iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 12. 2005
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

187 hlasů
125258
zhlédnutí

Cesty a scestí Jizerských hor

Dokument o osudech lidí a tajuplné krajiny bývalých Sudet

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty a scestí Jizerských hor

 • 00:00:08 Pojďme spolu putovat
  krajem bizarních skal,
 • 00:00:21 melancholických vrchovišť,
  lesních zákoutí,
 • 00:00:29 temných vod,
 • 00:00:33 říček vinoucích se
  mezi trsy bezkolence
 • 00:00:39 i bystřin,
  které se střemhlav derou
 • 00:00:42 žulovými balvany
  z hor do podhůří.
 • 00:00:54 Pojďme se vypravit
  po cestách
 • 00:00:56 hlubokými lesy
  i holými pláněmi,
 • 00:01:08 vydat se cestami
  vysekanými do strmých úbočí hor.
 • 00:01:18 Cestami zkroucenými
  podél vrstevnice
 • 00:01:26 i cestami postiženými
  bezútěšností perspektivy.
 • 00:01:38 Cesty jsou nitě,
  na které se navlékají
 • 00:01:41 osudy přírody i lidí.
 • 00:01:46 I pomyslné nitky
  se někdy přetrhnou
 • 00:01:48 a je těžké
  je znovu navázat.
 • 00:01:52 Sejdeme z cest za lidmi,
  kteří se sem rádi vracejí,
 • 00:01:56 ale i za těmi,
  pro které byla cesta
 • 00:01:59 do Jizerských hor
  jejich cestou poslední.
 • 00:02:10 Naše putování po Jizerských horách
  nemůžeme začít nikde jinde
 • 00:02:13 než tady,
  v Severočeském muzeu v Liberci.
 • 00:02:17 A to u člověka,
  který tu léta pracoval,
 • 00:02:20 a který svou knihou
  o Jizerských horách
 • 00:02:23 vlastně vrátil
  tomuto kraji paměť.
 • 00:02:26 Ano, začneme u pana doktora
  Miloslava Nevrlého.
 • 00:02:31 Ten vedle své profese
  přírodovědce
 • 00:02:33 se stal i historikem
  Jizerských hor
 • 00:02:37 a sběratelem příběhů lidí,
  jejichž potomci
 • 00:02:40 museli z tohoto kraje
  odejít.
 • 00:02:43 Příběhy, které by bez něj,
  patrně navždy, upadly v zapomenutí.
 • 00:02:51 Vzpomněl by jste si
  na tu úplně první cestu?
 • 00:02:56 Myslím, že ano.
  Bylo to v roce 1950.
 • 00:02:58 Já jsem tehdy netušil,
  že budu vůbec někdy
 • 00:03:00 v Liberci zaměstnán,
  nebo že vystuduju vysokou školu.
 • 00:03:03 To bylo
  ještě na gymnáziu.
 • 00:03:05 Tak jsem se asi ve 4 ráno
  vydal v létě,
 • 00:03:06 tak začátkem srpna,
  z Palubného
 • 00:03:09 prašnou cestou
  na Jizerku
 • 00:03:11 a tam jsem cestu opustil
  a vydal jsem
 • 00:03:13 se přes střední jizerský hřeben
  přímo do údolí Jizery.
 • 00:03:17 To byla
  taková snová krajina,
 • 00:03:19 o které jsem netušil,
  že vůbec může existovat.
 • 00:03:22 Takový nádherný severský kraj
  podobný napůl tundře, napůl tajze.
 • 00:03:28 Když jsem tam přišel,
  tak v 50. letech
 • 00:03:30 nebylo možné
  nikam cestovat.
 • 00:03:33 To byl policejní,
  komunistický stát,
 • 00:03:35 kdy na západních hranicích
  byly elektrické dráty.
 • 00:03:40 Já jsem jako kluk
  strašně toužil po severu.
 • 00:03:43 Po tundrách, po tajgách,
  po Skandinávii, po Sibiři,
 • 00:03:47 po Aljašce.
  A to byla taková náhražka,
 • 00:03:49 kdy jsem si říkal,
  že dál už to nejde,
 • 00:03:52 dál už nemůžu dojít.
 • 00:03:54 Teď mám vlastně takový
  extrakt severskosti
 • 00:03:56 a takový nepohnutý
  přírodní krásy.
 • 00:03:58 To rašeliniště vonělo,
  bylo to v takovým hebkým podletím.
 • 00:04:03 Tam rostly suchopýry,
  takže to byl pro mě
 • 00:04:07 takový extrakt
  severskosti.
 • 00:04:10 Mně to padlo do srdce
  a od té doby
 • 00:04:12 mám rád Jizerské hory.
 • 00:04:14 Teprve potom, když jsem
  vystudoval vysokou školu,
 • 00:04:17 tak jsem čistě náhodou
  přišel do Liberce.
 • 00:04:19 Já jsem tehdy, v tom roce 1957,
  po promoci
 • 00:04:21 přišel do Liberce
  vlastně poprvé s kufříkem
 • 00:04:24 a zůstal jsem tady
  jako pražský kluk.
 • 00:04:28 Jizerské hory
  vlastně rezonovaly
 • 00:04:30 s mojí introvertní povahou,
  protože to byly takové lesy,
 • 00:04:34 kde jsem mohl celé dny
  chodit a bloudit
 • 00:04:36 a nikoho jsem nepotkal.
 • 00:04:39 Taková ta severská uzavřenost
  ve mně probouzela,
 • 00:04:45 nerozptylovala mě
  a probouzela ve mně
 • 00:04:47 takové niternější myšlenky,
  když to mám tak sdělit.
 • 00:04:52 Mluvil jste o severském rázu
  Jizerských hor,
 • 00:04:55 o jejich rašeliništích.
 • 00:04:57 Ty tu zůstaly jako památka
  na poslední dobu ledovou.
 • 00:05:01 Čím jsou tak zvláštní
  a jedinečná?
 • 00:05:05 Na rozdíl od jiných míst,
  třeba Šumavy, Krušných hor,
 • 00:05:08 kde jsou ty plochy rašelinišť
  mnohem větší,
 • 00:05:11 tak tady jsou zcela intaktní
  a nejsou to tzv. rašeliniště,
 • 00:05:17 ale takové
  uzavřené enklávy.
 • 00:05:19 Jmenuje se to rašelinné louky,
  které byly uzavřeny
 • 00:05:24 tehdy v hlubokých lesích
  a málokdo k nim znal cestu.
 • 00:05:29 Ta krása spočívala i v tom,
  že ty rašeliniště
 • 00:05:32 byly nedotknuté, netěžené,
  neborkované
 • 00:05:35 a staly se přírodovědecké,
  pestré životní prostředí
 • 00:05:39 s mnoha
  keříčky a rostlinami.
 • 00:05:47 Ještě v roce 1823
  píše J.A Dundra
 • 00:05:50 ve svém Zeměpisu Království českého
  toto:
 • 00:05:54 "Jizeří, v němž skrze svou
  drsnatost, tmavost
 • 00:05:58 skrze své nezcestné
  mučidla a lesy
 • 00:06:01 málo navštěvováno,
  a tudíž povědomo jest."
 • 00:06:06 Nebylo divu,
  že kdysi se cesty
 • 00:06:08 Jizerským horám
  obloukem vyhýbaly.
 • 00:06:12 Jaká je situace dnes?
 • 00:06:14 Na to se zeptáme
  v Šolcově domě v Liberci.
 • 00:06:18 Odtud se totiž Jizerské hory
  chrání.
 • 00:06:25 Současný aktuální stav
  lesní dopravní sítě,
 • 00:06:27 jak lesáci nazývají
  ten komplex lesních cest,
 • 00:06:30 je pochopitelně velmi ovlivněn
  historií lesů v Jizerských horách.
 • 00:06:38 Největší obvinění,
  co se týče stavu lesních cest,
 • 00:06:41 měla právě kalamita
  na konci 20. století,
 • 00:06:45 kdy byla vykácena
  téměř celá náhorní plošina,
 • 00:06:48 a kdy pro zpracování
  té kalamity
 • 00:06:51 byly budovány
  staré lesní cesty.
 • 00:06:56 To znamená, že náhorní plošina
  je dnes zpřístupněna
 • 00:06:59 nebo protkána
  relativní hustou sítí cest
 • 00:07:02 s dobrým povrchem.
 • 00:07:04 Tam se střídají
  cesty asfaltové,
 • 00:07:06 tam se střídají
  cesty s panelovým povrchem,
 • 00:07:08 jsou tam
  i cesty perkové.
 • 00:07:11 Některá místa Jizerských hor,
  která nebyla
 • 00:07:12 tak nedotčena kalamitou,
  mám na mysli třeba
 • 00:07:15 severní svahy Jizerských hor,
  tak tam ty cesty,
 • 00:07:19 pokud byly udržovány,
  tak byly zachovány
 • 00:07:21 v té původní podobě,
  čili v té přírodnější podobě.
 • 00:07:25 A i na jižní straně hor
  dodnes najdeme cesty,
 • 00:07:28 které třeba mají štětový povrch,
  mají původní pérkový povrch.
 • 00:07:33 Vznik cest a jejich rozvoj
  souvisel s hospodářskými činnostmi,
 • 00:07:36 takže tam,
  kde hospodářská činnost
 • 00:07:38 vyžadovala potřebu dříví,
  tam začínaly vznikat cesty,
 • 00:07:42 které postupně
  zpřístupňovaly Jizerské hory
 • 00:07:44 a postupně se dostávaly
  do center Jizerských hor.
 • 00:07:47 Kolik cest máte?
 • 00:07:49 Jak jsou dlouhé
  a v jakém jsou stavu?
 • 00:07:52 -V Jizerských Horách?
  -Přímo v Jizerských horách.
 • 00:07:59 V Jizerských horách
  máme zhruba 320 km cest.
 • 00:08:02 Z toho mírně nadpoloviční většina
  jsou cesty nezpevněné
 • 00:08:04 a zbytek jsou cesty zpevněné
  s celoročním provozem.
 • 00:08:07 Zpravidla platí, že tam,
  kde jsou podmáčené,
 • 00:08:09 zrašelinělé půdy,
  tak jsou panely.
 • 00:08:12 Tam, kde je podloží pevné,
  tak tam je klasická
 • 00:08:15 asfaltová cesta.
 • 00:08:17 Ta doba, kdy šlo
  obrovské množství dřeva z hor,
 • 00:08:19 je poměrně nedávno -
  80., 90. léta minulého století.
 • 00:08:22 To znamená, že v té době
  se budovalo právě nejvíce cest.
 • 00:08:25 Takže tyto cesty
  jsou poměrně "nové".
 • 00:08:29 Které z těch cest
  jsou z technického
 • 00:08:32 a historického pohledu
  pro vás nejzajímavější?
 • 00:08:39 Z toho technického pohledu,
  který je spojen
 • 00:08:41 s pohledem historickým -
  pochopitelně asi nejhezčí
 • 00:08:43 bude ta štolpišská silnice,
  čili cesta,
 • 00:08:48 která prochází
  údolím Velkého Štolpichu.
 • 00:08:50 To je cesta, která vznikla
  na konci 19. století
 • 00:08:54 a byla to cesta,
  která částečně vznikla
 • 00:08:56 i jako určitá
  hladová zeď.
 • 00:08:59 Její význam lesnický
  nebyl dominantní.
 • 00:09:03 Byla to cesta, která souvisela
  i s turistickým odkrýváním hor,
 • 00:09:07 protože sloužila
  turistům.
 • 00:09:09 Vzhledem k tomu,
  že v těch severních svazích
 • 00:09:12 se ve druhé polovině 20. století
  moc nehospodařilo,
 • 00:09:15 tak ta cesta
  nebyla příliš poškozena,
 • 00:09:18 snad pouze
  přírodními vlivy,
 • 00:09:20 jako byly
  přívalové deště.
 • 00:09:22 Do dneška se zachovala
  v původním stavu.
 • 00:09:25 Některé technické prvky,
  především velká opěrná zeď
 • 00:09:28 zvaná Galerie
  dneska dokumentuje
 • 00:09:31 mimořádné stavitelské umění
  našich předků.
 • 00:09:49 Co jizerskohorské
  lesní cesty, silnice
 • 00:09:52 přinášejí tomuto prostředí?
  A co mu třeba berou?
 • 00:09:57 Cesty do Jizerských hor
  určitě přivedly
 • 00:09:59 jejich dávné,
  německé kolonizátory,
 • 00:10:01 které sem údajně pozval
  král Přemysl Otakar II.
 • 00:10:05 Tak přišlo do Jizerských hor
  blaho
 • 00:10:07 a potom do Jizerských hor
  řekněme, smutek do budoucna.
 • 00:10:11 Po těch cestách
  pravděpodobně potomci
 • 00:10:13 těch německých kolonizátorů
  po roce 45 zase odcházeli.
 • 00:10:16 A potěch cestách,
  dřív třeba štětovaných,
 • 00:10:18 zpravovaných cestáři,
  každá cesta měla svého cestáře,
 • 00:10:23 se pohybovali dřevaři,
  lesáci, babky s klestím,
 • 00:10:29 výběrčí daní, lapkové
  v Oldřichovském sedle
 • 00:10:34 a později
  těžká mechanizace,
 • 00:10:38 odvoz vytěženého dřeva
  po ekologické
 • 00:10:42 katastrofě a kalamitě
  v 80. letech.
 • 00:10:48 Pak se po těch cestách
  navážely miliony nových sazenic,
 • 00:10:51 které se tam sázely
  a mnohé z nich
 • 00:10:53 tam zase umíraly,
  samozřejmě.
 • 00:10:56 Takže když se řekne
  Jizerskohorská cesta,
 • 00:10:58 tak to je příběhů
  na dlouhé povídání.
 • 00:11:03 Tato cesta z Ferdinandova
  až na křižovatku Hvězda
 • 00:11:05 před Novou loukou je vlastně
  pomníčkem svého stavitele,
 • 00:11:09 ferdinandovského cestáře
  Václava Austa,
 • 00:11:13 známého podle rodného jména
  jeho ženy Raušek.
 • 00:11:18 Na vojně sloužil jako sapér,
  a když se dostal
 • 00:11:20 do služby v panských lesích,
  jmenovali ho
 • 00:11:22 jizerskohorským cestmistrem.
 • 00:11:25 Když zestárnul,
  říkával prý často:
 • 00:11:28 "Až bych měl jednou umřít,
  tak si se mnou
 • 00:11:30 nikdo starosti dělat nemusí,
  zmizím
 • 00:11:33 a už mě nikdo nenajde."
 • 00:11:36 Své chmurné proroctví
  splnil.
 • 00:11:38 Jednoho dne odešel do lesa
  a už se z něho nikdy nevrátil.
 • 00:11:42 Dlouho ho hledali,
  ale nenašli.
 • 00:11:45 Lidé si začali říkat,
  že kosti sapéra Austa v leží jedné
 • 00:11:50 z tisíce skalních štěrbin
  v údolí Malého Štolpichu.
 • 00:11:54 Protože nikdo
  přesné místo neznal
 • 00:11:56 a nemohli mu tak
  postavit pomníček,
 • 00:11:58 začali lidé na jeho památku
  říkat oné cestě
 • 00:12:01 nad vodami Malého Štolpichu
  Raušekova cesta.
 • 00:12:13 Taky díky vám
  jsou možná Jizerské hory
 • 00:12:16 navštěvovanější a prolézanější
  než byly dřív.
 • 00:12:20 Já jsem napsal
  před léty knížku,
 • 00:12:23 jmenuje se
  Kniha o Jizerských horách,
 • 00:12:25 která vyšla ve třech vydáních
  a kde popisuji
 • 00:12:28 právě pomníčky,
  taková ta zapomenutá místa.
 • 00:12:30 Lidé, kteří dřív
  o jizerské oblasti nezavadili,
 • 00:12:33 tak tam začali chodit
  a začali mi vyčítat,
 • 00:12:36 že jsem to tam napsal,
  že tam potkávají jiné lidi,
 • 00:12:38 ovšem sami by tam
  bez té knížky nepřišli.
 • 00:12:43 Prvotní účel těch cest
  je lesní hospodaření.
 • 00:12:47 Ty cesty slouží
  k technologické dopravě,
 • 00:12:49 slouží k dopravě osob,
  dodavatelů, kteří pracují v lese.
 • 00:12:53 Protože jsou ty cesty
  veřejnosti přístupné,
 • 00:12:56 tak pochopitelně jsou využívány
  i turisty,
 • 00:13:00 a to především cykloturisty.
 • 00:13:02 Právě ta hustota lesních cest,
  jejich dobrý povrch
 • 00:13:05 a i ta konfigurace terénu,
  čili ta relativně
 • 00:13:08 plochá náhorní plošina
  je velmi příznivá pro tento sport
 • 00:13:11 a dá se říci,
  že v rámci Čech
 • 00:13:14 představují Jizerské hory
  pro cykloturisty téměř pravý ráj.
 • 00:13:18 To pochopitelně nese
  i negativní stránky.
 • 00:13:23 To ty hory dnes často
  přibližuje velké skupině lidí
 • 00:13:28 a stírá se často
  i rozdíl mezi dnem a nocí.
 • 00:13:33 Vzhledem k té
  velikosti hor
 • 00:13:36 a vzhledem k té mobilitě cyklistů
  není problém v létě
 • 00:13:39 ještě v 9 hodin večer
  potkat na horách skupiny cyklistů.
 • 00:13:42 Takže ten klid,
  který nastával mnohem dřív,
 • 00:13:44 se dnes vytrácí.
 • 00:13:48 Já pracuji vlastně
  na pomezí přírody a lidí.
 • 00:13:51 Na pomezí krajiny a lidí,
  kteří v ní žijí.
 • 00:13:53 Vnímám tu cestu jednat to,
  co se týká těch hor,
 • 00:13:58 kde těch lidí zas tak moc není,
  třeba trvale bydlících,
 • 00:14:01 ale já pak vidím,
  jak tu krajinu hor
 • 00:14:03 propojují do podhůří -
  na Frýdlantsko, na Tanvaldsko,
 • 00:14:06 do polské strany,
  kterou málo kdo z nás zná,
 • 00:14:09 na Liberecko, Jablonecko,
  takže cestu vidím
 • 00:14:11 jako spojnici hor
  s podhůřím.
 • 00:14:15 Tak tohle
  je stará polní cesta
 • 00:14:18 a některé ty úseky
  už tady dávno nebyly.
 • 00:14:25 Před pár lety se nám podařilo
  tuto cestu propojit
 • 00:14:28 a vytvořit vlastně
  první cyklistickou stezku,
 • 00:14:30 která nevede po silnici,
  nevede mezi auty,
 • 00:14:33 ale vede takovouhle
  krásnou krajinou.
 • 00:14:36 Na tomhletom jseme se učili my,
  učili se i starostové,
 • 00:14:39 protože paní starostka
  v Oldřichově
 • 00:14:43 pochopila tuhletu věc
  jako jedna z prvních,
 • 00:14:46 tak jsme začali od Oldřichova
  a ta stezka už je tam
 • 00:14:50 víceméně hotová
  a tady se ještě dodělává.
 • 00:14:54 Tahleta cesta už dneska
  víceméně propojuje
 • 00:14:58 velkoměsto Liberec
  a až to poutní místo v Hejnicích,
 • 00:15:02 kde je slavný kostel.
 • 00:15:05 Právě tato cesta
  je financovaná
 • 00:15:08 z dotací programu
  Obnovy venkova.
 • 00:15:10 Byla to možná první investice
  v libereckém kraji na tento účel.
 • 00:15:17 Po této cestě bychom se dostali
  na Viničnou.
 • 00:15:20 A právě tato část,
  západní část Jizerských hor,
 • 00:15:23 se jmenuje
  Jizerské bučiny.
 • 00:15:26 Ty bučiny už se málokde vidí,
  takové obrovské komplexy.
 • 00:15:30 Tady ta stezka
  je v podstatě naučná, ukázková.
 • 00:15:33 Já tomu říkám malá galerie,
  protože tam se uvidí úplně všechno.
 • 00:15:40 Na Viničné cestě
  můžeme nelézt i Golema.
 • 00:15:43 Zkusíme mu dát šém.
  Áááá!
 • 00:15:50 Po Jizerských horách
  se dá chodit,
 • 00:15:53 dá se jezdit na kole,
  ale dá se po nich taky lézt.
 • 00:16:01 Jak se chodí
  po Jizerských horách horolezcům?
 • 00:16:08 Pokud bychom se chtěli vrátit
  k počátkům horolezectví,
 • 00:16:10 tak musíme jít
  100-110 let zpátky do minulosti,
 • 00:16:15 protože první sportovní výstup
  je datován rokem 1895.
 • 00:16:25 To bylo samozřejmě
  trošku později
 • 00:16:28 než v jiných oblastech,
  v oblastech pískovcových,
 • 00:16:31 což bylo způsobeno
  zejména značnou nedostupností
 • 00:16:34 a neproniknutelností
  Jizerských hor.
 • 00:16:39 Všechny skály se nacházejí
  ve velmi komplikovaných,
 • 00:16:43 strmých terénech
  v severních svazích
 • 00:16:46 a západních stráních,
  úbočích Jizerských hor.
 • 00:16:50 Turisté a horolezci
  ty skály doslova nacházeli,
 • 00:16:54 objevovali je
  a stáli v úžasu
 • 00:16:57 před žulovými stěnami,
  o kterých do té doby
 • 00:17:01 neměli ani ponětí.
 • 00:17:03 Zpravidla úplně první výstupy
  probíhaly tak,
 • 00:17:07 že si sehnali
  nějaký lanový žebřík
 • 00:17:10 nebo tlusté konopné lano,
  na které navázali uzly
 • 00:17:13 a pomocí těch uzlů
  se vydrápali na vrchol.
 • 00:17:18 Ale právě v tom roce 1995
  objevili tu Divou Maří,
 • 00:17:25 která je dobře patrná
  z údolí od Hejnic.
 • 00:17:29 Je to ohromná stěna
  a v tom roce
 • 00:17:32 vylezli na tu skálu
  první lezci
 • 00:17:35 bez použití
  těchto pomůcek.
 • 00:17:37 To byl určitý zvrat,
  zlom ve vývoji horolezectví.
 • 00:17:43 Mně tady jdou oči
  po těch knihách.
 • 00:17:46 Tahle byla přímo
  o horolezectví v Jizerkách?
 • 00:17:48 Není to kniha
  vůbec o horolezectví.
 • 00:17:51 Je to kniha
  o kamenech, balvanech a skalách
 • 00:17:54 Jizerských hor.
 • 00:17:55 A snažili jsme se
  s fotografy
 • 00:17:57 Janem a Šimonem Pikousovými
  nalézt v té zněti skal
 • 00:18:02 v té divočině určitou poezii,
  poetičnost.
 • 00:18:07 Nevidět v tom jenom
  šedou hrubozrnnou skálu,
 • 00:18:11 která rozedírá ruce,
  ale najít v tom
 • 00:18:14 určitou poezii tvarů
  i s odkazem na minulost
 • 00:18:17 vztahující se
  k lidské činnosti v těch horách.
 • 00:18:21 Protože do dneška
  nacházíme úžasná díla,
 • 00:18:24 která tam stvořil člověk
  právě z těch kamenů.
 • 00:18:28 Například tisíce
  žulových sloupů,
 • 00:18:31 které vymezovaly
  panské obory.
 • 00:18:36 To jsou takové
  jizerskohorské menhyry.
 • 00:18:39 Dají se najít
  ještě tajné kouty?
 • 00:18:42 Místa, která třeba
  vy máte nejraději?
 • 00:18:45 Pro to vyhledávání míst,
  která mají ještě
 • 00:18:47 určitý nádech tajemnosti
  nebo kde člověk v osamocení
 • 00:18:51 může přírodu vnímat,
  je čím dál těžší.
 • 00:18:57 Je třeba
  hledat taková místa,
 • 00:18:59 která jsou určena
  pěším turistům.
 • 00:19:02 Ty jsou dneska
  v početní menšině.
 • 00:19:04 Právě údolí Velkého Štolpichu
  je jedním z těch míst,
 • 00:19:07 údolí Hajného potoka.
 • 00:19:09 Já se snažím vždycky
  dodržet takovou myšlenku,
 • 00:19:11 že na každé túře,
  nebo na každém výletě
 • 00:19:13 by bylo dobré jít
  alespoň kousek cesty,
 • 00:19:15 kde jsem ještě
  nikdy nebyl.
 • 00:19:18 To bývá v poslední době
  velmi obtížné,
 • 00:19:20 ale spokojím se s tím,
  když je 10 m někde,
 • 00:19:22 kde jsem ještě
  nešel.
 • 00:19:25 Tak tomu přikládám
  vždycky význam.
 • 00:19:29 Snad nejradši mám
  necestu.
 • 00:19:31 Ještě pořád
  jsou některá území,
 • 00:19:34 která jsou
  nepřístupná pro veřejnost.
 • 00:19:37 Patří mezi ně
  například údolí Jizery.
 • 00:19:40 Pokud se pohybuji služebně
  v tomto prostoru,
 • 00:19:43 tak se pohybuji po necestě,
  vlastně terénem.
 • 00:19:46 Je to má
  nejoblíbenější cesta.
 • 00:19:51 Dodám
  na uklidnění pro běžné turisty,
 • 00:19:55 toto území
  z české strany není přístupné,
 • 00:19:57 nicméně z polské strany,
  po levém břehu řeky Jizery,
 • 00:20:00 v těsné blízkosti řeky
  vede velmi dobrá cesta
 • 00:20:03 a z polské strany
  je dnes možné
 • 00:20:05 toto území poznat bez toho
  aniž člověk přestupuje zákon.
 • 00:20:09 Tam je nový přechod
  pro pěší.
 • 00:20:12 Dneska to je ulehčeno
  přechodem.
 • 00:20:17 Jak se díváte
  na to částečné přelidnění,
 • 00:20:19 které umožňují
  ty vaše cesty?
 • 00:20:22 Docela chápu,
  že lidé se snaží
 • 00:20:24 z hlediska bezpečnosti
  toho provozu na kole,
 • 00:20:26 se uchýlit do hor,
  kde není provoz klasický, silniční.
 • 00:20:32 Nicméně
  takové ty žrouty kilometrů,
 • 00:20:34 kteří se večer chlubí v hospodě,
  že mají 70 km nadrncáno po horách,
 • 00:20:38 tak ty neuznávám.
 • 00:20:40 Oni třeba přicházejí o něco,
  když se řítí
 • 00:20:42 schválně
  těmi adrenalinovými cestami.
 • 00:20:45 O co přicházejí?
 • 00:20:47 Nepoznají, jak pestrá
  je morfologie Jizerských skal
 • 00:20:51 nebo co tam roste,
  i když Jizerské hory
 • 00:20:53 jsou velmi chudé,
  co se týče bylin, rostlin,
 • 00:20:57 nepotkají živočichy.
 • 00:20:58 Podle mého názoru nemají
  pocit, že byli v horách,
 • 00:21:01 nejsou schopni
  vstřebat tu atmosféru hor,
 • 00:21:04 ten vzduch a to všechno kolem,
  co k tomu patří.
 • 00:21:07 Problém je v tom,
  že svým způsobem
 • 00:21:09 cyklisté vytlačují pěšáky,
  ty poctivé, staré turisty,
 • 00:21:12 kteří chtějí poznat
  detail těch hor.
 • 00:21:15 To znamená, že v tom
  vidím velké negativum.
 • 00:21:19 My teď stojíme
  u velice perného,
 • 00:21:22 barevného rozcestníku.
 • 00:21:25 Ale v lese takovéhle,
  v továrně vyráběné značky nejsou.
 • 00:21:29 Tam jsou značky
  dělané ručně.
 • 00:21:32 Já vím, že to děláte vy,
  pane Korale.
 • 00:21:35 Kdy jste se k tomu
  dostal?
 • 00:21:39 Já jsem se k tomu dostal
  v roce 75-76,
 • 00:21:42 to nevím přesně.
 • 00:21:43 Od té doby pracuji jako značkář.
  To už je víceméně 20, 30 let.
 • 00:21:48 Já jsem slyšel,
  že chodíte většinou po dvojicích.
 • 00:21:51 Většinou se chodí po dvojicích,
  už z bezpečnostních důvodů.
 • 00:21:55 Když se někomu něco stane,
  tak aby ten druhý
 • 00:21:57 zavolal eventuálně pomoc
  nebo došel
 • 00:22:00 pro nějakou pomoc do města.
 • 00:22:03 To je rozumné.
 • 00:22:05 Já myslel,
  že kvůli těm barvám.
 • 00:22:07 Že jeden dělá jenom bílou
  a druhý červenou nebo zelenou.
 • 00:22:10 Ne,
  kvůli barvám to není.
 • 00:22:12 Je to hlavně
  z těch bezpečnostních důvodů.
 • 00:22:15 Kdy se začalo se značkováním
  turistických cest?
 • 00:22:18 Značkování začalo
  někdy v roce 1880
 • 00:22:20 po založení
  Klubu českých turistů
 • 00:22:23 a první cesta byla vyznačena
  v Beskydech.
 • 00:22:26 Potom kolem Prahy
  a nakonec v celé republice.
 • 00:22:31 Děláte nové cesty nebo jenom
  opravujete a zvýrazňujete?
 • 00:22:35 Víceméně opravujeme
  stávající značené cesty,
 • 00:22:38 ale děláme i nové.
 • 00:22:41 Mění se trasy
  třeba i z důvodů,
 • 00:22:44 že stará cesta šla
  soukromým pozemkem
 • 00:22:48 a soukromníci pochopitelně
  turistice nepřejí,
 • 00:22:52 chtějí,
  aby se ta cesta přeložila,
 • 00:22:54 tak se musí přeložit.
 • 00:22:56 Nakonec i lesáci
  a ochránci přírody
 • 00:22:58 mají své požadavky
  a některé cesty
 • 00:23:01 se musejí dělat nové.
 • 00:23:05 To je také mou snahou,
  abych současným návštěvníkům
 • 00:23:08 předal nějaké informace,
  aby nejezdili na kole Jizerkama
 • 00:23:12 a netušili vůbec,
  kde se co nachází.
 • 00:23:16 Bohužel, takový trend
  je dneska velice markantní,
 • 00:23:20 kdy se hory projedou na kole
  po asfaltových silnicích.
 • 00:23:25 Dneska pěšky chodí
  už málokdo po těch horách.
 • 00:23:29 Ono to bolí víc
  než šlapat na kole.
 • 00:23:32 Ale myslím si,
  že je to i dobře.
 • 00:23:36 Na druhou stranu,
  že řada partií v horách
 • 00:23:39 zůstává
  takovým soukromým tajemstvím
 • 00:23:42 pro několik znalců
  a milovníků hor.
 • 00:23:48 Tu cestu můžeme vnímat
  i trošičku abstraktně.
 • 00:23:51 Když se zabýváte krajinou
  a jste krajinný ekolog
 • 00:23:53 svým dávným vzděláním
  a současnou zkušeností,
 • 00:23:55 tak zjistíte,
  že cesty mají také zvířata,
 • 00:23:58 jiné bytosti,
  kytky...
 • 00:24:02 Málo kdo z cyklistů
  šlapajících do pedálu
 • 00:24:04 po náhorní planině
  Jizerských hor
 • 00:24:07 si uvědomuje,
  že za dnešní cestovní komfort
 • 00:24:10 mohou poděkovat
  přírodní katastrofě,
 • 00:24:13 kterou ovšem
  spustil člověk.
 • 00:24:20 První příčinu musíme hledat
  už hodně dávno -
 • 00:24:23 v 18., 19. století,
  kdy pod tlakem průmyslu
 • 00:24:29 byly přeměněny původní
  smíšené porosty
 • 00:24:33 na porosty smrkové,
  které dávaly rychle dříví,
 • 00:24:36 které bohužel s sebou přinášely
  na druhou stranu
 • 00:24:40 velkou náchylnost
  ke všem kalamitám -
 • 00:24:42 hmyzím, větrným,
  sněhovým atd.
 • 00:24:48 V roce 67
  postihla Jizerské hory
 • 00:24:51 velká větrná kalamita
  a v jejím důsledku
 • 00:24:55 byly poměrně kompaktní porosty
  narušeny.
 • 00:24:59 Byly v nich velké záseky,
  velké paseky, velké problémy.
 • 00:25:05 Po každé kalamitě
  ve smrkovém lese následuje
 • 00:25:08 ohrožení kůrovcem
  a dalšími škůdci.
 • 00:25:11 V 70. letech
  se objevují první počátky
 • 00:25:15 poškození exhalacemi
  z průmyslových závodů
 • 00:25:20 a zejména
  z tepelných elektráren a dolů
 • 00:25:24 v bývalém východním Německu
  a Polsku.
 • 00:25:31 Rozsah těžby a spalování
  méně kvalitního hnědého uhlí
 • 00:25:35 narůstal
  a s tím i poškození porostů.
 • 00:25:38 Porosty oslabené exhalacemi
  jsou potom náchylné ke všemu.
 • 00:25:43 Takže přibývalo kůrovce,
  to podpořily
 • 00:25:46 v roce 73, 74 velmi suché roky,
  velmi suchá léta.
 • 00:25:51 Kůrovec gradoval
  a porosty se začínaly rozpadat,
 • 00:25:55 celoplošně usychat.
 • 00:26:00 Ten problém byl obrovský,
  úplně přesahující
 • 00:26:02 lidské znalosti a schopnosti
  v té době.
 • 00:26:05 Ty názory se tam
  nutně musely střetnout
 • 00:26:07 a nikdo z toho
  nebyl šťastný.
 • 00:26:09 Lesníci se vždycky
  podle mého názoru
 • 00:26:11 cítili vázání k tomu území
  a zodpovědní za to území,
 • 00:26:13 stejně tak se cítila
  ochrana přírody a krajiny.
 • 00:26:17 Tehdy lesníci
  stáli před rozhodnutím,
 • 00:26:19 jakým způsobem
  postupovat.
 • 00:26:21 Nejprve se zkoušelo
  pomalu, opatrně po stěnách,
 • 00:26:25 ale pak už bylo zcela jasné,
  že celé porosty uschnou
 • 00:26:28 a bylo potřeba
  zachránit alespoň dřevní hmotu,
 • 00:26:31 vytěžit ji,
  aby mohla být zpracována.
 • 00:26:35 Tím ale postižení
  Jizerských hor nekončilo.
 • 00:26:38 Daleko větší úkol
  následoval v obnově porostů.
 • 00:26:44 Hrozilo nebezpečí
  eroze na svazích,
 • 00:26:47 hrozilo velké nebezpečí
  zabořenění náhorní plošiny,
 • 00:26:52 kde by se pak
  těžko zalesňovalo,
 • 00:26:54 a tak se zároveň
  s dokončováním těžebních úkolů
 • 00:26:58 začalo
  s obnovou porostu.
 • 00:27:02 Obětí té kalamity byly téměř
  všechny porosty na náhorní plošině
 • 00:27:05 a i z těch map vidíme,
  že dneska na té náhorní plošině
 • 00:27:08 jsou porosty
  první a druhé věkové třídy,
 • 00:27:11 čili mladší porosty.
 • 00:27:12 -Ty červené jsou nejmladší.
  -Žluté jsou nejmladší.
 • 00:27:15 Čili taková kalamita
  tu dnes nehrozí.
 • 00:27:18 Každopádně ten stav
  těch lesních porostů
 • 00:27:21 přesto není uspokojivý.
 • 00:27:23 Lesníci i ochranáři
  tady společně řeší
 • 00:27:27 docela zásadní problémy,
  spojené se stavem půdy,
 • 00:27:31 která byla pod dlouhodobým
  vlivem kyselých dešťů.
 • 00:27:34 Řeší tady problémy
  s náhradními dřevinami,
 • 00:27:36 které nějakým způsobem
  doznívají.
 • 00:27:39 Takže jak lesníci,
  tak ochranáři mají před sebou
 • 00:27:41 poměrně velké úkoly,
  ale kalamita
 • 00:27:43 takového rozsahu
  teď nehrozí.
 • 00:27:47 Dneska
  je to už trošku jinak.
 • 00:27:49 Máme dobré zákony
  o ochraně přírody a krajiny,
 • 00:27:52 pozvolna
  se spolu učíme komunikovat
 • 00:27:54 podle jiných pravidel,
  než to bylo dřív.
 • 00:27:58 Hory není jenom lesnictví,
  hory je vlastně i krajina,
 • 00:28:00 která slouží lidem,
  my říkáme
 • 00:28:02 že plní
  mimoprodukční funkce lesa.
 • 00:28:05 Vnímáme
  ty mimoprodukční funkce
 • 00:28:07 a snad by se to dalo doložit
  na programu 2000 -
 • 00:28:09 Program plnění
  veřejného zájmu.
 • 00:28:12 Ročně zhruba
  600 000 až milion korun
 • 00:28:15 je investováno do rozvoje,
  vylepšení zázemí
 • 00:28:19 právě pro turisty
  na jedné straně.
 • 00:28:22 Na druhé straně
  se dělají akce
 • 00:28:24 na podporu biodiverzity.
 • 00:28:26 To znamená
  podpora chráněných živočichů,
 • 00:28:29 rostlin kriticky ohrožených
  a podobně.
 • 00:28:31 V Jizerských horách
  je instalováno 1 200 budek
 • 00:28:35 a například dusíce rousného
  ze 4 z 6 párů
 • 00:28:39 hnízdících v přirozených dutinách
  díky budkám,
 • 00:28:42 v letech,
  kdy je dostatek potravy -
 • 00:28:45 myšovitých hlodavců,
  máme 60-80 párů hnízdících.
 • 00:28:48 Myslím, že to jsou čísla,
  která hovoří za vše.
 • 00:28:51 Upozorňuji, že to není
  pouze aktivita lesníků,
 • 00:28:53 ale je to aktivita
  ve spolupráci s ochranou přírody.
 • 00:28:57 Máme tady
  sice smrkové monokultury,
 • 00:28:59 které se snažíme prosazovat
  těmi listnáči,
 • 00:29:02 ale ptáci si nenajdou
  přirozené dutiny,
 • 00:29:04 které našli
  v těch jizerských pralesích,
 • 00:29:07 a proto jsme se bavili
  o budkách.
 • 00:29:09 A netýká se to
  jenom těch velkých ptáků,
 • 00:29:11 ale vyvěšují se běžně
  i budky pro pěvce.
 • 00:29:16 My jsme si někdy v roce 95-96
  pod vlivem
 • 00:29:19 jedné naší spolupracující
  americké organizace,
 • 00:29:21 která se jmenuje
  Quebeck Labrador Foundation,
 • 00:29:25 začali uvědomovat,
  že můžeme sázet stromečky
 • 00:29:28 po Jizerských horách
  až do úplného vyčerpání,
 • 00:29:31 ale když se nám nepodaří
  současně pomoci místním lidem,
 • 00:29:36 aby porozuměli tomu,
  proč jsou tam ty stromy zapotřebí,
 • 00:29:39 a aby nezačali sami
  nějakým způsobem
 • 00:29:42 podporovat to,
  aby tam nahoře byly ty stromy,
 • 00:29:45 takže ta naše práce
  je dlouhodobě
 • 00:29:47 vždycky hrozně ohrožená.
 • 00:29:50 Tady někde začala cesta
  zkázy jizerskohorských lesů.
 • 00:29:55 V tlamách
  nenasytných sklářských pecí.
 • 00:29:58 Tudy odešly komínem
  původní smíšené porosty.
 • 00:30:02 Pece teď na oplátku
  pohlcuje les.
 • 00:30:10 Slavná sklářská dynastie Riedelů
  vybudovala své skleněné impérium
 • 00:30:14 v hloubi
  jizerskohorských lesů.
 • 00:30:28 Jedna
  z nejstarších skláren
 • 00:30:30 stála od roku 1775 tady,
  na Kristiánově.
 • 00:30:39 Bývalou slávu připomínají už jen
  těžko rozeznatelné rozvaliny.
 • 00:30:48 Jedinou živoucí připomínkou
  je hřbitůvek
 • 00:30:52 s hroby zakladatelů
  Kristiánova,
 • 00:30:55 kteří tu leží
  vedle svých bývalých zaměstnanců
 • 00:30:58 ztraceni v tichu
  smrkových hvozdů.
 • 00:31:04 Nemůže mě nenapadnout
  variace na Bohumila Hrabala:
 • 00:31:08 "Šťávy z těch nebožtíků
  pasírované a destilované
 • 00:31:13 tou krásnou zemí,
  ze které můžeš udělat
 • 00:31:17 železo na hřeb,
  na kterém se pak můžeš oběsit
 • 00:31:21 a fosfor na sirku,
  kterou si připálíš.
 • 00:31:25 Ty šťávy pak stékají
  po kapkách do potůčků.
 • 00:31:31 Až jednou umřu,
  pohřběte mě na tom hřbitůvku,
 • 00:31:34 ale naštorc,
  jako na hřebeni střechy,
 • 00:31:38 abych jednou,
  až se ta rakev rozlomí,
 • 00:31:41 stekl jednou částí do Nisy
  a do Baltského moře
 • 00:31:45 a druhou do Jizery
  a Labem pak do Severního oceánu."
 • 00:31:55 Při našem putování
  po jizerskohorských cestách
 • 00:31:59 jsme doputovali
  do skutečného poutního místa,
 • 00:32:03 kde na nás čeká
  pan páter Raban.
 • 00:32:09 Buďte tak hodný,
  přibližte nám toto místo,
 • 00:32:12 smysl poutních cest.
 • 00:32:17 Proč vlastně
  někdo někam putoval?
 • 00:32:19 Proto,
  že tam měl nějakou naději.
 • 00:32:22 Ta naděje spočívala
  v tom,
 • 00:32:24 že to místo mělo nějaký dar,
  mělo nějakou naději.
 • 00:32:30 Že totiž na tom místě
  se někdo třeba uzdraví,
 • 00:32:33 nebo tam bude vyslyšen.
 • 00:32:36 To byl vlastně
  smysl pouti.
 • 00:32:40 Dnes by se dalo říct,
  že se jistým způsobem
 • 00:32:42 mapovala místa,
  kde je Bůh nějakým způsobem
 • 00:32:46 intenzivněji přítomen
  než kdekoliv jinde.
 • 00:32:56 Tady byl lipový háj
  a ten byl už od nepaměti
 • 00:32:58 takovým kultovním místem,
  ještě dávno před křesťanstvím.
 • 00:33:01 Do tohoto háje
  lidé putovali,
 • 00:33:04 aby se tam setkali
  s něčím jiným,
 • 00:33:06 s něčím svatým,
  něco, co je naplňovalo.
 • 00:33:08 A toto místo skutečně
  bylo takto nadáno.
 • 00:33:11 Tady je skutečně
  takový duch místa.
 • 00:33:17 Ve 12. století
  v tomto háji
 • 00:33:19 usnul pod lípou
  jeden řemeslník,
 • 00:33:21 Zjevili se mu
  v koruně stromů
 • 00:33:24 dva andělé
  a ti mu povídali:
 • 00:33:26 "Pamatuj, ty tady spíš
  na svatém místě.
 • 00:33:30 Ty bys měl raději jíti
  do nedaleké Žitavy,
 • 00:33:34 tam si opatřit jednu sošku
  a zřídit tady mariánský oltář.
 • 00:33:41 Víš, že máš doma
  těžce nemocnou ženu a dítě."
 • 00:33:45 On to skutečně udělal,
  šel do té Žitavy,
 • 00:33:48 neměl žádné peníze,
  ale po cestě našel 6-7 grošů
 • 00:33:54 a za ty groše
  chtěl koupit nějaký obrázek.
 • 00:33:58 Ale bylo to
  přeci jenom málo.
 • 00:34:01 Tak žena toho řezbáře
  poradila:
 • 00:34:03 "Přece máme na půdě
  takový nepovedený obrázek,
 • 00:34:08 nikdo ho nechce koupit,
  tak mu ho za ty peníze dej."
 • 00:34:15 Tak on šel domů celý rád
  a po cestě mu ten obrázek zkrásněl.
 • 00:34:20 Tak se mu začalo říkat latinsky
  "Mater Formosa".
 • 00:34:26 Znamená to
  "Panna Maria spanilá, krásná".
 • 00:34:29 A tak ten obrázek
  tady pověsil
 • 00:34:33 a přivedl sem svoji těžce nemocnou
  ženu a dítě,
 • 00:34:36 společně se
  pod tím obrázkem modlili
 • 00:34:39 a najednou se uzdravily.
 • 00:34:42 Samozřejmě se ta zpráva rozkřikla
  po celé krajině
 • 00:34:46 a běžela sem spousta lidí,
  aby byli uzdraveni.
 • 00:34:51 Nyní tady vidíme
  tu původní kapli,
 • 00:34:53 která byla
  nad oltářem postavená.
 • 00:34:59 Roku 1211 už byla lípa stará
  a byla pokácena.
 • 00:35:03 Na tom pařezu lípy
  zřízen oltář
 • 00:35:06 a na oltář byla zavěšena
  právě tato soška.
 • 00:35:09 Jak taková poutní cesta
  probíhala?
 • 00:35:13 Po cestě se lidé modlili,
  támhle růženec, támhle litanie,
 • 00:35:17 proto tam,
  když se zastavili,
 • 00:35:20 se zřídila nějaká kaplička
  nebo křížek.
 • 00:35:26 Nebo to také mohla být
  křížová cesta.
 • 00:35:30 Takže tam se lidé zastavili
  a modlili se.
 • 00:35:32 Nebo si odpočinuli.
 • 00:35:34 Ale trvalo jim to
  prakticky celý den.
 • 00:35:36 A kde oni přespí?
 • 00:35:38 Takže kolem toho kostela
  si vyorali tzv. ambity.
 • 00:35:41 Ambit je takový ochoz,
  který sloužil k přespávání.
 • 00:35:46 Takže já, když jsem
  to tak napočítal,
 • 00:35:48 tady do toho ambitu
  se vešlo na tisíc poutníků.
 • 00:35:51 A jaký měl
  ten poutník program?
 • 00:35:55 Přišel, byl unavený,
  odpočinul si, vyspal se,
 • 00:35:58 šel ke zpovědi,
  ke svatému přijímání.
 • 00:36:01 Potom byl celý rozradostněný,
  že jsou mu hříchy odpuštěny,
 • 00:36:06 tak to šel oslavit.
 • 00:36:09 Sem chodila
  spousta poutníků.
 • 00:36:11 Napočítali jich
  až 100, 120 000 ročně.
 • 00:36:14 Mše svaté se sloužily
  jedna za druhou.
 • 00:36:17 A to nejenom jedna,
  ale více mší paralelně
 • 00:36:20 podle liturgie,
  tady u bočních oltářů.
 • 00:36:24 Kolik těch cest
  sem vedlo?
 • 00:36:26 Byly to poutě právě ze Žitavy,
  už od 13. století,
 • 00:36:30 Stará poutní cesta,
  také Středověká,
 • 00:36:33 která vedle z Liberce
  přes Oldřichov,
 • 00:36:37 kde ještě máme
  křížky po cestě,
 • 00:36:40 které byly
  takovými zastaveními.
 • 00:36:47 Potom je tady ještě
  tzv. Nová poutní cesta,
 • 00:36:49 která šla přes Bedřichov
  směrem z Harrachova
 • 00:36:52 přímo přes Jizerky,
  ale i z dále,
 • 00:36:55 třeba až z Jelení hory.
 • 00:36:59 Kostel byl zasvěcen,
  potom byl přestavěn
 • 00:37:03 z tohoto gotického kostela
  začátkem 18. století
 • 00:37:07 do chrámu
  poutního, barokního.
 • 00:37:10 Podle tradice byl plánován
  slavným barokním architektem
 • 00:37:15 Johannem Bernhardem Fischerem
  z Erlachu.
 • 00:37:18 Tento chrám patří mezi
  největší chrámy v severních Čechách
 • 00:37:22 a je to chrám,
  který je tady nejvýznamnější.
 • 00:37:28 Toto místo se jmenovalo
  Česká Mariazell,
 • 00:37:32 tedy to znamená, že po velkém
  poutním místě Mariazell
 • 00:37:36 to bylo vlastně tehdejší
  nejvýznamnější a nejnavštěvovanější
 • 00:37:40 poutní místo v Čechách tou dobou,
  čili začátkem 18. století.
 • 00:37:46 Tehdy, když se tady
  přestavoval gotický kostel,
 • 00:37:50 tak si musíme uvědomit,
  že to bylo za provozu.
 • 00:37:55 Chodily sem
  statisíce poutníků ročně.
 • 00:37:59 Takže vlastně se ten chrám
  přestavoval za pochodu.
 • 00:38:06 To znamená, že se tady postavila
  taková veliká klenba z toho lešení
 • 00:38:10 a pod tou klenbou
  se sloužily mši svaté
 • 00:38:13 a nad nimi
  se stavěl chrám.
 • 00:38:16 Vymysleli obrovskou rampu,
  která šla tady přes to údolí.
 • 00:38:20 Pan farář Raban
  ještě dlouho a zaníceně
 • 00:38:24 vyprávěl
  o stavbě hejnického chrámu,
 • 00:38:30 o poutích,
  které k němu vedly.
 • 00:38:33 Toto je
  Stará poutní cesta.
 • 00:38:36 S tou se rozloučíme
  temným příběhem,
 • 00:38:39 který se odehrál
  před 180 lety.
 • 00:38:47 Při Staré poutní cestě,
  to byla v r. 1825
 • 00:38:50 jedna z mála cest,
  která přes Jizerské hory vedla.
 • 00:38:55 A protože tady nebyla
  ani cesta, natož železnice,
 • 00:38:58 která byla tudy vedena
  až o 50 roků později,
 • 00:39:01 tak ten chlapec,
  který pracoval v Liberci
 • 00:39:03 v nějaké kovářské dílně,
  tak se na neděli
 • 00:39:05 vracel domů, do Hejnic,
  musel jít pěšky,
 • 00:39:08 a tam ho poutníci
  našli za několik hodin
 • 00:39:12 ubitého s roztřískanou hlavou,
  okradeného o několik krejcarů.
 • 00:39:20 A postavili tam pomníček,
  který stojí dodnes
 • 00:39:23 několik metrů
  pod železniční tratí.
 • 00:39:40 Effenbergear,
  to je ostuda.
 • 00:39:48 Já ho nenajdu.
 • 00:39:56 Takhle těžko se hledají
  pomníčky v Jizerských horách.
 • 00:40:04 Josef Effenberger
  8.4.1895.
 • 00:40:09 Spadl na něj
  strom.
 • 00:40:13 Když jsme v Severočeském muzeu,
  tak musím přiznat,
 • 00:40:15 že nebýt muzea, toho,
  že jsem byl tady
 • 00:40:17 od roku 1957 zaměstnán,
  měl jsem možnost
 • 00:40:20 využívat časopisů,
  které sem byly svezeny po válce,
 • 00:40:24 a tak, když jsem mohl
  celé dny nerušeně,
 • 00:40:27 tehdy po mně nikdo nic nechtěl,
  v tom roce 1960,
 • 00:40:30 tak jsem si četl
  staré německé vlastivědy a kroniky
 • 00:40:34 a dozvídal jsem se věci,
  které jsem si zapisoval.
 • 00:40:37 Protože jsem studoval
  systematickou zoologii,
 • 00:40:39 tak jsem si systematicky
  zapisoval do kartotéky
 • 00:40:41 a netušil jsem, že je někdy použiji
  pro nějakou knížku.
 • 00:40:44 Teprve, když mě
  při náhodném setkání
 • 00:40:47 vyzval ředitel tehdejšího
  krajského nakladatelství,
 • 00:40:49 abych to sepsal, tak jsem se
  tím začal vážně zabývat.
 • 00:40:53 Ty pomníčky,
  o kterých jste hovořil,
 • 00:40:55 to byla jenom nepatrná část,
  ale ukázalo se,
 • 00:40:58 že to je to
  nejvýživnější z té knížky,
 • 00:41:01 co lidi
  nejvíc zaujalo.
 • 00:41:04 Já jsem se vlastně
  o těch pomníčkách dočítal.
 • 00:41:08 Viděl jsem je
  ve staré Matouškově mapě.
 • 00:41:11 Chodil jsem za nimi,
  tehdy mi nebyl nikdo schopen
 • 00:41:13 říct, kde jsou.
 • 00:41:14 To nejdobrodružnější
  a nejromantičtější bylo
 • 00:41:16 je prostě nalézt
  v hlubokých lesích.
 • 00:41:19 Dneska k nim vedou šipky
  nebo jsou na mapách.
 • 00:41:22 Já jsem ty pomníčky,
  zdevastované,
 • 00:41:25 10 let po válce
  si jich nikdo nevšímal,
 • 00:41:28 tak jsem je začal,
  ještě s jedním německým přítelem,
 • 00:41:31 jsme je začali opravovat.
 • 00:41:36 Nechci říct, že to byla
  přímo protistátní činnost,
 • 00:41:38 ale bylo to velice
  tehdejším režimem nepodporované.
 • 00:41:41 Postupně jsme opravili
  všechny pomníčky
 • 00:41:44 a dneska je z toho
  taková móda.
 • 00:41:46 Dokonce přátelé
  z Jablonecka i z Liberecka
 • 00:41:48 založili před lety,
  když ta knížka vyšla,
 • 00:41:50 takový spolek,
  který se jmenuje Patron.
 • 00:41:52 O ty pomníčky se stará,
  dokonce staví nové,
 • 00:41:54 už má takovou
  živnou půdu.
 • 00:41:59 Ty pomníčky,
  jak vznikaly?
 • 00:42:01 Podívejte,
  nejstarší je z roku 1666,
 • 00:42:03 tak těžko řeknu jak vznikaly,
  ale poslední možná vznikl letos,
 • 00:42:07 a to jsou
  cyklistická neštěstí.
 • 00:42:12 Jinak ty pomníčky vznikaly tak,
  jak šel čas horami.
 • 00:42:15 Některé mapovaly
  třeba historické události.
 • 00:42:18 Jak je patrno,
  cestář Raušek nebyl jediný,
 • 00:42:22 kdo z Ferdinandova
  bezestopy zmizel.
 • 00:42:24 Různé pamětní desky
  a pomníky mocnářům a panovníkům,
 • 00:42:28 pak je to
  celá řada pomníčků,
 • 00:42:31 která nám dochovala
  těžkou práci místních lidí -
 • 00:42:36 dřevařů, svážečů dřeva
  a dalších a dalších profesí.
 • 00:42:42 Až do 5. května 1878
  nikdy nikdo nenamířil zbraň
 • 00:42:48 na frýdlantskou vrchnost
  v jejich vlastních lesích.
 • 00:42:53 Toho dne zde ovšem stál
  pytlák.
 • 00:42:58 Česky přeloženo -
  Volatý Pepek
 • 00:43:02 a mířil na mladého
  Františka Clamgalasse.
 • 00:43:06 Jeho lesník vykřikl:
 • 00:43:08 "Pytláci,
  pan hrabě nechť se kryje!"
 • 00:43:12 Tato věta skutečně
  padla.
 • 00:43:14 Mladá František
  skočil za dvojitý buk,
 • 00:43:16 načež padlo několik výstřelů
  Volatý Pepek padl k zemi.
 • 00:43:24 A tímto křížkem
  vlastně hrabě Clamgalass
 • 00:43:27 poděkoval
  za záchranu svého života.
 • 00:43:34 Hodně pomníčků tady po lesích
  nám připomíná
 • 00:43:37 třeba střety pytláků
  s hajnými.
 • 00:43:39 Ten pomníček vznikl
  na památku toho,
 • 00:43:41 kdo byl vlastně
  pomalejší,
 • 00:43:43 protože to se nezjišťovalo
  kdo co,
 • 00:43:44 ale tasila se zbraň,
  zmáčkl se kohoutek
 • 00:43:49 a jak říkám - kdo byl pomalejší,
  ten tam měl pomníček.
 • 00:43:54 Potom jsou tu pomníčky,
  které připomínají
 • 00:43:56 třeba sebevraždy i vraždy.
 • 00:43:59 Vraždy jsou v Jizerských horách
  zajímavé tím,
 • 00:44:02 že žádná
  nebyla nikdy vyšetřena.
 • 00:44:05 Pachatel nebyl dopaden.
 • 00:44:07 Ty vraždy tady zůstaly
  jako takové pomníky.
 • 00:44:09 Pomníčky tady byly vždycky
  a naštěstí se o ně
 • 00:44:12 vždycky někdo staral.
 • 00:44:14 Byli to lidé,
  kteří už dnes mezi námi nejsou,
 • 00:44:17 kteří se o ně před
  druhou světovou válkou starali,
 • 00:44:21 ještě po druhé světové válce,
  pak došlo
 • 00:44:23 k výměně obyvatelstva
  tady u nás v Sudetech,
 • 00:44:26 kdy německé obyvatelstvo
  bylo vysídleno
 • 00:44:28 a nahrazeno jinými,
  novými obyvateli.
 • 00:44:32 Ti si samozřejmě těžko přebírali
  určité návyky, určité zvyklosti
 • 00:44:37 a i s tím krajem
  se dost těžko sžívali.
 • 00:44:41 Pravda,
  k obnově starých památek
 • 00:44:43 obvykle nestačí jen dobrá vůle
  nebo zbožné zanícení.
 • 00:44:54 My jsem dostali ty podklady
  od "starých Němců",
 • 00:44:58 většinou to byli
  lidé německé národnosti.
 • 00:45:02 A vy taky sám
  dobře čtete.
 • 00:45:05 Já vlastně jsem
  německé národnosti,
 • 00:45:07 rodiče byli Němci
  a česky jsem se naučil
 • 00:45:09 až v první třídě,
  jak jsme tady říkali od rekreantů
 • 00:45:12 neboli souhrnně
  od Pražáků.
 • 00:45:15 Celkem to fungovalo
  a problémy jazykové nebyly.
 • 00:45:20 Možná by vás zajímalo,
  jak vlastně ty naše vědomosti
 • 00:45:24 schraňujeme
  nebo jak je sbíráme.
 • 00:45:27 Můžu vám říct,
  že takovýhle šanonů mám doma,
 • 00:45:30 když je postavím vedle sebe,
  tak asi 2 m.
 • 00:45:33 Jsou to materiály,
  které zpracovával člověk,
 • 00:45:35 který už není mezi námi,
  který má sám pamětní desku
 • 00:45:39 na Věži grálů,
  v údolí Hájeného potoka,
 • 00:45:42 pan Emil Novák.
 • 00:45:44 Tady vlastně máme
  vždycky popsáno v němčině
 • 00:45:47 původní poznatky
  až z 50. let.
 • 00:45:51 Já v tom pokračuji
  se svými přáteli,
 • 00:45:54 že aktualizujeme
  tyhle ty údaje
 • 00:45:57 a dáváme tam
  aktuální záběry stavu dnešního.
 • 00:46:04 Je 21. března 1842.
  Jsem lesník Bergmann.
 • 00:46:13 Přede mnou kráčí revírník
  Boimel.
 • 00:46:17 Zde v těchto místech uklouznu,
  vychází rána,
 • 00:46:22 revírník Boimel padá
  na místě mrtev.
 • 00:46:26 Tolik oficiální zpráva.
  Byli v lese sami.
 • 00:46:34 Boimelova smrt.
 • 00:46:38 Po první světové válce,
  kdy turistický ruch
 • 00:46:40 dorazil až sem
  do Jizerských hor
 • 00:46:42 se vyhledávání křížků a pomníčků,
  které jinde v Čechách
 • 00:46:46 nemají obdoby, stalo doslova
  vášní milovníků hor.
 • 00:46:52 Přes úporné pátrání
  zůstával tento křížek
 • 00:46:54 mnoho let skrytý v dalekých
  severních svazích Zadního divočáku.
 • 00:46:58 Proto se mu také říká
  Ztracený kříž.
 • 00:47:04 Smírčí kříže
  jsou takovou elitou
 • 00:47:06 mezi těmi drobnými památkami,
  protože jsou poměrně staré
 • 00:47:08 a myslím si,
  že ani vědci
 • 00:47:10 si ještě nejsou docela jisti
  jejich původem,
 • 00:47:13 byť se říká, že na místě,
  kde došlo k nějakému zlému činu
 • 00:47:16 jeden ze způsobů
  nebo druhu vykoupení
 • 00:47:19 bylo i postavit
  tento smírčí kříž.
 • 00:47:22 Tady vidíte
  dokonce skicy pana Nováka,
 • 00:47:25 tak, jak si je zaznamenával
  než jsme začali
 • 00:47:27 později fotografovat.
  Co stránka, to lidský osud.
 • 00:47:33 -Co je tohle?
  -To je pomník Alfréda Stumpeho.
 • 00:47:36 To je záležitost
  z roku 1938,
 • 00:47:38 kdy docházelo k třenicím
  mezi Čechy a Němci.
 • 00:47:41 Řeknu jenom,
  že to byl člověk,
 • 00:47:43 který propagoval
  nacionalistickou myšlenku
 • 00:47:48 a provokoval bílýma podkolenkama
  v hospodě,
 • 00:47:51 což nemohlo dobře dopadnout,
  když tam byli čeští vojáci,
 • 00:47:54 kteří stavěli kasárna
  na Kristiánově.
 • 00:47:57 Takže slovo dalo slovo
  a ta doba byla tak vydrážděná,
 • 00:48:01 že ten člověk
  tam zahynul.
 • 00:48:06 Ten pomník je zajímavý tím,
  že jednou stojí, jednou nestojí.
 • 00:48:09 Můžete tam jít jeden týden - leží,
  pak ho někdo postaví.
 • 00:48:15 Další pomníčky.
 • 00:48:18 Válečné pomníčky nepadlých
  z nevybojované války.
 • 00:48:22 Bludné balvany,
  které kdysi, marně,
 • 00:48:26 navalili do cesty
  silám zla.
 • 00:48:31 Když se tady podíváte,
  jsou tam věci dobové,
 • 00:48:33 například z dobového tisku,
  který jsem pročítal,
 • 00:48:37 se podařilo vytáhnout parte,
  úmrtní oznámení
 • 00:48:43 Stemmelova pomníčku.
 • 00:48:47 Tady je poděkování
  Antonu Miethovi
 • 00:48:50 za zřízení pomníčku.
 • 00:48:52 Tady v roce 1863
  v libereckých novinách o tom psali.
 • 00:48:57 Na Stemmela si tenkrát počkal
  asi hajný, ne?
 • 00:48:59 -To byl král pytláků.
  -No.
 • 00:49:03 Myslím si,
  že to tak dopadlo.
 • 00:49:06 Ta historie je velice dobře
  známá z knížky.
 • 00:49:08 Měl to být poslední jelen
  před cestou do Ameriky,
 • 00:49:10 tehdy se houfně cestovalo
  do Ameriky za prací
 • 00:49:12 a i on už měl vlastně pan Zenkner,
  Stemmel byla přezdívka,
 • 00:49:16 měl koupený lodní lístek pro rodinu
  a říkal:
 • 00:49:19 "Ještě jednou."
  A to se stalo osudným.
 • 00:49:24 Nicméně to paroží
  viselo léta tady na Nový louce.
 • 00:49:28 Mohl by jste nám říci
  podivný osud,
 • 00:49:30 který se váže k cestě?
 • 00:49:32 Docela nedaleko tady odtud
  se stal příběh
 • 00:49:34 vraždy pana Viktora Gatcka
  ze Dvora Králové.
 • 00:49:39 Bylo to v roce 1927.
 • 00:49:41 Ten člověk
  vyrazil odpoledne z Liberce,
 • 00:49:43 došel na Kristiánov
  do sklářské hospůdky,
 • 00:49:48 kterou tehdy provozovali
  sourozenci Ringeihainovi.
 • 00:49:52 Tam pan Gatcek
  přišel k večeru.
 • 00:49:55 Poseděl, popil,
  poptal po ubytování.
 • 00:49:58 Sourozenci
  neměli nic proti tomu
 • 00:50:01 a přisedl si tam
  takový mladý člověk
 • 00:50:04 a dal se s panem Gatckem
  do hovoru -
 • 00:50:07 kam jde, odkud jde,
  odkud je.
 • 00:50:10 Zjistil,
  že ten člověk je zdaleka,
 • 00:50:13 že se tady nevyzná.
 • 00:50:16 Zřejmě při placení viděl,
  že má u sebe dost peněz,
 • 00:50:20 viděl, že má zlaté hodinky
  s řetězem a tak dále.
 • 00:50:24 A projevil přání,
  že by chtěl také přespat
 • 00:50:27 v té Liščí boudě.
 • 00:50:29 Dopadlo to nakonec tak,
  že majitelé Liščí boudy
 • 00:50:31 se vymluvili,
  že mají plno.
 • 00:50:33 Později říkali,
  že se jim nějak nezdál.
 • 00:50:36 Nezbylo mu nic jiného,
  než večer vyrazit
 • 00:50:38 po štolpišské silnici na Snědavu
  a tam vyhledat přístřeší.
 • 00:50:42 Pan Gatcek šel spát
  v Liščí boudě.
 • 00:50:45 Tenhle člověk
  spal na Snědavě.
 • 00:50:48 Brzo ráno, snad kolem
  třičtvrtě na šest,
 • 00:50:50 jak se později zjišťovalo,
  vyrazil tento mladík ze Snědavy
 • 00:50:54 směrem zpátky, ke Kristiánovu
  po štolpišské silnici.
 • 00:50:59 Pan Gatcek vstal,
  po snídani vyrazil
 • 00:51:01 po štolpišské silnici,
  směrem ke Snědavě,
 • 00:51:04 protože chtěl vandrovat
  po horách dál.
 • 00:51:09 Nedaleko Čihadel
  došlo zřejmě ke střetu
 • 00:51:11 těchto dvou lidí
  a těchto dvou osudů.
 • 00:51:14 Fakta jenom známe
  z dobového tisku,
 • 00:51:17 když jsem pročítal
  starý liberecké noviny,
 • 00:51:19 a tam se uvádí,
  že ráno šel jakýsi hajný
 • 00:51:24 z lovu jelenů
  a potkal nějakého mládence,
 • 00:51:29 kterého legitimoval,
  nezdál se mu.
 • 00:51:32 Snad to bylo jméno Lutz
  a vrátil mu doklady.
 • 00:51:36 Mladík šel dál.
  Netrvalo dlouho -
 • 00:51:39 a tam už jsou
  jakési rozpory.
 • 00:51:41 Jestli to byl hajný
  a druhá verze říká,
 • 00:51:43 že to byl dřevař, který našel
  zastřeleného inženýra Gatcka
 • 00:51:47 na štolpišské silnici.
 • 00:51:49 Byl střelen třemi ranami,
  oloupen o peníze,
 • 00:51:52 o ty zlaté hodinky.
 • 00:51:54 Teď se rozjelo velké pátrání,
  dokonce byl zatčen
 • 00:51:56 nějaký člověk v Tanvaldu.
 • 00:51:58 Vyslýchán,
  protože měl nějaký škraloup,
 • 00:52:00 ale neprokázala se
  jeho vina.
 • 00:52:03 A tak i ten pomníček,
  který je dodnes
 • 00:52:05 na štolpišské silnici,
  který jsme asi tak v roce 82
 • 00:52:09 celý rozebrali
  a znova postavili, srovnali,
 • 00:52:13 dali nový křížek,
  tak i tenhle pomníček
 • 00:52:15 je jeden z pomníčků nevyřešené
  vraždy v Jizerských horách.
 • 00:52:19 Myslíte si, že jste našel
  všechny pomníčky,
 • 00:52:21 které jsou
  v Jizerských horách?
 • 00:52:24 -Kdepak.
  -Za 30 let?
 • 00:52:26 Určitě ne.
 • 00:52:28 Vždycky, když jsem si to myslel,
  tak jsme objevili další.
 • 00:52:30 Buď sám jsem něco našel
  nebo moji kolegové něco našli.
 • 00:52:33 Už jsem se smířil s tím,
  že na tohle
 • 00:52:35 jeden lidský život
  nestačí.
 • 00:52:38 Já si myslím,
  že ty pomníčky
 • 00:52:39 nebo ty drobné památky,
  jak jim souhrnně říkáme,
 • 00:52:42 mají svoji hodnotu teprve v tom,
  když známe jejich příběh.
 • 00:52:45 A ten musíte
  pracně dohledávat
 • 00:52:47 po archivech, po matrikách,
  narození, úmrtí, oddání
 • 00:52:51 a dáváte si dohromady
  obraz toho člověka,
 • 00:52:54 který tam kdysi
  třeba přišel o život
 • 00:52:56 nebo se jenom zranil.
 • 00:52:59 Ale teprve vlastně tím
  bych řekl
 • 00:53:02 se naplní poslání
  té drobné památky v terénu.
 • 00:53:05 Protože když pak k ní jdete,
  kdykoliv, posedíte...
 • 00:53:09 Někdo by vám řekl,
  že to jsou jenom šutry s křížema.
 • 00:53:12 Nejsou.
 • 00:53:14 Ty šutry umí vyprávět,
  ale musíte umět naslouchat.
 • 00:53:18 Naše putování končí tady,
  u pomníčku
 • 00:53:21 nejslavnějšího pytláka
  Jizerských hor.
 • 00:53:25 Sedím a přemýšlím
  o cestách lidí, hor a lesů.
 • 00:53:32 Před 60 lety se z hor a podhůří
  museli odstěhovat lidé,
 • 00:53:36 kteří tu
  měli své kořeny.
 • 00:53:39 40 let po nich
  musely odejít i stromy,
 • 00:53:41 které tu vysázeli.
 • 00:53:45 Místo nich sem přišli
  lidé z jiných krajů,
 • 00:53:48 zasadili nové,
  cizokrajné dřeviny,
 • 00:53:52 ale ty už střídá
  původní les,
 • 00:53:54 tak jako přesídlence vystřídali
  jejich potomci.
 • 00:53:59 Teprve oni tu zakořenili
  a patří sem.
 • 00:54:03 Jizerské hory přežily svou smrt.
  Na jak dlouho?
 • 00:54:10 Na náhorní plošině
  se opět zelenají
 • 00:54:12 statisíce mladých smrků.
 • 00:54:17 Dokáží lesníci
  vytvořit smíšené porosty?
 • 00:54:20 Škodlivin ve vzduchu
  ubylo,
 • 00:54:22 ale stále je jich
  nad únosnou mez.
 • 00:54:25 Lesní půda,
  kam se léta usazovaly,
 • 00:54:28 se jich ještě
  nestačila zbavit.
 • 00:54:30 Nerostou tyto smrčiny
  pro další řezničinu?
 • 00:54:34 Nebudou cesty opět skapacitněny
  pro jejich nový odsun?
 • 00:54:41 Jizerskohorský cyklodrom
  se potom snad dočká
 • 00:54:44 výhledu do daleka
  přes holé páně.
 • 00:54:48 Cesty, to jsou
  i lanovky a sjezdovky.
 • 00:54:51 Ty zatím tomuto koutu
  zle zkoušených hor chybějí.
 • 00:54:56 Zatím.
  Jak dlouho?
 • 00:55:01 Plánovaný ski areál Smrk
  může být prvním krokem
 • 00:55:04 na cestě ke konečnému řešení
  jizerskohorské otázky.
 • 00:55:11 Skutečně se vyplní
  chmurná slova Miloslava Nevrlého?
 • 00:55:16 "Lidé si většinou
  neuvědomují,
 • 00:55:19 jak hluboce pozmění cesty
  každý kraj.
 • 00:55:23 Jimi začíná civilizace
  a jim vděčí za všechno.
 • 00:55:28 Cesty kamenité či prašné,
  asfaltové nebo železné
 • 00:55:35 pomáhají
  nezadržitelnému kroku času.
 • 00:55:40 Kdysi byly změny tak pomalé,
  že je lidé nestačili postihnou
 • 00:55:46 a krajina se jim zdála
  stále stejná.
 • 00:55:49 Nyní se i zde
  čas zrychluje.
 • 00:55:52 Cesty přinášejí
  dobré i zlé.
 • 00:55:56 Jejich síť se stále zhušťuje
  a budou to zase ony,
 • 00:56:00 které jednou pomohou
  definitivně zničit přírodu.
 • 00:56:05 Dal bych za to mnoho,
  kdybych mohl projít
 • 00:56:08 Jizerskými horami před staletími,
  kdy byly bez jediné lidské cesty.
 • 00:56:36 Skryté titulky
  Alena Fenclová

Související