iVysílání

internetový magazín
Premiéra:
31. 10. 2005
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
1145
zhlédnutí

POKR

Provozní kapitál — Factoring — Elektronické a papírové plánování

27 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Podnikatelský servis

 • 00:00:20 Dobrý večer, milé podnikatelky,
  vážení podnikatelé,
 • 00:00:24 je tady zase podzimní večer.
 • 00:00:25 Co si ho takhle oživit
  Podnikatelským servisem?
 • 00:00:28 Co dneska uvidíte?
 • 00:00:34 Taky si rádi pochutnáváte
  na sladkých dobrotách?
 • 00:00:37 Dnes vás na dort pozve
  Zbyněk Merunka.
 • 00:00:40 Hlavním dnešním tématem je ale
 • 00:00:41 všechno o provozním kapitálu
  a o tom, jak jej získat.
 • 00:00:46 I dnes budete svědky
  zajímavého setkání ve studiu.
 • 00:00:49 Podnikat se dá všude na světě.
 • 00:00:51 Dnes se podíváme na možnosti
  v Saúdské Arábii.
 • 00:00:54 A než si pustíme
  naši první reportáž,
 • 00:00:56 musím ještě připomenout
  webové stránky,
 • 00:01:02 kde najdete nejenom další
  informace k našemu pořadu,
 • 00:01:04 ale můžete tam posílat
  i svoje náměty či připomínky.
 • 00:01:08 No a ani dneska nezapomeneme
  na soutěž,
 • 00:01:10 protože 5000 Kč může vyhrát
  některý z vás.
 • 00:01:14 Naše dnešní soutěžní otázka zní:
 • 00:01:27 Své odpovědi nám volejte
  na telefonní číslo:
 • 00:01:36 A teď už pojďme
  k našemu hlavnímu tématu.
 • 00:01:39 Budeme mluvit o penězích,
 • 00:01:41 protože to je téma,
  které zajímá úplně všechny.
 • 00:01:43 Dneska se zaměříme
  na provozní kapitál.
 • 00:01:51 Nejznámější a nejpoužívanější
  metodou
 • 00:01:53 k zajištění provozního kapitálu
  je určitě bankovní úvěr,
 • 00:01:58 což je v podstatě
  taková statická metoda,
 • 00:01:59 která neumožňuje jakékoliv pohyby,
  jakékoliv změny.
 • 00:02:02 Plynou z toho také penále,
  úroky,
 • 00:02:05 například pokud firmy
  nedostanou dané zakázky.
 • 00:02:08 Jako další metodu bych uvedl
  outsourcing,
 • 00:02:10 což je v podstatě zpětný nákup
 • 00:02:12 jak materiálu, služeb,
  tak i lidských zdrojů,
 • 00:02:15 který je v poslední době
  v České republice hodně používaný.
 • 00:02:18 Krátkodobý efekt je určitě
  pozitivní,
 • 00:02:21 rozhodně zejména k tomu
  provoznímu kapitálu
 • 00:02:23 i vůči cashflow,
 • 00:02:25 dlouhodobý efekt je mírně skryt
 • 00:02:28 za nějakými dlouhodobými
  finančními náklady.
 • 00:02:34 Ještě by bylo určitě dobré
  uvést leasing,
 • 00:02:37 který je takovou známou metodou
 • 00:02:38 a dá se také použít na krytí
  tohoto provozního kapitálu.
 • 00:02:43 Největší chybou malých
  a středních českých firem
 • 00:02:46 je krátkodobost jejich rozhodnutí.
 • 00:02:48 Nejsou schopny se dívat
  daleko do budoucnosti,
 • 00:02:51 a proto si berou úvěry,
 • 00:02:52 za které platí penále, úroky,
  pokud je nevyužijí.
 • 00:02:57 Dalším rovněž velkým problémem
 • 00:02:59 je neschopnost využívat moderních
  bankovních produktů
 • 00:03:02 a dalším takovým stěžejním
  problémem
 • 00:03:04 nejen těch podniků,
  ale vůbec českého státu,
 • 00:03:07 je náš strnulý Zákoník práce,
 • 00:03:09 který neumožňuje firmám efektivně
 • 00:03:11 najímat nebo propouštět zaměstnance
  na jednotlivé zakázky,
 • 00:03:15 čímž by si tyto firmy uvolnily
 • 00:03:16 svůj provozní kapitál
  na další činnosti.
 • 00:03:21 My se spíš snažíme zaměřit
  na finanční leasing,
 • 00:03:25 což je jedna z otázek,
 • 00:03:28 které v této zemi stále
  ještě nejsou dostatečně pochopeny.
 • 00:03:31 My směšujeme pojmy účetnictví
  a finanční řízení.
 • 00:03:34 Zatímco účetnictví
  je pohled dozadu,
 • 00:03:36 kdy se vlastně konstatují věci,
  které už se nedají změnit,
 • 00:03:40 tak finanční řízení
  je pohled dopředu
 • 00:03:42 a při dobrém finančním řízení
 • 00:03:44 se ve většině případů lze vyvarovat
  zdrojů externího kapitálu.
 • 00:03:49 Nedá se to vždycky,
 • 00:03:50 u rychle rostoucích firem,
  kdy je potřeba silně investovat,
 • 00:03:54 to někdy není možné,
 • 00:03:56 ale ve většině případů
  se tomu snažíme vyhnout.
 • 00:03:58 Pokud se nám nepodaří
  se tomu vyhnout,
 • 00:04:00 tak se většinou snažíme jít
  cestou nejmenšího odporu,
 • 00:04:04 to znamená použít jednoduše
  dostupné bankovní produkty.
 • 00:04:09 Pro rychle rostoucí
  menší a střední firmy
 • 00:04:12 zpravidla kontokorent,
  úvěrování pohledávek,
 • 00:04:19 tedy spíše krátkodobé nástroje,
 • 00:04:21 které dlouhodobě nezatíží
  tu firmu
 • 00:04:22 z hlediska úrokových sazeb,
  to znamená růstu nákladů.
 • 00:04:29 Říká se, že nestačí zisk,
 • 00:04:31 že podstatné je generovat
  hotovost, neboli cash.
 • 00:04:35 V Americe používají takovou
  hezkou větu:
 • 00:04:36 Cash is the king.
  To znamená - hotovost je král.
 • 00:04:41 Minimalizovat náklady,
  vždycky se dá ušetřit
 • 00:04:46 a maximalizovat příjmy,
  to znamená snažit se o to,
 • 00:04:48 aby peníze do společnosti
  přišly co nejdříve.
 • 00:04:51 A pokud je to možné,
  tak se nezadlužovat.
 • 00:04:58 V době, kdy jsem měl ještě
  vlastní firmu,
 • 00:05:00 tak jsme se dostali
 • 00:05:01 do problematické situace
  vzhledem k tomu,
 • 00:05:04 že jeden z velkých klientů
  nám pozdržel platbu
 • 00:05:08 v řádu několika
  desítek milionů korun,
 • 00:05:10 což i při velikosti firmy
 • 00:05:12 už mělo v té době značný dopad
  na provozní financování.
 • 00:05:15 Řešili jsme to tenkrát
  factoringem pohledávek.
 • 00:05:23 Ještě že tu ten factoring máme.
 • 00:05:26 Ono by se taky mohlo
  docela dobře stát,
 • 00:05:28 že byste s podnikáním skončili,
 • 00:05:30 a to jenom proto, že by se
  odběratel neměl k tomu,
 • 00:05:32 aby vaše pohledávky zaplatil.
 • 00:05:35 A factoring má i jiné vymoženosti!
 • 00:05:38 Factoring je dnes jednou
 • 00:05:39 z nejmodernějších metod
  k využití kapitálu,
 • 00:05:42 který vzniká na základě
  vztahu dodavatel - odběratel.
 • 00:05:45 Zjednodušeně řečeno jde o odkoupení
  pohledávek dodavatelské firmy,
 • 00:05:50 které jí odběratel
  z nějakého důvodu dluží.
 • 00:05:54 Dodavatel dodává zboží
  svému odběrateli,
 • 00:06:01 odběratel má za toto zboží
  zaplatit ve lhůtách 60 - 90 dnů.
 • 00:06:06 Dodavatel požádá factoringovou
  společnost
 • 00:06:10 o profinancování těchto
  pohledávek.
 • 00:06:13 Factoringová společnost
  po dodání zboží
 • 00:06:16 profinancuje formou zálohy
  dodavateli jeho pohledávky
 • 00:06:21 a čeká na inkaso od odběratele.
 • 00:06:25 Po uplynutí lhůty splatnosti
  odběratelská firma
 • 00:06:28 platí na účet factoringové
  společnosti
 • 00:06:31 a ta následně doplácí
  dodavateli zbytek
 • 00:06:36 do nominální hodnoty pohledávky.
 • 00:06:40 Naše společnost dodává své výrobky
  na lékárenské velkoobchody.
 • 00:06:44 Ty je dále dodávají na lékárny
 • 00:06:46 a samozřejmě v rámci
  konkurenčního boje,
 • 00:06:48 tak abychom mohli růst,
 • 00:06:49 tak využíváme i služeb factoringu
  k profinancování našich pohledávek.
 • 00:06:54 Lékárenské velkoobchody vyžadují
  určitý standard, určité splatnosti
 • 00:06:59 a my, abychom s nimi mohli
  dále růst,
 • 00:07:00 tak samozřejmě nabízíme delší dobu
  splatnosti našich pohledávek.
 • 00:07:05 V druhém sledu je to akceschopnost,
  to znamená,
 • 00:07:08 my získáváme finanční prostředky,
  plynoucí z našich pohledávek
 • 00:07:12 okamžitě, můžeme rychleji růst,
  prodávat i větší objemy
 • 00:07:18 a samozřejmě v rámci
  různých projektů
 • 00:07:20 jsme schopni financovat
  i více projektů najednou.
 • 00:07:24 Náklady na factoring
  jsou dvojího druhu.
 • 00:07:27 Prvním nákladem
  je výše úrokové sazby,
 • 00:07:32 spojená s profinancováním zálohy
  z nominální hodnoty pohledávky,
 • 00:07:37 druhým nákladem je factoringový
  poplatek za služby
 • 00:07:41 spojené s vymáháním pohledávek,
 • 00:07:45 administrativou spojenou
  s pohledávkami
 • 00:07:48 a případně krytím platební nevůle
  a insolvence odběratelů.
 • 00:07:57 Factoringová společnost má právo
  v případě,
 • 00:08:00 že odběratel nezaplatí factoringové
  společnosti ve stanovené lhůtě,
 • 00:08:04 požádat dodavatele
  o zpětné vrácení vyplacené zálohy.
 • 00:08:12 Tento model regresního factoringu
  je zpravidla využíván firmami,
 • 00:08:16 které znají platební morálku
  svých odběratelů
 • 00:08:20 a jsou v obchodně dodavatelských
  vztazích dlouhodobě zainteresováni.
 • 00:08:27 Samozřejmě, splatnost je splatnost,
  ale je to určitý údaj na faktuře
 • 00:08:29 a já potřebuji se svými
  finančními prostředky
 • 00:08:31 počítat v ten den.
 • 00:08:33 Factoring mi tuto službu
  prokazuje.
 • 00:08:39 A teď bych vám rád zopakoval
  naši soutěžní otázku.
 • 00:08:51 Své odpovědi nám volejte
  na telefonní číslo:
 • 00:09:01 Taky to občas slýcháváte:
 • 00:09:03 Ano, napíšu si to do diáře.
  Ano, napíšu si to do počítače.
 • 00:09:08 Co je lepší? Plánovat klasicky
  na papír a nebo elektronicky?
 • 00:09:13 Na toto téma si teď vymění názory
 • 00:09:14 Roman Sviták,
  jednatel společnosti ADK,
 • 00:09:18 -dobrý den
  -dobrý den
 • 00:09:19 a Milan Prypoň,
 • 00:09:20 ředitel společnosti
  Hewlitt Packard, Česká republika
 • 00:09:23 -vítejte
  -dobrý den
 • 00:09:24 Zastánce elektronického plánování,
 • 00:09:26 zastánce papírového plánování,
  je to tak?
 • 00:09:28 Papírové, v koženém provedení.
 • 00:09:31 Vidí pan ředitel Prypoň
 • 00:09:32 v takovémhle zázraku papíru,
  ne zázraku techniky,
 • 00:09:35 nějaké základní nevýhody?
 • 00:09:38 Tak určitě je tam spousta nevýhod,
 • 00:09:40 a proto si myslím já,
  narozdíl od kolegy,
 • 00:09:43 že za takových 20 - 30 let
 • 00:09:46 skutečně ta papírová média
  budou v ústraní.
 • 00:09:50 Jsou tam takové
  čtyři hlavní důvody.
 • 00:09:52 Zaprvé přístup. Já když mám data
  na počítači na serveru,
 • 00:09:55 tak k nim mám přístup
  z kteréhokoliv konce světa,
 • 00:09:59 bez ohledu na to, či si vezmu
  nějaké to malé médium
 • 00:10:02 a budu se někde připojovat
  na ten server
 • 00:10:05 nebo budu někde venku
 • 00:10:06 a přes Internet se dostanu
  na svoje data
 • 00:10:09 a dokážu zjistit výsledek
 • 00:10:12 nějakého obchodního jednání
  z minula,
 • 00:10:15 dokážu si najít
  ty správné kontakty,
 • 00:10:17 bez ohledu na to,
  zda tu knížku mám u sebe.
 • 00:10:19 Tak to je jedna věc,
  já poprosím pana kolegu,
 • 00:10:22 aby k tomu řekl svoji
  oponenturu.
 • 00:10:25 Já sám používám elektronická
  média
 • 00:10:29 právě za tímto účelem
  správy dat.
 • 00:10:32 Adresáře, data,
  to je nezastupitelné.
 • 00:10:35 Dobře. Druhá námitka?
 • 00:10:36 Druhá je určitě záležitost
  zálohování.
 • 00:10:40 To papírové médium musím mít
  stále sebou
 • 00:10:43 a neexistuje na to back-up,
  neexistuje žádná záloha,
 • 00:10:46 to znamená, že když se mi
  z nějakého důvodu zničí,
 • 00:10:48 ztratím ho, ukradnou mi ho,
  tak ztratím všechna data.
 • 00:10:52 Myslím si, že člověk postupně,
 • 00:10:54 jak to naše okolí
  stále potřebuje komunikovat,
 • 00:11:00 tak ztráta dat znamená
  ztrátu kontaktů, ztrátu know-how,
 • 00:11:05 ztrátu možnosti se vrátit zpátky
 • 00:11:07 do nějakých historických
  záležitostí,
 • 00:11:10 což ta elektronická média
  mají samozřejmě ošetřeno,
 • 00:11:13 protože já si zálohuji
 • 00:11:15 telefonní čísla,
  záznamy ze schůzek atd.
 • 00:11:20 -Na kolika počítačích chcete.
  -Přesně tak.
 • 00:11:23 Vaše námitka?
 • 00:11:24 Já obdobně využívám téhož
  s tím rozdílem,
 • 00:11:27 že se mi zase u té elektroniky
  občas stává,
 • 00:11:34 že třeba dcera nechala
  něco zapnutého
 • 00:11:37 a musela to celé přeinstalovávat,
  potřeboval jsem servisní techniky,
 • 00:11:41 jsem závislý na energii,
  bateriích, hromadě služeb,
 • 00:11:46 potřebuju mít k tomu
  tlustý manuál,
 • 00:11:49 abych se to naučil ovládat.
 • 00:11:53 Tady si můžeme něco povídat,
 • 00:11:54 já vám můžu něco kreslit,
  je to kreativní,
 • 00:11:58 umožňuje to v podstatě cokoliv
 • 00:12:00 a systém vyhledávání informací
  je opět intuitivní,
 • 00:12:05 umí použít i ten intuitivní způsob.
 • 00:12:09 Třetí argument?
 • 00:12:11 To je kapacita.
  Víme, kam směřuje vývoj,
 • 00:12:14 ty kapacity dnešních počítačů
  jsou neomezené.
 • 00:12:17 Já když bych chtěl mít
 • 00:12:18 všechny ty informace
  v nějakém diáři,
 • 00:12:21 tak bych musel nosit sebou
  dvacetikilovou knihu
 • 00:12:23 a stejně bych tam
  neměl všechno.
 • 00:12:24 A kdybych tam i všechno měl,
  tak to nenajdu tak rychle
 • 00:12:27 jako v tom počítači,
  kde mám záložky
 • 00:12:29 a kde mě ten inteligentní software
  navede k tomu, co právě potřebuji
 • 00:12:33 okamžitě, rychle a ve chvíli,
  kdy to potřebuji.
 • 00:12:38 Roman Sviták ke kapacitě?
 • 00:12:41 Kapacita je v elektronice
  samozřejmě nezastupitelná,
 • 00:12:45 otázkou je, jestli potřebuju
  množství dat pro své rozhodování,
 • 00:12:50 ať už důležité nebo denní,
 • 00:12:52 nebo právě k orientaci
  v prioritách,
 • 00:12:55 v základních věcech a cílech,
 • 00:12:57 což zase ten kreativnější
  systém,
 • 00:13:01 v dnešní době postavený
  na bázi klasiky,
 • 00:13:04 umožňuje snadněji, než klíčový
  přístup elektronický.
 • 00:13:09 Debata spěje ke konci,
  čtvrtým argumentem, pane řediteli?
 • 00:13:12 Řekl jsem to už na začátku,
  je to ta multifunkčnost.
 • 00:13:14 Já v tom diáři,
  v tom papírovém médiu,
 • 00:13:17 mám tu funkčnost nějak
  omezenou,
 • 00:13:19 v tom mém kapesním počítači
  mohu mít diktafon,
 • 00:13:24 mohu tam mít fotoaparát,
  mohu tam mít navigační přístroj
 • 00:13:29 a mám to všechno v jednom médiu,
 • 00:13:31 které je relativně lehčí,
  menší a přístupnější.
 • 00:13:37 Můžete tam dokonce mít
  i elektronickou knihu.
 • 00:13:40 -Například.
  -Což v papírovém diáři?
 • 00:13:42 V papírovém diáři zase samozřejmě
 • 00:13:45 můžu mít různé adresáře,
  všechno možné,
 • 00:13:48 ať už si to eviduji
  vedle v elektronice nebo tady,
 • 00:13:50 můžu tam mít klíčové oblasti,
  které mě zajímají,
 • 00:13:54 jak využívám svoje životní role
  a priority a podobně.
 • 00:13:58 Ale myslím si, že základní
  je v dnešní době
 • 00:14:01 otázka jednoduchého přístupu,
  co nejsnazšího,
 • 00:14:04 ceny, ty diáře jsou od 500 Kč
  samozřejmě do vyšších čísel
 • 00:14:13 a stále je používá
 • 00:14:14 z mého pohledu bohudík
  mnohem více uživatelů.
 • 00:14:24 Vyměnili jste si názory
  a na jednom se asi shodnete,
 • 00:14:26 že nejhorší je, když ten papírový
 • 00:14:28 nebo ten elektronický diář
  ztratíte, je to tak?
 • 00:14:32 -Já mám zálohu.
  -Aha, vy máte zálohu, tak nic.
 • 00:14:36 To je všechno, Milan Prypoň
  a Roman Sviták, na shledanou.
 • 00:14:38 -Děkujeme.
  -Na shledanou.
 • 00:14:42 V naší rubrice Do světa,
  ve které se věnujeme
 • 00:14:45 podnikatelským příležitostem
  v zahraničí,
 • 00:14:48 se dnes vydáme
  do exotické Saúdské Arábie.
 • 00:14:57 Saúdská Arábie.
 • 00:14:58 Země s jednou z největších
  obchodních bilancí
 • 00:15:01 je lákadlem
  i pro české podnikatele.
 • 00:15:04 Vzhledem k tomu, že se jedná
  o islámskou kulturu
 • 00:15:07 s množstvím tradic
  a specifickou mentalitou lidí,
 • 00:15:10 je důležité vědět,
 • 00:15:11 na co se zde Evropané
  musí vůbec předem připravit.
 • 00:15:15 V opačném případě by se mohlo stát,
 • 00:15:17 že podnikatelský záměr
  skončí pouze na papíře.
 • 00:15:22 Nefunguje to tak,
 • 00:15:24 že by se saúdskoarabský partner
  přizpůsobil českému partnerovi.
 • 00:15:29 Opak je pravdou,
 • 00:15:31 je potřeba aby se český partner
  uměl v Saúdské Arábii chovat,
 • 00:15:37 aby tam uměl vystupovat tak,
  jak je žádoucí.
 • 00:15:43 Musíme vědět, že nesmí mít sebou
  ani vepřové maso,
 • 00:15:45 ani pornografické materiály
  ani drogy, ani jiné předměty,
 • 00:15:49 které obsahují určité náznaky
 • 00:15:52 křesťanského nebo židovského
  náboženství.
 • 00:15:58 Pokud jede s námi dáma,
 • 00:16:00 tak nesmí být oblečena
  jako Evropanka.
 • 00:16:02 Myslím si zaprvé,
  že je velmi nevhodné,
 • 00:16:04 aby česká žena odjela sama
  do Saúdské Arábie,
 • 00:16:08 protože by s tím měla potíže.
 • 00:16:11 Oni sami by měli problémy,
  jak s ní jednat,
 • 00:16:14 nebo kdo by ji doprovázel
  a kde ji ubytovat.
 • 00:16:18 Myslím si, že žena má malé šance,
 • 00:16:21 aby sama uspěla na trhu
  v Saúdské Arábii.
 • 00:16:24 Převážně vás vítají arabskou kávou,
  což je hořká káva v malém hrnečku,
 • 00:16:30 nebo je to typický arabský čaj.
 • 00:16:32 Neměl byste odmítnout kávu,
 • 00:16:33 minimálně byste měl aspoň
  tu kávu ochutnat a poděkovat,
 • 00:16:38 nebo říci, že je výborná.
 • 00:16:42 Je zapotřebí vědět,
 • 00:16:44 že pokud vám podají kávu nebo čaj,
  nebo cokoliv k jídlu,
 • 00:16:47 tak to pití musíte držet
  pravou rukou.
 • 00:16:52 Je velmi neslušné, abyste držel
  tu nabízenou věc levou rukou.
 • 00:16:56 Co se týče smluv,
  tak je samozřejmě zapotřebí vědět,
 • 00:17:00 že v Saúdské Arábii se nesmí
 • 00:17:03 v měsíci ramadánu uzavírat
  kontrakty,
 • 00:17:08 protože na to nemají úřady čas,
 • 00:17:13 kanceláře jsou zavřené,
  jelikož oni chodí do mešity.
 • 00:17:16 Takže je zapotřebí
  brát na to ohled.
 • 00:17:22 Prakticky neprobíhá jednání
  tím způsobem jako u nás,
 • 00:17:25 ale musíte se smířit s tím,
 • 00:17:26 že během jednání je xkrát
  přerušen
 • 00:17:30 podepisováním šeků, dopisů,
 • 00:17:34 probíhá současně jednání
  o třech různých věcech,
 • 00:17:38 jednou mluví s vámi
  a za chvilku s někým jiným.
 • 00:17:41 Český vývozce by si měl uvědomit,
  jaké je také znění jeho kontraktu
 • 00:17:46 a při sjednávání kontraktu
  by si měl dát veliký pozor,
 • 00:17:51 aby případné spory
 • 00:17:53 byly souzeny v souladu
  s legislativou, která jemu vyhovuje
 • 00:17:58 a nikoliv s místní legislativou.
 • 00:18:02 Pokud vás vítá partner,
  což je muž,
 • 00:18:04 tak pokud vám tu ruku podrží
  delší dobu, tak to znamená,
 • 00:18:08 že jste svým způsobem jeho přítel,
 • 00:18:11 nebo hodlá s vámi uzavírat obchod,
 • 00:18:15 zkrátka to zní vůči vám dobře.
 • 00:18:22 Taky vás láká vyřizovat si
  co nejvíc věcí po Internetu?
 • 00:18:26 Potřebujete k tomu v podstatě
  maličkost, elektronický podpis.
 • 00:18:30 Jestlipak víte, jak a kde ho získat
  a jak ho používat?
 • 00:18:40 Princip elektronického podpisu
  se od základního podpisu liší,
 • 00:18:45 není to nějaký obrázek,
  naskenovaný podpis.
 • 00:18:47 Existují tady dva takové klíče,
 • 00:18:50 jeden je soukromý, tzv. tajný,
 • 00:18:53 který ten podnikatel nesmí
  nikomu dát.
 • 00:18:55 Potom je druhý klíč,
  ten je veřejný,
 • 00:18:57 ten zase naopak musí podnikatel
  rozdat všem těm,
 • 00:19:01 se kterými chce komunikovat.
 • 00:19:03 Funguje to tak, že k elektronickému
  dokumentu přidáme
 • 00:19:07 jakoby zašifrovaný dokument
  soukromým klíčem,
 • 00:19:12 to je ten tajný klíč, který
  podnikatel nesmí nikomu dát
 • 00:19:14 a tento dokument,
  včetně toho zašifrovaného,
 • 00:19:17 se přepošle příjemci.
 • 00:19:20 Funkce elektronického podpisu.
 • 00:19:23 Je to elektronický dokument,
 • 00:19:24 z něhož se pomocí
  matematické funkce spočítá otisk,
 • 00:19:27 tento otisk se zašifruje
  soukromým klíčem podnikatele,
 • 00:19:30 vznikne zašifrovaný otisk.
 • 00:19:32 Ten zašifrovaný otisk
 • 00:19:34 vlastně slouží
  jako ten elektronický podpis?
 • 00:19:37 V podstatě ano,
 • 00:19:39 připraví se jakási obálka,
  která se bude odesílat příjemci,
 • 00:19:42 to je elektronický dokument
  v nezměněné formě
 • 00:19:44 plus zašifrovaný otisk,
 • 00:19:47 plus se tam přidává certifikát
  a celé se to odešle příjemci.
 • 00:19:51 Ten si z toho otevřeného
  dokumentu udělá otisk
 • 00:19:54 a z toho zašifrovaného otisku
  pomocí veřejného klíče
 • 00:19:57 si dešifruje druhý otisk
  a ty otisky porovná.
 • 00:20:01 Pokud jsou stejné, má jistotu,
  že dokument se po cestě nezměnil
 • 00:20:05 a pokud dešifroval veřejným klíčem,
  podnikatel má jistotu,
 • 00:20:07 že byl podepsán
  jedině tou protistranou,
 • 00:20:09 což je soukromý klíč podnikatele.
 • 00:20:12 Jak tedy podnikatel získá ty klíče?
 • 00:20:15 Klíče může získat
  jednoduchým způsobem,
 • 00:20:17 nejlépe na stránkách České pošty.
 • 00:20:20 Dá si adresu www.postsignum.cz,
  objeví se mu stránka,
 • 00:20:24 kde najde generátor
  elektronické žádosti.
 • 00:20:29 Po vygenerování žádosti získá
  jak soukromý tak i veřejný klíč.
 • 00:20:34 Aby měl opravdu příjemce jistotu,
 • 00:20:36 že komunikuje
  s tou správnou osobou,
 • 00:20:39 potřebuje vidět tzv. certifikát
  toho odesílatele.
 • 00:20:47 Ten získá od třetí
  důvěryhodné strany,
 • 00:20:50 což je v tomto případě
  certifikační autorita,
 • 00:20:53 která plní funkci jakého notáře,
 • 00:20:55 je to vlastně obdoba
  jako u klasického podpisu,
 • 00:20:57 kde vám podpis ověřuje notář.
 • 00:21:00 Tady u elektronického podpisu
  je to tzv. certifikační autorita.
 • 00:21:04 Kvalifikované certifikáty
 • 00:21:05 potřebujete rozhodně pro komunikaci
  s orgány veřejné moci.
 • 00:21:10 Pro komunikaci s komerčními
  subjekty
 • 00:21:12 tyto certifikáty vyloženě
  nepotřebujete,
 • 00:21:14 pokud si tento komerční subjekt
  vyloženě nevymíní,
 • 00:21:17 že tyto kvalifikované
  certifikáty používá.
 • 00:21:21 Certifikát nejlépe získáte tak,
 • 00:21:24 že si opět najedete
  na dříve zmíněné stránky
 • 00:21:27 www.postsignum.cz
 • 00:21:29 Vybereme kvalifikovanou
  certifikační autoritu
 • 00:21:32 a generování žádosti o certifikát.
 • 00:21:35 Pro podnikatele jsou určeny
  první dva certifikáty.
 • 00:21:37 První je kvalifikovaný certifikát,
 • 00:21:40 vybereme a vyplníme formulář
  podle vzoru.
 • 00:21:50 Žádost pak uložíme na disketu.
 • 00:21:56 Musíte se pak dostavit
 • 00:21:57 na kontaktní pracoviště
  České pošty,
 • 00:21:59 tzv.registrační autoritu.
 • 00:22:01 Tam vám operátorka na základě
  ověření totožnosti
 • 00:22:06 občanským průkazem, pasem
  nebo dalším dokladem
 • 00:22:09 vydá certifikát, který si potom
  na disketě odnesete domů
 • 00:22:14 a nainstalujete do počítače.
 • 00:22:17 Česká pošta zatím vydává
  kvalifikované certifikáty
 • 00:22:19 v sedmi krajských městech.
 • 00:22:21 Je to Praha, České Budějovice,
  Plzeň, Ústí nad Labem,
 • 00:22:25 Pardubice, Brno a Ostrava.
 • 00:22:29 Plánujeme do konce roku
  rozšířit tuto síť
 • 00:22:32 na zhruba sedmdesát
  kontaktních míst
 • 00:22:35 a mělo by se to v podstatě týkat
  všech bývalých okresních měst.
 • 00:22:42 Já nevím jak vy,
  ale já když jsem unavený,
 • 00:22:44 tak vždycky dostanu chuť
  na něco dobrého a sladkého.
 • 00:22:48 Ostatně to Zbyněk Merunka taky.
 • 00:22:50 A my se pojďme podívat,
 • 00:22:51 jak on dovedl
  ty svoje chutě využít.
 • 00:23:02 Ten nápad otevřít si cukrárnu,
  s tím vlastně přišla moje žena.
 • 00:23:07 Ale nebyla to úplná náhoda,
 • 00:23:10 protože ona samozřejmě
  dobře věděla,
 • 00:23:13 že cukrárnu měla moje babička
  v Lysé nad Labem,
 • 00:23:15 po válce samozřejmě znárodněná,
  jak už to bývá.
 • 00:23:18 Tak jsme si říkali,
 • 00:23:19 že bychom takovou
  tu rodinnou tradici
 • 00:23:21 mohli nějakým způsobem obnovit.
 • 00:23:24 Peníze jsme, samozřejmě, neměli,
 • 00:23:26 všechno padlo na hypotéku
  a na další věci,
 • 00:23:29 ale naše kamarádka,
  která bydlí tady vedle v Řitce,
 • 00:23:33 tak nám půjčila určitý obnos
  a představte si, že bezúročně!
 • 00:23:38 To si myslím,
  že už se dneska nevidí.
 • 00:23:41 Moje žena hlavně,
  ta měla víc času,
 • 00:23:43 tak objížděla různé
  gastronomické bazary
 • 00:23:49 a sháněla staré pece,
  staré hnětače
 • 00:23:52 a vlastně veškeré zařízení,
  které cukrárna potřebuje.
 • 00:23:56 To se jí podařilo a s tím
  jsme se vlastně rozjeli.
 • 00:24:00 My jsme okamžitě zavrhli
  tu eventualitu,
 • 00:24:03 že bychom dorty odněkud dováželi
  a sami je prodávali, to nejde.
 • 00:24:09 My musíme dorty sami vyrábět
 • 00:24:10 a nést zodpovědnost
  za jejich kvalitu.
 • 00:24:12 Někdo musí za tu výrobu ručit
  a pokud já vím,
 • 00:24:16 tak musí minimálně
  pět let pracovat v oboru.
 • 00:24:19 Saša chodila do jedné výrobny
  v jedné velké pražské cukrárně
 • 00:24:24 a tam se vlastně učila znát
  základy toho provozu
 • 00:24:29 a úskalí výroby zákusků a dortů.
 • 00:24:35 Pak samozřejmě vyučená cukrářka
  s praxí
 • 00:24:39 je taková odpovědná vedoucí.
 • 00:24:43 Nastalo období, kdy jsme se tu
 • 00:24:44 se ženou a s její maminkou
  ocitli sami,
 • 00:24:50 takže moje žena s mojí tchýní
  dělaly úplně všechno.
 • 00:24:54 Napékaly, dělaly dorty a koláčky,
  štrúdly, manželka prodávala.
 • 00:25:01 Byli jsme tehdy opravdu na dně
 • 00:25:03 a měli jsme zase štěstí,
  že se přihlásili tzv. přespolní.
 • 00:25:07 Určitě nám ztrpčují život
  nejrůznější zákony,
 • 00:25:12 třeba hygienický.
 • 00:25:14 Novely těch zákonů,
  neustále se něco mění.
 • 00:25:17 Jednou registrační pokladny jo,
  pak zase ne.
 • 00:25:20 Já mám konkrétně nastarosti
  zavážení ovocem.
 • 00:25:25 To jsem se musel učit,
  protože to není sranda
 • 00:25:27 vybrat ten správný banán
  v té správné barvě,
 • 00:25:31 vybrat tu broskev,
 • 00:25:32 aby nebyla ani moc měkká,
  ani moc tvrdá.
 • 00:25:35 Pak se musíte tady na Mníšku
  naučit výplatní cykly,
 • 00:25:38 jak je po výplatě,
  je to hned všechno jinak,
 • 00:25:41 takže podle toho se musí
  nakupovat i zboží,
 • 00:25:45 protože já jedu třeba pro ovoce
  a nechám tam 2 - 3 tisíce,
 • 00:25:48 takže musíte kalkulovat s tím,
 • 00:25:51 aby toho nebylo
  ani moc, ani málo.
 • 00:25:58 Tak a po návštěvě cukrárny
  se můžeme na chvíli usadit,
 • 00:26:01 třeba s knížkou.
 • 00:26:03 Dnes jsem pro vás vybral
  tyhle tři.
 • 00:26:06 "Mezinárodní obchodní operace"
 • 00:26:07 Tahle knížka zaujme ty z vás,
  kteří podnikáte v zahraničí.
 • 00:26:12 Rozebírá nejčastější problémy,
 • 00:26:13 vznikající v obchodu
  nejen hmotným zbožím,
 • 00:26:16 ale i třeba licencemi
 • 00:26:18 při výrobní kooperaci
  se zahraničními partnery
 • 00:26:21 při zakládání podniků v zahraničí.
 • 00:26:24 "Jak motivovat sebe
  a své spolupracovníky"
 • 00:26:26 Tak tohle je asi něco,
  o čem často přemýšlíme.
 • 00:26:30 I když samotná motivace
 • 00:26:31 nemusí rovnou přinést
  velký úspěch,
 • 00:26:33 tak bez motivace se úspěch
  určitě konat nebude.
 • 00:26:37 A v této příručce jsou
  docela přehledné rady, jak na to.
 • 00:26:42 "Pravidlo 80/20",
  Richard Koch.
 • 00:26:45 Šifra 80/20 říká,
 • 00:26:48 že 80 procent výsledků vyplývá
  z pouhých 20 procent příčin.
 • 00:26:53 A v knížce se dozvíte
  řadu konkrétních způsobů,
 • 00:26:56 jak ji využít v praxi
  a zvýšit tak vaši efektivitu.
 • 00:27:00 Tak to byly tři knížky
  pro inspiraci.
 • 00:27:02 V příštím vydání pořadu
  Podnikatelský servis
 • 00:27:04 se budeme věnovat informačním
  technologiím
 • 00:27:07 a tomu, jak je v podnikání
  co nejefektivněji využít.
 • 00:27:11 Tak nám pište dotazy, náměty,
  připomínky, těšíme se na ně
 • 00:27:15 a příští týden na viděnou!
 • 00:27:18 Skryté titulky:
  Vlasta Malíková

Související