iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 1. 2012
21:05 na ČT24

1 2 3 4 5

27 hlasů
22353
zhlédnutí

1992: Rozpad Československa

1992: Rozpad Československa

26 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

1992: rozpad Československa

 • 00:00:11 Dobrý večer.
  Zpravodajství České televize
 • 00:00:14 pro vás každý rok připravuje
  nějaký speciální projekt,
 • 00:00:17 v němž se ohlížíme do minulosti.
  Dneska startujeme nový cyklus.
 • 00:00:20 Rok 1992 byl totiž posledním rokem
  existence Československa, rokem,
 • 00:00:24 v němž vyvrcholily
  nahromaděné problémy a spory
 • 00:00:27 mezi Čechy a Slováky,
  možná spíš mezi částí české
 • 00:00:30 a slovenské politické reprezentace,
  rokem,
 • 00:00:33 v němž byl dohodnut
  rozpad federace.
 • 00:00:36 Rozpad, který ale, a to je asi
  po 20 letech to nejdůležitější,
 • 00:00:39 žádnou velkou bariéru
  mezi oba národy nepostavil.
 • 00:00:42 Spíš naopak.
  Tak ještě jednou dobrý večer.
 • 00:00:50 Hledání modelu společného soužití
  Čechů a Slováků vstoupilo
 • 00:00:53 počátkem roku 1992,
  o kterém dnes chceme mluvit,
 • 00:00:56 do závěrečné fáze,
 • 00:00:58 protože předchozí vyjednávání
  vůbec k ničemu nevedlo.
 • 00:01:02 Hledáme nový, lepší a vskutku
  spravedlivý model
 • 00:01:08 své vlastní státní existence
  a soužití našich národů.
 • 00:01:13 Společné hledání Čechů a Slováků
  ale už nemělo dlouhého trvání.
 • 00:01:16 Československo mělo před sebou
  pouhý rok existence.
 • 00:01:20 Zárodky rozpadu státu Čechů
  a Slováků se projevily
 • 00:01:23 brzy po listopadu 1989.
  Někteří Slováci například
 • 00:01:26 prezidentu Havlovi,
  ne zcela právem,
 • 00:01:28 vytýkali omezení zbrojního průmyslu
  na Slovensku.
 • 00:01:31 Ke klidu nepřispěla
  ani takzvaná pomlčková válka,
 • 00:01:34 tedy spor o název státu.
  Nespokojenost se ze Slovenska
 • 00:01:37 ozývala čím dál hlasitěji.
  Národnostní napětí rostlo.
 • 00:01:41 Slovákům jde, dá se říci,
  podle našeho názoru o život.
 • 00:01:47 Jde o to, zda budeme národem
  a zda budeme národem svéprávným,
 • 00:01:52 takovým, jakým jsou všechny
  ostatní národy v Evropě.
 • 00:01:56 Ani lepším, ani horším.
 • 00:01:58 V čele federální vlády
  národní oběti před 20 lety
 • 00:02:01 stál Marián Čalfa, slovenským
  premiérem byl Ján Čarnogurský.
 • 00:02:04 Českou vládu vedl Petr Pithart,
  který do česko-slovenských vztahů
 • 00:02:08 přispěl dnes už legendární teorií
  o dvojdomku.
 • 00:02:12 Chci dnes zdůraznit,
  že je docela dobře možné
 • 00:02:17 začít se věcně a klidně dohadovat
  na typu nějakého
 • 00:02:20 volnějšího soužití,
  než je dnešní stát,
 • 00:02:23 na typu,
  kterému říkám pracovně dvojdomek.
 • 00:02:26 Koncem roku 1990 přijalo Federální
  shromáždění kompetenční zákon,
 • 00:02:31 který posílil význam
  republikových institucí.
 • 00:02:34 Tření mezi federální vládou
  a národními vládami
 • 00:02:37 na sebe nenechalo dlouho čekat.
 • 00:02:40 V roce 1991 se jednání o uspořádání
  společného státu příliš neposunulo
 • 00:02:45 navzdory sérii schůzek známé
  jako putování po hradech a zámcích.
 • 00:02:53 Na české straně se posuzuje
  politika na Slovensku
 • 00:02:57 podle některých radikálních
  vystoupení některých organizací
 • 00:03:01 nebo spolků a to není správné.
  Například poslední výzkum říká
 • 00:03:05 jednoznačně, že 75 % slovenských
  občanů je pro federaci.
 • 00:03:09 V říjnu 1991 ovšem Václava Havla
  na bratislavském náměstí uvítal
 • 00:03:12 pískot přívrženců
  samostatného Slovenska
 • 00:03:16 a na mítinku létala vzduchem
  i vajíčka.
 • 00:03:18 Kamkoliv teď přijedu,
  tak dostávám vajíčka.
 • 00:03:23 Teď mně lidé posílají vajíčka.
  Já jsem byl včera v Havířově.
 • 00:03:26 Tam mě teď obdarovali
  kreslenými vajíčky.
 • 00:03:29 Vajíčka se stanou
  takovou politickou věcí,
 • 00:03:31 ale prosím vás, o to nejde.
  Já bych rozuměl tomu,
 • 00:03:33 že ta prokuratura už za ten týden
  něco udělala.
 • 00:03:35 Vy jste nám, pane prokurátore,
  řekl,
 • 00:03:37 že už víte o jednom,
  tak my jsme říkali dobře, ejhle.
 • 00:03:40 Pak řeknete, že to byl ten,
  co tam byl naprosto náhodou,
 • 00:03:44 koho někdo přemluvil,
  který si vypůjčil vajíčko,
 • 00:03:47 takže spíš by šlo pohovořit
  asi o těch podstatných,
 • 00:03:50 o těch, kdo to organizovali.
 • 00:03:52 Na začátku roku 1992
  se tedy dohoda
 • 00:03:55 přijatelná pro Čechy i Slováky
  rozhodně nerýsovala.
 • 00:03:58 Rozpravy o našem státoprávním
  uspořádání pokračují pomalu
 • 00:04:05 a nad budoucí podobou
  naší státní existence
 • 00:04:09 se dnes vznáší bohužel
  ještě víc otazníků než před rokem.
 • 00:04:13 Úplně prvním hostem
  našeho nového cyklu je
 • 00:04:16 někdejší známá
  slovenská socioložka,
 • 00:04:19 shodou okolností dnes
  slovenská premiérka Iveta Radičová.
 • 00:04:23 Paní premiérko, zdravím vás
  do Bratislavy. Dobrý večer.
 • 00:04:26 Příjemný dobrý večer vám přeji.
 • 00:04:29 Řekněte, jak vzpomínáte
  na atmosféru v počátku roku 1992
 • 00:04:33 především ve slovenské společnosti?
 • 00:04:40 Ten přívlastek toho dalšího období
  se celkem zafixoval
 • 00:04:45 po něžné revoluci něžný rozvod,
  i když my jsme ho prožívali
 • 00:04:50 mnohem intenzivněji.
  Musím asi zdůraznit,
 • 00:04:55 že snahy o samostatnost poprvé
  byly úplně zřejmé
 • 00:05:00 už federací z roku 1968
  a vytvoření dvou samostatných
 • 00:05:05 politických scén po roce 1989
  bylo signálem potřeby
 • 00:05:10 větší samostatnosti, suverenity
  pro dvě součásti Československa.
 • 00:05:16 Vzpomínáme na pomlčkovou válku
  i vášně na jedné i druhé straně,
 • 00:05:22 představitele, zástupce
  společného Československa,
 • 00:05:27 na druhé straně vytváření
  samostatného Slovenska,
 • 00:05:32 Slovenské republiky.
  Pravdou zůstává,
 • 00:05:36 že těch faktorů bylo víc.
  Jeden z velmi vážných sporů
 • 00:05:41 byl i spor o podobu transformace
  společnosti,
 • 00:05:46 kde na Slovensku právě výsledky
  voleb 1992 byly jasným ukazatelem
 • 00:05:51 jiné orientace většiny obyvatelstva
  ve vztahu
 • 00:05:56 k navrhovanému způsobu
  transformace.
 • 00:06:00 Toto byly určitě faktory,
 • 00:06:03 které se pod celou atmosféru
  ve společnosti podepsaly.
 • 00:06:06 My budeme o těch ekonomických
  otázkách mluvit za chvíli.
 • 00:06:10 Vím, že v jednom průzkumu
  jste se tehdy zabývala
 • 00:06:13 i právě otázkou privatizace.
  Jak to tehdy vypadalo na Slovensku?
 • 00:06:22 Rozbíhal se
  jistý transformační model,
 • 00:06:26 podoba malé privatizace, velké
  spojené s kuponovou privatizací.
 • 00:06:32 Ty obavy nemalé části
  veřejnosti ve výzkumech,
 • 00:06:36 a byly to více než dvě třetiny
  občanů Slovenské republiky,
 • 00:06:42 byly obavou o demokratický
  charakter samostatného,
 • 00:06:46 nově vytvořeného státu.
  Bohužel se ta obava
 • 00:06:50 potom v období "mečiarismuŞ
  v mnohém potvrdila,
 • 00:06:54 ale i obava z podoby privatizace
  a následná divoká privatizace
 • 00:06:59 přinesla svoji velmi vysokou cenu.
  Byla to cena,
 • 00:07:03 která se promítla do potřeby
  následné restrukturalizace
 • 00:07:08 bank v letech 1998 a 1999,
  do 19procentní nezaměstnanosti,
 • 00:07:12 takže podoba privatizace následně
  po osamostatnění opravdu měla
 • 00:07:18 velmi divokou podobu.
 • 00:07:21 Vyjma Slovenské národní strany
  prakticky žádná
 • 00:07:24 ze slovenských partají přece
  v roce 1992 nenabízela občanům
 • 00:07:29 jasně samostatné Slovensko.
  Přesto ale Češi nepochybně vnímali,
 • 00:07:34 že ať už tehdejší slovenský premiér
  pan Čarnogurský,
 • 00:07:38 tak nedávný a po volbách budoucí
  premiér pan Mečiar
 • 00:07:42 s touto myšlenkou
  pořád silně koketují.
 • 00:07:46 Musím se vrátit k historii.
  První krok k větší samostatnosti
 • 00:07:51 určitě znamenal pro Slovensko
  rok 1918.
 • 00:07:56 Významný byl rok a výsledky voleb
  v roce 1946,
 • 00:08:01 které dopadly diametrálně rozdílně,
  a následný puč v roce 1948,
 • 00:08:07 který úplně zabrzdil
  skutečnou decentralizaci
 • 00:08:12 či demokratizaci,
  a ne náhodou rok 1968
 • 00:08:17 opět přinášel témata federace
  a podoby národní suverenity.
 • 00:08:23 Proto ta otázka nikdy nebyla
  nějak bokem nebo v pozadí.
 • 00:08:28 Znovu zdůrazňuji
  rozdílné politické scény
 • 00:08:33 a potřebu federální koalice
  po listopadových událostech 1989,
 • 00:08:38 ale to, co správně konstatujete,
  jediná politická strana,
 • 00:08:43 která měla ve svém programu
  samostatný stát,
 • 00:08:46 byla v té době
  Slovenská národní strana.
 • 00:08:51 Vzpomeňme si na všechny ty názvy
  dvojdomek a konfederace
 • 00:08:56 a různé podoby federace,
  tedy hledání způsobů,
 • 00:09:01 co formuloval tehdy i pan Mečiar,
  udržení společného státu
 • 00:09:07 v tom čase a v tom období.
  Přesto spory především
 • 00:09:12 mezi politickou reprezentací
  na slovenské straně
 • 00:09:17 a české straně bez referenda vedly
  k rozhodnutí o rozdělení státu.
 • 00:09:23 Poslední věc, paní premiérko,
  dvacet let po dohodě o rozpadu
 • 00:09:28 Československa se zdá, že to
  Čechy a Slováky nijak nevzdálilo.
 • 00:09:32 Řekl bych, že je to možná
  spíš přiblížilo. Co vy na to?
 • 00:09:37 Spojili jsme se členstvím
  v Evropské unii.
 • 00:09:41 To historické partnerství
  dlouhodobé
 • 00:09:45 a dlouhodobé společné kořeny,
  ale i jazyková blízkost
 • 00:09:50 a poznání vzájemných plusů
  i minusů určitě
 • 00:09:55 vytvářejí z nás dvou
  úplně přirozené partnery.
 • 00:10:00 Dnes si už těžko můžeme
  něco vyčítat.
 • 00:10:04 Já vám moc děkuji, že jste se
  zúčastnila dnešního vysílání ČT 24.
 • 00:10:08 -Díky a na shledanou.
  -Děkuji velmi pěkně za pozvání.
 • 00:10:17 Pojďme teď k tomu,
  jaká byla vlastně v Československu
 • 00:10:19 situace v lednu 1992.
  Pojďme si vysvětlit,
 • 00:10:22 jak to bylo v lednu s federálními
  a národními institucemi.
 • 00:10:25 Vysvětlí to kolegyně
  Martina Lustigová.
 • 00:10:28 Dobrý večer.
 • 00:10:30 Hlavou československého státu
  byl v lednu 1992 Václav Havel.
 • 00:10:34 Ten byl také posledním
  československým prezidentem.
 • 00:10:38 Václav Havel na svou funkci
  abdikoval 20. července 1992.
 • 00:10:42 Ale to už jsme v době
  po volbách.
 • 00:10:45 Vraťme se na začátek roku 1992.
  V čele federální vlády,
 • 00:10:48 vlády národní oběti, jak se tehdy
  říkalo, stál Marián Čalfa.
 • 00:10:52 Tento někdejší člen KSČ byl
  ministrem už před listopadem 1989.
 • 00:10:56 Velmi rychle se ale dokázal
  adaptovat v nových poměrech.
 • 00:11:00 Federální parlament se skládal
  ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.
 • 00:11:04 V Federálním shromáždění existovala
  pojistka proti přehlasování
 • 00:11:08 jednoho národa druhým.
  V roce 1990 byli poslanci
 • 00:11:12 federálního zákonodárného sboru
  zvoleni jenom na dva roky.
 • 00:11:16 V čele Federálního shromáždění
  najdeme v lednu 1992
 • 00:11:20 Alexandera Dubčeka.
 • 00:11:22 Kromě federálních institucí
  ale existovaly i ty národní.
 • 00:11:26 V čele české vlády byl
  Petr Pithart.
 • 00:11:29 Jeho slovenským protějškem
  Ján Čarnogurský.
 • 00:11:32 České národní radě předsedala
  Dagmar Burešová.
 • 00:11:35 200 poslanců České národní rady
  bylo zvoleno v roce 1990
 • 00:11:38 také na dva roky.
  Příští volební období
 • 00:11:41 už ovšem bylo plánováno
  jako čtyřleté.
 • 00:11:44 Po vzniku samostatné
  České republiky se právě
 • 00:11:47 z České národní rady stala
  Poslanecká sněmovna.
 • 00:11:50 V čele Slovenské národní rady
  stál před 20 lety
 • 00:11:53 František Mikloško.
  Připomeňme ještě,
 • 00:11:56 že základy federativního uspořádání
  Československa byly položeny
 • 00:12:00 v letech 1968 a 1969.
  V Československu tak vlastně
 • 00:12:03 existovaly tři vlády
  a tři parlamenty.
 • 00:12:06 A další hosté.
  V roce 1992 slovenský ministr
 • 00:12:10 privatizace, dnes slovenský
  ministr financí Ivan Mikloš.
 • 00:12:14 Pane ministře, do Bratislavy
  vám přeji dobrý večer.
 • 00:12:17 -Pěkný dobrý večer přeji.
  -Ve studiu je tehdejší náměstek
 • 00:12:20 federálního ministra financí,
  kterým byl Václav Klaus,
 • 00:12:23 Ivan Kočárník.
  I vás zdravím, pane Kočárníku.
 • 00:12:26 Dobrý den.
 • 00:12:27 Pánové,
  nejprve situace obou ekonomik.
 • 00:12:30 Dá se mluvit o zcela
  rozdílných situacích ekonomik
 • 00:12:33 ve vlastně ještě existujícím
  federativním státě?
 • 00:12:36 Mám teď na mysli situaci
  na počátku roku 1992.
 • 00:12:40 Pane Mikloši!
 • 00:12:43 Nedá se hovořit
  o úplně rozdílných,
 • 00:12:47 protože obě dvě ty ekonomiky byly
  40 let centrálně plánované,
 • 00:12:50 direktivně řízené, ale dá se
  hovořit o významných rozdílech.
 • 00:12:54 Myslím si,
  že to bylo dané hlavně tím,
 • 00:12:57 že historicky česká část
  Československa patřila
 • 00:13:00 mezi nejvyspělejší část
  Rakouska-Uherska,
 • 00:13:03 ale slovenská naopak
  mezi nejméně vyspělé,
 • 00:13:06 takže ta industrializace se udála
  na Slovensku
 • 00:13:09 hlavně v průběhu komunismu,
  v době komunismu.
 • 00:13:12 Další významný rozdíl byla
  většinová orientace
 • 00:13:15 slovenské ekonomiky
  na východní trhy,
 • 00:13:18 které se rozpadly na trhy RVHP,
  čehož důsledkem potom bylo i to,
 • 00:13:23 že v době prvních měsíců a let
  transformace na Slovensku
 • 00:13:27 byla výrazně vyšší nezaměstnanost.
  Pamatuji si,
 • 00:13:31 že začátkem roku 1991 po spuštění
  toho reformního balíku byla
 • 00:13:36 na Slovensku nezaměstnanost
  jedenáctiprocentní,
 • 00:13:40 ale v české části Československa
  byla tříprocentní.
 • 00:13:44 Toto byly podle mého názoru
  ty nejvýznamnější rozdíly,
 • 00:13:48 -které tam existovaly.
  -Pan Kočárník tady přizvukuje.
 • 00:13:52 Pane Kočárníku, dělalo to tehdy
  nějakou neplechu, tyto otázky?
 • 00:13:57 Dělalo to dvě neplechy.
  Jedna neplecha byla systémová.
 • 00:14:04 To znamená, že slovenská
  reprezentace tak trochu nechtěla
 • 00:14:08 ten transformační scénář,
  který byl připraven,
 • 00:14:12 přijmout pro ta další léta.
  Druhá ta neplecha byla
 • 00:14:17 v oblasti veřejných financí,
  kdy ty problémy,
 • 00:14:22 které slovenská ekonomika měla,
  se promítaly do jistého deficitu
 • 00:14:28 slovenského rozpočtu
  a ten měl být transferován,
 • 00:14:33 tedy doplněn z rozpočtu českého.
 • 00:14:37 Řekl byste tedy,
  že slovenská reprezentace en bloc
 • 00:14:41 měla výrazně jiný názor,
  že to třeba odráželo
 • 00:14:44 i nějaké nálady
  ve slovenské společnosti?
 • 00:14:47 Nebo třeba takoví lidé
  jako Ivan Mikloš, vím,
 • 00:14:51 že on byl tehdy vnímán
  jako docela progresivní ekonom.
 • 00:14:55 Toto nebylo Ivana Mikloše.
  To se spíš týkalo HZDS,
 • 00:14:59 které nastoupilo po volbách
  v červnu 1992.
 • 00:15:03 Ale zůstaňme ještě
  na počátku roku 1992,
 • 00:15:06 tedy v okamžiku, kdy nebylo jasné,
  že Československo se rozpadne.
 • 00:15:10 Zajímá mě tehdy
  ten váš český pohled
 • 00:15:13 na slovenskou ekonomickou část
  elity.
 • 00:15:16 My jsme věděli, že rozpad RVHP
  a strukturální problémy
 • 00:15:21 na Slovensku se dotýkají více
  slovenských obyvatel než českých.
 • 00:15:26 To jsme věděli všichni.
 • 00:15:29 Pane Mikloši,
  stejná otázka na vás.
 • 00:15:31 Jak to tehdy bylo na slovenské
  politické scéně nastaveno?
 • 00:15:34 Zůstaňme ještě v okamžicích
  do voleb 1992,
 • 00:15:38 tedy v době těch všech dohadů,
  v době, kdy opravdu nebylo jasné,
 • 00:15:42 že společný stát se rozpadne.
 • 00:15:46 Ano, v letech 1991 a 1992,
  v první polovině roku 1992,
 • 00:15:49 protože potom byly volby,
  to vypadalo na Slovensku tak,
 • 00:15:53 že vláda, která vzešla z voleb,
  které byly v červnu 1990,
 • 00:15:58 podporovala tento společný
  federální reformní scénář.
 • 00:16:03 Zároveň ale došlo potom k tomu,
  že pan Mečiar byl odvolaný
 • 00:16:08 z postu premiéra,
  odtrhl se z VPN, vytvořil HZDS.
 • 00:16:12 Šel do opozice.
  Nastala situace,
 • 00:16:15 kdy vládní strany,
  tehdy ODU, VPN a KDH,
 • 00:16:19 podporovaly tento reformní scénář,
  ale zároveň opozice byla
 • 00:16:24 tvrdě proti a nacházela
  poměrně velkou voličskou podporu,
 • 00:16:28 protože bylo poměrně jednoduché
  často velmi populistickým způsobem
 • 00:16:33 tvrdit, že na Slovensku jsou
  dopady například v nezaměstnanosti
 • 00:16:38 mnohem výraznější proto,
  že jde o reformu,
 • 00:16:41 která není vhodná
  pro slovenské podmínky,
 • 00:16:44 která byla vymyšlena a prosazena
  v Praze,
 • 00:16:47 hodí se pro českou část
  Československa,
 • 00:16:49 ale nehodí se pro slovenskou část.
  I toto byl jeden z důvodů,
 • 00:16:52 proč tyto tehdy opoziční strany
  získávaly poměrně velkou popularitu
 • 00:16:56 i díky této kritice.
  Musím říci,
 • 00:16:59 že do značné míry nepravdivé,
  nekonstruktivní kritice,
 • 00:17:03 protože ten způsob reformy,
  který se uskutečnil
 • 00:17:07 v Československu od roku 1991,
  byl vlastně osvědčený způsob
 • 00:17:11 radikální, razantní reformy,
  která se o rok dříve
 • 00:17:15 spustila v Polsku pod vedením
  Leszka Balcerowicze,
 • 00:17:19 ale faktem je,
  že politicky to bylo vnímané
 • 00:17:21 jako velký problém
  a že i kvůli tomu
 • 00:17:25 i kvůli těm emancipačním snahám
  vlastně Mečiarovo hnutí HZDS
 • 00:17:29 potom ve volbách v roce 1992
  s výrazným náskokem zvítězilo.
 • 00:17:34 To znamená z toho, co říkáte,
  pane ministře Mikloši, vyplývá,
 • 00:17:38 že to vnímání mezi občany
  bylo trošku jiné v Česku
 • 00:17:41 a na Slovensku,
  tedy vnímání tržní ekonomiky?
 • 00:17:45 Spíš bych řekl vnímání podpory
  transformace,
 • 00:17:50 která se uskutečňovala,
  jednoduše i proto, myslím,
 • 00:17:54 že ten příklad to popisuje
  nejvýstižněji,
 • 00:17:57 od 1. ledna 1991 se spustila
  liberalizace cen,
 • 00:18:01 která vedla k výraznému nárůstu
  cen,
 • 00:18:04 které byly předtím administrativně
  drženy nízko,
 • 00:18:08 samozřejmě znamenalo to snížení
  kupní síly,
 • 00:18:11 snížení životní úrovně,
  bylo to nepříjemné.
 • 00:18:14 Nezaměstnanost byla téměř
  čtyřnásobně vyšší na Slovensku.
 • 00:18:17 V těchto podmínkách a v podmínkách
  absence elementárních znalostí
 • 00:18:21 o fungování tržní ekonomiky,
  o nutnosti zaplatit účet
 • 00:18:25 za desetiletí deformace komunismu
  bylo pro populisty poměrně
 • 00:18:29 jednoduché vysvětlovat to tím, že
  reforma není dobrá pro Slovensko,
 • 00:18:34 že na Slovensku by byla potřebná
  nějaká jiná reforma.
 • 00:18:38 Pane exministře Kočárníku,
  když mluvíme o tom nastavení
 • 00:18:42 ekonomické reformy,
  nestrávila se vlastně
 • 00:18:45 na počátku 90. let,
  do voleb 1992,
 • 00:18:48 úplně veškerá energie politická
  na ty čistě státoprávní věci s tím,
 • 00:18:52 že na ty ekonomické věci
  přece jenom nebylo tolik času,
 • 00:18:55 a nemusely si potom od ledna 1993
  Česko a Slovensko
 • 00:18:58 úplně přenastavovat ty věci?
  Teď myslím v ekonomické oblasti.
 • 00:19:02 Já bych řekl,
  že ten počátek, rok 1990,
 • 00:19:08 byl věnován zcela
  ekonomickým otázkám,
 • 00:19:12 tvorbě strategie transformační.
  Teprve bych to odhadl tak,
 • 00:19:16 že to bylo kolem poloviny
  roku 1992,
 • 00:19:19 kdy začalo přibývat problémů,
  o kterých jste hovořil,
 • 00:19:24 které zaměstnávaly nás více
  než ekonomické otázky.
 • 00:19:28 Máte pocit, že jsme museli úplně
  přenastavovat ekonomiku,
 • 00:19:32 nebo že tak, jak byla ještě
  za doznívající federace nastavena,
 • 00:19:35 tak ji Česko potom bez problémů
  převzalo?
 • 00:19:38 Já myslím, že to přenastavení,
  jestli bylo nějaké,
 • 00:19:41 -tak bylo nějaké miniaturní.
  -Na Slovensku to bylo jak?
 • 00:19:44 To je poslední otázka na vás,
  pane ministře, do Bratislavy.
 • 00:19:48 Na Slovensku po nástupu vlády
  Vladimíra Mečiara
 • 00:19:52 a následně po rozdělení
  Československa došlo k tomu,
 • 00:19:56 čeho jsme se obávali,
  čeho se obávali všichni,
 • 00:20:00 kteří ten vývoj s obavami
  sledovali,
 • 00:20:03 že začala být uskutečňovaná
  ne nejrozumnější politika,
 • 00:20:06 která vedla i k obrovské
  netransparentnosti a korupci
 • 00:20:10 například v oblasti privatizace,
  ale vedla i k tomu,
 • 00:20:13 že Slovensko začalo být izolované
  politicky i ekonomicky
 • 00:20:16 z hlediska velmi nízkého přílivu
  zahraničních investic.
 • 00:20:20 Vedlo to k neudržitelnému
  ekonomickému vývoji,
 • 00:20:24 kdy v letech 1997 a 1998
  si stát půjčoval
 • 00:20:28 za 25 a 26 procent,
  jak dokázal splácet své závazky.
 • 00:20:33 Potom došlo ke změně
  v roce 1998 nástupem
 • 00:20:37 první a druhé Dzurindovy vlády.
  To období bylo velmi komplikované.
 • 00:20:41 Slovensko bylo nejen politicky
  a mezinárodněpoliticky,
 • 00:20:45 ale i ekonomicky dost izolované
  a dělalo velmi nerozumnou,
 • 00:20:49 neudržitelnou
  hospodářskou politiku,
 • 00:20:51 ale je třeba říci,
  že potom přišlo období
 • 00:20:54 od roku 1998 až dosud
  a za posledních 10 až 12 let
 • 00:20:57 Slovensko bylo nejrychleji
  rostoucí ekonomikou
 • 00:21:00 mezi všemi zeměmi
  evropské sedmadvacítky.
 • 00:21:03 Například ve vztahu
  k České republice,
 • 00:21:05 když jsme se rozdělili,
  tak hrubý domácí produkt
 • 00:21:08 na obyvatele na Slovensku byl
  63 procent české úrovně.
 • 00:21:11 Dnes jsme zhruba na 91 procentech
  úrovně České republiky,
 • 00:21:15 takže rychle doháníme
  ekonomickou úroveň,
 • 00:21:18 ten rozdíl, to zaostávání.
  Dokonce v produktivitě práce,
 • 00:21:21 protože na Slovensku je
  mnohem vyšší nezaměstnanost
 • 00:21:24 a méně lidí pracuje,
  jsme už Českou republiku předběhli.
 • 00:21:27 Pane ministře, do Bratislavy
  vám moc děkuji.
 • 00:21:30 Vám, pane Kočárníku,
  ve studiu taky.
 • 00:21:32 -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:21:39 Ještě jeden host z Bratislavy.
  Sociolog Martin Bútora,
 • 00:21:43 který tehdy na počátku 90. let
  právě pro Václava Havla pracoval.
 • 00:21:47 Pane Bútoro,
  přeji i vám dobrý večer.
 • 00:21:49 -Dobrý večer do Prahy.
  -Jak vzpomínáte na názory
 • 00:21:53 tehdejšího prezidenta Václava Havla
  a na rozpad Československa?
 • 00:21:57 Dá se říci, že byl zcela
  jednoznačným zastáncem
 • 00:22:01 zachování společného státu?
 • 00:22:03 Václav Havel, jak si postupně
  ujasňoval celou politickou situaci
 • 00:22:10 i svou vlastní znalost Slovenska,
  se opravdu přiklonil
 • 00:22:14 k tomu principu partnerství.
  To znamená,
 • 00:22:17 že usiloval o to,
  aby se v politických jednáních
 • 00:22:20 a v definitivních rozhodnutích
  nakonec uplatnil nějaký model,
 • 00:22:24 který by byl partnerský
  a který by vyhovoval oběma stranám.
 • 00:22:28 V tomto smyslu slova usiloval
  o Československo.
 • 00:22:31 On Československu věřil.
 • 00:22:33 Myslel si, že Československo
  má smysl jako stát.
 • 00:22:36 Dělal vše pro to
  svými prostředky,
 • 00:22:39 které měl a které mohl uplatnit,
  organizoval různá jednání,
 • 00:22:43 setkání a schůzky,
  aby motivoval a povzbuzoval
 • 00:22:47 na jedné straně politiky
  a potom i občany k tomu,
 • 00:22:50 aby se vyslovili,
  aby se projevili,
 • 00:22:53 aby on to ovlivnil směrem
  k zachování Československa.
 • 00:22:57 Řekněte, jaké názory na Slovensku
  byly na ten případný rozpad?
 • 00:23:02 Já vím, že vy jste se tím
  zabýval v jednom tehdejším výzkumu.
 • 00:23:06 Ano, já se domnívám,
  že to se netýkalo
 • 00:23:09 jen rozpadu Československa.
  Je třeba si uvědomit,
 • 00:23:12 už předtím paní Radičová
  a pan Mikloš o tom trochu hovořili,
 • 00:23:16 tu situaci na Slovensku,
  protože my jsme věděli
 • 00:23:19 z opakovaného systematického
  sledování veřejného mínění
 • 00:23:23 i z každodenní praxe a zkušenosti,
  že opravdu lidé na Slovensku
 • 00:23:27 před volbami v roce 1992
  byli v nemalé míře
 • 00:23:31 roztrpčeni a zklamaní.
  To je charakteristika
 • 00:23:34 mnohých bývalých
  autoritářských režimů,
 • 00:23:37 když přejdou k demokracii, po té
  euforii přijde jisté zklamání.
 • 00:23:40 Na Slovensku to bylo zklamání
  z tehdejších elit,
 • 00:23:43 to znamená z lidí okolo
  Veřejnosti proti násilí a KDH.
 • 00:23:46 Bylo to zklamání ze zhoršující se
  sociální situace.
 • 00:23:49 Bylo to zklamání
  z nekonečných jednání.
 • 00:23:52 V té době si Mečiarovo
  Hnutí za demokratické Slovensko
 • 00:23:55 umělo získat dost velký respekt
  a představovalo v očích veřejnosti,
 • 00:24:01 v očích občanů a voličů
  takovou alternativu,
 • 00:24:04 která by do nemalé míry zachovala
  staré sociální výdobytky
 • 00:24:09 předcházejícího režimu
  a umožnila by
 • 00:24:12 v tom těžkém období se dostat.
  Lidé tehdy věřili například,
 • 00:24:15 že HZDS má ve všech oblastech
  lepší odborníky
 • 00:24:20 než ta první dvě seskupení,
  která jsem jmenoval.
 • 00:24:24 Je třeba též vědět,
  že slovenská veřejnost
 • 00:24:28 ještě před revolucí,
  před listopadem 1989,
 • 00:24:32 byla spíš připravena
  na nějakou formu perestrojky
 • 00:24:35 než na nějakou skutečně velmi
  zásadní a hlubokou politickou
 • 00:24:39 -a ekonomickou reformu.
  -Poslední věc, prosím stručně.
 • 00:24:42 Máte pocit, že rozdělení
  nějakým zásadním způsobem
 • 00:24:45 poznamenalo obě společnosti,
  českou a slovenskou,
 • 00:24:48 nebo to prostě byl
  jenom nějaký takový třesk
 • 00:24:51 a po něm následovalo
  jakési uklidnění?
 • 00:24:54 Mně se zdá, že i když okolo
  toho rozdělení bylo hodně rozpaků
 • 00:24:58 na jedné i na druhé straně,
  nebylo referendum,
 • 00:25:01 nebylo lidové hlasování,
  že když se podíváme
 • 00:25:04 na těch celých 20 let, tak
  kdybych mohl mluvit za Slovensko,
 • 00:25:07 tak bez ohledu na to,
  jak lidé smýšleli a smýšlejí
 • 00:25:09 dodnes o tom rozdělení,
  faktem je,
 • 00:25:12 že Slovensko tou samostatností
  si muselo projít zkoušku ohněm,
 • 00:25:16 pokud se to tak dá říci.
  Už nebylo na koho se vymlouvat.
 • 00:25:20 To znamená, že zápas o reformy,
  zápas o demokracii,
 • 00:25:23 zápas o spravedlivější společnost,
  zápas o to,
 • 00:25:25 abychom se stali součástí
  Evropské unie,
 • 00:25:29 součástí klubu
  západních demokracií,
 • 00:25:32 jsme si museli vybojovat sami
  a to ve slovenských dějinách
 • 00:25:35 nebývalo tak často.
  Vždy byl někdo jiný,
 • 00:25:38 kdysi to byla Vídeň, Budapešť,
  potom Moskva, potom Praha.
 • 00:25:41 Nyní to všechno jistým způsobem
  spadlo na slovenskou veřejnost.
 • 00:25:44 V tomto slova smyslu si myslím,
  že Slovensko si ten zápas
 • 00:25:47 vybojovalo a v tom zápase
  obstálo.
 • 00:25:49 Pane Bútoro,
  moc vám děkuji za to,
 • 00:25:51 že jste se zúčastnil
  dnešního vysílání.
 • 00:25:52 -Díky a na shledanou.
  -Děkuji pěkně, zdravím do Prahy.
 • 00:25:58 Pro dnešek to bylo všechno.
 • 00:26:00 Pokud vás toto téma zaujalo,
  dívejte se i příště.
 • 00:26:10 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související