iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 1. 2019
14:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
1101
zhlédnutí

Politické spektrum

Problémy našeho školství

I malé politické strany řeší velké politické problémy

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:01 POLITICKÉ SPEKTRUM
 • 00:00:11 -Dobrý den.
 • 00:00:13 Je to problémový resort, týká se
  úplně všech nebo skoro všech,
 • 00:00:16 přesto není moc populární.
 • 00:00:18 Nebo aspoň byl často přehlížený.
 • 00:00:20 Některé jeho problémy
  jsou letitými evergreeny,
 • 00:00:24 některé nově přistupují.
 • 00:00:26 České školství.
 • 00:00:28 Začalo se v něm konečně po letech
  blýskat na lepší časy,
 • 00:00:31 nebo pořád ne?
 • 00:00:33 Začíná dnešní Politické spektrum.
 • 00:00:39 Našimi dnešními hosty jsou:
 • 00:00:41 místopředseda
  Strany demokratického socialismu
 • 00:00:44 Andrej Bóna.
  -Dobrý den.
 • 00:00:47 -Předseda politického hnutí Změna
  Jan Korytář.-Dobrý den.
 • 00:00:51 -A místopředseda Konzervativní
  strany Michal Struha.-Dobrý den.
 • 00:00:55 -Pánové, než půjdeme k aktuálním
  a konkrétním problémům podrobněji,
 • 00:00:59 co vy považujete za největší
  problém českého školství?
 • 00:01:03 -Českému školství chybí
  zásadní koncepce,
 • 00:01:06 nějaký výhled, nějaká vize.
 • 00:01:08 Což je problém, který asi
  se netýká jenom školství,
 • 00:01:11 ale to se týká celé naší země.
 • 00:01:14 -Pan Korytář?
 • 00:01:15 -Za mě je to to, že se mně zdá,
  že jak politici, ani učitelé,
 • 00:01:18 ani všichni, kdo o školství
  diskutují, nepochopili,
 • 00:01:21 že ten hlavní problém,
  na který bychom se měli zaměřovat,
 • 00:01:24 jsou přímo děti.
 • 00:01:26 Nikdo se dětí, žáků a studentů
  neptá, jak jim vyhovuje systém,
 • 00:01:29 který pro ně tady za obrovské
  peníze roky provozujeme.
 • 00:01:32 -Je možné se na to ptát dětí
  a šít jim školu na míru?
 • 00:01:36 -Za mě jednoznačně, sám jsem otcem
  tří dětí, o škole se často bavíme.
 • 00:01:41 A není to tak, což se někdy říká,
 • 00:01:43 že když budou moct děti
  více mluvit o tom,
 • 00:01:46 jak by škola měla fungovat,
 • 00:01:48 že se přestanou učit
  a do školy nebudou chodit.
 • 00:01:51 Naopak, často mě překvapí,
 • 00:01:53 jaké detailní poznatky
  děti mají o tom,
 • 00:01:55 co v těch školách nefunguje,
  co by chtěly změnit.
 • 00:01:58 A tohle si myslím,
  že je ta hlavní věc,
 • 00:02:00 kterou bychom měli změnit.
 • 00:02:02 -Ono je těžké se k tomuhle
  vyjadřovat jenom jednou větou,
 • 00:02:05 protože ty problémy
  jsou v zásadě dva
 • 00:02:07 a ten první opravdu souvisí
  s tou vizí, respektive s tím,
 • 00:02:10 co vůbec od školství
  jako takového očekáváme.
 • 00:02:12 A potom ten druhý je ten způsob,
 • 00:02:14 jakým školství
  v dnešní době funguje.
 • 00:02:16 Protože je tam patrná změna
  k tomu,
 • 00:02:19 že školství bereme
  jako spíše podružnou službu
 • 00:02:21 a ne jako jeden
  ze základních pilířů společnosti,
 • 00:02:24 bez kterého v podstatě nemůže
  fungovat, obzvláště v dnešní době.
 • 00:02:27 -Jak se české školství
 • 00:02:29 za těch bezmála 30 let
  od roku 1989 změnilo.
 • 00:02:31 Samozřejmě odhlédneme-li
  od ideologického zatížení
 • 00:02:34 za komunistického režimu.
 • 00:02:36 Změnilo se vůbec nějak zásadně
  anebo jednoznačně k lepšímu?
 • 00:02:40 -Já si myslím, že to je zase,
  právě jak jsem si to pročítal,
 • 00:02:43 ono na jedné straně se změnilo
  hodně,
 • 00:02:46 máme tady například
  spoustu různých soukromých škol,
 • 00:02:49 spoustu různých
  vzdělávacích konceptů.
 • 00:02:51 V tomto směru mají třeba rodiče,
  alespoň třeba ve větších městech,
 • 00:02:56 poměrně lepší nabídku.
 • 00:02:58 Určitě se změnil trochu přístup
  k dětem jako takovým,
 • 00:03:01 třeba možná ne tak úplně zásadně,
  jak by chtěl pan kolega ze Změny,
 • 00:03:05 ale v tomto směru určitě ano.
 • 00:03:07 Ale na druhou stranu třeba
 • 00:03:09 co se týče výuky vysokoškolských
  studentů, kteří potom mají učit,
 • 00:03:12 případně samotného toho systému,
 • 00:03:15 který vytváří Ministerstvo
  školství, tak tam si myslím,
 • 00:03:18 že to spíš jako zahnilo,
  než že by se to někam posunulo.
 • 00:03:21 -Vy říkáte,
  chybí koncepce, systém.
 • 00:03:25 Jak byste to řešil?
 • 00:03:27 -Dám příklad.
 • 00:03:29 Jednou třeba z posledních
  velice diskutovaných otázek
 • 00:03:32 byla inkluze dětí s různými
  řekněme zvláštními potřebami,
 • 00:03:36 já bych ani neříkal s hendikepy,
  ale zvláštními potřebami.
 • 00:03:39 Ministerstvo školství,
  a já si myslím,
 • 00:03:42 že ten koncept
  není z principu úplně špatný,
 • 00:03:44 ale řeklo prostě,
  plošně budeme integrovat.
 • 00:03:46 Stávající výsledek podle toho,
  co jsem si dohledal, je,
 • 00:03:50 že zhruba v 15 % škol
  se jim to relativně daří
 • 00:03:53 a zhruba v 85 % se jim to nedaří.
 • 00:03:59 Ti učitelé vlastně, když jsem se
  s nimi bavil, já jsem se bavil...
 • 00:04:03 -V kolika jste říkal,
  že se nedaří?
 • 00:04:06 -Zhruba v 85 %, že mají problémy.
 • 00:04:08 -Já tady mám průzkum
  společností Tutor a Edulab,
 • 00:04:11 a podle nich právě
  v souvislosti s inkluzí
 • 00:04:14 podle 79 % ředitelů ta inkluze
  nefunguje nebo nefunguje dobře.
 • 00:04:21 -Řekněme že 80 %,
  na tom se shodneme.
 • 00:04:24 Já když jsem se s těmi řediteli
  a učiteli bavil, tak oni říkají,
 • 00:04:28 fajn, před zhruba nějakými třemi
  čtyřmi lety se do toho řízlo,
 • 00:04:31 najednou budeme inkludovat,
  hotovo.
 • 00:04:34 Ale oni říkají, ale nás nikdo
  vlastně nenaučil pracovat s dětmi,
 • 00:04:37 které mají tyto speciální potřeby,
  které jsou třeba lehčí autisté,
 • 00:04:41 aspergeři, ADHD,
  to znamená porucha pozornosti,
 • 00:04:44 a my s nimi vlastně neumíme
  pořádně pracovat.
 • 00:04:48 A když se potom bavíte...
 • 00:04:50 -Ale umí to speciální pedagogové,
  a ti inkluzi kritizují.
 • 00:04:54 -Také, ale tam je zase ta kritika
  ještě z jiné části.
 • 00:04:57 Já jsem zase viděl ten rozhovor,
  nebudu říkat kde,
 • 00:05:01 ale ten ředitel říkal,
  vy když spoustu těch dětí,
 • 00:05:05 které mají tyto speciální potřeby
  nebo ten jejich...
 • 00:05:08 řekněme ty nároky
  jsou podstatně těžší,
 • 00:05:11 jejich schopnost učení
  je podstatně omezenější,
 • 00:05:14 tak jim v podstatě, tím že je
  začleníte do úplně normální školy,
 • 00:05:18 vlastně seberete
  tu možnost úspěchu.
 • 00:05:20 Oni tam vlastně neustále jsou
  na chvostu, neustále dohánějí.
 • 00:05:24 Pozor, neříkám, že všechny děti
  se speciálními potřebami.
 • 00:05:28 A velice často
  jakoby jim potom člověk sebere
 • 00:05:32 třeba možnost
  v těch praktických školách
 • 00:05:35 najít uplatnění
  i třeba těma rukama.
 • 00:05:38 To byl jeden z těch příspěvků,
  který jsem viděl,
 • 00:05:41 je to názor do pranice,
  kolegové...
 • 00:05:43 -Ano, abychom dali prostor
  vašim kolegům.
 • 00:05:45 Pane Bóno, vy k tomu,
  co říkal pan Struha?
 • 00:05:48 -Ohledně toho, co se změnilo
  za posledních 30 let,
 • 00:05:50 říká se pantha rei, všechno plyne.
 • 00:05:53 A pochopitelně změnila se
  celá řada věcí
 • 00:05:55 počínaje už třeba jenom tím,
  že před 30 lety
 • 00:05:57 jsme vůbec nemohli počítat
  se stavem techniky,
 • 00:06:00 jaký bude dneska, a s nároky,
  které budou kladeny na člověka,
 • 00:06:04 který má žít v 21. století.
 • 00:06:06 Takže tady jsou vidět...
 • 00:06:11 Tady jako obvykle
  ta doba předbíhá...
 • 00:06:14 -Ale to jsou změny,
  které přicházejí zvnějšku,
 • 00:06:17 to nejsou změny, které by udělalo
  české školství samo.
 • 00:06:20 -Jasně, já se k tomu
  postupně dostávám totiž.
 • 00:06:22 Prvně tady máme
  teda ty změny zvenčí,
 • 00:06:24 které jsou o krok napřed
  oproti tomu,
 • 00:06:26 jak na to stíhá reagovat stát,
  respektive školský systém.
 • 00:06:31 A tady vidíme určitý posun v tom,
 • 00:06:34 že začíná se klást důraz
  na finanční gramotnost,
 • 00:06:37 začíná se klást důraz
  na práci s informacemi.
 • 00:06:40 Ale pořád nám tady chybí
 • 00:06:45 ta... chybí nám nějaký cíl,
  ke kterému, u kterého víme, že...
 • 00:06:49 ke kterému
  ty děti vlastně směřujeme.
 • 00:06:52 -A kam byste je tak směroval?
 • 00:06:54 -A teď je ta otázka právě,
  je to, učíme ty děti proto, aby...
 • 00:06:57 aby se mohly zařadit
  do pracovního... na trh práce,
 • 00:07:00 nebo proto, že od nich očekáváme,
 • 00:07:02 že budou mít jako vzdělanější lidé
  vyšší hodnotu,
 • 00:07:06 v podstatě budou schopni
  vést kvalitnější život?
 • 00:07:09 Já jsem osobně
  za tu druhou variantu.
 • 00:07:11 -Podle zaměření
  toho kterého dítěte, že.
 • 00:07:14 -Ano, ale v podstatě
  když se podíváte na to,
 • 00:07:16 jak fungují v dnešní době střední
  odborné školy nebo učňovské školy,
 • 00:07:20 tak tam ten všeobecný přehled,
 • 00:07:22 na ten se neklade
  nějak zásadní důraz,
 • 00:07:24 tam s dějepisem končíme většinou
  v prvním ročníku,
 • 00:07:27 a že bychom se tam bavili o tom,
 • 00:07:29 aby ten člověk
  byl schopný kriticky myslet,
 • 00:07:32 to si úplně nemyslím,
  že by byla pravda.
 • 00:07:34 -Pane Korytáři, změny v českém
  školství za 30 let od roku 1989.
 • 00:07:38 Změnilo se nějak zásadně
  a zásadně k lepšímu?
 • 00:07:42 -Přes všechny problémy si myslím,
  že se změnilo
 • 00:07:45 a mění se postupně k lepšímu.
 • 00:07:46 Já jsem v roce 1989 končil
  střední školu,
 • 00:07:49 takže můžu trochu srovnávat to,
  co jsem zažil já,
 • 00:07:51 co zažívají moje děti.
 • 00:07:53 Určitě je teď větší nabídka,
 • 00:07:55 projektové dny,
  návštěvy zahraničí.
 • 00:07:58 Ty děti se dneska...
 • 00:08:00 Ta výuka je mnohem pestřejší
  a je mnohem větší výběr.
 • 00:08:03 Takže za mě to jde
  správným směrem.
 • 00:08:05 A teď ještě jenom,
 • 00:08:07 když jste tady trochu nakousli
  to téma té inkluze,
 • 00:08:10 já tady chci ještě jenom rozvinout
  trochu tu prvotní myšlenku.
 • 00:08:12 Všimněte si, jak se o tom bavíme,
  bavíme se o tom,
 • 00:08:15 jestli inkluze dopadla dobře,
  nebo špatně,
 • 00:08:17 a ptáme se na to ředitelů škol,
 • 00:08:19 případně se k tomu ještě vyjadřují
  speciální pedagogové.
 • 00:08:25 Ale přece my bychom se měli zeptat
  těch dětí,
 • 00:08:28 jestli z hlediska běžných žáků,
 • 00:08:30 ke kterým přišli ti
  se speciálními potřebami,
 • 00:08:33 jestli se něco zhoršilo.
 • 00:08:35 A jestli se něco zhoršilo
  pro ty děti,
 • 00:08:37 které údajně zažívají
  ten neúspěch.
 • 00:08:39 Ale to nikdo nedělá, k tomu se
  vyjadřujeme jenom my jako dospělí.
 • 00:08:43 A pak si myslím, že zároveň
  do toho promítáme naše hodnoty,
 • 00:08:46 naše zkušenosti, naše představy.
 • 00:08:48 Znovu zapomínáme na to,
  pro koho ten systém je stvořený.
 • 00:08:52 -Tak, a podle vás tedy inkluze,
 • 00:08:54 osvědčuje se, nebo je čas
  na její revizi, aspoň v něčem?
 • 00:08:59 -Za mě je inkluze
  jednoznačně správný cíl.
 • 00:09:03 To, že když něco ve společnosti
  měníte, tak to naráží na problémy,
 • 00:09:06 není vždycky všechno připravené
  na 100 procent,
 • 00:09:09 není dostatek speciálních
  pedagogů, dostatek peněz,
 • 00:09:12 nejsou všechny zkušenosti,
  to jsou normální porodní bolesti.
 • 00:09:15 Ale já osobně si myslím,
  že to, že děti s různými problémy
 • 00:09:19 budou integrované do normálních
  kolektivů, je normální,
 • 00:09:23 protože tak by to mělo být
  normální i v běžné společnosti.
 • 00:09:26 A ty různé ústavy, které byly
  v minulosti, a ta segregace dětí,
 • 00:09:31 to si myslím, že je překonaná věc.
 • 00:09:33 Takže přes všechny problémy,
  které jsou,
 • 00:09:35 jde to správným směrem.
 • 00:09:37 -Pánové, jste téhož názoru?
 • 00:09:39 -Já, jak jsem říkal, já tu
  myšlenku jako takovou nezavrhuji,
 • 00:09:42 ale je třeba se podívat na to,
  že...
 • 00:09:45 Jak jsem mluvil o té koncepci,
  tak místo toho,
 • 00:09:48 by se to třeba zavedlo plošně,
 • 00:09:50 třeba se to udělalo
  v několika fázích.
 • 00:09:52 To znamená, zezačátku
  by se to dalo spíše třeba
 • 00:09:55 na těch větších školách,
  kde mají třeba i...
 • 00:09:57 Protože s tím je spojena
  poměrně dostatečná administrativa,
 • 00:10:00 musíte vyplňovat různé výkazy
  kvůli těm asistentům,
 • 00:10:03 kvůli těm speciálním pedagogům
  a tak dál a tak dál,
 • 00:10:05 protože tam zase na to jsou vázané
  finanční prostředky.
 • 00:10:08 A jakmile jsou na něco vázané
  peníze, tak papírů je strašně moc.
 • 00:10:12 -Že vám do toho vstupuji,
  na to si v poslední době právě,
 • 00:10:15 pan Korytář promine,
  ale ti ředitelé a učitelé stěžují,
 • 00:10:20 na neúměrné zatížení
  administrativou,
 • 00:10:23 vypisování kdejakých výkazů...
 • 00:10:26 -Jak jsem mluvil o těch dětech,
  které mají různé hendikepy,
 • 00:10:29 já to řeknu úplně jednoduše,
  představte si, že máte dítě,
 • 00:10:33 které je na vozíku, ale jinak nemá
  žádný další hendikep
 • 00:10:37 nebo nemá žádnou
  zvlášť speciální potřebu.
 • 00:10:39 Takové dítě poměrně snadno
  začleníte do kolektivu
 • 00:10:42 a v podstatě jediné,
  co je důležité, je,
 • 00:10:45 aby se mělo jak dostat na záchod,
  jak se dostat do té školy,
 • 00:10:48 kdo ho přiveze do školy a tak dál.
 • 00:10:50 Samozřejmě potom je skvělé,
  že se ty děti naučí,
 • 00:10:53 že jsou i lidi,
  kteří nemají to štěstí
 • 00:10:55 chodit po svých vlastních nohou
  a tak dál, není problém.
 • 00:10:58 Můžete mít dítě,
  které je nedoslýchavé,
 • 00:11:00 ale pokud už je nedoslýchavé
  a má třeba ještě ADHD
 • 00:11:03 nebo nedej bože autismus,
 • 00:11:05 tak už je ten hendikep
  natolik silný,
 • 00:11:07 že v podstatě to dítě třeba běhá
  po třídě, vyrušuje ostatní žáky.
 • 00:11:11 I třeba je problém,
  i když tam je ten asistent,
 • 00:11:14 aby ho vůbec zvládnul.
 • 00:11:16 A teď je otázka, jestli dítě
  s takovýmto silným...
 • 00:11:19 nebo s takto výraznými potřebami
  ještě dávat do třídy běžných žáků,
 • 00:11:23 jestli tam prostě potom nedochází
 • 00:11:25 ke zhoršení studijních výsledků
  ostatních.
 • 00:11:28 -A vy na to odpovídáte tedy jak?
  Dávat, nedávat?
 • 00:11:30 -Přehodnotit, u těch těžších
  bych prostě nedával.
 • 00:11:33 -Ano. Pan Bóna.
 • 00:11:35 -Ta myšlenka je správná,
  pochopitelně.
 • 00:11:38 Ale opravdu je celá škála dětí
  s různými potřebami,
 • 00:11:43 které budou mít... které budou
  vyžadovat odlišné přístupy.
 • 00:11:47 Ale nestavěl bych se k tomu
  zas tak nějak démonicky,
 • 00:11:51 jak bývá zvykem.
 • 00:11:52 Protože třeba jak tady pan Struha
  zmiňoval ty žáky s ADHD,
 • 00:11:57 respektive s Aspergerem,
 • 00:12:00 tak s tím mám řadu osobních
  zkušeností, a to jsou děti,
 • 00:12:04 které jsou normálně schopné
  v té třídě fungovat.
 • 00:12:07 Ano, pokud tam mají k tomu
  asistenta, je to určitě plus...
 • 00:12:11 -Já do toho vnesu
  ještě jeden moment.
 • 00:12:13 Ministr školství Robert Plaga
  připravil novou úpravu vyhlášky
 • 00:12:16 o společném vzdělávání,
 • 00:12:18 která by mohla nebo měla
  začít platit v březnu.
 • 00:12:21 Setkává se s podporou
  i s kritikou.
 • 00:12:23 A co obsahuje například ten návrh,
  že ve třídě by nově vedle učitele
 • 00:12:27 mohl působit jen jeden asistent,
  zatímco teď můžou až tři.
 • 00:12:31 Vypouští ta novela článek
 • 00:12:33 o přednostním vzdělávání dětí
  v běžných školách.
 • 00:12:36 Neměly by být napříště proplácené
  podpůrné pomůcky v ceně do 500 Kč,
 • 00:12:40 od čehož si resort slibuje úsporu
  asi 15 milionů korun ročně.
 • 00:12:44 A tak dál.
  Co tomu říkáte, těmto úpravám?
 • 00:12:48 Jsou dobré, jsou třeba,
  jsou špatné?
 • 00:12:52 -Za mě teda, jestli jsem
  to dobře pochopil nebo slyšel,
 • 00:12:55 tak krok špatným směrem.
 • 00:12:57 Proč by měl být ve třídě jenom
  jeden asistent nebo jeden pedagog?
 • 00:13:00 Zase teď tady padlo,
  problém je to, když dítě běhá...
 • 00:13:04 -To je ta věc,
  objevila se kritika toho,
 • 00:13:08 že jeden asistent slouží
  jednomu dítěti,
 • 00:13:12 že asistent má být
  asistentem ve třídě.
 • 00:13:15 Možná proto bude jenom jeden.
  -Já si myslím, že můžou být...
 • 00:13:18 -Povede to k omezení počtu dětí,
  které mají speciální potřeby.
 • 00:13:21 Když se prostě bavíte potom
  s nějakým učitelem
 • 00:13:23 nebo s učitelkou,
  abychom byli genderově vyvážení,
 • 00:13:26 tak vám prostě řekne,
  že když tam má dva asistenty
 • 00:13:29 a ona stojí vepředu,
  mluví k těm dětem,
 • 00:13:31 ti asistenti většinou sedí vzadu,
 • 00:13:32 tak se všechny ty děti neustále
  otáčejí za těmi asistenty.
 • 00:13:35 Já vím, že vy třeba říkáte,
  ale to je chyba té učitelky
 • 00:13:38 nebo chyba těch asistentů,
  že to třeba není zvládnuté.
 • 00:13:41 Ale je to prostě
  víc podnětů rušivých,
 • 00:13:44 které snižují potom
  kvalitu té výuky.
 • 00:13:47 -Pánové, ale tady naráží na sebe
  ještě ten starý,
 • 00:13:49 za mě trochu kasárenský systém
  zavedený za Marie Terezie,
 • 00:13:52 že je vepředu pan učitel,
  sedí tam 25 nebo 30 dětí,
 • 00:13:56 které musí tu hodinu odsedět,
 • 00:13:58 v minulosti ještě s rukama
  za zády, to už dneska snad není.
 • 00:14:02 Ale tohle není normální přece.
 • 00:14:04 Normální by mělo být, že když
  dneska ve společnosti jsou děti,
 • 00:14:07 které mají různé poruchy
  a jsou v té třídě tři,
 • 00:14:10 tak tam budou tři asistentky.
 • 00:14:12 Když to dítě, které má ADHD,
  neudrží svoji pozornost
 • 00:14:15 a nevydrží 45 minut sedět,
  tak by mělo mít možnost pohybu.
 • 00:14:18 Všechno se dá domluvit,
  ale musíme si v těch hlavách...
 • 00:14:22 -A nenarušuje to pak výuku?
 • 00:14:23 -Když ta učitelka,
  nebo když všichni lpějí na tom,
 • 00:14:26 že je normální,
  že všichni musí sedět,
 • 00:14:29 a to dítě potom začne tam běhat,
  tak tam samozřejmě vzniká
 • 00:14:32 nějaký stres a napětí,
  a to je problém.
 • 00:14:34 Ale když si řeknou, máme tady
  někoho s ADHD, co se tím dá dělat?
 • 00:14:37 A ty děti se do toho třeba zapojí,
  zapojí se do toho ten asistent,
 • 00:14:40 přestane to
  v tom kasárenském trochu,
 • 00:14:42 a už jsou dneska školy,
  kde to funguje jinak,
 • 00:14:44 tak si myslím, že se to dá měnit.
 • 00:14:46 A tohle, co navrhuje pan ministr
  školství, to si myslím,
 • 00:14:49 že je způsob, jak to vrátit
  zase o krok nazpátek,
 • 00:14:52 ale tohle si myslím,
  že není cesta.
 • 00:14:55 -Já s tímhle naprosto souhlasím,
 • 00:14:57 protože pokud jsme se
  jednou shodli,
 • 00:14:59 že hodláme ty děti všechny
  vzdělávat, nebo ne všechny,
 • 00:15:01 ale většinu z nich vzdělávat
  pohromadě, tak k tomu musíme dodat
 • 00:15:05 i materiální
  a finanční prostředky.
 • 00:15:07 A pokud tohle neuděláme, tak jsme
  si dobře nakročili k tomu,
 • 00:15:10 že se za čtyři roky shodneme
  na tom,
 • 00:15:12 tak inkluze nefunguje,
  tak ji zase zrušíme.
 • 00:15:14 -Pojďme dál,
  téma asi teď nejvíc diskutované,
 • 00:15:17 to je zavedení obědů
  pro školáky zdarma.
 • 00:15:20 Návrh, ve kterém se
  obě vládní strany,
 • 00:15:22 hnutí ANO a sociální demokracie,
  jako by začaly předhánět.
 • 00:15:26 Například jestli by se mělo týkat
  jen dětí a rodin,
 • 00:15:29 které pobírají přídavky na děti,
  nebo více dětí,
 • 00:15:32 všech dětí v mateřských školách
  a na 1. stupni základních škol,
 • 00:15:35 nebo snad úplně všech dětí.
 • 00:15:37 Zajímá mě,
 • 00:15:39 podporujete obecně myšlenku
  obědů pro školáky zadarmo,
 • 00:15:42 ať už plošně
  nebo podle určitého klíče?
 • 00:15:44 Jestli je to koncepčně správně
  a jestli na to Česko má?
 • 00:15:47 -Jako člen
  Strany demokratického socialismu
 • 00:15:50 budu poněkud překvapivě citovat
  Friedmana, který řekl,
 • 00:15:53 že žádný oběd není zadarmo.
 • 00:15:54 Ty obědy jsou plně dotované,
 • 00:15:56 a tak je k tomu
  potřeba přistupovat.
 • 00:15:58 Pro ten státní rozpočet,
  ano, je to zátěž,
 • 00:16:01 na druhou stranu
  děti si samy nevydělávají,
 • 00:16:03 nemůžou za to, do jaké rodiny
  se narodí, nemůžou za to,
 • 00:16:06 jestli se ti rodiče bez ohledu
  na jejich finanční situaci
 • 00:16:09 rozhodnou jim ty obědy zaplatit
  nebo ne.
 • 00:16:12 -Čili vy s tím souhlasíte?
  Obecně.-Obecně, jo, obecně ano.
 • 00:16:16 -Pan Struha?
 • 00:16:18 -Já se přiznám, že pro mě je to
  vysloveně populistické gesto,
 • 00:16:21 které má jakoby přilákat voliče,
  a není to koncepční.
 • 00:16:24 Prostě už jenom ten název
  "zdarma", není to zdarma.
 • 00:16:27 A druhá věc je,
 • 00:16:29 jakmile je něco zdarma,
  tak se velice často plýtvá.
 • 00:16:32 A ještě jedna věc, v současné době
  už existují přímo dotační tituly
 • 00:16:35 nebo prostě peníze ve školství,
 • 00:16:37 kdy se to poskytuje
  neziskovým organizacím,
 • 00:16:40 které vyhledávají děti, které jsou
  opravdu ze sociálně slabých rodin,
 • 00:16:43 a těm ty obědy hradí.
 • 00:16:45 To znamená, už v současné době
  tohle poměrně funguje,
 • 00:16:48 funguje to relativně dobře,
  a je to zacílené.
 • 00:16:50 Mně se na tom líbí,
  že je to zacílené.
 • 00:16:53 -Ne všechno dnes funguje,
 • 00:16:55 protože pak ještě funguje
  ta distribuce peněz
 • 00:16:57 na obědy zdarma pro vytipované
  děti ze sociálně slabých rodin
 • 00:17:01 skrze kraje.
 • 00:17:02 Ne všechny kraje se připojily,
  zrovna třeba Ústecký kraj,
 • 00:17:05 kde je sociálně slabších rodin
  větší podíl.
 • 00:17:08 Čili úplně to asi nefunguje.
 • 00:17:09 -Ale každopádně myslím si,
 • 00:17:11 že toto je ta cesta
  správným směrem.
 • 00:17:13 Představte si,
  že máte bolavé místo,
 • 00:17:16 a buď to můžete léčit lokálně,
 • 00:17:18 to znamená, že vezmete přímo
  nějakou malou dávku léku
 • 00:17:21 na konkrétní místo anebo prostě
  si vezmete nějakou šílenou dávku,
 • 00:17:25 která vám zaneřádí celý organismus.
 • 00:17:27 Já si myslím,
  že to prostě není ono,
 • 00:17:29 toto prostě není
  ten správný způsob.
 • 00:17:31 Já si myslím, že skutečně adresně,
 • 00:17:33 cíleně pro ty děti
  ze sociálně slabších skupin.
 • 00:17:35 -Jednoznačně pro všechny děti
 • 00:17:37 minimálně na základních školách
  zdarma.
 • 00:17:40 Řeknu argumenty proč.
 • 00:17:42 Zaprvé se tím vyloučí to riziko
  sociální stigmatizace,
 • 00:17:46 ty jsi socka, protože máš
  obědy od státu zadarmo, ty ne.
 • 00:17:50 Myslím, že tady by měla být
  ta laťka pro všechny děti stejná.
 • 00:17:55 -Vy říkáte: pro všechny děti
  na základních školách.
 • 00:17:57 Čili vy byste to naopak rozšířil,
  nejenom na první stupeň,
 • 00:18:00 na celou základní školu,
  všechny děti.
 • 00:18:02 -Celou základní školu,
 • 00:18:04 ale vždyť ono to už dneska
  ve společnosti funguje.
 • 00:18:06 A já nevím, proč se zrovna
  zvedly takové emoce
 • 00:18:09 u obědů pro děti zdarma,
  řeknu vám, kde to funguje.
 • 00:18:12 Už dneska vlastně stát platí
  všechny platy kuchařek,
 • 00:18:14 a ty jsou pro děti,
  které si platí obědy i ne,
 • 00:18:17 protože se platí jenom suroviny.
 • 00:18:19 Takže dneska polovina všech obědů
  je zdarma,
 • 00:18:21 protože to platí stát,
  nikdo se nad tím nepozastavuje.
 • 00:18:24 A ještě k těm plošným dotacím.
 • 00:18:26 Tak se pojďme nejdřív bavit
  o zemědělských dotacích.
 • 00:18:28 Protože ve chvíli, kdy dostávají
  bohatí zemědělští podnikatelé,
 • 00:18:31 jako například premiér,
  ale i velká družstva,
 • 00:18:34 stejnou dotaci na hektar
  jako malý zemědělec,
 • 00:18:36 tak to je ještě mnohem víc
  nespravedlivější
 • 00:18:39 a těch miliard tam lítá
  řádově víc.
 • 00:18:42 Takže to, že se děti tady staly
  trochu rukojmím politiků
 • 00:18:46 a teď se kolem toho svádí
  ideologické diskuze a boje,
 • 00:18:50 za mě je to špatně
  a myslím si,
 • 00:18:53 že sociální demokracie
  tady udělala velkou chybu,
 • 00:18:56 že si nestála na svých principech
  a nechala se od ANO zatlačit
 • 00:19:00 někam, kde to podle mě není vůbec
  sociálně demokratická politika.
 • 00:19:03 -Tak pan Struha
  je koncepčně proti.
 • 00:19:06 A teď mě zajímá pan Bóna
  a představa jeho,
 • 00:19:08 respektive
  Strany demokratického socialismu,
 • 00:19:11 které děti by na tyto bědy
  měly mít nárok,
 • 00:19:14 jaký je ten klíč?
 • 00:19:16 -Ta metafora s tím lokálním
  léčením není úplně přesná,
 • 00:19:20 protože třeba u nás
  v Jihomoravském kraji
 • 00:19:23 už nějakou dobu fungovala
  tady ta distribuce obědů.
 • 00:19:28 Ale problém byl v tom,
 • 00:19:30 že to představovalo
  značnou administrativní zátěž
 • 00:19:34 pro ty ředitele,
  dokud to vydávali na základě toho,
 • 00:19:37 že to bylo jenom pro ty děti
  ze sociálně slabších rodin.
 • 00:19:40 A tím pádem už se potom
  ta pomoc nedostávala zase k těm,
 • 00:19:43 ke kterým se měla dostávat.
 • 00:19:45 Takže my jsme za to, že by se
  ty obědy měly dávat takto plošně
 • 00:19:49 všem dětem na základních školách.
 • 00:19:51 -Další téma, dlouhodobé téma
  a věčné téma jsou platy učitelů.
 • 00:19:56 Od roku 1989 se o nich diskutuje.
 • 00:19:59 Na jedné straně je taková
  všeobecně uznávaná nutnost
 • 00:20:04 platy učitelům zvyšovat.
 • 00:20:06 Na druhou stranu, nic moc
  se vlastně dosud v tom neudělalo.
 • 00:20:10 Až, pravda, teď od ledna
 • 00:20:12 se platy zvýšily
  o 10 % v základu tarifu
 • 00:20:15 a dalších 5 % můžou přidávat
  ředitelé v rámci pohyblivé složky.
 • 00:20:20 A tato vláda
  premiéra Andreje Babiše
 • 00:20:23 se zavázala platy učitelů
  do roku 2021, tedy už za dva roky,
 • 00:20:28 zvednout na úroveň
  150 % platů,
 • 00:20:32 průměrných platů
  v roce 2017,
 • 00:20:35 asi na 46 000 korun měsíčně.
 • 00:20:38 Je tedy konečně nastoupený
  ten správný trend?
 • 00:20:41 -Já si myslím, že v tomto případě
  rozhodně je to...
 • 00:20:45 Ten směr je správný,
  já s tím naprosto souhlasím.
 • 00:20:48 Samozřejmě ty změny budou
  chvilku trvat,
 • 00:20:50 než samozřejmě i ti lidé,
  kteří by rádi třeba byli učiteli,
 • 00:20:53 a rozhodnou se jinak kvůli tomu,
 • 00:20:56 že se báli,
  že nebudou mít dost peněz,
 • 00:20:58 případně kteří vystudovali
  tu pedagogickou školu,
 • 00:21:01 ale pak utekli, protože i když
  třeba pár let učili,
 • 00:21:04 tak pak najednou zjistili,
  že když mají ženu a dvě malé děti,
 • 00:21:07 tak že to třeba neutáhnou.
 • 00:21:08 Takže tohle si myslím,
  že je krok správným směrem.
 • 00:21:11 -Jednoznačně krok správným směrem.
 • 00:21:13 -Pan Bóna?-Určitě.
  -Také pro.
 • 00:21:16 Ještě možná...
  ta pohyblivá složka, těch 5 %,
 • 00:21:21 co by se jí mělo oceňovat,
 • 00:21:23 co by vlastně ředitelé
  měli zohledňovat?
 • 00:21:26 Protože někde se uvádí:
  práci navíc.
 • 00:21:29 Ale je to to,
  co by měl ředitel oceňovat?
 • 00:21:32 Není povinností dobrého učitele
  prostě dobře učit
 • 00:21:36 a ne třeba rozdávat mlíčka?
 • 00:21:39 -Já myslím, že tohle je věc
  každého ředitele.
 • 00:21:43 Ředitel je manažer té školy,
  který ji někam vede.
 • 00:21:47 On by měl mít možnost
  rozhodnout o tom,
 • 00:21:49 které učitele a za co
  chce odměnit,
 • 00:21:52 to je jejich kompetence.
 • 00:21:54 -Přesně tak, každá škola
  je svým způsobem jedinečná,
 • 00:21:59 má jiný systém fungování
  a pochybuju o tom,
 • 00:22:03 že tohle se dá
  nějak úplně přesně paušalizovat.
 • 00:22:06 -Já s tím nesouhlasím.
 • 00:22:08 -Je Robert Plaga
  dobrým ministrem školství?
 • 00:22:12 Ptám se proto, že jeho jméno
  se objevilo ve spekulacích
 • 00:22:15 o možné rekonstrukci vlády
  mezi ohroženými ministry
 • 00:22:18 z premiérova hnutí ANO.
 • 00:22:20 -Já nedokážu říct,
  jestli je Robert Plaga
 • 00:22:22 dobrý ministr školství,
  k tomu nejsem fakt kompetentní.
 • 00:22:25 Ale já bych řekl, že tady je spíš
  problém úplně v něčem jiném.
 • 00:22:28 A je to zase o té koncepci.
 • 00:22:30 Když se podíváte,
  jak často se mění ministři,
 • 00:22:32 že vlastně je to resort,
 • 00:22:35 který se obsazuje
  jakoby řekněme odzadu.
 • 00:22:37 To znamená, nejdřív se vždycky
  poperou o ministerstvo financí,
 • 00:22:40 o ministerstvo vnitra,
  průmyslu a obchodu.
 • 00:22:42 A až na konci je kultura
  a školství.
 • 00:22:44 Tam bych řekl,
  že je to spíš ten problém,
 • 00:22:47 že tady nám absolutně chybí
  jakýkoli celospolečenský konsensus
 • 00:22:51 na tom, kam vlastně chceme
  to školství vést
 • 00:22:53 a kam se vlastně chceme
  jako společnost vyvíjet.
 • 00:22:56 My se na tom
  ani nejsme schopní dohodnout.
 • 00:22:58 A když se na tom
  nejsme schopní dohodnout,
 • 00:23:01 tak vlastně jakýkoli ministr
  přijde,
 • 00:23:03 tak může být během jednoho roku
  vyměněný jenom kvůli tomu,
 • 00:23:05 že se někde někdo rozhodne,
  že to chce udělat úplně jinak.
 • 00:23:08 Já bych řekl,
  že tady jde spíš o to,
 • 00:23:10 že nám opravdu chybí
  dlouhodobá vize.
 • 00:23:12 A potom bychom mohli hodnotit
  toho ministra,
 • 00:23:15 jestli tu vizi nějakým způsobem
  naplňuje, nebo ne. Takhle...
 • 00:23:18 -Ale vy jste předtím říkal, hned
  na začátku, že vizi postrádáte.
 • 00:23:21 -Ano.-A jak byste ji zformuloval?
  Stručně, krátce.
 • 00:23:24 -Vizi musíme zformulovat od toho,
  co chceme od téhle země.
 • 00:23:27 To znamená, kam chceme jakoby
  se posunout ve smyslu toho,
 • 00:23:31 co chceme vyrábět nebo jaké služby
  chceme poskytovat,
 • 00:23:34 ať už v rámci ČR
  nebo směrem exportním.
 • 00:23:37 My jsme otevřená ekonomika,
  to znamená, pokud se rozhodneme,
 • 00:23:40 že chceme poskytovat služby
  a průmyslovou výrobu
 • 00:23:43 s vysokou přidanou hodnotou,
 • 00:23:45 musíme na základě toho měnit
  vysoké školství.
 • 00:23:47 Na základě vysokého školství
  pak musíme měnit střední školství
 • 00:23:50 a na základě středního školství
  základní školství.
 • 00:23:53 Protože to vždycky jde
  takhle seshora.
 • 00:23:55 A otázka je, jak vlastně dneska
  funguje vysoké školství.
 • 00:23:58 Jestli opravdu to vysoké školství
  připravuje.
 • 00:24:01 A nemyslím si,
 • 00:24:03 jako že otázka technických oborů
  a humanitních oborů.
 • 00:24:05 Ale jestli vůbec třeba
  v současné době
 • 00:24:08 ta výuka je řekněme dostatečně
  zdůrazněná v těch cílech
 • 00:24:12 těch jednotlivých vysokých škol
 • 00:24:14 anebo jestli jim jde spíš
  o ty kafemlýnky, citace a podobně.
 • 00:24:18 -Pane Korytáři,
  vaše vize českého školství,
 • 00:24:21 kam by mělo směřovat?
 • 00:24:23 Kromě toho, že byste
  se na prvním místě ptal dětí.
 • 00:24:27 -Já bych se neptal na prvním místě
  dětí, ale chtěl bych,
 • 00:24:30 aby ony byly součástí té diskuze,
  protože zatím z ní vypadávají.
 • 00:24:33 Samozřejmě o tom musíme mluvit
  i my dospělí, pedagogové,
 • 00:24:36 politici, zaměstnavatelé,
 • 00:24:38 ale ten hlas dětí
  by tam měl být mnohem silnější.
 • 00:24:41 A když se ptáte na moji vizi
  českého školství,
 • 00:24:43 tak by to mělo být
  takové školství,
 • 00:24:45 kam chodí rádi děti i učitelé.
 • 00:24:48 Myslím si,
  že dneska je to často tak,
 • 00:24:50 že to otravuje jak učitele,
  tak děti.
 • 00:24:52 -Ale co byste pro to udělal?
  To jsou slova, ale...
 • 00:24:55 -Já se pro to snažím udělat to,
  že se snažím říct,
 • 00:24:58 a proto jsem v dnešní diskuzi,
  začněme se ptát těch dětí,
 • 00:25:02 co udělat pro to, aby se jim
  do té školy raději chodilo,
 • 00:25:05 aby se nestalo to,
  že když jdou skoro všechny děti
 • 00:25:09 natěšené v první třídě
  do základní školy,
 • 00:25:11 tak v osmé třídě odcházejí
  zpruzené, nechce se jim učit.
 • 00:25:14 A ta škola vlastně z dětí,
  které mají nějaké nadání,
 • 00:25:18 očekávání, talenty,
 • 00:25:20 tak z nich vlastně často udělá
  frustrované jedince,
 • 00:25:23 kteří si nevěří a kteří potom
  s těmi problémy zápasí
 • 00:25:27 velkou část dospělého života.
 • 00:25:29 Takže tuhle debatu
  bych já rád otevřel.
 • 00:25:32 -Pane Bóno.
 • 00:25:34 -Šel bych tím směrem,
 • 00:25:36 že bych zavedl
  podstatně větší důraz na předměty,
 • 00:25:39 kde se ty děti učí pracovat
  s informacemi právě a hodnotit je.
 • 00:25:43 -Pánové, já vám děkuji
  za vaše názory, děkuji.
 • 00:25:47 Vážení diváci, děkuji i vám,
  že jste se na nás dívali.
 • 00:25:50 Dnes jsme diskutovali
  o problémech českého školství.
 • 00:25:53 Příště Politické spektrum
  s kolegou Vladimírem Kučerou.
 • 00:26:00 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2019

Související