iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 3. 2012
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

7 hlasů
5542
zhlédnutí

1992: Rozpad Československa

1992: Rozpad Československa

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

1992: rozpad Československa

 • 00:00:11 Dobrý večer.
 • 00:00:13 Vítejte u dalšího dílu
  našeho celoročního speciálu
 • 00:00:16 ke 20. výročí rozdělení
  Československa.
 • 00:00:18 Dneska se podíváme na tehdejší dění
  na kulturní scéně,
 • 00:00:21 konkrétně mezi spisovateli.
  Platila ona okřídlená věta o tom,
 • 00:00:25 že byli v dobách před 20 lety
  svědomím národa?
 • 00:00:28 Tak právě o tom budou
  příští minuty.
 • 00:00:31 Ještě jednou dobrý večer.
 • 00:00:38 Téma knižní trh určitě nebylo
  v roce 1992 tím,
 • 00:00:41 co by nějak zásadně hýbalo
  společenskou scénou,
 • 00:00:44 ale o to zajímavější je
  podívat se na to,
 • 00:00:47 jaké knihy se tehdy
  v porevolučních dobách vydávaly
 • 00:00:50 a jaký o ně byl zájem.
  Tak se podívejme spolu
 • 00:00:53 na archivní reportáž
  tehdejší Československé televize.
 • 00:00:56 Vydávat, tisknout, prodávat a číst
  knížku je krásné dobrodružství.
 • 00:01:01 Starými aktéry i zákonitostmi
  však otřásl listopad.
 • 00:01:05 Z falešného piedestalu spadla kniha
  jako netržní kulturní statek
 • 00:01:09 a v okamžiku, kdy neregulovaná
  produkce přinesla na trh brak,
 • 00:01:14 vzala zasvé také iluze
  o jednolité kulturnosti národa.
 • 00:01:18 Český čtenář je stejný
  jako kdekoliv jinde.
 • 00:01:21 Může-li si vybrat,
  pak v 10 případech sáhne
 • 00:01:24 po Švandrlíkovi
  a v jednom po Klímovi,
 • 00:01:27 tvrdí Alexandr Tomský,
  který vydal oba autory.
 • 00:01:30 S ním a Ivanem Klímou
  si povídáme
 • 00:01:33 o stavu knižního trhu
  a současné pozici literatury.
 • 00:01:36 Důvod určité krize
  na knižním trhu jsou
 • 00:01:42 velice nízké platy inteligence,
  které ve srovnání se světem
 • 00:01:46 jsou desetinové,
  a inteligence tvoří všude na světě
 • 00:01:50 základní kádr čtenářů
  dobré, vážné a odborné literatury,
 • 00:01:54 takže to je první důvod.
 • 00:01:56 A druhý důvod, který vidím,
  který přispěl ke krizi,
 • 00:02:00 je stav nebo rozpad
  knihkupeckého trhu,
 • 00:02:04 spousta knihkupců zanikla a ti,
  co zůstali, mám pořád pocit,
 • 00:02:08 že v tom neumí chodit a nezvykli si
  ještě na tržní hospodářství.
 • 00:02:13 Když přijdete v Anglii nebo kdekoli
  na Západě do knihkupectví
 • 00:02:18 a hledáte knihu,
  což u dobrého čtenáře,
 • 00:02:22 ten většinou jde pro určitou knihu,
  ne že by hledal na pultě,
 • 00:02:26 a oni ji nemají, tak řeknou
  promiňte, stačí za dva dny?
 • 00:02:30 A za dva dny si tam
  pro tu knížku můžete přijít.
 • 00:02:33 U nás řeknou nemáme
  a tím to končí.
 • 00:02:36 Když jste na malém městě,
  kde je dnes jedno knihkupectví,
 • 00:02:39 tak máte možnost jet pro knihu
  do Prahy, nebo ji nedostanete.
 • 00:02:43 Tím při těch nákladech, které
  pochopitelně budou stále nižší,
 • 00:02:46 protože bude
  stále větší konkurence,
 • 00:02:48 více a více titulů,
  tím vlastně ještě klesá
 • 00:02:51 prodejnost té knihy,
  až se stává ta kniha nerentabilní
 • 00:02:55 a jednoho dne ten nakladatel
  se ji bude bát vydat.
 • 00:02:58 Bojí se někdo vydat
  nebo vzít do prodejny pana Klímu?
 • 00:03:03 Ano, je to veliký paradox,
  protože Ivan Klíma patří
 • 00:03:09 k našim nejúspěšnějším autorům
  nepochybně,
 • 00:03:12 ale u nás je zvláštní mentalita
  soukromých knihkupců.
 • 00:03:14 Oni tu knihu chtějí nejdřív vidět.
 • 00:03:16 On by rád měl tu vazbu,
  rád by viděl jakost toho papíru,
 • 00:03:20 protože se to dá vydat
  i na hajzlpapíru.
 • 00:03:22 Oni se bojí gaunerů
  i v tom nakladatelském podnikání.
 • 00:03:24 Spisovatel Ivan Klíma je
  i po 20 letech hostem
 • 00:03:28 dnes už České televize.
  Jsem rád, že jste přišel.
 • 00:03:30 -Dobrý večer, pane Klímo.
  -Dobrý večer.
 • 00:03:34 Řekl byste to dneska jinak?
  Ono se říká,
 • 00:03:37 že v těch prohlášeních, která
  byla v dobách zakladatelských,
 • 00:03:40 byla řada naivity nebo moc naivity,
  ale řekl bych,
 • 00:03:44 že byste to mohl podepsat
  i dneska, ne?
 • 00:03:47 Já myslím, že jo, já jsem
  celkem vždycky dost realista.
 • 00:03:52 Pokud se týkalo rozpadu trhu
  na český a slovenský,
 • 00:03:56 tak myslím, že to rozdělení
  nehrálo velkou roli.
 • 00:04:01 K tomu se jistě dostaneme,
  ale obecně jaká byla tehdy
 • 00:04:04 situace na knižním trhu?
  Opravdu platilo,
 • 00:04:07 že najednou byl ten trh zaplaven
  literaturou méně kvalitní
 • 00:04:10 a že vy, spisovatelé s velkým "SŞ,
  jste museli najednou velmi obtížně
 • 00:04:14 hledat svoje místo na trhu?
  Jak jste to vnímal?
 • 00:04:18 Já si myslím, že pro zavedené
  autory to nebyl takový problém.
 • 00:04:23 Byl to problém pro mladé autory
  nebo neznámé autory,
 • 00:04:28 jejichž náklady při tržní úvaze
  nakladatele a knihkupce
 • 00:04:33 šly prudce dolů.
 • 00:04:36 Jaká byla role
  tehdejší spisovatelské organizace,
 • 00:04:39 protože vy jste byl tehdy
  v čele PEN klubu,
 • 00:04:43 krátce jste vedl Obec spisovatelů,
  vlastně na sklonku roku 1989.
 • 00:04:47 Já ji zakládal, já ji nevedl.
  Já jsem vedl PEN klub,
 • 00:04:52 který se tímto v té době
  málo zabýval.
 • 00:04:56 Já bych řekl, že s trhem nic
  nenadělá žádná organizace.
 • 00:05:01 My jsme byli zvyklí,
  že tu organizaci jsme potřebovali
 • 00:05:06 pro boj s ÚV KSČ
  a s těmi byrokraty.
 • 00:05:11 To zmizelo a s trhem
  žádná organizace nic nenadělá.
 • 00:05:16 Jaká vlastně byla tehdy role
  třeba právě PEN klubu,
 • 00:05:20 kdybychom se měli bavit o něm?
 • 00:05:24 Náš první úkol byl dbát
  na svobodu vyjadřování
 • 00:05:30 a tisku vůbec.
  Ta v té době byla úplná,
 • 00:05:35 koneckonců zůstala i dodnes,
  takže tento úkol my jsme plnili
 • 00:05:40 na mezinárodním poli,
  že jsme protestovali proti něčemu,
 • 00:05:45 co se stalo v Číně
  nebo Íránu nebo tak.
 • 00:05:50 Druhá věc byla podporovat
  mezinárodní styky spisovatelů.
 • 00:05:55 V tom jsme třeba tady uspořádali
  kongres PEN
 • 00:06:00 a přijela řada
  cizích spisovatelů.
 • 00:06:05 To je do jisté míry užitečné,
  přijeli třeba nakladatelé
 • 00:06:10 pro upevnění nebo navázání
  mezinárodních styků.
 • 00:06:15 Čili něco
  jako zastřešující organizace,
 • 00:06:18 která by pomáhala právě
  třeba těm mladým,
 • 00:06:21 začínajícím, hůře se prosazujícím
  autorům.
 • 00:06:24 Tuhle roli PEN klub nehrál
  ani nemohl hrát?
 • 00:06:28 Na to byla Obec spisovatelů tehdy
  jako odborová organizace
 • 00:06:33 spisovatelů a měla na to dbát.
 • 00:06:36 Jak dbala, dbala-li?
 • 00:06:39 Já myslím, že byla zaskočena
  tou tržní situací,
 • 00:06:44 takže nenadbala moc.
 • 00:06:50 PEN klub, o kterém teď byla řeč
  s Ivanem Klímou,
 • 00:06:54 byl pochopitelně,
  jak už bylo naznačeno,
 • 00:06:58 mezinárodní organizací,
  a proto se v porevolučních letech
 • 00:07:02 pěstovaly vzájemné kontakty,
  jak už bylo řečeno.
 • 00:07:05 A to i s českými autory,
  kteří byli organizováni
 • 00:07:08 v cizích PEN klubech
  z celkem pochopitelných důvodů,
 • 00:07:11 tedy z důvodů své emigrace.
 • 00:07:13 Účastníky konference
  exilového PEN klubu
 • 00:07:16 německé jazykové oblasti
  zahájené včera večer na Dobříši
 • 00:07:19 dnes dopoledne přivítal
  na Staroměstské radnici
 • 00:07:22 náměstek primátora Jiří Exner.
  Ve své uvítací řeči zdůraznil,
 • 00:07:25 že Praha tímto setkáním
  se spisovateli exulanty vrací
 • 00:07:28 dluh jak jim, tak své pověsti
  křižovatky kulturní Evropy.
 • 00:07:32 Zajímalo nás,
  co je obsahem dobříšské konference.
 • 00:07:35 Na otázku odpovídal prezident
  exilového PEN klubu
 • 00:07:38 doktor Rudolf Ströbinger.
 • 00:07:40 Především chceme hovořit o tom,
  co může exilový PEN klub udělat
 • 00:07:44 ze své činnosti exilového
  PEN klubu
 • 00:07:49 pro českou a slovenskou kulturu.
  Zadruhé jsme se chtěli setkat
 • 00:07:52 s českými a slovenskými
  spisovateli,
 • 00:07:54 představiteli Obce spisovatelů
  českého a slovenského PEN klubu.
 • 00:07:57 Zatřetí chceme hovořit o možnosti
  spolupráce s Německem,
 • 00:08:00 německou jazykovou oblastí
  a českými spisovateli.
 • 00:08:03 A to je hlavní obsah
  našeho jednání v Praze.
 • 00:08:06 Mezi 70 přítomnými je
  i spisovatel Ota Filip,
 • 00:08:09 který hodnotí současnou situaci
  kultury u nás takto.
 • 00:08:13 Jeví se to především nadějné.
  Takové ty jevy,
 • 00:08:18 o kterých jsme tady také mluvili,
  třeba ta komercionalizace kultury,
 • 00:08:21 zaplavení knižního trhu
  brakovou literaturou.
 • 00:08:24 Víte, já se na to dívám
  s velkým odstupem
 • 00:08:27 a vlastně trochu lehkomyslně.
  To je jev, který musel přijít.
 • 00:08:31 To tříbení kulturní teprve nastane,
  až se etablují nová nakladatelství,
 • 00:08:36 až se etabluje třeba
  i nový kulturní smysl
 • 00:08:40 v televizi, v rozhlase,
  tak ta skutečná kultura hodnotná,
 • 00:08:43 ta kulturní hodnota, znova přijde.
  Já nejsem pesimista.
 • 00:08:47 A ještě jednou Ivan Klíma.
 • 00:08:50 V Bratislavě už je připraven
  i spisovatel Lubomír Feldek.
 • 00:08:53 Pane Feldeku, do Bratislavy
  vám přejeme dobrý večer.
 • 00:08:56 Já vám též do Prahy.
 • 00:08:59 První otázka k vám do Bratislavy.
  Jak to bylo po roce 1989
 • 00:09:03 se spisovatelskými organizacemi
  na Slovensku?
 • 00:09:06 Jaké byly a jakou měly roli,
 • 00:09:08 pokud tedy vůbec
  nějakou zásadní hrály?
 • 00:09:11 Spisovatelé se účastnili
  něžné revoluce
 • 00:09:16 podobně jako v Praze.
 • 00:09:18 Potom se většinou spisovatelé
  vrátili k svému psaní,
 • 00:09:23 překládání, do svých pracoven.
 • 00:09:27 Jen lidé, kteří v sobě objevili
  politický talent,
 • 00:09:32 zůstali v politice.
 • 00:09:34 Máme ale, myslím, i jiné výročí,
 • 00:09:38 desáté výročí
  rozdělení republiky.
 • 00:09:42 Nevím,
  jestli je to zvláštní otázka,
 • 00:09:45 nebo zda o tom mohu hovořit,
 • 00:09:47 ale to je teď takových 10 let
  v roce 2012.
 • 00:09:52 Tam hráli také úlohu
  při rozdělení spisovatelé,
 • 00:09:57 ale jiní, ne ti,
  kteří se zúčastnili něžné revoluce,
 • 00:10:02 ale spíš ti,
 • 00:10:04 kteří tu něžnou revoluci zmeškali
  a potom se realizovali.
 • 00:10:08 Na to jsem se chtěl ptát.
  Jen malinko opravím.
 • 00:10:12 -Ono je to už 20 let, ne deset.
  -Dvacet let, pardon.
 • 00:10:16 Ale chtěl jsem se na to ptát,
  jací spisovatelé hráli jakou roli,
 • 00:10:19 ale k tomu se za chviličku
  dostaneme.
 • 00:10:21 Ještě se zeptám Ivana Klímy,
  jaké byly po roce 1989
 • 00:10:24 kontakty mezi českými
  a slovenskými spisovateli?
 • 00:10:26 Ptám se i proto,
  že téma Slovensko přece
 • 00:10:29 už tehdy v Česku bylo
  hlavním tématem dne
 • 00:10:32 v téměř všech
  společenských diskusích.
 • 00:10:35 Vztahy byly dobré.
 • 00:10:40 Názor většiny kolegů českých byl,
  že pokud slovenští kolegové
 • 00:10:46 podporují rozdělení republiky,
  takže je to jejich plné právo,
 • 00:10:52 jako je vůbec právo Slováků,
  aby měli samostatný stát,
 • 00:10:57 pokud ho chtějí.
 • 00:11:00 Já jsem k tomu napsal jeden článek
  do Banské Bystrice
 • 00:11:04 pro místní časopis,
  kde jsem říkal,
 • 00:11:07 že jenom musíme mít
  jednu věc na zřeteli,
 • 00:11:11 že nemusí mezinárodní situace
  být tak příznivá, jako je teď,
 • 00:11:16 a že pro určité daleko méně
  radostné nebo méně příznivé doby
 • 00:11:21 je lepší, když zůstane jeden
  větší stát než dva malé.
 • 00:11:26 To jsem si myslel
  a jinak jsem vždy zastával názor,
 • 00:11:30 že je to právo Slováků.
 • 00:11:33 Na druhou stranu jeden větší stát,
  ale taky jedna větší literatura?
 • 00:11:37 Vždyť přece česká a slovenská
  literatura sice v jednom státě
 • 00:11:41 vedle sebe existovaly,
  ale neřekl bych,
 • 00:11:44 že to byl jeden prostor,
  jestli rozumíte, co tím myslím.
 • 00:11:48 Já myslím, že ty literatury
  se vyvíjely samostatně, odděleně,
 • 00:11:53 přičemž platilo to,
  že slovenský čtenář četl
 • 00:11:58 poměrně daleko více českou
  literaturu než naopak.
 • 00:12:03 Češi prostě nebyli zvyklí číst.
 • 00:12:07 V každém slovenském knihkupectví
  na malém městě byla
 • 00:12:12 jedna skříň s českými knihami,
  zatímco tady byla
 • 00:12:16 jedna prodejna slovenské knihy
  a konec.
 • 00:12:20 Mimochodem tato situace, kterou
  popisujete, je prakticky dodnes.
 • 00:12:23 Když přijedete na Slovensko,
  tak ve všech větších knihkupectvích
 • 00:12:26 jsou české knihy v regálu
  a u nás je jedno knihkupectví
 • 00:12:29 se slovenskými knihami.
  Pane Feldeku, stejná otázka na vás.
 • 00:12:33 Jak vy jste vnímal existenci,
  teď myslím i před rokem 1989
 • 00:12:36 i těsně po roce 1989,
  těch dvou literatur?
 • 00:12:40 Byly to tedy dvě literatury,
 • 00:12:42 byť tehdy ještě
  v jednom společném státě?
 • 00:12:45 Určitě to byly dvě literatury
  a určitě žily
 • 00:12:49 v takové ideální koexistenci,
  že ta jedna usilovala
 • 00:12:53 poznat tu druhou, ale co se
  týká takových lidí jako já,
 • 00:12:58 já jsem produkt
  Československé republiky.
 • 00:13:01 Já jsem měl českého otce,
  slovenskou matku
 • 00:13:04 a pod vánoční stromeček
  jsem dostával knihy české
 • 00:13:06 od svých českých bratranců
  starších,
 • 00:13:10 takže já jsem byl majitel
  Záhady hlavolamu i Erbenovy Kytice.
 • 00:13:15 Už v mém raném dětství
  pro mě byla česká literatura
 • 00:13:20 stejný pramen poznání
  jako slovenská.
 • 00:13:23 Ale musím potvrdit to,
  co říkal přítel Klíma,
 • 00:13:28 byly to dvě literatury,
  jsou to dvě literatury.
 • 00:13:31 A ty dvě literatury spolupracují
  třeba i tím,
 • 00:13:34 že se vzájemně poznávají.
  Já si vzpomínám,
 • 00:13:37 že jsme se vždy ve škole učili,
  že když ještě české kulturní
 • 00:13:43 prostředí nedocenilo genialitu
  Karla Hynka Máchy a vyšel Máj,
 • 00:13:48 tak první nadšená recenze,
  nadšený článek vyšel na Slovensku.
 • 00:13:53 Napsal ho Karol Kuzmány
  v roce 1836.
 • 00:13:58 Toto trvá dodnes,
  že ta domácí kultura někdy,
 • 00:14:03 když vidí zblízka toho svého génia,
  toho talentovaného člověka,
 • 00:14:09 tak někdy ho ani nechce vidět,
  protože tam může působit žárlivost,
 • 00:14:15 a musí ta druhá pomoci.
  Například se nedávno stalo,
 • 00:14:19 že vynikající slovenský spisovatel
  Lubo Dobrovoda,
 • 00:14:25 o kterém se ale téměř nepíše
  na Slovensku,
 • 00:14:29 protože je příliš dobrý,
  objevil ho předseda
 • 00:14:33 mezinárodního PEN klubu Jiří Gruša,
  vybral si ho na slavné čtení
 • 00:14:38 v 17 evropských kavárnách,
  kdy v Praze četl Havel
 • 00:14:42 a v Římě Umberto Eco,
  tak v Praze se proslavil
 • 00:14:46 Lubo Dobrovoda touto knížkou,
  já vám ji ukážu.
 • 00:14:49 Já jsem ji vzal jako důkaz toho,
  že existuje i dnes
 • 00:14:54 ta vzájemná výpomoc,
  že tuto knížku,
 • 00:14:57 o které na Slovensku
  téměř nikdo nepíše,
 • 00:15:00 objevila česká kultura,
  takže stále je to vzájemné,
 • 00:15:04 tak jako to bylo vzájemné
  už před 420 lety,
 • 00:15:08 když se narodil Komenský,
  neboť máme dnes výročí Komenského,
 • 00:15:13 on má dnes
  téměř kulaté narozeniny,
 • 00:15:16 který též symbolizuje
  tuto spolupráci dvou kultur.
 • 00:15:20 Dovolte mi otázku na rok 1992.
  Vy už jste to trochu naznačil.
 • 00:15:25 Najednou se objevili spisovatelé,
  kteří stáli na druhé straně fronty
 • 00:15:30 než řada slovenských umělců.
  To znamená,
 • 00:15:34 že se v nich najednou probudilo
  nějaké uzavřené národovectví,
 • 00:15:39 které najednou mohlo ven,
  nebo čím to bylo?
 • 00:15:44 Třeba to rozlišovat, protože
  i hodně slušných lidí si myslí,
 • 00:15:49 že mít dvě hvězdičky v Evropské
  unii není nic tragického
 • 00:15:54 a že nakonec jsme se
  v Evropské unii sešli.
 • 00:15:59 Pokud má někdo dvě občanství,
  jako mám například já,
 • 00:16:04 já stále žiji
  v Československé republice,
 • 00:16:06 tak mám ten pocit i v Evropské
  unii a též si nemyslím,
 • 00:16:11 že se stala nějaká tragédie,
  když Slovensko má
 • 00:16:15 samostatné hokejové mužstvo
  a podobně.
 • 00:16:18 V tom čase způsob,
  jakým se ty věci řešily,
 • 00:16:23 ta rétorika,
  která se tehdy pěstovala,
 • 00:16:27 drsná, krutá, surová,
  vulgární často,
 • 00:16:30 ta nebyla pro ty lidi,
  kteří pěstují kulturní vzájemnost.
 • 00:16:35 To bylo jednoduše nepřijatelné.
 • 00:16:39 A takoví lidé se ani potom
  raději do politiky nemontovali,
 • 00:16:45 protože pokud měla být politika
  něco tak drsného,
 • 00:16:49 jako byla za Mečiara,
  tak radši od politiky dále.
 • 00:16:55 Ale abych udělal takový skok
  přes to dvacetiletí,
 • 00:17:00 ta veřejnost, ten volič,
  který je vždy trošku moudřejší
 • 00:17:04 než jeho politici,
  dal zapravdu nakonec
 • 00:17:08 té slušné koexistenci,
  přátelské koexistenci
 • 00:17:11 dvou národů, dvou kultur.
  Kromě jiného se to potvrdilo
 • 00:17:16 i tím, že největší rozbíječi
  Československé republiky
 • 00:17:20 se v posledních slovenských volbách
  vůbec nedostali do parlamentu.
 • 00:17:25 -To též o něčem svědčí.
  -Pane Feldeku,
 • 00:17:28 děkuji vám do Bratislavy.
  Snad jedna jediná poznámka
 • 00:17:31 k tomu slovenskému
  hokejovému mužstvu.
 • 00:17:34 Teď ho trénuje mimochodem
  český trenér.
 • 00:17:36 I to je asi důkaz
  dobré vzájemnosti.
 • 00:17:37 -Děkuji, že jste se připojil.
  -I to by se líbilo Komenskému.
 • 00:17:41 -Všechno dobré vám do Prahy.
  -Vám také. Na shledanou.
 • 00:17:43 Pane Klímo, bylo to téma
  té porevoluční doby
 • 00:17:46 třeba i pro české spisovatele
  už tehdy zajímavé,
 • 00:17:49 nebo se k němu možná dostanou
  až s odstupem času,
 • 00:17:52 třeba i to rozdělení
  Československa.
 • 00:17:54 Já myslím,
  že to asi se stane tématem,
 • 00:18:02 až se najde autor, kterého se to
  bude buď osobně týkat,
 • 00:18:06 nebo ho to zaujme,
  ale já myslím, že my,
 • 00:18:10 jak si na to vzpomínám,
  jsme to prožívali zcela poklidně
 • 00:18:15 a s pochopením a věřili jsme,
  že i když se republika rozpadne,
 • 00:18:20 že tu zůstanou
  dva naprosto přátelské státy.
 • 00:18:24 To se splnilo navzdory
  některým nacionalistickým výkřikům
 • 00:18:28 na obou stranách, to zaniklo,
  a pokud znám statistiky,
 • 00:18:34 tak se uvádí na obou stranách
  jako nejbližší národ
 • 00:18:38 -český a slovenský.
  -A to uplynulo 20 let.
 • 00:18:43 Děkuji i vám, že jste přišel.
  Na shledanou.
 • 00:18:48 A teď ještě jedna reportáž,
  která se týká budoucnosti knihy,
 • 00:18:51 tedy budoucnosti,
  jak se jevila v roce 1992.
 • 00:18:54 Nás čtenáře však více
  než obtížně se formující
 • 00:18:59 seriózní zákulisí zajímá
  především předpokládaná cena.
 • 00:19:07 Polygrafické náklady od minulých
  let se příliš nezměnily.
 • 00:19:10 Stouply zhruba o 10 až 15 procent.
  Kniha potom tedy u nás vyráběná
 • 00:19:15 v té měkké vazbě má cenu
  asi tak od 7 do 14 korun za výtisk
 • 00:19:21 při použití horšího papíru,
  tedy středně jemného papíru.
 • 00:19:26 Na bezdřevém papíru se její cena
  pohybuje od 15 do 20 korun.
 • 00:19:32 Pokud jde o knihy exkluzivnější,
  cena těchto knih bude
 • 00:19:38 o něco vyšší podle toho,
  jak budou bohatě ilustrovány.
 • 00:19:44 Bude-li to kniha, řekl bych,
  román, dobrý román v tuhé vazbě,
 • 00:19:50 tak ta se může pohybovat
  v ceně mezi 25 až 30 korunami
 • 00:19:56 za jeden výtisk podle toho,
  jak vysoký bude náklad.
 • 00:20:01 Smiřme se spíše
  s horními hodnotami,
 • 00:20:04 protože v malé svobodné zemi
  náklady knih nikdy vysoké nebudou.
 • 00:20:09 Nakladatel Ladislav Horáček.
  Přeji vám dobrý večer.
 • 00:20:13 Dobrý večer.
 • 00:20:15 Měly tyto reportáže možná
  trochu optimistické pravdu,
 • 00:20:18 když se díváte po 20 letech
  na to, jak se formoval knižní trh
 • 00:20:21 a co se předpokládalo,
  jak bude vypadat?
 • 00:20:23 Tenkrát se předpokládalo...
 • 00:20:28 Podívejte se,
  to se měnilo rok od roku.
 • 00:20:31 Tam na tom začátku roku 1990
  to vypadalo,
 • 00:20:36 že bude pořád drahý,
  ale potom najednou přišel rok 1992,
 • 00:20:42 aniž by to souviselo
  s rozdělením republiky,
 • 00:20:48 a ty náklady šly dolů,
  protože konkurence už přišla.
 • 00:20:54 -Už tady byla.
  -Na to jsem se právě chtěl ptát,
 • 00:20:57 co bylo větším přelomem,
  jestli rok 1989
 • 00:21:01 nebo rozpad Československa.
  Já osobně jsem si myslel,
 • 00:21:04 že rok 1989, vy říkáte,
  že rok 1992 také,
 • 00:21:07 ale ne v žádné souvislosti
  s tím rozdělením.
 • 00:21:10 V žádné souvislosti s tím.
  Rozpad se Slovenskem
 • 00:21:14 pro mě znamenal
  spíš takové úsměvné věci.
 • 00:21:18 Jako například,
  že mi napsal pan Mojžíš,
 • 00:21:22 pamatuji si to dobře,
  z Banské Bystrice,
 • 00:21:25 že by chtěli v Banské Bystrici
  založit nakladatelství
 • 00:21:29 pod jménem Paseka, protože
  vydáváme Ottův slovník naučný.
 • 00:21:34 Tak já jsem tam odjel
  s grafičkou
 • 00:21:38 a udělali jsme mu velký nápis
  nakladatelství Paseka,
 • 00:21:43 tedy knihkupectví Paseka
  uprostřed Banské Bystrice.
 • 00:21:48 Nechal jsem mu tam
  asi za 250 000 korun knížky
 • 00:21:53 a odjel jsem zpátky.
  Na hranicích mě zatkli,
 • 00:21:58 že ty knížky nemám proclené,
  což já jsem vůbec nevěděl,
 • 00:22:00 že mám mít proclené nazpátek,
  takže nám ty knížky nechtěli
 • 00:22:04 vůbec pustit zpátky,
  tak jsme říkali,
 • 00:22:07 že je vyložíme na celnici
  a pojedeme dál.
 • 00:22:10 Byla to taková úsměvná historka
  už potom samozřejmě.
 • 00:22:15 Máte pocit, že to,
  že se někdy mluví
 • 00:22:19 o jednotném kulturním prostoru,
  který pořád přetrvává,
 • 00:22:23 některé komerční televize mají
  společné projekty
 • 00:22:27 se slovenskými
  komerčními televizemi,
 • 00:22:30 slovenští zpěváci běžně vystupují
  v Česku, čeští na Slovensku,
 • 00:22:34 pořád naštěstí to nevnímáme
  úplně jako cizinu,
 • 00:22:37 ale je něco takového i v oblasti
  třeba knižního trhu a knížek?
 • 00:22:41 Ty knížky, tam je to tak,
  že asi 3 nebo 4 procenta
 • 00:22:47 českých knih jdou na Slovensko,
  kdežto slovenské knihy
 • 00:22:51 se v Čechách nikdy nečetly
  a číst nebudou. Babo, raď!
 • 00:22:56 Je pravda, že když si člověk jde
  do jediného knihkupectví v Praze,
 • 00:23:00 kde se prodávají slovenské knihy,
  nějakou slovenskou knihu,
 • 00:23:03 tak většinou pan majitel Adam
  docela naříká,
 • 00:23:06 že je na tom dost špatně.
  Ale čím to je?
 • 00:23:08 Jak je možné, že na Slovensku,
  když přijdete do knihkupectví,
 • 00:23:12 tak tam mají celé regály
  českých knih a u nás to tak není?
 • 00:23:16 Podívejte se, já mám pocit,
  že je to i tou naší ješitností
 • 00:23:21 a takovou tou maličko,
  že jsme na tom kulturně výš.
 • 00:23:26 Tedy pořád něco
  jako starší brácha.
 • 00:23:29 Jako starší brácha třeba budu
  číst knížky od mladšího bráchy.
 • 00:23:33 Znamená to,
  že slovenští autoři
 • 00:23:35 třeba pro vás nakladatele
  nejsou vůbec zajímaví?
 • 00:23:37 Myslím, kdybyste je vydali
  v českém překladu.
 • 00:23:40 My jsme vydali v českém překladu
  zatím dvě knihy.
 • 00:23:46 Vydali jsme knihu paní Jany Beňové,
  to byla velmi dobrá kniha,
 • 00:23:51 která pojednávala o životě
  na Petržalce,
 • 00:23:56 a potom Irenu Brežnou,
  to je Slovenka žijící ve Švýcarech.
 • 00:24:01 Obou knížek se prodalo
  asi 800 výtisků.
 • 00:24:06 Zdali je to málo nebo moc,
  zkrátka se to neuživí.
 • 00:24:10 Musíte na to sehnat dotaci.
 • 00:24:14 Nevím o slovenské knize,
 • 00:24:17 která by měla
  nějaký třeskutý úspěch.
 • 00:24:22 Mě třeba zajímaly v 60. letech,
  když jsem studoval filozofii,
 • 00:24:27 různé slovenské
  filozofické antologie,
 • 00:24:31 protože to v Čechách vycházet
  nesmělo.
 • 00:24:34 Jak známo, na Slovensku vycházely
  daleko zajímavější věci než u nás.
 • 00:24:38 Daleko zajímavější věci
  a v té době se
 • 00:24:41 ještě slovenská kniha četla.
  Dneska když tady může vyjít
 • 00:24:45 cokoliv v češtině, tak slovenské
  knihy ve slovenštině už vůbec ne.
 • 00:24:50 Mimochodem je zvláštní,
  že ve slovenštině jsme schopni
 • 00:24:55 pořád sledovat televizní programy
  a poslouchat písničky.
 • 00:24:59 Ale jak máte číst...
 • 00:25:02 Já čtu třeba slovensky rád, ale
  je to tak 1 procento z té četby.
 • 00:25:08 Mně je to líto spíš z toho
  obecně kulturního hlediska,
 • 00:25:14 ten rozpad Československa,
  protože já jsem tam rád jezdil,
 • 00:25:20 měl jsem tam spoustu kamarádů,
  ať už to byly Tatry,
 • 00:25:26 Bystrica nebo Bratislava,
  měl jsem vždycky Slováky moc rád.
 • 00:25:31 Já myslím, že nejste sám.
  Děkuji mockrát, že jste přišel
 • 00:25:34 do dnešního speciálu ČT 24.
  Díky za návštěvu a na shledanou.
 • 00:25:37 Na shledanou.
 • 00:25:44 Pro dnešek je to všechno.
  Děkuji vám za pozornost,
 • 00:25:47 kterou jste věnovali tomuto dílu
  speciálu ČT 24
 • 00:25:50 o rozdělení Československa.
  Příště na shledanou.
 • 00:25:58 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související