iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2008
15:40 na ČT2

1 2 3 4 5

57 hlasů
5673
zhlédnutí

Domácí lékař aneb nic není jen tak...

Nádor tlustého střeva a konečníku

7 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domácí lékař aneb Nic není jen tak - Nádor tlustého střeva a kon

 • 00:00:19 Ahoj, Marie!
 • 00:00:21 Kolorektální karcinom je
  nejčastěji se vyskytujícím
 • 00:00:24 zhoubným nádorem trávicího
  ústrojí, který může propuknout
 • 00:00:27 v kterékoli části tlustého střeva
  a konečníku.
 • 00:00:30 Česká republika patří mezi státy
 • 00:00:33 s vysokým výskytem
  tohoto onemocnění.
 • 00:00:42 Tlusté střevo je součástí
  trávicího systému.
 • 00:00:46 Po polknutí se strava dostává
  jícnem do žaludku,
 • 00:00:50 kde je natrávena
  žaludečními šťávami.
 • 00:00:53 Ze žaludku se pak dostává
  do tenkého střeva,
 • 00:00:57 kde trávicí proces pokračuje
 • 00:00:59 a z potravy se vstřebává většina
  látek potřebných pro tělo.
 • 00:01:03 Tenké střevo ústí
  do střeva tlustého.
 • 00:01:06 Zde se střevní obsah zahušťuje
  vstřebáváním vody
 • 00:01:10 a postupně se mění ve stolici,
 • 00:01:12 která odchází konečníkem
  z těla ven.
 • 00:01:16 První částí tlustého střeva
 • 00:01:18 je slepé střevo
  s červovitým přívěskem.
 • 00:01:21 Pokračuje pak tračníkem
  vzestupným, příčným a sestupným.
 • 00:01:25 Konečnou část tlustého střeva
  tvoří esovitá klička a konečník,
 • 00:01:29 který ústí navenek řitním otvorem.
 • 00:01:33 Celé střevo je zevnitř
  vystláno sliznicí.
 • 00:01:36 Většinu nádorů tlustého střeva
  tvoří adenokarcinomy,
 • 00:01:40 a těm se budeme věnovat.
  Jsou to nádory, které vznikají
 • 00:01:44 ze žláznatých buněk
  střevní sliznice.
 • 00:01:47 Rakovina tlustého střeva
  a konečníku má mnoho společného.
 • 00:01:51 To vystihuje společný název:
  kolorektální karcinom.
 • 00:01:55 Jsou mezi nimi ale určité rozdíly,
  především v léčbě.
 • 00:02:04 U většiny nemocných není známa
 • 00:02:07 přesná příčina vzniku
  kolorektálního karcinomu.
 • 00:02:10 Existují ale rizikové faktory,
 • 00:02:12 které možnost vzniku onemocnění
  zvyšují.
 • 00:02:15 Rakovina tlustého střeva
  a konečníku
 • 00:02:18 většinou vzniká u lidí
  starších 50 let.
 • 00:02:21 Výjimkou nejsou pacienti mladší.
 • 00:02:24 Dalším rizikovým faktorem
  je výskyt polypů,
 • 00:02:27 což jsou výrůstky
  ze stěny střeva.
 • 00:02:30 Z některých polypů může během
  dlouhé doby vzniknout karcinom.
 • 00:02:34 Z tohoto důvodu je nutné
  všechny polypy odstranit
 • 00:02:37 a vyšetřit, zda se nejedná
  o počínající zhoubný nádor.
 • 00:02:41 Na vzniku kolorektálního
  karcinomu
 • 00:02:44 se významně podílejí
  dědičné vlivy.
 • 00:02:47 Vyšší riziko je v případě
  výskytu nádoru
 • 00:02:50 v pokrevním příbuzenstvu
  prvního stupně,
 • 00:02:53 tedy u rodičů, sourozenců
  nebo dětí.
 • 00:02:56 V některých případech
  je genetická zátěž tak silná,
 • 00:02:59 že výskyt rakoviny tlustého střeva
  je téměř jistý.
 • 00:03:02 Některé typy dědičných
  genetických poruch
 • 00:03:05 jsou kromě rizika
  kolorektálního karcinomu
 • 00:03:08 spojeny i s větším nebezpečím
  vzniku zhoubného nádoru
 • 00:03:11 vaječníků, dělohy nebo prsu.
 • 00:03:14 Rodinní příslušníci
  těchto nemocných
 • 00:03:18 mají možnost
  být geneticky vyšetřeni.
 • 00:03:21 Velmi důležitým
  rizikovým faktorem,
 • 00:03:24 který může každý ovlivnit,
  je složení potravy.
 • 00:03:27 Jednoznačně negativní vliv
  má nadměrný příjem
 • 00:03:30 živočišných tuků,
  červeného masa a uzenin.
 • 00:03:33 Riziko zvyšuje častá úprava masa
  pečením a smažením.
 • 00:03:36 Dalším rizikovým faktorem
  je nedostatek pohybu.
 • 00:03:39 Naopak pozitivní vliv má příjem
  vlákniny v ovoci a zelenině,
 • 00:03:42 v celozrnném pečivu
  a v luštěninách.
 • 00:03:45 Podle některých výzkumů
  se rakovina konečníku
 • 00:03:48 častěji vyskytuje u lidí,
  kteří pijí hodně piva.
 • 00:03:58 V časných stadiích onemocnění
  mohou být potíže nevýrazné.
 • 00:04:02 Pozornost je třeba věnovat
 • 00:04:05 každé dlouhodobější změně
  střevní činnosti,
 • 00:04:08 která se projevuje průjmem,
  zácpou, obtížným vyprazdňováním
 • 00:04:12 nebo nedokonalým vyprázdněním.
 • 00:04:15 Nádor konečníku může způsobovat
  stužkovité zúžení stolice.
 • 00:04:20 Varovným znamením
  je krvácení z konečníku
 • 00:04:23 nebo příměs krve ve stolici,
 • 00:04:26 která může být jasně červená
  nebo dehtovitě tmavá.
 • 00:04:29 Dlouhodobé ztráty krve
  vedou k chudokrevnosti,
 • 00:04:33 která se projevuje únavou
  a slabostí.
 • 00:04:36 Nádor střeva nebo konečníku
 • 00:04:39 se může projevovat i pocitem
  plnosti, bolestmi břicha,
 • 00:04:42 větší plynatostí
  a horším odchodem plynů.
 • 00:04:45 Hubnutí pacienta je známkou
  pokročilejšího onemocnění.
 • 00:04:50 Všechny uvedené příznaky mohou
  být způsobeny i mnoha jinými,
 • 00:04:54 nenádorovými a mnohem méně
  závažnými onemocněními.
 • 00:04:58 V případě
  jakýchkoli pochybností
 • 00:05:01 je nutné nechat si udělat
  vyšetření u lékaře.
 • 00:05:08 Největší šance na úplné uzdravení
  je v případě,
 • 00:05:13 že se karcinomu zachytí
  ve velmi časném stadiu,
 • 00:05:16 kdy člověk většinou ještě nemá
  žádné potíže.
 • 00:05:20 Prvním vyšetřením
  na kolorektální karcinom
 • 00:05:23 je vyšetření konečníku prstem.
 • 00:05:26 Tak se dá odhalit nádor konečníku,
  který je v dosahu lékařova prstu.
 • 00:05:31 Metoda, která spolehlivě odhalí
  nádor v tlustém střevě,
 • 00:05:35 se nazývá kolonoskopie.
 • 00:05:37 Při tomto vyšetření je tenkým
  ohebným přístrojem s optikou
 • 00:05:42 prohlédnuto celé tlusté střevo.
 • 00:05:45 Při kolonoskopii
  lze odstranit polypy
 • 00:05:48 a odebrat vzorek z podezřelého
  útvaru na další vyšetření.
 • 00:05:57 Jestliže je karcinom ve střevě
  nebo v konečníku prokázán,
 • 00:06:01 je třeba zjistit rozsah
  onemocnění, tedy jeho stadium.
 • 00:06:05 Ve velmi časném stadiu je nádor
  omezen jen na sliznici střeva.
 • 00:06:10 Postupně může pronikat
  celou střevní stěnou.
 • 00:06:13 V dalším stadiu se nádorové buňky
  mohou dostat
 • 00:06:17 do okolních lymfatických uzlin.
 • 00:06:20 V nejvyšším stadiu onemocnění
  nádor zakládá vzdálené metastázy.
 • 00:06:25 Ty se objevují nejčastěji
  v játrech a v plicích.
 • 00:06:34 V léčbě kolorektálního karcinomu
  se uplatňuje léčba chirurgická,
 • 00:06:38 protinádorová chemoterapie,
  léčba ozařováním
 • 00:06:42 a novinkou posledních let
  je cílená biologická léčba.
 • 00:06:46 Ta se podává v kombinaci
  s chemoterapií
 • 00:06:49 a je dostupná pacientům
 • 00:06:52 s metastazujícím kolorektálním
  karcinomem.
 • 00:06:55 Za posledních 30 let
  se v České republice
 • 00:06:58 výskyt rakoviny tlustého střeva
  a konečníku ztrojnásobil.
 • 00:07:02 Každý rok je diagnostikováno
  7 800 nových případů této nemoci.
 • 00:07:08 O závažnosti onemocnění
  svědčí i fakt,
 • 00:07:12 že každoročně na tuto diagnózu
  zemře 4 000 našich spoluobčanů.
 • 00:07:16 Pamatujte na to,
  že kolorektální karcinom
 • 00:07:19 může dlouho probíhat
  bez jakýchkoli příznaků
 • 00:07:23 a projevit se může
  až v pokročilých stadiích nemoci.
 • 00:07:26 Každý z nás zná nejlépe své tělo
  a při jakémkoli podezření
 • 00:07:30 či častém výskytu rakoviny tlustého
  střeva a konečníku v rodině
 • 00:07:34 se určitě poraďte s lékařem.
  Ahoj, Marie!
 • 00:07:46 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související