iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 9. 2008
16:40 na ČT2

1 2 3 4 5

51 hlasů
18842
zhlédnutí

Domácí lékař aneb nic není jen tak...

Otřes mozku

7 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domácí lékař aneb Nic není jen tak - Otřes mozku

 • 00:00:19 Ahoj, Marie!
 • 00:00:21 Otřes mozku neboli komoce
  je náhlá porucha mozkových funkcí
 • 00:00:25 vyvolaná úrazem a provázená
  různě dlouhým bezvědomím.
 • 00:00:29 často i bolestí hlavy, nevolností,
  zvracením a zmateností.
 • 00:00:41 Mozek je součástí
  centrálního nervového systému
 • 00:00:44 a je uložen v lebeční dutině,
  která ho chrání před zraněním.
 • 00:00:48 Tvoří ho měkká šedavá hmota,
 • 00:00:51 složená převážně z vody,
  tuku a bílkovin.
 • 00:00:55 Obsahuje desítky miliard
  nervových buněk, neuronů,
 • 00:00:59 které jsou propojeny
  složitou sítí nervových drah.
 • 00:01:09 Anatomicky je mozek složen
  z několika částí.
 • 00:01:12 Největší z nich je velký mozek,
 • 00:01:15 který je rozdělen na dvě polokoule
  zvané hemisféry,
 • 00:01:19 na kterých lze rozlišit
  několik mozkových laloků,
 • 00:01:22 čelní, spánkový, týlní, temenní.
 • 00:01:26 Na jeho povrchu v mozkové kůře
  jsou patrné rýhy a závity.
 • 00:01:32 V mozku se rozlišuje
  šedá a bílá hmota mozková.
 • 00:01:36 Šedá hmota, kterou tvoří převážně
  těla nervových buněk,
 • 00:01:40 pokrývá jako mozková kůra
  povrch velkého mozku
 • 00:01:44 a vytváří jádra, uložená
  uvnitř dalších oddílů mozku.
 • 00:01:48 Bílou hmotu tvoří axony,
  výběžky nervových buněk.
 • 00:01:53 Uvnitř mozku existují
  čtyři mozkové komory.
 • 00:01:57 Mezi nimi a prostorem kolem mozku
  a míchy koluje mozkomíšní mok.
 • 00:02:01 Mozek je před otřesy chráněn
  systémy obalů a mozkomíšním mokem.
 • 00:02:06 Obklopují ho tři obaly,
  mozkové pleny. Říká se jim blány.
 • 00:02:11 Přímo na mozek
  naléhá měkká plena,
 • 00:02:14 která obsahuje
  množství krevních cév.
 • 00:02:18 Nad měkkou plenou se nachází
  jemná pavoučnice.
 • 00:02:21 Prostor mezi oběma obaly
  je vyplněn mozkomíšním mokem.
 • 00:02:24 Zevně od pavoučnice
  obaluje mozek ještě tvrdá plena.
 • 00:02:34 Funkce mozku jsou velmi složité
  a ještě zdaleka neprobádané.
 • 00:02:39 Zjednodušeně lze říci,
 • 00:02:41 že mozková kůra je
  spoluodpovědná za vědomí,
 • 00:02:44 hraje podstatnou úlohu
  ve vnímání, myšlení, paměti,
 • 00:02:48 v duševních schopnostech
  a zahájení volních pohybů.
 • 00:02:52 Podkorová centra mozku
  řídí vegetativní funkce,
 • 00:02:56 jako je dýchání, krevní oběh,
  příjem potravy,
 • 00:02:59 tělesnou teplotu
  nebo hormonální aktivity.
 • 00:03:02 Podílejí se i na řízení hybnosti
  a doplňují činnost mozkové kůry.
 • 00:03:12 Příčinou otřesu mozku
  je působení síly na hlavu.
 • 00:03:17 Ta může být způsobena buď nárazem
  hlavy, nebo úderem do hlavy.
 • 00:03:21 K těmto situacím nejčastěji
  dochází při sportu,
 • 00:03:24 následkem autonehod
  nebo po pádu z výšky.
 • 00:03:28 K otřesu mozku může dojít
  i při prudkém dosednutí na hýždě.
 • 00:03:31 Otřes mozku se týká
  samotného mozku
 • 00:03:34 a nemusí se při něm vůbec poranit
  kosti lebky, dokonce ani kůže.
 • 00:03:38 Komoce je pouze lehké zranění,
  které v naprosté většině případů
 • 00:03:42 odezní bez následků nebo
  dlouhodobého postižení mozku.
 • 00:03:46 Každý úraz hlavy
  je však spojen
 • 00:03:49 s rizikem
  nitrolebečního krvácení,
 • 00:03:52 které může přímo ohrozit
  život nemocného.
 • 00:03:55 Komoci proto nelze
  v žádném případě podceňovat.
 • 00:04:05 Typické je, že se postižený
  probere do situace,
 • 00:04:08 kterou si neumí vysvětlit.
  Nepamatuje se na to, co se stalo.
 • 00:04:12 Leží nebo sedí, bolí ho hlava
  a marně se snaží vzpomenout
 • 00:04:15 na bolestivý úder
  a na to, co mu předcházelo.
 • 00:04:19 Tento stav se odborně nazývá
  retrográdní amnézie
 • 00:04:23 a označuje výpadek paměti
 • 00:04:26 na krátké období
  těsně před úrazem.
 • 00:04:28 S odstupem několika minut může
  nastat zvracení nebo jen nevolnost.
 • 00:04:32 Ztráta vědomí po úrazu hlavy
  s otřesem mozku
 • 00:04:36 obvykle netrvá déle než 10 minut.
 • 00:04:39 Delší bezvědomí nebo jeho
  opakování po krátkém probrání
 • 00:04:42 může být známkou
  vážnějšího postižení mozku.
 • 00:04:52 Zraněného s podezřením
  na otřes mozku,
 • 00:04:55 tedy takového, který po úrazu
  hlavy upadl do krátkého bezvědomí,
 • 00:04:59 uložte do klidové polohy na zádech
  nebo do stabilizované polohy
 • 00:05:03 s ohledem na další
  případná zranění.
 • 00:05:07 Zkontrolujte jeho základní životní
  funkce, dýchání a srdeční tep,
 • 00:05:10 a co nejdříve zajistěte převoz
  do nemocnice.
 • 00:05:14 Po celou dobu
  zůstávejte s nemocným.
 • 00:05:24 Cílem vyšetření
  při podezření na komoci
 • 00:05:27 je vyloučení
  vážnějšího poškození mozku.
 • 00:05:30 Lékař se bude vyptávat na to,
  jak k úrazu došlo,
 • 00:05:33 jaký byl jeho průběh
  a co bezprostředně následovalo.
 • 00:05:36 Nemocný si obvykle
  na okolnosti úrazu
 • 00:05:39 nedokáže vzpomenout
  a je zmatený.
 • 00:05:42 Proto je výhodou, když s ním jedou
  do nemocnice i svědkové úrazu.
 • 00:05:45 Nezbytně nutné
  je neurologické vyšetření.
 • 00:05:48 Lékař si při něm
  mimo jiné všímá svalové síly,
 • 00:05:51 schopnosti udržet rovnováhu,
  citlivosti nervů,
 • 00:05:54 šlachových reflexů
  a orientačně i paměti.
 • 00:06:04 Po stanovení diagnózy komoce
 • 00:06:07 následuje několikadenní pobyt
  v nemocnici.
 • 00:06:10 Základem léčby
  i prevence vážnějších komplikací
 • 00:06:13 je klid na lůžku.
 • 00:06:16 Bolest hlavy a nevolnost
  je možné tlumit
 • 00:06:19 podáním analgetik
  a léků proti zvracení.
 • 00:06:22 Bolesti hlavy nebo závratě mohou
  přetrvávat několik dnů po úrazu.
 • 00:06:25 Už jsme o tom jednou hovořili.
  Otřes mozku je jen lehké zranění,
 • 00:06:29 které v naprosté většině případů
  odezní bez následků.
 • 00:06:32 Je však důležité
  nepodceňovat situaci
 • 00:06:36 a včas rozpoznat případné
  zhoršení stavu nemocného.
 • 00:06:39 K hlavním varovným příznakům
  nitrolebečního krvácení
 • 00:06:42 nebo vážnějšího poškození mozku
  patří změna tvaru očních zornic,
 • 00:06:47 zhoršování bolesti hlavy,
  necitlivost končetin,
 • 00:06:50 narůstající zmatenost nebo
  opakované upadání do bezvědomí.
 • 00:06:55 Riziku pádu a úrazu hlavy se každý
  z nás vystavuje prakticky denně.
 • 00:06:59 Stačí chůze po kluzké podlaze,
  náledí na chodníku
 • 00:07:02 nebo třeba jen
  chvilková nepozornost.
 • 00:07:05 Prevence při takových situacích
  je velmi obtížná.
 • 00:07:09 Pokud naopak vykonáváme činnosti,
  u kterých předem víme
 • 00:07:12 o hrozícím nebezpečí
  vzniku poranění hlavy,
 • 00:07:15 třeba při jízdě na kole
  nebo na kolečkových bruslích,
 • 00:07:19 nikdy bychom neměli zapomínat
  na používání ochranné přilby.
 • 00:07:22 V autě je samozřejmostí
  používání bezpečnostních pásů.
 • 00:07:26 Ahoj, Marie!
 • 00:07:35 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související