iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 11. 2008
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

118 hlasů
31590
zhlédnutí

Šumná města

Šumná Česká Kanada

23 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Šumná města - Šumná Česká Kanada

 • 00:00:02 Jsme jen malé městečko,
  ale máme všechno.
 • 00:00:06 Jsme jen malé městečko,
  docela malé městečko,
 • 00:00:10 ale máme všechno.
 • 00:00:24 Co mi tady podřimujete?
  Alou do lesů České Kanady!
 • 00:00:28 -Já ale mám dneska vidět domy.
  -To si je musíš našoulat.
 • 00:00:33 Ne, domy ne. To my raději les a lov
  a zůstaneme s panem hajným.
 • 00:00:40 Dobře, večer si pak pobesedujeme.
 • 00:00:43 Večer bude besídka.
 • 00:00:46 Tady vidíte porost,
  tady je lebka.
 • 00:00:49 Tady roste borovice. Tady jsou
  postavy. Je tady nějaký chlap.
 • 00:00:55 Tady je nějaká ženská.
  Je to celá rodina.
 • 00:00:58 Než se ponořím do lesů,
  mechů a vřesů České Kanady
 • 00:01:02 navštívím město, které leží na
  jednom konci tohoto území.
 • 00:01:06 Minu laně, jezevce,
  tu tam je kanec.
 • 00:01:10 Svou náruč otevírá v dáli
  Jindřichův Hradec.
 • 00:01:16 Na hrázi rybníka Vajgaru,
  za šumění dole tekoucí Nežárky,
 • 00:01:21 architektura zámku jde renesančně
  postaru.
 • 00:01:26 Nás ale zde vábí tvorba nová,
  jakou zanechala 20. století doba.
 • 00:01:32 Moderní architektura se překvapivě
  skrývá pod klasicistní fasádou
 • 00:01:37 radnice z roku 1807.
 • 00:01:41 Málokdo by čekal, že zasedací síň
  starého hejtmanství navrhnul
 • 00:01:46 v roce 1904
  v modernisticko-secesním hávu
 • 00:01:50 otec české moderní architektury
  Jan Kotěra.
 • 00:01:54 Na dubové obložení stěn
  s intarziemi
 • 00:01:57 navazují svatováclavské koruny,
 • 00:02:00 okrášlené lipovými květy,
  girlandami a vavříny.
 • 00:02:04 Škoda, že na počátku 20. století
  nebyly síly k realizaci dalších
 • 00:02:10 zdejších Kotěrových projektů.
 • 00:02:13 Jan Kotěra měl naštěstí taky
  zde své nadané žáky.
 • 00:02:19 Již v roce 1904 přivádí
  do Jindřichova Hradce
 • 00:02:23 svého spolupracovníka
 • 00:02:24 Otakara Novotného a ten se všem,
  především stavebníkovi
 • 00:02:29 Eduardu Ledererovi odvděčil.
 • 00:02:32 A nejkrásnější secesní stavbu
  dekorem ověnčil.
 • 00:02:37 Trochu zvětšené volské oko
  na nás ve střeše pomrkává,
 • 00:02:42 ale jinak zdařilé rekonstrukci
  v roce 1997 čest a sláva.
 • 00:02:48 A stejně jako v projektech svého
  učitele,
 • 00:02:51 dům zdobí květinové křivky,
  které se vplétají do mříží,
 • 00:02:55 omítek. I dřevo se krásou odívá.
 • 00:02:58 A uvnitř, je to také autenticky
  chutné?
 • 00:03:03 Geometrické tvarosloví dřevěného
  zábradlí,
 • 00:03:07 jemně pastelová barevnost,
 • 00:03:09 vlnovky štukatur vidět je nutné.
 • 00:03:15 Kotěra měl však zde dalšího
  pokračovatele, místního architekta,
 • 00:03:19 neprávem opomíjeného Antonína
  Mečíře.
 • 00:03:22 Z jeho vytříbených realizací
  si připomeneme
 • 00:03:24 Masarykovu obchodní akademii,
 • 00:03:27 Okresní soud,
 • 00:03:28 nárožní nájemní dům.
 • 00:03:30 My si k návštěvě vybereme,
  v slunečních přímkách tvarovanou
 • 00:03:35 funkcionalistickou vilu Emílie
  Kolínové z let 1932-33.
 • 00:03:41 Dům si stále drží eleganci a švih.
 • 00:03:46 A pod progresivním pláštěm skrývá
 • 00:03:49 tradicionalistický interiér.
 • 00:03:52 Vše zde je v akurátní proporci
  a poctivě řemeslné.
 • 00:03:56 Zábradlí, dubové dýhy v obkladech,
  velké podélné okno.
 • 00:04:02 Přes jedno století k nám přichází
 • 00:04:04 rodinný přítel manželů Kolínových,
  architekt Antonín Mečíř.
 • 00:04:11 Chtěl jsem vytvořit další dominantu
  nad Nežárkou,
 • 00:04:14 jako moderní protiváhu
  manýristického zámeckého rondelu.
 • 00:04:19 Jistě víte, že s Nežárkou byla
  těsně provázána Ema Destinnová.
 • 00:04:27 Božská Ema našla své útočiště,
  mnohdy osamělé,
 • 00:04:31 na zámku ve Stráži nad Nežárkou.
 • 00:04:34 Její hlas dokázal naplnit sály
  nejen v Evropě, ale i v Americe.
 • 00:04:38 A nás svede proti toku řeky,
  ale Ema stále mlčí a rybaří.
 • 00:04:45 A posílá nás dál.
 • 00:04:52 Tak tato zacházka podél řeky
  stála za to.
 • 00:04:55 Kultivovaný park v Dolním Skrýchově
  s výtvarnými objekty
 • 00:05:00 vybudoval na přelomu tisíciletí
  malíř, sochař a kuchař
 • 00:05:05 Josef Anderle a sám jej okrášlil
  největším počtem kamenných plastik.
 • 00:05:12 Indiánská hlava vybroušením sílená
  zanechala navěky Gonosová Milena.
 • 00:05:20 Do kovu tady taky ťal mistr
  retroťal.
 • 00:05:26 Že by se stala chyba?
 • 00:05:29 Z řeky kostrou vystoupila ryba?
 • 00:05:35 Jak se tato těžká lavice točí,
  to je záhada.
 • 00:05:40 Musím vyrazit na druhou stranu,
  směr Česká Kanada.
 • 00:05:45 Jindřichův Hradec je za námi.
 • 00:05:49 Musím ještě přibrzdit, toto je
  jeden z první realizovaný projektů,
 • 00:05:54 tehdy mladého architekta
  Josefa Zítka.
 • 00:05:57 Tvůrce Národního divadla v Praze.
 • 00:06:00 V roce 1863 nákladem hraběte
  Černína vznikla restaurace Rudolfov
 • 00:06:05 s tanečním parketem.
 • 00:06:07 Po dobu více než jednoho století
 • 00:06:09 nejvyhledávanější cíl vycházek
  za město.
 • 00:06:13 Zde Karel Čapek na letním bytě
  napsal román Krakatit.
 • 00:06:18 Hlavní postava, inženýr Prokop
 • 00:06:21 -právě z rozvalin přichází.
  -Ratatata, Krakatit.
 • 00:06:28 Všechno je třaskavina, i tyto boty.
 • 00:06:31 Na nich poletíš, jak hnán
  Hertzovými vlnami.
 • 00:06:35 To jsou sedmimílové boty.
  Abych to všechno stihnul.
 • 00:06:40 Budeš v tom svítit a hřát
  a za architekturou se hnát.
 • 00:06:48 Díky, pane inženýre, krok je delší
  při poloviční síle.
 • 00:07:00 Příroda jak na druhé půli světa.
 • 00:07:02 Jalovce, borovice, po pohodě
  jihočeských placek je veta,
 • 00:07:06 zde oslovují železité lesní tůně
 • 00:07:10 balvany zrozené
  ve čtvrtohorním lůně.
 • 00:07:13 Zde pasou se ve stepi bizoni,
 • 00:07:15 zda nás Vinnetou dohoní?
 • 00:07:20 Stejně, jako se v romantické
  krajině objevují kamenní poutníci,
 • 00:07:24 stejně tak nájezdy městských
  chalupářů za sebou zanechávají
 • 00:07:28 husitské tvrze,
 • 00:07:30 indiánská puebla,
 • 00:07:31 či obytné kapličky.
 • 00:07:33 Jako zde, ve vísce Klenová
  se kaple svaté Anny
 • 00:07:37 z roku 1854
 • 00:07:39 proměnila v konci 20. století
 • 00:07:41 na obytný víkendhaus.
 • 00:07:43 Člověk se zde marně táže,
  proč pod stolem Páně
 • 00:07:47 je vjezd do garáže.
 • 00:07:50 Mnohdy však chalupáři svou
  receptářovskou pílí
 • 00:07:54 zachránili téměř řadu zaniklých
  objektů,
 • 00:07:57 ba i míst, dýchajících historií.
 • 00:08:02 Bludné kameny
 • 00:08:03 vystřídaly v České Kanadě bludní
  Holanďané.
 • 00:08:08 A tak v blízkosti nedotčené přírody
  vznikají rozparcelované aglomerace
 • 00:08:13 tak známé z okrajů velkoměst.
 • 00:08:17 Zde u Nové Bystřice je zatím
  postaveno 31 viladomů.
 • 00:08:22 Ale louka je ochotna přijmout
  dalších 150.
 • 00:08:26 Původně zajímavý urbanistický
  záměr s rodinnými domy bez plotů,
 • 00:08:31 na atraktivní svažité parcele
  se architektonicky nepovedl.
 • 00:08:36 Ateliér Archa z Českých Budějovic
 • 00:08:38 vyprojektoval neosobní,
  sterilní svět.
 • 00:08:41 Viladomy jako reklamní poutače
  na střešní krytinu,
 • 00:08:45 blížící se průměrným katalogovým
  řešením.
 • 00:08:48 Škoda, promarněná příležitost.
 • 00:08:52 Tak jak je někde stavební činnosti
  nadbytek, docela blízko,
 • 00:08:56 v Českém Rudolci se jí nedostává.
 • 00:08:59 Dnes vybydlený neogotický zámeček
  z roku 1860,
 • 00:09:03 podle projektu tehdejšího majitele,
 • 00:09:06 architektonického samouka Angela
  z Picchioni,
 • 00:09:10 svou zdobností vyvrací výraz pro
  tento kraj "Chudé Sudety?.
 • 00:09:15 Chtělo by se říci "Malá Hluboká?.
 • 00:09:19 Jaký grázl za tímto stavem
  věcí vězí?
 • 00:09:23 Volal jste mě, pane?
 • 00:09:26 Místní loupežník, zločinec, lapka,
  Johann Grasel.
 • 00:09:31 Podle kterého zlidovělo
  slovo grázl.
 • 00:09:34 Byl vězněn na Špilberku
  a společně se dvěma dalšími lotry
 • 00:09:38 popraven roku 1818 na
  předměstí Vídně.
 • 00:09:41 Jakými stezkami mě provede?
 • 00:09:44 Jakými? No, přece těmi mými.
 • 00:09:47 Jsme totiž Evropa Mitte.
 • 00:09:50 Ale pozor na můj předzub.
 • 00:10:00 Tady motorovou pilečkou
  řízi říz.
 • 00:10:03 Tady si nějaký pilečka postavil
  sklad dřeva.
 • 00:10:07 To je známá realizace profesora
  Martina Rajniše,
 • 00:10:10 sklad dřeva s obytnými dutinami.
 • 00:10:13 Jedna z jeho navržených architektur
  z roku 2008.
 • 00:10:18 Do chráněného krajinného parku
  stavba připlula
 • 00:10:21 a je s ním šetrně spojena pouze
  modřínovýma patkama.
 • 00:10:26 Během jednoho dne ji lze rozebrat
  a recyklovat.
 • 00:10:32 Na modřínových patkách jsou sloupky
  o průměru 4,5 x 4,5 cm.
 • 00:10:38 Tento horizontální kožich je volně
  vyvěšen
 • 00:10:43 a volně levituje v prostoru.
 • 00:10:45 Na co jsou tam ty dráty?
 • 00:10:47 To jsou táhla, neboť stavba
 • 00:10:49 v důsledku vlhkosti se pohybuje
  až o 9cm.
 • 00:10:54 Tohle musí za větru uletět.
 • 00:10:56 Celý dům je zatížen kačírkem.
 • 00:10:58 -Kačerem?
  -Štěrkem na střeše.
 • 00:11:04 To musela být drahota.
 • 00:11:06 Celý dům včetně sítí přišel
  na 1,2 milionu korun.
 • 00:11:11 Nakoukneme dovnitř.
 • 00:11:13 Tam nepůjdu.
 • 00:11:20 Z jedné strany jsou za sendvičovou
  stěnou úložné prostory.
 • 00:11:25 Jsou oddělené posuvnými stěnami.
 • 00:11:28 Největší místností je obytný pokoj
  s krbem a kuchyňskou linkou.
 • 00:11:33 Dále následuje koupelna
 • 00:11:37 s vanou a umyvadlem.
 • 00:11:41 A také toaletou.
 • 00:11:43 Když jde někdo na záchod,
  pouze se zesílí rádio.
 • 00:11:48 Dále je zde dětský pokoj
 • 00:11:52 a ložnice rodičů.
 • 00:11:55 Celková plocha tohoto jedinečného
  bydlení je 75m.
 • 00:12:04 A zase ven na terasu.
 • 00:12:10 Hej, Grasele! On mně snad
  ukradl boty!
 • 00:12:17 Hej, grázle!
 • 00:12:23 Těmito lesy neutíkal jen Johann
  Grasel, ale i stovky lidí.
 • 00:12:27 Lupiči, poctivci, Češi, Němci,
  Rakušané, fašisti, komunisti.
 • 00:12:34 Zdejší betonová vojenská historie
 • 00:12:36 jakoby byla obrazem absurdního
  20. století.
 • 00:12:40 Nejprve se mladá Československá
  republika chtěla bránila
 • 00:12:44 systémem ŘOPÍKŮ.
 • 00:12:46 ŘOP - Ředitelství opevňovacích
  prací.
 • 00:12:50 Tedy bunkry rozmístěné v několika
  liniích po celém obvodu
 • 00:12:54 tehdejšího území Československa.
 • 00:12:58 Tento systém byl budován
  v letech 1935-38.
 • 00:13:04 Němci zde za 2. světové války
  testovali první praradary.
 • 00:13:09 Ale i socialistické stavebnictví
  zde zanechalo také své otisky.
 • 00:13:13 Za doktora Husáka se zdejší kraj
  ozdobil po komunisticku.
 • 00:13:17 A to sice dvojitými dráty
  a elektrickým proudem,
 • 00:13:20 střílnami a psovody.
 • 00:13:24 Jak vypadala dispozice téhle
 • 00:13:27 minimalistické válečné
  architektury?
 • 00:13:29 Zeptáme se zde zbylého vojáka
  Benešovy armády.
 • 00:13:34 Vstup byl kryt střílnou.
 • 00:13:36 A dále?
 • 00:13:38 A ve dvou místnostech vždy
  po kulometu,
 • 00:13:40 shoz na granáty, periskop.
 • 00:13:44 Dřevěné bednění bylo ponecháno.
  Bylo zde sedm vojáků.
 • 00:13:47 A měli řád, desatero
  a poslední příkaz zní...
 • 00:13:50 Měj důvěru ve svůj objekt,
  nesmíš ho nikdy opustit.
 • 00:13:53 Na shledanou.
 • 00:14:01 Vesnice Maříž se ocitla mezi
  komunistickými dráty z obou stran.
 • 00:14:06 Místo, které bylo postaveno
  na hlavu.
 • 00:14:08 Několik desítek let sem chodili
 • 00:14:10 pouze lidé s prověřeným
  pověřením.
 • 00:14:13 S demokracií dráty zmizely
  a pohraničníky vystřídali umělci.
 • 00:14:20 Sochy v Maříži pronikají
  i do chalup.
 • 00:14:22 Krb v podobě kapří hlavy a dubový
  stůl s posuvnou dědovou mísou
 • 00:14:29 od tvrdohlavého Čestmíra Sušky.
 • 00:14:32 A tak zde v řadě stavení vzniká
  umění, sochy, kresby.
 • 00:14:37 Příchozí si zde malují hrnky.
 • 00:14:41 Kaplička na elektřinu se spontánně
  stala skutečnou kapličkou
 • 00:14:46 s pamětí na všechny předčasně
  zesnulé umělce.
 • 00:14:51 Jedním z nich byl Kryštof Trubáček.
 • 00:14:53 Mezi prvními přivedl uměleckou
  karavanu do Slavonic.
 • 00:14:57 I když odešel, jeho velbloudi stále
  k nám po hladině přicházejí.
 • 00:15:03 A v hrbech mají čistou vodu.
 • 00:15:08 Do Maříže proudí modernost právě
 • 00:15:11 v podobě dokončovaného kamenného
  domu, který je volnou parafrází
 • 00:15:15 tradiční stodoly se dvěma
  štítovými stěnami,
 • 00:15:18 sedlovou střechou a obdélníkovými
  štěrbinami dveří a oken.
 • 00:15:24 Brněnský architekt Jindřich
  Škrabal
 • 00:15:26 naprojektoval tento zvenčí
  přísný dům,
 • 00:15:30 aby odolával zdejší drsné
  povětrnosti.
 • 00:15:33 Ale uvnitř je uzavřený obytný
  prostor otevřený.
 • 00:15:39 Řešený v několika úrovních.
 • 00:15:43 Původní hradební kamennou zeď také
  využili k realizaci objektu
 • 00:15:48 s malometrážními byty další
  brněnští architekti Hrůša a Pelčák
 • 00:15:53 v městě Slavonice - posledním
  zastavením našeho šumného putování.
 • 00:15:58 Stavba z roku 1996
 • 00:16:01 připomíná svou vnější uzavřeností
 • 00:16:03 středověkou fortifikaci.
 • 00:16:07 Z atria nabízí objekt šest
  dvoupokojových bytů,
 • 00:16:11 sušící a hrací terasu, sklípky
 • 00:16:14 a šest mezonetových bytů
 • 00:16:16 z celkového počtu 20 obytných
  jednotek.
 • 00:16:20 Mezonet je protažen do atria
  krytým nebo otevřeným sezením.
 • 00:16:25 Na úrovni přízemí je obývací pokoj
  s kuchyňskou linkou,
 • 00:16:30 příslušenstvím a během cesty
  do patra potkáváme vtipně řešené
 • 00:16:36 úložiště věcí a nad ním úložiště
  dospívajících dětí.
 • 00:16:42 A nahoře je jedna relativně
  prostorná ložnice.
 • 00:16:49 Je sympatické, že ve městě,
  kde je většina domů pokryta
 • 00:16:53 velice kvalitními renesančními
  sgrafity,
 • 00:16:56 se objevuje pokus na objektu
  s malometrážními byty
 • 00:17:01 o sgrafita novodobá.
  Bohužel se nepovedla.
 • 00:17:04 Vývoj této specificky výtvarné
  techniky
 • 00:17:07 byl na příliš dlouho přerušen.
 • 00:17:10 S úchvatnou historickou kulisou
  náměstí se dokázala sžít nejen
 • 00:17:15 eklektická škola z roku 1898,
 • 00:17:19 s přívětivým loubím vedoucím
  ke kostelu.
 • 00:17:22 Také tradicionalistická,
  hmotově uměřená
 • 00:17:26 radnice z roku 1910 s věžičkou
  přenesenou
 • 00:17:30 ze své renesanční předchůdkyně.
 • 00:17:32 Ale i rekonstrukce náměstí v roce
  1996 z ateliéru Romana Kouckého.
 • 00:17:39 Ten našel v nepravidelně tvarovaném
  trojúhelníkovém prostoru bod,
 • 00:17:44 z kterého se všechno rozbíhá
  nebo sbíhá,
 • 00:17:48 pomyslný úběžník věků.
 • 00:17:52 Kašna byla odhalena ve své původní
  proporci
 • 00:17:56 a právě v ní ve filmu
  "Valerie a týden divů?,
 • 00:18:01 připoutal Tchoř Orlíka.
 • 00:18:05 HUDBA
 • 00:18:21 Orlíku, Orlíku!
 • 00:18:29 HUDBA
 • 00:18:46 Valerie, to jste vy?
 • 00:18:52 Ten netvor mě zmučil.
 • 00:18:55 Valerie, chci vám dát několik rad.
 • 00:18:59 -Jsme na náměstí.
  -Promiňte.
 • 00:19:02 Zápas Orlíka s Tchořem provázel
  Slavonice téměř po celou
 • 00:19:06 druhou polovinu 20. století,
 • 00:19:08 ale po sametové revoluci
  se situace mění.
 • 00:19:11 Zdejší zdi začínají naslouchat
  slovům filozofů, výtvarníků,
 • 00:19:16 pátračů a ve většině domů
  se dál bydlí.
 • 00:19:19 V některých vznikají originální
  restaurace,
 • 00:19:23 kavárny, dílny nebo galerie.
 • 00:19:26 Jako přímo před námi Fárův dům.
 • 00:19:29 V další realizaci ateliér Romana
  Koutského
 • 00:19:33 rekonstrukcí středověkého domu
  našel svůj posmrtný život
 • 00:19:38 výtvarník Libor Fára.
 • 00:19:42 Na stěnách nacházíme jeho
  asambláže, obrazy.
 • 00:19:47 Ale i v půdorysu 1. patra
  je zakódováno Libor Fára.
 • 00:19:52 Tečka, čára. Čára - chodba, galerie
  a tečka - sprcha
 • 00:20:00 v koupelně.
 • 00:20:01 A téměř vždy je vnitřní dispozici
  přisouzena přísná symetrie
 • 00:20:10 v průhledech.
 • 00:20:13 Architekt navrhl v letech 1998 - 99
  investorce Anně Fárové
 • 00:20:19 dům vyabstrahovaný, bez ozdoby.
 • 00:20:22 Přímý, kde žádné romantické
  kudrliny neruší
 • 00:20:25 a kde vyprázdněné stěrkované stěny
  jsou naplňovány fantazií
 • 00:20:30 bydlících zde žijících.
 • 00:20:33 A já zmizím ve slavonického
  podzemí.
 • 00:20:39 Tepaný lidský radiátor a chrlič
  Martina Ceplechy,
 • 00:20:44 nám dávají tušit, že jsme se
  vynořili s poslední realizací
 • 00:20:49 architektonické dvojice
  Koucký - Malá
 • 00:20:53 v poetickém hotelu, legendárním
  baru, v místě setkání
 • 00:20:56 se sklepovským názvem Besídka.
 • 00:21:00 Na potřetí visačka kvality
  a stejně jako předchozí
 • 00:21:04 i tato stavba oceněná
  v rámci Grand Prix
 • 00:21:08 Obce českých architektů.
 • 00:21:11 Proto se tvůrci oprávněně
  a neskromně podepsali na každý díl
 • 00:21:16 nově přistavěného točitého
  schodiště.
 • 00:21:20 Já už ale slyším volat děti.
 • 00:21:32 (Volají) Mistři, mistři.
 • 00:21:34 Tam ani nechoďte,
  tam jsou samí mistři.
 • 00:21:37 -A děti jsou kde?
  -Nahoře v podkroví v útrobách lodi.
 • 00:21:41 -A káva?
  -Tu si dáte až v příštím díle.
 • 00:21:46 Pan Kouťák,
 • 00:21:49 pan Korýs,
 • 00:21:52 pan Vávra.
 • 00:21:55 Tak co, jak se máte?
 • 00:21:58 Tady se cítíme jako doma.
 • 00:22:02 Pod laťkovým obkladem vždy znova.
 • 00:22:06 Uspává nás architektura snová.
 • 00:22:10 Řekněte, co jste dnes viděly?
 • 00:22:12 Do krás České Kanady,
  my jsme se vpíjely.
 • 00:22:54 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související