iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 6. 2016
23:50 na ČT art

1 2 3 4 5

6 hlasů
17526
zhlédnutí

Vzpomínky na Karla IV.

„Otec vlasti“ a římský císař v animovaném dokumentu inspirovaným antropologickým výzkumem prof. Emanuela Vlčka.

9 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzpomínky na Karla IV.

 • 00:00:13 *14. května 1316 narodil se
 • 00:00:16 v jednom z domů
  na Starém Městě pražském chlapec.
 • 00:00:20 Vnuk Jindřicha VII.
  a Václava II.
 • 00:00:23 Syn českého krále
  Jana Lucemburského
 • 00:00:27 a královny Elišky,
  hrdé a ctižádostivé Přemyslovny.
 • 00:00:31 Byl to muž,
 • 00:00:34 který se stal králem českým
  a císařem římským.
 • 00:00:37 Přijal jméno Karel
  a ostatky jeho jsou uloženy
 • 00:00:41 v hrobce českých králů.
 • 00:00:48 Vulnera verborum plus
  laedunt quam gladiorum.
 • 00:00:53 Rány, jež působí slova
  víc bolí než bodnutí meče.
 • 00:01:01 Nevíme, kolik zranění
  způsobili lidé jeho duši.
 • 00:01:05 Díky doktoru věd
  Emanuelu Vlčkovi však víme,
 • 00:01:09 jak trpělo jeho tělo,
  schrána duše.
 • 00:01:12 Buďme netaktní
  a prohlédněme si krále
 • 00:01:16 až do morku kostí.
 • 00:01:25 Král Jan povolává svého syna,
  prince Karla,
 • 00:01:29 aby upevnili rodovou moc
  Lucemburské italské Signorii.
 • 00:01:34 Milánský vladař
  Azzo Visconti křičí:
 • 00:01:38 "Pryč s Lucemburky!"
 • 00:01:40 A vítá Karla s družinou
  otrávenou snídaní.
 • 00:01:44 Dojde k otevřenému střetnutí.
 • 00:02:03 V den svaté Kateřiny Karel vítězí
  a děkuje světici,
 • 00:02:07 že k obléhanému hradu dorazil včas.
 • 00:02:10 V přízeň vyšší moci věří i tehdy,
 • 00:02:14 když při přísaze na hostii
  vyrve vítr svátost z rukou kněze
 • 00:02:18 a vrhne ji k nohám hlavy spiknutí.
 • 00:02:22 V bitvě pod hradem San Felice
 • 00:02:25 je Karel zraněn
  na zápěstí levé ruky.
 • 00:02:52 Je-li muž rytířem,
 • 00:02:55 krev ho žene do víru dobrodružství
  všech vůní.
 • 00:02:59 Sám Karel přiznává,
  že upadl do osidel špatnosti.
 • 00:03:03 Nebuďme však puritány.
 • 00:03:06 Francouzské mravy učily
  vypít číše radostí až do dna.
 • 00:04:01 Nemáme důkazů o tom,
 • 00:04:04 nakolik sám Karel
  holdoval radovánkám a turnajům.
 • 00:04:08 Ke zranění kolena z oné doby
 • 00:04:11 však mohlo dojít
  při rytířském klání.
 • 00:04:28 26. srpna zavlály u vsi Kresčaku
 • 00:04:31 útočné vlajky anglické
  a vlajky lucemburské,
 • 00:04:35 s nimiž přispěchali
  oba Lucemburkové na pomoc
 • 00:04:39 francouzskému králi Filipu VI.
 • 00:04:43 Angličané zvítězili
  díky špatné taktice protivníka.
 • 00:04:47 Kolik chyb asi udělal král Jan,
 • 00:04:50 pakliže jeho očima
  byly řetězy v rukou pobočníků.
 • 00:05:25 Král Jan padl.
 • 00:05:37 A nástupcem na českém trůnu
  se stal jeho syn.
 • 00:05:41 S jakými pocity odjížděl
  král Karel od Kresčaku.
 • 00:05:45 Nevíme,
  čím byla trýzněna jeho duše,
 • 00:05:49 ale víme,
  že ho pálila rána,
 • 00:05:52 která citelně zasáhla v bitvě
  jeho obličej.
 • 00:06:13 Papež Kliment VI. nelibě nese
  Karlovy rytířské turnaje.
 • 00:06:18 Šlo snad o jeho oklamání,
 • 00:06:21 vyjíždí-li král na kolbiště
  s korouhví bez erbu?
 • 00:06:44 Onemocnění roku 1350 bylo důsledkem
  poranění krčních obratlů páteře
 • 00:06:49 a otřesu míchy.
  Že by souboj na zapřenou?
 • 00:07:09 Nelze říci kolik slov a zrad
  zranilo duši Karla IV.
 • 00:07:13 z přízně boží dobrotivosti
  římského císaře,
 • 00:07:17 vždy rozmnožitele říše
  a krále českého,
 • 00:07:21 vypovídá jen jeho kostra.
  Kostra muže, který žil 62 let.
 • 00:07:26 Dějepisci vyčetli z listin i kronik
  i z jeho životopisu Vita Caroli,
 • 00:07:31 že to byl člověk statečný
  a činorodý.
 • 00:07:35 Rytíř bez bázně a hany.
 • 00:07:38 Antropolog vyčetl z jeho kostry,
 • 00:07:42 kolikrát se jeho tělo
  stalo terčem mečů, šípů či dřevců,
 • 00:07:46 a list kroniky
  s kostí zlomenou
 • 00:07:49 kamínek po kamínku
  život lidský složí.
 • 00:08:04 Je tu však ještě jedno zranění.
 • 00:08:06 Zlomenina krčku
  stehenního kloubu levé nohy.
 • 00:08:11 Došlo k ní jistě
  nešťastnou náhodou
 • 00:08:14 a stala se králi osudnou.
 • 00:08:17 Upoutala ho na lůžko
 • 00:08:20 a panovník 29. listopadu 1378 umírá
  na zápal plic.
 • 00:08:24 Ego te intus et in cute novi.
 • 00:08:27 Znám tě pod kůží i na kůži,
  králi.
 • 00:08:35 A ač není portrétistou,
  kreslí pro nás badatel podobu muže,
 • 00:08:39 který dokázal
  v časech urputných zápasů a klání
 • 00:08:44 zbudovat ve středu Evropy
  pevný český stát.*
 • 00:08:51 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2016

Související