iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
21. 6. 2008
00:00 na ČT2

1 2 3 4 5

54 hlasů
8403
zhlédnutí

Horečka páteční noci Best Of

Přehlídka nejchladnokrevnějších hostů včetně jejich diagnózy.

49 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Horečka páteční noci Best Of II.

 • 00:00:03 Vážení televizní diváci,
  krásný dobrý večer.
 • 00:00:07 Opět mám tu čest vás přivítat
  u těch největších pokladů
 • 00:00:11 z klenotnice české televizní
  zábavy.
 • 00:00:15 Začneme estrádou,
  začneme pěkně zostra.
 • 00:00:20 I Vladimír Menšík si někdy
  utrousil: To se budete divit.
 • 00:00:24 Budete se divit, jak krásně
  zpívala Marcela Laiferová.
 • 00:00:28 Budete se divit, jak dobře vypadal
  Michal David.
 • 00:00:32 Má láska, má pubertální modla,
  Michal David,
 • 00:00:36 který vám v závěru estrádního
  sestřihu
 • 00:00:39 zazpívá svou labutí píseň
  s názvem Líbezná.
 • 00:00:44 Příjemný večer.
 • 00:01:09 Obzor se chvěje,
  jako milovaný dech,
 • 00:01:15 naše hlavy hrdě plují v jitřních
  vůních,
 • 00:01:20 jsme zde a víme o svém místě,
 • 00:01:24 jako ví o svém místě rolník
  nad jarní brázdou,
 • 00:01:28 jako ví o svém místě hutník
  u ohňů vysoké pece,
 • 00:01:33 jako ví o své radosti vyšívačka
  květin u hedvábných nití.
 • 00:01:39 Náš čas je nedělitelný,
 • 00:01:41 náš život je nepodplatitelný,
 • 00:01:45 z vrásek našich dědů vzlétají
  skřivani,
 • 00:01:49 z vrásek našich bab šumějí stříbrné
  lesy pohádek,
 • 00:01:54 strážní duchové země kotví u našich
  malovaných kolébek.
 • 00:01:59 Jsme zde a zůstáváme věční.
 • 00:02:04 Náš hlas je napájen ze všech
  obzorů snění,
 • 00:02:08 naše srdce si chrání své levé
  místo,
 • 00:02:12 už slyším, jak se blíží květinové
  vozy,
 • 00:02:16 cesty beznaděje jsou zdolány.
 • 00:02:20 Krok historie jde v našich krocích.
 • 00:02:24 Jaká to nádherná bitva o štěstí,
 • 00:02:28 jaká to nádherná bitva o štěstí.
 • 00:02:40 Jdou k nám, radost přilétá,
 • 00:02:43 barvy od podzimu má, vůni od léta,
 • 00:02:47 jdou k nám, radost přilétá,
 • 00:02:51 jako v bílé zimě rozkvetlý máj.
 • 00:02:55 A nám teď nic nezbývá,
 • 00:02:59 než-li k tanci pěkně hrát,
  písně zazpívat
 • 00:03:03 a nám už nic nezbývá,
 • 00:03:07 než-li hudbě říci, pěkně nám hraj.
 • 00:03:15 Dobře žít, věřte nám není špás,
 • 00:03:18 tohle ví, tohle zná každý z nás,
 • 00:03:22 kdo má oči dokořán, ten však
  vidí ze všech stran,
 • 00:03:26 co svět náš má krás.
 • 00:03:31 Prací svou pozdravit rodný kraj,
 • 00:03:35 létat výš, snášet víc, plodit dál,
 • 00:03:38 pak vypouštět znamení,
 • 00:03:41 tvoje ruka promění,
 • 00:03:42 jeden krásný sad.
 • 00:03:47 Jdou k nám, radost přilétá,
 • 00:03:50 barvy od podzimu má, vůni od léta,
 • 00:03:54 jdou k nám, radost přilétá,
 • 00:03:58 jako v bílé zimě rozkvetlý máj.
 • 00:04:02 A nám teď nic nezbývá,
 • 00:04:06 než-li k tanci pěkně hrát,
  písně zazpívat
 • 00:04:10 a nám už nic nezbývá,
 • 00:04:14 než-li hudbě říci, pěkně nám hraj.
 • 00:04:34 A nám teď nic nezbývá,
 • 00:04:38 než-li k tanci pěkně hrát,
  písně zazpívat
 • 00:04:42 a nám už nic nezbývá,
 • 00:04:46 než-li hudbě říci, pěkně nám hraj.
 • 00:04:50 A nám teď nic nezbývá,
 • 00:04:54 než-li k tanci pěkně hrát,
  písně zazpívat
 • 00:04:58 a nám už nic nezbývá,
 • 00:05:01 než-li hudbě říci, pěkně nám hraj.
 • 00:05:06 Hraj, pěkně hraj.
 • 00:05:26 Dobrý večer, já vás zdravím,
  všechny milé hosty v sále,
 • 00:05:30 i vás doma u televizních obrazovek.
 • 00:05:32 Zvlášť zdravím delegáty soutěžících
  měst z našeho cyklu
 • 00:05:36 Tvoje město, moje město.
 • 00:05:38 My dnes a zítra otevíráme novou
  kapitolu našeho života.
 • 00:05:42 Věřím, že zvolíme klidnou
  a tvořivou práci
 • 00:05:46 a cestu ke štěstí, řečeno básníkem
  Václavem Honsem,
 • 00:05:50 jehož verše v úvodu recitovala
  zasloužilá umělkyně
 • 00:05:53 Jiřina Švorcová.
 • 00:05:55 V zákulisí se sjelo účinkujících
  ze všech koutů naší republiky,
 • 00:06:03 z Čech, Moravy a Slovenska.
 • 00:06:06 Doufám, že se vám všem, naši milí
  hosté, zavděčíme.
 • 00:06:11 Můj úkol je uvádět program,
  rozdělit ho na několik dílů
 • 00:06:16 a poslat 7 pozdravů do všech koutů
  naší milé a krásné vlasti.
 • 00:06:24 Náš první pozdrav bychom měli
  poslat našim tvořivým, poctivým,
 • 00:06:30 pracovitým rukám, našemu důmyslu.
 • 00:06:36 Všem těm, kteří staví okolo nás
  věci,
 • 00:06:41 nad nimiž zůstává rozum stát.
 • 00:06:44 Já jsem poprvé, jako mnozí z vás,
  v tomto nádherném paláci kultury,
 • 00:06:48 před jehož okny vede severojižní
  magistrála,
 • 00:06:51 která je napojena na naši první
  dálnici,
 • 00:06:53 která už vede až na Slovensko.
 • 00:06:55 Mostem Klementa Gottwalda
  projíždějí vlaky metra,
 • 00:06:58 které už nám měří 20 km.
 • 00:07:02 Nebudu tu vypočítávat všechny
  stavby,
 • 00:07:05 které vznikly, všechny stavby
  elektráren, továren, přehrad,
 • 00:07:08 silnic, veřejných budov, nemocnic,
  bytů, které vznikly teď
 • 00:07:14 a vzniknou ještě do konce sedmé
  pětiletky.
 • 00:07:17 Jsme tu od toho, abychom hráli
  a zpívali.
 • 00:07:21 Dovolte mně, abychom první náš
  pozdrav
 • 00:07:24 poslali všem našim budovatelům.
 • 00:07:46 Voní káva,
 • 00:07:50 slunce už vstává
 • 00:07:54 a cestami jeho paprskem
 • 00:08:00 pospíchám též.
 • 00:08:04 I vám chci přát jen
 • 00:08:08 dobrý, dobrý den
 • 00:08:12 a 24 hodin dobrých zpráv a lásky,
 • 00:08:16 dobrý, dobrý den
 • 00:08:20 a 24 hodin žádná zlost a vrásky.
 • 00:08:27 Vždyť je to krásné,
 • 00:08:31 každý den žít v básni
 • 00:08:35 a není to vůbec těžké,
 • 00:08:40 pozná každý sám.
 • 00:08:44 Zkuste si jen přát,
 • 00:08:48 dobrý, dobrý den,
 • 00:08:52 a 24 hodin dobrých zpráv a lásky,
 • 00:08:57 dobrý, dobrý den,
 • 00:09:01 a 24 hodin žádná zlost a vrásky.
 • 00:09:06 Dobrý, dobrý den,
 • 00:09:08 zkuste si jen přát,
  dobrý, dobrý den,
 • 00:09:12 zkuste si jen přát,
  dobrý, dobrý den.
 • 00:09:15 Zkuste si jen přát,
  dobrý, dobrý den,
 • 00:09:20 zkuste si jen přát,
  dobrý, dobrý den,
 • 00:09:26 zkuste si jen přát,
  dobrý, dobrý den
 • 00:09:33 a 24 hodin dobrých zpráv a lásky,
 • 00:09:39 dobrý, dobrý den,
 • 00:09:42 a 24 hodin žádná zlost a vrásky,
 • 00:09:47 dobrý, dobrý den,
 • 00:09:52 dobrý, dobrý den.
 • 00:10:18 To jsem kráčel tenkrát,
 • 00:10:20 ani nevím kam,
 • 00:10:24 nutno podotknout, že šel zcela sám
 • 00:10:30 bez klobouku, bos,
 • 00:10:33 před sebou jen nos,
 • 00:10:36 šel jsem tenkrát, ani nevím kam.
 • 00:10:42 Šel jsem ve snách,
 • 00:10:44 takže jsem nic nevnímal,
 • 00:10:48 kdybych vrazil do zdi,
  šel stále dál.
 • 00:10:55 A pak jsem spatřil ji,
 • 00:10:58 tu dívku parádní
 • 00:11:01 a já jí v duchu příjmení hned dal.
 • 00:11:04 Líbezná, Líbezná,
 • 00:11:10 tak krásně k ní šlo tohle příjmení
 • 00:11:16 a já se těšil jak ho ocení,
 • 00:11:21 až půjdu někdy těsně vedle ní.
 • 00:11:26 Líbezná, Líbezná,
 • 00:11:31 její láska jistě bude stejná
 • 00:11:37 a na oplátku moje neochvějná,
 • 00:11:42 Líbezná, Líbezná.
 • 00:12:00 Vážní diváci, vy jistě tušíte,
 • 00:12:03 že soutěže patří k základu
  televizní zábavy.
 • 00:12:08 Není soutěž, jako soutěž.
 • 00:12:10 Soutěžit se dá dobře, špatně,
  vkusně, nevkusně, tupě, hloupě,
 • 00:12:15 inteligentně, elegantně.
 • 00:12:18 Pustím vám soutěž, kterou jsme
  sestříhali, sesbírali,
 • 00:12:25 uvádí ji celou Milan Hein,
  také si ji celou vymyslel.
 • 00:12:30 Uvidíte, že soutěž se může stát
  opravdu kulturním zážitkem.
 • 00:12:37 Pojďte se na to podívat.
 • 00:12:56 Teď je řada na vás divácích,
 • 00:12:58 potřebuji 4 odvážlivce,
  aby mohla začít soutěž,
 • 00:13:02 při které se dobře pobavíme
  a něco zajímavého se dozvíme.
 • 00:13:09 Nemáte se čeho bát. Kdo si
  troufá, kdo se hlásí?
 • 00:13:13 První čtyři.
 • 00:13:17 Pojďte, prosím vás, ke mně.
 • 00:13:19 Za odvahu vám tleskáme.
 • 00:13:28 Po mé levici, vy vpravo sem.
 • 00:13:33 Všichni najednou soutěžit nebudete,
  vytvoříte dvě dvojice.
 • 00:13:39 Dvě semifinálová utkání, z nichž
  vítězové se střetnou ve finále,
 • 00:13:45 které rozhodne o vítězi této
  malé televizní soutěže.
 • 00:13:50 Je nutné na začátku losovat.
 • 00:13:54 Prozradím tajemství losování.
 • 00:13:56 Mám tu krabičku od sirek,
  jsou v ní 4 sirky.
 • 00:13:59 Dvě jsou s hlavičkou,
  dvě bez hlavičky.
 • 00:14:02 Dva si vylosují s hlavičkou,
  setkají se v prvém semifinále.
 • 00:14:06 Těm, kterým budou hlavičky chybět,
  se setkají v semifinále druhém.
 • 00:14:11 Losujeme.
 • 00:14:14 To je hlavička. Teď vy.
 • 00:14:18 To je bez hlavičky.
 • 00:14:21 Hlavička a bez hlavičky.
 • 00:14:24 Hlavičkáři tady zůstanou
  a vy se zatím posadíte.
 • 00:14:35 Vše je připraveno.
 • 00:14:37 Postavíte se zády k sobě,
  abyste na sebe neviděli.
 • 00:14:44 To je zatím vše. Pojďme.
 • 00:14:51 Tohle je židlička A a soutěžící A.
 • 00:14:55 To je židlička B a soutěžící B.
 • 00:14:58 V čem budete soutěžit?
 • 00:15:00 Ve znalostech slavných citátů,
  neméně slavných lidí.
 • 00:15:04 Nemáte se čeho bát.
 • 00:15:05 Budete mít vždy možnost volby.
 • 00:15:08 Sdělím znění citátu,
  jeho autorem je zaprvé:
 • 00:15:12 myslíte-li si že ano,
  zůstanete stát.
 • 00:15:14 Rozhodnete-li se pro druhou
  možnost, posadíte se.
 • 00:15:17 Za správnou odpověď jeden bod.
 • 00:15:19 Prosím diváky, abyste sledovali
  bodový stav se mnou. Děkuji.
 • 00:15:23 Kdo získá větší počet bodů,
  postupuje do finále.
 • 00:15:26 V případě rovnosti kladu citáty
  další,
 • 00:15:29 až do zisku rozhodujícího bodu
  nutného pro postup.
 • 00:15:33 Je to srozumitelné?
 • 00:15:38 Kartička a prvé semifinále.
  První citát:
 • 00:15:42 "Člověk má být stále zamilován,
  to je důvod, proč se nemá ženit."
 • 00:15:47 Prohlásil Oscar Wilde, pokud si
  myslíte ano, zůstaňte stát.
 • 00:15:50 Nebo Karel Gott, sednout teď.
 • 00:15:55 Máte možnost stát nebo sednout.
  Když řeknu "teď", reagujte.
 • 00:16:00 Nedívejte se na sebe, myslím,
  že slyšíte.
 • 00:16:02 Ještě jednou:
 • 00:16:03 "Člověk má být stále zamilován,
  to je důvod, proč se nemá ženit."
 • 00:16:07 Řekl Wilde, zůstat stát.
  Gott, sednout, teď.
 • 00:16:10 Sedíte, udělala jste chybu.
  Neřekl to Gott, ale Wilde.
 • 00:16:46 Vážení soudruzi,
  vážení televizní diváci.
 • 00:17:00 Dnes večer si povíme několik slov
  o loutkářské skupině
 • 00:17:07 Buchty a louky.
 • 00:17:12 Co?
 • 00:17:15 Buchy a louky.
 • 00:17:18 Buchty a loutky.
 • 00:17:21 Jsem tu v nevýhodné situaci,
  skupinu neznám
 • 00:17:26 a předpokládám, že nikdo z vás.
 • 00:17:29 Přestože na naší scéně působí
  už od roku 1991, 16 let.
 • 00:17:36 V roce 1994 přišli do Prahy,
  v Praze už jsou také dlouho.
 • 00:17:43 Od roku 2002 na Smíchově,
  ve Švandově divadle.
 • 00:17:49 Tolik snad k historii tak málo
  známé skupiny.
 • 00:17:55 Řekl bych něco málo obecně
  o loutkách a loutkářství.
 • 00:18:01 Loutka je tak dobrá, jak je dobrý
  její vodič.
 • 00:18:08 Když je vodič špatný i loutka
  je špatná.
 • 00:18:13 Nedá se to svádět na loutku,
  přestože to, co vidíte, je ona.
 • 00:18:17 Může za to vždycky...
 • 00:18:23 Bohužel, je to tak.
 • 00:18:27 Když se nějaká skupina, promiňte mi
  tu otevřenost a drsnost,
 • 00:18:33 neprosadí 16 let, tak už to
  o něčem svědčí.
 • 00:18:40 Tolik na úvod. Děkuji za pozornost.
 • 00:18:58 HUDBA
 • 00:19:52 Dýchejte, ztrácíme ho.
 • 00:19:57 Jsem tak sama, profesore.
 • 00:20:02 To je vrchol, sestro, ty nástroje
  jsou mastné.
 • 00:20:38 VÝKŘIKY
 • 00:21:01 Další, prosím.
 • 00:21:09 Nebojte se! Ach jo.
 • 00:21:16 Dobrý den, mě píchá jen tady
  trochu.
 • 00:21:22 HUDBA
 • 00:22:04 -Hele, kdo je tu poslední?
  -Hm.
 • 00:22:28 -Vy jste poslední?
  -Hm.
 • 00:22:36 VÝKŘIKY
 • 00:22:39 Já tam nechci, určitě to bude zase
  bolet, to není normální doktor.
 • 00:22:43 Já tam nepůjdu.
 • 00:22:45 Výborně, aspoň budu dřív na řadě.
 • 00:22:53 Obklíčili mě všude doktoři,
  řezníci, kradou orgány.
 • 00:22:58 Já tam nejdu.
 • 00:22:59 Tak dost, chtějí nás jen
  zastrašit.
 • 00:23:01 No a? Možná bychom měli pomoci
  tomu v ordinaci.
 • 00:23:07 Jo.
 • 00:23:16 Ty, mrňousi, otevři dveře,
  já ho čapnu.
 • 00:23:32 Honem, je nám v patách.
 • 00:23:40 Parchanti mizerní.
 • 00:23:48 Počkejte, ještě se uvidíme,
  vy chuligáni.
 • 00:23:57 Sama královna, sama královna...
 • 00:23:59 -Přestaň zpívat.
  -Co jsi říkal?
 • 00:24:03 Jestli bys mohla přestat zpívat.
 • 00:24:05 Co jsi říkal? Že mám přestat
  zpívat?
 • 00:24:08 Jestli bys nepřestala zpívat,
  děkuji.
 • 00:24:11 Koukám se na bratry Pospíšilovy.
 • 00:24:15 Jaký bratři?
 • 00:24:17 Oni bojují. To nejsou moji bratři.
  To jsou bratři Pospíšilové.
 • 00:24:22 Ty jsi je ještě neviděla
  v televizi?
 • 00:24:25 Víš, kolikátý titul už budou mít?
  Nejméně 20. nebo 25. titul.
 • 00:24:30 Jezdit v hřišti na kole.
 • 00:24:34 Popelník máš plný, kdybys sis ho
  někdy sám vysypal.
 • 00:24:38 Já si to vysypu,
  ale teď mě nech koukat.
 • 00:24:40 A co děti? Jdu je vzbudit a pak
  za tebou přijdeme.
 • 00:24:44 Taky bych tu mohla dupat.
 • 00:24:47 Počkej!
 • 00:24:49 Já ti dám bratři Pospáchalové.
 • 00:24:54 Já se z tebe zblázním, televize
  má špatný kontakt,
 • 00:24:57 dal jsem tam kolíček, proto se
  nesmí dupat, kurva.
 • 00:25:18 Bratři Jan a Jindřich Pospíšilové
  se poprvé spolu představili
 • 00:25:22 na Mistrovství světa v Kodani
  v roce 1964, před 25 lety
 • 00:25:26 a hned skončili druzí.
 • 00:25:28 Stříbrnou medailí začala jejich
  zlatá cesta,
 • 00:25:31 která nemá v historii světového
  sportu obdoby.
 • 00:25:34 Neměli jednoduché dětství, tatínek
  zahynul v revolučních dnech 1945.
 • 00:25:38 Zůstali se sestrou a maminkou sami.
 • 00:25:45 Začátky byly krušné, vyrůstali
  jsme na ulici.
 • 00:25:53 Starala se o nás babička.
 • 00:25:57 Nejlepší dárek, který pro nás byl,
  byla koloběžka.
 • 00:26:01 Byli jsme šťastní, že koloběžku
  máme.
 • 00:26:04 Brácha měl kolo dřív než já,
  tak mně ho půjčoval.
 • 00:26:10 Učil jsem se jezdit pod štanglí.
  Bylo to takové dětství...
 • 00:26:15 Ale bylo to krásné v tom, že jsme
  vyrůstali mezi kluky na ulici
 • 00:26:20 a hráli jsme fotbal, na schovku,
  na četníky, na zloděje.
 • 00:26:25 Bylo to perfektní, ale po té
  stránce nám scházel táta.
 • 00:26:37 Myslím si, že nejsme tak úplně
  neznámí, jak jste před tím říkal.
 • 00:26:45 Já vás pro jistotu představím.
 • 00:26:49 Pro ty, kteří vás skutečně
  neznají, mezi které se počítám.
 • 00:26:55 Prosím, když řeknu vaše jméno,
  abyste se trošku uklonili,
 • 00:26:59 aby diváci věděli, ke komu to
  jméno patří.
 • 00:27:03 Marek Břečka, Radek Buran,
 • 00:27:08 Vít a Zuzana Brnkalovi,
 • 00:27:18 Tomáš Prochálka, promiňte Tomáš
  Pohádka
 • 00:27:22 a Kristýna Maděrovovičová.
 • 00:27:29 To bychom měli jednotlivé členy
  této ne neznámé skupiny.
 • 00:27:37 Přejděme k poslednímu titulu,
  který se jmenuje Chcípáci.
 • 00:27:43 Nejsem si jistý, jestli lepší
  název pro seskupení Buchty a loutky
 • 00:27:48 by nebylo Chcípáci.
  Co říkáte?
 • 00:27:54 Ty vole.
 • 00:27:56 Ty vole, říkáte mně? Nebo přímo
  někomu z publika?
 • 00:28:02 Ne! Mysleli jsme si, že jste nás
  sem přišel představit
 • 00:28:07 v pozitivním světle. To nebudu
  poslouchat.
 • 00:28:16 Doufám, že nechcete,
  abych se nějak přetvařoval.
 • 00:28:20 Já to totiž neumím.
 • 00:28:23 Já to nedokážu. Říkám, co mám
  na srdci a na jazyku.
 • 00:28:29 Protože tam mám totéž.
 • 00:28:42 Doktore, rychle máme příjem,
  akutní výplach.
 • 00:29:07 PÍPÁNÍ
 • 00:29:17 Tak, můžeme.
 • 00:29:36 HRAJE
 • 00:29:37 Co to je za zvuk?
 • 00:29:39 ZVONÍ MOBIL
 • 00:29:41 Haló? Ota Balage, dobrý den.
 • 00:29:45 Nedvěd se Zelenkovou, to jsi se
  zbláznil, duet?
 • 00:29:52 Nebudu, nemám čas, jsem teď
  v televizi, nemám čas.
 • 00:29:56 Mám svůj pořad.
 • 00:30:02 Za kolik?
 • 00:30:04 Počkejte, zkusím si to spočítat.
 • 00:30:07 No, to není špatný nápad Zelenková
  s Nedvědem.
 • 00:30:11 Zavolejte mně zítra dopoledne
  kolem 11. hodiny, až vstanu.
 • 00:30:15 Tak jo, mějte se.
 • 00:30:17 Vypnu to, v televizi se nemá...
 • 00:30:21 HRAJE
 • 00:30:29 Nevím, jak jsem dostal Klávesáka
  roku.
 • 00:30:36 Počkej, jo, dobře vybrali.
 • 00:30:39 Já vás vítám
  v Horečce páteční noci.
 • 00:30:44 Vím, že si tu každý pouští věci,
  které má rád, lidi, které má rád,
 • 00:30:51 nevím, jestli někoho mám rád.
 • 00:30:55 Využívám této situace,
  že mám tolik prostoru,
 • 00:30:59 že bych si nahonil ego a pustil
  všechno, co jsem kdy udělal.
 • 00:31:05 Ne, že bych byl starý, je mně
  39 let, vypadám starší.
 • 00:31:09 Začal jsem ve 20 letech.
 • 00:31:12 Pamatuji si, že jsem ze začátku
  hrál.
 • 00:31:20 HRAJE
 • 00:31:25 To byla moje první písnička,
  asi ve čtvrté třídě,
 • 00:31:33 pak jsem přišel na to,
  že to byli Slide.
 • 00:31:59 Dneska je den jak vyšitej,
  jako mé nové kvádro,
 • 00:32:03 tak mně to třeba vyčítej,
  že mám rád bály, to jsem celý já,
 • 00:32:08 večer se ve tmě utápí,
  jsou tu všichni známí
 • 00:32:13 a nikoho nic netrápí, hraje se
  nahlas, prostě je to bál.
 • 00:32:18 Dokola, kolem já tu lítám,
 • 00:32:20 chceš-li to válet,
  tak to se mnou val,
 • 00:32:22 dokola, kolem já tu lítám,
  v nabitým sále duní elektrickej bál
 • 00:32:36 Bez dechu vířím parketem,
  jsem elektřinou nabitej,
 • 00:32:41 dneska mně všechno vychází,
 • 00:32:43 život je tanec, prostě je to bál,
 • 00:32:46 netvař se jako po ránu
 • 00:32:48 a neber se tak vážně
 • 00:32:51 a nešlapej mi na moje boty,
 • 00:32:53 všechno je jinak, no prostě to je
  bál.
 • 00:32:56 Dokola, kolem já tu lítám,
 • 00:32:57 chceš-li to válet,
  tak to se mnou val,
 • 00:33:00 dokola, kolem já tu lítám,
  v nabitým sále duní elektrickej bál
 • 00:33:44 Dobrý večer, jsme tu podruhé,
  jmenuji se Ota Balage.
 • 00:33:48 Už jsem se vytahoval i minule.
 • 00:33:51 ZVONÍ MOBIL
 • 00:33:52 Pardon.
 • 00:33:54 Haló? Ota Balage. Dopadlo to dobře,
  já to věděl Nedvěd, Zelenková.
 • 00:33:59 To byl výborný nápad.
 • 00:34:00 Číslo konta 10336828/2400,
  děkuji vám mockrát.
 • 00:34:06 Zítra mně to posíláte, výborný,
  děkuji moc.
 • 00:34:09 Pardon.
 • 00:34:11 V roce 1987 nebo 88 jsme skončili
  s Tangem.
 • 00:34:19 Založil jsem Novou růži s Vilémem
  Čokem, to byla velká jízda.
 • 00:34:24 Myslím si, že všude, na hotelích,
  na pódiu, všude.
 • 00:34:32 Trvalo to 2 roky, déle to trvat
  nemohlo.
 • 00:34:35 17. listopadu, když přišel bolševik
  tak jsme skončili.
 • 00:34:40 Pusťte to.
 • 00:34:54 HUDBA
 • 00:35:05 Proč lidé nemluví, jak má se,
  ty to nechceš znát,
 • 00:35:10 na co úklady jsou, já ptám se
  kdyby nastokrát,
 • 00:35:15 vím, co letí dálkami věků,
 • 00:35:21 zájem či nezájem o cestu
  do pravěku.
 • 00:35:27 ZVONÍ MOBIL
 • 00:35:31 Čau, Kamile, teď nemůžu,
  mám v televizi svůj pořad.
 • 00:35:36 Co jsi chtěl?
 • 00:35:39 Zrovna teď o tom mluvím, to nejde
  hrát furt dokola.
 • 00:35:46 Kovářov? Kolik dají?
 • 00:35:53 Není problém, zkoušíme si to tam
  za dva dny,
 • 00:35:58 nemusí tam být nic, ani světla,
  to uděláme malá parta.
 • 00:36:02 Dobrý nápad, zavolám ti zítra,
  čau.
 • 00:36:08 Pardon.
 • 00:36:10 Chtěl jsem říci, že Weber napsal
  dobrou věc.
 • 00:36:14 HRAJE
 • 00:36:17 To je figura, která se nedá
  zapomenout,
 • 00:36:20 budeme to hrát furt i v Kovářově.
 • 00:36:23 ZVONÍ MOBIL
 • 00:36:25 Mám takový nápad, máme dělat
  v Kovářově velkej koncert
 • 00:36:30 Jesus Christ Superstar, myslíte,
  že bychom se tam vešli i s B.S.P.
 • 00:36:35 za ty prachy? Že byl nebyl problém,
 • 00:36:39 že by to bylo o 200 tisíc dražší.
 • 00:36:43 Domluvíme se zítra, mám tu teď
  vlastní pořad v televizi.
 • 00:36:52 HRAJE
 • 00:36:54 ZPÍVÁ ANGLICKY
 • 00:37:17 To je písnička od B.S.P., kde já
  zpívám s Kamilem Střihavkou duet.
 • 00:37:26 Jsem také zpěvák.
 • 00:37:30 Chci vám pustit všechny klipy
  B.S.P.
 • 00:37:34 Udělali jsme sice jen 2 desky,
  ale to bylo písniček.
 • 00:37:40 Začali jsme v angličtině
  a potom česky.
 • 00:37:45 HRAJE
 • 00:38:01 Tu zpívat nebudu, styděl bych se.
 • 00:38:04 Tak si ji teď pusťte.
 • 00:38:20 Roky ztratí sílu,
 • 00:38:24 když ti dál šeptám,
 • 00:38:29 while my quitar gently wheeps,
 • 00:38:38 pod správnou hvězdou
 • 00:38:42 v malým ráji chtěl jsem žít,
 • 00:38:47 stil my guitar gently wheeps,
 • 00:38:57 den chová stín v záclonách,
 • 00:39:01 toulavej pár koček, strach,
 • 00:39:06 sen ti skryvá na víčka,
 • 00:39:09 že jsi mou,
 • 00:39:15 bláznům se jen může zdát,
 • 00:39:20 když nám ráno dává mat,
 • 00:39:24 chtěl jsem dál jen poslouchat,
 • 00:39:28 že jsi má, že jsi má.
 • 00:39:33 Znám tě mnohem víc, země vzdálená,
 • 00:39:42 spát s tajemnou závratí,
 • 00:39:52 znám tě mnohem víc, země vzdálená,
 • 00:40:01 spát s tajemnou závratí.
 • 00:40:29 Chtěl jsem se s vámi rozloučit,
  byl jsem tu čtyři večery,
 • 00:40:32 bylo to strašně příjemné,
  ego jsem si nahonil,
 • 00:40:36 všechno jsem vám pustil,
  ještě toho hodně je,
 • 00:40:39 ale tady toho v archivu víc neměli.
 • 00:40:43 Těším se, že se ještě jednou
  v televizi objevím.
 • 00:40:47 Dlouho jsem nebyl v televizi.
 • 00:40:49 Jsem dost slavný mezi lidmi,
  co se týká muzikantů - kolegů.
 • 00:40:54 Ale ten ksicht do toho bulváru
  ne a ne.
 • 00:40:57 Teď jsem šťastný. Zapamatujte si
  mě, jsem Ota Balage.
 • 00:41:01 Loučím se s vámi.
 • 00:41:08 CHRÁPÁNÍ
 • 00:41:40 Tak Jirák, dneska to vezmeme
  od podlahy.
 • 00:41:44 Kličkovat nebudeš.
 • 00:41:46 -My si tykáme?
  -Já ti tykám, ty mně vykáš.
 • 00:41:51 Víš, jak to dopadlo s Arthurem
  Millerem,
 • 00:41:54 prásknul Marylin Monroe
  a ona práskla Marlona Branda.
 • 00:41:59 Tak jak to bylo? Počkej, počkej.
 • 00:42:07 Jak to bylo s Roháčem a Mikulkou?
 • 00:42:11 S Roháčem to bych věděl,
  ale s Mikulkou...
 • 00:42:16 -Ty nevíš, kdo byl Mikulka?
  -Znám jich pár, ale nevím který.
 • 00:42:21 Dělal scénu na Brouky.
 • 00:42:26 To už je dávno, to je takových let.
  To je rok 1975, 30 let.
 • 00:42:37 Počkej.
 • 00:42:41 Kdo si chce vzpomenout,
  ten si vzpomene,
 • 00:42:43 kdo si nechce vzpomenout, tak si
  nevzpomene a bývá často zapomenut.
 • 00:42:47 To je osud.
 • 00:42:59 ŤUKÁNÍ
 • 00:43:01 Vstupte.
 • 00:43:05 Soudruhu poručíku,
  mezi úsekem 2 a 2b,
 • 00:43:08 někdo se přiblížil z Bavorska
  až k drátům.
 • 00:43:10 Úplně tiše, že nebylo nic slyšet?
 • 00:43:12 Byla už tma. Vidět nebylo nic,
  jen slyšet.
 • 00:43:14 -Tak jsme vypálili světlici.
  -Zmizel, stáhl se.
 • 00:43:27 Válí se tam naproti v Bavorsku
  ještě ta stará selská židle?
 • 00:43:32 Je tam.
 • 00:43:36 Je to špatný, mládenci, prozradili
  jste stanoviště.
 • 00:43:41 Ten naproti asi nic víc nechtěl.
 • 00:43:45 Příště půjdete na stanoviště
  viditelně, pomalu jako na přehlídce
 • 00:43:52 pak se odplížíte na místo,
  které určím, potichu, jako hadi.
 • 00:43:58 Neprozrazovat se a čekat, dokud
  nepřeleze k nám přes dráty,
 • 00:44:04 teprve potom, jasný?
 • 00:44:09 Jasný.
 • 00:44:11 Sen ze 30. března na 1. dubna 2007.
 • 00:44:16 Sedím v zaparkovaném autě
  na parkovišti,
 • 00:44:20 asi trucuji, nebo já nevím,
  proč tam jsem,
 • 00:44:23 zatímco nějaká společnost, přátelé,
 • 00:44:27 rodina je v nedaleké restauraci
  a něco slaví.
 • 00:44:31 V tu chvíli uslyším strašlivou ránu
  na střechu auta, kde sedím,
 • 00:44:36 když otevřu dveře vidím, že na
  auto dopadl obrovský netopýr.
 • 00:44:41 Rozhlédnu se a vidím, že je jich
  všude kolem plno
 • 00:44:45 a ten můj se dere dovnitř
  a dlouhými drápy na křídlech,
 • 00:44:49 asi tak 10 cm, mě chytl pod krkem,
 • 00:44:53 je obrovský, asi jako desetileté
  dítě.
 • 00:44:57 Drží mě za krk, ale jinak nic
  nedělá.
 • 00:45:01 Dívám se mu do obličeje, vypadá
  jako ošklivé dítě.
 • 00:45:06 Mluvím na něj a on mně celkem
  inteligentně odpovídá,
 • 00:45:11 je informovaný a zdvořilý.
 • 00:45:14 Celkem srozumitelně mně vysvětluje,
 • 00:45:16 proč on a jeho druhové přiletěli
  a kontaktují lidi.
 • 00:45:21 Z rozhovoru si už nic přesného
  nepamatuji,
 • 00:45:24 jenom vím, že jsme se nějak
  dohodli.
 • 00:45:31 Sen pokračuje dalším obrazem,
 • 00:45:34 přicházím na AVU a studenti mají
  po nějakém večírku.
 • 00:45:38 Neochotně se rozestupují,
  abych prošel
 • 00:45:42 a napůl úst mně odpovídají
  na pozdrav.
 • 00:45:45 Převlékám se do pracovního a jdu
  se podívat na jejich práce.
 • 00:45:50 Nevyučuji sochařství,
  ale malířství.
 • 00:45:53 Pamatuji si na modrý obraz,
  který malovala nějaká dívka,
 • 00:45:58 je to dvojportrét ženy,
  černá podivná hlava
 • 00:46:02 a za ní jako silueta druhá tmavá
  hlava na modrém pozadí.
 • 00:46:08 Hlavy mají nelidské tváře složené
  z geometrických záhybů černé kůže.
 • 00:46:14 Připomínají děsivou hlavu netopýra.
 • 00:46:17 Hlavy mají typické obrovské
  netopýří uši.
 • 00:46:22 Ani nevím, jestli jsem něco
  k těm obrazům řekl.
 • 00:46:28 Poslední obraz toho snu.
 • 00:46:31 Jsem v nějaké rozesmáté společnosti
  a mezi námi se pohybuje vysoká
 • 00:46:36 ženská postava v asijském
  divadelním kostýmu.
 • 00:46:41 Na hlavě má velikou malovanou
  masku a my jsme zvědaví,
 • 00:46:45 kdo se pod ní skrývá.
 • 00:46:48 Nakonec nastane situace, kdy si
  žena, zřetelně nerada, masku sejme.
 • 00:46:55 Všichni v šoku hledíme do tváře
  mongoloidní asijské dívky,
 • 00:46:59 poloslepé s očima vyvrácenýma
  vzhůru.
 • 00:47:03 Dívka se snaží nesměle usmívat
  ve směru, kde tuší společnost.
 • 00:47:09 Naše bujará veselost pohasla
  a zavládlo ticho.
 • 00:47:28 HUDBA
 • 00:49:18 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související