iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 2. 2020
05:00 na ČT1

1 2 3 4 5

0 hlasů
2969
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:00 ZAJÍMAVOSTI Z REGIONŮ
 • 00:00:07 Začínají Zajímavosti z regionů
  a já vás zdravím
 • 00:00:11 z plzeňské zoologické
  a zároveň i botanické zahrady.
 • 00:00:14 Věnovat se totiž budeme
  výjimečným stromům,
 • 00:00:18 dozvíte se, kdo se letos
  v této ZOO narodil
 • 00:00:21 jako úplně první.
 • 00:00:23 A abychom nezůstali jen tady,
  vyrazíme i do jiných koutů ČR,
 • 00:00:27 třeba do Bedřichova
  na tradiční Jizerskou padesátku.
 • 00:00:31 Dobrý den.
 • 00:00:33 Jsou staré, krásné
  a často mají výjimečný příběh.
 • 00:00:36 Takové jsou památné stromy.
 • 00:00:39 Třeba tady na Plzeňsku je takto
  výjimečných solitérních stromů,
 • 00:00:43 stromoví a alejí devět.
 • 00:00:45 Zatím se ale o žádný z nich
  slavný anglický lovec stromů
 • 00:00:49 Rob McBride nezajímá.
 • 00:00:51 V Česku zamířil jinam,
  na Vysočinu.
 • 00:00:54 Okouzlila ho 350 let stará
  Chudobínská borovice.
 • 00:00:57 Strom, který soutěží o titul
  Evropský strom roku.
 • 00:01:01 -Krátká verze je,
  že stromy mi zachránily život.
 • 00:01:05 -Angličan Rob McBride pracoval
  jako softwarový inženýr.
 • 00:01:08 V roce 2004 se ale
  začal věnovat stromům.
 • 00:01:12 Teď jezdí na obhlídku těch,
  které soutěží o titul
 • 00:01:15 Evropský strom roku.
 • 00:01:17 Jako Chudobínská borovice.
 • 00:01:19 -Je to krásný strom.
 • 00:01:21 Chtěl bych se dostat blízko,
  abych si ho mohl prohlédnout.
 • 00:01:25 -Tajemná a nepřístupná.
 • 00:01:27 Taková je česká finalistka
  Evropského stromu roku.
 • 00:01:30 Jednak kvůli ochraně vodních
  zdrojů a strmé skále.
 • 00:01:34 -Připomíná bonsaj v květináči.
 • 00:01:36 Ale tohle je 350 let
  stará borovice v přehradě.
 • 00:01:40 -Fascinuje ho i příběh borovice.
 • 00:01:43 Stála nad vesničkou Chudobín,
  kterou ale přežila už o 63 let.
 • 00:01:47 Ves ustoupila vírské přehradě.
 • 00:01:50 -Chodil jsem denně kolem
  borovice tam i zpátky do Víru,
 • 00:01:53 to je sedm kilometrů,
  denně do školy.
 • 00:01:56 -Borovici Milan Peňáz
  pozoruje už desítky let.
 • 00:02:00 Prakticky se nemění.
 • 00:02:02 Na rozdíl od hladiny nádrže.
 • 00:02:04 Někdy strom vystupuje z vody,
  teď se tyčí nad ní.
 • 00:02:08 -Ten krásný vzhled nejlépe vyniká
  za toho maximálního vodního stavu,
 • 00:02:13 ke kterému dnes ještě chybí
  nějakých 12 metrů.
 • 00:02:16 -Hlasování pro Evropský strom roku
  potrvá do konce února.
 • 00:02:20 Borovice, které se přezdívá
  taky "královna zatopeného údolí",
 • 00:02:25 zatím drží čtvrtou pozici.
 • 00:02:28 Jsme stále v areálu plzeňské
  botanické zahrady.
 • 00:02:31 Její starobylou dominantou
  je tento dub.
 • 00:02:34 Je zhruba 30 metrů vysoký,
  obvod spodní části jeho kmene
 • 00:02:38 přesahuje 7 metrů
  a roste tady už nejméně 400 let.
 • 00:02:42 Přežil toho hodně,
  prý do něj i uhodil blesk.
 • 00:02:45 Pod jeho korunou stojíme
  s dendrologem Petrem Kutákem,
 • 00:02:49 dobrý den.
 • 00:02:50 Některé prameny uvádějí jeho stáří
  400 let, jiné i 500 let.
 • 00:02:54 Hraje ve věku takového stromu
  100 let nějakou roli?
 • 00:02:58 -Tento strom už je mohutný
  a poslední desetiletí se nemění.
 • 00:03:03 Jeho stáří je důležitá věc,
  ale když nemáme
 • 00:03:08 historické prameny, asi nezjistíme
  přesně jeho stáří.
 • 00:03:12 U tohoto stromu můžeme říct
  více než 400 let starý.
 • 00:03:16 -Určit přesné stáří
  je tedy komplikované?
 • 00:03:19 Nějaké techniky na to nejsou?
 • 00:03:21 -Nějaké historické prameny,
  existují destruktivní metody,
 • 00:03:25 z letokruhové analýzy,
  ale do takto cenného stromu
 • 00:03:29 nechceme vrtat.
 • 00:03:31 Takže spíš odhad nebo porovnání
  s růstovými podmínkami
 • 00:03:34 okolních stromů.
 • 00:03:36 -Jak o takové stromy pečovat?
 • 00:03:38 Co jim zajistí dlouhý
  a zdravý život?
 • 00:03:41 -Důležité je,
  aby nedošlo k rozlomení koruny.
 • 00:03:45 Vidíte, že v koruně tohoto dubu
  jsou instalována ocelová lana.
 • 00:03:49 Jsou to bezpečnostní vazby.
 • 00:03:53 Aby se nerozlomily kosterní větve.
 • 00:03:56 Větší větve po obvodu jsou
  fixovány na centrální kmen.
 • 00:04:05 A zamezují rozlomení.
 • 00:04:07 Zajímavostí je,
  jak už bylo zmíněno,
 • 00:04:12 že některé stromy mohou
  zničit nebo poškodit blesky,
 • 00:04:15 tak se do korun stromů umisťují
  hromosvody, bleskosvody.
 • 00:04:20 Které zamezí, aby ten blesk sjel
  po kmenu, ale aby se ta energie
 • 00:04:26 odvedla po ocelovém lanu.
 • 00:04:28 -Kdy je nejlepší čas
  pro údržbu takových stromů?
 • 00:04:31 -Obecně se prohlídky u listnatých
  stromů provádí
 • 00:04:35 v odlistěném stavu,
  takže v zimním období.
 • 00:04:38 A ošetřování, údržba stromu,
  toto je jedinec velmi vysokého
 • 00:04:44 stáří a není nutné na něm
  provádět nějaké časté zásahy.
 • 00:04:49 Takže v zimě prohlédnout,
  zkontrolovat, zda některé části
 • 00:04:55 nejsou suché, odstranit suché
  větve, aby nedošlo k odlomení.
 • 00:05:03 Jinak pravidelné ošetřování
  a ořezávání není potřeba.
 • 00:05:13 Pak je potřeba zamezit,
  aby se nekopalo do země
 • 00:05:17 v okolí, aby nedošlo
  k poškození kořenů.
 • 00:05:24 -Jsou tři a jejich práce se
  odehrává v korunách stromů.
 • 00:05:28 Tentokrát je čeká péče
  o 30 metrů vysoké duby na hrázi
 • 00:05:32 Podkostelního rybníka v Putimi.
 • 00:05:34 Klukovské lezení po stromech
  povýšili na vysoce
 • 00:05:38 specializované povolání.
 • 00:05:40 -To vůbec nesundávám,
  toto se upevní na nohu.
 • 00:05:54 Helma, motorová pila.
 • 00:05:59 Je odlehčená
  a je do jedné ruky.
 • 00:06:03 A tomuhle říkáme pinoha,
  je to teleskopická pilka.
 • 00:06:07 Dostaneme se s ní na délku
  4,5 metru.
 • 00:06:12 -Ověšeni vším, co je potřeba,
  vylezou do koruny,
 • 00:06:15 kde jako by se ocitli
  v jiném světě.
 • 00:06:18 Na místě, kde zapomenou na hlad
  i žízeň, a kde se tak zaberou
 • 00:06:22 do práce,
  že přestanou vnímat čas.
 • 00:06:25 -Potřebujeme ji stihnout a řekl
  bych, že jsme trochu líní
 • 00:06:30 lézt dolů, kvůli tomu
  se napít nebo nasvačit,
 • 00:06:33 a pak zase lézt až nahoru.
 • 00:06:35 -Než se pustí do práce,
  musí si strom prohlédnout,
 • 00:06:39 přesvědčit se,
  že je pro ně bezpečný.
 • 00:06:42 -Naposledy nás zaskočily včely.
 • 00:06:45 Přeřízli jsme jim hnízdo,
  takže kolega to odnes.
 • 00:06:48 Bojíme se asi všichni.
 • 00:06:50 Umíme ten strach potlačit
  a je to jenom o tom zvyku,
 • 00:06:54 že lezeme každý den.
 • 00:06:56 Ale bojí se všichni.
 • 00:06:58 -Přesto je nic nezastaví.
 • 00:07:01 Ani nepříznivé počasí.
 • 00:07:03 -Nejhorší jsme zažil v Bečově,
  tam bylo náledí na větvích,
 • 00:07:07 asi centimetrový náledí.
 • 00:07:11 -Z těchto více než sto let starých
  dubů slezli až po sedmi hodinách.
 • 00:07:15 A ani tady na zemi
  jejich práce nekončí.
 • 00:07:18 Ještě po sobě totiž musí uklidit.
 • 00:07:22 Bohužel Písek o jeden ze svých
  památných stromů přišel.
 • 00:07:26 Jasan, který prorůstal 200 let
  starou kamennou lavicí
 • 00:07:30 u Krombergova pavilonu,
  byl už dlouho ve špatném stavu.
 • 00:07:34 Ke stromu a kamenné lavici,
  která je kolem něj,
 • 00:07:38 se totiž vztahuje jedna
  pro Písek nebezpečná pověst.
 • 00:07:42 Víc o tom v reportáži
  Martina Donáta.
 • 00:07:46 -A taky jsou tam takový provazy
  a já se za ně zachytnu
 • 00:07:50 a visím jako netopýr.
 • 00:07:55 -Strom už měl být pokácen
  v roce 1900, kdy městská rada
 • 00:07:59 právě rozhodla o jeho kácení
  pro jeho špatný zdravotní stav.
 • 00:08:03 -Budeme se těšit, jestli tam
  vyroste nějakej nový.
 • 00:08:08 -Tady je ten letopočet 1820,
  který datuje vznik té lavičky.
 • 00:08:12 Tím zásadním důvodem
  pro kácení je tato dutina,
 • 00:08:16 která je na bázi kmene.
 • 00:08:19 -Říká se taková pověst, ta lavička,
  když kolem toho stromu pukne,
 • 00:08:24 tak že bude tady
  s městem Pískem konec.
 • 00:08:28 -Nejdřív to byl milimetr, dva, tři,
  pak už jsem tam dal malíček,
 • 00:08:32 já to mám nafocený,
  jak se zvětšovala.
 • 00:08:38 -Dvakrát byl použit do filmu.
 • 00:08:46 -Kamennou lavici opraví teď
  restaurátoři a vrátí zpátky
 • 00:08:51 na místo, skrz ní pak
  poroste nový strom.
 • 00:08:58 Chudobínská borovice kandiduje
  na Evropský strom roku
 • 00:09:02 a klášter v Kladrubech má také
  evropské, i když jiné ambice.
 • 00:09:06 Usiluje o zapsání do seznamu
  evropského kulturního dědictví.
 • 00:09:10 Pokud bude aktivita ministerstva
  kultury úspěšná, mohlo by to
 • 00:09:15 klášteru pomoct k části peněz
  na nutnou rekonstrukci.
 • 00:09:19 Rozsáhlý areál na bezmála
  2 hektarech.
 • 00:09:22 Bývalý benediktinský klášter
  v Kladrubech u Stříbra
 • 00:09:26 je starý 905 let.
 • 00:09:28 A je to na něm znát.
 • 00:09:30 -To je příklad prostoru,
 • 00:09:32 který dokážeme sami opravit
  z vlastních prostředků.
 • 00:09:36 Na větší místnosti musí žádat
  o dotace, třeba z EU.
 • 00:09:40 Aktuálně má klášter k dispozici
  120 milionů korun
 • 00:09:44 na opravu konventu, kde vznikne
  nová prohlídková trasa
 • 00:09:48 o životě v řádu.
 • 00:09:50 -V 50. letech minulého století
  tady vznikly bytové jednotky
 • 00:09:54 a musíme díky tomu veškeré
  ty zazdívky ubourat.
 • 00:09:59 -A třeba projekt na opravu
  této kaple je hotový,
 • 00:10:02 rekonstruovat se ale vinou
  nedostatku peněz nebude.
 • 00:10:06 Změnit by to mohl zápis do
  takzvaného evropského dědictví.
 • 00:10:10 -Stát se součástí této European
  Heritage Label by také znamenalo
 • 00:10:15 dát do povědomosti celého
  evropského kontinentu
 • 00:10:18 tuhle mimořádnou stavbu.
 • 00:10:21 -Určitě by nám to přineslo
  propagaci, zvýšení návštěvníků,
 • 00:10:25 nevím, jestli finančně,
  zprostředkovaně přes návštěvníky
 • 00:10:29 určitě také.
 • 00:10:31 -Původním cílem bylo přimět
  ministerstvo kultury
 • 00:10:35 o zápis do UNESCO.
 • 00:10:37 Klášter už se o to pokoušel
  v 90. letech.
 • 00:10:40 Místo něj ale uspěla Zelená hora
  u Žďáru nad Sázavou.
 • 00:10:45 Tohle je autentický americký tank
  M4 Sherman z druhé světové války,
 • 00:10:50 neobvyklá atrakce plzeňské ZOO.
 • 00:10:52 Symbolicky míří na bývalou
  podzemní pevnost, kde sídlil
 • 00:10:56 německý generální štáb.
 • 00:10:58 Brigádní generál František Moravec
  tehdy bojoval jinými zbraněmi,
 • 00:11:03 zpravodajskými informacemi,
  a stal se jednou
 • 00:11:06 z nejvýznamnějších postav
  exilového, a po roce 1948
 • 00:11:10 i protikomunistického odboje.
 • 00:11:12 Zemřel v USA v roce 1966.
 • 00:11:14 Jeho příbuzní teď usilují
  o převezení a uložení ostatků
 • 00:11:18 do jeho rodného města, Čáslavi.
 • 00:11:21 Tady v Plzni po první světové
  válce sloužil
 • 00:11:24 u 35. pěšího pluku,
  a taky se tady oženil.
 • 00:11:28 Jen dva úřední detaily dořešíme
  na americké straně,
 • 00:11:32 a jsme ve finále příprav,
  řekla na radnici v Čáslavi
 • 00:11:35 generálova vnučka.
 • 00:11:37 Za rodinu domlouvá převoz
  ostatků Františka Moravce.
 • 00:11:44 -Náklady uhradí jen rodina,
  jak si sama přeje.
 • 00:11:48 Na české straně spolupracuje
  čáslavská radnice
 • 00:11:51 a vojenské zpravodajství.
 • 00:11:53 -Byl to člověk nesmírně odvážný,
  statečný, zásadový, pevný,
 • 00:11:58 s láskou k vlasti.
 • 00:11:59 Bude to pro nás pocta, pokud zde
  jeho ostatky budou uloženy.
 • 00:12:04 -František Moravec byl proslulým
  šéfem naší zpravodajské služby.
 • 00:12:09 -Vedl ji před 2. světovou válkou
  i během ní.
 • 00:12:12 Do Británie uprchnul s 10 kolegy
  a tajnými kontakty 12 hodin
 • 00:12:16 před okupací.
 • 00:12:18 Byl blízkým spolupracovníkem
  prezidenta Beneše.
 • 00:12:21 Řídil operaci Anthropoid,
  atentát na zastupujícího
 • 00:12:25 říšského protektora Heydricha.
 • 00:12:27 Po únoru 1948 emigroval a pracoval
  pro americkou rozvědku.
 • 00:12:32 -Byl schopen zachránit
 • 00:12:35 to nejcennější, co československá
  zpravodajská služba měla,
 • 00:12:39 odvézt to do Londýna,
  a potom s úspěchem používat
 • 00:12:43 ve prospěch exilové vlády
  a našeho domácího odboje,
 • 00:12:47 to byl husarský kousek.
 • 00:12:49 -Radnice počítá s převozem
  letos v červenci.
 • 00:12:52 Urnu uloží v kolumbáriu
  tady na čáslavském hřbitově.
 • 00:12:56 Moravec zemřel ve Washingtonu
  v roce 1966.
 • 00:12:59 V jeho peněžence tehdy našli
  lístek s česky psanou básní,
 • 00:13:04 vyznáním rodné Čáslavi.
 • 00:13:06 Tam se teď vrátí.
 • 00:13:09 Ireportér se díky vám stal
  nedílnou součástí vysílání.
 • 00:13:13 Každý den nám posíláte desítky
  zajímavostí z vašeho okolí.
 • 00:13:18 Jste to vy, kdo bývá
  na místě dění první.
 • 00:13:22 Objevujete netradiční místa
  a informujete o událostech.
 • 00:13:27 Děkujeme, že s námi tvoříte
  naše zpravodajství.
 • 00:13:31 Bereme vás vážně.
 • 00:13:33 Jarní počasí.
 • 00:13:35 V Mariánských Lázních si ho
  lidé užívali při masopustu.
 • 00:13:39 Ve městě se slavil poprvé
  a o jeho autentickou atmosféru
 • 00:13:43 se postaral folklórní soubor
  Marjánek.
 • 00:13:47 A v Humpolci se pustili rovnou
  do zabijačkového hodování.
 • 00:13:51 Nechybělo na něm nic.
 • 00:13:53 Ovar, tlačenka, jelita,
  ani zabijačková zábava.
 • 00:13:57 Toto už jsou hasiči a likvidace
  popadaných stromů po orkánu.
 • 00:14:02 Mezi obcemi Koberovy
  a Prosička v Českém ráji.
 • 00:14:06 A co dnes ještě uvidíte?
 • 00:14:08 Šumava, už jednou ji
  zpustošil orkán Kyrill,
 • 00:14:11 počátkem tohoto týdne zase Sabina.
 • 00:14:14 Rozmary počasí ale ukázaly
  i svoji dobrou stránku.
 • 00:14:18 V Bedřichově vystřídala
  zima jarní počasí právě včas
 • 00:14:21 před začátkem legendárního
  závodu Jizerská padesátka.
 • 00:14:25 Teď ale ještě chvíli zůstaneme
  v zoologické zahraně.
 • 00:14:30 Lemuři nebo giboni,
  těch je v plzeňské ZOO hodně.
 • 00:14:34 Co se týká goril,
  je specialistou pražská ZOO.
 • 00:14:37 Gorilám se věnuje už od roku 1963
 • 00:14:40 počet tamních gorilích obyvatel
  se úspěšně rozrůstá.
 • 00:14:44 I proto jim staví nový pavilon.
 • 00:14:46 Stát bude na místě,
  kde dosud byly žirafy.
 • 00:14:50 Stát má do dvou let.
 • 00:14:52 Nový pavilon postaví na pozemku
  o rozloze zhruba 4000 m2.
 • 00:14:57 A bude dál od vody -
  kvůli zkušenostem z povodní
 • 00:15:00 v letech 2002 a 2013.
 • 00:15:02 Současný gorilinec je
  v nejnižší části zahrady,
 • 00:15:06 při povodních ho voda
  úplně zaplavila.
 • 00:15:08 Tehdy uhynul samec Pong
 • 00:15:11 -Dramatická zkušenost,
  nečekaná, museli jsme celou
 • 00:15:14 gorilí skupinu evakuovat
  na člunech.
 • 00:15:18 -Stavbu za téměř 210 milionů
  plánují už 6 let.
 • 00:15:21 A takhle by měl nový domov
  pro zvířata vypadat.
 • 00:15:25 -Musí umožňovat tři funkce,
  nejen příjemný život zvířatům,
 • 00:15:29 ale také dobré uživatelské
  prostředí pro chovatele
 • 00:15:35 a zcela zásadní je také to,
  jak vyzní pro návštěvníky.
 • 00:15:41 -Gorilí samec Richard,
  čtyři samice a tři mláďata.
 • 00:15:45 Obyvatelé současného pavilonu.
 • 00:15:47 Jestli bude nový pavilon
  taky jejich domovem,
 • 00:15:50 nám vedení ZOO nepotvrdilo.
 • 00:15:53 Žít v něm budou
  ale i další zvířata.
 • 00:15:55 A mohl by tady být třeba i luskoun,
  kterého slíbila darovat
 • 00:16:00 ZOO z Tchaj-peje.
 • 00:16:02 V Liberecké ZOO se narodila
  malá žirafa,
 • 00:16:05 v pražské beránek ovce kamerunské
  a vylíhla se tam
 • 00:16:09 jedna želva tuniská, první letošní
  přírůstek už mají v ZOO v Brně
 • 00:16:13 i tady v Plzni.
 • 00:16:15 Tahle malá šimpanzí holka
  se narodila na Nový rok
 • 00:16:18 a jmenuje se Caila.
 • 00:16:20 A jak velký chovatelský úspěch
  to je rozebereme s mluvčím zahrady
 • 00:16:25 Martinem Vobrubou, dobrý den.
 • 00:16:27 Je Caila první mládě šimpanze,
  které se tady narodilo?
 • 00:16:31 -Je to třetí odchované mládě.
 • 00:16:34 Je to pro nás velký úspěch,
  na odchov jsme čekali 17 let.
 • 00:16:38 Máme tady šimpanze od 60. let.
 • 00:16:40 Ale ne každé narozené mládě
  se podařilo odchovat.
 • 00:16:44 Jediný úplný úspěch máme z r. 2003,
  kdy naše 17letá dáma
 • 00:16:50 bydlí ve Francii
  a sama už je matkou.
 • 00:16:53 Teď máme mládě jménem Caila,
  je to velký úspěch.
 • 00:16:57 Náš pan ředitel ho pojmenoval
  jako mládě desetiletí.
 • 00:17:01 Je to novoroční mládě,
  přišlo na svět v průběhu 1. ledna.
 • 00:17:06 Porod skončil odpoledne
  a máme z něj velkou radost.
 • 00:17:10 -Zmiňoval jste, že odchovat
  šimpanze není jednoduchý.
 • 00:17:15 Dá se tedy říct, že tím,
  že se Caila narodila,
 • 00:17:18 ještě není vyhráno?
 • 00:17:20 -Šimpanzi dospívají
  až do svých 10 let.
 • 00:17:23 S trochou nadsázky to můžeme
  za podařený odchov považovat
 • 00:17:27 až v těch 10 letech.
 • 00:17:29 Samice mívají jedináčka
  s přestávkou 3 až 4 roky.
 • 00:17:33 Samec tady má harém 4 partnerek.
 • 00:17:35 Budeme doufat,
  že Caila nebude poslední.
 • 00:17:39 Že to nastartuje nějaké reprodukční
  chování celé skupiny.
 • 00:17:43 -Jak se Caile daří?
  Stará se o ni máma vzorně?
 • 00:17:47 -Daří se jí výborně.
 • 00:17:49 Matka je prvorodičkou.
 • 00:17:51 Samice přišla z velké rodiny
  v Holandsku.
 • 00:17:56 Tam viděla odchovy,
  takže si vzpomněla,
 • 00:17:59 chová se perfektně
  a dobře se chová celá skupina.
 • 00:18:03 -Jaká jí čeká budoucnost,
  zůstane v Plzni?
 • 00:18:07 -Jsou dva možné scénáře.
 • 00:18:09 Buď bude skupina fungovat výborně
  a pak ji bude čekat
 • 00:18:14 osud její starší sestry,
  a zhruba ve věku 10 let
 • 00:18:18 by Plzeň opustila.
 • 00:18:20 Pokud by samec udržel svůj harém
  a byla i další mláďata.
 • 00:18:24 Pokud by se skupina měnila a
  vyvíjela, přišel sem jiný samec,
 • 00:18:28 v Plzni by zůstat mohla.
 • 00:18:31 -Kromě šimpanzí slečny,
  má plzeňská ZOO nějaké
 • 00:18:35 další přírůstky?
 • 00:18:37 -První přírůstek roku většinou
  vyhraje nějaké jehně nebo kůzle.
 • 00:18:41 Caila letos vyhrála
  jako velmi vzácná věc.
 • 00:18:44 A právě kůzlata a jehňata
  jsou dalšími přírůstky.
 • 00:18:48 7 jehňátek a 3 kůzlata.
 • 00:18:55 Počátkem týdne se přehnal
  Evropou orkán Sabina
 • 00:18:59 a i v českých regionech
  způsobil obrovské škody.
 • 00:19:02 I tady v Plzeňském kraji padaly
  stromy, nejezdily vlaky
 • 00:19:07 a nefungoval elektrický proud.
 • 00:19:09 Zavřená kvůli bezpečnosti
  byla i tato zahrada.
 • 00:19:12 Mnohem horší situace
  byla na Klatovsku.
 • 00:19:16 Dlouhé hodiny bez elektrického
  proudu i bez signálu
 • 00:19:19 mobilního telefonu.
 • 00:19:21 Takové jsou následky orkánu
  Sabina na Šumavě.
 • 00:19:24 Největší poryv tu přišel
  před osmou hodinou ranní.
 • 00:19:28 -Nejhorší situace je mezi
  Hojsovou Stráží a Špičákem.
 • 00:19:32 -Na silnici spadly desítky stromů.
 • 00:19:35 Ve skiareálu na Špičáku spadlo
  několik stromů přímo na lanovku,
 • 00:19:39 další stromy zablokovaly
  část sjezdovky.
 • 00:19:43 -Všichni se maximálně snaží
  o odklízení následků.
 • 00:19:46 -Jak dlouho výpadek elektrického
  proudu potrvá
 • 00:19:50 nebylo celý den jasné.
 • 00:19:52 -Víme, že na Železnorudsku není
  k dispozici 61 trafostanic.
 • 00:19:56 -Naposledy při orkánu Kyrill,
  tehdy to nešlo mnohem dýl.
 • 00:20:00 -Naskočilo to zhruba na pět minut,
  od té doby vůbec.
 • 00:20:05 -Kavárna byla i přesto otevřená.
 • 00:20:07 -Pití v lahvi, takové zásoby,
  které máme,
 • 00:20:10 ale kávu ani čaj
  udělat nemůžeme.
 • 00:20:13 -Kvůli silnému větru nejezdily
  od rána vlaky mezi Železnou Rudou
 • 00:20:18 a Klatovy, provoz se zastavil
  také mezi Klatovy a Domažlicemi
 • 00:20:22 a Klatovy a Horažďovicemi
  předměstím.
 • 00:20:25 V Plzeňském kraji vyjížděli hasiči
  během dne k téměř 700 případům,
 • 00:20:30 Klatovsko patřilo mezi nejvíce
  zasažené oblasti.
 • 00:20:34 Těžké chvíle si kvůli orkánu prožil
  Ivo Kolbaba z Liberecka.
 • 00:20:38 Je závislý na dýchacím přístroji,
 • 00:20:41 ten ale bez proudu dlouho
  nevydrží.
 • 00:20:44 Přístroj, na kterém je 75letý
  senior z městysu Zdislava
 • 00:20:48 u Jablonného v Podještědí závislý,
  mu už 2 roky pomáhá dýchat.
 • 00:20:52 -To musím mít na stálo.
 • 00:20:54 -Stejně jako na stovkách míst
  v Libereckém kraji,
 • 00:20:58 i tady kvůli větru vypadl proud.
 • 00:21:00 Ivo Kolbaba čekal, jestli se
  dodávky podaří obnovit.
 • 00:21:04 Nakonec zavolal záchrannou službu.
 • 00:21:07 -Operátorka výzvu vyhodnotila
  a spojila se s krajským
 • 00:21:11 operačním střediskem hasičského
  záchranného sboru.
 • 00:21:15 -Místní dobrovolní hasiči
  mu po domluvě zapůjčili
 • 00:21:18 náhradní zdroj energie.
 • 00:21:20 -Přijeli hasiči z Křižan
  a spolu se zdislavskejma hasičema
 • 00:21:25 to nainstalovali,
  a tím jsem mohl dýchat.
 • 00:21:29 -Podle krajského vedení hasičů se
  jednalo o naprosto ojedinělý zásah.
 • 00:21:34 -Zpravidla tyto události řeší
  zdravotní záchranná služba,
 • 00:21:38 ale vzhledem k mimořádné události,
  která nastala, jsme vyřešili
 • 00:21:43 i tento případ.
 • 00:21:45 -Ve Zdislavě proud nešel
  asi pět hodin.
 • 00:21:48 Tak dlouho by bez elektřiny
  být Ivo Kolbaba nemohl.
 • 00:21:51 Operační středisko záchranářů
  včera v souvislosti s poruchami
 • 00:21:56 elektrického vedení zaznamenalo
  hned několik podobných případů.
 • 00:22:00 U žádného z nich ale záchranáři
  ani hasiči nemuseli zasahovat.
 • 00:22:06 Teď jsme se záměrně přesunuli
  do jihoamerické části zahrady.
 • 00:22:10 Letos je to totiž rovných 50 let
  od tragické události,
 • 00:22:14 kdy pod horou Huaskarán zemřelo
  všech 15 členů Expedice Peru 1970.
 • 00:22:18 Tito horolezci byli
  také zakladateli dnes už
 • 00:22:22 tradičního závodu
  Jizerská padesátka.
 • 00:22:24 Připomeňme si jeho začátky.
 • 00:22:27 -Poprvé se závod uskutečnil v roce
  1968, na startu stálo 52 lidí.
 • 00:22:32 K občerstvení tehdy stačila
  stovka oplatek a čaj.
 • 00:22:35 O rok později bylo
  účastníků už 126.
 • 00:22:38 Od čtvrtého ročníku se Jizerská
  padesátka jede jako
 • 00:22:42 Memoriál expedice Peru 1970.
 • 00:22:45 Na počest 15 československých
  horolezců, kteří zemřeli
 • 00:22:48 pod kamennou lavinou, organizátoři
  závodu vyřadili prvních 15 čísel.
 • 00:22:53 Letošní 50. výročí od tragické
  události připomínají
 • 00:22:57 i pamětní mince.
 • 00:22:59 Ty dostali všichni závodníci.
 • 00:23:02 -Tradiční a dnes už i celosvětově
  známý závod profesionálních
 • 00:23:06 i amatérských běžkařů se
  v Bedřichově běžel už po 53.
 • 00:23:10 Ohrožoval ho nedostatek sněhu,
  ale nakonec doslova
 • 00:23:14 za 5 minut 12 nasněžilo.
 • 00:23:16 Ještě na začátku února vypadal
  stadion v Bedřichově takto,
 • 00:23:20 místo sněhu kaluže vody.
 • 00:23:22 Počasí se umoudřilo
  a na čerstvě zasněžené tratě
 • 00:23:26 se mohli vydat závodníci,
  jako první ti úplně nejmenší.
 • 00:23:32 -Ty jsi vyhrál dneska?
 • 00:23:33 -Ano.
 • 00:23:35 -A máš z toho radost?
 • 00:23:37 -Ano.
 • 00:23:39 -V poledne pak na 30kilometrový
  okruh vyjeli dospělí.
 • 00:23:42 Závodilo se i jen tak,
  pro radost.
 • 00:23:45 -Užijeme si to, přežijeme to,
  nějak to dopadne.
 • 00:23:49 -Ještě jsme neměli žádnýho panáka,
  ani žádný pivo,
 • 00:23:52 takže namazáno nemáme,
  ale připravovali jsme se poctivě.
 • 00:23:58 -Do Bedřichova na Jizerskou
  padesátku jezdí až 10 tisíc diváků
 • 00:24:02 a závodníků, sehnat ubytování
  už je prakticky nemožné.
 • 00:24:08 -V tuto chvíli jsme plní
  a už při příjezdu
 • 00:24:12 si závodníci rezervují ten termín
  další Jizerské 50 na rok dopředu.
 • 00:24:18 -Řekl bych tak 120 % naplněno,
  vím, že v některých hotelích
 • 00:24:22 se spí i po chodbách a na půdách.
 • 00:24:25 -Tradičně plná jsou i parkoviště,
  s řízením dopravy musí
 • 00:24:30 pomáhat policisté i hasiči.
 • 00:24:33 -V souvislosti s akcí platí
  v obci také dopravní omezení,
 • 00:24:37 lidé by podle organizátorů
  měli co nejvíce využívat
 • 00:24:41 kyvadlovou dopravu.
 • 00:24:44 -A to je z dnešních plzeňských
  Zajímavostí z regionů všechno.
 • 00:24:48 Krásný zbytek víkendu.
 • 00:24:50 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, ČT 2020