iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 12. 2007
16:30 na ČT2

1 2 3 4 5

27 hlasů
13885
zhlédnutí

Domácí lékař aneb nic není jen tak...

Angina pectoris

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Domácí lékař aneb Nic není jen tak - Angina pectoris

 • 00:00:19 Ahoj, Marie!
 • 00:00:21 Angina pectoris
  je bolest na hrudníku,
 • 00:00:24 která vzniká v důsledku dočasné
  nedokrevnosti srdečního svalu.
 • 00:00:28 Objevuje se ve chvíli,
  kdy srdce potřebuje více kyslíku,
 • 00:00:32 než je kapacita systému,
  který jej přivádí.
 • 00:00:41 Stav zhoršeného prokrvení
  srdečního svalu
 • 00:00:43 nazýváme ischemická
  choroba srdeční.
 • 00:00:46 V jejím důsledku umírá
  v naší zemi 50 % lidí.
 • 00:00:57 Nedokrevnost myokardu
  vzniká v důsledku nepoměru
 • 00:01:00 mezi potřebami a skutečnou
  dodávkou kyslíku do srdce.
 • 00:01:04 Příčinou je nejčastěji
  snížení průtoku krve
 • 00:01:08 zúženými věnčitými tepnami.
 • 00:01:10 To jsou ony. Své označení
  získaly podle toho,
 • 00:01:14 že probíhají na povrchu srdce
 • 00:01:17 a obtáčejí ho z obou stran
  jako koruna nebo věnec.
 • 00:01:20 Při neustálém stahování
  a uvolňování srdce
 • 00:01:24 pracují i jeho tepny.
 • 00:01:26 Průtok krve
  se ale od ostatních tepen liší.
 • 00:01:29 Při stažení srdce
  jsou věnčité tepny uzavřené.
 • 00:01:32 Při uvolnění se otevírají
 • 00:01:35 a přivádějí krev
  do srdečního svalu.
 • 00:01:38 Výživa srdce je tak
  do značné míry závislá
 • 00:01:41 na dostatečně dlouhé době
  uvolnění.
 • 00:01:43 Srdce ke své činnosti potřebuje
  i v klidu velké množství živin.
 • 00:01:47 Z krve, která protéká
  věnčitými tepnami,
 • 00:01:50 si odebírá až 80 % kyslíku.
 • 00:01:53 Zatímco u jiných orgánů
 • 00:01:56 obvykle nabídka krve
  vysoce převyšuje poptávku,
 • 00:01:59 srdci kvůli vysokým nárokům
  moc rezerv nezbývá.
 • 00:02:02 Zvýšenou potřebu kyslíku
  může uspokojit pouze
 • 00:02:05 vyšší průtok krve
  věnčitými tepnami.
 • 00:02:08 Angina pectoris
  se nejčastěji projevuje
 • 00:02:12 při námaze nebo rozčilení,
  kdy srdce zrychlí svoji činnost.
 • 00:02:15 K tomu potřebuje
  více kyslíku a živin.
 • 00:02:19 Pokud koronární cévy
 • 00:02:21 nedokáží rychle reagovat
  a zvýšit průtok krve,
 • 00:02:24 projeví se nedokrvení
  srdečního svalu.
 • 00:02:27 Tomu se říká ischemie.
 • 00:02:29 Hlavní příčinou
  snížené schopnosti
 • 00:02:32 reagovat na vyšší
  požadavky srdce,
 • 00:02:34 je postižení koronárních tepen
  aterosklerózou.
 • 00:02:37 Ateroskleróza
  neboli kornatění cév
 • 00:02:40 je degenerativní
  onemocnění tepen.
 • 00:02:43 Zjednodušeně řečeno vzniká
 • 00:02:46 postupným ukládáním tuků
  a dalších látek do cévní stěny.
 • 00:02:50 Tím, jak narůstá objem
  tohoto ložiska,
 • 00:02:53 zužuje se vnitřní průsvit cévy,
 • 00:02:56 poškozuje se
  vnitřní povrchová vrstva
 • 00:02:58 a vytváří se
  aterosklerotický plát.
 • 00:03:01 Méně často se sníží průtok cévou
  po jejím křečovitém stažení.
 • 00:03:05 Může jít i o kombinaci
  aterosklerózy a spasmu.
 • 00:03:08 Při náhlém zvýšení
  spotřeby kyslíku
 • 00:03:10 pak není možné dostatečné
  zvýšení průtoku tepnou
 • 00:03:15 a nepoměr mezi nároky a dodávkou
  kyslíku se kriticky zvýší.
 • 00:03:28 Angina pectoris se projevuje
 • 00:03:31 jako svíravá nebo pálivá
  bolest za hrudní kostí.
 • 00:03:34 Pálení se ale nemusí
  vyskytovat vždy.
 • 00:03:37 Hlavním příznakem pak může být
  bolest zad nebo břicha.
 • 00:03:40 Někteří lidé vnímají
  jen neurčitý tlak
 • 00:03:43 nebo cítí nedostatek kyslíku.
 • 00:03:46 Bolesti mohou vyzařovat například
  do levé paže, krku nebo čelisti.
 • 00:03:51 Bolest přinutí nemocného
  zastavit se nebo zpomalit.
 • 00:03:55 Může se přidat i pocit
  nedostatečného dechu a úzkost.
 • 00:03:59 Po uklidnění nebo
  po přechodu do tepla
 • 00:04:02 obtíže většinou samy odezní,
  všechno se vrátí k normálu
 • 00:04:05 a téměř nic nesvědčí
  pro onemocnění srdce.
 • 00:04:08 Neztišitelná
  a déletrvající bolest
 • 00:04:11 však vzbuzuje podezření
  na srdeční infarkt.
 • 00:04:21 Při záchvatu anginy pectoris
 • 00:04:23 přerušte veškerou činnost
  a uklidněte se.
 • 00:04:26 Na průtok krve srdcem
  mají přímý vliv
 • 00:04:28 léky ze skupiny nitrátů,
  které se aplikují pod jazyk.
 • 00:04:32 Bolest by měla velmi rychle,
  během desítek sekund, odeznít.
 • 00:04:36 Pokud se tak nestane,
 • 00:04:38 mohlo by se jednat
  o akutní infarkt myokardu.
 • 00:04:41 Vyhledejte proto
  lékařské ošetření.
 • 00:04:43 Nejlépe když si zavoláte
  rychlou záchrannou službu.
 • 00:04:53 Důležité je zejména vyšetření
  pomocí EKG,
 • 00:04:56 při kterém se snímá
  elektrická aktivita srdce.
 • 00:05:00 Dalším důležitým vyšetřením
  je echo,
 • 00:05:03 při kterém se srdeční činnost
 • 00:05:05 pozoruje a posuzuje
  pomocí ultrazvuku.
 • 00:05:08 V některých případech je nutné
  přistoupit ke koronarografii,
 • 00:05:12 kdy se do tepny v tříslech
  v místním umrtvení
 • 00:05:15 zavede kanyla
  až k srdečním cévám
 • 00:05:18 a po vstříknutí kontrastní látky
  mohou lékaři pozorovat
 • 00:05:21 změny v cévním zásobení srdce.
 • 00:05:24 Pokud jsou změny závažné,
  lékaři rovnou v místě zúžení cévy
 • 00:05:28 nafouknou malý balonek,
  kterým se céva rozšíří.
 • 00:05:31 Tomu se říká angioplastika.
 • 00:05:34 Tímto opatřením se nemocný
  často zcela zbaví svých obtíží.
 • 00:05:43 V první řadě se bude jednat
  o úpravu životního stylu,
 • 00:05:46 tedy diety a fyzické aktivity.
 • 00:05:50 Pokud máte nadváhu
  nebo jste dokonce obézní,
 • 00:05:53 pak byste měli svou
  tělesnou hmotnost snížit,
 • 00:05:56 a to především omezením
  příjmu energie v potravinách.
 • 00:06:00 Pacienti s vyššími hladinami
  cholesterolu a triglyceridů
 • 00:06:03 by měli omezit příjem tuků,
 • 00:06:06 které naše populace konzumuje
  v nadměrném množství.
 • 00:06:09 Živočišné tuky vyměňte za tuky
  rostlinné a také omezte solení.
 • 00:06:14 Důležitým opatřením je zvýšení
  obsahu vlákniny v potravě.
 • 00:06:18 Je obsažena hlavně v zelenině,
  ovoci, celozrnném pečivu,
 • 00:06:24 ovesných vločkách a luštěninách.
 • 00:06:30 Doporučuje se také
  malé množství alkoholu denně,
 • 00:06:34 nejlépe dvě až tři deci vína.
 • 00:06:36 Pokud kouříte,
  rozhodně byste měli přestat.
 • 00:06:39 Už po roce nekouření
 • 00:06:42 se pravděpodobnost vzniku
  srdeční příhody snižuje.
 • 00:06:45 Z dalších režimových opatření
  je doporučována
 • 00:06:48 pravidelná fyzická aktivita.
 • 00:06:56 Pro prevenci
  ischemické choroby srdeční
 • 00:06:59 je dobré se třikrát
  až čtyřikrát týdně
 • 00:07:02 po dobu 30 až 40 minut
  věnovat aerobnímu cvičení.
 • 00:07:07 Zátěž by měla být na 75 %
  vaší maximální tepové frekvence,
 • 00:07:12 kterou vypočtete tak,
  že od 220 odečtete váš věk.
 • 00:07:17 Pokud je vám například 50 let,
 • 00:07:20 tak vaše maximální tepová
  frekvence je 170 tepů za minutu.
 • 00:07:25 A cvičit byste měli
  při 125 tepech za minutu.
 • 00:07:28 Pokud anginu pectoris už máte,
 • 00:07:31 určitě se předem poraďte
  se svým lékařem,
 • 00:07:33 jaká intenzita cvičení
  je pro vás vhodná.
 • 00:07:36 Velmi důležitá je i léčba
  ostatních rizikových faktorů:
 • 00:07:40 vysokého krevního tlaku,
  cukrovky
 • 00:07:43 a zvýšených hladin
  krevních tuků.
 • 00:07:45 Svůj význam má
  i psychická pohoda a relaxace.
 • 00:07:48 Ahoj, Marie.
 • 00:07:58 Skryté titulky Blažena Stráníková,
  Česká televize 2007

Související