iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 10. 2015
06:00 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
996
zhlédnutí

Zajímavosti z regionů (Praha)

Události a informace z kraje, v němž žijete

24 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zajímavosti z regionů

 • 00:00:03 ZAJÍMAVOSTI Z REIGONŮ
 • 00:00:07 Obrovský úspěch zaznamenal
  v Bostonu výzkumný tým
 • 00:00:10 ze Západočeské univerzity v Plzni.
 • 00:00:12 V soutěži mezi 259 týmy
  z celého světa
 • 00:00:15 získal osm zlatých medailí.
 • 00:00:17 Studenti za sebou nechali
  i prestižní světové univerzity,
 • 00:00:21 jako je Oxfordská, Stanfordova
  nebo Cambridgeská.
 • 00:00:25 Lucie Pelanová natáčela,
  co za takovým
 • 00:00:27 výsledkem školy stojí.
 • 00:00:28 Úspěch si tým zajistil metodou,
  která slouží pro diagnostiku
 • 00:00:32 dynamiky růstu rakovinových buněk.
 • 00:00:34 Ta totiž pomáhá včas rozpoznat,
  kdy klasická rakovina
 • 00:00:37 přechází do fáze metastáz.
 • 00:00:40 My jsme přeprogramovali
  kvasinkové buňky tak,
 • 00:00:43 aby rozpoznávali povrchové značky
  na potencionálních
 • 00:00:46 rakovinotvorných buňkách,
  které obíhají v krevním řečišti.
 • 00:00:49 Na projektu pracoval
  nejmladší tým
 • 00:00:51 z fakulty aplikovaných věd,
  byl složený z osmi studentů
 • 00:00:54 do 24 let a jejich dvou profesorů.
 • 00:00:58 Ty poslední týdny,
  kdy jsme chtěli získat
 • 00:01:00 poslední výsledky,
  které nám pak dostaly ceny,
 • 00:01:03 tak jsme tady byli
  třeba do tří, do čtyř do rána.
 • 00:01:06 Týmu se na půdě
  bostonské univerzity
 • 00:01:08 dařilo dobře prezentovat
  a získal v oblasti
 • 00:01:10 inženýrských metod
  v syntetické biologii
 • 00:01:13 ještě dalších sedm medailí.
 • 00:01:16 Tak jsme získali ještě hlavní cenu
  za nejlepší software
 • 00:01:19 a za nejlepší model,
  což nám jako kybernetikům
 • 00:01:22 udělalo radost.
 • 00:01:23 Práce týmu byla dnes oceněna
  i na půdě Západočeské univerzity.
 • 00:01:27 Studentům poděkoval
  sám děkan fakulty.
 • 00:01:31 Průměrný věk lékařů
  rychlé záchranné služby
 • 00:01:34 je stále vyšší.
 • 00:01:35 V Karlových Varech slouží
  i doktoři starší 70 let,
 • 00:01:38 průměrný věk záchranářů
  je přitom 55 let.
 • 00:01:41 Za zkušené odborníky
  hledá kraj náhradu jen obtížně.
 • 00:01:48 Houkání sirény, rychlá jízda,
  stres.
 • 00:01:51 Po víc než 15 letech ve službě
  to už Věra Procházková
 • 00:01:54 ani nevnímá.
 • 00:01:55 Lidi zachraňuje
  v drsných horských zimách,
 • 00:01:58 poradit si musí i v těžkém terénu
  s lékařskou výbavou v ruce.
 • 00:02:06 Nedávno jsme byli na pastvinách,
  kde nabral pacientku býk na rohy,
 • 00:02:11 a to opravdu bylo dost náročné.
 • 00:02:13 V terénu musí spoléhat
  jen na svoje dovednosti.
 • 00:02:16 To je první překážka,
  kvůli které se mladí lékaři
 • 00:02:19 k záchrance nehrnou.
 • 00:02:21 EKG si uděláme.
 • 00:02:22 Nástupní plat od 35 000 hrubého.
 • 00:02:25 V sousedním Německu
  zhruba trojnásobek.
 • 00:02:27 A to je druhý problém,
  se kterým se musí kraj vypořádat.
 • 00:02:32 My máme 4 lékaře důchodového věku,
  2 lékaři se do důchodu chystají.
 • 00:02:36 6 lékařů, kdyby mi chybělo,
  tak bych nebyl schopný
 • 00:02:39 pokrýt přesčasovou práci.
 • 00:02:41 Lékařka vysvětluje,
  že u záchranky pracují hlavně ti,
 • 00:02:44 kteří svojí práci milují.
 • 00:02:45 Dokud mi síly stačí, tak zůstanu.
 • 00:02:47 Ředitel záchranné služby
  by zaměstnal bez problémů
 • 00:02:50 i 5 lékařů na plný úvazek.
 • 00:02:52 Pokud by se situace zhoršovala,
  vedení začne lákat nové lékaře
 • 00:02:56 na náborové příspěvky
  a různé bonusy.
 • 00:03:00 V případě,
  že by některé okolnosti nastaly,
 • 00:03:02 tak jsme tady
  a ten příspěvek nabídneme.
 • 00:03:05 Kraj volá i po zjednodušení
  pravidel pro vzdělávaní
 • 00:03:08 zdravotníků.
 • 00:03:09 To je podle ředitele
  třetí překážka,
 • 00:03:12 která život záchrance komplikuje.
 • 00:03:15 Města i kraje utrácejí
  miliony korun za zbytečné analýzy
 • 00:03:19 nebo zmařené investice.
 • 00:03:20 Například pardubické hejtmanství
  si nechalo v minulých letech
 • 00:03:24 vypracovat studii,
  která měla zlepšit práci úředníků.
 • 00:03:27 Ukázala se ale jako zbytečná,
  kraj teď provádí revizi
 • 00:03:31 všech podobných zakázek.
 • 00:03:32 Úředník by měl svým chováním
  dělat dobré jméno
 • 00:03:35 svému zaměstnavateli.
 • 00:03:37 Měl by uvažovat v souvislostech
  a zachovat nadhled.
 • 00:03:40 To je v kostce výsledek
  dvou studií,
 • 00:03:42 které přišly
  na víc než 2,5 milionu korun.
 • 00:03:44 Jak se ukázalo, Pardubickému kraji
  nepřinesly nic nového.
 • 00:03:50 Veřejná správa by sama měla vědět,
  co potřebuje.
 • 00:03:53 A ne, že si bude objednávat věci,
  které pak skončí v šuplíku
 • 00:03:57 a nebudou použity.
 • 00:03:58 Co víc,
  podle antimonopolního úřadu
 • 00:04:00 kraj tyto studie
  zadal nesprávným způsobem.
 • 00:04:04 Diskriminoval další potenciální
  dodavatele, kteří by byli schopni
 • 00:04:08 toto plnit.
 • 00:04:09 Za spáchání správních deliktů
  byla zadavateli uložena pokuta
 • 00:04:12 ve výši 10 000 Kč.
 • 00:04:14 Zmařené investice za miliony korun
  ale eviduje i pardubická radnice.
 • 00:04:18 V tuto chvíli jsou to projekty
  za zhruba 7 mil. Kč.
 • 00:04:23 Za poslední 3-4 roky.
 • 00:04:24 Jeden příklad za všechny.
 • 00:04:26 Město si nechalo za 1 milion korun
  vypracovat analýzu,
 • 00:04:29 zda potřebuje nový hotel,
  skončila v šuplíku.
 • 00:04:32 Podobně dopadly i další studie.
 • 00:04:34 Máme řadu
  tzv. šuplíkových investic,
 • 00:04:38 které časem stárnou
  a pak jsou nepoužitelné.
 • 00:04:42 Úřady se ale brání tím,
  že často nemají na vybranou.
 • 00:04:45 Pokud chtějí čerpat peníze
  z evropských fondů,
 • 00:04:48 musí zadávat i studie.
 • 00:04:49 V případě, že projekt neuskuteční,
  jsou takové studie zbytečné.
 • 00:04:56 Historické město Tábor
  hledá cestu,
 • 00:04:58 jak se stát takzvaným Smart city.
 • 00:05:00 Pomáhat mu bude
  energetická společnost,
 • 00:05:03 která na stejném projektu
  spolupracuje třeba
 • 00:05:06 i s jihočeským Pískem.
 • 00:05:07 Obě města chtějí chytře využívat
  moderní technologie,
 • 00:05:10 které povedou k zachování
  přírodních zdrojů, méně imisím
 • 00:05:14 a zároveň vylepší život obyvatel.
 • 00:05:16 Po Táboře už teď jezdí
  víc než polovina autobusů
 • 00:05:19 městské hromadné dopravy
  na stlačený plyn.
 • 00:05:21 Pro budoucí Smart city
  dobrý začátek.
 • 00:05:23 I to je jeden z kroků,
  jak šetřit energie.
 • 00:05:28 Byli jsme překvapeni spotřebou,
  která je nižší
 • 00:05:31 než u naftových motorů.
 • 00:05:33 I radnice už má ve svém
  vozovém parku jedno takové auto.
 • 00:05:36 Další využívají technické služby.
 • 00:05:38 Strážníci zase jezdí
  na elektrickém mopedu.
 • 00:05:40 V rámci projektu Smart city
  by ale úsporných vozidel
 • 00:05:43 ve městě mohlo být
  ale daleko víc.
 • 00:05:46 Já ten projekt chytrých měst
  vidím jako věc,
 • 00:05:49 která je komplexní,
  která by měla být především
 • 00:05:51 uživatelsky příjemná
  pro obyvatele.
 • 00:05:53 Pokud se týká mobility,
  tak co nám chybí nejvíce,
 • 00:05:56 jsou informace
  o parkovacím systému.
 • 00:05:58 Dohodu o zapojení do projektu
  Smart city uzavřelo město
 • 00:06:02 symbolicky při předávání
  ekologických Oscarů.
 • 00:06:04 Spolupráce s energetickou
  společností se v první řadě
 • 00:06:07 bude týkat veřejného osvětlení.
 • 00:06:12 Aby nebylo jen úsporné,
  ale i chytré a umělo reagovat
 • 00:06:16 na potřeby a chod celého města.
 • 00:06:17 Měst, která chtějí patřit
  mezi Smart city,
 • 00:06:19 v republice přibývá.
 • 00:06:21 V jižních Čechách je to
  kromě Tábora například také
 • 00:06:24 Písek nebo Lipno na Vltavou.
 • 00:06:26 Teď mají i příležitost
  získat na zavedení
 • 00:06:28 inteligentních technologií peníze.
 • 00:06:30 S podporou takových projektů
  totiž počítá Evropská unie.
 • 00:06:33 A nakloněn je jim
  v rámci své strategie
 • 00:06:36 i Jihočeský kraj.
 • 00:06:38 Producentům kysaného zelí
  začíná sezona a už teď je jasné,
 • 00:06:42 že moc povedená nebude.
 • 00:06:44 Kvůli suchému létu
  je zelí mnohem méně.
 • 00:06:46 Například družstvo
  v Dobré Vodě na Jičínsku,
 • 00:06:49 jeden z největších výrobců
  v Česku, předpokládá,
 • 00:06:52 že zpracuje ani ne polovinu
  obvyklého množství.
 • 00:06:54 Ať je úroda malá nebo velká,
  výroba kysaného zelí
 • 00:06:58 začíná každý rok stejně.
 • 00:06:59 U dopravního pásu,
  kde se hlávka po hlávce čistí.
 • 00:07:07 Musíme, aby bylo zelí pěkné,
  tak ho musíme takhle posvlékat.
 • 00:07:10 Ruce budou bolet určitě, to jo.
 • 00:07:13 Když se zelí strojově
  zbaví košťálu,
 • 00:07:15 putuje na krouhačku
  a k dávkovači soli.
 • 00:07:21 Je to čistě jenom s kmínem.
 • 00:07:23 Jde to dopravním pásem
  do automatické soličky.
 • 00:07:25 Že se tady vyrábí ve velkém,
  je jasné při pohledu do haly,
 • 00:07:29 ve které zelí bude
  až osm týdnů kvasit.
 • 00:07:34 Bazén má hloubku pět metrů,
  do jednoho se vejde 50 tun
 • 00:07:37 kysaného zelí.
 • 00:07:39 Takových tady máme 28.
 • 00:07:40 Zelí tady nešlapeme,
  žádné dámy v holínkách.
 • 00:07:43 Ale máme tu toto zařízení,
  je to něco jako vibrační deska.
 • 00:07:46 Zhruba 2/3 kvasných bazénů
  ale zřejmě tentokrát
 • 00:07:49 zůstanou prázdné
  kvůli nižší úrodě.
 • 00:07:52 Zelí je letos výrazně menší.
 • 00:07:53 Zatímco loni tady v Dobré Vodě
  hlávka průměrně vážila 8 kg,
 • 00:07:57 letos maximálně tři.
 • 00:07:59 Kvůli tomu také podražilo.
 • 00:08:01 Krouhané zhruba o polovinu,
  cena kysaného se zvýší odhadem
 • 00:08:04 o 20-25 %.
 • 00:08:09 V Pelhřimově pokřtili
  novou Guinessovu knihu rekordů.
 • 00:08:12 Po celém světě vyšlo
  asi 130 milionů kusů.
 • 00:08:15 V nové publikaci,
  která je ode dneška k dostání
 • 00:08:18 taky v knihkupectvích,
  nechybí ani čeští sportovci.
 • 00:08:22 Jarmila Kratochvílová
  ve 32 let nepřekonaném
 • 00:08:26 běžeckém rekordů na 800 metrů,
  Jaromír Jágr jako nejstarší,
 • 00:08:30 42letý střelec hatrricku,
  a Jan Železný s 98 metry a 48 cm,
 • 00:08:34 rekordman v oštěpu.
 • 00:08:37 I čeští sportovci mají své místo
  v nové knize světových rekordů.
 • 00:08:44 Je tady třeba taky Zdeněk Bradáč,
  který žongloval hlavou dolů
 • 00:08:47 a René Golem Richter, silák,
  který v Pelhřimově rozdrtil
 • 00:08:51 23 plechovek s pivem.
 • 00:08:53 Kniha rekordů,
  která vychází každý rok
 • 00:08:55 ve 25 jazykových mutacích
  ve stovce zemí světa,
 • 00:08:59 vyšla poprvé před 60 lety
  a vlastně náhodou.
 • 00:09:02 Majitel pivovaru Guiness
  se nemohl shodnout
 • 00:09:07 se svým kolegou na lovu,
  který pták je rychlejší,
 • 00:09:11 a nešlo to sehnat
  ani v encyklopedii.
 • 00:09:14 Novinkou je letos
  i webová aplikace,
 • 00:09:16 která umožňuje lidem posílat
  i nové pokusy o rekordy.
 • 00:09:20 Světová kniha rekordů
  vyšla poprvé v roce 1955
 • 00:09:24 a česká kniha rekordů,
  ten originál,
 • 00:09:28 který tady mám, vyšla v roce 1976.
 • 00:09:31 A právě novým českým rekordem
  pokřtila dnes knihu
 • 00:09:34 baletka a tanečnice
  Denisa Kudláčková,
 • 00:09:37 na tyči dělala půlkotouly
  hlavou dolů.
 • 00:09:40 13! Tři minuty a 9 vteřin.
 • 00:09:43 Pak už následoval klasický
  křest vodou z různých koutů země.
 • 00:09:47 Nová Guinessova kniha rekordů
  je ode dneška
 • 00:09:50 na pultech knihkupectví
  a v e-shopech.
 • 00:09:52 V listopadu pak vycházejí
  české rekordy v knižní podobě.
 • 00:10:00 Městská policie v Plzni
  prochází velkou proměnou.
 • 00:10:03 Podle plánu, který odhlasovalo
  městské zastupitelstvo,
 • 00:10:06 by se strážníci
  měli víc přiblížit lidem
 • 00:10:09 a zaměřovat se
  na závažnější problémy.
 • 00:10:11 Změní se také způsob hodnocení
  jejich práce,
 • 00:10:14 který by je měl víc motivovat.
 • 00:10:16 Největší a zároveň
  nejnákladnější změnou
 • 00:10:19 je návrat okrskových strážníků.
 • 00:10:21 Bude jich 30 a každý z nich
  bude mít na starost svůj rajón.
 • 00:10:24 Lidé za nimi mohou přijít
  a řešit vzniklé problémy.
 • 00:10:30 Občané budou znát svého strážníka
  v dané lokalitě,
 • 00:10:32 který se tam bude pohybovat
  v podstatě každodenně.
 • 00:10:36 -Naším heslem je,
  že strážník je přítel občana,
 • 00:10:39 a podle toho se má také chovat.
 • 00:10:41 Plzeň chce být bezpečným městem,
  a proto se zaměří na lokality,
 • 00:10:45 které jsou nejvíce rizikové,
  například na Americkou ulici.
 • 00:10:48 Musím přiznat,
  že se tam pokusíme rozšířit
 • 00:10:50 kamerový systém,
  protože musím přiznat,
 • 00:10:53 že té drobné kriminality
  je tam na můj vkus hodně.
 • 00:10:57 -Vždy z pátku na sobotu
  a ze soboty na neděli
 • 00:10:59 slouží dva psovodi
  plus jedna pěší hlídka.
 • 00:11:02 Z ulic města by také mohly
  zčásti zmizet botičky
 • 00:11:05 na zaparkovaných autech.
 • 00:11:07 Změní se totiž princip odměňování.
 • 00:11:09 Nově budou strážníci
  hodnoceni podle toho,
 • 00:11:11 jak závažný přestupek vyřeší
  a ne podle toho,
 • 00:11:14 kolik donesou na služebnu
  vybraných pokut.
 • 00:11:17 Ze služebny v Plzni na Borech
  pak bude vyčleněná
 • 00:11:19 nová motorizovaná jednotka,
  která bude mít
 • 00:11:22 na starosti činnosti,
  které městská policie
 • 00:11:24 pro město dělat nemusí, ale dělá.
 • 00:11:26 Především je to pult
  centralizované ochrany,
 • 00:11:29 převoz na protialkoholní
  záchytnou stanici,
 • 00:11:32 odchyt zvířat, sběr kadaverů,
  tísňová tlačítka seniorů.
 • 00:11:35 Jediný problém,
  na který by tak nový koncept
 • 00:11:38 mohl narazit,
  je získání finančních prostředků.
 • 00:11:41 Zastupitelé sice 200 milionů
  na provoz teď schválili,
 • 00:11:44 opozice se ale bojí,
  že nakonec město
 • 00:11:47 tolik peněz v rozpočtu nenajde.
 • 00:11:50 Obavou je finanční požadavek,
  náklady finanční,
 • 00:11:53 které splnění této koncepce
  budou stát.
 • 00:11:56 Městská policie totiž dnes
  Plzeň stojí 160 mil. Kč ročně,
 • 00:12:00 s novým plánem to bude
  ještě o 40 milionů za rok víc.
 • 00:12:06 Někteří obyvatelé Čeperky
  na Pardubicku si stěžují na hluk
 • 00:12:10 z opatovické elektrárny.
 • 00:12:12 Podle nich ruší lidi,
  kteří si na kraji obce
 • 00:12:14 postavili domy.
 • 00:12:16 Elektrárna hluk připouští,
  nepřekračuje ale podle ní limity.
 • 00:12:19 Některé rodiny si ovšem
  v této souvislosti stěžují
 • 00:12:22 na zdravotní potíže.
 • 00:12:24 Musilovi se do Čeperky
  přistěhovali teprve nedávno.
 • 00:12:28 Vzali si hypotéku a postavili dům,
  místo klidu ale podle svých slov
 • 00:12:32 prožívají peklo.
 • 00:12:34 Ve dne v noci je prý ruší
  nejen hluk při vypouštění páry,
 • 00:12:37 ale také vysokofrekvenční zvuk
  z opatovické elektrárny.
 • 00:12:41 Slyšíme pískání,
  ale asi to tu je ještě horší, že?
 • 00:12:48 Začínají na to reagovat
  především naše děti.
 • 00:12:52 Drží si hlavičku,
  že je bolí hlava.
 • 00:12:54 A na dospělé to má vliv,
  že začnete červenat,
 • 00:12:57 že vám začne bušit srdce.
 • 00:12:59 Musilovi prý už dokonce
  několikrát v noci
 • 00:13:01 opustili svůj dům.
 • 00:13:03 Stěžují si na to,
  že se v něm nedá spát.
 • 00:13:06 Opatovická elektrárna
  se ale brání.
 • 00:13:08 Tvrdí, že hlukové limity
  nepřekračuje.
 • 00:13:12 Z měření, které jsme provedli
  na základě podnětu Musilových,
 • 00:13:16 jednoznačně vyplývá,
  že elektrárna za běžného provozu
 • 00:13:18 nijak nepřekračuje
  legislativou stanovené
 • 00:13:21 hlukové limity.
 • 00:13:22 Elektrárna prochází modernizací,
  ale ani to údajně neznamená
 • 00:13:26 zvýšení hlukové zátěže.
 • 00:13:27 Do sporu o hluk vložila
  i pardubická krajská hygiena.
 • 00:13:30 Nezávislé měření by měl provést
  zdravotní ústav.
 • 00:13:34 Tato stížnost bude prověřena,
  zatím je v šetření
 • 00:13:37 a nejsou známy výsledky měření.
 • 00:13:40 Stížnost obyvatel už projednalo
  i zastupitelstvo obce,
 • 00:13:44 úřad má totiž obavy,
  že by spor mohl ovlivnit
 • 00:13:47 ceny pozemků, které obec nabídla
  pro rodinné bydlení,
 • 00:13:50 a parcely by tak v budoucnu
  zůstaly prázdné.
 • 00:13:56 Nové lanovky i delší sjezdovky.
 • 00:13:58 To všechno před blížící se zimou
  lyžařům slibují
 • 00:14:01 majitelé skiareálů v Krkonoších.
 • 00:14:03 Investice se tam vyšplhaly
  na zhruba půl miliardy korun.
 • 00:14:07 Lepší komfort
  ale bude za víc peněz.
 • 00:14:09 Můžeme, jedeme!
 • 00:14:11 Tohle je dolní stanice
  nové krkonošské lanovky,
 • 00:14:14 říká se jí Hofmanky Express,
  měří 1200 metrů
 • 00:14:17 a přes léto vyrostla
  na úpatí Černé hory.
 • 00:14:20 Práce finišují,
  dělníci k ocelovému lanu
 • 00:14:22 připevňují sedačky.
 • 00:14:26 Instalace jedné kabinky
  zabere tak hodinku.
 • 00:14:28 Půl hodinky po mechanické stránce,
  půl hodinky elektrika.
 • 00:14:34 -Je to první odpojitelná
  šestisedačka s bublinou,
 • 00:14:37 vyhřívaná.
 • 00:14:39 Bude jezdit rychlostí
  šest metrů za vteřinu
 • 00:14:41 a dá se říct,
  že je to asi čtvrtá lanovka
 • 00:14:44 tohoto typu v Evropě.
 • 00:14:45 Lanovku v příštím týdnu
  čekají první provozní zkoušky.
 • 00:14:48 Nejdřív bez zátěže
  a později se železnými kostkami.
 • 00:14:51 Na druhé straně kopce,
  v Peci pod Sněžkou,
 • 00:14:54 to vypadá podobně.
 • 00:14:55 I tady je nová,
  900 metrů dlouhá lanovka
 • 00:14:58 na Zahrádkách.
 • 00:15:01 Zahrádky Express stojí v místech,
  kde ještě na jaře
 • 00:15:04 stál kotvový vlek.
 • 00:15:05 Čtyřsedačková lanovka
  zvýší komfort lyžařů
 • 00:15:08 a také kapacitu skiareálu v Peci.
 • 00:15:10 Spuštění nové lanovky
  připravuje i Špindlerův Mlýn
 • 00:15:13 nebo areál
  v Herlíkovicích u Vrchlabí.
 • 00:15:15 A na lyžaře navíc čekají
  i delší sjezdovky.
 • 00:15:17 Další novinkou ski resortu
  bude otevření 1,5 kilometru
 • 00:15:20 nových sjezdovek
  tady v Černém Dole.
 • 00:15:22 To vše ale bude
  za vyšší cenu skipasů.
 • 00:15:24 Skiresort Černá hora - Pec
  celodenní zdražil o 40 Kč na 690,
 • 00:15:28 Špindlerův Mlýn o stovku
  na 850 korun.
 • 00:15:35 Obyvatelé Mladotic
  na severním Plzeňsku
 • 00:15:38 bojují za obnovu železniční trati.
 • 00:15:40 Vlaky na ní přestaly jezdit
  před 18 lety.
 • 00:15:43 Lidé si stěžují
  na nedostatek spojů
 • 00:15:45 a podepisují petici.
 • 00:15:47 Správa železniční dopravní cesty
  chce ale trať prodat.
 • 00:15:52 Tady vlevo, co vidíme,
  to je hlavní trať Plzeň - Žatec.
 • 00:15:55 A tady to,
  co se ztrácí ve stromech,
 • 00:15:58 to je teda trať
  Mladotice - Rakovník.
 • 00:16:00 Vlak tudy naposledy projel
  před 18 lety.
 • 00:16:02 Je to 11km úsek,
  který končí v Kralovicích.
 • 00:16:05 Tam se teď místní dostanou
  jenom autobusem.
 • 00:16:08 Spojů je podle nich málo.
 • 00:16:12 Nemůžeme dělat spoustu věcí,
  které bychom chtěli.
 • 00:16:15 Za kulturou si dojet,
  jezdili bychom třeba do Rakovníka
 • 00:16:18 do bazénu.
 • 00:16:19 Správa železniční dopravní cesty
  nabídla trať k prodeji,
 • 00:16:22 už podruhé.
 • 00:16:24 Zájemce zatím žádný.
  Cena 5 700 000 Kč.
 • 00:16:27 Případný zájemce,
  který si trať koupí,
 • 00:16:31 se musí zavázat k tomu,
  že ji po dobu pěti let
 • 00:16:34 bude udržovat sjízdnou.
 • 00:16:36 Jenže to nebude tak jednoduché.
  Takhle trať vypadá.
 • 00:16:39 Skoro celý úsek je zarostlý
  trávou a stromy.
 • 00:16:41 Kolejí tu zůstala jen malá část.
 • 00:16:44 Většinu z nich totiž
  rozkradli zloději.
 • 00:16:46 Obnova trati
  by podle krajského úřadu
 • 00:16:48 stála kolem 400 mil. Kč.
 • 00:16:50 A to by se prý nevyplatilo.
 • 00:16:55 Když byla tato trať uzavřena
  v roce 96, na šest párů
 • 00:16:58 vlakových spojů
  bylo využití 80 občanů denně.
 • 00:17:04 -Pokud se lidi budou
  potřebovat dostat,
 • 00:17:06 nebo děti do školy,
  staří lidi k lékaři,
 • 00:17:09 nebo do zaměstnání,
  tak aby tu možnost měli,
 • 00:17:12 jinak nám tady žít nebudou.
 • 00:17:14 Petici za obnovu trati
  už podepsaly tisíce lidí
 • 00:17:17 z celé republiky.
 • 00:17:19 Jestli ale podpisy pomůžou,
  se teprve uvidí.
 • 00:17:23 Přes 200 bytů, hotel
  nebo obchodní dům.
 • 00:17:26 To vše chce postavit developer
  na území žižkovského nádraží
 • 00:17:29 v Praze.
 • 00:17:31 Proti projektu
  s názvem Nový Žižkov
 • 00:17:33 se ale dlouhodobě staví obyvatelé.
 • 00:17:36 V petici proti plánované výstavbě
  je teď přes 800 podpisů.
 • 00:17:39 Moderní komplex má vyrůst
  pár desítek metrů od budovy
 • 00:17:42 bývalého
  Nákladového nádraží Žižkov.
 • 00:17:45 Ta byla před dvěma lety
  prohlášena za kulturní památku.
 • 00:17:48 Vedle ní chce developer
  postavit nejenom kanceláře,
 • 00:17:51 byty i hotel,
  ale taky obchodní centrum.
 • 00:17:54 Přitom jedno takové,
  nákupní galerie Flóra,
 • 00:17:56 stojí nedaleko.
 • 00:17:59 Ten architektonický
  a urbanistický koncept
 • 00:18:01 je velice špatný,
  je předimenzovaný.
 • 00:18:03 Základní věc je, že celá lokalita
  nákladového nádraží
 • 00:18:06 se musí řešit komplexně.
 • 00:18:08 Investor ale tvrdí,
  že projekt Praze 3 prospěje.
 • 00:18:11 Dnes zanedbaný pozemek
  zrevitalizuje
 • 00:18:13 a vytvoří tisíce
  nových pracovních míst.
 • 00:18:19 Záměr se ale nelíbí
  nejen obyvatelům a sdružením,
 • 00:18:23 ale spokojená není
  ani městská část.
 • 00:18:25 Ta podala před dvěma lety žalobu
  kvůli vydanému
 • 00:18:28 územnímu rozhodnutí.
 • 00:18:29 S developerem se teď ale
  snaží dohodnout.
 • 00:18:34 Z těch 110 000 m2
  je investor ochoten
 • 00:18:36 snížit stavbu o 3-4 podlaží
  nadzemních kancelářských budov.
 • 00:18:41 Stane se tak ale jen v případě,
  že radnice žalobu stáhne.
 • 00:18:45 Zatímco o tomto kroku
  chce vedení městské části
 • 00:18:48 ještě jednat,
  opozice s tím už teď nesouhlasí.
 • 00:18:51 Spočítala, že nová výstavba
  by do čtvrti přivedla
 • 00:18:54 víc než 13 000 dalších aut.
 • 00:18:57 Přitom dlouhodobým záměrem
  městské části
 • 00:19:00 je zklidňování Želivského ulice.
 • 00:19:02 Pokud paní starostka
  myslí ten záměr vážně,
 • 00:19:04 tak určitě nemůže vyjednávat
  s developerem.
 • 00:19:07 Developerský projekt Nový Žižkov
  získal v roce 2009
 • 00:19:10 kladné stanovisko
  vlivu na životní prostředí,
 • 00:19:13 před dvěma lety
  i územní rozhodnutí.
 • 00:19:15 O stavební povolení
  firma Discovery Group
 • 00:19:17 dodnes nepožádala.
 • 00:19:21 Krkonošský národní park
  má po 24 letech přísnější ochranu.
 • 00:19:25 Přibylo míst,
  kde turisté nemohou vstupovat
 • 00:19:27 mimo značené cesty.
 • 00:19:29 Důvodem je lepší ochrana
  vzácných rostlin,
 • 00:19:32 především ve výše položených
  oblastech.
 • 00:19:35 Tak jdeme na to.
 • 00:19:38 Teď se nacházíme na Růžohorkách,
  na hranici bývalé druhé zóny
 • 00:19:42 a teď tady nainstalujeme jedničku
  dle nové zonace.
 • 00:19:45 Stejně se musí vyměnit
  zhruba 70 cedulí.
 • 00:19:47 Nejpřísněji chráněná zóna
  se rozšířila z původních 12 %
 • 00:19:51 rozlohy národního parku
  na téměř pětinu.
 • 00:19:54 Tenhle sloupek máme,
  jedeme na další.
 • 00:19:58 -Konkrétním příkladem změny
  je tahle stezka.
 • 00:20:03 Dřív byla ve druhé zóně
  a turisté sem mohli vstoupit.
 • 00:20:06 Teď je v první zóně
  a mohou vstupovat
 • 00:20:08 jen po značených cestách,
  tedy ne do volného terénu.
 • 00:20:11 Krkonošská příroda
  je v lepším stavu než v minulosti,
 • 00:20:14 přibylo vzácných rostlin,
  které vyžadují ochranu,
 • 00:20:16 vysvětlují strážci parku.
 • 00:20:18 Příkladem prý může být
  lišejník vousatec.
 • 00:20:21 V Krkonoších byl běžný,
  ale vymizel
 • 00:20:23 a teď se do těchto partií
  horských smrčin opět vrací.
 • 00:20:26 Celková rozloha národního parku
  zůstává stejná.
 • 00:20:29 Mění se jen procentuální poměry
  mezi jednotlivými zónami.
 • 00:20:32 Změnu členění, první od roku 1991,
  ochranáři dlouho diskutovali
 • 00:20:36 s obcemi i majiteli horských chat.
 • 00:20:38 Hledali kompromis.
 • 00:20:41 Tam, kde se to dotýkalo
  rozvojových zájmů
 • 00:20:43 obce nebo investorů,
  jsme našli shodu.
 • 00:20:45 Buď se to upravilo
  nebo zonace se posunula.
 • 00:20:49 Naše bouda byla ve třetí zóně
  národního parku,
 • 00:20:51 teď je ve druhé
  a nevidíme v tom žádný problém.
 • 00:20:54 Strážci hor ujišťují,
  že turisté rozšíření ochrany
 • 00:20:57 skutečně poznají
  jenom v první zóně,
 • 00:20:59 kde musí zůstat
  na značených cestách.
 • 00:21:04 Amok, tak se jmenovalo
  největší letošní cvičení
 • 00:21:08 záchranných složek na Vysočině.
 • 00:21:10 Jeho námětem bylo zneškodnění
  psychicky narušeného střelce,
 • 00:21:13 který ohrožoval děti ve škole.
 • 00:21:16 Podobné situace
  policisté museli řešit
 • 00:21:17 v posledním roce
  třeba v Uherském Brodě,
 • 00:21:20 kde ozbrojený muž zastřelil
  v restauraci 9 lidí včetně sebe,
 • 00:21:23 nebo ve žďárské škole,
  kde psychicky narušená žena
 • 00:21:26 pobodala studenta.
 • 00:21:28 STŘELBA
 • 00:21:29 10 hodin a cvičení začíná,
  v budově školy střílí
 • 00:21:33 ozbrojený muž a přijíždí
  první policejní auto.
 • 00:21:35 Policie! Jdeme dovnitř!
 • 00:21:38 -První hlídka,
  která přijíždí na místo,
 • 00:21:40 která pokud by slyšela střelbu,
  tak je povinna pokračovat
 • 00:21:44 pořád za střelbou,
  aby zneškodnila pachatele.
 • 00:21:47 O 10 minut později
  přijíždí speciální jednotka,
 • 00:21:49 takových je na Vysočině šest.
 • 00:21:54 Rychlost přesunu je důležitá,
  my se snažíme vybavit policisty
 • 00:21:57 vozidly, kterými se budou moci
  rychle přepravit.
 • 00:22:00 Podle nové koncepce
  ministerstva vnitra
 • 00:22:02 by mělo speciálně
  vybavených jednotek
 • 00:22:04 rychlými auty, samopaly, vestami
  i přilbami být ještě víc.
 • 00:22:08 Tak, aby jejich dojezdová
  vzdálenost byla do 15 minut.
 • 00:22:11 Podobné vybavení
  má i zásahová jednotka z Dukovan,
 • 00:22:14 ta dorazila za 30 minut.
 • 00:22:17 Po eliminaci aktivního střelce
  následuje evakuace,
 • 00:22:19 prohlédnutí budovy,
  zda je bezpečná,
 • 00:22:21 evakuace zraněných.
 • 00:22:23 Záchranáři z 9 výjezdových skupin
  staví stan, přivážejí lehátka,
 • 00:22:27 obvazový materiál.
 • 00:22:30 Dnes poprvé cvičíme
  tzv. rescue tým,
 • 00:22:32 je tam výjezdová skupina
  v doprovodu policie.
 • 00:22:36 Rozhodčí musí po skončení cvičení
  vyhodnotit a upozornit
 • 00:22:39 na nedostatky.
 • 00:22:41 Po 4 hodinách cvičení,
  kterého se účastnila
 • 00:22:44 stovka záchranářů, hasičů
  a policistů končí.
 • 00:22:47 Další se uskuteční příští rok.
 • 00:22:52 Hudebníci z několika zemí světa
  se sjeli do Plzně,
 • 00:22:55 aby si dnes společně zahráli
  ve Velké synagoze.
 • 00:22:58 Podpoří tak spolek
  Svět podle Jakuba.
 • 00:23:00 Ten pomáhá zejména
  mladým studentům hudby,
 • 00:23:03 aby dál rozvíjeli svůj talent.
 • 00:23:05 Na začátku založení spolku
  stojí smutný příběh.
 • 00:23:09 23letý trumpetista Jakub
  po dostudování
 • 00:23:11 na plzeňské konzervatoři
  odjel rozvíjet svůj talent
 • 00:23:15 do Spojených států.
 • 00:23:16 Z nich se už ale domů nevrátil.
 • 00:23:19 Jednoho dne jsme přišli
  na tuto myšlenku,
 • 00:23:23 jak dál pokračovat v životě
  našeho Jakuba,
 • 00:23:26 který měl tragickou nehodu
  při studiích v USA.
 • 00:23:30 Jako na velmi nadaného hudebníka
  na Jakuba vzpomíná i dirigent
 • 00:23:34 a zároveň Jakubův učitel
  ve Spojených státech
 • 00:23:37 Norman Gamboa.
 • 00:23:40 Ve Spojených státech
  žil v mé blízkosti.
 • 00:23:42 Pořád ho vidím,
  byla to velká ztráta
 • 00:23:45 pro jeho rodinu i pro mě,
  když zemřel.
 • 00:23:47 A právě tragická událost
  přiměla rodiče založit spolek
 • 00:23:50 Svět podle Jakuba,
  který pomáhá mladým umělcům.
 • 00:23:53 Aby ještě víc pochopili,
  jaký význam má umění pro člověka,
 • 00:23:57 že se dá uměním leccos i změnit.
 • 00:24:00 Rodiče Jakuba oslovili
  hudební konzervatoře
 • 00:24:02 z několika evropských měst
  a z jejich studentů
 • 00:24:06 složili mladý orchestr.
 • 00:24:07 Ten zahraje symfonii
  pod názvem Pět řek.
 • 00:24:10 Je to něco,
  co může spojit hudebníky
 • 00:24:12 z celého světa,
  tudíž je tady ten krásný soutok,
 • 00:24:16 kdy čtyři řeky se slijí v jednu
  a je z toho potom ta pátá,
 • 00:24:20 která je bez pramene.
 • 00:24:22 Propojení smutného příběhu
  a jím inspirované hudby
 • 00:24:25 velmi emotivně působí
  i na samotné mladé umělce.
 • 00:24:28 Ty všechny liturgické texty
  jsou tak velmi silné,
 • 00:24:33 že až když se zaposloucháte
  do souboru,
 • 00:24:36 já mam z toho husí kůži.
 • 00:24:40 Světová premiéra hudebního díla
  Pět řek zazní dnes v Plzni
 • 00:24:44 ve Velké synagoze.
 • 00:24:46 Druhé provedení
  si budou moct lidé poslechnout
 • 00:24:48 v neděli v Jízdárně
  ve Světcích u Tachova.
 • 00:24:53 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2015