iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 9. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

167 hlasů
18042
zhlédnutí

Poslední zvonění?

Co by si měly a co si mohou naše děti odnést ze školy? Situační dokument o Rámcovém vzdělávacím programu.

28 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Poslední zvonění?

 • 00:00:05 (zvonění)
 • 00:00:32 Tak to byl zřejmě budíček
  a nebo školní zvonění.
 • 00:00:37 Ten zvuk se sobě podobal.
 • 00:00:41 Já bych si v budoucnu
  představoval,
 • 00:00:42 aby to zvonění ve školách
  nebylo.
 • 00:00:45 Aby se děti učily
  naprosto samovolně
 • 00:00:47 a škola byla společenstvím
  učitelů a dětí.
 • 00:00:49 Bylo to naprosto
  přirozené.
 • 00:00:51 Ten zvonek
  je právě trošku nepřirozený
 • 00:00:53 a trochu mi nahání
  husí kůži.
 • 00:01:00 (zpívají)
 • 00:01:04 Jedna lachtaní rodina rozhodla se,
  že si vyjde do kina...
 • 00:01:21 Posaďte se.
  V dnešní hodině...
 • 00:01:31 Ten požadavek takzvaného
  dvoustupňového kurikula
 • 00:01:34 je zhruba starý 10 let.
 • 00:01:36 Vyplynul z porovnávání
  našeho vzdělávacího systému
 • 00:01:39 a našich dokumentů pedagogických
  s tím,
 • 00:01:42 co se praktikuje
  jinde ve světě.
 • 00:01:46 A tam v podstatě vznikla
  základní teze,
 • 00:01:50 že v této době na přelomu století
  a s výhledem do 21. století
 • 00:01:53 je velmi důležité, aby se zvyšovala
  aktivní role škol na vzdělávání,
 • 00:02:01 na naplánování vzdělávání,
  řízení vzdělávání.
 • 00:02:05 Čili aby se
  výrazně posílila autonomie
 • 00:02:09 nebo pedagogická autonomie
  škol,
 • 00:02:12 protože tam se to vzdělání
  reálně odehrává.
 • 00:02:15 Školy nejlépe znají
  svoji klientelu,
 • 00:02:18 když to řeknu takhle.
 • 00:02:20 Jak své žáky,
  tak své rodiče.
 • 00:02:25 Teoreticky je to jasné.
 • 00:02:27 Je to prokázáno výzkumy,
  že toto nové pojetí
 • 00:02:30 je jediné možné
  pro tu budoucnost a tak dále.
 • 00:02:34 Problém je
  v uvedení do praxe,
 • 00:02:38 protože zejména hlavní příčina
  je v tom -
 • 00:02:44 změnit způsob práce
  učitele.
 • 00:02:58 Sešit, žákovskou knížku.
  V pořádku.
 • 00:03:02 Postav se ze strany,
  aby děti viděly.
 • 00:03:04 Vy se dívejte do mapy.
 • 00:03:07 To jsme si říkali,
  bylo to dokonce za domácí úkol.
 • 00:03:12 -Řeka Jenisej.
  -Ne, ne.
 • 00:03:13 -Ob.
  -Už hádáš.
 • 00:03:15 Je to řeka Ob.
  Ano.
 • 00:03:17 Kde ta řeka pramení?
 • 00:03:23 Nejvíc našich klientů
  jsou děti,
 • 00:03:26 které mají problémy
  se školním výkonem.
 • 00:03:30 To by přesně mít neměly.
 • 00:03:31 Kdyby se ta škola
  zásadně měnila rychleji,
 • 00:03:33 tak by každé dítě pracovalo
  přiměřeně svým možnostem
 • 00:03:37 a nebylo by frontálně srovnáváno
  s průměrem, se všemi.
 • 00:03:41 Čili by nemělo problém,
  protože by pracovalo
 • 00:03:44 a bylo by srovnáváno
  samo se sebou.
 • 00:03:47 Vezměte si do ruky tužku, papír.
  Nechme si na to 5 minut.
 • 00:03:52 Prohlídněte si ten test,
  zakroužkujte si odpovědi.
 • 00:03:54 Zůstane vám ten papír,
  není pro nikoho jiného.
 • 00:03:57 Pusťte se do práce.
 • 00:04:01 Musíme si uvědomit,
  a mnozí učitelé
 • 00:04:03 si to uvědomují
  a takto učí,
 • 00:04:05 že každý se učí jinak.
  Každý má svoje osobní tempo,
 • 00:04:09 každý má svoje osobní maximum
  a přesně o tom
 • 00:04:12 je školní vzdělávací program,
  protože my můžeme
 • 00:04:15 nají tu cestu
  pro každého jednotlivce.
 • 00:04:17 Pro skupiny dětí
  ve třídě.
 • 00:04:31 Belgie.
 • 00:04:38 Tak hlavní město Belgie
  je Brusel.
 • 00:04:42 Sousedí
  s Francií, Německem.
 • 00:04:46 My si to vůbec neukazujeme.
  Tak to najdi, Ludvo.
 • 00:04:50 Belgii.
  Našel bys?
 • 00:04:53 Možná.
 • 00:04:54 Ukazuje Anastázie, Ludva.
  Schválně si tipněte.
 • 00:05:03 Ukazuj to,
  Ludvo.
 • 00:05:08 Možná tohle.
  Jo, tohle.
 • 00:05:09 -Co je správně?
  -Nevím.
 • 00:05:11 To žlutý.
  Tedy to hnědý.
 • 00:05:18 -Tady to.
  -Ano.
 • 00:05:19 Tak jak říká Martin.
  Dobře.
 • 00:05:23 Já si troufám říci,
  že jsme první škola v republice,
 • 00:05:26 která s tímto začala.
  Opravdu na zelené louce.
 • 00:05:29 My jsme nemuseli
  nic přetvářet.
 • 00:05:32 My jsme vznikli v budově,
  do které jsme si nanosili
 • 00:05:34 svoje květiny
  a přijali svoje děti
 • 00:05:37 a zkontaktovali se
  se svými rodiči a svými pedagogy.
 • 00:05:41 Já jsem nemusela žádného pedagoga
  předělávat z toho,
 • 00:05:44 jak on to cítí
  na někoho jiného.
 • 00:05:46 Já jsem si přibrala toho,
  kdo to cítil podobně jako já.
 • 00:05:49 Takže v tom jsem měla obrovskou
  devizu a obrovskou sílu.
 • 00:05:52 Indie.
 • 00:05:53 Ukažte na této mapě Indii.
  Mario.
 • 00:05:59 -To těžko.
  -Proč?
 • 00:06:01 -Protože tohle je Evropa.
  -Kde je Indie?
 • 00:06:06 -Kde je Indie?
  -Ta je někde...
 • 00:06:12 Každá skupina dostane papír
  a na ten společně v té skupince
 • 00:06:15 vytvoříte,
  stačí na tu stránku,
 • 00:06:20 nebo když nebude celá stránka
  popsána, nevadí.
 • 00:06:23 Všechno, co považujete
  o jižní Evropě za nejdůležitější.
 • 00:06:27 A potom, až budete hotoví,
  tak si zvolíte mluvčího,
 • 00:06:32 který nám o tom přečte nebo řekne,
  co jste vymyslely.
 • 00:06:36 -Je to jasné?
  -Jo.
 • 00:06:39 Zkuste se u toho rozumně dohodnout,
  nehádat se.
 • 00:06:43 Využijte svých materiálů.
 • 00:06:49 V podstatě než vyšel
  rámcový vzdělávací program,
 • 00:06:51 tak jsme si uspořádali
  učivo vlastivědy, prvouky
 • 00:06:54 a přírodovědy podle svého,
  protože jsme usoudili,
 • 00:06:56 že 4., 5. třída
  je přehuštěná učební látkou.
 • 00:07:02 V podstatě jsme nedodržovali
  osnovy.
 • 00:07:04 Což rámcový vzdělávací
  program umožňuje,
 • 00:07:07 že škola si může učivo rozložit
  do ročníku podle svého.
 • 00:07:16 Ano. Ano.
 • 00:07:27 Mně stačí jenom
  zkontrolovat tajenku,
 • 00:07:29 a tím zjistím,
  jestli to máte nebo nemáte dobře.
 • 00:07:31 Ano.
  Ano.
 • 00:07:37 Tajenku nemáš, Klárko.
 • 00:07:41 Dobré odpoledne.
 • 00:07:43 Já vás vítám na další schůzce
  k tvorbě ŠVP.
 • 00:07:47 Dnes nás čeká
  práce s průřezovými tématy.
 • 00:07:52 Asi každý z vás
  už jste si nastudovali v RVP,
 • 00:07:55 o co přesně jde.
 • 00:08:01 Není to v podstatně nic jiného,
  než že v rámci té školy
 • 00:08:03 se má diskutovat,
  jakými postupy chtějí učitelé
 • 00:08:05 pracovat na tom, aby své žáky
  dovedli k nějakému dobrému,
 • 00:08:08 kvalitnímu vzdělání, a ten výsledek
  si mohou také naformulovat,
 • 00:08:12 ale je to to podstatné,
  co stejně ve své práci dělají.
 • 00:08:15 Jde jenom o to,
  aby si do toho zakódovali změny,
 • 00:08:18 které by provést chtěli,
  které je zajímají,
 • 00:08:21 které považují za důležité,
  moderní atd.
 • 00:08:24 A to jim nikdo
  v podstatě nepředepisuje
 • 00:08:27 a spíše než
  o faktografické znalosti,
 • 00:08:29 byť se na to kantoři
  často vymlouvají,
 • 00:08:32 protože ten vyšší typ školy
  vždycky jakoby chce
 • 00:08:35 ty faktografické znalosti -
  testy, přijímací zkoušky.
 • 00:08:39 To je jedno, jestli na střední
  nebo na vysoké škole.
 • 00:08:42 To je jeden z argumentů,
  které slyšíme pořád.
 • 00:08:44 Ale pokud se ta myšlenka
  prosadí,
 • 00:08:46 tak půjde celým
  vzdělávacím systémem.
 • 00:08:48 Tam jde spíš o to,
  aby děti začaly vnímat,
 • 00:08:51 aby je ta škola bavila,
  aby tam chodily rády,
 • 00:08:54 aby tam skutečně získávaly
  nějakou vnitřní motivaci o tom,
 • 00:08:57 že to vzdělávání
  má smysl.
 • 00:09:08 Tak to už jsme skončili řešení
  rovnice z minulé hodiny.
 • 00:09:11 Dospěli jsme k výsledku.
 • 00:09:12 Obor pravdivosti P
  se rovná sjednocení obou průniků.
 • 00:09:17 Co to tedy je
  obor pravdivosti nerovnice?
 • 00:09:23 Prosím.
 • 00:09:25 Obor pravdivosti nerovnice
  je množina takových prvků,
 • 00:09:28 které po dosazení
  dávají pravdivý výrok.
 • 00:09:31 Dobře.
 • 00:09:35 V tom novém pojetí
  má být dítě daleko aktivnější.
 • 00:09:38 Má si spoustu věcí být schopno
  samo vyhledat
 • 00:09:41 v různých
  informačních zdrojích.
 • 00:09:44 Je kladen velký důraz
  na to,
 • 00:09:46 aby děti byly schopny
  spolupracovat.
 • 00:09:51 (děti se dohadují)
 • 00:09:54 -Sicílie.
  -Korsika.
 • 00:09:56 Sicílie není země.
  Korsika patří pod Francii.
 • 00:09:59 Teď máme téma Evropa
  a máme ho ve všech předmětech,
 • 00:10:02 takže máme
  i v českém jazyce.
 • 00:10:04 Zrovna včera
  jsme psali diktát na Evropu,
 • 00:10:06 máme v matematice, kde mají děti
  spoustu slovních úloh o Evropě,
 • 00:10:12 takže se tam učí o Evropě
  a současně si procvičují
 • 00:10:15 všechny matematické
  operace.
 • 00:10:18 I v tělocviku se dají
  nějaké hry, malujeme...
 • 00:10:22 Napište co nejvíce věcí
  o jižní Evropě. Ano?
 • 00:10:31 Měli jsme tady veliký projekt
  vesmír,
 • 00:10:33 tady jsou z něj
  ještě takové zbytky.
 • 00:10:36 To zas udělali
  krásná portfolia.
 • 00:10:38 Měli jsme tady i obrovskou výstavu
  pro rodiče i pro děti
 • 00:10:40 a teď vlastně vyrábíme
  portfolium Evropa.
 • 00:10:47 -Co teda tam zatím máš?
  -Tady mám mapu Itálie.
 • 00:10:54 Poznám si samozřejmě můžeme dělat,
  to je jasné.
 • 00:10:57 Vždycky to, prosím tě,
  zvedni nahoru.
 • 00:11:00 Mám tam Turín, Řím,
  Vesuv a Etnu.
 • 00:11:08 Dál mám základní údaje...
 • 00:11:13 V tom novém pojetí role učitele,
  že není ten dominantní v té třídě,
 • 00:11:17 který pořád jenom říká,
  jak se co bude dělat
 • 00:11:20 a dítě v podstatě
  plní jenom jeho pokyny,
 • 00:11:23 k tomu, kdo spíš vytváří
  nějaké problémové situace,
 • 00:11:27 radí dětem,
  pomáhá, iniciuje věci.
 • 00:11:30 To je taková zásadní
  změna.
 • 00:11:36 Když dětem dávám testy,
  tak děti napíší test
 • 00:11:38 jednou barvou propisky.
 • 00:11:40 Potom si vezmou
  jinou barvičku,
 • 00:11:42 ke svému jménu si udělají
  puntík a dvojku
 • 00:11:44 a můžou se se spolužákem v lavici
  domluvit, jak to vyřešili.
 • 00:11:49 Kdo, co, jak. Poradit se.
  Prostě normálně se poradit.
 • 00:11:54 Potom si vezmou třetí barvičku,
  a protože děti sedí
 • 00:11:57 ve skupinkách ve třídě,
  udělají si ke svému jménu
 • 00:12:00 další puntík a trojku.
 • 00:12:02 Skupina po skupině
  prozrazuje správné řešení
 • 00:12:04 a všichni si to
  opravují.
 • 00:12:06 Nakonec se každý sám oznámkuje
  a napíše si svoje hodnocení.
 • 00:12:10 Co mu šlo, co mu nešlo.
  To je docela dobré, ne?
 • 00:12:12 Při tom se děti
  přeci učí!
 • 00:12:15 Rozvíjím u dětí spolupráci,
  komunikaci, kladení otázek,
 • 00:12:19 uvědomění si toho,
  co kde mělo být,
 • 00:12:22 dávání věcí
  do souvislostí...
 • 00:12:26 A Apeninským poloostrovem
  prochází jaké pohoří?
 • 00:12:29 -Apeniny.
  -Apeniny, výborně.
 • 00:12:31 Co je hlavní město Itálie?
  Vojto.
 • 00:12:36 -Řím.
  -Ano. Hlavní město je Řím.
 • 00:12:39 Takže tady v těch ochozech
  seděli Římané.
 • 00:12:42 Tady v těch útrobách,
  vlastně pod tím jakoby
 • 00:12:45 jevištěm nebo plochou
  se odehrávaly různé zápasy.
 • 00:12:50 Tam byli gladiátoři, otroci
  nebo zajatci.
 • 00:12:54 Nebo tam dokonce
  byla různá zvířata.
 • 00:12:58 To jsme si říkali kdysi,
  že gladiátoři
 • 00:13:00 nejenom zápasili mezi sebou,
  ale zápasili i se zvířaty.
 • 00:13:07 Kolikrát to byl zápas
  na život a na smrt.
 • 00:13:12 Výborně.
 • 00:13:13 Takže toto je asi
  nejznámější památka Říma.
 • 00:13:17 Vymyslete nějakou
  inteligentní otázku.
 • 00:13:19 Samozřejmě takovou,
  co se na ni neodpovídá ano, ne.
 • 00:13:23 Pak se vám přihlásí zájemce
  a vy si někoho vyvoláte.
 • 00:13:26 Trénujeme tvoření otázek.
  Adame.
 • 00:13:30 Kolik obyvatel má Vatikán?
 • 00:13:33 Kdo si nepamatuje,
  vyhledá.
 • 00:13:37 -921.
  -Jo, souhlasím.
 • 00:13:41 Jaké jsou největší ostrovy?
 • 00:13:47 Klasické zkoušení u tabule
  já nepoužívám.
 • 00:13:49 Když tak používáme
  třeba na koberci v kruhu,
 • 00:13:53 že si dávají navzájem otázky.
  Je to všestrannější.
 • 00:13:58 Já si sama pamatuji,
  jak mi bylo hrozně před tabulí,
 • 00:14:01 takže je do toho nenutím.
 • 00:14:04 Potom děti mají rády
  různé testíky.
 • 00:14:07 Ale to až úplně na závěr,
  kdy jsi budu jistá, že to zvládly.
 • 00:14:12 Známka je bohužel ukazatel,
  jaký jste.
 • 00:14:14 Všimněte si,
  o čem se baví
 • 00:14:16 babičky, dědečkové, maminky -
  kolem vysvědčení.
 • 00:14:18 Vždycky:
  "Co jsi měla na vysvědčení?"
 • 00:14:20 A pokývají váže.
  Když jsi jedničkář, tak super.
 • 00:14:24 A když máte čtyrku,
  tak abyste chodila kanálama.
 • 00:14:28 Rodiče se stydí, babičky se stydí
  a přitom velmi nespravedlivě,
 • 00:14:31 že ten, kdo se špatně učí,
  z 90% odhaduji
 • 00:14:33 se narodil
  se slabším nadáním k učení
 • 00:14:36 a má to napsané.
 • 00:14:38 Že to příštích devět let,
  až nastoupí do školy,
 • 00:14:41 že to bude drhnout.
 • 00:14:42 První dva roky asi ne,
  tam ty učitelky jsou hodné.
 • 00:14:44 Od té čtvrté, minimálně
  od pětky, od šestky to bude zlé.
 • 00:14:48 Tohle je třeba hodnocení z českého
  jazyka za třetí čtvrtletí.
 • 00:14:52 Tady je všechno možné,
  co by měly zvládnout.
 • 00:14:55 Nebo co není ještě ukončené,
  protože oni do konce 5. třídy
 • 00:14:59 to mají zvládnout.
 • 00:15:02 Tady, jak vidíte,
  není jen učivo,
 • 00:15:04 ale je tady i spousta dovedností
  jako komunikace,
 • 00:15:07 čtení s porozuměním,
  diskuse, umět spolupracovat,
 • 00:15:11 umět obhájit svůj názor.
  Tohle všechno tam patří.
 • 00:15:14 Tady je potom
  matematika, něco podobného.
 • 00:15:16 Zase tam není jenom počítání,
  ale je tam
 • 00:15:19 jestli umí samostatně pracovat,
  protože pro nás jsou
 • 00:15:23 tyto dovednosti důležitější.
 • 00:15:26 "Milá školo hrou.
 • 00:15:28 Píšu Vám o zemi,
  která je součástí EU.
 • 00:15:30 EU znamená Evropská unie.
  Víte, co to je?
 • 00:15:33 Jestli ne,
  tak to je sdružení zemí,
 • 00:15:35 které si vzájemně pomáhají
  v hospodářství, politice
 • 00:15:38 a někdy i ve válce.
 • 00:15:41 Kdybychom měly nařízené hodiny
  na český čas
 • 00:15:44 a letěli nebo jeli
  do té země,
 • 00:15:47 tak byste si museli přeřídit čas
  o hodinu zpět."
 • 00:15:53 Sebehodnocení je strašně důležité
  pro to dítě, aby vědělo,
 • 00:15:56 a aby dokázalo samo
  zhodnotit svoji práci
 • 00:16:01 a nečekalo jenom na to,
  co učitel dá.
 • 00:16:04 A hlavně se mi ani
  nelíbí,
 • 00:16:06 když se práce dítěte zhodnotí
  jednou známkou.
 • 00:16:10 Mnohem lepší
  je právě slovní hodnocení,
 • 00:16:13 které tady děti dostávají,
  protože je velice konkrétní
 • 00:16:17 a na každé dítě
  úplně jiné.
 • 00:16:22 Mohly byste i zhodnotit.
 • 00:16:26 Nějaké jiné památky,
  třeba města. Benátky...
 • 00:16:32 Já jsem spíš pro to psaní ručně,
  ale nevadí,
 • 00:16:35 že to píšeš na počítači, ale
  já bych to spíš napsala ručně.
 • 00:16:43 Záleží na tom jak kdo,
  jako komu co vyhovuje.
 • 00:16:46 My jsme se vlastně dohadovali,
  že třetina budou
 • 00:16:48 materiály společné,
  které tu děláme spolu.
 • 00:16:50 Třetina může být z počítače,
  ovšem opoznámkovaná,
 • 00:16:54 aby bylo vidět,
  že jste to opravdu četly.
 • 00:16:57 A třetina má být
  vaše vlastní práce.
 • 00:17:01 Když jsme řekli,
  že tam bude pochvala,
 • 00:17:03 tak pochvala
  asi sprostá nebude, že?
 • 00:17:09 Tak já taky napíšu,
  samozřejmě.
 • 00:17:15 Oni si zaškrtávají možnost,
  kde si myslí, že jsou.
 • 00:17:17 Já jim vedle píšu,
  jestli souhlasím.
 • 00:17:19 Musí říci, že za ty tři roky,
  co to děláme,
 • 00:17:21 tak už se děti
  většinou shodnou se mnou.
 • 00:17:24 Dříve měly tendenci
  se hodně podceňovat.
 • 00:17:27 Taková ta česká
  národní vlastnost:
 • 00:17:30 Abych se neshodil,
  tak řeknu, že jsem horší.
 • 00:17:33 Teď už se to naučily
  a docela se i trefíme.
 • 00:17:38 Taky se mi líbilo
  povídání o portfoliích,
 • 00:17:40 že taky něco víme
  o té jiné zemi.
 • 00:17:44 Jinak se mi to
  všechno líbilo
 • 00:17:47 a myslím si, že jsem se zase
  něco naučila.
 • 00:17:50 Děkujeme. Kdo nechce,
  předá slovo dalšímu.
 • 00:17:54 Nemusíte,
  nenutíme vás.
 • 00:17:55 Kdo má chuť se vyjádřit,
  může.
 • 00:17:58 Tak tady kluci.
  Chtěl někdo povídat?
 • 00:18:01 Mně se taky líbilo,
  bylo to tedy dlouhé.
 • 00:18:07 Je dobrý
  jen ten pracovní list.
 • 00:18:10 Na tom je blbý,
  že s tou encyklopedií stromů.
 • 00:18:13 To se tady půjčuje a dneska
  se k tomu všichni dostat nemůžou.
 • 00:18:19 Vůbec nevadí.
  Máme zítřek, příští týden. Jo?
 • 00:18:23 Mně se líbilo to povídání
  o státech jižní Evropy.
 • 00:18:29 (zvonění)
 • 00:18:31 Tak si myslím...
  Ježiš, já to dnes nestíhám.
 • 00:18:34 Myslím, že jste to dneska
  zvládly slušně. Velmi dobře.
 • 00:18:37 I když toho bylo
  strašně moc.
 • 00:18:39 Spoustu věcí jsme si ještě neřekli.
  V tom budeme pokračovat.
 • 00:18:42 Poslouchejte všichni pozorně.
  Domácí úkol.
 • 00:18:45 Pokuste se i podle mapy
  nebo třeba v nějaké encyklopedii
 • 00:18:49 zjistit jejich hlavní města.
  Ano?
 • 00:18:52 Napište si to někam,
  ať to nezapomenete.
 • 00:18:55 Ve čtvrtek budeme pokračovat.
  Ano?
 • 00:19:01 Tak.
  Konec.
 • 00:19:05 Na ten jeden nebo druhý papír,
  který jste dneska dostaly,
 • 00:19:08 si namalujete
  jednoho smajlíka -
 • 00:19:10 jak si myslíte, že jste pracovaly
  jako skupina.
 • 00:19:14 A druhého smajlíka -
  jak si myslíte,
 • 00:19:16 že jste pracovaly vy konkrétně
  dneska.
 • 00:19:21 To je vaše vstupenka
  na přestávku.
 • 00:19:23 Tak, můžete jít.
 • 00:19:40 Vidíte, takový malinkatý človíček
  a jak už je zvědavý!
 • 00:19:44 Zvědavost a hlavně zvídavost,
  to je asi vlastnost
 • 00:19:47 vůbec všech mláďátek.
  A ta naše,
 • 00:19:49 ta chtějí všechno vidět,
  všechno slyšet, všechno zkusit.
 • 00:19:55 Řekla by jste mi, co je to
  aritmetická posloupnost?
 • 00:20:01 No, musím říct, že přesně se mi
  nevybavuje nic pod tímto termínem.
 • 00:20:06 Někde ve své minulosti
  okolo maturity
 • 00:20:08 jsem to asi měla,
  ale co to přesně je, nevím.
 • 00:20:12 Já jsem s matematikou
  měla vždycky problém,
 • 00:20:15 ale po právě řečeno
  mi vlastně neschází.
 • 00:20:17 Samozřejmě určitá logika,
  která z matematiky vyplývá,
 • 00:20:20 tu jsem si musela osvojit
  a předpokládám,
 • 00:20:22 že nejsem zcela nelogická.
 • 00:20:25 Ale matematika
  mi byla vždycky vzdálená
 • 00:20:30 možná i tím,
  že se rvaly do hlavy vzorečky,
 • 00:20:33 že jsme se pořád něco
  museli učit,
 • 00:20:35 a že to nikdy nevyvěralo
  z mého vlastního zájmu.
 • 00:20:41 Já myslím, že je otázka,
  jak děti vnímají to,
 • 00:20:43 co se učím nebo neučím.
  Já vám řeknu třeba příklad.
 • 00:20:46 Tento školní rok
  jsme si vyzkoušeli,
 • 00:20:48 co to jsou školní volby
  do školního parlamentu.
 • 00:20:51 Já si myslím, že právě
  tyto školní volby
 • 00:20:54 byly úžasnou školou demokracie,
  že se toho hrozně moc naučily.
 • 00:20:59 Byly volební diskuse,
  volební spoty.
 • 00:21:03 Volba předsedy byla naprosto
  úžasná dvoukolová záležitost,
 • 00:21:07 protože v prvním kole
  předseda nebyl zvolen,
 • 00:21:10 tak se scházely kluby,
  které podporovaly
 • 00:21:12 buď toho nebo onoho.
 • 00:21:18 V době, kdy jsme zaplaveni
  informacemi, v době internetu atd.,
 • 00:21:24 tak co ještě má smysl
  v té škole dětem předávat?
 • 00:21:27 A co je to kvalitní vzdělání,
  které je vybaví pro život.
 • 00:21:30 A to ne jenom profesní život,
  ale i soukromý, občanský atd.,
 • 00:21:34 v době za 20, 30 let.
 • 00:21:37 1, 2, 3, 4, 5,
  6, 7 ,8 , 9, 10.
 • 00:21:47 Za 30 let já si vůbec netroufám
  říci, jestli bude škola.
 • 00:21:49 Škola jako takováhle instituce,
  jak ji dneska známe.
 • 00:21:55 Já si myslím,
  že informační technologie
 • 00:21:57 mohou sehrát
  tak obrovskou roli,
 • 00:22:01 že třeba to vzdělávání
  bude vypadat úplně jinak.
 • 00:22:04 Myslím tím,
  že škola vůbec nebude.
 • 00:22:11 Právě že se ta doba mění
  a všechno je daleko rychlejší
 • 00:22:14 a nemáte záruku,
  jaká byla předtím,
 • 00:22:18 že to, co kdo vystuduje,
  že to bude dělat do důchodu.
 • 00:22:21 To není zaručeno
  a já si myslím,
 • 00:22:24 že právě škola
  by měla děti vybavit
 • 00:22:26 takovými klíčovými kompetencemi,
  aby byly schopné
 • 00:22:30 se z jedné profese
  předělat na duhou.
 • 00:22:33 Podle toho,
  jak to bude trh žádat,
 • 00:22:36 aby byly schopné
  se uživit,
 • 00:22:37 aby se uměly zapojit
  do společnosti.
 • 00:22:43 Já budu slavným,
  já nebudu nic dělat.
 • 00:22:45 A čím chcete být, kromě toho,
  že chcete být slavný?
 • 00:22:47 -Cestovatelka.
  -Zoologem!
 • 00:22:51 Když si představíte,
  že bychom udělali předmět,
 • 00:22:53 který by se týkal
  ekologie.
 • 00:22:55 Jestli si myslíte,
  že by to bylo pozitivum -
 • 00:22:58 mít čistě předmět
  s nějakou hodinovou dotací,
 • 00:23:00 který by byl
  během celého roku?
 • 00:23:06 Ten předmět tady léta letoucí
  nebyl konstituovaný.
 • 00:23:10 To je nevýhoda, že to nemá zázemí,
  jakoby tradici.
 • 00:23:17 To minimum toho učiva není
  momentálně klíčovým problémem,
 • 00:23:19 i když školám
  se to tak může jevit.
 • 00:23:21 To já samozřejmě připouštím.
  Protože se vždycky budou ptát:
 • 00:23:24 Tak mi řekněte, co z toho dějepisu
  já ty děti mám vlastně naučit?
 • 00:23:28 Jestli mají umět Přemyslovce.
  A proč?
 • 00:23:30 Proč je mají umět,
  se ptejte.
 • 00:23:33 Proč mají umět vaše děti
  Přemyslovce.
 • 00:23:36 Jak šli za sebou.
  Co jim to dá?
 • 00:23:38 Co od toho očekáváte?
  Proč to s nimi chcete dělat?
 • 00:23:41 Neptejte se mě,
  jestli je mají umět.
 • 00:23:43 Tu otázku položte sobě
  a na to si odpovězte
 • 00:23:46 ve svém školním
  vzdělávacím programu.
 • 00:23:51 Během prvního stupně má být
  všechna průřezová témata,
 • 00:23:53 ale jenom jeden
  tématický okruh.
 • 00:23:57 Kulturní výchova.
  A zase jedno?
 • 00:24:00 Ano.
 • 00:24:02 My jsme blbý první stupeň.
 • 00:24:07 Myslím si, že to je lepší,
  že to jde
 • 00:24:11 z rozhodnutí každé té školy,
  že ta autonomie je v pořádku.
 • 00:24:16 Jenom v ní neumíme
  ještě tak dobře chodit.
 • 00:24:19 Jsou to o číslo větší boty,
  než které zatím umíme nosit.
 • 00:24:27 Prostě jsme si to udělali tak,
  jak jsme to cítili.
 • 00:24:30 A tím jsme se stali inspirací
  a podporou pro ty, kdo pochybují,
 • 00:24:37 protože jsme byli první,
  kdo ukázali,
 • 00:24:39 že ty děti se zde něco naučí,
  že rodiče nás neukamenují
 • 00:24:43 a děti se psychicky
  nezhroutí.
 • 00:24:45 A že autorita pedagoga
  není otřesena,
 • 00:24:48 když vás dítě praští do zad
  a řekne:
 • 00:24:50 "Teda Ivano,
  ty dneska vypadáš!"
 • 00:24:52 Pro mě je to informace.
  Není mi dobře, to dítě to vidí.
 • 00:24:55 Proč před ním hrát habaďůru?
  Řeknu:
 • 00:24:57 "Johane, mně dneska není dobře,
  tak mě zkus tolerovat,
 • 00:25:00 protože mě bolí hlava.
 • 00:25:03 A když budeš takhle ječet,
  tak to bude ještě horší.
 • 00:25:05 Prosím tě, pomož mi.
  Neječ tady v této třídě."
 • 00:25:10 Já bych doporučila řediteli,
  který by chtěl mít školu
 • 00:25:12 v podobném duchu,
  jako je ta naše,
 • 00:25:15 a má tam už stávající sbor,
  se kterým je "nucen" pracovat,
 • 00:25:22 tak v první řadě asi by měl být
  motivačně přesvědčen o tom,
 • 00:25:29 že ta cesta,
  kterou by chtěl jít, je správná.
 • 00:25:34 A tím svým nadšením by měl
  přesvědčit i ostatní členy sboru.
 • 00:25:39 Myslím si,
  že by bylo dobré
 • 00:25:42 nejdříve si vytipovat
  ze sboru lidi,
 • 00:25:44 o kterých si bude myslet,
  že mu budou nakloněni.
 • 00:25:48 A v druhé fázi zjistit,
  jakými vyučovacími metodami
 • 00:25:51 a formami učí.
 • 00:25:53 V případě, že zjistí, že to je
  převážně jenom frontální výuka,
 • 00:25:57 tak by se měli zabývat
  aktivními metodami výuky.
 • 00:26:02 Mám na mysli třeba
  program
 • 00:26:03 Čtením a psaním
  ke kritickému myšlení,
 • 00:26:06 činnostní učení,
  kooperativní učení,
 • 00:26:08 projektovou výuku,
  dramatickou výchovu...
 • 00:26:16 Samozřejmě celá ta proměna
  nás učitelů je proces.
 • 00:26:20 A tak nemůžeme ani očekávat,
  že například k 1. 9. 2007
 • 00:26:23 bude ve všech školách
  vytvořen
 • 00:26:26 funkční, úžasný,
  školní vzdělávací program,
 • 00:26:27 na kterém se už dalších 10 let
  třeba nic nebude dělat,
 • 00:26:31 tak nemůžeme ani očekávat,
  že tlak na nás učitele
 • 00:26:35 změní z roku na rok.
 • 00:26:39 (zvonění)
 • 00:26:47 Momentálně jsou školy,
  které doufají,
 • 00:26:50 že může dojít ke změně
  vedení ministerstva, celé vlády,
 • 00:26:54 a doufají v to,
  že tam nastoupí jiná alternativa
 • 00:26:58 a reformu stopne.
 • 00:27:02 Totéž se hovoří
  o maturitách.
 • 00:27:04 To jsou věcné problémy,
  které je třeba věcně řešit.
 • 00:27:07 Já jsem rád, protože
  i s politickou reprezentací
 • 00:27:10 alespoň v této oblasti
  jsme ty otázky reformy,
 • 00:27:15 řekněme dalšího vývoje vzdělávání
  nějakým způsobem diskutovali,
 • 00:27:19 a že tam je základní příslib,
  že ten proces,
 • 00:27:23 kterému říkáme reformní,
  žádná další vláda nezastaví.
 • 00:27:28 Vy se tady poperete
  před kamerou?
 • 00:27:30 Chcete, abychom to vysílali
  v televizi?
 • 00:27:32 Jo, jo!
 • 00:27:34 Aby vaši rodiče
  říkali:
 • 00:27:35 "Ježišmaria,
  oni se perou i ve škole!"
 • 00:27:38 -Jo, jo!
  -To bude krutý!
 • 00:27:57 Skryté titulky
  Alena Fenclová

Související