iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 6. 2005
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
6113
zhlédnutí

Okolo Strážnice... 60 let Mezinárodního folklorního festivalu

Ohlédnutí za třídenní přehlídkou písní, tanců, krojů a lidových tradic a její šedesátiletou historií.

34 min | další Hudba »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Okolo Strážnice... 60 let Mezinárodního folklorního festivalu

 • 00:00:05 HUDBA.
 • 00:00:28 Vítajte ve Strážnici.
 • 00:00:30 Tímto záběrem se vracíme
  do prostředí strážnického skanzenu,
 • 00:00:34 kde se vztyčování máje stalo
  symbolickou předehrou,...
 • 00:00:37 ...k dalšímu ročníku,...
 • 00:00:39 ...Mezinárodního folklórního
  festivalu.
 • 00:00:41 Sknzen se každý rok
  stává místem setkání,...
 • 00:00:44 ...strážnických souborů s hosty,
 • 00:00:47 a pochopitelně
  i s příznivci folklóru.
 • 00:00:50 Jaký program jste si z letošní
  Strážnice vybrali,
 • 00:00:52 nebo ještě vyberete,
  necháváme na vás.
 • 00:00:56 My vám chceme v mozaice pohledů,...
 • 00:00:57 ...na tento nejdéle trvající
  festival na světě,...
 • 00:01:00 ...připomenout
  něco zajímavého z jeho historie.
 • 00:01:04 Takže:
  vítajte po 60. ve Strážnici.
 • 00:01:09 PÍSEŇ.
 • 00:01:12 Ten strážnický zámek mezi vodama,
 • 00:01:16 ten strážnický zámek mezi vodama,
 • 00:01:21 povídalo švarné dívča,
 • 00:01:24 povídalo švarné dívča,
 • 00:01:27 že půjde s náma.
 • 00:01:29 Povídalo švarné dívča,
 • 00:01:32 povídalo švarné dívča,
 • 00:01:35 že půjde s náma.
 • 00:01:38 PÍSEŇ.
 • 00:01:41 Ty strážnické zvony,
 • 00:01:45 ty přesmutně zvoňá.
 • 00:01:57 Dnes slaví Strážnice
  už 60. ročník,
 • 00:02:03 a je to jediný festival na světě,
 • 00:02:05 který nepřetržitě trvá po 60 let.
 • 00:02:07 Zajímavé je,
 • 00:02:09 že r. 1996 převzal
  nad tímto ročníkem záštitu,...
 • 00:02:13 ...generální tajemník UNESCO
  Frederico Mallor.
 • 00:02:18 PÍSEŇ.
 • 00:02:22 Já chci milý,
 • 00:02:25 já chci slyšet,
 • 00:02:30 já chci slyšet, co sa děje.
 • 00:02:38 Festival se v průběhu 60 let
  samozřejmě proměňoval.
 • 00:02:43 Od r. 1949
  došlo k ideologickému dohledu,
 • 00:02:47 což trvalo do r. 1955,
 • 00:02:49 kdy se zde objevovaly
  různé svazácké skupiny a soubory,
 • 00:02:55 ale přesto existoval pořad,
 • 00:02:58 který se nazýval "Klenotnice",
 • 00:03:01 a který procházel
  všemi ročníky Strážnice,
 • 00:03:04 protože lidé chtěli vidět to,
 • 00:03:06 co se pokládá
  za opravdu lidový projev.
 • 00:03:12 HUDBA.
 • 00:04:15 Já jsem se do Strážnice dostal
  díky velkému horňáckému primášovi,
 • 00:04:17 Jožkovi Kubíkovi.
 • 00:04:23 HUDBA.
 • 00:04:47 Především to byl Jožena,
  s kterým jsem hrával,
 • 00:04:50 poznal jsem také
  nejstaršího primáša Samka Dudíka.
 • 00:04:54 To si vzpomínám,
  dyž jsme hráli na Zbojnické lúce,
 • 00:04:57 tak na jedné straně
  jsme hráli my s Joženú,
 • 00:05:00 mně bylo tak 15 roků,
 • 00:05:02 na druhé straně hrál Samko Dudík.
 • 00:05:05 A když byla pauza,
 • 00:05:07 tak jsem se
  šel podívat na teho Samka Dudíka,
 • 00:05:10 jak tam hraje.
 • 00:05:11 Mně se strašně líbilo,
 • 00:05:13 že on hrál,
 • 00:05:15 potom začal zpívat,
 • 00:05:17 potom skočil mezi děvčata okolo,
 • 00:05:20 začal s nima tancovat,
 • 00:05:22 zas se vrátil k muzice,
 • 00:05:24 zpíval...
 • 00:05:26 To jsem si říkal:
 • 00:05:27 no to je primáš,
  takový bych chtěl být.
 • 00:05:33 HUDBA.
 • 00:06:04 Slovenské soubory,
 • 00:06:07 ty byly ve Strážnici od začátku.
 • 00:06:13 Od první Strážnice r. 1946,
 • 00:06:16 kterou uváděl
  prof. Vladimír Úlehla,
 • 00:06:23 jeden ze zakladatelů Strážnice,
 • 00:06:26 bylo slyšet jeden soubor za druhým.
 • 00:06:32 Čičmany, Terchová...
 • 00:06:35 Východní Slováci.
 • 00:06:41 HUDBA.
 • 00:06:57 Na Slovácích je nejkrásnější to,
 • 00:07:00 že mají radost a rytmus.
 • 00:07:03 My tady na Moravě...
 • 00:07:08 Víte, sedlácké
  a všechny ty kolečkové tance,
 • 00:07:09 to je takové domácké.
 • 00:07:11 Kdežto tam je to odpichové.
 • 00:07:14 HUDBA.
 • 00:08:38 No a jsme na stadiónu Zahrada,
 • 00:08:43 kde každoročně probíhá soutěž
  o titul nejlepšího tanečníka,...
 • 00:08:45 ..slováckého verbuňku.
 • 00:09:03 Není náhodné,
  že tady ta soutěž existuje.
 • 00:09:07 Už od 1. ročníku festivalu
  byla verbířská soutěž,
 • 00:09:12 pan profesor Úlehla,
 • 00:09:15 jeden z iniciátorů
  těchto slavností,
 • 00:09:17 dokonce navrhoval,
 • 00:09:20 aby závody
  zpěváků a tanečníků verbuňku,...
 • 00:09:24 ...byly hlavním pořadem.
 • 00:09:31 HUDBA.
 • 00:09:50 Verbuňk je tanec velmi zajímavý,
 • 00:09:54 svým způsobem ojedinělý.
 • 00:09:57 My jsme se ho pokusili
  nějak stručně charakterizovat,
 • 00:10:00 a dospěli jsme k této definici:
 • 00:10:02 je to
  mužský improvizovaný skočný tanec,
 • 00:10:07 který má zvláštní charakter.
 • 00:10:09 Protože i když se
  převážně tančí hromadně,
 • 00:10:11 tak každý z tanečníků
  tančí sám za sebe.
 • 00:10:15 Jako výraz
  své regionální příslušnosti.
 • 00:10:19 Jako výraz svého tanečního umu,
 • 00:10:22 jako výraz své povahy,
 • 00:10:23 a také
  jako výraz momentální nálady.
 • 00:10:28 HUDBA.
 • 00:10:34 Každá část Slovácka,
 • 00:10:36 pro nás verbíře
  je těch částí 7,
 • 00:10:39 má svůj
  trochu odlišný styl verbuňku.
 • 00:10:43 A ten se snaží udržovat,
  zachovat a dále rozvíjet.
 • 00:10:49 Když jsme před 20 lety začínali,
 • 00:10:52 ta jsme neměli přehled,
 • 00:10:53 který máme dneska.
 • 00:10:55 Mysleli jsme si,
  že ten verbuňk hyne.
 • 00:10:59 Že se z něho stává
  obecně slovácká záležitost.
 • 00:11:05 No a už v 1. ročníku
  bylo naše největší překvapení,
 • 00:11:08 že se regionální styly zachovaly.
 • 00:11:11 A nejen zachovaly,
 • 00:11:13 ale že se dále rozvíjejí.
 • 00:11:15 A o to my se snažíme
  celých 20 let.
 • 00:11:22 PÍSEŇ.
 • 00:11:25 Tancuj se mnou, duša moja,
 • 00:11:28 šak ty budeš žena moja.
 • 00:11:34 HUDBA.
 • 00:12:04 HUDBA.
 • 00:12:33 Na 1. Strážnici jsem byl r. 1960.
 • 00:12:35 Tam jsem vystupoval
  se souborem Olšava coby kontráš,
 • 00:12:37 bylo mi 15.
 • 00:12:39 Letos to bude po 60.
 • 00:12:43 Zrovna to koresponduje
  s mými narozeninami.
 • 00:12:48 Vzpomínky jsou velice pestré.
 • 00:12:50 Ale většinou
  to byla pěkná vystoupení.
 • 00:12:57 PÍSEŇ.
 • 00:12:58 Žandáríček podvodníček
 • 00:13:00 položil si Katerinku na trávníček,
 • 00:13:02 položil si Katerinku na trávníček.
 • 00:13:07 Ej, nepoložil, není pravda,
 • 00:13:11 ej, nepoložil, není pravda,
 • 00:13:15 napila sa kořalenky
 • 00:13:18 sama lehla do travěnky.
 • 00:13:21 Napila sa kořalenky,
 • 00:13:25 sama lehla do travěnky.
 • 00:13:28 Při vzpomínkách na Strážnicu
  se mně vrací večery a noci,
 • 00:13:33 u Hudečků na dvoře,
 • 00:13:35 my jsme tomu říkávali 4. stadión,
 • 00:13:38 kde se shromáždila
  folklórní veřejnost,
 • 00:13:42 a vyváděli jsme tam až do rána.
 • 00:13:46 Na to mám největší vzpomínky.
 • 00:13:49 PÍSEŇ.
 • 00:13:51 Došel ke mně Dřímala,
 • 00:13:53 došel ke mně Dřímala,
 • 00:13:54 abych s ním vandrovala,
 • 00:13:56 abych s ním vandrovala.
 • 00:13:58 Aj ty milý Dřímalo,
 • 00:14:00 ajm ty milý Dřímalo,
 • 00:14:02 načatá sem já málo,
 • 00:14:04 načatá sem já málo.
 • 00:15:01 PÍSEŇ.
 • 00:15:05 Namíril na holuba,
 • 00:15:07 zastrelil vrabca,
 • 00:15:08 chcel dívča urobiti,
 • 00:15:10 urobil chlapca.
 • 00:15:30 Je to starší forma starosvětské,
 • 00:15:32 když to zapisoval Janáček
  a předtím ještě Martin Zeman,
 • 00:15:37 který na to upozornil.
 • 00:15:41 Tenkrát to tančívali starší lidé,
 • 00:15:43 dá se říct všeobecně.
 • 00:15:44 Ještě strýček primáš,
  Martin Miškeřík,
 • 00:15:47 říkal,
 • 00:15:48 že když začátkem století
  hrával na svatbách v Javorníku,
 • 00:15:52 takže tam netancovali nic,
 • 00:15:54 jen tady tyto
  sedlácké a starosvětské.
 • 00:16:00 Zdenka Jelínková toho v historii
  strážnických slavností,...
 • 00:16:06 ...mnoho znamená.
 • 00:16:08 Byla členkou programové rady
  od r. 1950,
 • 00:16:13 to tehdy nastoupila do
  Státního ústavu pro lidovou píseň.
 • 00:16:18 A začala s intenzivním sběrem
  lidových tanců,...
 • 00:16:23 ...po celé Moravě a Slezsku.
 • 00:16:25 HUDBA.
 • 00:16:42 Ten její vklad je obrovský.
 • 00:16:45 A taky se to projevilo
  v jejích pořadech,
 • 00:16:48 kterých připravila spoustu.
 • 00:16:55 A ráda vzpomínala
  především na doby,
 • 00:16:59 kdy dělala pořady
  z klenotnice lidového umění.
 • 00:17:06 Ale to nebylo omezené regionálně.
 • 00:17:10 Ona měla skutečně rozhled
  po velké ploše Moravy,
 • 00:17:15 a přiváděla tam
  lidi ze všech koutů.
 • 00:17:18 HUDBA.
 • 00:17:49 HUDBA.
 • 00:18:19 Je tisíc hledisek,
 • 00:18:24 proč je Strážnice mladá
  a proč je pro mladé.
 • 00:18:26 Já to budu říkat
  na svém osobním příkladu,
 • 00:18:28 protože jsem
  do tohoto města poprvé přijel,
 • 00:18:30 když mi bylo 15.
 • 00:18:32 A musím říct,
 • 00:18:35 že mládí festivalu je v tom,
 • 00:18:37 že samotné zpívání a hraní
  je uprostřed mladých lidí,
 • 00:18:41 což já zjišťuju až teď,
 • 00:18:43 když už su starý.
 • 00:18:45 Za druhé je to škola,
 • 00:18:47 Strážnice je obrovská škola,
 • 00:18:49 která je vždycky víc pro mladé,
 • 00:18:50 než pro ty staré.
 • 00:18:51 HUDBA.
 • 00:19:23 HUDBA.
 • 00:19:57 Strážnice není jen folklór,
 • 00:20:00 ruky hore a šroubování žárovek,
 • 00:20:02 cimbály.
 • 00:20:03 Je to také velká společenská akce.
 • 00:20:07 Já jsem tam získával
  zkušenosti ryze nefolklórní.
 • 00:20:12 HUDBA.
 • 00:20:26 PÍSEŇ.
 • 00:20:28 Mamičko moja,
 • 00:20:30 zapleť se na sedzeň.
 • 00:20:35 Ej, mamičko moja,
 • 00:20:38 zapleť se na sedzeň,
 • 00:20:44 lebo sa mi lúbí na Turzovke jeden,
 • 00:20:53 lebo sa mi lúbí na Turzovke jeden.
 • 00:21:05 Je to pro mně místo zaslíbené,
 • 00:21:08 kam si dodnes jezdím zahrát,
  zazpívat, možná něco povědět.
 • 00:21:12 A mám ve svém
  srdečním koutku kategorii lidí,
 • 00:21:17 které vidím
  jednou za rok jenom tam.
 • 00:21:20 To jsou duševní Strážničané,
 • 00:21:22 a s něma ostávám věčně mladý,
 • 00:21:24 a oni jsou pro mě také věčně mladí.
 • 00:21:27 PÍSEŇ.
 • 00:21:31 Paste sa ovečky,
  paste na horu,
 • 00:21:35 paste sa ovečky,
  paste na horu,
 • 00:21:38 zajdi, slunko, zajdi,
 • 00:21:41 za vysokú horu.
 • 00:21:47 Zajdi, slunko, zajdi,
 • 00:21:57 za vysokú horu.
 • 00:22:12 Já jsem se k podstatě Strážnice
  dostal přes osobní kontakt.
 • 00:22:15 Sice sedím v programovce
  a snažím se,...
 • 00:22:18 ...podílet na tvorbě festivalu,
 • 00:22:22 ale ten zážitek historie a podstaty
  mám přes Františka Okénku.
 • 00:22:28 Přes známého horňáckého zpěváka,
 • 00:22:33 pana učitele, pana řídícího,
  jak se tam říká.
 • 00:22:51 Mnoho hodin jsme se bavili o tom,
 • 00:22:53 jak to dřív bývalo,
 • 00:22:54 a zjistil jsem u toho,
 • 00:22:56 že je to jeden
  z posledních žijících pamětníků,
 • 00:22:59 pamětníků
  prvních ročníků Strážnice.
 • 00:23:01 A vůbec pamětníků celé atmosféry.
 • 00:23:06 Festival vznikal po osvobození,...
 • 00:23:08 ...jako euforická akce
  regionálního charakteru,
 • 00:23:13 později se z něho vyvinul
  mezinárodní festival.
 • 00:23:17 A František Okénka
  pro mě v tu chvíli zosobňoval,...
 • 00:23:21 ...a potom se mi to
  vrátilo i v pořadu,
 • 00:23:24 který se na Strážnici konal
  r. 1996,
 • 00:23:26 k jeho 75. narozeninám,
 • 00:23:29 podstatu toho festivalu.
 • 00:23:32 A ta podstata si, myslím,
 • 00:23:35 je v tradiční muzice,
 • 00:23:37 v regionálních písničkách,
 • 00:23:39 ve folklóru,
  jak jsme zvyklí jej označovat.
 • 00:23:51 HUDBA.
 • 00:24:47 Bez zvykoslovného materiálu
  si nelze tento festival představit.
 • 00:24:55 Já bych řekl,
 • 00:24:57 že tvoří páteř
  jeho programové struktury.
 • 00:25:06 HUDBA.
 • 00:25:25 Pohledy na zvykoslovný materiál
  jsou mnohostranné,
 • 00:25:29 a to z historického,
  estetického a etického hlediska.
 • 00:25:34 Abych neplýtval
  cizími a silnými slovy.
 • 00:25:39 Zvykosloví, obřady a obyčeje
  jsou spojeny s písňovým,
 • 00:25:44 tanečním a slovesným projevem.
 • 00:25:50 Jsou součástí
  zvykoslovných aktivit,
 • 00:25:53 a objevují se
  v přirozeném prostředí.
 • 00:26:02 HUDBA.
 • 00:26:47 Charakteristickým rysem
  tohoto festivalu je,
 • 00:26:50 že tu vedle etnografů a folkloristů
  vždycky při tvorbě programu,
 • 00:26:54 ale hlavně při jeho realizaci,
 • 00:26:56 funguje režisér.
 • 00:27:01 Každý autor si pozve režiséra,
 • 00:27:02 aby to mělo i scénickou úroveň.
 • 00:27:04 Přestože to byl materiál,
 • 00:27:06 který byl záměrně
  neupravován a neznásilňován,
 • 00:27:09 ale byl stavěn do kontrastů
  nebo následností tak,
 • 00:27:13 že vytvořil
  na diváka působivé dílo.
 • 00:27:16 HUDBA.
 • 00:27:39 Strážnický festival patří
  mezi nejstarší festivaly na světě.
 • 00:27:48 R. 1975 se stal festivalem CIOF,
 • 00:27:50 což je mezinárodní organizace
  pořadatelů folklórních festivalů,
 • 00:27:52 která má statut
  pozorovatele UNESCO,
 • 00:27:55 a musel tak
  splňovat některé podmínky,
 • 00:27:59 stanovené touto organizací.
 • 00:28:03 Patří mezi ně např. to,
 • 00:28:05 že festivalu se musí účastnit
  nejméně 5 souborů ze zahraničí.
 • 00:28:09 HUDBA.
 • 00:28:34 PÍSEŇ.
 • 00:28:36 ZPÍVAJÍ RUSKY.
 • 00:29:23 PÍSEŇ.
 • 00:29:26 ZPÍVAJÍ RUMUNSKY.
 • 00:29:56 Když srovnáme
  zahraniční folklórní festivaly,
 • 00:30:00 tak jsou to festivaly,
 • 00:30:02 které nemají v podstatě
  žádnou dramaturgii.
 • 00:30:06 Každý zúčastněný soubor
  dostane časový prostor,
 • 00:30:09 určité místo pro své vystoupení,
 • 00:30:12 a nikoho nezajímá,
 • 00:30:15 co bude na pódiu předvádět.
 • 00:30:18 Zajímá je pouze časový limit.
 • 00:30:29 HUDBA.
 • 00:30:54 Strážnický festival pojímá
  vystoupení zahraničních souborů,...
 • 00:30:58 ...úplně jinak.
 • 00:31:00 Mnohdy se
  zahraniční účastníci diví,
 • 00:31:02 proč musí mít zkoušky,
 • 00:31:03 proč je přítomen režisér,
 • 00:31:05 který po nich chce určité věci...
 • 00:31:09 Proč si autor
  tak dlouho a pečlivě vybírá,
 • 00:31:11 co bude
  zahraniční soubor předvádět.
 • 00:31:24 V souborech
  vidíme především mladé lidi,
 • 00:31:27 vidíme,
 • 00:31:29 kolik je festivalů
  v Evropě a po světě,
 • 00:31:32 takže se dá říct,
  že folklór je kulturní,
 • 00:31:37 světová záležitost.
 • 00:31:44 Člověk se folklórem
  dostává do jiné dimenze.
 • 00:31:48 Je to sblížení
  s tradicí našich předků apod.,
 • 00:31:53 ale nejvíce mi chutná
  ta spontaneita.
 • 00:32:00 HUDBA.
 • 00:32:42 Festival ve Strážnici
  si za 60 let svého trvání,...
 • 00:32:44 ...získal značnou popularitu.
 • 00:32:47 Není to dáno jen tím,
 • 00:32:49 že lidé přijdou,
  posadí se do amfiteátru,
 • 00:32:53 a dívají se na vystoupení souboru.
 • 00:32:55 Spousta z nich
  přichází za atmosférou.
 • 00:32:58 Strážnické dění se odehrává
  v několika typech prostředí,
 • 00:33:01 a každé prostředí
  má svou atmosféru.
 • 00:33:06 HUDBA.
 • 00:33:47 Různorodost festivalu
  a vrstevnatost programů,
 • 00:33:49 ta se také promítá
  do návštěvnické struktury.
 • 00:33:52 Kždý,
  kdo sem přijíždí,
 • 00:33:53 si může najít to,
 • 00:33:54 co ho láká, co ho baví,
 • 00:33:56 a za čím sem přichází.
 • 00:34:02 HUDBA.
 • 00:34:23 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:34:37 .

Související