iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2016
14:32 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
3862
zhlédnutí

Politické spektrum

28. říjen

Svátek vzniku státu, který už neexistuje

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:01 POLITICKÉ SPEKTRUM
 • 00:00:11 -28. říjen, den poté,
  zprávy z tisku:
 • 00:00:16 "Všechny delegace
  pak položily věnce
 • 00:00:18 k hrobu prezident Osvoboditele."
 • 00:00:21 Politické spektrum.
  Dobrý den.
 • 00:00:28 Radek Hlaváček.
  -Dobrý den.
 • 00:00:32 -Jan Málek.
  -Dobrý den.
 • 00:00:34 -Jiří Tyl.
  -Dobrý den.
 • 00:00:37 -A Milan Vyskočil.
  -Dobrý den.
 • 00:00:39 -Pánové, vyrůstá už druhá generace,
 • 00:00:43 která vlastně slaví svátek
 • 00:00:45 v jiném státě než ten svátek...
 • 00:00:48 než kterému státu
  ten svátek přísluší.
 • 00:00:51 Nevzniká trošičku zmatek a ne...
 • 00:00:53 Může to vytvářet nějaký vztah
  k tomu svátku,
 • 00:00:57 k tomu státu dokonce,
 • 00:01:00 nebo je to jenom
  taková vykonstruovaná formalita,
 • 00:01:03 řekl bych dokonce?
 • 00:01:05 -Já jsem přesvědčen,
 • 00:01:09 že ten vztah té mladé generace
  k tomu československému státu,
 • 00:01:13 k té československé státnosti
  vzniká.
 • 00:01:15 Je to dáno jednak tím,
  že jsme samozřejmě přejali
 • 00:01:18 část té symboliky
  československého státu,
 • 00:01:21 i když jsme Slovákům
 • 00:01:23 v ústavním zákoně
  o rozdělení federace slíbili,
 • 00:01:25 že vlajku používat nebudeme,
  tak ji i nadále používáme.
 • 00:01:29 Těch symbolů je celá řada,
  je to 28. říjen,
 • 00:01:31 jsou to oslavy prezidenta Masaryka,
  je to tradice toho humanismu.
 • 00:01:36 Já si myslím,
  že ten vztah jednoznačně vzniká,
 • 00:01:39 a je to dobře, aby vznikal.
 • 00:01:41 Otázka je,
  nakolik ta dnešní mladá generace,
 • 00:01:43 ke které se samozřejmě řadím i já,
 • 00:01:46 vnímá třeba
  tu první republiku pozitivně.
 • 00:01:49 Samozřejmě je zde namístě obdiv
  k relativně vysoké úrovni
 • 00:01:54 politické demokracie,
  k těm státníkům,
 • 00:01:57 kteří ten československý stát
  zformovali a formovali
 • 00:02:02 v období první republiky.
 • 00:02:04 Na druhé straně je zde
  výrazná sociální nerovnost,
 • 00:02:07 nedořešená národnostní otázka.
 • 00:02:09 Myslím si,
  že ten vztah tedy vzniká,
 • 00:02:12 ale měl by vznikat nikoli
  k bezmeznému obdivu,
 • 00:02:15 ale racionálně a s rozumem
  přistupovat k němu
 • 00:02:19 je určitě zapotřebí.
 • 00:02:22 -Pánové?
 • 00:02:24 -Já si myslím, že rozhodně
  se nejedná o žádný umělý konstrukt,
 • 00:02:30 že opravdu tam ta kontinuita,
 • 00:02:32 ta návaznost České republiky na to
  Československo je úplně zřejmá.
 • 00:02:37 A vlastně Československo
  jako takové při svém vzniku
 • 00:02:40 bylo vlastně vyvrcholením těch
  státoprávních snah českého národa,
 • 00:02:45 které už se datují prostě
  od konce 17. století.
 • 00:02:48 A právě v tom vzniku Československa
 • 00:02:51 vlastně se potvrdilo
  to vlastní sebeurčení toho národa.
 • 00:02:57 Takže určitě rozhodně
  tady ten vztah k Československu
 • 00:03:01 je podle mě silný
  i v rámci té mladé generace.
 • 00:03:05 A myslím si,
  že právě první republika,
 • 00:03:09 jak už tady kolega zmínil,
  právě tím,
 • 00:03:12 že byla nastavena a vznikla
  jako moderní demokratický stát,
 • 00:03:16 tak vlastně je i pro nás v dnešní
  době velmi inspirativní i v tom,
 • 00:03:21 že vlastně ten stát si uchoval
 • 00:03:23 své demokratické vlastně struktury
  a fungování
 • 00:03:26 až do svého vlastně hořkého konce.
 • 00:03:29 Takže v tom si myslím,
 • 00:03:31 že první republika rozhodně
  má nám i dnes toho mnoho co říci.
 • 00:03:37 -Já si myslím,
  že určitý vztah tam existuje,
 • 00:03:41 asi se měnil v průběhu času.
 • 00:03:43 Jiný ten vztah byl za druhé světové
  války, jiný byl za komunismu,
 • 00:03:47 jiný potom byl, když jsme se stali
  demokratickým státem,
 • 00:03:51 který vyústil v rozdělení federace.
 • 00:03:54 Ale myslím si,
  že určitý vztah vzniknout může.
 • 00:03:57 Zkrátka je to připomenutí,
  28. říjen,
 • 00:04:01 historického okamžiku našich dějin,
 • 00:04:03 na základě kterého se potom
  formovala Česká republika
 • 00:04:07 i česká národní identita.
 • 00:04:09 A jsem přesvědčen,
  že toto téma zajímá i mladé lidi.
 • 00:04:13 A koneckonců to je úloha
  i našich mládežnických organizací,
 • 00:04:16 abychom zvyšovali povědomí
  o naší historii,
 • 00:04:18 zvyšovali zájem o veřejné dění
  a tak.
 • 00:04:22 -Ten svátek je velmi důležitý
  a svým způsobem už to tady i padlo,
 • 00:04:26 že díky tomu,
  že vzniklo Československo,
 • 00:04:28 tak se vlastně napsaly
  novodobé dějiny i České republiky
 • 00:04:31 a vlastně samotné to nastavení
  těch demokratických prvků
 • 00:04:35 v rámci našeho státu.
 • 00:04:37 Já bych tady třeba, když jsem právě
  nad tím přemýšlel obecně,
 • 00:04:40 nad tím svátkem,
  tak jsem si vzpomněl na to,
 • 00:04:43 jakým způsobem například jiné země
  slaví velmi důležité svátky.
 • 00:04:46 Když si vezmeme například
  Spojené státy,
 • 00:04:49 když oslavují
  jejich Den nezávislosti,
 • 00:04:51 že jsou to opravdu velké oslavy,
 • 00:04:53 tak jsem se snažil si to porovnat
  i v rámci České republiky.
 • 00:04:56 A myslím si,
 • 00:04:58 že tady máme pořád stále
  mezeru v tomhle...-Deficit.
 • 00:05:01 -No, dejme tomu,
  může to klidně být i deficit.
 • 00:05:04 A právě teď je otázka,
 • 00:05:06 jakým způsobem se na to dívají
  ti mladí lidé.
 • 00:05:09 Já si myslím, že to vnímají,
 • 00:05:10 ale opravdu jestli chápou,
  co to znamenalo,
 • 00:05:13 a jestli vůbec my dneska
  v rámci našeho věku
 • 00:05:16 jsme schopni se podívat,
  co všechno máme teď,
 • 00:05:18 ale co bychom dejme tomu před těmi,
 • 00:05:21 i kdybych řekl
  jenom padesáti sto lety neměli.
 • 00:05:24 A to si myslím,
  že nám právě dneska chybí,
 • 00:05:26 takové to porovnání toho,
 • 00:05:28 že možná jsme trošku zhýčkaní,
  tím co máme.
 • 00:05:30 A možná občas by bylo zapotřebí
  se trochu zastavit a podívat se,
 • 00:05:33 jak vlastně ta Česká republika
  vznikala.
 • 00:05:36 Proto ty oslavy si myslím,
  že jsou velmi důležité.
 • 00:05:39 -Já s vámi souhlasím, já si myslím,
 • 00:05:42 že by měli lidi se občas přihlásit
  ke své vlasti.
 • 00:05:46 Ale což právě...
 • 00:05:48 Vy jste tady pronesli všichni
  taková hrozně hezká slova,
 • 00:05:52 vlastně by si člověk měl říct,
  je to prima,
 • 00:05:55 mladí lidé si uvědomují význam
  28. října, vnímají svou identitu.
 • 00:06:00 Nicméně většina lidí to bere pořád,
  pánové, chtěj nechtěj,
 • 00:06:05 jako o jeden den volna víc.
 • 00:06:07 A myslím si, že třeba o tom
  28. říjnu vlastně nikdo nic neví,
 • 00:06:12 že nejen,
  že to je významný den naší země,
 • 00:06:16 ale že si prošel svými...
 • 00:06:19 on sám osobně
  svými strašlivými dějinami.
 • 00:06:22 To byl den, ve kterém byl
  zastřelen, tedy střelen,
 • 00:06:27 zemřel později, Jan Opletal.
 • 00:06:30 To byl den, který ztratil své jméno
  v komunismu,
 • 00:06:34 jmenoval se Den znárodnění.
 • 00:06:36 To byl den, ve kterém jsem zažil
  jeden z největších masakrů
 • 00:06:41 české policie v roce 1988
  na Václavském náměstí
 • 00:06:46 a pak teda pokračovala
  ta demonstrace na Staroměstském.
 • 00:06:53 Já myslím,
  že ale tohle skoro nikdo,
 • 00:06:55 dovolím si říct,
  z vaší generace neví.
 • 00:06:59 Takže vy mi říkáte,
  že se s tím dnem ztotožňujete,
 • 00:07:03 ale jste schopni mi říct
  tady zodpovědně,
 • 00:07:06 teď se mi podívat do očí a říct,
  já to vím, čím prošel 28. říjen?
 • 00:07:11 A vědí to moji kolegové
  a souputníci.
 • 00:07:14 -To se asi docela těžko dá říct
  právě tím, že jsme to nezažili.
 • 00:07:18 A to je možná to,
  na co jsem narážel...
 • 00:07:20 -Ale já toho Opletala taky nezažil.
 • 00:07:23 -Akorát potom zase můžeme
  se zamyslet nad tím,
 • 00:07:27 jestli dejme tomu teď v rámci
  nějakých horizontů 20 let
 • 00:07:30 nebo když už člověk
  je si vědomý svého okolí,
 • 00:07:33 tak dejme tomu za posledních
  pět deset let,
 • 00:07:35 i třeba já osobně,
 • 00:07:36 co jsem všechno byl schopný vnímat
  a co se stalo v mém okolí,
 • 00:07:40 vlastně máme velmi štěstí,
 • 00:07:41 že v České republice naštěstí
  žádné nějaké nehody, neštěstí velká
 • 00:07:45 se nestala v rámci toho horizontu,
  který například dejme tomu,
 • 00:07:48 když to vezmu na sebe,
  jsem vnímal.
 • 00:07:50 Takže v rámci toho je to porovnání
  velmi těžké.
 • 00:07:53 Tak možná jakoby toto
  je i ten důvod pro ostatní.
 • 00:07:57 -Já bych rozhodně
  tu mladou generaci nepodceňoval.
 • 00:08:00 Ono samozřejmě je velmi populární,
 • 00:08:02 když v denících vychází
  na tyto slavné dny
 • 00:08:05 takové ty legrační odpovědi těch...
 • 00:08:07 -Ano, já taky strašně nesnáším
  ty ankety.
 • 00:08:10 -Já ze svých souputníků, jak z řad
  Mladých sociálních demokratů,
 • 00:08:14 tak lidí, se kterými se stýkám,
  ze studií a tak dále,
 • 00:08:18 všichni jsou si toho vědomi.
 • 00:08:20 Všichni 28. říjen vnímají
  v jeho významu
 • 00:08:24 pro československou státnost,
  ale samozřejmě i vnímají to,
 • 00:08:28 že 28. říjen ne vždy byl takovým
  dnem oslavovaným jako dnes.
 • 00:08:33 Možná méně z nich ví, že to byl
  den znárodnění v roce 1948,
 • 00:08:38 možná ještě méně jich ví o tom,
 • 00:08:41 že 28. října 1988 došlo k tomu
  masakru na Václavském náměstí,
 • 00:08:45 nicméně nepodceňoval bych
  tu mladou generaci.
 • 00:08:49 A je i úlohou nás všech
  to v té mladé generaci,
 • 00:08:52 ve středoškolácích
  i vysokoškolácích,
 • 00:08:55 nějakým způsobem pěstovat.
 • 00:08:57 A to si myslím, že děláme,
 • 00:08:59 jak tady všichni sedíme
  kolem toho studia.
 • 00:09:02 -Já bych byl taky optimistou
  vzhledem k té mladé generaci.
 • 00:09:09 Nemůžu ručit za všechny,
 • 00:09:11 jestli znají všechny ty kontury
  nebo všechny ty zvraty,
 • 00:09:15 kterými si ten den
  28. října prošel.
 • 00:09:17 Ale myslím si, že i v kontextu
  těch ostatních státních svátků
 • 00:09:21 28. říjen je opravdu den,
 • 00:09:23 kdy to povědomí o něm
  a o tom, co vlastně znamená,
 • 00:09:27 je i mezi mladými lidmi,
 • 00:09:30 třeba i v naší organizaci
  mezi Mladými křesťanskými demokraty
 • 00:09:33 hodně silné.
 • 00:09:35 A myslím si, že je to i třeba
  podtrženo těmi státními oslavami
 • 00:09:39 i tím, i tou...
 • 00:09:45 I tím vlastně,
 • 00:09:46 kdy prezident uděluje
  státní vyznamenání na Hradě.
 • 00:09:49 Takže i tento slavnostní
  ceremoniální vlastně...
 • 00:09:54 vlastně...
 • 00:09:55 dekor toho slavné... toho státního
  svátku vlastně podtrhuje ten význam
 • 00:10:00 i v rámci populace,
 • 00:10:02 že vlastně lidé vědí,
  co se ten den děje.
 • 00:10:06 -Já víceméně souhlasím
  tady s mými kolegy,
 • 00:10:08 mladou generaci bych také
  určitě nepodceňoval.
 • 00:10:13 Také nemohu asi ručit za všechny,
 • 00:10:15 ale tak jakoby koneckonců
  to je naší úlohou.
 • 00:10:18 Ale myslím si, že politika
  i významné historické události
 • 00:10:22 jsou o symbolech.
 • 00:10:24 A zkrátka ten 28. říjen je symbol,
 • 00:10:26 který je dobré
  neustále si připomínat,
 • 00:10:29 opakování je matka moudrosti.
 • 00:10:31 Je to jeden z našich
  nejvýznamnějších státních svátků,
 • 00:10:35 možná poslední dobou trochu blíže
  a intenzivněji vnímáme
 • 00:10:39 17. listopad, protože nám je blíž.
 • 00:10:41 Ale pořád platí, že 28. říjen je
  náš nejvýznamnější státní svátek.
 • 00:10:46 -Ona tam ta návaznost skutečně je,
 • 00:10:48 protože 17. listopad byl den...
  je Den studenstva
 • 00:10:53 a toho Opletala skutečně střelili
  28. října.
 • 00:10:56 -Ještě bych možná podotknul...
  -To je spojeno krví, ty dva dny.
 • 00:11:00 -Ještě bych podotknul,
 • 00:11:02 že důležitou roli samozřejmě
  také hraje vzdělávací systém a to,
 • 00:11:05 jakým způsobem učitelé dějepisu
 • 00:11:08 prezentují tyto dějinné události
  studentům a tak, v tom...
 • 00:11:11 -Já jsem nechtěl podceňovat
  mladou generaci.
 • 00:11:14 Vy jste se po mně začali všichni
  dívat trošičku nepřátelsky,
 • 00:11:18 v dobrém smyslu, a já si myslím,
  že to, co jsem tady řekl,
 • 00:11:22 že neví většina mých vrstevníků,
 • 00:11:26 abych byl tedy úplně přesný.
 • 00:11:29 Takže to jako...
  Já si myslím, že jenom...
 • 00:11:32 Že si nejsem jist,
  zda to vnímáme jako den,
 • 00:11:36 který je součástí naší identity.
 • 00:11:38 Vy jste o tom přesvědčeni,
  já jsem starý skeptik,
 • 00:11:41 já o tom tolik přesvědčen nejsem.
 • 00:11:44 Já si myslím, že už se to skutečně
  víc bere jako svátek.
 • 00:11:47 Ale dobře, budu rád,
  když budete mít pravdu vy.
 • 00:11:51 Pánové, myslíte si,
 • 00:11:53 že se ta naše identita
  postupně mění z té národní,
 • 00:11:56 z toho Čechy Čechům,
  abych to řekl v tom ošklivém hesle,
 • 00:12:00 v nějakou tu identitu evropskou?
 • 00:12:03 Teď se to vlastně objevilo
  v takových dvou liniích.
 • 00:12:07 Na jednu stranu jsme se začali
  hlásit k identitě evropské
 • 00:12:11 vůči uprchlické vlně,
 • 00:12:14 ale na druhou stranu v rámci
  celého toho problému jsme se začali
 • 00:12:18 od té identity evropské odklánět
 • 00:12:20 a stávat se zase
  těmi "Čechy Čechům".
 • 00:12:24 Jak vy se na tohle díváte
 • 00:12:26 zrovna tedy v období svátku
 • 00:12:29 naší země?
 • 00:12:31 -Když vlastně porovnáme tu sílu
  té národní identity
 • 00:12:36 a sílu té evropské identity,
  tak já si myslím,
 • 00:12:38 že ve všech evropských státech
 • 00:12:41 je ta národní identita mnohem
  silnější než ta sdílená identita.
 • 00:12:44 -Bližší košile než kabát.
 • 00:12:46 -Přesně tak,
  než ta sdílená evropská identita.
 • 00:12:49 A to si myslím, že je právě
  i u nás v České republice.
 • 00:12:52 A myslím si,
  že i co se týče té identity,
 • 00:12:55 velmi dobře o tom hovořil
  právě třeba Petr Pithart
 • 00:12:58 v tom svém projevu v Rudolfínu
 • 00:13:00 na příležitosti
  osmdesát...
 • 00:13:03 nedožitých osmdesátin
  Václava Havla.
 • 00:13:06 Myslím si,
  že ta identita je vlastně proces,
 • 00:13:10 který je potřeba stále
  si jako nějakým způsobem uvědomovat
 • 00:13:14 a stále se k němu vracet,
 • 00:13:16 vlastně kdo jsme
  a co vlastně chceme.
 • 00:13:19 A myslím si,
 • 00:13:23 že právě v tom je bližší
  ten národní postoj
 • 00:13:27 i v rámci Evropy.
 • 00:13:29 A co se týče té evropské identity,
  myslím si,
 • 00:13:32 že s těmi evropskými státy
  nás spojují
 • 00:13:35 zejména ty křesťanské kořeny,
  které máme
 • 00:13:39 a které si právě i v souvislosti
  s tou migrační krizí...
 • 00:13:43 Vlastně i v ostatních státech
  i u nás si lidé uvědomují,
 • 00:13:47 že vlastně ta naše kultura
  má nějaký základ,
 • 00:13:51 který právě jakoby...
  -Univerzální...
 • 00:13:54 -Univerzální,
  který stojí na tom křesťanství.
 • 00:13:58 -Máte k tomu?
 • 00:14:00 -Já se domnívám, že ano,
  dochází samozřejmě
 • 00:14:02 k tomu paralelnímu vytváření
  těchto dvou identit,
 • 00:14:06 respektive k vytváření té evropské.
 • 00:14:08 Věřím stále v to, že ta evropská
  identita bude i přes určitou krizi,
 • 00:14:12 ve které se Evropská unie nachází,
  v těch lidech i nadále
 • 00:14:16 a bude podporována.
 • 00:14:19 Nicméně myslím si, že je důležité
  se zastavit u té národní identity.
 • 00:14:24 Ona podle mě v dnešní době není
  vnímána u lidí jednoznačně stejně.
 • 00:14:28 Samozřejmě národní identita,
 • 00:14:30 pokud to je nějaké uvědomění
  si společného jazyka, tradic,
 • 00:14:33 a je ta národní identita
  takovým jako katalyzátorem
 • 00:14:37 k rozvoji té společnosti,
  k rozvoji toho jedince
 • 00:14:41 i té společnosti jako takové,
 • 00:14:43 tak má vždycky
  a za všech okolností smysl
 • 00:14:46 tady tu národní identitu
  podporovat.
 • 00:14:49 To samé platí o té evropské,
  má smysl ji podporovat,
 • 00:14:52 pokud vede k pozitivním efektům.
 • 00:14:54 Já se ale trošku bojím,
  že dneska ta národní identita
 • 00:14:58 je ze strany
  jednoznačně extremistických skupin,
 • 00:15:00 ale částečně i třeba populistických
  uskupení na české politické scéně
 • 00:15:05 zneužívána.
 • 00:15:07 -A u populistických politiků.
  -U populistických zneužívána.
 • 00:15:10 A v podstatě to, co oni hlásají,
  už není nějaké...
 • 00:15:13 něco, co by souviselo
  s národní identitou,
 • 00:15:16 ale spíše k nenávisti
  k jiným národním identitám.
 • 00:15:19 A to si myslím,
  že je vždycky špatně.
 • 00:15:21 Jestliže prostě
  tím motivem je nenávist,
 • 00:15:24 tak je to prostě špatně.
 • 00:15:26 -Já se tady trošičku obávám,
 • 00:15:28 že jsme se jako Česká republika
  ocitli na pomezí.
 • 00:15:31 A vy jste to trošku naznačil.
 • 00:15:32 Že opravdu to vnímáme,
  jako bychom byli něco mezi tím,
 • 00:15:35 že jsme Češi,
  a na druhou stranu jsme Evropané.
 • 00:15:37 A když se i podíváme na společnost,
 • 00:15:39 tak celkově ta společnost
  mi připadá poměrně zmatená z toho.
 • 00:15:43 Vlastně co se teda děje,
  na koho se máme obrátit,
 • 00:15:45 když se něco děje?
 • 00:15:47 A pokud vnímám třeba nějakou krizi
  nebo nějakou agresi,
 • 00:15:50 tak z toho dostávám strach.
 • 00:15:52 A teď na koho se můžu obrátit,
  komu můžu důvěřovat?
 • 00:15:54 Když se podíváme
  za posledních několik let,
 • 00:15:57 v rámci Evropské unie
  jaké krize jsme měli,
 • 00:15:59 ať už to byla ekonomická krize
 • 00:16:01 nebo teď stále se řeší
  uprchlická krize.
 • 00:16:04 Tak mně to přijde,
  že neustále se ukazuje na EU.
 • 00:16:07 že za to může ta Evropská unie.
 • 00:16:09 Ale přitom Evropská unie,
  bych to tak viděl,
 • 00:16:12 je momentálně jedním
  z nejdůležitějších našich partnerů.
 • 00:16:16 Bez Evropské unie bychom neměli
  ten rozvoj, jaký máme teď.
 • 00:16:19 A teď otázkou je,
  jestli my takhle jsme schopni
 • 00:16:22 tu Evropskou unii
  prezentovat lidem.
 • 00:16:24 Co všechno nám přináší
 • 00:16:26 a co vlastně to znamená
  být tím Evropanem,
 • 00:16:28 ale zároveň mít tu rovnováhu
 • 00:16:30 a neztratit právě tady tohle
  nějaké češství, to že jsem Čech,
 • 00:16:34 že jsem hrdý na svoji zemi.
 • 00:16:36 A tady občas vidíme,
 • 00:16:38 že dejme tomu nám chybí jakási
  inspirace, té České republice.
 • 00:16:41 -A není to právě tím,
  že nám chybí ta hrdost,
 • 00:16:43 tak nejsme schopni toho rozletu?
 • 00:16:45 -Tady třeba když se na to podíváme,
  tak v České republice existuje
 • 00:16:49 spousta úspěšných lidí,
  ať jsou to vědci, učitelé.
 • 00:16:53 A ve spoustě profesí
  máme spoustu prvenství ve světě.
 • 00:16:56 Ale často to nevidíme,
  není to prezentováno.
 • 00:16:59 A myslím si,
  že nám právě chybí tahle inspirace,
 • 00:17:02 že opravdu jako český národ jsme...
 • 00:17:04 Myslím si,
  že uvnitř jsme velmi hrdý národ,
 • 00:17:06 ale zároveň i velmi šikovný
  a zručný.
 • 00:17:09 A několikrát jsme to prokázali
  v dějinách.
 • 00:17:11 A toto nám chybí trošičku zase dát
  na vědomí,
 • 00:17:13 že opravdu jako národ jsme schopní.
 • 00:17:16 -Tady byla řeč o Anthropoidu,
  o této události,
 • 00:17:19 která byla jedna z největších
  událostí druhé světové války
 • 00:17:22 a ukázala,
  že teda nejsme takoví poseroutkové,
 • 00:17:25 s odpuštěním, jak se říká.
 • 00:17:27 Naposled tady u nás o tom byl
  natočen film tuším v roce 1964,
 • 00:17:31 Sequens ho točil.
 • 00:17:33 Ale jak se na to dívá mladý
  konzervativec, by mě zajímalo.
 • 00:17:37 -Já si nemyslím,
 • 00:17:38 že by česká identita slábla
  na úkor té evropské.
 • 00:17:41 Možná se evropsky více cítíme,
 • 00:17:43 protože studenti vyjíždějí
  na studijní programy Erasmus.
 • 00:17:46 -Ale promiňte, já jsem necítil,
 • 00:17:48 že někdo říkal,
  že by měla slábnout.
 • 00:17:50 Já myslím, že by měla být silná
  a posilovat tu evropskou a naopak.
 • 00:17:54 -Jasně, dobře.
 • 00:17:56 Já si nemyslím, že je posilována
  ta evropská...
 • 00:18:00 ta evropská identita,
  byť to možná tak může vypadat.
 • 00:18:04 Protože, jak jsem říkal,
 • 00:18:05 studenti vyjíždějí
  na studentské programy Erasmus,
 • 00:18:08 fungujeme v schengenském prostoru,
  jsme součástí Evropské unie,
 • 00:18:11 která má bezesporu spoustu chyb.
 • 00:18:14 Mně se taky nelíbí
  všechny směrnice a nařízení,
 • 00:18:17 které přicházejí z Bruselu.
 • 00:18:19 Nicméně kritizovat ten projekt
  jako takový
 • 00:18:22 si myslím, že je špatně.
 • 00:18:24 A nedokážu si představit
  jinou alternativu
 • 00:18:27 mimo Evropskou unii.
 • 00:18:29 Já třeba jako mladý člověk chci
  patřit na Západ, nikoliv na Východ,
 • 00:18:33 a jinou variantu
  nežli Evropskou unii nevidím.
 • 00:18:36 -My bychom si možná měli
  parafrázovat toho Kennedyho:
 • 00:18:38 Neříkej,
  co Evropská unie udělá pro tebe,
 • 00:18:41 ale co ty uděláš
  pro Evropskou unii.
 • 00:18:43 -Tohle je docela zajímavá věc,
 • 00:18:45 protože i když se podíváme
  dejme tomu třeba do jiných oborů,
 • 00:18:49 než je právě politika, sociologie
  a tak dále,
 • 00:18:52 tak vždycky když člověk
  chtěl by něco začít,
 • 00:18:54 tak se říká,
  poznej nejdřív sám sebe.
 • 00:18:56 A jestli třeba my cítíme
  dejme tomu,
 • 00:18:58 že je slábnoucí ta identita česká,
  ale posiluje se velmi ta evropská,
 • 00:19:02 tak právě tohle si myslím,
  že je super,
 • 00:19:05 že právě jako Češi bychom měli
  znovu si ukázat,
 • 00:19:08 co jsme všechno schopní udělat,
 • 00:19:10 a právě naopak být mnohem
  aktivnější v té EU.
 • 00:19:13 Já si myslím, že poslední dobou,
  nebo vůbec od našeho vstupu
 • 00:19:17 Česká republika nemá zas tak dobré
  postavení v rámci Evropské unie,
 • 00:19:21 co se týče politické sféry.
 • 00:19:23 -My jenom reptáme a...
  -Může se to říct i takhle.
 • 00:19:26 A právě já si myslím,
  že my bychom, i my třeba tady,
 • 00:19:29 mladí a zástupci
  různých politických uskupení,
 • 00:19:32 si myslím, že bychom měli tlačit
  na ty naše politiky,
 • 00:19:35 na naše ministry,
 • 00:19:36 a opravdu jako v rámci té Evropské
  unie být schopni reprezentovat
 • 00:19:40 nejenom tu Českou republiku,
 • 00:19:42 ale hlavně i dejme tomu hájit
  nějaké naše zájmy.
 • 00:19:45 A tady si myslím, že by mohl
  krásně vzniknout ten efekt,
 • 00:19:48 že když občané a společnost uvidí,
 • 00:19:50 že naše návrhy v Evropské unii
  procházejí a stávají se realitou,
 • 00:19:53 tak nejenom,
  že se zvýší důvěra v tu instituci,
 • 00:19:56 ale samozřejmě by to mohlo mít
  i ten efekt,
 • 00:19:58 že najednou jsem hrdý na to,
  co ty české reprezentace dokázaly.
 • 00:20:02 -Já jsem jenom chtěl
  k tomu vztahu ČR a EU říct,
 • 00:20:07 že ono se to velmi často staví
  jako na tom vztahu my a oni,
 • 00:20:11 ale přitom vlastně tahle dichotomie
  je svým způsobem falešná,
 • 00:20:15 protože my jsme taky vlastně
  Evropané, součást Evropské unie,
 • 00:20:19 to není my a oni,
  ale jsme to prostě my,
 • 00:20:22 my jsme i ta Evropa.
 • 00:20:24 A souhlasím tady s kolegou,
 • 00:20:26 že právě ta Evropská unie
  by měla být takové to naše moře,
 • 00:20:29 kde by právě ta česká politika
  měla se snažit
 • 00:20:33 realizovat a prosazovat
  ty svoje zájmy
 • 00:20:36 pokud možno co nejaktivněji
  a nejlépe.
 • 00:20:40 Ale samozřejmě není to jednoduché,
 • 00:20:43 protože ten samý cíl a snahu mají
  i ty ostatní evropské státy.
 • 00:20:47 Takže to je vlastně jenom
  vyvažování různých tlaků
 • 00:20:51 a různých snah států
  ze všech možných stran.
 • 00:20:55 -Já jsem rád, že jste řekl,
  že to neděláme jenom my,
 • 00:20:58 ale já mám pocit,
  že my to děláme hodně.
 • 00:21:00 Já myslím, že to není naše výsada,
  ale takové to...
 • 00:21:05 jaksi co je dobré,
 • 00:21:07 co přišlo dobého z Evropské unie,
  tak si říct, tady občanům,
 • 00:21:11 to jsme udělali my,
  řekne naše politická skvadra.
 • 00:21:15 A když se tady udělá něco špatně,
  tak se řekne,
 • 00:21:18 že to je příkaz Evropské unie.
  Několikrát jsme toho byli svědky.
 • 00:21:22 A navíc od kohosi jsem zaslechl,
  že je důležité,
 • 00:21:25 že od Evropské unie dostáváme
  peníze, peníze, peníze,
 • 00:21:29 až přestanou, pak že uvidíme.
 • 00:21:31 To byl taky svérázný projev.
 • 00:21:34 -Ale to je hodně zjednodušující
  a zaměřené na to materiálno.
 • 00:21:39 Ale myslím si, že ten přínos
  je právě mnohem větší.
 • 00:21:43 Není to jenom o těch penězích,
  je to i o té spolupráci
 • 00:21:46 a o těch svobodách, o tom,
  že vlastně můžete volně obchodovat,
 • 00:21:50 čehož česká ekonomika
  velmi vehementně využívá,
 • 00:21:54 exportuje vlastně do zemí Unie.
 • 00:21:57 Můžete cestovat, čehož využívají
  zase mladí lidé, studenti.
 • 00:22:01 Můžete vlastně
  díky tomu euru platit
 • 00:22:05 v různých zemích stejnou měnou,
  není potřeba...
 • 00:22:09 -A nemusím si to
  pořád přepočítávat.
 • 00:22:11 -Přesně, přesně tak.
  Takže ty výhody tady jsou.
 • 00:22:15 Ale samozřejmě jsou tu i problémy,
  jak vidíme na té migrační krizi
 • 00:22:19 a na těch ostatních krizích
  spojených s eurem.
 • 00:22:23 -Ono, upřímně řečeno,
  s tou migrační krizí,
 • 00:22:26 mě by zajímalo,
  koho by to nezaskočilo.
 • 00:22:28 Když přijde najednou někam
  milion lidí, já myslím, že...
 • 00:22:33 I když Spojené státy,
  ty mají ročně 11 milionů.
 • 00:22:36 Ale já bych se vrátil
  k tomu 28. říjnu.
 • 00:22:40 Co jste vlastně vy tady říkali,
  to bylo pro mě podstatné,
 • 00:22:44 a to mi udělalo dost radost,
 • 00:22:46 že tady vlastně od vás
  od všech padlo,
 • 00:22:48 že když budeme posilovat
 • 00:22:50 svoji, prosím v pozitivním smyslu,
  národní identitu,
 • 00:22:54 ne v tom,
  o kterém jste tady mluvili,
 • 00:22:57 v tom náckovském.
 • 00:22:59 Když budeme posilovat
  svoji národní identitu,
 • 00:23:03 tak budeme přínosem pro Evropu
 • 00:23:06 a současně se před ní
  nebudeme muset ani hrbit
 • 00:23:09 a současně jí nebudeme muset
  ani nadávat.
 • 00:23:12 Rozuměl jsem vám dobře?
 • 00:23:14 -Ano.
  -Ano. Skutečně je to tak.
 • 00:23:16 Já si myslím, že ty české dějiny,
 • 00:23:18 když tedy odhlédnu
  jenom od toho 28. října,
 • 00:23:20 tak vzhledem k těm všem
  turbulentním vývojům,
 • 00:23:23 kterými jsme si jako Češi
  a Moravané a Slezané prošli,
 • 00:23:26 nabízí nepřeberné množství
  různých symbolů,
 • 00:23:30 které si každý může osvojit.
 • 00:23:32 Ať už je to husitství,
  ať už je to Bílá hora,
 • 00:23:36 období obrození,
 • 00:23:38 je to právě přesně
  ta první republika.
 • 00:23:42 -Ale pořád prosím
  s kritickým myšlením.
 • 00:23:46 -Vždycky s kritickým myšlením.
 • 00:23:48 A mě potom nejvíce pobaví,
 • 00:23:50 když na těch sociálních sítích
  kolují ty fotky,
 • 00:23:54 kdy ti extrémisté
  mají tu vlajku opačně.
 • 00:23:57 Tak takhle přesně
  ta národní identita pěstovat nejde,
 • 00:24:00 ani hulákáním na náměstích
  nějakých nenávistných hesel.
 • 00:24:04 Myslím si, že kdo chce...
 • 00:24:07 A myslím si, že ty všechny spolky,
  ty všechny organizace,
 • 00:24:11 které tady dennodenně
  v České republice pěstují
 • 00:24:15 to národní uvědomění,
  ty pokračují v těch tradicích.
 • 00:24:18 Ať už jsou to
  regionální lidové slovesnosti,
 • 00:24:22 ti všichni prostě přispívají
  dennodenně k tomu,
 • 00:24:25 že ta národní identita se pěstuje.
 • 00:24:28 A to, že potom v médiích dostávají
  prostor
 • 00:24:30 nenávistné konvičkovské
  a okamurovské demonstrace,
 • 00:24:33 tak potom možná svádí k tomu,
 • 00:24:35 že třeba je tady fakt nedostatek
  té národní identity
 • 00:24:38 a nedostatek těch,
  kteří ji ochraňují a pěstují.
 • 00:24:41 Ale tak si myslím,
  že to v žádném případě není.
 • 00:24:44 -Já si myslím, že má určitě smysl
 • 00:24:46 budovat tu národní identitu
  v pozitivním slova smyslu.
 • 00:24:50 Tak jak říkal kolega,
  takové ty nacionalistické tendence,
 • 00:24:53 pan Konvička, Okamura,
 • 00:24:55 vidím jako velice nebezpečné,
  populistické
 • 00:24:58 a skutečně problematické.
 • 00:25:00 Protože takhle se
  národní identita budovat nedá.
 • 00:25:03 Ona jakoby vždycky sílí
  v dobách válek, krize
 • 00:25:07 nebo když lidi mají
  z něčeho strach.
 • 00:25:09 Ale to si myslím,
  že není ten správný příklad.
 • 00:25:12 Takže já jsem zastáncem
  toho pozitivního,
 • 00:25:14 připomínání si 28. října
  nebo 17. listopadu,
 • 00:25:17 na tom se podíleli
  i Mladí konzervativci,
 • 00:25:19 Petr Sokol, bývalý předseda.
 • 00:25:21 Já jsem z Plzeňského kraje,
 • 00:25:23 kde každý rok probíhají
  několikadenní Slavnosti svobody.
 • 00:25:26 A jsem na to pyšný
  a nedokážu si představit,
 • 00:25:28 že bych jeden jediný ročník
  vynechal.
 • 00:25:30 To jsou skutečně oslavy,
 • 00:25:32 kam chodí všechny generace,
  od těch nejmladších,
 • 00:25:35 a to si myslím, že je důležité.
 • 00:25:37 -Pánové, mohli bychom si povídat
  ještě déle, já vám moc děkuju.
 • 00:25:40 A vám, divákům, také na shledanou
  příště u Politického spektra.
 • 00:25:45 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2016

Související