iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 11. 2016
13:32 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
881
zhlédnutí

Politické spektrum

Klimatické změny

Názory nesněmovních stran na ochranu klimatu a novely ekologických zákonů

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:01 POLITICKÉ SPEKTRUM
 • 00:00:12 -Nedávno se ve světě i u nás
 • 00:00:14 jednalo o významných
  ekologických problémech.
 • 00:00:17 Ovšem pod tlakem jiných událostí
  to zůstalo
 • 00:00:19 poněkud mimo pozornost veřejnosti.
 • 00:00:21 Politické spektrum, dobrý den.
 • 00:00:28 Dana Balcarová, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:30 -Petr Orel, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:32 -A Přemysl Votava, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:00:35 -Já dám takovou předotázku.
 • 00:00:37 Nemyslíte si, že jaksi
  politický vývoj ve světě,
 • 00:00:41 zejména třeba teď
  ve Spojených státech,
 • 00:00:44 ostatně možná i brexit, nevím,
  jak se dál bude Británie vyvíjet,
 • 00:00:49 znamenají jaksi upozadění,
 • 00:00:51 abych použil to ošklivé slovo,
  ekologických problémů?
 • 00:00:57 -Já myslím, že těch problémů,
 • 00:00:59 které upozaďují
  ekonomické problémy,
 • 00:01:01 bylo vždycky hodně.
 • 00:01:03 Ta ekonomie
  tu ekologii hodně utlačuje.
 • 00:01:05 -Já s vámi souhlasím, určitě,
 • 00:01:09 ta problematika ochrany
  životního prostředí
 • 00:01:11 i ochrany přírody je na takovém
  okraji zájmu politického dění.
 • 00:01:15 Dneska jsou tu jiné záležitosti,
  konflikty,
 • 00:01:18 které prostě upozorňují veřejnost,
 • 00:01:21 nebo veřejnost se na ně
  zaměřuje daleko více,
 • 00:01:24 politická zvláště.
 • 00:01:26 Takže nevěřím tomu,
  že by nastal nějaký lepší čas
 • 00:01:29 pro problematiku
  životního prostředí.
 • 00:01:32 -Je to, bohužel, smutné,
 • 00:01:34 protože žijeme v nadbytku,
  v blahobytu.
 • 00:01:37 Někdy si neuvědomujeme,
 • 00:01:41 že vlastně ta příroda
  pomaličku kolem nás odchází,
 • 00:01:45 že se to v budoucnu
  nám může vrátit.
 • 00:01:48 My bychom měli správně předat
  tu naši planetu Zemi
 • 00:01:52 té další budoucnosti,
  té další generaci,
 • 00:01:56 aspoň v tom stavu,
  v jakém jsme ji my převzali.
 • 00:02:00 To je můj názor.
 • 00:02:02 -Spojené státy a Čína
  ratifikovaly klimatickou dohodu,
 • 00:02:05 pokud vím.
 • 00:02:07 Jak se díváte na to, jak k tomu
  přistupuje naše republika?
 • 00:02:12 -Tak jestli myslíte to,
 • 00:02:14 že prezident Zeman stále otálí
  s podpisem,
 • 00:02:17 tak to vidím,
  že to je důsledek toho,
 • 00:02:20 že on pomalu naskakuje
  na skeptistickou vlnu,
 • 00:02:24 stejně jako předtím
  prezident Václav Klaus.
 • 00:02:27 Že vlastně ten jeho postoj je...
 • 00:02:32 Čitelný v tomto směru,
 • 00:02:34 že prostě není příznivcem opatření
  do ochrany životního prostředí.
 • 00:02:39 Tak bych to viděla.
 • 00:02:40 Naproti tomu třeba
  Strana zelených,
 • 00:02:43 tak ti jsou na druhém konci
  toho spektra.
 • 00:02:45 My jako pirátská strana
  jsme někde uprostřed.
 • 00:02:49 My vlastně
  tu klimatickou změnu uznáváme,
 • 00:02:52 uznáváme výsledky
  klimatického panelu.
 • 00:02:56 Budeme podporovat reakci,
 • 00:02:58 když prostě vláda i společnost
  na to bude reagovat nějak aktivně.
 • 00:03:03 -Bude?
 • 00:03:06 -Já doufám,
  že bude pozitivně reagovat,
 • 00:03:08 protože je už velmi důležité,
 • 00:03:10 že se vůbec byly schopny
  ty státy v Paříži dohodnout
 • 00:03:14 na nějaké klimatické dohodě,
 • 00:03:16 protože nejsme schopni
  se domluvit v rodině,
 • 00:03:18 v Evropské unii.
 • 00:03:20 To, že došlo k nějaké dohodě
  v Paříži, je strašně důležité.
 • 00:03:24 Myslím, že ten sled schvalování
  pařížské dohody je trošku jinde.
 • 00:03:28 Teprve má dorazit do Senátu
 • 00:03:31 a potom teprve
  k panu prezidentovi k podpisu.
 • 00:03:34 -Ano.
 • 00:03:35 -Takže já myslím, že to jaro,
  kdy je vytyčeno,
 • 00:03:38 že bude podepsaná,
  z naší strany ratifikovaná,
 • 00:03:41 bude splněno.
 • 00:03:43 -Vy tomu věříte?
 • 00:03:44 -Já tomu věřím. Věřím pevně.
 • 00:03:46 Poprvé jsem dneska zasedl
  v Senátu.
 • 00:03:48 Zkusím pro to něco udělat.
 • 00:03:50 -Co si myslíte?
 • 00:03:52 -Já mám podobný názor.
 • 00:03:54 Já se domnívám,
  že dneska již to schválilo,
 • 00:03:56 myslím, asi kolem 100 států.
 • 00:03:59 Takže jsme trošičku pozadu,
  malinko nám ten krok ještě schází.
 • 00:04:03 Ale ten příští rok na jaře,
 • 00:04:05 já si myslím,
  že to bude podepsané.
 • 00:04:08 Nakonec Evropský parlament
  to schválil,
 • 00:04:11 prošlo to tou Paříží.
 • 00:04:13 Takže já si myslím,
  že na jaře Senátem to projde
 • 00:04:17 a pan prezident potom
  tuto dohodu podepíše.
 • 00:04:20 -Tak on řekl, že ji podepíše.
  Ovšem je k ní poněkud skeptický.
 • 00:04:25 On říká,
  že to není asi závazný dokument,
 • 00:04:28 ale spíše deklarace dobrých úmyslů.
 • 00:04:31 Mně se zdá, že v tomto případě
  má pan Miloš Zeman pravdu.
 • 00:04:36 -Na druhé straně,
  jsou tam nějaké národní plány,
 • 00:04:39 které si samy ty státy
  jaksi vyspecifikovaly.
 • 00:04:43 Je na nich, aby je plnily.
 • 00:04:46 To, že už se do toho prostě
  přidaly i rozvojové státy,
 • 00:04:51 že tam je jakási...
 • 00:04:53 Nebo je tam velký fond,
  který by se měl nasbírat postupně,
 • 00:04:58 a měl by pomoci
  těm rozvojovým státům.
 • 00:05:01 Já věřím, že prostě bude zájem
  i z těch rozvojových států,
 • 00:05:05 nejenom z těch vyspělých ekonomik,
  toto plnit.
 • 00:05:08 Já jsem v tomto
  trošku optimista asi.
 • 00:05:10 -Já jsem to řekl tady v úvodu.
  My žijeme v blahobytu.
 • 00:05:14 -Řada lidí si to nemyslí.
 • 00:05:16 -No, ano, často se slýchává:
  Bohatý sever, chudý jih.
 • 00:05:21 Tak to ale je.
 • 00:05:23 My jsme žili na úkor,
  dlouho na úkor toho jihu.
 • 00:05:28 Dneska největším znečišťovatelem
 • 00:05:31 je sice v těch celkových
  číslech Čína,
 • 00:05:35 ale třeba Spojené státy,
  co se týká na hlavu,
 • 00:05:39 to je, myslím, 17 tun se uvádí,
  ročně, tak jsou na prvním místě.
 • 00:05:44 A my jsme dokonce před tou Čínou.
 • 00:05:48 My tam máme 11 tun těch emisí
  na hlavu, na jednoho obyvatele.
 • 00:05:53 Takže my žijeme tak trošičku
  na úkor právě toho chudého jihu.
 • 00:05:59 Dneska tak trošičku
  jako mám obavu,
 • 00:06:03 že ten chudý jih
  se to snaží dneska dohnat.
 • 00:06:07 To je případ té Indie,
  která se dostává prudce nahoru,
 • 00:06:12 Brazílie, která jde nahoru.
 • 00:06:15 My tedy musíme ten plyn ubrat,
  na tom severu.
 • 00:06:18 Říkám, trošku někde
  jsem slyšel výraz "mejdan".
 • 00:06:22 Prostě ta Evropa třeba,
  nebo ta Amerika žila v nadbytku,
 • 00:06:26 v blahobytu.
 • 00:06:28 -My žijeme úplně někde jinde,
  než žije většina obyvatel Asie.
 • 00:06:32 Ten blahobyt tady bezesporu je.
 • 00:06:34 Na druhou stranu,
  my se nesmíme taky zastavit.
 • 00:06:38 Je to i otázka technologií a vědy,
  výzkumu v těchto oblastech.
 • 00:06:42 Tam nesmíme zaspat.
 • 00:06:44 Pak si myslím, že jsme schopni
  i my dodržovat závazky,
 • 00:06:48 prostě být v popředí
  těch vyspělých států.
 • 00:06:51 -Tady padlo od pana Votavy
  slovo "mejdan".
 • 00:06:54 Já souhlasím s vámi,
 • 00:06:56 že se to bude muset řešit
  pravděpodobně novými technologiemi,
 • 00:07:00 protože já si neumím
  dost dobře představit,
 • 00:07:02 že by za vámi někdo přišel
  na mejdan a říkal:
 • 00:07:05 Ne, ne, ne, půjdeš vedle
  a budeš pít čaj.
 • 00:07:07 Já si neumím představit,
 • 00:07:09 že by ten vyspělý sever
  z toho "mejdanu" chtěl odejít.
 • 00:07:12 -Já si myslím,
 • 00:07:14 že určitě je ta budoucnost
  v nových technologiích a ve vědě.
 • 00:07:18 Ale stejně tak si myslím,
  že je velmi důležité,
 • 00:07:21 aby se toto téma diskutovalo
  nejen v Čechách, ale i globálně,
 • 00:07:25 aby lidé lépe rozuměli
  tomu termínu klimatická změna,
 • 00:07:28 jaké důsledky může mít,
 • 00:07:31 pakliže tedy země
  neudělají patřičná opatření.
 • 00:07:35 Takže jde o osvětu,
 • 00:07:37 jde o otevřené informace
  a přístup k nim.
 • 00:07:39 Věřím, že když lidé
  porozumí tomu tématu,
 • 00:07:42 že třeba budou
  i ochotni přijímat opatření,
 • 00:07:45 která pro ně nebudou jednoduchá.
 • 00:07:48 Takže bych viděla hodně v osvětě,
  že tam se dá také hodně udělat.
 • 00:07:55 -No... Říkám, já vzpomínám.
  Dříve jsme s tou přírodou...
 • 00:08:00 Nebo ta naše generace před námi
  s tou přírodou žila.
 • 00:08:04 Ona prostě ji měla každý den
  na očích.
 • 00:08:08 Trošičku se nám dneska
  ta příroda ztrácí.
 • 00:08:11 Vidíme, že tak trošičku máme...
 • 00:08:14 Nejsme nijak vyhranění vůči tomu,
 • 00:08:17 že jezdíme každý den autem
  si nakoupit 10, 15 kilometrů
 • 00:08:21 do toho supermarketu,
  dřív vyběhl ten člověk...
 • 00:08:25 -Kdyby 10, 15, ale taky dva.
 • 00:08:28 -Také dva, dobře,
  to je ten lepší příběh.
 • 00:08:31 Ale na té vesnici
  vám zmizí obchody,
 • 00:08:34 zmizí vám pošta
  a ti lidé jsou donuceni jet.
 • 00:08:36 Auto nebo automobilová doprava je
  druhým největším znečišťovatelem.
 • 00:08:41 -Já to bral z druhé strany,
  že lidé už z auta nevylezou.
 • 00:08:44 -A tady musíme ubrat.
  Dálnice přibývají, to vidíme.
 • 00:08:47 Auta přibývají. Je to jistě...
  Patří to k životnímu stylu.
 • 00:08:51 Ale to všechno
  je proti té přírodě.
 • 00:08:54 -Já bych tedy namítla,
 • 00:08:56 že k životnímu stylu
  dneska patří i třídění odpadu
 • 00:08:59 a recyklace odpadu,
  což je zase pozitivní trend.
 • 00:09:02 Takže nejsou tam
  jenom negativní trendy.
 • 00:09:04 -To mě až překvapilo,
  jak třeba Pražáci třídí odpad.
 • 00:09:07 -No, a hlavně děti ve školách.
  -Jak to vidím.
 • 00:09:10 -Přemlouvají rodiče,
  aby třídili odpad,
 • 00:09:12 kontrolují je,
  což je tedy prima proces.
 • 00:09:15 -Máte s tím stejné zkušenosti
  jako zelení?
 • 00:09:17 -Co se týká třídění odpadu,
  určitě.
 • 00:09:19 Já myslím,
  že jsme hodně pokročili dopředu
 • 00:09:22 a že lidé už to vnímají
  prostě pozitivně.
 • 00:09:24 Navíc obce, města
  pro to dělají spoustu věcí.
 • 00:09:27 Dneska už je těch recyklačních
  kontejnerů prostě rozmístěných,
 • 00:09:31 na všechno možné už dneska.
 • 00:09:33 Takže v podstatě kdo nechce,
  tak neprodukuje odpad,
 • 00:09:36 nebo úplně minimální množství.
 • 00:09:38 Ale já bych se ještě vrátil
  k té ekologické výchově a osvětě.
 • 00:09:42 Tam si myslím, že je nutné prostě
  začínat od těch mateřských škol.
 • 00:09:47 Nějakou správnou formou
  informovat o těchto záležitostech,
 • 00:09:50 jako jsou klimatické změny,
  protože to je skutečně těžké téma.
 • 00:09:54 Ne všichni tomu rozumí,
  ne všichni vědí,
 • 00:09:56 co jsou skleníkové plyny
  a tyto záležitosti.
 • 00:09:59 Myslím si, že ve školách prostě...
 • 00:10:02 Mělo by se to dostat do osnov,
  prostě ekologie, tam je velmi,
 • 00:10:07 víceméně na jakési dobrovolné
  úrovni v základním školství,
 • 00:10:10 ale i ve středním školství.
 • 00:10:13 Tam vidím taky cestu,
  jak ovlivňovat to myšlení lidí.
 • 00:10:17 Kde jinde začít,
  než u té mladé generace.
 • 00:10:21 -Já teď budu trochu jako skeptik,
  já se zeptám na jednu věc.
 • 00:10:25 Příroda si s námi, s lidmi,
 • 00:10:27 přestože jsme se snažili být
  neustálými pány,
 • 00:10:30 tak si nakonec
  vždycky nějak poradila.
 • 00:10:32 Neporadila by si ona s námi
  i v tomto případě?
 • 00:10:35 -Tak ona si s námi možná poradí,
 • 00:10:38 protože těch přírodních katastrof
  může...
 • 00:10:40 Když se bude oteplovat,
 • 00:10:42 přírodních katastrof
  zřejmě bude přibývat.
 • 00:10:45 Možná to bude mít neblahé
  následky na lidskou populaci,
 • 00:10:48 pokud skutečně nezačneme dělat
  ta opatření,
 • 00:10:51 abychom zastavili
  to zvyšování teploty.
 • 00:10:54 -A můžeme za to jenom my?
 • 00:10:55 -Ne, určitě ne.
 • 00:10:57 Ten podíl člověka je nějaký,
  já nevím,
 • 00:11:00 myslím, že v době průmyslové
  revoluce, necelý stupeň...
 • 00:11:04 Za necelý stupeň
  zvýšení teploty můžeme,
 • 00:11:06 pokud mám dobré informace,
  takže nemůžeme za to my.
 • 00:11:09 Těch faktorů je celá řada.
 • 00:11:11 Ale i to málo, nebo to,
  co můžeme ovlivnit,
 • 00:11:14 bychom měli ovlivnit,
 • 00:11:16 abychom pokud možno
  eliminovali ty negativní věci,
 • 00:11:20 které nás můžou čekat,
  jako že už nás ovlivňují pořád.
 • 00:11:23 Buď je sucho,
  nebo naopak přijdou povodně.
 • 00:11:26 -A mizí jaro, mizí podzim.
 • 00:11:28 -No, v podstatě...
 • 00:11:32 Roční období nám splývají,
  do jisté míry.
 • 00:11:36 -Vraťme se tedy ze světa
  z velkých problémů k nám domů.
 • 00:11:40 Co říkáte zákonu
  o ochraně přírody?
 • 00:11:42 To se zeptám asi opět,
  tedy teď pominu vyváženost.
 • 00:11:46 -Já nevím.
 • 00:11:48 Já jsem byl
  jako velmi mladý člověk u toho,
 • 00:11:50 když zákon o ochraně přírody
  a krajiny vznikl, v roce 92.
 • 00:11:54 Nějak jsme se snažili zvenku
  připomínkovat taky zákon.
 • 00:11:58 Myslím si,
  že ten zákon je prostě nadčasový,
 • 00:12:01 že je velmi dobře udělaný.
 • 00:12:03 Takže já mám vždycky strach,
  jenom když přijdou novelizace,
 • 00:12:07 aby prostě různé přílepky, změny
  a návrhy ten zákon neoslabily.
 • 00:12:12 Tomu se tak často stává
  v případě jiných zákonů.
 • 00:12:16 Ten zákon je zatím dobrý.
  Takže já jsem rád, že ho máme.
 • 00:12:19 -Aby s tím zákonem nepřišly
  všelijaké dotace někam ještě,
 • 00:12:23 což by zrovna
  u takového zákona docela šlo.
 • 00:12:26 -Já doufám, že ne.
 • 00:12:29 Teď je novela ve vztahu
  k těm národním parkům.
 • 00:12:32 Já pevně doufám, že se tam
  nedostanou žádné přílepky,
 • 00:12:35 nebo aspoň zatím nemám
  informace takové.
 • 00:12:37 -Co si o tom myslíte vy?
 • 00:12:39 -Já si myslím,
 • 00:12:41 že současný zákon
  o ochraně přírody a krajiny
 • 00:12:44 je velice silný a kvalitní nástroj,
  protože vznikl v době,
 • 00:12:47 kdy tady byly silné osobnosti,
  jako pan Vavroušek a Dejmal.
 • 00:12:51 Takže v té době byla síla přijmout
  tak kvalitní zákon.
 • 00:12:54 A právě bych za tou snahou
  ho novelizovat viděla zájmy,
 • 00:12:57 které jsou pro nás třeba nečitelné.
 • 00:12:59 My vlastně nevíme,
 • 00:13:01 kdo usiluje o novelizaci třeba
  na ministerstvu nebo v parlamentu.
 • 00:13:05 -Tak jsem to myslel.
 • 00:13:07 -Jako Piráti bychom tedy uvítali,
 • 00:13:09 kdyby tyto procesy
  byly maximálně transparentní,
 • 00:13:12 kdyby existoval veřejný seznam
  lobbistických kontaktů,
 • 00:13:15 abychom věděli, kdo a jakým směrem
  vlastně tu novelu ovlivňuje,
 • 00:13:19 kam se ten případný nový zákon
  bude ubírat.
 • 00:13:21 Já třeba působím...
 • 00:13:23 Nebo působila jsem 20 let
  jako aktivistka.
 • 00:13:26 Ten stávající zákon dává občanům
  a aktivistům
 • 00:13:29 docela velký prostor k tomu,
 • 00:13:31 aby se mohli účastnit
  ve správních řízeních
 • 00:13:34 povolování velkých staveb
  nebo kácení dřevin.
 • 00:13:37 A právě to, si myslím,
  že tam je určitá snaha,
 • 00:13:40 už se to párkrát projevilo,
  vlastně tato práva občanů omezovat.
 • 00:13:45 Stejně tak jako otevřenost dat,
  přístup k informacím
 • 00:13:48 nebo posuzování vlivu
  velkých staveb nebo záměrů
 • 00:13:52 na dopad na životní prostředí.
 • 00:13:54 To také máme vlastně zprávy,
 • 00:13:56 že to se snaží různé lobby
  z toho zákona vykostit.
 • 00:14:00 -Hm, není to tak. Vy doufáte?
 • 00:14:05 -Zatím jsem nezaregistroval
  takovéto nějaké pozměňovací návrhy.
 • 00:14:09 Pokud vím, tak ta novela se týká
  vysloveně národních parků,
 • 00:14:13 které jsou v tomto zákoně
  nějakým způsobem nově zakotveny.
 • 00:14:17 Protože některé národní parky
  byly vyhlášeny
 • 00:14:19 samostatným zákonem.
 • 00:14:21 Tam je snaha prostě
  je dostat do jednoho zákona,
 • 00:14:24 tak, aby se ten systém
  chráněných území v Česku
 • 00:14:27 prostě nějakým způsobem
  systematizoval,
 • 00:14:29 tak, aby to bylo v jednom,
 • 00:14:31 od národních parků, dejme tomu,
  až po přírodní rezervace.
 • 00:14:35 -Já mám někdy obavu,
  že i dobře udělaný zákon,
 • 00:14:39 tak šikovní lidé si dovedou
  i s tímto zákonem poradit.
 • 00:14:43 Třeba řeknu, Šumava.
 • 00:14:45 Jezdíme na Šumavu,
  řada z nás tam jezdí.
 • 00:14:47 Vidím třeba vesničku Borová Lada.
 • 00:14:50 Ta se změnila.
  Tam je řada novostaveb.
 • 00:14:53 Ale ty novostavby,
  které vznikly, neslouží,
 • 00:14:56 řekl bych,
  přímo obyvatelům Šumavy.
 • 00:15:00 Ony slouží rekreantům.
 • 00:15:02 Takže možná ten původní,
  dobrý úmysl byl zneužit
 • 00:15:07 a využit prostě jinými
  skupinami obyvatel.
 • 00:15:10 Modrava.
 • 00:15:12 To víte, ten známý příběh
  pana Bakaly,
 • 00:15:14 který si tam postavil
  tu svoji velikou novostavbu.
 • 00:15:18 Modrava byla údajně
  nejbohatší vesnicí,
 • 00:15:22 nebo obcí v České republice.
 • 00:15:24 Podobně, když jedete na Šumavu,
  jezdíme tam všichni,
 • 00:15:27 Harrachov jak se změnil, Špindl,
  Špindlerův mlýn jak se změnil...
 • 00:15:31 -Krkonoše myslíte?
 • 00:15:33 Vy jste řekl,
  když jezdíme na Šumavu...
 • 00:15:35 Krkonoše myslíte?
 • 00:15:37 -Krkonoše. Krkonoše.
 • 00:15:38 Harrachov, Špindlerův mlýn
  se změnily.
 • 00:15:41 Prostě mám obavu,
 • 00:15:43 že za tu krátkou dobu
  došlo k obrovským změnám,
 • 00:15:46 jak na té Šumavě,
  tak v těch Krkonoších,
 • 00:15:48 ale pravděpodobně i v těch
  dalších národních parcích.
 • 00:15:51 Ale znám dobře Šumavu
  a znám dobře Krkonoše,
 • 00:15:54 takže tady chci hovořit.
 • 00:15:56 Takže prostě aby nedošlo...
 • 00:15:58 Protože stát údajně na Šumavě
  má asi 180 hektarů půdy.
 • 00:16:02 180 hektarů,
  což je obrovský prostor,
 • 00:16:05 který se dá šikovně prodat,
 • 00:16:08 šikovně využít pro výstavbu
  nebo zástavbu tedy,
 • 00:16:12 přesněji řečeno.
 • 00:16:13 -Já jsem zvědav,
  jak zafunguje ten nový zákon
 • 00:16:16 třeba v případě
  Padrťských rybníků v Brdech.
 • 00:16:19 Zda zůstanou, jak jsou,
 • 00:16:21 nebo zda tam do roka, do dvou,
  do tří vznikne první...
 • 00:16:25 -Já skutečně nevím,
 • 00:16:27 že by novelizace zákona
  se týkala
 • 00:16:29 třeba chráněných
  krajinných oblastí,
 • 00:16:31 jako jsou třeba teď Brdy.
 • 00:16:33 Takže tam nedochází k žádným
  změnám z hlediska legislativy.
 • 00:16:37 -Jestli se ten zákon neobejde.
 • 00:16:39 -Tak to já doufám, že ne.
 • 00:16:41 Samozřejmě nejsem absolutně
  žádným zastáncem lunaparků
 • 00:16:44 nebo prostě navyšování
  turistických aktivit
 • 00:16:48 prostě nad rámec únosnosti.
 • 00:16:50 Musí jít v případě
  národních parků,
 • 00:16:53 ale i chráněných krajinných
  oblastí o šetrnou turistiku.
 • 00:16:57 Prostě příroda
  musí být vždycky to hlavní.
 • 00:16:59 To v každém případě.
 • 00:17:02 Musí být nějakým způsobem
  usměrňována.
 • 00:17:04 To ten zákon
  nějakým způsobem upravuje.
 • 00:17:08 Podle mě poměrně přesně vymezuje
  z hlediska správy národních parků,
 • 00:17:13 jaké má kompetence.
 • 00:17:15 Otázka těch pozemků,
  tam je samozřejmě možná problém.
 • 00:17:18 Tam si úplně tak jistý
  taky nejsem.
 • 00:17:20 To je potřeba ještě možná
  i z mé strany nastudovat.
 • 00:17:23 Nestihl jsem všechno.
 • 00:17:25 Ale tam by stát měl v každém
  případě ty své pozemky si hlídat.
 • 00:17:29 Neměly by určitě sloužit
  k nějaké zástavbě.
 • 00:17:32 -Já jsem tedy laik,
 • 00:17:34 ale já se chci zeptat
  na ty kožešinové farmy.
 • 00:17:37 Já s tím jako lidsky
  strašně souhlasím.
 • 00:17:40 Mně je těch zvířátek opravdu líto.
 • 00:17:43 Ale já si pamatuji jako dítě,
  že to bylo prostě běžné,
 • 00:17:47 že u každé chalupy
  byly přibité na kůlně...
 • 00:17:51 -Kožky.
 • 00:17:53 -Dokonce desítky králičích kožek.
 • 00:17:56 Nějak, ani jako dětem,
  nikomu to nějak nevadilo.
 • 00:18:00 V čem je tam ten problém,
  v těch farmách?
 • 00:18:02 A zase na druhou stranu,
  když ty kožky šly strašlivě dolů,
 • 00:18:07 tak se třeba vypustili norci,
  kteří, řekněme si to upřímně,
 • 00:18:11 tu krajinu strašlivě ničí,
  nebo tu přírodu.
 • 00:18:16 -Asi možná zaprvé je potřeba říct,
 • 00:18:18 že ta novela zákona
  o ochraně zvířat, proti týrání,
 • 00:18:21 se netýká králíků ani nutrií.
 • 00:18:23 -Já vím, ale to nejsou zvířata?
 • 00:18:26 -Ne, to jsou zvířata, samozřejmě,
  že to jsou zvířata.
 • 00:18:30 Dlouho jsem choval králíky,
  nebo mám s nimi zkušenosti velké.
 • 00:18:34 Ale týká se vysloveně
  jenom kožešinových zvířat,
 • 00:18:38 kde si myslím,
  že prostě je to neobhajitelné,
 • 00:18:41 jejich chov,
 • 00:18:43 prostě ty podmínky chovu
  neodpovídají životní biologii,
 • 00:18:47 etologii,
  ať už lišek nebo těch norků.
 • 00:18:51 To jsou vlastně dva druhy,
  které se běžně chovají na farmách.
 • 00:18:55 U nás naštěstí
  ty farmy nejsou rozšířené.
 • 00:18:58 To se týká, já nevím,
  asi devíti farem v Česku,
 • 00:19:01 pokud je mi známo.
 • 00:19:02 -Asi 20 tisíc kusů.
 • 00:19:05 -Takže oba ty druhy jsou šelmy,
 • 00:19:07 které přirozeně mají
  poměrně velká teritoria.
 • 00:19:10 Já nevím, norek až kolem
  10 kilometrů čtverečních
 • 00:19:13 se pohybuje běžně,
  prostě to je jeho home range.
 • 00:19:16 To samé liška,
  ta má ještě větší home range,
 • 00:19:19 kolem 20 kilometrů čtverečních
  může mít.
 • 00:19:21 Samozřejmě,
  záleží na úživnosti té krajiny.
 • 00:19:24 Ale prostě to jsou
  ty základní životní potřeby,
 • 00:19:26 které tyto druhy mají.
 • 00:19:28 V těch klecích
  absolutně prostě strádají.
 • 00:19:31 Dochází tam k sebepoškozování,
 • 00:19:34 k různým onemocněním psychickým
  a podobně.
 • 00:19:36 Podle mého je to neobhajitelné,
  tento chov,
 • 00:19:39 právě z hlediska toho,
  že prostě už jsme někde dál,
 • 00:19:42 musíme mít nějakou úctu,
 • 00:19:45 jaksi eticky humánní přístup
  ke zvířatům.
 • 00:19:47 Takže to je krok, kdy doháníme
  některé státy v Evropě.
 • 00:19:51 -Přesně tak.
 • 00:19:53 -Plně souhlasím,
 • 00:19:54 že v tomto případě
  je to naprosto neobhajitelné.
 • 00:19:57 Jediným důvodem
  je zisk těch pěstitelů.
 • 00:19:59 Kdežto třeba tam,
  kde se pěstují zvířata pro maso...
 • 00:20:02 -Chovají.
  -Chovají.
 • 00:20:04 -To by se pan Orel asi zlobil,
  když je chovatel.
 • 00:20:07 -Ne, v pohodě.
 • 00:20:09 -Chovají.
 • 00:20:11 Pakliže ty podmínky
  jsou aspoň trošku přijatelné,
 • 00:20:13 nebo přijatelné,
 • 00:20:15 tak asi proti tomu
  nelze tolik namítat.
 • 00:20:17 Ale v případě právě těch...
 • 00:20:19 Viděla jsem nějaké fotky,
 • 00:20:21 kde byly lišky
  s ukousanými nožkami.
 • 00:20:23 Musím říct, že do dneška mě
  to straší, ten obrázek,
 • 00:20:26 jako opravdu je to děsivé,
  že někdo toto dopustí.
 • 00:20:29 Takže já ten krok velmi vítám
  a doufám,
 • 00:20:31 že to téma zůstane ve společnosti
  a bude se diskutovat dál.
 • 00:20:34 Třeba i co se týká potom kuřat,
  jejich chovu.
 • 00:20:37 -To je starý známý problém,
  kuřata.
 • 00:20:39 -To je další otázka.
 • 00:20:42 -Ta kuřata...
 • 00:20:43 Že se jim zvětšily klece asi
  o 2 centimetry a už je to...
 • 00:20:47 -Už to odpovídá normě.
  -Už jsou kuřata veselejší.
 • 00:20:50 -Jo, ono to tak ale není.
 • 00:20:52 -No, je to taková rozmařilost.
 • 00:20:55 Domnívám se,
  že těch 20 tisíc kusů údajně,
 • 00:20:58 o které se jedná,
 • 00:21:00 že v dnešní době prostě aby někdo
  běhal s liščím ohonem kolem krku,
 • 00:21:07 to jsem...
 • 00:21:08 Tak si zvednu límec
  nebo si dám šálu.
 • 00:21:11 Prostě...
 • 00:21:13 Druhá věc je,
  jestli ta zvířata vyvážíme,
 • 00:21:15 tedy ty kožky vyvážíme ven,
  což je možné.
 • 00:21:18 A druhá věc, zase opačně,
 • 00:21:21 když tedy zlikvidujeme
  nebo zrušíme ten chov,
 • 00:21:24 těch devět farem údajně,
 • 00:21:26 tak jestli nebude k nám docházet
  dovoz třeba z jiných zemí,
 • 00:21:30 z Polska mě teď napadá.
 • 00:21:32 -Myslíte, jako do Číny
  se vyváží nosorožčí kly?
 • 00:21:35 -Ano. To zase takhle třeba ne.
 • 00:21:38 Ale přece jenom ten trh
  je otevřen, to je ta globalizace,
 • 00:21:42 tak abychom zase tady neměli
  třeba z Číny nebo z jiných zemí...
 • 00:21:47 Neprodávali kožky
  z těch lišek nebo z norků.
 • 00:21:50 -Z pejsků.
 • 00:21:52 -Nebo z pejsků, dokonce.
  Tomu bychom měli také zabránit.
 • 00:21:56 -Jenomže proč tedy ti králíci
  a ty nutrie zůstali stranou?
 • 00:22:01 -No, jako ten zákon
  to zdůvodňuje jednoznačně,
 • 00:22:04 já s tím tedy souhlasím,
 • 00:22:07 že prostě tam ta kožešina
  je vedlejší produkt.
 • 00:22:09 Je to chov pro maso.
 • 00:22:11 -Ano.
 • 00:22:13 -Ta kožešina je vedlejší produkt.
 • 00:22:15 I tak mají, myslím si,
  problém ti chovatelé,
 • 00:22:18 nebo ti velcí chovatelé,
 • 00:22:20 problém asi s uplatňováním
  té suroviny.
 • 00:22:23 To nemluvím o takových
  těch domácích chovech králíků.
 • 00:22:26 Proti tomu naprosto nic nikdo nemá.
 • 00:22:28 Já si myslím,
  že to je úplně v pořádku.
 • 00:22:31 -To bylo, jak jsem říkal,
  příběh z dětství.
 • 00:22:34 -Já si myslím, že...
 • 00:22:36 -Tady tedy, jestli můžu,
  já bych namítla,
 • 00:22:38 že nutrie jsou tedy
  spíš divoká zvířata,
 • 00:22:40 potřebují větší prostor,
  jsou zvyklé na vodu.
 • 00:22:43 Takže ty podmínky chovu
  jsou mnohem náročnější,
 • 00:22:46 většinou nejsou dodržovány.
 • 00:22:48 Takže tam si myslím,
  že to zmírnění toho zákona
 • 00:22:51 nebo ten kompromis
  nebyl úplně v pořádku.
 • 00:22:54 -Z hlediska teritoriálního
  chování nejsou zase tak náročné.
 • 00:22:58 Ale je pravda,
  že určitě potřebují k životu vodu,
 • 00:23:01 tak jako třeba norek.
 • 00:23:03 Ten taky je vysloveně závislý...
 • 00:23:05 -Ale ten norek, jak jsem podotkl,
 • 00:23:08 jak je vypustili
  někteří ti farmáři,
 • 00:23:10 tak ona to není žádná legrace,
 • 00:23:12 když se na rybník
  vydá rodina norků.
 • 00:23:15 -Tak hlavně tato zvířata
  ztrácí prostě lovecké reflexy.
 • 00:23:18 Ona strádají.
 • 00:23:20 Ona se už v té přírodě
  nedokáží uchytit.
 • 00:23:23 Prostě ten vývoj od mláděte,
  pokud je s rodiči v přírodě,
 • 00:23:26 tak prostě se naučí lovit,
  naučí se v té přírodě pohybovat.
 • 00:23:30 A pokud je vypustíte z farmy
  po několika letech chovu,
 • 00:23:33 tak už se nemůžou adaptovat
  v přírodě.
 • 00:23:35 Strádají. Nakonec uhynou.
 • 00:23:37 -Vy jste na začátku tedy byli
  poněkud skeptičtí historicky,
 • 00:23:42 ve vztahu k té ekologii,
  já se přesto zeptám,
 • 00:23:45 kdybyste to řekli jednou větou,
  myslíte si,
 • 00:23:47 že ten vztah člověka
  k přírodě se změní?
 • 00:23:50 Nebo se budeme pořád cítit
  pány bez pokory?
 • 00:23:53 -Já myslím, že už se pány
  bez pokory necítíme,
 • 00:23:56 ani nemůžeme, když vidíme...
 • 00:23:58 -Myslíte z většiny?
 • 00:24:01 -Myslím, že o tom lidé neuvažují
  a nepřemýšlí.
 • 00:24:04 Že kdyby se nad tím zamysleli,
  tak by vlastně to,
 • 00:24:07 co se kolem nás děje,
  vnímali také.
 • 00:24:09 Že spíš tam jde o problém,
 • 00:24:11 že to opravdu není
  dostatečně diskutováno.
 • 00:24:14 Pak věřím...
  Já jsem tedy optimista.
 • 00:24:16 Já si myslím,
  že opravdu k nějaké změně dojde.
 • 00:24:18 -Já bych si strašně přál,
  aby k té změně došlo.
 • 00:24:21 Ale vidím tu cestu skutečně
  v ekologické výchově a osvětě.
 • 00:24:25 Začínat od dětí,
 • 00:24:27 dostat do nich prostě
  takové ty základní návyky.
 • 00:24:30 Hlavně vědomosti o přírodě.
 • 00:24:32 Protože dneska jsou
  mezi námi lidé,
 • 00:24:34 kteří nepoznají labuť,
  nepoznají holuba.
 • 00:24:37 Já se s tím setkávám denně.
 • 00:24:39 Takže musí mít základní
  znalosti aspoň o přírodě,
 • 00:24:42 pak k ní může získat
  nějaký vztah a cit.
 • 00:24:45 -Málokdo má oblíbenou knihu
  v dětství Dva divoši,
 • 00:24:49 jako jsem měl já, od Setona.
 • 00:24:51 -To já taky.
 • 00:24:52 -Co si myslíte vy?
 • 00:24:54 -Dostáváme varování
  skoro každý den, od té přírody.
 • 00:24:58 Měli bychom tu přírodu poslouchat.
  Měli bychom ji vnímat.
 • 00:25:01 Je to tedy o té výchově.
 • 00:25:03 Musíme prostě se snažit
  tu novou generaci,
 • 00:25:06 nebo těm generacím
  předávat ty informace.
 • 00:25:09 A hlavně my se musíme chovat
  ohleduplně k té přírodě.
 • 00:25:13 Protože i masmédia
  hrají velikou roli.
 • 00:25:15 Je třeba tedy upozorňovat na to
  a tu přírodu poslouchat.
 • 00:25:20 -Já vám moc děkuji,
  vám, divákům, také děkuji.
 • 00:25:24 A příště u Politického spektra
  na shledanou. Na shledanou.
 • 00:25:27 -Na shledanou.-Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:25:32 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016

Související