 00:10:35 Takhle to před měsícem vypadalo
  na Chrudimsku
 • 00:10:38 v okolí rozlitých řek a potoků.
 • 00:10:40 Poldr v Kutříně by pomohl
  vodu zachytit.
 • 00:10:42 Plány ale narazily na odpor
  majitelů pozemků.
 • 00:10:46 Všichni vlastníci,
  je jich tak cca 120,
 • 00:10:48 byli osloveni, nicméně máme tam
  samozřejmě negativní ohlasy.
 • 00:10:53 Dokonce bylo založeno sdružení
  Kutřín 42.
 • 00:10:56 Kontaktovali jsme předsedu
  občanského sdružení J. Miliána.
 • 00:11:00 Rozhovor odmítl s tím,
  že vše ohledně projektu
 • 00:11:02 už bylo řečeno a není důvod
  se do médií vyjadřovat.
 • 00:11:07 Takto by měla vypadat hráz
  poldru,
 • 00:11:09 která by byla
  asi tam v těch místech.
 • 00:11:11 Odpůrci projektu se podle úřadů
  obávají mimo jiné
 • 00:11:14 nekontrolovaného usazování
  naplavenin na rozsáhlém území.
 • 00:11:17 Za přípravy už kraj vydal
  přes milion korun.
 • 00:11:24 Kdyby poldr na Kutříně stál,
  tak zcela jistě by nedocházelo
 • 00:11:25 k excesům, které jsme měli
  možnost vidět před měsícem.
 • 00:11:30 Město Luže by bylo v podstatě
  bez záplav,
 • 00:11:31 protože záplavové území,
  které má,
 • 00:11:33 by suchý poldr dokázal
  absorbovat.
 • 00:11:36 Zablokovaná jednání můžou vyústit
  ve vyvlastňování pozemků.
 • 00:11:39 V zásadách krajského územního
  rozvoje by ale poldr musel být
 • 00:11:43 vedený jako veřejně
  prospěšná stavba.
 • 00:11:48 Po několika jednáních na kraji
  nám bylo přislíbeno,
 • 00:11:49 že kraj udělá vše pro to,
  aby se to co nejdřív schválilo.
 • 00:11:51 V dohodu s majiteli pozemků
  stále doufá
 • 00:11:53 nejenom Pardubický kraj,
 • 00:11:55 ale především starostové
  dotčených obcí,
 • 00:11:56 kteří jsou k otázce výstavby
  kutřínského poldru
 • 00:11:58 většinou zajedno.
 • 00:12:04 Policie obvinila třetího účastníka
  protiromských protestů
 • 00:12:06 v Českých Budějovicích.
 • 00:12:08 20letý muž podle ní zaútočil
  na policistu skleněnou lahví.
 • 00:12:11 Všechno se obešlo bez zranění.
 • 00:12:14 Obvinění jsou i další 2 lidé,
  1 údajně na policisty
 • 00:12:16 házel kameny a druhý je napadl.
 • 00:12:21 Plzeňský Bolevecký rybník
  není vhodný ke koupání.
 • 00:12:24 S touto špatnou zprávou přišli
  hygienici na začátku prázdnin,
 • 00:12:27 kdy je rybník
  nejvíce navštěvovaný.
 • 00:12:29 Voda je v něm sice čistá,
  ale rozmnožily se v ní organismy,
 • 00:12:32 které mohou způsobovat
  zdravotní problémy.
 • 00:12:34 Během minulého týdne hygienici
  zaznamenali případ
 • 00:12:36 10 závodních plavců,
 • 00:12:38 kteří po vykoupání v Boleveckém
  rybníku trpěli svědivou vyrážkou.
 • 00:12:42 Krajská hygienická stanice
  tak koupání nedoporučuje.
 • 00:12:48 Bohužel ta cerkárie způsobuje,
 • 00:12:49 že musíme vyhlásit omezení
  a vodu ke koupání nedoporučit.
 • 00:12:53 Město se přitom Bolevák snaží
  hodně čistit.
 • 00:12:56 Seká kanadský mor,
  sbírá řasy na hladině,
 • 00:12:59 vodu chemicky čistí,
  ale ani to nestačí.
 • 00:13:05 Průběžně probíhá monitoring.
 • 00:13:07 Jednou za 14 dnů se tady
  provádějí odběry vody.
 • 00:13:10 Voda je sice čistá,
  ale ptáci sem přinášejí organismy,
 • 00:13:12 které způsobují kožní onemocnění.
  Lidé by tak neměli ptáky krmit.
 • 00:13:19 Nejlepší je opravdu se vyhýbat
  těm místům, která jsou podezřelá.
 • 00:13:21 To se jedná hlavně o lokality,
  kde se sdružují vodní ptáci.
 • 00:13:24 Pokud se ale neobjeví
  další případ plavce
 • 00:13:27 zasaženého tímto organismem,
  hygiena koupání opět doporučí.
 • 00:13:29 Když se lidé i přesto,
  že jsou ve vodě cerkárie,
 • 00:13:32 rozhodnou v Boleveckém rybníku
  vykoupat,
 • 00:13:34 měli by se natřít
  opalovacími krémy.
 • 00:13:37 Ty jediné je totiž dokáží
  před nimi ochránit.
 • 00:13:43 Na Vysočině se stále vedou spory
  o to,
 • 00:13:45 kdo má sekat trávu
  kolem silnic uvnitř obcí.
 • 00:13:48 Kraj na to začal obcím přispívat.
  Starostové se ale zlobí,
 • 00:13:51 že získat dotace je
  administrativně velmi náročné.
 • 00:13:56 Traktor dojede k tabuli
  začátek obce,
 • 00:13:58 zvedne sekačku
  a dál pouze projede.
 • 00:14:02 Posečení trávy kolem krajských
  i státních silnic na svém území
 • 00:14:06 si musejí zajišťovat obce samy.
 • 00:14:12 Protože ze zákona
  je to uvnitř obce, v intravilánu,
 • 00:14:14 veřejné prostranství,
  za které zodpovídá obec.
 • 00:14:16 Starostům se to nelíbí.
 • 00:14:18 Třeba Bystřice nad Pernštejnem
  za údržbu krajnic platí
 • 00:14:20 desetitisíce korun ročně,
  a přestože už prohrála
 • 00:14:23 jeden soud s ŘSD, bojuje dál.
 • 00:14:29 Pořád si myslíme, že to je velmi
  nespravedlivé vůči městům a obcím.
 • 00:14:34 Je to trošičku nešťastné,
  v některých úsecích nás to mrzí,
 • 00:14:35 hlavně když ta značka je posazená
  200 - 300 m před zástavbou obce.
 • 00:14:40 Kraj Vysočina začal nabízet obcím
  na sečení trávy dotaci.
 • 00:14:43 V rozpočtu na to vyčlenil
  1 milion korun.
 • 00:14:46 Za každý metr čtvereční zaplatí
  70 haléřů.
 • 00:14:49 Obce o to zatím
  moc velký zájem neprojevily.
 • 00:14:54 Dotace je natolik malá
  a natolik pracná ji vyřizovat,
 • 00:14:58 že opravdu se nevyplatí
  ekonomicky především.
 • 00:15:04 U nás na cestmistrovství využívá
  těch dotací minimum obcí,
 • 00:15:08 v podstatě město Pardubice
  s místními částmi.
 • 00:15:10 Malé obce k silnicím posílají
  s elektrickou kosou
 • 00:15:12 většinou vlastní pracovníky.
 • 00:15:13 Někde se přimlouvají
  i za větší využití
 • 00:15:15 nezaměstnaných nebo třeba vězňů.
 • 00:15:17 V těch obcích, kde na údržbu
  krajnic krajských silnic
 • 00:15:19 rezignovali,
  to potom vypadá následovně.
 • 00:15:24 Ochráncům přírody v Pasíčkách
  na Pardubicku
 • 00:15:27 se podařil unikátní kousek.
  Zachránili celou čapí rodinu,
 • 00:15:29 která měla téměř nulovou šanci
  na přežití.
 • 00:15:32 Čáp bílý se popálil o dráty
  vysokého napětí.
 • 00:15:37 Dvě opuštěná vejce potom museli
  hasiči sundat
 • 00:15:38 z komínu v Lázních Bohdaneč.
 • 00:15:40 Je to malý zázrak,
  říkají ochránci přírody.
 • 00:15:42 Koncem května tento čáp bílý
  zavadil při letu
 • 00:15:44 o dráty vysokého napětí.
 • 00:15:45 Víc než polovina ptáků
  po takovém úrazu uhyne.
 • 00:15:48 Tentokrát měl ale čáp štěstí.
  Ochránci přírody ho vyléčili
 • 00:15:51 a po více než měsíci ho mohli
  vrátit do volné přírody.
 • 00:15:58 Po zásahu vysokým napětím
  je to stejné jako u člověka.
 • 00:16:00 Je to velmi špatné.
 • 00:16:01 Naštěstí se nám to zasažené
  křídlo podařilo dát do pořádku
 • 00:16:04 a mohl se vypustit.
 • 00:16:06 Před úrazem čáp zahříval 2 vejce
  na komínu v centru Lázní Bohdaneč.
 • 00:16:09 Začal tedy boj o přežití mláďat.
 • 00:16:12 Hrozilo, že prochladnou
  a nevylíhnou se.
 • 00:16:14 Na pomoc přijeli hasiči.
 • 00:16:19 Protože to bylo ve velké výšce,
  museli jsme dávat pozor,
 • 00:16:20 aby se vejce nerozbila.
  Musela se uložit do nádoby.
 • 00:16:22 2 týdny museli ochránci přírody
  obě vejce hlídat ve dne v noci
 • 00:16:26 a udržovat stálou teplotu
  v inkubátoru.
 • 00:16:28 Mláďata se vylíhla.
 • 00:16:36 Teď už jsou obě mláďata
  mimo ohrožení a zdravá.
 • 00:16:39 Nabírají sílu.
 • 00:16:40 Přes den jsou v provizorním hnízdě
  a v noci zůstávají v inkubátoru.
 • 00:16:48 Jelikož mláďata jsou
  čerstvě vylíhlá,
 • 00:16:49 tak musí mít stálou teplotu.
 • 00:16:51 2 mladí čápi zůstanou
  v záchranné stanici do září.
 • 00:16:55 Teprve potom je ochránci vypustí
  do volné přírody.
 • 00:17:06 Obnova zahrad kutnohorské
  jezuitské koleje se protahuje.
 • 00:17:08 Stavba skoro za 100 milionů Kč
  měla podle Středočeského kraje
 • 00:17:11 mnoho vad a nedodělků,
  které se teď musí odstranit.
 • 00:17:14 Zahrady v areálu Galerie
  Středočeského kraje se poprvé
 • 00:17:17 otevřou na podzim,
  umělci je využijí v příští sezoně.
 • 00:17:22 Nikoho, zejména investory,
  nezajímá agrotechnická lhůta.
 • 00:17:25 Vy to nechcete jako investor
  slyšet tohle?
 • 00:17:26 Ne, ale my tomu rozumíme.
 • 00:17:28 Zkusme tomu teda dát čas.
 • 00:17:30 Není to o trávě, není to
  o vegetaci, je to o zemině.
 • 00:17:33 Diskuse nad trávníkem.
  Právě jeho kvalita je
 • 00:17:35 posledním sporem
  v zahradách jezuitské koleje.
 • 00:17:42 V podstatě to nebyla zemina
  vhodná pro výsadbu.
 • 00:17:43 Byly tam příměsi
  nějakých stavebních sutí.
 • 00:17:46 Byl tam i nějaký igelit a tak.
 • 00:17:48 Už dřív tady kontroloři objevili
  i další vady a nedodělky.
 • 00:17:52 Zdi areálu zvlhly, opadávaly.
  Nebyl hotový zavlažovací systém.
 • 00:17:55 Na cestách se chodci bořili
  a amfiteátr se trochu rozpadal.
 • 00:17:59 Dokončení zahrad se protahuje,
  původně měly být hotové už loni.
 • 00:18:03 Teď zbývá vylepšit trávník.
 • 00:18:07 To je jediná věc, která brání
  převzetí toho areálu.
 • 00:18:09 Jinak veškeré další vady
  byly odstraněny.
 • 00:18:13 My samozřejmě máme obrovský zájem
  tuto zahradu
 • 00:18:14 pro veřejnost otevřít.
  Oroč bychom ji jinak dělali?
 • 00:18:17 Takže nejpozději na podzim
  podle toho, jaké bude počasí.
 • 00:18:20 Zahrady budou volně přístupné.
 • 00:18:22 Přímo v centru Kutné Hory
  tak vznikne nový park
 • 00:18:24 a galerie v něm počítá
  s pikniky i výstavami.
 • 00:18:29 Určitě ta zahrada si o to říká,
  aby ty sochy tady byly.
 • 00:18:34 Můj plán je, aby sochy byly
  i před jezuitskou kolejí.
 • 00:18:36 Obnova bývalé Jezuitské koleje
  trvala několik let.
 • 00:18:38 Stála zhruba půl miliardy korun
  a je hotová od loňska.
 • 00:18:41 Jediné, co chybí,
  jsou právě zahrady.
 • 00:18:53 Ve sbírce muzea automobilů Praga,
  které sídlí ve Zbuzanech
 • 00:18:55 hned za hranicí hlavního města,
 • 00:18:57 se nachází světový unikát -
 • 00:18:59 otevřená Pragovka Grand ze 30. let
  minulého století.
 • 00:19:03 Jde o jediný dochovaný vůz,
  který teď restauruje
 • 00:19:06 do původní stavu parta
  automechaniků
 • 00:19:08 specializující se opravy veteránů.
 • 00:19:09 Praga Grand Faeton.
 • 00:19:11 Těchto velkých sportovní vozů
  bez střechy
 • 00:19:13 se ve vysočanské továrně
  na rozdíl od zakrytých limuzín
 • 00:19:15 vyrobilo jen pár.
 • 00:19:16 Panu Emilu Příhodovi,
  sběrateli automobilů této značky,
 • 00:19:18 se unikátní vůz z roku 1934,
  dnes jediný dochovaný na světě,
 • 00:19:23 podařilo získat v roce 1990.
 • 00:19:28 Těchto vozů bylo vyrobeno
  velice malé množství,
 • 00:19:31 protože to byl
  mimořádně drahý automobil.
 • 00:19:35 Stál v tom nabízeném provedení
  250 000 korun.
 • 00:19:37 Stál v tom nabízeném provedení
  250 000 korun.
 • 00:19:40 Tento sporťák má
  velmi zajímavou historii.
 • 00:19:42 Nepatřil šlechtici, továrníkovi,
  nevozil se v něm ani bankéř,
 • 00:19:46 ale od počátku ho používali
 • 00:19:47 k zásahům dobrovolní hasiči
  z Havlíčkova Brodu.
 • 00:19:52 Hasičské sbory všeho možného
  druhu měly prakticky
 • 00:19:54 ta nejvýkonnější vozidla,
 • 00:19:56 která se v době pořízení
  považovala za špičku.
 • 00:20:00 Osmiválcovou Pragovku teď muzeum
  ve Zbuzanech
 • 00:20:02 nechalo poprvé restaurovat
  do původního stavu.
 • 00:20:04 Zakázku získala dílna
  specializující se
 • 00:20:06 na opravy veteránů v Neratovicích.
 • 00:20:08 Automechanici vůz nejprve
  rozložili do posledního šroubku.
 • 00:20:14 Nejtěžší práce je kolem motoru
  a převodovky a zadní nápravy.
 • 00:20:17 Snahou mechaniků bylo použít
  dochovalé součástky.
 • 00:20:19 Ne vždy to šlo,
  a tak především dřevěné části
 • 00:20:22 vozu jako například dveře
  museli nově vyrobit.
 • 00:20:29 Už vidíte z větší části
  natvarovanou karoserii.
 • 00:20:31 Přijde to osadit blatníky,
  prahy.
 • 00:20:33 A bude přední sklo a sklo
  před zadními sedadly
 • 00:20:36 a přes to bude natažena
  plátěná střecha.
 • 00:20:40 Po generální rekonstrukci, která
  bude stát několik set tisíc korun,
 • 00:20:42 bude Praga Grand Faeton
  opět pojízdná.
 • 00:20:47 Bude tmavomodrý, jeho potahy
  budou tmavší šedivé.
 • 00:20:50 Bude to samozřejmě kůže.
 • 00:20:53 Pan Příhoda automobily Praga
  sbírá už 60 let
 • 00:20:56 a za tu dobu se mu jich do svého
  muzea podařilo získat než 70.
 • 00:20:59 Několik aut restaurovali právě
  mechanici v dílně v Neratovicích.
 • 00:21:07 My se specializujeme
  na Pragovku,
 • 00:21:08 protože to je naše
  srdeční záležitost.
 • 00:21:09 Otevřenou Pragu Grand
  si navštěvníci muzea budou moci
 • 00:21:12 prohlédnout už letos na podzim.
 • 00:21:16 Zbytky zaniklých osad
  v těchto dnech mapují
 • 00:21:19 archeologové na několika místech
  Českého ráje.
 • 00:21:21 Do průzkumu se v létě zapojili
  i studenti a dobrovolníci.
 • 00:21:24 Radeč, Nouzov nebo Bukovina.
 • 00:21:27 To jsou názvy
  několika středověkých vesnic,
 • 00:21:29 které zmizely kvůli zalesňování.
 • 00:21:31 O 150 let později je připomínají
  především stopy ve skalách,
 • 00:21:34 nápisy nebo pozůstatky po těžbě.
 • 00:21:38 Jen na Hruboskalsku zanikly
  4 vesnice
 • 00:21:39 a mnoho dalších usedlostí.
  V 19. stol. je nahradila obora.
 • 00:21:46 Stopy po člověku, které
  přetvářely ve středověku
 • 00:21:48 a novověku krajinu,
  příroda dokázala úplně zahladit.
 • 00:21:51 Příkladem je Radeč.
 • 00:21:52 Osada doložená na začátku
  16. století existovala
 • 00:21:55 ještě v roce 1842.
 • 00:21:57 Poblíž jedné z usedlostí
  archeologové objevili
 • 00:22:00 a zdokumentovali ve skále
  vytesané sklepy i zbytky keramiky.
 • 00:22:06 Nejstarší materiál vůbec,
  který máme v tomto prostoru,
 • 00:22:08 odpovídá časově
  ranému novověku.
 • 00:22:11 Co je pro nás velmi zajímavé,
  je tento krásný soubor křížů,
 • 00:22:14 které často spojujeme právě
  s vymezováním hranic.
 • 00:22:18 Tento objekt interpretujeme
  jako sušárnu ovoce.
 • 00:22:19 Vesnice definitivně zmizely
  v 19. století,
 • 00:22:23 kdy se téměř odlesněná krajina
  začala osazovat jehličnany,
 • 00:22:26 pískovcové lomy zarostly
  a Český ráj získal dnešní vzhled.
 • 00:22:30 Pro studenty ideální příležitost
  získat praxi a zkušenosti.
 • 00:22:37 Zaměřujeme pravděpodobně
  nějakou světnici
 • 00:22:38 nebo nějaký středověký sklep.
 • 00:22:39 Archeologové ve skalách zmapovali
  na 14 000 nápisů a rytin.
 • 00:22:43 Od kamenických značek přes stopy
  po tajných bohoslužbách
 • 00:22:45 až po podpisy prvních turistů.
  Pracovat by mohli ještě roky,
 • 00:22:49 než památky zničí příroda
  nebo vandalové.
 • 00:22:57 V Jihlavě dnes začíná největší
  multižánrový kulturní festival
 • 00:23:00 nazvaný Vysočinafest.
 • 00:23:02 Během následujících 3 dnů na něm
  vystoupí v amfiteátru letního kina
 • 00:23:05 v centru Jihlavy
  desítky hudebníků, tanečníků,
 • 00:23:07 divadelníků a dalších umělců.
 • 00:23:09 Organizátoři čekají kolem
  10 000 diváků denně.
 • 00:23:15 Chýnovská jeskyně na Táborsku
  slaví 150 let od svého objevení.
 • 00:23:18 Pozornost si ale nezaslouží
  jen kvůli výročí.
 • 00:23:21 Je první objevenou jeskyní
  v Čechách,
 • 00:23:24 první zpřístupněnou
  na území republiky.
 • 00:23:27 Je zdrojem pitné vody
  pro nedaleký Chýnov
 • 00:23:29 a to o ní pořád ještě
  není všechno.
 • 00:23:32 Dávejte si pozor na hlavu!
 • 00:23:33 Prohlídka jeskyně začíná
  už 145 let na stejném místě.
 • 00:23:39 Kdo ale první vstoupil
  do té jeskyně,
 • 00:23:40 tak to byl Jan Strnad,
  který si k sobě vzal 2 skalníky,
 • 00:23:43 omotali se lanem, vzali si smolné
  louče a oni se dostali až dolů.
 • 00:23:48 První objevitelská cesta
  měřila zhruba 200 metrů
 • 00:23:51 a skončila tady, na místě,
  kterému se už od prvního průzkumu
 • 00:23:54 říká kaple sv. Vojtěcha.
  A je tady kříž.
 • 00:24:01 Můj pradědeček Václav Rotbauer
  jeskyni zpřístupňoval.
 • 00:24:03 Vybudoval kamenné schody,
  musel vynosit nánosy z chodeb.
 • 00:24:06 Na to všechno si najímal
  své kamarády,
 • 00:24:08 své známé z vesnice,
  kteří mu v tom pomáhali.
 • 00:24:10 Lidé jsou tady
  ale až na druhém místě.
 • 00:24:15 Největší nej chýnovské jeskyně
  je netopýr řasnatý.
 • 00:24:17 Je to největší zimoviště
  tohoto druhu v naší republice.
 • 00:24:20 Výstava k výročí ve štole,
  která běžně přístupná není,
 • 00:24:23 odhaluje ještě další unikáty.
 • 00:24:26 Hexagonit.
 • 00:24:27 Kromě severoamerického kontinentu
  pouze tady v chýnovské jeskyni
 • 00:24:30 byl tento minerál nalezen.
 • 00:24:32 Oslavy výročí propuknou
  se vším všudy tuto sobotu.
 • 00:24:38 Spousta atrakcí, lanové techniky,
  soutěže pro děti
 • 00:24:39 a večer od osmi hodin začnou
  historické noční prohlídky.
 • 00:24:44 A slavit se bude
  až do konce sezony.
 • 00:24:45 Než se vrátí do jeskyně netopýři,
  bude tu ještě několik koncertů,
 • 00:24:48 a dokonce i speleologické
  prohlídky nepřístupných částí.
 • 00:24:58 Za zhruba 30 minut začínají
  UDÁLOSTI.
 • 00:25:00 Jaké reportáže pro vás
  připravujeme?
 • 00:25:01 Premiér Jiří Rusnok uvedl
  do funkcí všechny členy nové vlády.
 • 00:25:03 Jednotliví ministři nastínili
  své priority a dohromady začnou
 • 00:25:05 pracovat na společném
  programovém prohlášení.
 • 00:25:09 Události nabídnou
  exkluzivní rozhovor
 • 00:25:11 s vrchním státním zástupcem
  Ivo Ištvanem.
 • 00:25:12 Mluvit bude mimo jiné o žádosti
  o vydání bývalého premiéra
 • 00:25:15 Petra Nečase nebo termínu
  propuštění obviněných z vazby.
 • 00:25:22 Církvím se vrátily
  první nemovitosti.
 • 00:25:23 Odstartovaly tak restituce
  v praxi.
 • 00:25:25 Zatím se přepsaly pozemky
  na severu Čech a na Příbramsku.
 • 00:25:28 Zákon o restitucích prošel
  i přes odpor opozice.
 • 00:25:37 UDÁLOSTI V REGIONECH končí.
  Na shledanou u UDÁLOSTÍ.
 • 00:25:41 Skryté titulky:
  L. Kassahunová a V. Kotlínová

Související