iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 10. 2014
14:32 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1026
zhlédnutí

Politické spektrum

Nad výsledky voleb

Jak hodnotí výběr voličů nesněmovní politické strany

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Politické spektrum

 • 00:00:10 Dobrý den, je tu poslední
  POLITICKÉ SPEKTRUM,
 • 00:00:14 ve kterém se budeme věnovat
  podzimním volbám.
 • 00:00:17 Co vypověděly výsledky o stavu naší
  politické scény i celé společnosti?
 • 00:00:23 Jiří Witzany, SNK-ED,
 • 00:00:25 Jan Veleba,
  Strana Práv Občanů,
 • 00:00:28 Tomáš Finger, Nezávislí,
 • 00:00:30 a Petr Hannig,
  Strana zdravého rozumu.
 • 00:00:33 Dobrý den. Pánové, pojďme úvodem
  zhodnotit volební podzim roku 2014.
 • 00:00:38 Co si myslíte,
  že znamená pro naši společnost,
 • 00:00:41 z čeho třeba vy sami
  jste se poučili
 • 00:00:43 nebo od čeho se odrazíte
  v další práci?
 • 00:00:46 -To zhodnocení
  určitě není jednoduché.
 • 00:00:51 My výsledek voleb
  hodnotíme střízlivě,
 • 00:00:53 proběhly, pouze konstatuji,
  ve znamení nižší volební účasti
 • 00:00:57 a ve znamení určité negace politiky
  a hledání nové naděje,
 • 00:01:00 podobně jako parlamentní volby.
 • 00:01:03 Zejména ve velkých městech
  a městských částech bylo voleno
 • 00:01:06 nové hnutí, které na svých
  kandidátkách mělo často lidi nové,
 • 00:01:10 nezkušené,
  někdy možná více zkušené.
 • 00:01:13 Ale v každém případě nezávisle
  na kvalitě těchto kandidátek,
 • 00:01:17 mluvím teda o hnutí ANO,
 • 00:01:20 získávaly tyto kandidátky
  poměrně plošnou podporu,
 • 00:01:23 ať už hovoříme o Praze nebo o jiných
  statutárních městech.
 • 00:01:27 Podle mého názoru je to trošičku
  známka pokračující negace politiky,
 • 00:01:32 hledání naděje,
 • 00:01:34 které není rozhodně příliš příznivé
  pro nezávislá uskupení,
 • 00:01:38 jako jsou třeba
  SNK Evropští demokraté.
 • 00:01:46 -Pokud se týká nás,
  Strany práv občanů,
 • 00:01:48 tak mně se tyto volby hodnotí
  ne nějak dobře nebo obtížně,
 • 00:01:52 hledal jsem správné slovo,
  z toho důvodu,
 • 00:01:57 že tu stranu vedu teprve
  od 30. března tohoto roku.
 • 00:02:01 Čili pro mě osobně,
  jako pro šéfa této strany,
 • 00:02:04 ty podzimní volby byly...
  bylo na to málo času.
 • 00:02:08 Ale ta druhá část hodnocení
  je příznivá,
 • 00:02:11 protože za této situace
  cílem nejenom mým, ale naším,
 • 00:02:15 teď mluvím za celou stranu,
 • 00:02:17 bylo docílit úspěch
  v senátních volbách.
 • 00:02:20 A ten úspěch jsme si vytkli -
  jednoho senátora s tím,
 • 00:02:24 že pokud by se nám to podařilo,
  takže to vidím jako impuls shora,
 • 00:02:29 povzbuzení pro členskou základnu
  a pro sympatizanty.
 • 00:02:33 Ono se to nakonec stalo,
  zvítězil František Čuba,
 • 00:02:36 který porazil první místopředsedkyni
  Senátu
 • 00:02:39 a místopředsedkyni ČSSD
  paní Alenu Gajdůškovou.
 • 00:02:43 A teprve teď pro tuto stranu
  nastane čas té opravdové práce,
 • 00:02:47 to je práce v terénu
  a přípravu na další volby,
 • 00:02:51 které budou v roce 2016,
  a to budou volby krajské,
 • 00:02:54 a na to máme prostě dostatek času.
 • 00:03:01 Čili když to sečtu a podtrhnu,
  tak já jsem spokojen.
 • 00:03:04 V té horní politice, v Senátu,
  jsme posílili,
 • 00:03:08 nijak to ale nepřeceňuji a říkám,
  že to je první krok k něčemu,
 • 00:03:12 k možnému restartu té strany.
 • 00:03:19 -Já bych se chtěl vyjádřit
  k volbám ze tří pohledů,
 • 00:03:22 ten první pohled je senátní volby,
 • 00:03:25 tam jsme jako Nezávislí
  moc kandidátů neměli
 • 00:03:28 a musím říct upřímně,
 • 00:03:30 že jsme si ani nemalovali
  žádné obrovské úspěchy.
 • 00:03:33 Podstatné je, že jsme vytvořili
  konkurenční prostředí,
 • 00:03:37 a podstatné je také to,
 • 00:03:39 že jako Nezávislí
  jsme se chovali nezávisle.
 • 00:03:42 To znamená, z jedné strany
  je tam obrovská povinnost,
 • 00:03:46 že si všechno platíte "ze svého".
 • 00:03:48 Z druhé strany je tam
  velká svoboda právě proto,
 • 00:03:52 že se můžete opírat
  pouze o své myšlenky
 • 00:03:54 a není vám nic diktováno
  odjinud.
 • 00:03:57 To je z pohledu
  těch senátních voleb.
 • 00:03:59 Z pohledu magistrátních voleb
  a potom komunálních voleb,
 • 00:04:03 my jsme šli tady v Praze jako
  Nezávislí s 65člennou kandidátkou,
 • 00:04:07 v čele byl pan Gustav Oplustil,
  úžasná osobnost naší kultury.
 • 00:04:16 Bylo pro nás velmi potěšující,
  že jsme získali skoro 70 000 hlasů,
 • 00:04:20 je jasné,
  že to nestačilo na to množství.
 • 00:04:23 Přesto přese všechno jsme šli
  jako svým způsobem nový subjekt,
 • 00:04:28 který oslovil určité spektrum lidí.
 • 00:04:31 A říkali jsme hlavně to,
  abychom oslovili lidi ke slušnosti,
 • 00:04:36 ke vstřícnosti, k tomu, aby naše
  politická kultura se zvedla,
 • 00:04:40 aby etika se dostala
  na vyšší úroveň.
 • 00:04:47 A co se týká těch komunálních voleb,
  to znamená do městských částí,
 • 00:04:52 kterých je 57, tak jsme postavili
  několik kandidátek,
 • 00:04:57 byli jsme úspěšní a sám jsem se -
  i když jsem byl,
 • 00:05:00 tak znovu budu místostarostou
  městské části Praha 17
 • 00:05:04 za Nezávislé. Máme tady hodně
  závazků vůči lidem.
 • 00:05:08 A nejúžasnější co já vidím
  na těch komunálních volbách,
 • 00:05:12 byl kontakt s lidmi.
  My jsme dělali kontaktní kampaň,
 • 00:05:16 stáli jsme skutečně
  od rána do večera celý měsíc
 • 00:05:19 na chodníku před poštou
  například v Řepích,
 • 00:05:22 hovořili jsme se stovkami lidí,
  předávali jsme si informace.
 • 00:05:27 No a pak se to následně
  objevilo i v tom výsledku,
 • 00:05:30 protože ten osobní kontakt
  je nenahraditelný.
 • 00:05:33 Žádné billboardy, obrovské kampaně,
  žádné takovéhle záležitosti
 • 00:05:37 nejsou zárukou toho, že budou ty
  či ony subjekty ve volbách úspěšné.
 • 00:05:42 -Já si myslím,
  že letošní podzimní volby
 • 00:05:47 byly ve znamení rehabilitace úspěšné
  práce, která je za lidmi vidět.
 • 00:05:52 Pro mě největším takovým aspektem
  vítězství pana Františka Čuby,
 • 00:05:57 který byl v 90. letech dehonestován,
 • 00:06:00 ačkoli za ním stála naprosto
  v Evropě výjimečná záležitost,
 • 00:06:05 jeho Slušovice, na které se jezdí
  dívat lidi, nebo jezdili.
 • 00:06:13 Já jsem to tam znal,
 • 00:06:15 protože jako umělec
  jsem tam často jezdil vystupovat.
 • 00:06:19 To nebylo, že by měl dejme tomu
  takové zastání v těch vysokých...
 • 00:06:23 -Pane Hannigu,
  já vám do toho skočím,
 • 00:06:26 vy jste tady
  za Stranu zdravého rozumu,
 • 00:06:29 a teď tady strašně adorujete
  zvolení kandidáta za jinou stranu.
 • 00:06:33 Kde je vaše práce v těch volbách?
  Má smysl, abyste existovali dál?
 • 00:06:37 -Naše práce je všude,
  kde jsme kandidovali,
 • 00:06:40 mimo Prahu jsme byli úspěšní,
  to znamená Šumperk jeden mandát,
 • 00:06:45 Sušice mandát,
  na Karvinsku dva mandáty,
 • 00:06:48 v obci Albrechtice, Mariánské Lázně.
 • 00:06:51 -Tak to už si můžou najít voliči
  i občané
 • 00:06:54 na stránkách statistického úřadu.
  -Ano, tak vy jste se mě ptala.
 • 00:06:58 Všude, kde jsme
  mimo Prahu kandidovali,
 • 00:07:01 jsme stoprocentně uspěli.
 • 00:07:03 Praha je prostě tak trošku
  retardovaná v tom.
 • 00:07:06 Dejme tomu, dřív vítězila pořád
  Klausova raketa tenisová
 • 00:07:10 a dneska dohasínající tedy knížecí
  fajfka byla na druhém místě.
 • 00:07:14 Ovšem pozor, já taky dál bych chtěl
  ještě nejenom pana Čubu,
 • 00:07:19 ale i úspěšná práce pana Babiše
  a jeho hnutí ANO.
 • 00:07:26 Někteří naši členové
  už před čtyřmi lety odešli
 • 00:07:29 z naší chudičké
  Strany zdravého rozumu k němu
 • 00:07:33 a dneska aspirují na starosty atd.
 • 00:07:35 Nemusíme vždy
  mluvit jenom o sobě,
 • 00:07:38 protože spousta úspěšných stran
  používá náš program,
 • 00:07:42 třeba Tomio Okamura,
  ta přímá demokracie,
 • 00:07:45 to my jsme říkali.
 • 00:07:48 Nebo zrušení zákona o nepřiměřené
  obraně, což ona taky propaguje.
 • 00:07:52 Nemáme peníze, ale máme myšlenky.
 • 00:07:55 -Pánové, jaká je teď úloha
  vlastně vůbec menších stran?
 • 00:07:59 Protože ono zase těch institutů,
  které strany mohou nabízet,
 • 00:08:03 tolik není, takže předpokládám,
 • 00:08:06 že se mohou prolínat
  jednotlivými politickými programy.
 • 00:08:09 Ale pan Finger tady zmínil,
 • 00:08:11 že je úlohou menších stran
  vytváření konkurenčního prostředí,
 • 00:08:15 také osobní kontakt.
  Pan Hannig tady ve své podstatě
 • 00:08:19 většinou naráží nebo komentuje
  výsledky jiných stran.
 • 00:08:22 Vy říkáte, že jste krátce,
  vy jste také ten úvod...
 • 00:08:26 Navažte na to, kde vidíte úlohu
  menších stran v dnešní době?
 • 00:08:31 -Já bych možná, protože jsem začal
  takovým globálním pohledem
 • 00:08:35 a nehovořil jsem o výsledcích
  naší strany,
 • 00:08:37 zatímco ostatní hovořili,
  tak bych jenom zmínil,
 • 00:08:40 že SNK Evropští demokraté získali
  stovky mandátů na svých kandidátkách
 • 00:08:44 a kandidátkách,
  na kterých se účastnili.
 • 00:08:47 V řadě obcí získali více než 50 %
  nebo 40 %,
 • 00:08:49 a kdybych vám to tady četl,
  tak bychom ztráceli čas.
 • 00:08:52 Takže my jsme z hlediska malých obcí
  a menších měst spokojeni.
 • 00:08:56 Já jsem ovšem hovořil o statutárních
  městech, větších městech,
 • 00:08:59 kdy ta volba politická
 • 00:09:01 a vlastně ta pozice nezávislých
  osobností byla velmi těžká.
 • 00:09:05 Já souhlasím s tím,
 • 00:09:07 že rolí malých stran je vytvářet,
  udržovat konkurenční prostředí.
 • 00:09:11 Je to ovšem zároveň
  role velmi těžká,
 • 00:09:13 protože je to politická práce
  bez peněz,
 • 00:09:16 s nedostatkem finančních prostředků,
  s poměrně malou mediální podporou.
 • 00:09:20 A díky bohu za pořady,
  jako je POLITICKÉ SPEKTRUM.
 • 00:09:23 Ale samozřejmě dobře víme,
 • 00:09:25 že o výsledcích ve velkých městech
  rozhoduje účast v pořadech,
 • 00:09:29 jako je diskuze Václava Moravce
  a podobně.
 • 00:09:31 A tam se prostě nedostaneme,
  protože nejsme parlamentní stranou.
 • 00:09:35 Nicméně zpátky k té roli, naší rolí
  je vytrvat, obrnit se trpělivostí.
 • 00:09:39 Demokracie, to není
  jednorázová záležitost,
 • 00:09:41 to je dlouhý proces učení se.
 • 00:09:43 A my se na tom budování
  a kultivaci demokracie
 • 00:09:46 chceme podílet, to je náš úkol.
 • 00:09:49 -Já bych k tomu navázal
  ještě jednu poznámku.
 • 00:09:52 My jsme senátní stranou,
  já se tady nijak nevyvyšuji,
 • 00:09:56 říkal jsem, že to hodnotím
  střízlivě, ten úspěch,
 • 00:09:59 že to je předpoklad něčeho dalšího.
 • 00:10:03 My jsme senátní stranou, a k tomu
  panu Moravci se stejně nedostaneme,
 • 00:10:07 do veřejnoprávní televize,
  takže jsou tam i jiná měřítka.
 • 00:10:10 Ale abych byl konkrétní
  a vrátil se k tématu.
 • 00:10:13 Já tu naši roli chápu,
  a těch menších stran,
 • 00:10:16 jako alternativu.
 • 00:10:19 Protože si nemyslím,
  že současná politická scéna,
 • 00:10:22 která se dostala...
 • 00:10:24 Česká politika
  je dle mého názoru v hluboké krizi,
 • 00:10:27 ta hnutí, která tady vznikla,
  to jasně dávají najevo.
 • 00:10:30 Voliči vystavili stranám,
  velkým stranám, tradičním stranám,
 • 00:10:33 vystavili zrcadlo.
 • 00:10:35 A já si myslím, že to je
  určitá vlna, určitá sinusoida,
 • 00:10:39 že to opadne,
 • 00:10:41 že se znovu začneme vracet
  k tomu klasickému parlamentarismu,
 • 00:10:44 ke klasickým stranám.
  Neříkám, že ta hnutí nemají místo.
 • 00:10:48 A v tu chvíli já cítím,
  že přijde zkrátka naše příležitost,
 • 00:10:51 protože my narozdíl
  od těch velkých stran,
 • 00:10:54 od těch etablovaných
  parlamentních stran,
 • 00:10:57 my musíme trošku pracovat jinak,
  trošku víc se snažit,
 • 00:11:01 s menšími penězi a tak dál
  a tak dál.
 • 00:11:04 A nám se to teď podařilo
  v těch senátních volbách,
 • 00:11:08 čili sečteno, podtrženo,
  my jsme tady taková rezerva
 • 00:11:11 a já si myslím, že náš čas přijde,
  a že když budeme pečlivě pracovat
 • 00:11:16 a když se možná domluvíme,
  a to je velmi důležité,
 • 00:11:19 s určitými mimoparlamentními
  stranami, tak můžeme mít šanci
 • 00:11:23 a budeme mít šanci v nadcházejících
  krajských volbách.
 • 00:11:28 Tak to můžou být naše úlohy tady,
  užitečné úlohy.
 • 00:11:34 -Čím více menších stran vznikne,
  tím menší je vaše šance
 • 00:11:38 ukrojit si z toho koláče 100 %
  pomyslných voličů ten svůj podíl.
 • 00:11:42 Pan Hannig to naznačuje
  téměř každé POLITICKÉ SPEKTRUM,
 • 00:11:45 kdy se přiklání k názorům jiných
  úspěšnějších a větších stran.
 • 00:11:50 Jaká je tedy budoucnost
  těch menších stran?
 • 00:11:52 Vy už jste to naznačili,
  pan Finger asi chtěl pokračovat,
 • 00:11:56 ale jenom vznáším
  tu otázku do pléna.
 • 00:11:59 -Já si myslím,
 • 00:12:01 že to jste přímo uhodila,
  jak se říká, hřebíček na hlavičku,
 • 00:12:06 protože když to vezmu na příkladu
  třeba Prahy 17 - Řepy,
 • 00:12:09 tak tam vzniklo
  několik malých subjektů,
 • 00:12:12 které se "vzájemně jakoby vybily"
  z té energie toho voliče.
 • 00:12:15 Je třeba si uvědomit zaprvé,
  šlo 34 až 35 % voličů k volbám,
 • 00:12:19 to samo o sobě klade velké otázky
  a bude očekávat odpovědi parlamentu.
 • 00:12:24 To je první věc,
  proč tak málo voličů se opakuje?
 • 00:12:27 -Možná i proč ta tendence
  je stále klesající,
 • 00:12:30 on je to dlouhodobý problém,
  to víme.-Přesně tak.
 • 00:12:33 A zadruhé,
  je třeba si ale vedle toho uvědomit,
 • 00:12:36 že se v tom konkurenčním boji
  chce každý prosadit,
 • 00:12:40 kdo si myslí,
  že je dobrým politikem,
 • 00:12:42 a nesoustřeďují se zde síly
  jakési předvolební koalice.
 • 00:12:46 To teď udělala například
  trojkoalice v Praze
 • 00:12:49 a byla úspěšná se svými osmi hlasy,
  které získala.
 • 00:12:53 -No ano, ale jak vidíte ten výhled?
 • 00:12:55 Vzniká stále více stran,
  chodí stále méně lidí k volbám,
 • 00:12:59 naříkáte na to,
  že máte stále menší úspěch,
 • 00:13:02 že tady stále jsou větší strany,
  které jsou v čele.
 • 00:13:05 Má to vůbec smysl...
  -Má, má.
 • 00:13:08 -...anebo je budoucnost
  menší politiky v tom,
 • 00:13:11 že se budete spojovat
  nebo připojovat?-Můžu?
 • 00:13:14 -Já to jenom dokončím,
  já se moc omlouvám.
 • 00:13:17 Já tím chci říct,
 • 00:13:19 i přesto že například Nezávislí
  na Praze 17
 • 00:13:23 získali pouze
  dva zastupitelské hlasy z 23,
 • 00:13:25 tak sehrávají v koalici
  velice důležitou roli.
 • 00:13:28 A ta role nám umožňuje
  v současné době
 • 00:13:31 naplňovat naše předvolební sliby,
  to co jsme říkali,
 • 00:13:34 aspoň v nějakém rozsahu,
  ne ve 100 %, ale umožňuje.
 • 00:13:38 Já mluvím proto, protože už jsme
  podepsali koaliční smlouvu.
 • 00:13:42 -Já chci říct, že se tady ozývá,
  že je potřeba mít peníze.
 • 00:13:45 Peníze nejsou vždycky všechno.
 • 00:13:48 To vidíme v Praze na úspěchu
  nebo neúspěchu
 • 00:13:50 toho Hnutí pro Prahu.
 • 00:13:53 Ti měli určitě nejdražší kampaň,
  ale bez myšlenek.
 • 00:13:57 Je potřeba vždycky mít myšlenky.
 • 00:14:00 A je dobré, když se třeba
  tady hádáme o ty myšlenky.
 • 00:14:03 Ale myšlenky
  jsou nosnou záležitostí.
 • 00:14:06 A někdy se třeba i přikloní
  to štěstí na stranu těch myšlenek
 • 00:14:10 a ne na stranu peněz.
 • 00:14:12 Takže role malých stran
  je přinášet nové impulsy,
 • 00:14:16 být takovou štikou v tom rybníku,
 • 00:14:19 kde plavou
  ti velcí tlustí líní kapři.
 • 00:14:24 -Otázka je, jestli ten rybník není
  pro vás ohraničený do malé louže,
 • 00:14:28 protože pokud třeba vezmu
  Stranu zdravého rozumu,
 • 00:14:32 tak se politickým spektrem,
  i vaše ostatní strany
 • 00:14:35 možná kromě vás a Nezávislých
  se tak jako vyvíjejí,
 • 00:14:38 prolíná už hrozně dlouhou dobu,
  ale bez nějakého
 • 00:14:41 výraznějšího úspěchu. Spíš to jsou
  vždy hodnoty blížící se nule.
 • 00:14:45 Proto se ptám...
  -Ne, blížící se 5 %. Pozor.
 • 00:14:48 -Jak kdy a jak kde. Ale jak
  po těch letitých zkušenostech
 • 00:14:52 se třeba poučujete
  po dalším volebním roku,
 • 00:14:54 ne příliš velkém volebním úspěchu,
  co slibujete voličům dál?
 • 00:14:58 Jaká bude vaše práce?
 • 00:15:00 -Slibujeme myšlenky.
  Myšlenky, a podívejte se,
 • 00:15:04 lidi začínají začínají trošku,
  dalo by se říct, moudřet.
 • 00:15:07 Ty velké strany,
  ty tradiční strany, ztrácejí.
 • 00:15:10 Nastává doba nových hnutí.
 • 00:15:13 Nastává doba, jak jsem říkal,
  myšlenek. Jak se říká,
 • 00:15:16 naděje umírá poslední,
  je potřeba bojovat pořád.
 • 00:15:20 Einstein říkal:
 • 00:15:21 "Je pořád třeba šlapat do pedálů,
  aby člověk neupadl."
 • 00:15:25 A to je naše síla, to je naše.
 • 00:15:28 -Já bych rád řekl,
  že my jsme politickou stranou,
 • 00:15:31 která chce vycházet z komunální
  politiky a hledí vzhůru.
 • 00:15:35 Proto jsme začali
  jako SNK sdružení nezávislých,
 • 00:15:39 ale připojili jsme,
  to je to politické vymezení,
 • 00:15:44 Evropští demokraté. Připomněl bych,
  že jsme měli europoslance,
 • 00:15:48 měli jsme senátory.
 • 00:15:50 Je pravda, že nyní ty výsledky
  jsou horší, než bývaly v minulosti.
 • 00:15:54 Nicméně stále máme obce,
  kde jsme získali 100 %, 90 %, 60 %.
 • 00:15:58 Můžu vám je tady vyjmenovat,
  a to je základ existence té strany.
 • 00:16:03 Dokud strana má politiky, starosty,
 • 00:16:05 kteří pracují v těch svých obcích
  nebo městech, tak existuje
 • 00:16:09 a vytváří zázemí těmto politikům
  a může se pokusit proniknout výš.
 • 00:16:13 Samozřejmě, že neodmítáme
  nějaké integrační snahy,
 • 00:16:17 spojování stran,
  tomu jsme otevření.
 • 00:16:20 Já už jsem ovšem těchto diskusí
  zažil celou řadu.
 • 00:16:23 A ono je to vždycky velmi těžké,
  aby se strany spojovaly,
 • 00:16:27 dohodly si jaksi rozumnou pozici.
  -A jak konkrétně budete postupovat?
 • 00:16:31 Zrovna vaše strana byla
  už na vyšší pozici, než je teď.
 • 00:16:34 Jak se z toho konkrétně třeba
  poučíte? Pojďme to říct,
 • 00:16:38 ať voliči vědí, co od vás očekávat.
  -My musíme samozřejmě
 • 00:16:42 ty výsledky voleb
  nějakým způsobem zreflektovat.
 • 00:16:44 Určitě se soustředíme
  na senátní volby.
 • 00:16:46 V senátních volbách má šanci
  silný kandidát, silná osobnost.
 • 00:16:50 Ty budou za dva roky. Opakovaně
  jsme uspěli v některých krajích.
 • 00:16:54 To znamená, i v krajích je možné
  uspět, a pro to budeme pracovat.
 • 00:16:58 Pokud se najde
  nebo bude ochota k integraci,
 • 00:17:00 k jednání o spojení stran,
  možná stávající parlamentní strany,
 • 00:17:04 my jsme tomu otevření.
 • 00:17:06 Ale to nemůže být
  jednostranná záležitost.
 • 00:17:09 -Já bych k tomu chtěl podotknout,
 • 00:17:11 že toto jsou velice variabilní
  a velice individuální příklady.
 • 00:17:15 Já si myslím,
  že dojde k dalšímu lámání chleba.
 • 00:17:19 A ono to dělítko, která strana
  je malá a která je velká,
 • 00:17:23 je velmi ošidné.
 • 00:17:25 Já si vezmu teď na pomoc
  Tomio Okamuru a jeho hnutí Úsvit,
 • 00:17:29 kteří tuším mají 8 nebo 9
  členských průkazek.
 • 00:17:32 My je teď budeme vyměňovat,
  ne proto,
 • 00:17:35 že bychom dělali nějaké prověrky,
  ale protože jsme změnili název.
 • 00:17:39 Vypustili jsme slovo Zemanovci,
  takže logicky musíme, ať chceme
 • 00:17:43 nebo nechceme, vyměnit průkazky.
  A počítám, že těch průkazek
 • 00:17:47 musíme nechat natisknout
  kolem 2000 nebo přes 2000.
 • 00:17:50 A i my jsme zařazeni
  do kategorie malých stran.
 • 00:17:56 Ale pokud ta strana se rozpohybuje,
  pokud ty nitky se pospojují,
 • 00:18:01 pokud se tam dají nějaké myšlenky,
 • 00:18:05 ta já to zkrátka a dobře nevidím
  špatně a znovu bych opakoval,
 • 00:18:09 že ty senátní volby,
 • 00:18:12 teď právě budeme nějakým způsobem
  doplňovat náš senátní klub
 • 00:18:16 o pana Čubu,
  vedeme jednání s dalšími senátory,
 • 00:18:20 kteří nekandidovali
  za žádnou stranu a tak dále.
 • 00:18:24 Takže je to veliká výzva,
  veliký proces.
 • 00:18:27 A já osobně si myslím, že ta krize
  těch velkých stran byla tak velká,
 • 00:18:32 že tam máme šanci v tom elektorátu
  prostě voličů těchto stran.
 • 00:18:37 A záleží to na nikom jiném,
  jenom na nás,
 • 00:18:41 jestli se nám to podaří nebo ne.
  Ale velmi bych sázel, tím končím,
 • 00:18:46 velmi bych sázel na nějaké dohody
  třeba v těch krajských volbách.
 • 00:18:50 Ne spojování stran, ale dohody
 • 00:18:53 a využívání potenciálu
  těch dalších menších stran.
 • 00:18:56 Nevidím to
  jako neřešitelný problém.
 • 00:18:59 -Ne že bych se chtěla
  nějak zastavovat blíž u postavy
 • 00:19:03 nového pana senátora Čuby,
  ale on sám, když slavil v Lánech,
 • 00:19:07 tak vzkázal přes média,
 • 00:19:09 což samozřejmě proletělo
  všemi médii,
 • 00:19:12 s voliči jsem nemluvil,
  nevím, proč mě vlastně volili.
 • 00:19:15 Je to dobrý vzkaz voličům, takový
  okázalý nezájem až bych řekla?
 • 00:19:19 Jak to budete řešit?
  Není to třeba věc,
 • 00:19:21 kterou byste měl trochu kárně
  řekněme až řešit
 • 00:19:24 s takovým přístupem?
 • 00:19:26 -Já vám na to odpovím. Podívejte se,
  zaprvé je potřeba vědět,
 • 00:19:31 v kterých novinách to napsali
  a co tam směrem k nám
 • 00:19:34 v těch novinách trvale píší
  a k prezidentovi a tak dál.
 • 00:19:38 Zadruhé, pan Čuba,
  poslouchejte dobře,
 • 00:19:41 jel do těch Lán a zpět autobusem.
  Normální linkou.
 • 00:19:44 Jemu někdo volal,
  když jel zpátky z těch Lán.
 • 00:19:47 Ten rozhovor
  absolutně není autorizovaný.
 • 00:19:51 Pan Čuba je uzavřený do sebe,
  protože byl štvancem po roce 1989.
 • 00:19:55 Měl 53 nebo 54 soudů.
 • 00:19:59 Ten podnik, který byl znám
  v celém světě, byl zničen.
 • 00:20:03 A pan Čuba někdy zkrátka a dobře
 • 00:20:05 s těmi novináři hovoří tak,
  jak hovoří.
 • 00:20:08 Já s ním o tom promluvím,
  nemůže být ani řeč
 • 00:20:12 o nějakých kárných opatřeních
  a o nějakých výtkách,
 • 00:20:15 protože já sám si ho hluboce vážím.
 • 00:20:18 A když jsem něco potřeboval
  za starého režimu,
 • 00:20:20 byl jsem zemědělec, řídil jsem
  jeden velký podnik, vědět,
 • 00:20:23 a vědět informace,
  které jsem se nikde nedozvěděl,
 • 00:20:26 tak jsem jel do Slušovic.
  -Aby se ještě vyjádřili pánové,
 • 00:20:30 vy už jste svůj postoj
  k panu Čubovi řekl. Pane Fingere,
 • 00:20:33 možná neobáváte se pronikání
  určitých "starých struktur"
 • 00:20:37 do nové politiky?
  -To bych musel s prominutím
 • 00:20:40 označit i sám sebe
  za starou strukturu,
 • 00:20:43 protože už jsem v důchodu.
  Přesto přese všecko já si myslím,
 • 00:20:47 že stará struktura
  vždy nemusí být rovnátko,
 • 00:20:50 že je někdo prostě upozaděný,
  že něčemu nerozumí,
 • 00:20:54 že není slušný a tak dále.
 • 00:20:56 Já si myslím, a to jsem chtěl
  reagovat na tu otázku,
 • 00:21:00 která se týkala volič. Volič
  je neúprosný a zcela pragmatický.
 • 00:21:04 Udělali jste ten chodník?
  Neudělali.
 • 00:21:06 Udělali jste to parkoviště?
  Neudělali.
 • 00:21:09 Slíbili jste bazén? Není.
  Opravili jste školy? Neopravili.
 • 00:21:13 A ty, kdo to udělali,
  tak ty on volí.
 • 00:21:16 Ty, kdo to neudělali, ty on nevolí.
 • 00:21:19 Podobně je tomu v magistrátu
  tady na Praze.
 • 00:21:22 Když vidí volič, jaké problémy
  jsou například s tunelem Blanka
 • 00:21:26 nebo s Open Card
  či s jinými záležitostmi,
 • 00:21:29 s přebujelou byrokracií
  celého magistrátu,
 • 00:21:32 tak se nedivme, že buď nevolí
  anebo že jede na tu chalupu.
 • 00:21:36 Myslím, že nevolí ty,
  kteří to očekávají.
 • 00:21:39 Takže tohle všechno je přímá úměra
  výsledky versus slova a činy,
 • 00:21:43 které na toho voliče působí.
 • 00:21:47 -Já se pronikání starých struktur
  obávám a ta míra tolerance
 • 00:21:50 k příslušníkům starých struktur
 • 00:21:52 nebo k těm, kteří pravděpodobně
  byli součástí těch struktur
 • 00:21:56 v nejvlastnějším slova smyslu,
  je překvapivá,
 • 00:21:58 jak se to v těch volbách projevilo.
 • 00:22:00 Ale já blahopřeji k získání
  senátního mandátu SPO.
 • 00:22:03 Ale na druhou stranu mě velmi mrzí,
  že ztratila mandát paní Gajdůšková,
 • 00:22:09 protože vy jste říkal,
  že se jaksi projevila ta práce.
 • 00:22:12 Jako vysokoškolák a člověk z vědy
  vím, že paní Gajdůšková je známa
 • 00:22:15 jako velmi pracovitá,
  jedna z nejlepších senátorek.
 • 00:22:18 A ona ten mandát ztratila.
  -Jak to víte?
 • 00:22:20 -Já to říkám jako člověk,
  který se pohybuje v oblastech,
 • 00:22:24 které se zabývají podporou vědy,
  a ona v téhle oblasti pracuje.
 • 00:22:27 A vím to, protože se těch jednání
  účastním
 • 00:22:29 jako člen Rady vysokých škol
  například a příslušných výborů.
 • 00:22:33 Takže vím, že ona má v tomhle směru
  pověst výbornou.
 • 00:22:36 A zřejmě tam prostě zvítězil...
  Já to nehodnotím.
 • 00:22:39 Ale je to prostě můj názor
  a můj pohled.
 • 00:22:41 Tak teď jsem si to rozlil tedy asi.
 • 00:22:44 -Uvidíte, jestli u všech
  nebo ne, z reakcí.
 • 00:22:47 -Tak mě to mrzí
  a podle mě je to takový signál,
 • 00:22:50 že trošku nemá moc velký smysl
  pracovat, ale důležité je
 • 00:22:53 mít nějaké štěstí, mít za sebou
  možná dobrou marketingovou značku.
 • 00:22:57 A pak uspějeme jako politici.
 • 00:22:59 Ale obávám se, že s tou politickou
  prací to platí na úrovni
 • 00:23:02 té menší obce nebo menšího města,
 • 00:23:04 ale v té velké politice
  bohužel ta závislost,
 • 00:23:07 korelace práce a volební úspěch
  je velmi volná.
 • 00:23:10 -Přesně u těch menších částí,
  jako je magistrát a městská část.
 • 00:23:17 -Já a staré struktury.
  To už jsme si jednou zažili.
 • 00:23:23 Při nástupu komunismu byly
  staré struktury, které nemohly.
 • 00:23:27 A teď při nástupu novodobých
  svazáků po sametové revoluci,
 • 00:23:31 která vlastně vůbec nebyla,
 • 00:23:34 zase se všichni schopní z tehdejší
  doby, ač nemuseli být členy KSČ,
 • 00:23:39 prostě zavrhovali.
 • 00:23:44 A naopak ti bývalí členové KSČ
 • 00:23:47 se vezli na tom novém vlaku
  té novodobé doby.
 • 00:23:51 Už konečně jednou hodnoťme lidi
  podle toho, co dokázali,
 • 00:23:55 a ne jaké jsou struktury.
 • 00:23:57 Přece každý měl svůj věk,
  produktivní věk, v jiné době.
 • 00:24:01 A on nemohl dejme tomu pracovat,
  když mu bylo 15 nebo 60.
 • 00:24:06 Každá doba nese své úspěšné lidi.
 • 00:24:11 Buďme tak, jako třeba v Anglii
  nebo kdekoli,
 • 00:24:14 kde si svých lidí, nebo v USA
  a tak dále, váží. Ne jako u nás.
 • 00:24:19 -Závěrečná reakce vaše,
  pane Velebo?
 • 00:24:22 -Já k tomu chci
  taky zaujmout stanovisko.
 • 00:24:24 A nemyslím to, pane Witzany,
  osobně, ale víte,
 • 00:24:28 ono 25 nebo 26 let po revoluci
  mluvit o starých strukturách,
 • 00:24:33 tak mně to připadá, nechte
  mě domluvit, mně to připadá,
 • 00:24:37 jako když chybí argumenty
  a když se nehodí, že Čuba je,
 • 00:24:40 a je to překvapení,
  že se stal senátorem,
 • 00:24:43 tak se použije prostě toto klišé.
 • 00:24:46 Současný prezident
  třeba Hospodářské komory,
 • 00:24:49 který byl zvolen, je co?
 • 00:24:50 Členové, různí členové vlády
  po revoluci,
 • 00:24:53 kteří dělali významné posty,
  byli co?
 • 00:24:56 -Dlouhý. Třeba.
  -Vždyť já jsem o něm mluvil.
 • 00:24:59 -Tak to už bychom hledali
  v archivu. Pánové, musíme končit.
 • 00:25:03 -Já jenom chci říct, že František
  Čuba zaměstnával disidenty třeba.
 • 00:25:08 Čili byl to,
  byla tam určitá kvalita
 • 00:25:10 a nejde ho na tyto měřítka měřit.
 • 00:25:12 -Jednověté reakce ještě dvou pánů,
  kteří nemluvili na závěr?
 • 00:25:16 -Já si myslím,
  že k této diskusi je třeba dodat,
 • 00:25:19 aby se všem dařilo,
  abychom k sobě našli slušné cesty.
 • 00:25:23 A abychom byli
  dostatečně objektivní.
 • 00:25:25 -Já si přeji, aby voliči
  oddělovali zrno od plev.
 • 00:25:29 Aby posuzovali jednotlivé
  osobnosti, jejich práci,
 • 00:25:32 a ne plošné marketingové značky.
 • 00:25:34 Přeji si, aby příští volby
  proběhly skutečně v tomto duchu.
 • 00:25:38 -Pánové, budeme se určitě vídat
  v POLITICKÉM SPEKTRU.
 • 00:25:41 Mějte se hezky. Na shledanou.
  A i vám všem, voličům, občanům,
 • 00:25:45 zase u POLITICKÉHO SPEKTRA
  příště na shledanou.
 • 00:25:50 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2014

Související