iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 8. 2011
10:05 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
4039
zhlédnutí

Folklorní magazín

Rožnovské slavnosti — Výrobci modrotisku — Na rynku v Bystřici

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorní magazín

 • 00:00:09 Další ročník Rožnovských slavností
  a jeho hosté.
 • 00:00:14 Rodinná tradice výroby modrotisku
  rodiny Jochů.
 • 00:00:19 Výuka tanců na festivalu
  Na rynku v Bystřici.
 • 00:00:33 LIDOVÁ HUDBA
 • 00:00:38 Jsme soubor Valašský Vojvoda
  a přijeli jsme z Kozlovic.
 • 00:00:41 Líbí se nám tady,
  počasí vypadá, že se umoudří,
 • 00:00:43 snad se všechna vystoupení
  uskuteční.
 • 00:00:48 Jsme z Turecka,
  ukážeme několik druhů tance.
 • 00:00:52 Např. v tomto kroji tančíme takto:
 • 00:00:57 Přijeli jsme ze Zálučného,
  je to vesnice na jihu Polska.
 • 00:01:02 Chceme ukázat něco
  z našeho folkloru.
 • 00:01:07 LIDOVÁ PÍSEŇ
 • 00:01:14 Přijeli jsme z Bratislavy,
  jsme maďarský folklorní soubor
 • 00:01:18 na Slovensku.
 • 00:01:21 Zatím se nám tady hodně líbí.
 • 00:01:24 Je tu dobře,
  máte krásná děvčata i pivo je dobré.
 • 00:01:29 Moc se nám tu líbí,
  lidé jsou velmi milí.
 • 00:01:34 LIDOVÁ HUDBA
 • 00:01:43 Já říkám, že naše muzeum je
  nejstarší, největší a nejkrásnější
 • 00:01:49 v ČR, tak tvrdím i o valašských
  slavnostech, že jsou nejkrásnější,
 • 00:01:55 největší a nejhezčí.
 • 00:02:00 Je to nádhera, Rožnov je mekka
  folkloru Valachů.
 • 00:02:07 Je to úžasné místo.
 • 00:02:10 Každý je tu asi kvůli
  něčemu jinému,
 • 00:02:12 ale všichni jsou tu kvůli
  krásné náladě a tomu,
 • 00:02:15 že chceme předvádět
  naše lidové písně a tance
 • 00:02:19 a hudbu ? proto jsme tady.
 • 00:02:26 Rožnovské slavnosti jsou
  specifické díky tomu,
 • 00:02:30 že jsou v areálu
  Valašského muzea v přírodě,
 • 00:02:33 což je amfiteátr,
  který má kouzlo sám o sobě.
 • 00:02:38 Když ožije na 3 dny
  tancem a písněmi,
 • 00:02:41 je to divácky atraktivní.
 • 00:02:44 Je to prostředí,
  kam folklor patří.
 • 00:02:49 Lidové stavby kolem ?
  vypadá to i lépe pro diváka.
 • 00:02:54 Nám se tady dobře tancuje.
 • 00:02:56 Zahraniční soubory,
  ty co přijedou poprvé,
 • 00:03:01 jsou vesměs potěšeny
  a překvapeny prostředím,
 • 00:03:04 v jakém mohou zpívat a tancovat,
  protože skanzen má v tomto
 • 00:03:09 velké renomé v ČR i v Evropě.
 • 00:03:14 Je to věc,
  kterou nám všichni závidí.
 • 00:03:18 LIDOVÁ PÍSEŇ
 • 00:03:22 Rožnovské slavnosti mají prestiž
  v ČR i v zahraničí.
 • 00:03:31 Jsou součástí IOV a CIOFF,
  což jsou prestižní organizace.
 • 00:03:41 Soubory skoro z celé Evropy se hlásí
  a jsou nešťastné,
 • 00:03:45 že u nás nemohou vystupovat.
 • 00:03:49 Kapacita festivalu je omezená,
  takže ne na všechny se dostane.
 • 00:03:59 Rožnovské slavnosti jsou o tom,
  že bychom rádi připomněli
 • 00:04:04 všem Valachům, odkud jsme,
  kam patříme, co máme rádi:
 • 00:04:10 připomenout naše zvyky, tradice,
  tance, písně.
 • 00:04:14 To možná nejlíp přiblíží program,
  který proběhne v rámci
 • 00:04:17 Rožnovských slavností a to
  program "Valašsko moje, zdrávo buď",
 • 00:04:21 který vyhrál letos ve Strážnici
  hlavní cenu.
 • 00:04:25 (píseň)Na horním náměstí staví
  jašance, také co udržá
 • 00:04:30 uherské kance...
 • 00:04:34 Rožnovské slavnosti jsou
  2. nejstarší festival v ČR.
 • 00:04:38 1. Rožnovské slavnosti byly
  v r. 1925
 • 00:04:43 a tím se otevíralo naše muzeum.
 • 00:04:47 Tady bylo tehdy 40 000 lidí
  a trvalo to více než týden.
 • 00:04:57 Pak byla delší pauza.
 • 00:04:59 Byl přerušen válkou,
  v 50. letech neběžely,
 • 00:05:03 v posledním desetiletí běží
  co 2 roky.
 • 00:05:07 I přes to dlouhé období,
  které předcházelo,
 • 00:05:11 slavíme letos 35. ročník.
 • 00:05:15 Letošní ročník je věnován
  trošku jubilantům.
 • 00:05:21 Nejdůležitější z nich
  je doktor Štika,
 • 00:05:25 který by se dožil 80 let.
 • 00:05:28 V rámci Rožnovských slavností bude
  jeden z programů pietní akt -
 • 00:05:34 uložení ostatků doktora Štiky,
  což byl dlouholetý ředitel
 • 00:05:38 Valašského muzea v přírodě,
  velký člověk,
 • 00:05:41 který znal o Valašsku a Valaších
  velmi mnoho.
 • 00:05:47 Loni na podzim zemřel,
  takže jsme v rámci
 • 00:05:51 Rožnovských slavností naplánovali
  jeho slavnostní uložení
 • 00:05:55 na valašský Slavín.
 • 00:05:59 TRUMPETA
 • 00:06:04 Rožnovské slavnosti mívaly
  silnou atmosféru proto,
 • 00:06:08 že se jich zúčastňovali
  místní lidé z okolních vesnic.
 • 00:06:14 Od té doby je tady tak silný vztah
  lidí k minulosti, rodině, předkům,
 • 00:06:25 takže i soubory,
  které zde vznikly po válce,
 • 00:06:29 to dál nesou.
 • 00:06:33 LIDOVÁ PÍSEŇ
 • 00:06:40 Dnes je to trošku více komerční,
  formální,
 • 00:06:45 ale na 2. straně cítím,
  že se toho ujímá většina
 • 00:06:51 mladých lidí, kteří rádi zpívají
  a tancují.
 • 00:07:00 Na Valašsku je souborů hodně,
  i v ČR je souborů dostatek.
 • 00:07:08 Nebojím se, že by lidová hudba
  a tanec u nás přestal existovat.
 • 00:07:15 Vydržíme, pokud budou peníze
  a chuť.
 • 00:07:18 Chuť je, takže je to na penězích.
 • 00:07:20 Snad se najdou, bylo by smutné,
  kdybychom na tuto kulturu
 • 00:07:25 peníze nenašli.
 • 00:07:29 LIDOVÁ PÍSEŇ
 • 00:07:35 Budoucnost vypadá pozitivně
  pro lásku ke zpěvu a muzice
 • 00:07:44 a tanci a k tomu, aby člověk vycítil
  a potěšil se z toho zpěvu.
 • 00:08:08 Modrotisk ve Strážnici založil
  můj dědeček v r. 1906.
 • 00:08:14 Vyučil se ve Strážnici
  u pana Rybáře
 • 00:08:18 a pak si s babičkou koupili dům
  č. 967 a tam začali modrotisk dělat.
 • 00:08:27 Jezdili na jarmarky
  a na nich měli větší tržbu,
 • 00:08:32 než když to prodávali doma.
 • 00:08:35 Tatínek se vyučil barvířem
  u svého bratrance Josefa Gerstbergra,
 • 00:08:43 který bydlel ve Veselí.
 • 00:08:45 V r. 1958 začal s tatínkem pracovat
  bratr, který se u něj vyučil
 • 00:08:53 a zkoušky dělal v Praze
  na učňovské škole.
 • 00:09:00 Když jsem začínal,
  půl stolu jsem natiskl já,
 • 00:09:05 zabolela mě ruka
  nebo jsem to špatně natiskl,
 • 00:09:08 otec mi to dotiskl.
 • 00:09:10 Bylo to náročné,
  než jsem se to naučil,
 • 00:09:12 aby byl vzor souvislý
 • 00:09:14 a nebyly tam nedotisky
  nebo přetisky.
 • 00:09:19 Natiskl jsem už dost
  kilometrů modrotisku,
 • 00:09:22 nachodil jsem dost kilometrů,
  kolem stolu člověk nachodí dost.
 • 00:09:28 Když jsme to kdysi s bráškou počítali
 • 00:09:31 a dělali jsme 2 000 m měsíčně,
  tak jsem denně nachodil
 • 00:09:35 skoro 10 km,
  což je úctyhodný výkon.
 • 00:09:41 Výroba modrotisku se
  od dnešní výroby nelišila.
 • 00:09:44 Zachováváme technologii tak,
  jak pracoval dědeček a tatínek.
 • 00:09:53 Naši staří lidé byli chytří
  a to, co vymysleli,
 • 00:09:55 používáme dosud.
 • 00:10:01 K tištění se používá
  barvířský pop.
 • 00:10:07 Vaříme ji z různých chemikálií:
  kaolín, arabská guma, chemikálie,
 • 00:10:12 a to v určitém poměru.
 • 00:10:15 Kdysi to bylo tajemství
  každého tiskaře,
 • 00:10:18 protože jak se uvařil pop
  a jaké měl složení,
 • 00:10:22 tak vypadal výsledný modrotisk.
 • 00:10:27 V rozích formy jsou hřebíčky
  a podle toho se sesazuje
 • 00:10:32 jeden obtisk vedle druhého.
 • 00:10:34 Obtisknou se na plátno,
  nasadím hřebíček na obtisk.
 • 00:10:46 Řezbář musí udělat formu
  tak dobře,
 • 00:10:48 aby to dělalo souvislý vzor.
 • 00:10:55 Nasadíme na hřebíček...
 • 00:11:04 Tady máme nejstarší formy ?
  jsou to formy kovové,
 • 00:11:08 jsou asi z r. 1890.
 • 00:11:12 Byly lepené ze 2 vrstev.
 • 00:11:16 Formy, které používal děda a otec,
  každá forma měla svůj název.
 • 00:11:23 Tato se jmenovala
  "rozmarýnek s růžičkú".
 • 00:11:27 Toto je "pařeze",
  toto jsou "zvonky".
 • 00:11:32 Všechny formy měly své názvy
  a paní, když si objednávaly vzory,
 • 00:11:37 tak si je objednávaly
  podle názvů.
 • 00:11:41 Tato byla na zástěry.
 • 00:11:44 Tetky si koupily plátno
  na zástěry
 • 00:11:49 a nosily to jen do kostela.
 • 00:11:50 Přišly z kostela,
  daly to zase do truhly,
 • 00:11:53 takže jim sukně vydržela
  skoro celý život.
 • 00:11:56 Jsme v barevně.
 • 00:11:58 Potištěná látka,
  která byla bílá,
 • 00:12:02 se bude barvit.
 • 00:12:03 Barví se v indigové lázni,
  kde je indigo,
 • 00:12:08 které musí být zredukované
  s louhem a kyselinou,
 • 00:12:15 protože samotné indigo,
  když se rozpustí ve vodě,
 • 00:12:18 je špinavá voda,
  která nebarví.
 • 00:12:21 Látka se navěší na ráfy,
  musí se navěsit tak,
 • 00:12:27 aby tam, kde je vzor,
  byly mezery,
 • 00:12:30 aby se látka neslepila.
 • 00:12:32 Kdyby se látka přilepila,
  zůstane tam flek.
 • 00:12:35 Látka se spustí do barvy
  na 5 minut.
 • 00:12:41 Je to alchymie, ale čím déle to
  člověk dělá, tak do toho vidí.
 • 00:12:49 Když to vytáhne žluté, ví,
  že to nesmí být málo ani moc žluté.
 • 00:12:56 Rezerva může začít povolovat
  v barvě, což je taky špatně.
 • 00:13:01 Po 5 minutách se vytáhne,
  a když se vytáhne poprvé,
 • 00:13:05 tak není modrá, ale žlutá,
  žlutozelená,
 • 00:13:08 až na vzduchu začne modrat.
 • 00:13:12 Nátahy se dělají 4-5,
  čím víc nátahů, tím je látka tmavší.
 • 00:13:17 Zabarví se vše, akorát tam,
  kde je natištěný vzor,
 • 00:13:21 tak tam se látka neprobarví.
 • 00:13:25 Pop zabrání probarvení látky.
 • 00:13:28 Každých 5 let se musí
  barva obměňovat.
 • 00:13:31 Je to 2 m hluboké, tj, 1x1 m,
  2 m3 vody, 2 m3 barvy.
 • 00:13:37 Už se mi stalo,
  že jsem tam spadl nohou,
 • 00:13:41 trvalo mi dlouho,
  než jsem se umyl.
 • 00:13:47 Stane se.
 • 00:13:49 Doma je perlička: měli jsme slípky,
  spadla tam slípka
 • 00:13:53 a jsem překvapený,
  že slípka umí plavat.
 • 00:13:55 Plavala v tom.
 • 00:13:57 -Byla modrá?
  -Celá.
 • 00:14:01 Po zabarvení se látka sundá
  z ráfu, dá se na pračku,
 • 00:14:06 kde je zředěná kyselina sírová,
  asi 5% roztok kyseliny sírové,
 • 00:14:11 který rozleptá pop
  a navíc vybělí.
 • 00:14:16 Zůstane původní barva látky,
  vzor zůstane bílý
 • 00:14:21 a půda je tmavá.
 • 00:14:25 Měli jsme 4 dřevěné bečky,
  kde se látka prala v bečkách,
 • 00:14:31 kůlkem se přepírala v bečkách.
 • 00:14:34 Toto je usnadnění práce.
 • 00:14:37 Neměli jsme ani odstředivku,
  ani pračku,
 • 00:14:41 byla to větší dřina.
 • 00:14:44 Neždímali jsme to.
 • 00:14:45 Měli jsme takového koníka
  a látka, když se vyprala,
 • 00:14:49 dala se na koníka
  a nechala se hodinu odkapat.
 • 00:14:52 Když se odkapala,
  tak se mohla věšet.
 • 00:14:55 Mokrá látka by se těžce věšela.
 • 00:15:01 Takové sušení látky je odjakživa.
 • 00:15:04 Byla ráhna, kde se látka protáhla
  přes 3-4 laty a pak se spouštěla
 • 00:15:13 dolů, takže se to krásně rozvěsilo.
 • 00:15:16 Předci byli chytří, věděli,
  jak si mají práci usnadnit.
 • 00:15:22 Měli vozík a tam, jak je dráha,
  byl dřevěný plot
 • 00:15:27 a oni to věšeli na ten plot.
 • 00:15:30 Buď musel někdo hlídat,
  nebo se tehdy nekradlo.
 • 00:15:35 Pověsil to na plot, počkal,
  až to uschne.
 • 00:15:38 Když látka uschla,
  sundal ji, dal na vozík,
 • 00:15:41 jel s ní domů, kde byl mandl
  a mandlovalo se to.
 • 00:15:49 Když tatínek vyráběl modrotisk,
  museli jsme mu pomáhat
 • 00:15:55 natírat pop,
  aby mohl tisknout.
 • 00:15:59 Tím on rychleji zpracoval.
 • 00:16:02 Museli jsme i obsluhovat mandl
  a dělali jsme i pomocné práce.
 • 00:16:10 Dříve vodovod nebyl,
  tak se to pumpovalo pumpou.
 • 00:16:14 Jako kluci jsme pomáhali proto,
  že po určité době pomoci,
 • 00:16:22 jsme mohli jít na hřiště.
 • 00:16:24 Modrotisk a ruční výroba není
  minulost.
 • 00:16:27 Když přijedou Japonci,
  jsou unešeni.
 • 00:16:31 Když dojdou,
  jsou unešeni ruční prací,
 • 00:16:34 že se to vyrábí rukama,
  odnášejí si to jako suvenýr.
 • 00:16:40 Když se uděloval titul
  "Nositel tradice",
 • 00:16:43 byla podmínka, že to musí být
  3 generace ? otec a syn,
 • 00:16:49 kteří tuto výrobu dělali.
 • 00:16:53 Já jsem to splňoval, tak mne navrhli
  na titul "Nositel tradice".
 • 00:16:58 Získal jsem ho.
 • 00:17:00 Vyučil jsem se to u otce,
  je to rodinná tradice.
 • 00:17:04 Je to solidní zaměstnání.
 • 00:17:08 Člověk u toho moc nezbohatne,
  není to na miliony,
 • 00:17:11 ale na solidní živobytí ano.
 • 00:17:23 LIDOVÁ HUDBA
 • 00:17:30 Festival je náš: stojí na našich
  kulturních tradicích,
 • 00:17:36 na folkloru z Valašska a Záhoří.
 • 00:17:39 Pro srovnání s naším folklorem
  jsou zvány soubory
 • 00:17:44 z jiných regionů nebo ze zahraničí,
  abychom si udělali obrázek,
 • 00:17:49 jak je folklor pestrý.
 • 00:17:52 HUDBA
 • 00:18:00 1. ročník byl nesmělý.
 • 00:18:05 Pozvali jsme soubory z okolí ?
  z Hané, ze Slovácka, Valašska.
 • 00:18:11 1. ročník byl zkušební,
  ani se nejmenoval
 • 00:18:14 Na rynku v Bystřici.
 • 00:18:16 Tento ročník je osmý,
  koná se každé 2 roky,
 • 00:18:19 už je to 16 let,
  co jsme se sešli poprvé.
 • 00:18:28 Festival v Bystřici na rynku
  je bystřická písnička,
 • 00:18:32 která se jmenuje
  Na rynku v Bystřici.
 • 00:18:35 S primášem a kamarádem Pavlem Malíkem
  jsme přemýšleli o tom,
 • 00:18:40 jaký dáme název festivalu,
  přišli jsme na to,
 • 00:18:43 že ta písnička je velmi pěkná.
 • 00:18:45 A protože se festival koná
  od počátku na náměstí,
 • 00:18:50 říkali jsme, že je to pěkný název
  pro festival.
 • 00:18:54 HUDBA, ZPĚV
 • 00:19:05 Letos se nám podařilo získat
  soubory z Latinské Ameriky,
 • 00:19:11 z Kolumbie, Mexika,
  což je zajímavé.
 • 00:19:17 HUDBA
 • 00:19:19 Je to jako s kořením:
  na to exotické se lidé nejvíc těší,
 • 00:19:23 protože je pro ně nejméně známé
  a ten temperament vytvoří
 • 00:19:26 správnou atmosféru
  na festivalu.
 • 00:19:29 Jsme rádi, když k nám zavítají
  zámořské soubory,
 • 00:19:33 které mají temperamentu více
  než jiní,
 • 00:19:36 i když i slovenské soubory
  jsou vynikající.
 • 00:19:40 Festival je otevřený každému
  a pokud se nám podaří pozvat
 • 00:19:44 tak zajímavé soubory
  v zajímavých kostýmech
 • 00:19:48 a s tanci, které jsou pro nás
  exotické,
 • 00:19:52 tak festival dostane
  správnou šťávu.
 • 00:19:56 HUDBA
 • 00:20:08 Když posíláme propozice souborům,
  tak jim navrhujeme,
 • 00:20:12 že mohou doplnit klasický repertoár
  o úsměvná čísla.
 • 00:20:17 Ta čísla nejsou vázaná na folklor,
  můžou to být zábavná čísla,
 • 00:20:23 jak se soubory baví
  při svých besedách u cimbálu.
 • 00:20:27 Někdy to bývají zajímavá vystoupení,
  ne vždy folklorní.
 • 00:20:35 Každý si vybere svoje:
  někdo má rád autentický folklor
 • 00:20:39 ze Slovácka, někdo dává přednost
  karnevalu.
 • 00:20:44 Jsme rádi,
  že všechno do sebe zapadlo
 • 00:20:48 a že festival jako celek
  působí přirozeně
 • 00:20:54 a že se tady lidé dobře baví.
 • 00:20:58 LIDOVÁ HUDBA
 • 00:21:10 Snažíme se kromě klasického
  vystoupení souboru,
 • 00:21:13 kde vystupují po jednotlivých
  číslech,
 • 00:21:16 tak se snažíme ve večerním programu
  udělat lidovou zábavu,
 • 00:21:20 kde jednotlivé soubory představují
  svoje tance a vtahují do děje
 • 00:21:24 i další soubory a diváky.
 • 00:21:27 Diváci na všech festivalech
  jsou v hledišti
 • 00:21:31 a na jevišti tančí soubory.
 • 00:21:34 My chceme, že kromě toho,
  že diváci sedí a dívají se,
 • 00:21:39 tak se baví i tím,
  že budou s nimi tančit,
 • 00:21:42 zpívat a učit se tance
  dalších států.
 • 00:21:47 HUDBA
 • 00:22:06 Když vystupujeme,
  máme jen svoje pásma
 • 00:22:09 a nevidíme třeba ostatní.
 • 00:22:11 Až večer, kdy je to neoficiální,
  tak se dáme všichni dohromady,
 • 00:22:14 a to učení tanců a hraní dohromady,
  poznáváme se a prolíná se to takto.
 • 00:22:22 Je to výborná příležitost
  k navazování dalších kontaktů
 • 00:22:25 mezi soubory, tanečníky
  i muzikanty.
 • 00:22:29 Mohou tam padnout i nabídky
  na festivaly,
 • 00:22:32 je to příležitost, jak navazovat
  další kontakty v rámci souboru,
 • 00:22:37 v rámci ČR i zahraničních.
 • 00:22:42 Nejbližší nám, co se týče
  temperamentu, jsou Slováci.
 • 00:22:48 -Moje máma je Slovenka.
  -To je taky možné.
 • 00:22:53 Jinak se nebráníme ničemu
  a jakýkoliv folklor odkudkoliv ?
 • 00:22:59 vše je perfektní.
 • 00:23:02 S festivalem jsme vyrůstali,
  koná se 8. ročník, co 2 roky,
 • 00:23:07 začínali jsme pod dětským souborem,
  kdy jsme doprovázeli malé děti,
 • 00:23:11 teď taky doprovázíme malé děti.
  Co je potřeba, to se hraje.
 • 00:23:16 I tanečníkům pomáháme s organizací,
  té je taky dost,
 • 00:23:20 a tak se účastníme.
 • 00:23:23 Ej, ne raz milá nesnídala...
 • 00:23:32 Symbióza je to správné slovo:
  festival bez města být nemůže
 • 00:23:36 a město bez festivalu by
  bylo chudší, než je.
 • 00:23:39 Budeme to dělat i zadarmo.
 • 00:23:42 My to děláme zadarmo,
  vždy se to dělalo zadarmo.
 • 00:23:45 Hodně souborů i lidí kolem,
  ti souboráci to mají všude stejné.
 • 00:23:52 Když máte někoho ze zahraničí,
  tak musíte zajistit nocleh.
 • 00:23:56 Když nebudou peníze,
  tak se to na pár let smrskne na to,
 • 00:24:00 že budeme z blízkého okolí
  nebo Slovenska
 • 00:24:04 a zaplatí se to takto,
  ale snad bude líp a peníze budou.
 • 00:24:09 LIDOVÁ HUDBA
 • 00:24:39 Na závěr lidová pranostika:
 • 00:24:53 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2011

Související