iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 10. 2008
21:25 na ČT2

1 2 3 4 5

154 hlasů
16926
zhlédnutí

Šumná města

Šumné Horácko

23 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Šumná města - Šumné Horácko

 • 00:00:01 .
 • 00:00:21 Tak děti, kde dnes začneme?
  Kdo zná správnou odpověď?
 • 00:00:25 U Jakuba Demla! V Tasově!
 • 00:00:29 Buďte vítáni! Čekají vás
  chvíle poučné i veselé.
 • 00:00:33 Celá zahrada a všichni moji
  přátelé.
 • 00:00:38 Podívejte se na ten krásný květ.
  To je kána indická.
 • 00:00:42 -A tento krásný strom je?
  -To je lípa.
 • 00:00:46 Než se děti naučí rozumět řeči
  květin, hub a stromů,
 • 00:00:50 řekněme si něco k básníkovu domu.
  Jak to všechno vlastně začíná?
 • 00:00:57 Finance na stavbu velkoryse
 • 00:00:58 poskytl další básník,
  přítel Otokar Březina.
 • 00:01:03 A tak zde, v místní části Bosna,
  v roce 1922
 • 00:01:07 první samostatná realizace
 • 00:01:09 architekta Bohuslava Fuchse
  vyrostla.
 • 00:01:14 Tady Jakub Deml rozmlouval
  s lidmi, květinami i Bohem.
 • 00:01:19 V domě ostře i měkce tvarovaném
  národním slohem.
 • 00:01:27 Dříve než se na zahradu
  snese rosa večerní,
 • 00:01:31 prohlédneme si Horácka
  architekturu moderní.
 • 00:01:35 Opouštíme Tasov ve vlídném
  povětří,
 • 00:01:38 míjíme Obecní dům a opět
  Bohuslav Fuchs - 1923.
 • 00:01:44 Jak je však vidět, čas ani lidé
  jej příliš nešetří...
 • 00:01:49 Vypadá to, jakoby obecní
  znamenalo - ničí.
 • 00:01:53 Pojďme raději dál,
  směr Velké Meziříčí.
 • 00:01:59 Dálniční most Vysočina,
  po němž auta oběma směry fičí
 • 00:02:04 a nespravedlivě míjejí
  tento zajímavý kout,
 • 00:02:09 který má i z moderní architektury
  co nabídnout.
 • 00:02:13 Jistě si žádá vysvětlení mé dnešní
  neobvyklé ošacení.
 • 00:02:18 V ulicích Velkého Meziříčí,
  na nějž se díváme z vršku,
 • 00:02:22 měl bych potkat místního
 • 00:02:24 zakladatele českého hasičstva
  na Moravě, Tita Kršku.
 • 00:02:30 Čeká mne před spořitelnou,
  snad se poznáme,
 • 00:02:33 teď vzhůru dolů, na zdejší zámek!
 • 00:02:38 Dva souběžné, 425 m dlouhé
  a 76 m vysoké
 • 00:02:44 ocelové mosty zvané Vysočina,
 • 00:02:48 navržené v roce 1971 inženýrem
  Antonínem Pechalem.
 • 00:02:51 Vznikaly v letech 1972 - 1978
 • 00:02:55 v tempu urputném a socialisticky
  pomalém.
 • 00:03:01 Při pohledu z okna zámku uhlídáte,
 • 00:03:04 že jsou vlastně největším
  exponátem
 • 00:03:07 zde umístěné instalace z dějin
  silnic a dálnic.
 • 00:03:12 Mimochodem, víte kdo před druhou
  světovou válkou
 • 00:03:16 slovo dálnice vymyslel?
 • 00:03:19 Český vlastenec štábní kapitán
  inženýr Karel Chmel!
 • 00:03:23 Na snaživých studentských maketách
  můžeme vidět,
 • 00:03:27 jak lidé v minulosti překonávali
  vzdálenosti a překážky.
 • 00:03:32 Způsobem rafinovaným i prostým
  stavěli silnice a mosty.
 • 00:03:41 Muzeum na velkomeziříčském zámku
  nabízí další z nečekaných zážitků,
 • 00:03:46 málo známý soubor kubistického
  nábytku.
 • 00:03:51 Ložnice a obývací pokoj, vyrobené
  družstvem Artěl v roce 1913
 • 00:03:56 pro místního rodáka,
  matematika a fyzika
 • 00:04:00 profesora Františka Závišku.
 • 00:04:05 Jak vidno, autor návrhu Pavel
  Janák řešil i skříně, zrcadla,
 • 00:04:10 křesla, stoličky, stoly, komody,
  sedačky,
 • 00:04:15 stejně jako vždycky vyhraněně
  architektonicky.
 • 00:04:22 Majitelem zdejšího panství
 • 00:04:24 byl na počátku 20. století vysoce
  vzdělaný hrabě František Harrach,
 • 00:04:32 blízký přítel a osobní pobočník
  Františka Ferdinanda dEste.
 • 00:04:36 Doprovázel jej také na osudové
  cestě do Sarajeva v červnu 1914.
 • 00:04:42 Při srbském atentátu mu následník
  trůnu zemřel v náručí.
 • 00:04:47 Ještě než stačil svoji duši
  Bohu poručit,
 • 00:04:51 setřel mu hrabě batistovým
  kapesníkem ze rtů krev,
 • 00:04:57 která tu dodnes symbolicky žhne
  jak ve tmách nedopalky.
 • 00:05:03 První krev první světové války...
 • 00:05:10 Hrabě František Harrach
  byl také iniciátorem
 • 00:05:14 dokončení historizující
  přestavby zámku,
 • 00:05:17 která byla započata před rokem 1908
  předchozím majitelem
 • 00:05:21 knížetem Rudolfem Lobkowitzem.
 • 00:05:25 Místní stavitel Václav Roučka
  se podle výkresů
 • 00:05:28 neznámého vídeňského architekta
  potýkal s romantickými úskalími,
 • 00:05:33 která skýtá neogotika.
 • 00:05:38 Dotyky neogotiky nalezneme cihelně
  a stroze
 • 00:05:42 také ve třetí velkomeziříčské
  synagoze.
 • 00:05:47 Z první, nejstarší,
  zbyla tato zeď,
 • 00:05:50 druhá, renesanční, vlevo hleď!
 • 00:05:55 A na třetí se půjdu velmi rád
  zblízka pořádně podívat!
 • 00:06:00 Jihlavský rodák a pozdější rektor
  vídeňské techniky
 • 00:06:04 architekt August Prokop na svých
  studiích působil
 • 00:06:09 v severoněmeckém městě Kiel.
 • 00:06:11 Nelze se tedy vůbec divit,
 • 00:06:13 že v návrhu židovské svatyně
  z roku 1867
 • 00:06:16 převládají spíš germánské
  než orientální vlivy.
 • 00:06:21 Jsem zvědav, zdali vznešený
  prostor stále ještě kryje
 • 00:06:25 monumentální dřevěná klenba
 • 00:06:27 a pod ním je zdobná ženská
  galerie.
 • 00:06:31 Rozlehlý prostor předělen?
  Sníme nebo bdíme?
 • 00:06:37 Co je pod touto nevábnou
  podlahou,
 • 00:06:40 zespoda podhledem uvidíme.
 • 00:06:44 Bylo by krásné představit si,
  jak tu žije koncertní síň,
 • 00:06:48 městská knihovna
  či Horácká galerie.
 • 00:06:53 Cože? Místo sedmiramenných svícnů
  a posvátných svitků tóry
 • 00:06:59 jen levného asijského zboží
  velehory?
 • 00:07:03 Za pronájem opravit se nechá
  alespoň střecha.
 • 00:07:12 Co k tomu říci? Slov se nedostává.
  Rozbolela mne z toho hlava!
 • 00:07:17 Kam teď? Hned si vzpomenu,
 • 00:07:19 v lékárně U černého orla by mohli
  mít lék
 • 00:07:23 na mou architektonickou migrénu!
 • 00:07:29 Snad mi pomůže farmaceutická
  rodina Šilberských,
 • 00:07:34 která nechala v letech 1933 - 34
 • 00:07:38 zbudovat v exponované nárožní
  poloze dům,
 • 00:07:42 který nepůsobí chudě ani uboze.
 • 00:07:46 Pražský architekt Jiří Michálek
 • 00:07:48 vnesl sem prosklený zaoblený palác
  z velkoměstských dálek.
 • 00:07:54 Člověku by se chtělo zvolat
  "Sláva!", ale co ta moje hlava.
 • 00:08:00 Ach, pane architekte, to jste vy!
 • 00:08:05 Mám chladivý obklad
  funkcionalistický,
 • 00:08:09 ten vám od bolesti uleví!
 • 00:08:16 Součástí léčebné terapie
  prohlídka domu prý je?
 • 00:08:21 Ano.
  Projděte se a máte vystaráno!
 • 00:08:29 Již na schodech pomalu vstupuje
  do mne klid.
 • 00:08:33 Bílý mramor. Zelený opaxit!
 • 00:08:37 Další příjemný zážitek nenadálý.
 • 00:08:40 Prosklené posuvné dveře uprostřed
  původní haly.
 • 00:08:48 Organicky tvarovaný prostorný
  horní byt,
 • 00:08:52 komfort bydlení jak má být.
 • 00:09:01 Oblá terasa s výhledem na náměstí.
  Funguje to! Je po bolesti!
 • 00:09:13 Elegantní spořitelna
  s keramickým obkladem,
 • 00:09:16 důstojná, střídmá, neplýtvá
  předvádivým nápadem.
 • 00:09:21 Architekti Josef Polášek
  a Eduard Žáček, 1935.
 • 00:09:26 Musím si pospíšit! Mám skluz!
  Támhle již vidím hasičský vůz.
 • 00:09:30 A u něj nervního Tituse Kršku!
 • 00:09:33 Už běžím, jinak dostanu vynadáno.
 • 00:09:36 Bratře architekte!
 • 00:09:38 Tématem dnešního cvičení je
  architektonických problémů hašení!
 • 00:09:43 Zde máš od vozu kliku a klíče.
 • 00:09:45 Vydej se na kontrolu do Třebíče!
 • 00:09:50 Konec hlášení!
 • 00:10:10 Cestou z Velkého Meziříčí
  kolem řeky Oslavy
 • 00:10:14 nakonec mineme Dům zdraví.
 • 00:10:17 Budova z let 1946 - 1950
 • 00:10:19 od brněnského architekta Zdeňka
  Alexy v sobě ještě nese
 • 00:10:23 předválečné avantgardy pozdravy.
 • 00:10:26 Zaujme kamenným konkávním
  rizalitem,
 • 00:10:29 otevřenou náručí přetažených
  stříšek
 • 00:10:32 a...teď pospěšme do Třebíče!
 • 00:10:44 A jsme tu! Skvostná bazilika
  svatého Prokopa v zámku na nádvoří,
 • 00:10:50 stavba, které se i UNESCO dvoří.
  Čím si to Třebíč zasloužila?
 • 00:10:57 Odpovím hned, jen co slezu z vozu.
  Za soužití starého s novým.
 • 00:11:02 Křesťanů s Židy.
  Za tolerantní a plodnou symbiózu!
 • 00:11:08 Architektonická symbióza
  se zde projevuje již po staletí,
 • 00:11:13 románsko-gotický barokně dostavený
  chrám byl v letech 1924 - 35
 • 00:11:18 Kamilem Hilbertem citlivě
  rekonstruován.
 • 00:11:26 A 21. století nám ukáže,
 • 00:11:28 jak souladně do něj vstupovaly
  různé vitráže.
 • 00:11:35 Tyto z roku 2007 vytvořila
 • 00:11:38 Magdalena Říčná, v ostrém
  kontrastním toku představují
 • 00:11:42 fáze benediktýnského roku.
 • 00:11:45 Přenesou nás svými barvami
  do židovského města pod námi.
 • 00:12:06 Součástí třebíčské
  památky UNESCO
 • 00:12:09 je také židovský hřbitov a malebná
  židovská čtvrť Zámostí,
 • 00:12:14 urbanistický unikát,
  jímž právě projíždíme.
 • 00:12:19 Pátrejme i zde po stopách moderní
  architektury, snad na ně narazíme.
 • 00:12:30 Nejprve zjistíme, zdali dnešku
  nezůstala dlužna
 • 00:12:34 původní Subakova koželužna.
 • 00:12:38 Prohlédneme si ji v doprovodu
  ne lecjakém,
 • 00:12:41 přímo s továrníkem Maxem Subakem.
 • 00:12:45 Shalom, hejmiš Architekt!
 • 00:12:50 Na místě mé bývalé tovární budovy
 • 00:12:53 vznikl v roce 1998 jako investice
  města dům s 29 sociálními byty.
 • 00:13:01 Ja, aha! Je třeba budovat a nestát!
 • 00:13:05 -Autor projektu?
  -Už vím!
 • 00:13:09 Inženýr Jan Lukášek,
  ze studia Kapucín.
 • 00:13:18 Škoda, že nesporně záslužný
  projekt trpí některými
 • 00:13:23 dispozičními neduhy.
 • 00:13:26 V podkroví, odkud je výhled
  na město velkolepý,
 • 00:13:29 jsou místo atraktivního bydlení
  sklady, kolárny a sklepy.
 • 00:13:35 No ja, ale i kolo má právo
  na hezký výhled.
 • 00:13:43 Schodiště s jednou zbytečnou
  podestou s předimenzovanými
 • 00:13:47 parametry a v minimálních bytech
  pak chybějí cenné metry.
 • 00:13:54 Mají pravdu, pane architekt.
 • 00:13:58 -U Chlumeckých mají uklizeno.
  -No ja.
 • 00:14:02 Ale ani toto problematické
  prostorové členění
 • 00:14:06 nevyžaduje mého hašení.
 • 00:14:11 Teď já vytáhnu své
  architektonické eso z rukávu.
 • 00:14:19 -Já vím, pozvete mě na kávu!
  -O, jasnovidec!
 • 00:14:27 Ano, půjdeme na kávu a k tomu
  do moderně zařízeného
 • 00:14:32 renesančního domu!
 • 00:14:35 Takzvaný Votavův dům na hranici
  židovské čtvrti
 • 00:14:39 byl ještě před pár lety
  ve stavu klinické smrti.
 • 00:14:49 Vnímavá a hravá rekonstrukce
  z let 2004 - 2005
 • 00:14:54 je dílem architekta Petra Hájka
  a inženýra Petra Žaži.
 • 00:14:59 Dnes je tu vlídný studentský hostel
  s dvoupatrovými pokoji,
 • 00:15:04 v kterém se dá zažít neokázalé
  souznění historie s dneškem.
 • 00:15:11 A zdá se, že když se sejde
  osvícený investor
 • 00:15:15 s dovedným tvůrcem,
  není to vůbec těžké.
 • 00:15:23 Tak jako se v šálku kávy
  setkává celý svět,
 • 00:15:28 dnes v bývalé pekárně u jednoho
  stolu tady s námi je
 • 00:15:36 židovský továrník,
 • 00:15:39 irský novinář,
 • 00:15:42 africký hudebník
 • 00:15:44 či student z Asie.
 • 00:15:47 Váš nápoj, jak jste si přál.
  Kafe internacional.
 • 00:15:59 MLUVÍ CIZÍM JAZYKEM
 • 00:16:12 Dobrá káva.
 • 00:16:15 Do třetice mne ještě v Zámostí
  přiláká
 • 00:16:18 magická galerie Ladislava Nováka.
 • 00:16:23 Tento originální třebíčský umělec,
  Jiřího Koláře blíženec,
 • 00:16:28 obohatil výtvarného umění
  moderní tvář.
 • 00:16:31 Vynalezl vlastní techniky čtvrcené
  básně, froasáž či alchymáž.
 • 00:16:42 Podstatu alchymáže si teď ukážem.
 • 00:16:45 Jedná se o narušení tištěného
  povrchu chemickou látkou,
 • 00:16:49 zejména toluenem.
 • 00:16:52 Mizení obrázku nám také připomene,
  že drsnou urbanistickou alchymáž
 • 00:16:58 v normalizačních letech bohužel
  nepřečkal
 • 00:17:01 půvabný kout staré Třebíče,
  malebná čtvrť Stařečka.
 • 00:17:08 Byl tu krásný kus města a už není.
  Zde už je pozdě na hašení...
 • 00:17:17 A teď nás naštěstí osloví tři
  zachovalé industriální budovy.
 • 00:17:28 První z nich právě projíždíme,
  bývalá koželužská a obuvnická
 • 00:17:33 továrna Karl Budischowsky
  v Třebíči - Borovině.
 • 00:17:39 Monumentální obytné a správní
  budovy
 • 00:17:41 s reprezentační bránou postavené
 • 00:17:45 stavitelem František Brázdou
  v letech 1915 - 17
 • 00:17:50 evokují pomezí vídeňské moderny
  a secese.
 • 00:17:55 Kéž opuštěné továrně chystaný
 • 00:17:58 projekt rezidenčního bydlení
  nový život přinese.
 • 00:18:03 Nechť probudí se také dnes ještě
  do ticha zaklety
 • 00:18:07 tyto z 30. let vyzdívané baťovské
  skelety.
 • 00:18:13 A nyní druhá, vskutku unikátní
  výrobní budova,
 • 00:18:17 na níž v letech 1919 - 22
 • 00:18:20 Josef Gočár předvedl svůj
  rondokubistický um.
 • 00:18:25 Podnik Jana Vaňka mladšího,
  nábytkářská továrna Tusculum.
 • 00:18:31 Jak vidno, Gočár uplatnil zde rád
  také vysoký sloupový řád.
 • 00:18:37 Nikdy nerealizovaný návrh
  červeno-modro-bílé barevnosti
 • 00:18:42 nevycházel z rozmaru či nálady.
  Kdeže!
 • 00:18:46 Inspiroval ho teoretik
  Theodor Lipps
 • 00:18:50 a malíř Ferdinand Leger.
 • 00:18:54 Dnes je bohužel jedno
  z třebíčských nej
 • 00:18:56 hermeticky uzavřeno a na prodej...
 • 00:19:01 Industriální trojici uzavírá
  stavba s dávnou vůní mléka,
 • 00:19:05 tvarohu a sýra. Bývalá Mlékárna
  rolnického družstva,
 • 00:19:10 funkcionalisticky přímočará
  bez vytáček.
 • 00:19:15 Kolaudace 1939, brněnský architekt
  Eduard Žáček.
 • 00:19:23 V Brně celý život působil také
  autor třebíčské spořitelny.
 • 00:19:28 Rukopis je čitelný, tak diváku,
  uhodnout jej zkus.
 • 00:19:33 Slyším správnou odpověď:
  architekt Bohuslav Fuchs!
 • 00:19:38 Na místě již dříve zbořené
  Jihlavské brány
 • 00:19:40 zhmotnily se v roce 1933 jeho
  funkcionalistické pravoúhlé plány.
 • 00:19:51 Centrální hala s horní galerií
  září světlem v původní síle
 • 00:19:58 luxferově, modrobíle.
 • 00:20:02 Škoda, že prostor, který měl
  lehkost vážky,
 • 00:20:07 zatížily dnes tmavé sektorové
  přepážky.
 • 00:20:14 Bez souvislosti se spořitelnou
  a Fuchsem není ani říční plovárna,
 • 00:20:19 naše poslední třebíčské zastavení.
 • 00:20:28 Říční lázně Polanka vznikly
 • 00:20:31 u příležitosti 70. let třebíčské
  spořitelny
 • 00:20:36 a slavnostně otevřeny byly
  27. května 1934.
 • 00:20:43 Zde Bohuslav Fuchs rytmicky žlutou,
  modrou a červenou hýřil.
 • 00:20:55 Půvabná dřevěná stavba
  jak z rozmarného léta
 • 00:21:00 nabízela 136 kabin rodinných
  a 30 velkoplošných,
 • 00:21:05 tzv. amerických.
 • 00:21:08 Ozvěna prvorepublikového světa.
 • 00:21:10 Dnes jako včera stále poeticky.
 • 00:21:14 Však dosti okouzlených slov,
  musím za dětmi,
 • 00:21:18 než slunce zajde a soumrak
  padne na Tasov.
 • 00:21:45 Tak co, pane architekte,
 • 00:21:47 tak kohopak zásah vašeho vozu
  spasil?
 • 00:21:49 Hmm, žádný architektonický požár
  jsem sice neuhasil.
 • 00:21:52 Snad jen... možná je to klamné
  zdání, uhasil jsem trochu
 • 00:21:56 svou touhu po poznání.
 • 00:21:59 A co vy? Už dokážete samy,
 • 00:22:01 tak jako Jakub Deml rozprávět
  s květinami? Co jste se dozvěděly?
 • 00:22:06 Pupavo! Čekanko!
 • 00:22:08 Jitroceli, nebývá ti smutno
  o polednách ve tvém minaretě?
 • 00:22:15 Mé přátele už tedy znáte,
  co víc chtít.
 • 00:22:18 Teď zbývá už jen jejich žízeň
  uhasit.
 • 00:22:54 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související