iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2006
15:55 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
10701
zhlédnutí

Pašije na provázku

O prolínání příběhu pašijové hry Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista s životem tvůrců Divadla Husa na provázku.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pašije na provázku

 • 00:00:47 Na svět jsem tady poslána.
  A to skerz ten hřích Adama.
 • 00:00:53 Jak Adam v ráji prohřešil,
  když jabka v ráji okusil
 • 00:00:58 ze stromu zapovězeného
  od Boha všemohoucího.
 • 00:01:03 Ihned jsem poslána na svět ten,
  mně je podán všeliký život v něm.
 • 00:01:11 Dne ani hodiny žádnému
  nesdělím,
 • 00:01:15 kdy ho ze světa sprovodím.
 • 00:01:19 Abych vám mohl říct přesné datum
  premiéry, na to jsem si musel
 • 00:01:22 vzít program.
  Viděl jsem, že v dubnu 2000.
 • 00:01:28 To bylo 1. dubna, kdy jsme
  "Komedii o umučení a slavném
 • 00:01:32 vzkříšení Pána a spasitele
  našeho Ježíše Krista uvedli.
 • 00:01:36 Na textu jsem spolupracoval
  s Bořivojem Srbou a s Evou Tálskou.
 • 00:01:47 Takže pojďme na to, děcka.
 • 00:01:50 Já bych chtěla dneska dojet
  až do křížové cesty.
 • 00:01:59 Cos učinil, Adame milý,
  že jsi nyní z ráje vyhnaný?
 • 00:02:03 Jak se tobě to přihodilo,
  že jsi pozbyl rajské bydlo.
 • 00:02:07 Milý pane...
 • 00:02:12 Skerze ženu přivedl
  jsem k tomu pádu. To Eva!
 • 00:02:17 Eva mě k tomu přivedla skerz
  jabko, jež mně podala
 • 00:02:21 ze stromu zapovězeného.
  Že jsem byl okusil jeho.
 • 00:02:25 Když jsme jabka okusili,
  tu jsme z ráje jít musili
 • 00:02:29 do bídy na tento svět.
 • 00:02:32 Smert svoje právo k nám dostala.
  Jak na nás kouká za dveřma. A já...
 • 00:02:42 ...jsem k práci vyslaný, abych
  dělal, kopal zemi, v potu tváře
 • 00:02:48 svůj chléb jedl.
 • 00:02:51 Proč's nešel cestou přikázání,
  ale šel cestou přestoupení,
 • 00:02:55 kterou nelze přijíti v hospodě.
 • 00:02:57 Komu jinému máš dáti vinu
  nežli samému sobě?
 • 00:03:00 Proto se to přihodilo tobě.
 • 00:03:02 Proto mně se tu déle nemeškej
  a z ráje mně se pryč ubírej!
 • 00:03:09 - GONG -
 • 00:03:14 Já pocházím ze staré evangelické
  rodiny, která se hlásila
 • 00:03:16 k českobratrské konfesi.
 • 00:03:22 Naše první bible rodinná pochází
  z roku 1560.
 • 00:03:27 Je to známá kniha, kterou vydal
  Jiří Melantrich z Aventinu.
 • 00:03:36 Je to první česká tištěná bible.
 • 00:03:42 Je to bible v podstatě ještě
  poznamenaná tím prvním
 • 00:03:47 protestantským myšlením.
 • 00:03:52 Taky se jí někdy říká,
  že je to husitská bible.
 • 00:04:01 Čas přišel, abych šel a velebil
  Otce svého. Světu zjevil nebeského.
 • 00:04:08 Ukázal sebe, kdo jsem,
  jenž jsem poslaný
 • 00:04:12 způsobit v duších lidských spasení.
 • 00:04:19 Ve smyslu té tradice jsem byl
  vychováván a musel jsem se s ní
 • 00:04:22 nějakým způsobem vypořádávat.
 • 00:04:26 Hodně jsem se s ní vypořádával
  přes Masaryka, který byl
 • 00:04:29 příslušníkem téže církve.
 • 00:04:33 Ale přes Masaryka také jsem se stal
  jakýmsi heretikem, že ne všechno,
 • 00:04:39 v co pravověrní čeští bratři věří,
  tak já sdílím.
 • 00:04:50 Ty dnes máš řeč tuze chlubnou,
  něco jsem já dokázal víc.
 • 00:04:57 O svém důkazu nemluv nic.
 • 00:04:59 Pro pejchu jsi z nebe spadl na zem.
 • 00:05:01 Mlč, neb s tebou praštím o zem.
 • 00:05:05 Mercho chcíplá, vyzáblá, vím,
  že bys byla nebyla,
 • 00:05:10 kdyby byl Adam nehřešil.
 • 00:05:16 Hrou lásky a náhody spáchal jsem
  v době ochotnického působení
 • 00:05:21 gymnaziálního jakousi hru.
  Bylo mi snad 17 roků.
 • 00:05:31 Samozřejmě jsem si ji musel taky
  narežírovat, ještě jsem si tam
 • 00:05:35 přiřkl hlavní roli.
 • 00:05:37 Tu hru jsme museli předložit
  ke schválení na úřady.
 • 00:05:42 Naštěstí se dostala do rukou
  paní Pavly Kainarové,
 • 00:05:47 která tehdy působila
  na národním výboru.
 • 00:05:51 Ta požádala svého manžela
  Josefa Kainara,
 • 00:05:57 významného českého básníka.
 • 00:06:01 On seznal, že to je způsobilé
  k uvedení, pozval si mě k rozpravě
 • 00:06:06 spolu s Ivanem Křížem, dalším
  spisovatelem žijícím v Brně.
 • 00:06:12 A když jsem pak došel k maturitě
  a moji spolužáci mě pro mé názory
 • 00:06:18 nechtěli pustit ani k maturitě
  z politických důvodů,
 • 00:06:22 nechtěli prověřit mou způsobilost
  ke studiu na vysoké škole,
 • 00:06:27 tak tito dva čeští spisovatelé
  se za mě zasadili.
 • 00:06:37 Dali mi doporučení ke studiu
  na vysoké škole.
 • 00:06:40 Udělal jsem přijímací zkoušky
  na divadelní katedru,
 • 00:06:43 obor dramaturgie.
 • 00:06:46 A to přesto, že jsem studoval během
  gymnázia jakousi formu konzervatoře
 • 00:06:54 a pomýšlel na práci dirigentskou.
 • 00:07:02 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:07:30 Já jsem samozřejmě o těch
  "Pašijích" z pětašedesátého věděl.
 • 00:07:34 Ale věděl jsem o nich jako o látce
  z historie divadla.
 • 00:07:38 Když Eva se rozhodla pro to,
  že chce dělat "Pašije",
 • 00:07:43 tak jsem se o to začal
  zajímat do hloubky.
 • 00:07:50 Pochválen buď, Pan Ježíš Kristus.
 • 00:07:59 Předmětem vypodobnění a nevinného
  umučení Ježíše, syna Božího,
 • 00:08:04 skerz vás, člověka pervního.
 • 00:08:07 Já jdu právě na zkoušku
  "Pašijových her"
 • 00:08:10 do Divadla na provázku,
  kde hraju postavu Piláta.
 • 00:08:15 Já se s tímto textem setkávám
  v životě podruhé.
 • 00:08:18 Poprvé jsem se s ním setkal
  v roce 1965 v Mahenově divadle.
 • 00:08:25 Tenkrát jsem byl mladší,
  tak jsem vytvořil postavu
 • 00:08:28 Ježíše Krista.
 • 00:08:31 Je tady někde Pavel Zatloukal?
 • 00:08:34 Víš co, pojď radši hned,
  protože na to nebude čas.
 • 00:08:39 Pochválen buď, Pán Ježíš Kristus.
 • 00:08:42 Nepotřebuješ nikolivěk
  žádného očišťování,
 • 00:08:46 ale my potřebujeme milosti tvý.
 • 00:08:49 Mlč a nechť, ať se tak stane nyní,
  abychom naplnili
 • 00:08:54 spravedlnost Boží.
 • 00:08:59 (VYPRAVĚČ) Tu jeho Jan křtí
  a položí ruku na Ježíše.
 • 00:09:06 Toť Duch jako holubice sestoupil
  k Ježíši. Já jsem to viděl
 • 00:09:10 a dosvědčuji, že toto je
  syn Boží.
 • 00:09:17 Já jsem se od počátku hlásil
  k dědictví avantgardy,
 • 00:09:21 která byla zavržena, zakázána,
  nesměli jsme ji studovat.
 • 00:09:25 Studovali jsme ty její počiny
  víceméně mimo rámec školy, potají.
 • 00:09:36 Snažili jsme se nějakým způsobem
  konfrontovat se s tím,
 • 00:09:41 co z avantgardy dožívalo
  v padesátých letech.
 • 00:09:49 To byl především
  Emil František Burian.
 • 00:09:52 A Jan Kopecký, který v poslední éře
  práce Burianovy se s ním velmi
 • 00:09:59 důvěrně stýkal a kamarádil,
  přišel za mnou a sdělil mi,
 • 00:10:06 že pro E. F. Buriana připravoval
  těsně před jeho smrtí,
 • 00:10:12 která nastala v srpnu 1958,
  rekonstrukci lidových pašijí.
 • 00:10:27 A že Burian měl v úmyslu
  to v sezoně 1959-60 uvést.
 • 00:10:35 Burian zemřel a Kopecký nabídl
  tu hru mně.
 • 00:10:45 Jsi-li opravdu Boží syn,
  chléb z toho kamení učiň.
 • 00:10:50 Člověk není živ jen samým chlebem,
  ale taky každým slovem,
 • 00:10:53 kteréž pochází z úst Božích.
 • 00:10:56 Uveďte Ježíše na vrch věže chrámu.
 • 00:11:02 Ona to byla moje první role
  v Mahenově činohře.
 • 00:11:04 Já jsem přešel z tehdejšího
  Divadla Bratří Mrštíků
 • 00:11:07 do Mahenky a tohle byla
  taková moje první role.
 • 00:11:10 Taková ta nástupní, kdy je velice
  důležité, jak se člověk uvede.
 • 00:11:15 Jednak to bylo setkání s režisérem
  Sokolovským, se kterým jsem potom
 • 00:11:21 léta spolupracoval, ale bezpochyby
  postava Ježíše Krista mě obohatila
 • 00:11:27 o mnoho věcí,
  o mnoho životních momentů.
 • 00:11:33 Je to v podstatě evangelium
  přenesené na jeviště.
 • 00:11:41 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:12:03 Jsi-li ty syn Boží opravdový,
  spusť se dolů z té věže chrámový.
 • 00:12:12 Nebo jest zapsáno v písmě,
  že anjelům přikázal o tobě
 • 00:12:17 a na ruce uchopí tebe oni,
  abys nohy své neurazil o to kamení.
 • 00:12:29 A tu učiníš ??? divný.
 • 00:12:36 Také jest v písmě zapsaný,
  nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
 • 00:12:42 - HRAJE HUDBA -
 • 00:12:49 Počátkem 60. let jsme všichni tři
  z vedoucího týmu Mahenovy činohry,
 • 00:12:56 M. Hyniš, E. Sokolovský i já,
  přišli na divadelní katedru
 • 00:13:01 Janáčkovy akademie učit režii,
  dramaturgii a herectví.
 • 00:13:12 Také jest v písmě zapsaný,
  nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
 • 00:13:15 Počkej!
 • 00:13:17 Nám samozřejmě určitý čas trvalo,
  než se podařilo
 • 00:13:20 inscenaci připravit.
 • 00:13:29 Nejdříve jsme měli v úmyslu uvést
  jinou adaptaci lidových her.
 • 00:13:34 A když jsme pak váhali,
  kterou z těch her uvést nejdříve,
 • 00:13:39 tak jsme se rozhodli pro "Pašije",
  pro "Komedii o umučení a slavném
 • 00:13:45 vzkříšení Pána,
  spasitele našeho Ježíše Krista".
 • 00:13:49 Tak zní původní název.
 • 00:13:52 To slovo komedie samozřejmě nemá
  příznakovou vlastnost.
 • 00:13:58 Komedie, nebo tragedie - mezi tím
  nerozlišoval barokní člověk.
 • 00:14:03 To byla 60. léta, kdy se pozvolna
  režim jakýmsi způsobem pokoušel
 • 00:14:09 i najít cestu k lidem a trošku
  se cenzura rozvolňovala.
 • 00:14:19 Ne tedy přespříliš, ale přece jen
  natolik, že jsme se ji odvážili
 • 00:14:24 do repertoáru nasadit.
 • 00:14:30 Chceme s tebou lovit.
 • 00:14:42 Kampak se ryby poděly?
 • 00:14:44 Přes celou noc pracujeme,
  a žádné ryby nemáme.
 • 00:14:47 -Jestli jste co ulovili?
  -Pane, nic jsme nechytili.
 • 00:14:51 A přes celou noc pracujeme.
 • 00:14:53 Níž spusťte síť k pravé straně
  a naleznete ryb dosti.
 • 00:14:57 Stane se to k tvé libosti.
 • 00:15:03 Byla v tom určitá lstivost
  ze strany dramaturgie.
 • 00:15:07 Nasazení těchto her do repertoáru
  bylo zdůvodňováno tím,
 • 00:15:11 že jde o přepracování jakéhosi
  legendárního klasického námětu,
 • 00:15:17 na kterém tisíce let rostla
  evropská vzdělanost a kultura.
 • 00:15:23 A to v prostředí lidovém.
 • 00:15:35 My jsme neustále poukazovali na to,
  že k oslavě lidu českého baroka
 • 00:15:40 se vzpíral svým pánům
  i prostřednictvím
 • 00:15:44 právě třeba náboženských témat.
  Proto tuto hru uvedeme.
 • 00:15:52 Ale ve skutečnosti nám šlo
  v rámci toho programového nasazení
 • 00:15:57 o vytvoření aktuálního divadla,
  které by hovořilo hlasem
 • 00:16:02 spíš těch potlačených a bezmocných.
 • 00:16:06 Tedy o divadlo svého druhu
  politického typu.
 • 00:16:11 Chtěli jsme naprosto cíleně vracet
  ten velký evangelijní námět
 • 00:16:17 zpět do veřejnosti.
 • 00:16:22 Neplačte nade mnou.
 • 00:16:25 Ale plačte nad sebou samými,
  také nad všemi svými syny.
 • 00:16:30 Neb na vás přijde soužení,
  o jakémž nebylo dosud zdání.
 • 00:16:43 Po premiéře hra byla okamžitě
  zakázána.
 • 00:16:47 4. repríza už byla stažena,
  politické kruhy byly
 • 00:16:52 maximálně pobouřeny.
 • 00:16:58 Bylo to označeno za pokus
  téměř kontrarevoluční.
 • 00:17:06 Okamžitě se proti tomu sešikovala
  celá fronta politiků,
 • 00:17:13 která se pokoušela inscenaci
  zahladit a viníky potrestat.
 • 00:17:26 Stalo se však něco neobyčejného.
 • 00:17:29 Na stranu nás tvůrců se postavila
  značná část brněnské spisovatelské
 • 00:17:35 obce, ale vůbec tedy umělecké obce.
 • 00:17:41 Poprvé snad po osmačtyřicátém roce
  se sešli spisovatelé, básníci,
 • 00:17:49 hudebníci a jiní tvůrci
  a v otevřené diskusi se postavili
 • 00:17:55 proti těm politickým tlakům
  za tuto inscenaci.
 • 00:18:04 To byla taková síla, takový
  protest, že posléze ta politická
 • 00:18:09 místa ustoupila od toho zákazu
  a připustila to na repertoár.
 • 00:18:15 (LAKOMÝ) Nakonec se to prosadilo.
  Udělalo to 155 repríz.
 • 00:18:21 A vlastně se to zakázalo
  až v době normalizace v r. 1970,
 • 00:18:26 až když jsme to hráli 5 sezon.
 • 00:18:29 Lidé na to tenkrát trošku
  chodili jako do kostela.
 • 00:18:42 Kupodivu v těch lidových hrách
  se nezachoval výjev
 • 00:18:45 poslední večeře Páně.
 • 00:18:47 Bez tohoto výjevu pochopitelně
  "Pašije" nebylo možné uvádět,
 • 00:18:53 takže jsme určitými úpravami
  se Sokolovským vytvořili posléze
 • 00:18:58 i ten výjev poslední večeře.
 • 00:19:05 V té inscenaci patřil
  k nejsilnějším pasážím.
 • 00:19:13 Po vše časy dobře čiňte.
 • 00:19:16 To po všem světě vypravujte,
  že předešla tělo mazat,
 • 00:19:21 ku pohřbu mém to má být.
 • 00:19:29 Všude bude kázáno v její paměť.
 • 00:19:35 Již nermuťte její srdce.
 • 00:19:44 Už tehdy jsme si definovali
  poselství této hry v souladu
 • 00:19:48 s Ježíšovým učením.
 • 00:19:54 Vrcholnou scénou této inscenace
  a dodnes nejpůsobivějším okamžikem
 • 00:20:00 bylo kázání Kristovo.
 • 00:20:08 Neskládejte sobě pokladů na Zemi.
 • 00:20:13 V hudebním podání Novákově
  znělo to kázání.
 • 00:20:17 Nádherným způsobem se ho také
  zmocnil Ladislav Lakomý,
 • 00:20:23 sám hluboce věřící člověk, katolík.
 • 00:20:33 Za nás za všecky sděloval divákovi
  zhruba to: Jen ten, kdo tou úzkou
 • 00:20:38 branou trápení svého vejde
  do království nebeského...
 • 00:20:45 Jsou tam vysloveny
  další mravní maximy.
 • 00:20:50 Říká se, že kdo tou širokou bránou
  jde, ten do nebe nevejde.
 • 00:20:56 Široká brána vede k zahynutí,
  kdo po rozkoši tohoto světa dychtí,
 • 00:21:03 ten tou širokou branou jde,
  ta jej do nebe nevede.
 • 00:21:12 To bylo to přímé nejen mravní,
  ale náboženské poselství,
 • 00:21:18 které s velkou silou zaznívalo
  do toho publika.
 • 00:21:23 Já jsem byl přítomen takřka
  na každé repríze a vím,
 • 00:21:27 že to poselství dojímalo
  publikum k slzám.
 • 00:21:34 Dávejte též míru dobrou,
  zas vám bude odměnou.
 • 00:21:39 Všecko, cožkoli jen chcete,
  aby lidé činili vám,
 • 00:21:43 učintež každý sám.
 • 00:21:51 Vcházejte těsnou branou trápení
  svého,
 • 00:21:54 která vede do království nebeského.
 • 00:21:57 Široká cesta vede k zahynutí.
 • 00:22:01 Kdo po rozkoších tohoto světa
  dychtí, ten tou širokou branou jde.
 • 00:22:07 Ta jej do nebe nevede.
 • 00:22:10 - HUDBA -
 • 00:22:31 Pokud jde o Evžena Sokolovského,
  určitým vnitřním motivem může být
 • 00:22:36 to, že rok před uvedením "Pašijí",
  cestou na inscenaci Evžena Oněgina
 • 00:22:43 do jihlavského divadla,
  havarovali v autě.
 • 00:23:00 Tu havárii nezavinil řidič
  toho jejich auta,
 • 00:23:03 nýbrž ten protijedoucí řidič.
 • 00:23:07 Při té nehodě zahynul jeden
  z našich nejlepších kamarádů
 • 00:23:12 a jeden z mých nejlepších dramatiků
  Miloš Rejnoš...
 • 00:23:22 Takto teda člověk pohybující se
  okolo Salesiánů.
 • 00:23:30 A Sokolovský se jako zázrakem
  zachránil, i když mu zprvu,
 • 00:23:35 jak jsem se dozvěděl od lékařů
  v nemocnici, když jsem ho byl
 • 00:23:38 hned po havárii navštívit,
  nedávali vůbec naději, že přežije.
 • 00:23:43 Měl velmi těžce zraněné vnitřnosti,
  slezinu.
 • 00:23:54 Svým způsobem děkoval...
 • 00:23:59 ...té síle, která je nad námi -
  Bohu možná - za to své
 • 00:24:04 zázračné zachránění.
 • 00:24:12 Inscenace Sokolovského z 60. let,
  to byl skutečně zcela mimořádný
 • 00:24:17 společenský i politický
  a náboženský fenomén.
 • 00:24:21 Návštěvníků přijíždělo tolik,
  že jsme je museli usazovat
 • 00:24:26 v orchestru vedle orchestrálních
  hráčů, abychom nikoho neodmítli.
 • 00:24:31 Divadlo bylo nabito až pod střechu.
 • 00:24:35 Byl to velký zápas o to, prosadit
  tu hru do veřejnosti.
 • 00:24:43 Nejen v poměru k politickým
  orgánům, ale i v poměru
 • 00:24:46 k těm prostým lidem, kteří
  nevěděli, co se to tady chce
 • 00:24:51 udělat, co se tu páchá.
 • 00:24:57 Nejprve jsme byli já i můj šéf
  zavaleni výhrůžkami.
 • 00:25:08 Když bylo oznámeno, že budeme hrát
  "komedii o umučení", a bylo tam
 • 00:25:13 to slovo "komedie", tak než lidé
  pochopili, že v tom režimu se taky
 • 00:25:19 najdou lidé, kteří nebudou ten
  mýtus diskreditovat,
 • 00:25:23 kteří se mu nebudou posmívat,
  kteří z něho neudělají nějakou
 • 00:25:26 lacinou protináboženskou satiru,
  tak byli rozhořčeni.
 • 00:25:36 A na stěnách divadla se objevil
  křídou psaný nápis:
 • 00:25:40 "Až jednou půjdem kolem vaší
  Thalie, každý z nás
 • 00:25:44 si na ni s chutí naplije."
 • 00:25:50 Psali nám dopisy, ale nejen
  anonymové, vzdělaní lidé
 • 00:25:54 třeba z řad intelektuálů,
  ověšení tituly, kteří protestovali
 • 00:25:59 proti tomu, že takovou hru
  chceme hrát atd.
 • 00:26:07 Pak po shlédnutí inscenace
  se hluboce omlouvali.
 • 00:26:11 Pak když to navštívili věřící,
  tak se z toho naopak stal fenomén,
 • 00:26:18 jak už jsem řekl přímo poutní.
 • 00:26:23 Přímo v kostelech byli vyzýváni
  lidé, aby na to jezdili.
 • 00:26:29 Jezdily celé zájezdy řeholních
  sester, samozřejmě v hábitech.
 • 00:26:35 Politická místa to neustále
  rozčilovalo,
 • 00:26:38 neustále nám to předhazovali.
 • 00:26:42 Se mnou hned potom bylo zavedeno
  jakési řízení,
 • 00:26:46 kde se mi předhazovalo, že jsem
  způsobil nárůst náboženského
 • 00:26:51 cítění v Jihomoravském kraji.
 • 00:26:57 Byly samozřejmě i takové reakce
  třeba z nejbližších náboženských
 • 00:27:03 míst... Dostalo se nám i odtud
  takovými polotajnými cestami
 • 00:27:10 jakéhosi poděkování.
 • 00:27:16 Sokolovský byl přijat později
  samým papežem.
 • 00:27:22 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:27:23 Ukřižován buď král náš.
 • 00:27:29 Král váš má přijít na dřevo kříže?
 • 00:27:33 (ZPÍVAJÍ) Nemáme krále, než císaře!
  Nemáme!
 • 00:27:40 Poněvadž nevinnou krev nyní žádáte,
  chci býti čist,
 • 00:27:44 ať to všichni znáte.
 • 00:27:53 - HUDBA -
 • 00:28:03 Ne, prvně ty říkáš,
  "proč neodpovídáš?"
 • 00:28:07 "Moje království není z tohoto
  světa" - tam je vždycky hudba.
 • 00:28:12 Někdy je po něm až.
 • 00:28:17 Eva Tálská, jejíž je to titul,
  vlastně celý svůj život rozvíjí
 • 00:28:21 divadlo, které se jednak opírá
  o vrcholnou poezii, což nesporně
 • 00:28:26 ty "Pašije" v sobě taktéž mají,
  vrcholnou poezii...
 • 00:28:35 Ale také má velkou, bohatou
  a v kontextu českého divadla
 • 00:28:38 asi nejprestižnější linii
  lidového divadla.
 • 00:28:42 Nebo divadla, které vychází
  z lidového umění,
 • 00:28:47 z folklórního umění.
 • 00:28:51 Vám tu je na věčné odpovídání
  jak před Bohem, tak před lidmi!
 • 00:28:59 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:29:10 Nechť se tedy naplní vůle vaše.
 • 00:29:13 Propusťte vězněného
  lotra Barandáše!
 • 00:29:18 Ježíš, ten prorok, ať jest
  ukřižován.
 • 00:29:22 Ortel na něho hned bude vydán.
 • 00:29:26 Tak já tedy svou právní hůl
  nad ním lámu.
 • 00:29:40 Ať se vaše vůle vyplní.
 • 00:29:44 Budiž tedy všechněm známo,
  jaké právo jest vydáno
 • 00:29:49 na proroka falešného.
 • 00:29:52 Ježíše Nazaretského.
 • 00:29:55 Od Piláta ortel vydán,
  že má býti ukřižován.
 • 00:29:59 Na kříži třema hřebíky
  on musí býti přibitý.
 • 00:30:04 Mezi dvěma lotry viseť,
  nahý má svůj život skonať.
 • 00:30:09 Pročež všechněm hlásit sluší,
  že ještě dnes umřít musí! Vivat!
 • 00:30:19 Vivat!
 • 00:30:22 Pro mě samotného, jako evangelíka,
  českého Bratra, byť spíše jenom
 • 00:30:28 výchovou a vnitřním přesvědčením,
  ne vnějším osvědčováním mé víry,
 • 00:30:36 a z hlediska mých souvěrců je
  určitý problém v tom,
 • 00:30:40 že vůbec jsem přistoupil na to
  tento příběh zobrazovat.
 • 00:30:49 Ve Starém zákoně, v Mojžíšově
  knize, 2. přikázání v Desateru
 • 00:30:56 nezní tak, jak je běžně
  prezentováno třeba
 • 00:31:01 v katolickém prostředí.
 • 00:31:08 Ale to původní znění,
  které skoro nikdo nezná, zní:
 • 00:31:12 "Neučiníš sobě žádné rytiny.
 • 00:31:15 Ani žádného podobenství těch věcí,
  kteréž jsou na nebi svrchu,
 • 00:31:20 ne zemi dole, ve vodách v podzemí.
 • 00:31:24 Nebudeš se jim klaněti,
  ani jich ctíti, neboť já jsem
 • 00:31:27 Hospodin, Bůh tvůj..." atd.
 • 00:31:30 To pokračuje tím, jaké tresty
  následují za to, když někdo
 • 00:31:34 zpodobí Boha nebo Boží věci.
 • 00:31:39 ...a vymerskať ho od hlavy
  až do pasu!
 • 00:31:44 Dobře ho přivažte,
  aby nám nemoh ucuknout.
 • 00:31:51 Odkudpak budem začínat?
 • 00:31:54 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:32:33 Již místa na něm není,
  aby nebyl zmerskaný,
 • 00:32:37 neb jsem unavený.
 • 00:32:40 Již přestane merskání,
  jsem z toho unavený.
 • 00:32:45 - HUDBA -
 • 00:33:12 Dobrý, ne?
 • 00:33:14 Dane, ještě víc?
 • 00:33:16 Já myslím, že tohle stačí.
 • 00:33:19 Už ho nemrskejte.
 • 00:33:21 Pane profesore!
 • 00:33:24 Dobrý večer.
 • 00:33:37 Sokolovský v r. 1967 z Mahenovy
  činohry odešel.
 • 00:33:41 Odešel také z Janáčkovy akademie.
  Odešel z Brna vůbec.
 • 00:33:51 Bez práce se ocitala Eva Tálská,
  která nenašla po absolutoriu
 • 00:33:57 hned žádné řádné angažmá.
 • 00:34:01 Já jsem se ocitl v dosti zničujícím
  konfliktu s vedením divadla,
 • 00:34:08 zdůrazňuji s ředitelským vedením
  divadla, nikoli s mým
 • 00:34:12 bezprostředním šéfem Hyništem.
  A to kvůli repertoárové politice.
 • 00:34:18 A tak jsem později po Sokolovském
  to divadlo také opustil.
 • 00:34:27 A nyní z pocitu naprosté
  bezprizornosti jsem pro sebe hledal
 • 00:34:31 příležitost pracovat v divadle.
 • 00:34:34 Byl jsem sice zaměstnán v Praze,
  ale ve vědeckém ústavu,
 • 00:34:38 což mě neuspokojovalo.
 • 00:34:41 Já jsem cítil jakousi morální
  odpovědnost za ty dva,
 • 00:34:46 kteří neměli dostatek pracovních
  příležitostí,
 • 00:34:50 tj. Pospíšila a Tálskou.
 • 00:34:53 Ve svém volném čase jsme začali
  dělat divadlo v Domě umění,
 • 00:34:58 které jsme provokativně nazvali
  Mahenovo nedivadlo,
 • 00:35:03 Husa na provázku.
 • 00:35:07 Už máme Josého?
  Moment, stop, stop, stop!
 • 00:35:11 Prosím Káču Mančalovou,
  aby zavolala Josému, kdy přijde,
 • 00:35:14 protože křižování se nedá
  bez něho dělat.
 • 00:35:20 Divadlo Husa na provázku začíná
  svoji tvůrčí aktivitu v r. 1968.
 • 00:35:29 To je v roce, kdy do tehdejšího
  Československa přišla nakrátko
 • 00:35:34 svoboda, a zase rychle zmizela.
 • 00:35:38 To nás samozřejmě předurčilo
  k tomu, abychom vedle jakési
 • 00:35:43 karnevalové komediálnosti,
  vedle hledání divadelních kořenů,
 • 00:35:49 takových projevů, jako je komedie
  de l'arte, také od počátku volili
 • 00:35:54 vážná témata.
 • 00:35:59 Jakýmsi takovým tématickým
  leitmotivem Divadla Husa
 • 00:36:02 na provázku, které bylo opozičním
  divadlem, jedním z předních,
 • 00:36:08 ne-li na čele české divadelní
  opozice, bylo také oživování
 • 00:36:14 těchto duchovních témat.
 • 00:36:17 A v takové sérii, kde právě
  režisérka Eva Tálská dělala
 • 00:36:21 Danteho "Božskou komedii".
 • 00:36:24 Posléze, zcela logicky
  a zákonitě, jsme dospěli
 • 00:36:29 až ke "Komedii o umučení a slavném
  vzkříšení Pána spasitele,
 • 00:36:34 našeho Ježíše Krista".
 • 00:36:36 Čili k těm českým lidovým pašijím.
 • 00:36:43 - UKÁZKA, ZPÍVAJÍ -
 • 00:37:06 Amen, pravím vám nakrátce,
  jeden z vás,
 • 00:37:10 z této mé rady to jest,
  že mě zradí.
 • 00:37:19 Prosím Tě, Pane, pověz mi,
  kdo by tak zle myslel o Tobě,
 • 00:37:23 ani budiž to myšlení.
 • 00:37:24 Dej pozor, dám ti znamení.
 • 00:37:27 Kdo se mnou sahá do mísy,
  na toho již pozor dej si.
 • 00:37:35 Zdaližpak, Mistře, já jsem ten?
 • 00:37:39 Ty mlč, já jsem nepověděl.
 • 00:37:43 Zdaližpak, Pane, já bych to byl,
  kdo by Tebe, Mistra, zradil?
 • 00:37:53 Jidáši, co máš činit, čiň!
 • 00:37:59 Co mám činit?
 • 00:38:01 Já již vím.
 • 00:38:08 Já osobně jsem byl velmi nešťastný,
  že jeden z mých nejlepších přátel
 • 00:38:14 pokusil se nějakým způsobem
  přetrvat i tu dobu normalizace.
 • 00:38:25 Nás všecky ponížil tím,
  že dělal v televizi to, co dělal.
 • 00:38:30 Oni ho měli v hrsti, vydírali ho.
 • 00:38:45 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:39:06 Co Bůh, člověk... kdokolivěk.
 • 00:39:14 Zajímavé je, že režisérka tohoto
  představení, paní Eva Tálská,
 • 00:39:18 v r. 1965 coby žačka režiséra
  Sokolovského dělala asistentku
 • 00:39:25 režie na tom představení.
 • 00:39:28 Čili ona se vlastně k tomu textu
  vrátila po těch 38 letech.
 • 00:39:33 Ale myslím si, že ta hra má svoje
  místo dneska v úzce časově omezeném
 • 00:39:40 prostoru kolem Velikonoc.
  Je to velikonoční příběh.
 • 00:39:44 Ta doba jako by tomu přestala přát.
 • 00:39:50 Nuž, zdvíhejme, ať rovně stojí.
 • 00:39:56 Jak spatří, ať jest vyhotovený!
 • 00:40:00 Ten lidový člověk ho vnímá
  trochu jinak.
 • 00:40:04 On se takříkajíc před tím Bohem
  nestavěl do pozice podřepmo,
 • 00:40:11 poklečmo, poplazmo.
 • 00:40:15 Ale vztahoval se k němu jako
  k svému Otci a zároveň
 • 00:40:20 přes Ježíše se uvědomoval
  ve svém vlastním lidství.
 • 00:40:28 A my jsme se na této myšlence
  ty "Pašije" pokusili vybudovat.
 • 00:40:33 Pokoušíme se ukazovat,
  že člověk je člověk a stojí
 • 00:40:38 proti tomu Bohu sice v pokoře,
  nicméně s vědomím své vlastní
 • 00:40:45 důstojnosti, své vlastní
  odpovědnosti za své skutky.
 • 00:40:54 Se svým vlastním hledáním mravní
  rovnováhy v každodenním zápase
 • 00:40:58 o mravnost.
 • 00:41:04 A tento existenciální moment
  podle mého soudu Tálská znamenitě
 • 00:41:10 vyjádřila, když na postavě Ježíše
  ukázala ty lidské momenty,
 • 00:41:20 které ho prezentují v tom poměru
  Bůh - člověk.
 • 00:41:32 Chachacha!
 • 00:41:34 Jaký trest dostat má?
  Co ty s ní činit nařídíš?
 • 00:41:39 Kterak ji rozsoudit,
  ať jsme nad tím spokojeni?
 • 00:42:02 Kdo z vás bez hříchů jest,
  verhni po ní kámen!
 • 00:42:10 Zajisté.
 • 00:42:17 Jdi v pokoji a nehřeš více.
 • 00:42:20 Děkuji, Pane, velice.
  Česť a chválu tobě vzdávať.
 • 00:42:26 Do mé smerti též děkovat nepřestanu
  Tobě, Pane, žes od smerti
 • 00:42:31 teď zprostil mne.
 • 00:42:34 - HUDBA -
 • 00:42:44 Pro mě, jako člověka nevychovaného
  v křesťanském duchu, celá inscenace
 • 00:42:50 byla spíš divadelním řemeslem,
  které mě uchvátilo svou náročností.
 • 00:42:55 Když jsem třeba Miloše Štědroně
  viděl psát muziku na scéně,
 • 00:42:58 v tu chvíli, kdy se zdálo,
  že tam něco chybí.
 • 00:43:02 Když jsem viděl, jak Honza
  korepetituje, když jsem viděl,
 • 00:43:06 jak se rodí postava Ježíše.
 • 00:43:12 To jsou moje divadelní zážitky
  spojené s touto inscenací.
 • 00:43:19 Jsi-li Kristus, pomoz sobě
  i nám oboum v této době!
 • 00:43:26 Že se Boha nebojíš nyní,
  že ty mluvíš slova rouhavý
 • 00:43:29 proti nevinnýmu člověku
  uprostřed nás visícímu.
 • 00:43:33 My spravedlivě trpíme, vhodné věcí
  za své skutky bereme,
 • 00:43:38 ale tento nic zlého neučinil.
 • 00:43:42 On neprávem odsouzen byl
  k smerti křížem tak ohavně.
 • 00:43:47 Pane, amen pravím Tobě.
  Dnes budeš se mnou v ráji.
 • 00:43:54 Ta křesťanská myšlenka,
  to evangelijní téma, ty duchovní,
 • 00:44:00 ale zejména ty etické postoje,
  které v něm jsou obsaženy,
 • 00:44:06 jsou pro společnost, i když se
  snaží být sebevíce sekularizovaná,
 • 00:44:14 neustále platné.
 • 00:44:16 A když se k nim zpětně nevrací
  a nevztahuje,
 • 00:44:20 tak jakoby se vyprazdňuje,
  ztrácí ten duchovní náboj.
 • 00:44:23 Právě proto musí česká společnost
  možná vždycky znovu,
 • 00:44:27 i z toho jeviště, i ze strany
  divadelníků a umělců, svést znovu
 • 00:44:32 svůj vlastní boj o to téma.
  Každá generace ho znovu svádí.
 • 00:44:41 Hle, ženo, syn tvůj, Jan,
  hej, matka tvá je.
 • 00:44:49 Bože můj, Otče můj, proč jsi mě
  opustil?! Hej! Hej!
 • 00:45:01 Žízním! Ach, žízním!
 • 00:45:05 Počkej, já tě napojím.
 • 00:45:16 Již je všechno dokonáno.
 • 00:45:23 Otče, poroučím v tvé ruce
  ducha mého.
 • 00:45:29 - HŘMÍ -
 • 00:45:37 Má cesta k "provázku" byla logickým
  vyústěním mého studia u prof. Srby.
 • 00:45:43 Takže za vším je on,
  za "provázkem", i za tím,
 • 00:45:46 že jsem se ocitl tady,
  když jsem tu v r. 1995 nastoupil
 • 00:45:51 jako asistent dramaturgie.
 • 00:45:53 Od té chvíle jsem spolupracoval
  na drtivé většině inscenací,
 • 00:45:58 které se tady dělaly.
 • 00:46:01 Takže logickým vyústěním byla
  moje spolupráce na "Pašijích".
 • 00:46:08 Já na to vzpomínám sladkokysele.
 • 00:46:11 Ke každému představení patřila
  obrovská obava, aby se kříž
 • 00:46:14 nezbortil v té chvíli,
  kdy z něj sundáváme Ježíše.
 • 00:46:44 - HUDBA, ZPÍVÁ -
 • 00:47:19 Ó nejsvětější ramena,
  jak jste převelmi zraněna,
 • 00:47:27 persa a bok a všecko tělo,
  kam si svou krásu podělo?
 • 00:47:43 Ó můj serdečně synu milý,
  jak jsem tebe kojila persy svými,
 • 00:47:49 jak mohu bez tebe živa býti?
 • 00:47:54 Ráda bych s tebou umříti chtěla,
  abych s tebou v jednom hrobě
 • 00:48:00 pohřbena byla.
 • 00:48:11 Je důležité připomenout,
  že v dějinách "Provázku"
 • 00:48:15 to byla inscenace s největším
  počtem herců.
 • 00:48:18 Příprava byla o to složitější.
 • 00:48:21 Dát dohromady všechny externisty,
  korepetice a všechno,
 • 00:48:25 co k tomu náleží.
 • 00:48:28 - ZVONÍ ZVONY -
 • 00:48:36 Tálské se podařilo vytvořit tam
  některé překrásné scény.
 • 00:48:41 Třeba tu závěrečnou sekvenci,
  kdy po vytažení kříže,
 • 00:48:45 na němž byl Kristus ukřižován,
  je exponován
 • 00:48:50 ve významovém určení stěžně.
 • 00:48:54 V té chvíli celé teatrum se mění
  v loď.
 • 00:48:59 V jakousi loď víry, kterou všichni
  přítomní, nejen kolektiv,
 • 00:49:07 který "Pašije" předváděl, i diváci
  jsou unášeni někam do nekonečna.
 • 00:49:19 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:49:33 Ach Bože, z trůnu velebnosti Tvé,
  vyslyš stvoření své.
 • 00:49:39 Sešli nám vykupitele a Pána našeho,
  rozpomeň se na své sliby věrné!
 • 00:49:45 Tebe dychtíme v Tvé slávě spatřiti,
  jenž se ráčil zavázati,
 • 00:49:51 že nám pošleš z trůnu Tvého,
  který nás vyvede
 • 00:49:55 z vězení ďábelského.
 • 00:49:58 Ó, Hospodine žádoucí,
  prolom nebesa a uslyš naše hlasy!
 • 00:50:06 Já legát s nebe poslaný sem k vám,
  jistě k potěšení.
 • 00:50:10 Vaše prosba jest vyslyšena
  od věčného Hospodina.
 • 00:50:13 Dříve beránek tichý,
  který snímá světa hříchy.
 • 00:50:30 Změnou té situace u nás došlo
  k takovému paradoxu.
 • 00:50:33 V okamžiku, kdy nemuseli rodiče
  tajit, že poslali děti
 • 00:50:36 na náboženství, že chodí
  do kostela a tak, najednou
 • 00:50:38 jakoby to představení ztratilo to,
  co mělo v roce 1965, bohužel.
 • 00:50:43 Nevím, kolik to mělo "na Provázku"
  repríz, ale tak maximálně dvacet.
 • 00:50:49 A je derniéra.
 • 00:50:53 Proč byl takový zájem?
 • 00:50:57 Já si myslím, že dostatečný,
  mě překvapil pozitivně.
 • 00:51:00 Hovoří o připravenosti publika.
 • 00:51:04 Je přirozenější, že ti lidé,
  kterým to něco říká, si snadněji
 • 00:51:08 vytvoří časový prostor
  a připraví se na to před Vánocemi.
 • 00:51:14 A samozřejmě na ten pašijový příběh
  zase před Velikonocemi.
 • 00:51:20 Otevřte se, brány vězení temného!
 • 00:51:27 Á, toť jest velmi silného hlas,
  tovaryši moji, není to žáden špás!
 • 00:51:42 Satane, budeš svázaný,
  neb jsi mnoho zlého činil,
 • 00:51:46 lidi z dobré cesty svodil.
 • 00:51:48 -Já ne.
  - SMÍCH PUBLIKA -
 • 00:51:51 Dnes tě k věčnému trápení
  odevzdávám a vrahové pekelní,
 • 00:51:55 přikazuji vám, abyste jej měli
  strážit,
 • 00:51:58 dokud vám jej propustiť nerozkáži.
 • 00:52:05 Hraní divadla, zjevování evangelií,
  těch událostí, není tak typické.
 • 00:52:09 Ale zrovna v poslední době,
  v posledním desetiletí
 • 00:52:14 v české evangelické církvi
  sílí takové tendence.
 • 00:52:18 Myslím si, že částečně k tomu
  přispívá i Divadlo Husa
 • 00:52:21 na provázku, neboť jsme někteří
  angažováni v tomto hnutí,
 • 00:52:26 tendence, aby se i do života
  Českobratrské církve evangelické
 • 00:52:31 vnášelo divadlo.
 • 00:52:33 Takže v tom se tyto církve
  setkávají.
 • 00:52:37 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:52:46 Již mne, smrt, smrtí přemohl,
  ten Kristus nade mnou se zmohl!
 • 00:52:58 Prv já vždycky vítězila!
  Silné, mocné, krásné bila!
 • 00:53:09 Až nyní jsem uvedena v hanbu.
 • 00:53:16 V lehkosť přivedena.
 • 00:53:26 - ZPÍVAJÍ LATINSKY -
 • 00:53:45 Já jsem se dostal do určitých
  diskusí s lidmi stejného
 • 00:53:49 náboženského původu,
  abych tak řekl.
 • 00:54:00 Proto nemají evangelíci ve svých
  kostelech, třeba u nás, žádné
 • 00:54:04 zpodobení Boha, ani těch věcí,
  které jsou na nebi svrchu.
 • 00:54:09 To je těžký hřích.
  To je těžký prohřešek.
 • 00:54:13 Ale pro mě, jako člověka kulturní
  tvorby, umělecké tvorby a divadla,
 • 00:54:21 je v tom problém.
 • 00:54:26 Já bych se musel vzdát potěšení
  z celého velkého kulturního
 • 00:54:32 dědictví lidstva, které je neseno
  náboženskými tématy.
 • 00:54:38 A to teda se vzdát nehodlám.
 • 00:54:42 To se radši vzdávám své víry
  ve správnost tohoto 2. přikázání.
 • 00:55:02 Ty nejsi Mistr, nevěřím tomu.
 • 00:55:05 Ukaž mi rány, které měl na sobě.
 • 00:55:09 Pokoj vám, moji milí.
 • 00:55:13 Tomáši, vidíš ruce i nohy mé,
  jež hřeby probodnuty byly.
 • 00:55:20 Pusť do nich prst v tuto chvíli
  a nebudeš nevěřící.
 • 00:55:34 Zajisté jsi všemohoucí Pán můj,
  Bůh můj. Ach, odpusť nevěru.
 • 00:55:44 Šimone, miluješ-li mne
  více než tito?
 • 00:55:51 Ovšem, Pane.
 • 00:55:53 Pasiš beránky mé, pasiš ovce mé,
  a proto jděte, všecky národy
 • 00:56:01 po světě vyučte, všecky národy
  po světě ctíce ve jménu
 • 00:56:07 Svaté trojice.
 • 00:56:16 - ZPÍVAJÍ -
 • 00:56:49 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006

Související