iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 2. 2019
13:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
981
zhlédnutí

Politické spektrum

Média, dezinformace a propaganda

I malé politické strany řeší velké politické problémy

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:01 POLITICKÉ SPEKTRUM
 • 00:00:11 -Poslanec Václav Klaus mladší
  stojí za návrhem novely zákona,
 • 00:00:17 který by provozovatelům
  sociálních sítí
 • 00:00:20 zakázal mazání příspěvků,
  které nejsou se zákonem.
 • 00:00:24 Od toho jsou lidé svéprávní,
  pravda nakonec zvítězí,
 • 00:00:29 říká Václav Klaus mladší.
 • 00:00:31 Politické spektrum.
  Dobrý den.
 • 00:00:40 Pavel Sehnal.
  -Dobrý den, vážení diváci.
 • 00:00:43 -Michal Simkanič.
  -Dobrý den.
 • 00:00:46 -A Josef Zickler.
  -Dobrý den.
 • 00:00:49 -Pánové, jsou lidé svéprávní
  a pravda nakonec zvítězí?
 • 00:00:54 -Tak pravda nepochybně zvítězí,
  ale bude to mít těžké.
 • 00:01:00 Nacházíme se ve světě,
  kdy veřejnoprávní média
 • 00:01:03 mají poměrně těžkou úlohu
  objektivně informovat,
 • 00:01:07 když vedle nich stojí
  soukromá média,
 • 00:01:09 které přece jenom mají
  jiný akcent na různé události.
 • 00:01:13 A kromě těchto řekněme soukromých
  a veřejnoprávních televizí,
 • 00:01:16 rádií a podobně je tady internet.
 • 00:01:19 A internet prakticky
  nezná pravidla,
 • 00:01:21 ten nezná hranice.
 • 00:01:23 Zatímco vysílání televizní
  a rádiové
 • 00:01:25 je přece jen lokalizováno
  na jakousi zemi,
 • 00:01:28 na jakousi populaci,
 • 00:01:30 tak internet šíří zprávy
  napříč celým světem.
 • 00:01:33 A proto se nemůžeme divit,
 • 00:01:35 že dnes spotřebitel těch informací
  je nějakým způsobem ovlivňován
 • 00:01:39 nejen z území České republiky,
  ale i ze zahraničí.
 • 00:01:43 A je teda asi namístě,
  abychom se zamýšleli
 • 00:01:48 nad odpovědností
  těch provozovatelů.
 • 00:01:51 Váš úvodník o tom, že pan Klaus
  říká, zakažme mazání,
 • 00:01:55 já se to nedomnívám,
 • 00:01:56 já si myslím, že každý ten portál
  má svého majitele,
 • 00:02:00 nějakou zodpovědnou osobu,
 • 00:02:02 a je na něm,
  jak s ním bude nakládat.
 • 00:02:04 Někdo skutečně si tam chce nechat
  hezké příspěvky,
 • 00:02:07 protože má pocit,
  že tak by ten portál měl vypadat.
 • 00:02:10 Protože mnohdy na ten portál útočí
  i různí trollové, různé osoby,
 • 00:02:14 které jsou najaté
  právě třeba konkurencí
 • 00:02:18 nebo nějakou jinou skupinou osob.
 • 00:02:20 A já myslím,
 • 00:02:22 že tehdy je právo na straně
  toho provozovatele toho portálu,
 • 00:02:25 aby ten svůj portál udržel
  v takovém duchu,
 • 00:02:28 v jakém on si představuje,
 • 00:02:30 včetně té možnosti,
  aby případně ten příspěvek,
 • 00:02:33 který není adekvátní
  nebo nevztahuje se k té diskuzi
 • 00:02:37 nebo je zjevně provokativní,
 • 00:02:39 tak aby takový výstřižek,
  názor prostě zakryl.
 • 00:02:42 Protože koneckonců internet nabízí
  dostatek jiného prostoru,
 • 00:02:45 kde se mohou ty ostatní názory
  aplikovat, použít.
 • 00:02:49 A ten provozovatel portálu,
  nechť on sám rozhodne,
 • 00:02:53 co je důstojné a není.
 • 00:02:55 A není potřeba k tomu
  zvláštní zákon,
 • 00:02:58 který bychom
  v tomto smyslu aplikovali.
 • 00:03:00 -Tak jednoznačně právo majitele
 • 00:03:02 je provozovat
  jakýkoli svůj majetek způsobem,
 • 00:03:06 jakým on uzná za vhodné,
 • 00:03:08 pokud možno bez jakýchkoli zásahů
  vnější moci.
 • 00:03:12 Na druhou stranu,
  já těm aktivitám rozumím,
 • 00:03:16 v zásadě je i chápu.
 • 00:03:19 Mám pocit, že dochází velmi často
 • 00:03:21 k různým manipulacím
  na sociálních sítích.
 • 00:03:24 Ale tohle není cesta,
  jak to řešit.
 • 00:03:28 A navíc v tomto směru já nesmírně
  věřím, a opakovaně to zdůrazňuji,
 • 00:03:33 naší mladé generaci,
  která si to umí přebrat
 • 00:03:37 a orientovat se na sociálních
  sítích daleko lépe než my,
 • 00:03:41 přestože bývá mnohdy podceňována.
 • 00:03:43 A jestli se opakovaně naplňuje
 • 00:03:47 moje víra
  ve zdravý lidský rozum,
 • 00:03:50 tak nechť se projeví
  ve zcela svobodné soutěži.
 • 00:03:53 A jinak naprosto souhlasím
  s názorem, že koneckonců každý
 • 00:03:58 si na zcela svobodném internetu
  může provozovat jakýkoli portál.
 • 00:04:02 A právě svoboda internetu
  je pro mě garancí,
 • 00:04:06 že i když dochází
 • 00:04:09 k mnohdy velmi neuváženým
  legislativním krokům,
 • 00:04:13 i když dochází k tomu,
  že místo aby se zákony škrtaly,
 • 00:04:18 tak neustále nesmyslně
  nějaké přibývají,
 • 00:04:21 tak právě co nejsvobodnější výměna
  informací je podle mě klíč k tomu,
 • 00:04:26 aby si nakonec
  lidi přebrali všechno,
 • 00:04:29 každý ve své vlastní hlavě,
  a rozhodovali se, jak nejlépe umí.
 • 00:04:33 -Já bych řekl, že otázka zní,
  čí pravda zvítězí.
 • 00:04:36 Jestliže je pravda,
  ten pohled na tu pravdu může být -
 • 00:04:40 každý má svoji pravdu.
 • 00:04:42 Já si myslím, že nikdy nebylo
  jednodušší než v současné době
 • 00:04:45 zpochybnit jakoukoli zprávu.
 • 00:04:48 Já vidím dnešní období
  jako fascinující studii toho,
 • 00:04:52 snahy významných jedinců
  nebo ekonomických skupin
 • 00:04:55 nějakým způsobem
  ovlivňovat média tak,
 • 00:04:59 aby pracovala v jejich prospěch.
 • 00:05:02 Ten další problém je v tom,
 • 00:05:06 že veškerá ta média by si spíše
  měla uvědomit tu skutečnost,
 • 00:05:10 že ona by měla informovat
  o čisté realitě
 • 00:05:15 a ve své podstatě už se k ní
  dále nevyjadřovat.
 • 00:05:19 Vemte si nádherný příklad,
 • 00:05:21 jestliže dostanete
  základní zprávu,
 • 00:05:24 že náš závodník dojel
  na 26. místě.
 • 00:05:27 Jestliže to někdo uvede
  tím způsobem,
 • 00:05:30 že náš závodník dojel
  na krásném 26. místě,
 • 00:05:35 tak to působí na občanské fórum
  nějakým způsobem,
 • 00:05:39 než když zklamal
  a dojel na 26. místě.
 • 00:05:42 Já si myslím,
  že ten celkový problém je v tom,
 • 00:05:45 že média jako taková úplně vcelku
  vykonávají činnost,
 • 00:05:51 že neinformují,
  ale ty informace upravují tak,
 • 00:05:55 aby dotlačili ty lidi
  do určité ideologické sféry,
 • 00:06:01 tam kam je potřebují dostat.
 • 00:06:03 A vrátím se tedy
  k té původní otázce.
 • 00:06:06 Myslím si, že... nemazat.
 • 00:06:10 A tam ale záleží hlavně
  na jedné věci,
 • 00:06:13 a to je na vzdělanosti,
  na mediální vzdělanosti těch lidí.
 • 00:06:17 Ti lidé by se měli
  oprostit od toho,
 • 00:06:20 aby žili v nějakých
  mediálních sociálních bublinách.
 • 00:06:23 Když budu žít
  ve své sociální bublině,
 • 00:06:25 tak si tam nikdy nepřipustím lidi
  s jinými názory.
 • 00:06:28 A ve své podstatě
  už nemám možnost,
 • 00:06:30 už nemám možnost konfrontovat
  a hledat tu skutečnou pravdu.
 • 00:06:34 Ti lidé by měli hledat,
  kde je pravda, sami.
 • 00:06:36 A to je to, že ti lidi...
 • 00:06:38 Pan Klaus mladší nejspíš počítá
  s tím, že ti lidi jsou vzdělaní,
 • 00:06:42 ale celá ta doba, celé to působení
  té společnosti působí na to,
 • 00:06:45 aby ten přehled těch lidí
  byl co nejmenší.
 • 00:06:48 Nezlobte se na mě,
  to je můj názor.
 • 00:06:50 -Já si teda myslím,
  že to právo mazat nebo zakrýt
 • 00:06:53 nebo případně i zablokovat toho
  uživatele na sociálních sítích,
 • 00:06:57 že to skutečně je právem
  toho provozovatele.
 • 00:06:59 A koneckonců vidíme to každý den
  na stránkách politických stran,
 • 00:07:03 kdy politická strana
  třeba i v dobré víře přichází
 • 00:07:06 s nějakou iniciativou,
  s nějakou novou myšlenkou,
 • 00:07:09 chce prosadit
  nějakou změnu zákona.
 • 00:07:11 A prostě ta politická konkurence
  úmyslně narušuje ty komentáře,
 • 00:07:16 které by tam vznikly možná
  spontánně občany, mezi občany,
 • 00:07:20 tak je narušuje právě tím,
  že se snaží pomocí svých lidí,
 • 00:07:24 takzvaných trollů, vlastně jsou to
  dokonce dneska už trollí farmy,
 • 00:07:28 to znamená skupiny lidí,
  kteří jsou takto organizováni,
 • 00:07:31 aby tu diskuzi nabourávali.
 • 00:07:33 Takže tohle je spíše neetické
  ze strany těch konkurentů,
 • 00:07:37 než že bych to pokládal
  za neetické
 • 00:07:39 ze strany provozovatele
  toho portálu.
 • 00:07:42 Protože ten skutečně v dobré víře
  může cosi propagovat.
 • 00:07:45 Samozřejmě kromě tohoto všeho,
 • 00:07:47 že tady jsou ještě zprávy,
  které jsou zjevně falešné,
 • 00:07:51 ty můžou přicházet z Česka,
  můžou přicházet ze zahraničí,
 • 00:07:54 a můžou nějakým způsobem se snažit
 • 00:07:57 ovlivnit to veřejné mínění
  zásadním způsobem.
 • 00:08:00 Možná že za pár měsíců uvidíme,
 • 00:08:02 až budou naše europarlamentní
  volby,
 • 00:08:04 že se tady objeví
  právě takové poplašné zprávy,
 • 00:08:07 a že může někdo
  se snažit iniciovat
 • 00:08:09 jaksi na straně běžného občana
  obavu,
 • 00:08:12 když nevystoupíme z Evropské unie,
  co se nám to všechno
 • 00:08:16 může stát hrozného.
 • 00:08:18 A můžou to být věci,
 • 00:08:20 které skutečně
  běžného občana poplaší.
 • 00:08:23 A tyhle poplašné zprávy, ty bychom
  právě měli se snažit eliminovat.
 • 00:08:27 Jestli na to existuje
  nějaký zákon,
 • 00:08:29 to se obávám, že tam nelze
  aplikovat žádnou právní normu,
 • 00:08:32 prostě někdo akcentuje příslušnou
  věc dynamičtěji než ti ostatní.
 • 00:08:36 -Kde je ta hranice
  mezi názorem a...
 • 00:08:39 a úmyslnou dezinformací?
 • 00:08:44 -To samozřejmě neexistuje.
 • 00:08:46 Tady už částečně zaznělo,
  a já souhlasím s tím,
 • 00:08:50 že na světě je zhruba
  7 miliard pravd,
 • 00:08:53 protože na světě je zhruba
  7 miliard lidí.
 • 00:08:58 A je právo každého jednotlivce,
 • 00:09:01 aby si hledal svoji cestu
  ke své vlastní pravdě.
 • 00:09:05 Pokud se jedná
  o šířené dezinformace,
 • 00:09:08 pochopitelně tyhle snahy
  tady byly odjakživa, budou tady.
 • 00:09:14 Ve vztahu k nadcházejícím
  eurovolbám a dalším aktivitám,
 • 00:09:19 o kterých neustále slyšíme, platí,
 • 00:09:22 že poplašné zprávy můžou být
  zrovna tak i ty přesně opačné.
 • 00:09:26 Zprávy, které říkají,
 • 00:09:28 že bez Evropské unie bychom
  nepřežili a byl by konec světa,
 • 00:09:32 nic takového by se nestalo.
 • 00:09:34 Já si myslím, že celá světová
  veřejnost velmi brzo uvidí,
 • 00:09:37 že poté, co dojde k brexitu,
  tak v Anglii nevypukne hladomor,
 • 00:09:41 v Anglii nezačnou umírat lidé
  na nedostatek léků a podobně.
 • 00:09:45 Tohle všechno jsou
  svým způsobem hoaxy,
 • 00:09:47 zprávy, které vždycky šíří
  nějaká určitá skupina.
 • 00:09:51 V tomhle případě třeba čím dál
  větší parta bruselských úředníků,
 • 00:09:56 která se živí
  svojí vlastní existencí.
 • 00:09:59 A ten pohled na to může být
  přísně individuální.
 • 00:10:02 Mimochodem jako důkaz,
 • 00:10:05 že tohle všechno
  není nic nového pod sluncem,
 • 00:10:08 tak já na jednu stranu se považuji
 • 00:10:11 za dokonce možná
  hluboce věřícího člověka,
 • 00:10:14 nepotřebuju k tomu
  ale žádnou církev,
 • 00:10:17 a za nejstarší mediální kampaň
  považuju Nový zákon,
 • 00:10:23 který jak známo napsali
  čtyři chlapci zhruba 80 let poté,
 • 00:10:27 po těch událostech,
  všechno pouze z ústního vyprávění,
 • 00:10:31 a přesto na tom stojí vlastně
  2000 let evropská civilizace.
 • 00:10:36 Čili i tohle je ukázka,
  kdy na rozdíl od Starého zákona,
 • 00:10:41 který nepochybně
  je jakousi kronikou a zápisem
 • 00:10:44 vlastně nejstarších dějin,
 • 00:10:47 tak Nový zákon jednoznačně
  v sobě má manipulační prvky.
 • 00:10:51 -Když se bavíme
  o těch manipulačních prvcích,
 • 00:10:54 tak jenom bych chtěl
  poukázat na to,
 • 00:10:56 že běžný občan někdy má pocit,
  že to je jen v té politice.
 • 00:10:59 Ale vlastně když přijdete
  do běžného obchodu,
 • 00:11:02 tak přeškrtnutá cenovka,
  to je nějaká manipulace,
 • 00:11:05 ten prodejce
  s vámi prostě manipuluje,
 • 00:11:07 snaží se vytvořit dojem,
  že to zboží je ve slevě,
 • 00:11:10 ale přitom možná
  v žádné slevě není.
 • 00:11:13 Na internetu komentáře ke zboží
  si píšou prodejci sami,
 • 00:11:16 protože občan si přečte komentáře,
 • 00:11:18 jestli tento výrobek
  je kvalitnější než ten druhý,
 • 00:11:21 a neuvědomuje si,
 • 00:11:23 že ten komentář není komentářem
  spotřebitele, ale prodejce.
 • 00:11:26 A úplně nejhorším příkladem je
 • 00:11:28 třeba činnost realitních kanceláří,
  tam máte inzerát:
 • 00:11:31 mladá rodina hledá byt,
 • 00:11:33 respektive mladý pár hledá byt,
  čekáme rodinu.
 • 00:11:36 Tak to je typický inzerát
  realitní kanceláře,
 • 00:11:39 která se snaží vytvořit jakési
  prostředí na straně prodávajícího,
 • 00:11:43 aby zrovna oni měli šanci
  ten byt koupit za lepší cenu.
 • 00:11:46 Takže takové prostředí,
  v takovém prostředí žijeme
 • 00:11:49 a ta společnost
  je takhle nastavená.
 • 00:11:52 A hledejme příčiny,
 • 00:11:53 proč ta společnost
  je takhle špatně nastavená.
 • 00:11:56 -On to není jenom problém
  internetu jako takového.
 • 00:11:59 Ten problém si ve své podstatě
  musíme rozdělit,
 • 00:12:02 ta média, na ta klasická,
  jako v televizi, kde sedíme,
 • 00:12:05 kde taky dochází, i ty televize
  dneska jedna na druhou říká,
 • 00:12:09 ta je pro ty, ta je pro ty,
  ta je pro ty.
 • 00:12:11 Taky se tomu ani ty velké
  oficiální zdroje neubránily,
 • 00:12:15 tomu, co se děje.
 • 00:12:17 A už to tady několikrát
  bylo zmíněno, trollové a podobně.
 • 00:12:20 I ty trolly musíme rozdělit
  do dvou skupin.
 • 00:12:23 Jsou trollové,
  to je ta takzvaná temná čtyřka,
 • 00:12:25 to jsou ti psychopati, narcisti
  a podobně, kteří vyvolávají...
 • 00:12:29 vyvolávají ve své podstatě
  ty negativní věci na internetech,
 • 00:12:33 opravdu že takoví jsou.
 • 00:12:35 Ale pak dneska už jsou opravdu
  skupiny lidí,
 • 00:12:38 které vytváří,
  jak tady říkal pan kolega,
 • 00:12:41 vytváří farmy těch lidí
  a šíří ty myšlenky, které jsou.
 • 00:12:45 Vemte si, když půjdete
  do těch velkých médií,
 • 00:12:48 kolik jsme absolvovali,
  já to nevezmu na byt,
 • 00:12:51 já to nevezmu na cenovku,
  já to vezmu na ptačí chřipku
 • 00:12:54 a všechno, co jsme absolvovali,
  co se dělo, jaké vznikaly paniky,
 • 00:12:57 a všechno, co je a co bylo dál.
 • 00:13:00 A když půjdeme do těch světů
  toho současného internetu,
 • 00:13:04 tak když se podíváte
  na poslední konkrétní věci,
 • 00:13:08 6000 uprchlíků už je schváleno,
  u nás bude.
 • 00:13:11 Ve své podstatě
  jsou to poplašné zprávy,
 • 00:13:13 které nějakým způsobem
  mají snížit
 • 00:13:16 vlastně váhu osobností v této zemi
 • 00:13:19 a mají snížit váhu i takových
  státních orgánů a všeho.
 • 00:13:23 A tam vždycky za tím už stojí
  skupina lidí,
 • 00:13:26 to už je jedno, jestli ekonomická
  nebo politická, která si je řídí.
 • 00:13:30 -Zaprvé, tady je ten problém,
 • 00:13:32 že tištěná média,
  za první republiky třeba,
 • 00:13:37 ta měla všechno v záhlaví,
 • 00:13:40 komu patří
  nebo na které jsou straně.
 • 00:13:45 To se u internetu nepoužívá, že?
 • 00:13:48 Tam nikdo nenapíše, já jsem
  evropský, já jsem protievropský,
 • 00:13:53 to tam nikdo prostě nenapíše.
 • 00:13:55 Tváří se všichni zcela objektivně,
 • 00:13:58 a přitom tam dávají to,
  co se jim hodí.
 • 00:14:01 -Ta tištěná média...
 • 00:14:03 -Ta anonymita je v tomhle myslím
  strašlivá, ten internet,
 • 00:14:07 jako, což pan Simkanič říkal,
  že s tím my neumíme zacházet.
 • 00:14:12 A ona v podstatě generace
  od těch 40 let
 • 00:14:15 s tím pořádně neumí zacházet.
 • 00:14:16 A ti mladí...
 • 00:14:19 Já vidím vnučku, ta si s tím
  hraje, ta nemá problém,
 • 00:14:22 navíc umí dva jazyky,
 • 00:14:24 takže nemá problém si to ověřit
  v místě, v místě vzniku.
 • 00:14:28 -Můžu? Já mám ale spíš
  takový osobní problém,
 • 00:14:31 jestli ti lidi, když se působí
  na nějaké jejich emoce a city,
 • 00:14:34 jestli mají vůbec chuť si ověřovat
  pravdivost té informace.
 • 00:14:38 -Lidi čtou zpravidla jenom titulky
  ještě navíc, mezi námi.
 • 00:14:42 -No, a teď titulek je v podstatě
  rozdílný od obsahu.
 • 00:14:45 Ale ten člověk, protože mu to
  hraje na notu jeho smýšlení,
 • 00:14:48 spadá do té sociální skupiny,
 • 00:14:50 tak možná nemá ani chuť
  si to ověřovat,
 • 00:14:52 protože by ho to dostalo někam
  jinam z té jeho sociální bubliny
 • 00:14:55 a z těch myšlenek,
  které si myslí, že jsou správně.
 • 00:14:58 -Proti tomu dneska
  zase ta internetovská média
 • 00:15:01 umožní národu, aby měl i paměť.
 • 00:15:03 Tištěná média byla o tom,
  že se něco napsalo,
 • 00:15:05 životnost té informace
  byla jeden, maximálně dva dny.
 • 00:15:09 A pak ten článek
  zůstal v zapomnění.
 • 00:15:11 Ale dneska,
  když si chcete prověřit,
 • 00:15:13 a teď použiji třeba slovo
  pan Babiš,
 • 00:15:15 prostě co pan Babiš
  říkal před rokem,
 • 00:15:17 co říkal před čtyřmi lety
  a tak dále,
 • 00:15:20 tak ten internet vám vlastně
  umožňuje podívat se do té historie
 • 00:15:23 a objektivizovat si tu,
  to podání prostě.
 • 00:15:26 Takže z tohoto pohledu zase,
 • 00:15:28 ne že bych byl nepřítelem
  těch tištěných médií, naopak,
 • 00:15:31 já si, co se týká knihy a podobně,
  si radši přečtu papírovou knihu.
 • 00:15:35 Ale z hlediska těch informací,
  pokud ji přijmu přes ten internet,
 • 00:15:39 tak mám schopnost ty navazující
  informace si dohledat.
 • 00:15:42 A samozřejmě, ať tedy neříkáme
 • 00:15:44 jenom o přeškrtnuté
  cenovce v obchodě,
 • 00:15:46 samozřejmě ten internet přináší
  tu globální hrozbu.
 • 00:15:50 To znamená, ve zprávě BIS
  jsme četli právě o hybridní válce.
 • 00:15:55 A ta hybridní válka
  jakožto kompilace
 • 00:15:58 té skutečné ozbrojené síly
 • 00:16:00 právě s tou schopností
  manipulovat s tím davem
 • 00:16:04 pomocí různých portálů, prostě
  informačních center a podobně,
 • 00:16:09 tak toto jsou znaky
  toho ovlivňování toho vztahu
 • 00:16:13 mezi zeměmi navzájem.
 • 00:16:15 A to si myslím,
  že je veliké bezpečnostní riziko.
 • 00:16:18 A jsem velmi rád právě,
  že BIS na to upozorňuje.
 • 00:16:21 Upozorňuje samozřejmě vládu,
  protože je řízena vládou,
 • 00:16:24 upozorňuje vládu,
  říká, toto riziko existuje
 • 00:16:27 a proti této propagandě zahraniční
 • 00:16:29 by měla stát
  rozumná propaganda tuzemská,
 • 00:16:32 která by právě měla říkat
  buď ono, nebo toto,
 • 00:16:35 prostě Evropská unie
  má tyto výhody, tyto nevýhody,
 • 00:16:39 ale neměla by právě se nechat
  pouze manipulovat ze zahraničí.
 • 00:16:42 -Já si myslím,
 • 00:16:44 že u nás hybridní válka
  jako taková vůbec neexistuje,
 • 00:16:48 poněvadž hybridní válka musí mít,
  musela by mít dvě spektra, jo?
 • 00:16:52 A to je ve své podstatě
  konvenční a nekonvenční.
 • 00:16:55 Tahle dvě v synergii bez sebe,
  když nemají synergii,
 • 00:16:58 tak nezpůsobují.
 • 00:17:00 Já bych spíš řekl,
  že než takováhle válka,
 • 00:17:04 jsou to vlivové operace,
  které ovlivňují naše prostředí.
 • 00:17:08 -A vedlo by to k té teplé válce,
  ale o té studené válce vlastně...
 • 00:17:12 -Ta je pořád, tam je otázka jiná,
  ona šla vlastně...
 • 00:17:14 Tohle téma se u nás objevilo
  vlastně už poprvé v roce 2010,
 • 00:17:18 my jsme řekli, že ne, v roce 2014
  se objevuje ve své podstatě znovu
 • 00:17:22 po vstupu
  nebo dejme tomu po akci na Krymu,
 • 00:17:26 teda na Krymu, na Ukrajině,
 • 00:17:28 tak se ve své podstatě tohle
  začalo nějakým způsobem vytvářet.
 • 00:17:32 Ale když to vezmete,
  tu hybridní válku
 • 00:17:34 máte v oblasti demagogie,
  ekonomiky a všeho možného, jo?
 • 00:17:38 -Asi tomu lze zejména čelit
  vzděláním.
 • 00:17:41 A tady bohužel Česká republika
 • 00:17:43 je na 23. místě
  z 28 evropských zemí,
 • 00:17:46 kdy má pouze 24 %
  vysokoškolsky vzdělané populace.
 • 00:17:50 A tady si myslím právě,
  že to zkvalitňování vzdělání
 • 00:17:53 by prostě mohlo být tou cestou,
 • 00:17:56 která poučí lidi,
  právě tu mladší generaci,
 • 00:17:59 jak se v té přehršli
  a záplavě dat orientovat.
 • 00:18:02 Aby to analytické myšlení,
  které ta vysoká škola má naučit,
 • 00:18:06 tak aby ho právě mohli použít
  ve prospěch této společnosti.
 • 00:18:10 Eliminovat ty fake news,
  ty nepravdivé zprávy
 • 00:18:14 a dokázat se orientovat
 • 00:18:17 jenom mezi těmi relativně
  objektivními informacemi
 • 00:18:20 a ty vyhodnotit.
 • 00:18:22 -Já do značné míry
  s tímhle posledním souhlasím,
 • 00:18:25 protože jestli existuje někde
 • 00:18:27 úplně jasná a změřitelná
  přímá úměra,
 • 00:18:30 tak je to v tom, že prakticky
  každý národ bez výjimky
 • 00:18:35 je tak bohatý,
  jak vzdělané má občany.
 • 00:18:38 A platí jednoznačně,
  že investice do vzdělání
 • 00:18:42 je zásadně vždycky
  ta nejlepší možná investice vůbec.
 • 00:18:46 -To říkal Karel Havlíček Borovský.
 • 00:18:48 -To jsem rád,
  že můžu citovat zrovna...
 • 00:18:51 -Kvalitu politika poznáte
  podle toho,
 • 00:18:55 jak se stará o školství.
 • 00:18:57 -... zrovna jednoho z těch,
 • 00:18:59 na které bychom měli navazovat
  nejvíc,
 • 00:19:02 co bychom vůbec vůbec
  měli být schopni.
 • 00:19:05 Jinak ještě krátká poznámka
  k těm manipulacím s cenám.
 • 00:19:10 My vlastně, to se dneska přeneslo
  do politiky v plné míře.
 • 00:19:14 Dneska prakticky každý rok
 • 00:19:16 sledujeme takovéto manipulativní
  vyjádření kolem rozpočtu.
 • 00:19:21 Rozpočet se zásadně vytváří tak,
 • 00:19:24 aby potom vlastně
  byl výsledek vždycky úžasný,
 • 00:19:27 a to přestože mnohdy
  vůbec ten rozpočet neodpovídá
 • 00:19:31 zájmům daňových poplatníků,
  zájmům voličů.
 • 00:19:36 Současný vývoj je myslím
 • 00:19:39 kabinetní ukázka
  přesně tohohle jevu.
 • 00:19:43 Jinak opravdu platí,
 • 00:19:46 že odjakživa byl
  v médiích problém.
 • 00:19:49 A je to jediný klíč,
 • 00:19:52 jak vlastně pracovat
  s těmi informacemi,
 • 00:19:55 je umět rozlišit
  fakta a komentáře.
 • 00:19:57 A v tomhle případě
  jakékoli médium,
 • 00:20:01 čím víc komentářů,
 • 00:20:03 čím víc vlastních výkladů
  na úkor předávaných fakt,
 • 00:20:08 tak tím je samozřejmě situace
  horší, komplikovanější.
 • 00:20:12 -Mně se líbí to,
  co jste řekl vy, že...
 • 00:20:14 -Tam by měla právě nastoupit
  asi ta poučka,
 • 00:20:17 že demokracie je o odpovědnosti.
 • 00:20:19 Každý ten politik, každý ten,
  kdo vystoupí v televizi,
 • 00:20:22 by si měl, ale i youtuber,
  influencer prostě,
 • 00:20:26 každý by si měl uvědomit
  tu vlastní odpovědnost.
 • 00:20:29 Zatímco rodiče koukají
  na televizní seriál,
 • 00:20:31 tak jejich děti možná koukají
  na nějakého youtubera,
 • 00:20:34 který má sledovanost
  ve stovkách tisíc
 • 00:20:37 a on ovlivňuje ty jejich děti
  víc než ten televizní seriál.
 • 00:20:40 Takže každý by měl si uvědomit,
  demokracie je odpovědnost
 • 00:20:45 za svůj vlastní projev
  vůči zbytku společnosti.
 • 00:20:48 -Pánové, my jsme,
 • 00:20:51 zejména v tom věku,
  že si pamatujeme,
 • 00:20:55 že se doma říkalo něco jiného
 • 00:20:58 než ve škole
  a ve veřejném prostoru.
 • 00:21:04 Já se začínám děsit toho,
 • 00:21:06 že žijeme ve svobodném
  demokratickém státě.
 • 00:21:09 Já si nemyslím pořád ještě,
 • 00:21:12 že bychom se vymykali
 • 00:21:14 základním prvkům
  demokracie a svobody.
 • 00:21:20 A od plno lidí prostě
  já už slyším to samé.
 • 00:21:25 Oni těm dětem říkají doma něco
  a říkají, neříkej to ve škole.
 • 00:21:30 Já na ně koukám,
  to je prosím národní zlozvyk?
 • 00:21:35 Nebo to jsme tak zbabělí?
 • 00:21:39 -Vezměte si, že i na těch
  sociálních sítích
 • 00:21:42 se lidé občas bojí říct
  svůj názor jenom proto,
 • 00:21:47 aby se neodlišovali od davu,
 • 00:21:50 od té sociální skupiny lidí,
  kam se zařadili.
 • 00:21:53 -A právě ta věta
  mně připadá strašně zbabělá.
 • 00:21:56 Já si neumím představit,
  rozumíte...
 • 00:21:58 -My jsme takhle ty lidi
  ale vychovali,
 • 00:22:01 společnost je tak vychovává.
 • 00:22:03 -V žádném případě se nezříkám
  jakékoliv kritiky,
 • 00:22:06 i prezidenta,
  ale prostě se pod to podepíšu.
 • 00:22:10 -Já si myslím, že bychom neměli
  podceňovat tu mladou generaci.
 • 00:22:13 Já si myslím, že ona dneska,
  dopřejme jí...
 • 00:22:16 -Oni jsou i otevřenější.
 • 00:22:18 -Dopřejme jí dobré vzdělání,
  dopřejme jí možnost cestovat.
 • 00:22:21 Oni si tu vlastní pravdu najdou.
 • 00:22:23 Vy jste tady zmiňoval to,
 • 00:22:25 že vám doma říkali něco jiného
  než ve škole.
 • 00:22:28 Ten můj životní příběh
  byl ještě jiný.
 • 00:22:30 Rodiče se rozvedli a jeden tatínek
  byl živnostník,
 • 00:22:33 kterému sebrali živnost,
  zatímco druhý tatínek byl ten,
 • 00:22:36 kterému rodiče zemřeli
  v koncentračním táboře.
 • 00:22:39 A byly to úplně dva jiné
  pohledy na svět,
 • 00:22:41 takže jsem z jedné strany slyšel
  to a z druhé strany přesně opačné.
 • 00:22:45 A nakonec si člověk skutečně
  musel během toho svého života
 • 00:22:48 osahat rukama,
  prostě hlavou, poznáváním světa,
 • 00:22:51 a najít si nějaký vlastní názor,
 • 00:22:54 aby si člověk řekl,
  ano, toto je ta moje pravda.
 • 00:22:57 Takže zpátky na úvod, vy jste
  se ptal, jestli pravda zvítězí.
 • 00:23:00 Ano, každý máme
  tu svoji vlastní pravdu
 • 00:23:03 a snažme se o to, aby ta naše
  vlastní pravda nás byla hodna,
 • 00:23:07 abychom my sami byli
  dostatečně dobrým člověkem,
 • 00:23:10 abychom za tu svoji pravdu
  se dokázali postavit
 • 00:23:13 a říci skutečně, toto vyjadřuje
  můj nefalšovaný názor.
 • 00:23:16 A to nám dneska v té společnosti
  velmi chybí
 • 00:23:19 a k tomu bych chtěl vlastně
  nabádat i zbytek té společnosti.
 • 00:23:22 -Ono je pohodlnější se neodlišovat
  od té skupiny, která jako,
 • 00:23:26 té velké skupiny, která je,
  lidi jsou pohodlní,
 • 00:23:29 žijí opravdu takovým
  tím konzumním způsobem života.
 • 00:23:33 Neskutečně je nebaví,
  aby na sebe upoutávali pozornost
 • 00:23:36 a museli třeba hájit svoje názory
  a všechno.
 • 00:23:39 Je to pro ně nepohodlné,
  nepříjemné.
 • 00:23:42 A ve své podstatě spíš hledají
  požitky ve svém životě,
 • 00:23:45 než aby hledali něco,
  že by něco změnili, jo?
 • 00:23:48 -Podobný případ byl u nás v domě,
 • 00:23:52 mně to tedy
  jenom vyprávěla tchyně.
 • 00:23:55 Harmonické manželství.
 • 00:23:57 Přišla okupace,
 • 00:24:00 ten manžel utekl,
  ona tady zůstala.
 • 00:24:04 Ona šla nakonec do koncentráku,
  do Osvětimi,
 • 00:24:08 osvobodila jej Rudá armáda,
 • 00:24:11 a on strávil celou válku
  v gulagu.
 • 00:24:14 Po roce ona spáchala sebevraždu
  a on odešel neznámo kam.
 • 00:24:19 Prostě spolu nemohli žít,
  životní zkušenost je tak roz...
 • 00:24:23 A já mám někdy pocit,
  že teď takhle žijeme taky.
 • 00:24:26 Že nás ta životní zkušenost
  tak rozřízla.
 • 00:24:29 On si někdo myslí,
 • 00:24:31 že ta normalizace byla
  jenom taková...
 • 00:24:33 -Mluvíme tady
  celou dobu o vzdělání.
 • 00:24:36 Tak by mě zajímalo,
  když teda můžeme mluvit,
 • 00:24:38 mě by zajímalo možná trochu,
  ale k tématu, je to vzdělání,
 • 00:24:41 názor toho,
  to je zase vyjádření BIS.
 • 00:24:44 Pánové, myslíte si doopravdy,
 • 00:24:46 že v současné době výuka dějin
  na našich školách je proruská,
 • 00:24:49 že jsou špatné osnovy?
 • 00:24:51 -Já si myslím, že je chabá,
  že je tam málo toho dějepisu.
 • 00:24:55 Že navíc se neprolíná
  s občanskou výchovou...
 • 00:24:59 -Já vím, ale teď mi jde
  konkrétně o tohle,
 • 00:25:02 protože se tahle zpráva objevila
  a komentovala se.
 • 00:25:05 -Ale já myslím, že spíš nálada
  ve společnosti je taková.
 • 00:25:08 -Ta zpráva vycházela z toho,
 • 00:25:10 že v Norsku
  se přestal učit dějepis.
 • 00:25:13 Ale já si myslím, učme dějepis
  a hlavně učme ty děti,
 • 00:25:16 aby samy měly tu schopnost
  kritického myšlení.
 • 00:25:19 -Já vím, že bychom si mohli
  takhle povídat ještě dlouho
 • 00:25:22 a rozhodně i s vámi.
 • 00:25:23 Ale děkuji pánům,
  kteří přišli, děkuji.
 • 00:25:26 -Děkuji. -Hezký den.
  -Krásný den.
 • 00:25:28 -A příště u Politického spektra
  na shledanou.
 • 00:25:34 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související