iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 9. 2008
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

68 hlasů
6066
zhlédnutí

Domácí lékař aneb nic není jen tak...

Sexuálně přenosné choroby

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domácí lékař aneb Nic není jen tak - Sexuálně přenosné choroby

 • 00:00:18 Ahoj, Marie!
 • 00:00:21 Sexuálně přenosné choroby
  jsou nemoci vyvolané viry,
 • 00:00:25 bakteriemi, plísněmi,
  prvoky nebo parazity.
 • 00:00:29 Jak název napovídá,
  přenášejí se pohlavním stykem
 • 00:00:32 nebo blízkým
  tělesným kontaktem.
 • 00:00:41 V současné době je známo
  přes 30 nemocí,
 • 00:00:45 které se přenášejí
  pohlavním stykem.
 • 00:00:48 Představíme si je
  ve třech základních skupinách.
 • 00:00:50 Do první skupiny patří
  klasické pohlavní choroby.
 • 00:00:53 Sem patří kapavka, syfilis,
  měkký vřed
 • 00:00:57 a čtvrtá pohlavní nemoc zvaná
  lymfogranuloma venereum.
 • 00:01:01 Další skupinu můžeme označit jako
  další sexuálně přenosné choroby.
 • 00:01:05 Do této skupiny patří
  záněty močové trubice
 • 00:01:09 nezpůsobené původcem kapavky,
 • 00:01:11 chlamydiové infekce,
  kvasinkové záněty,
 • 00:01:15 virová onemocnění způsobená
  například herpetickými viry.
 • 00:01:19 Třetí skupinu tvoří HIV infekce,
 • 00:01:23 způsobující syndrom získané
  imunitní nedostatečnosti, AIDS.
 • 00:01:34 Syfilis, lues, příjice,
 • 00:01:37 tři různé názvy
  pro jedno onemocnění,
 • 00:01:41 které způsobuje bakterie
  Treponema pallidum.
 • 00:01:44 Inkubační doba choroby
  je kolem tří týdnů,
 • 00:01:47 a pokud není včas léčena,
  probíhá v několika fázích.
 • 00:01:50 V místě vstupu infekce, kterým je
  genitál, konečník či dutina ústní,
 • 00:01:55 se po určité době vytvoří tvrdý
  vřed, což je primární infekce.
 • 00:02:00 V odstupu několika týdnů
  se objeví
 • 00:02:03 nebolestivé zduření
  místních uzlin v tříslech.
 • 00:02:07 Asi po deseti týdnech od nákazy
 • 00:02:10 následuje rozsev infekce
  do celého těla,
 • 00:02:14 který je provázen
  celkovými příznaky,
 • 00:02:17 teplotami, postižením kůže
  a sliznic a zvětšenými uzlinami.
 • 00:02:20 Toto stadium je vystřídáno
  několikaletým obdobím bez příznaků.
 • 00:02:24 V posledním stadiu onemocnění
  dochází k postižení kůže, srdce,
 • 00:02:29 velkých cév, očí, centrálního
  nervového systému a míchy.
 • 00:02:40 Kapavka je pohlavní choroba
  vyvolaná bakteriemi,
 • 00:02:44 které způsobují hnisavý zánět
 • 00:02:47 sliznice močové trubice
  a pohlavního ústrojí.
 • 00:02:51 Původcem nemoci je bakterie
  Neisseria gonorrhoea.
 • 00:02:55 Prvním příznakem u mužů bývá
  za 3 až 5 dnů po pohlavním styku
 • 00:02:59 pálení, řezání nebo svědění
  v močové trubici při močení.
 • 00:03:04 Následně se během
  několika hodin objevuje
 • 00:03:07 hlenovitý výtok
  z močové trubice,
 • 00:03:10 zakrátko vystřídaný
  žlutozeleným hnisavým výtokem.
 • 00:03:14 Zevní ústí močové trubice
  bývá zarudlé.
 • 00:03:18 Pokud se v této fázi zánět neléčí,
 • 00:03:21 do měsíce výtok postupně ubývá,
  řezání vymizí
 • 00:03:25 a onemocnění přechází
  do chronického stadia.
 • 00:03:29 U ženy obvykle uplyne od nákazy
  do objevení se příznaků delší doba.
 • 00:03:33 Typické příznaky,
  výtok a pálení při močení,
 • 00:03:37 jsou mnohem mírnější než u mužů.
  Někdy mohou úplně chybět.
 • 00:03:41 To je také příčinou toho,
 • 00:03:44 že část nákaz u žen unikne
  pozornosti, což je nebezpečné,
 • 00:03:47 protože neléčená kapavka
  může postihnout i další orgány.
 • 00:03:51 Hrozí zejména záněty dělohy
  a vaječníků,
 • 00:03:54 z čehož může vzniknout trvalé
  poškození vejcovodů a vaječníků
 • 00:03:58 s následnou neplodností.
 • 00:04:06 Zřejmě největší pokrok
  a nejvíce nových objevů
 • 00:04:10 je u chlamydiových nákaz,
  bohužel dnes často rozšířených.
 • 00:04:16 Jejich zákeřnost spočívá v tom,
 • 00:04:19 že tyto mikroorganismy parazitují
  v hostitelských buňkách,
 • 00:04:22 což velice znesnadňuje
  jejich zjištění.
 • 00:04:25 Chlamydiové infekce
  mnohdy doprovázejí kapavku
 • 00:04:29 a u žen způsobují záněty
  vnitřních pohlavních orgánů.
 • 00:04:33 Příznaky infekce
  jsou často nenápadné,
 • 00:04:36 a tak většina případů
  zůstává nepoznána,
 • 00:04:39 což napomáhá
  k dalšímu šíření infekce.
 • 00:04:48 Virus HIV způsobuje nevyléčitelné
  postižení imunitního systému,
 • 00:04:53 nemoc AIDS neboli syndrom
  získané imunitní nedostatečnosti.
 • 00:04:58 Virus HIV patří mezi retroviry.
 • 00:05:01 Má schopnost zabudovat
  svou genetickou informaci
 • 00:05:05 do genomu hostitelské buňky,
 • 00:05:07 a tím způsobit chronickou,
  celoživotně přetrvávající infekci.
 • 00:05:11 V současné době
  není známa možnost,
 • 00:05:14 jak z infikované buňky odstranit
  virový genetický kód.
 • 00:05:18 Od nákazy ke vzniku
  plně rozvinutého onemocnění AIDS
 • 00:05:23 obvykle uplyne několik let,
  průměrně deset.
 • 00:05:26 Ovšem už za 3 až 8 týdnů
  po nákaze
 • 00:05:30 pociťuje asi polovina infikovaných
  osob příznaky akutní HIV infekce.
 • 00:05:35 Tyto příznaky připomínají
  chřipkové onemocnění.
 • 00:05:38 Samy odezní a infikovaný jedinec
  může být dlouhou dobu bez obtíží.
 • 00:05:43 V jeho těle se však už zabudovává
  genetická informace viru
 • 00:05:47 do buněk imunitního systému
  a nastávají závažné změny.
 • 00:05:52 Onemocnění AIDS
  se začne projevovat
 • 00:05:55 opakovanými a na léčbu
  nereagujícími
 • 00:05:58 kvasinkovými záněty sliznic,
  pásovými opary
 • 00:06:01 a dalšími virovými, bakteriálními,
 • 00:06:04 plísňovými a parazitárními
  nákazami.
 • 00:06:07 Nemocný hubne, trpí na teploty
  a průjmy, je unavený.
 • 00:06:10 U rozvinutého onemocnění AIDS je
  vysoké riziko vzniku tuberkulózy
 • 00:06:14 a jiných závažných infekcí.
 • 00:06:17 Mohou se objevit
  nádorové choroby,
 • 00:06:21 na jejichž následky
  nemocní posléze umírají.
 • 00:06:30 Nejspolehlivějším způsobem
  prevence
 • 00:06:32 před šířením sexuálně
  přenosných chorob
 • 00:06:35 je dlouhodobý vztah
  s jedním neinfikovaným partnerem
 • 00:06:38 nebo úplná sexuální abstinence.
 • 00:06:41 To ale pro mnoho lidí
  není ideálním řešením.
 • 00:06:44 V současné době
  se můžete nechat očkovat
 • 00:06:47 proti virům hepatitidy typu B,
  která se přenáší pohlavním stykem.
 • 00:06:50 A nic nezkazíte očkováním
  proti hepatitidě typu A.
 • 00:06:54 Bohužel na hepatitidu typu C
  zatím očkování neexistuje.
 • 00:06:57 K opatřením, která snižují šíření
  sexuálně přenosných chorob,
 • 00:07:01 patří mužské kondomy.
 • 00:07:03 Latexové, polyuretanové
  nebo jiné syntetické kondomy
 • 00:07:06 snižují riziko přenosu
  HIV infekce,
 • 00:07:09 kapavky, syfilis, trichomoniáz
  nebo chlamydiových infekcí.
 • 00:07:13 Vaginální spermicidy
  a diafragmy, pesary,
 • 00:07:16 nejsou dostatečným
  preventivním opatřením.
 • 00:07:19 Navíc použití vaginálních pesarů
  může být spojeno
 • 00:07:22 s vyšším výskytem vaginálních
  mykóz a zánětů močových cest.
 • 00:07:25 Pamatujte na to,
  že hormonální antikoncepce,
 • 00:07:28 nitroděložní tělíska
  nebo chirurgická sterilizace
 • 00:07:32 žádným způsobem neovlivňují
  riziko přenosu pohlavních chorob.
 • 00:07:36 Preventivní opatření
  jsou vždy na prvním místě.
 • 00:07:39 Samozřejmou součástí boje
  proti sexuálně přenosným chorobám
 • 00:07:44 je i pečlivá diagnostika a včasné
  hlášení výskytu těchto nemocí.
 • 00:07:49 Ahoj, Marie!
 • 00:07:58 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2008

Související