Místo, kde jsou filmy doma

Události ze světa filmu, úspěchy a ocenění

ČT podporuje výrobu českých filmů (Cinema)

22. 7. 2004

Časopis Cinema otiskl 30.6.2004 článek věnovaný kritice České televize ze strany Asociace producentů v audiovizi (celé znění článku je přiloženo). Česká televize bohužel v článku nedostala prostor k vyjádření. Její reakce byla otištěna 28.7.2004. Jménem České televize musím důrazně odmítnout tvrzení Asociace producentů v audiovizi (APA), že ČT zneužívá svého dominantního postavení na trhu při výrobě nových českých filmů. Současné vedení ČT nastavuje zcela nová pravidla koprodukčních smluv. Podmínky výběrových řízení koprodukčních projektů jsou naprosto transparentní, a to více než kdy jindy za dobu existence České televize. Byla ustanovena výběrová komise na koprodukce, aby jejich výběr nebyl v rukách jednoho jediného subjektu, jak tomu bylo dříve. Komise v letošním roce vybrala 10 filmových projektů, které Česká televize podpoří věcným plněním v hodnotě cca 60 milionů korun. Kromě toho ČT v letošním roce investuje ve věcném plnění dalších cca 60 milionů do již rozpracovaných projektů. Celkově už Česká televize zafinancovala v posledních deseti letech výrobu 140 filmů částkou blížící se miliardě korun. U většiny filmů za poslední dva až tři roky bylo poskytnutí televizních práv upraveno snížením ceny v poměru k jejich délce a rozhodně nebyl uplatňován požadavek práv navěky, jak tvrdí APA. Česká televize producenty k ničemu nenutí, své služby producentům nabízí. Z projektů, které jsou jí předloženy, vybírá vhodné filmy na základě umělecké kvality předloženého scénáře, jeho využitelnosti na obrazovce ČT a v neposlední řadě i na základě poslání veřejnoprávního média pomáhat vzniknout filmovým dílům nekomerčního charakteru. Česká televize se samozřejmě žádným jednáním s APA nebrání a na letošním 39. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech při setkání se zástupci této asociace jasně deklarovala, že je ochotna prodávat práva ke svým filmům i jiným televizím. Martin Krafl Tiskový mluvčí ČT VZPOURA?! Cinema |30.6.2004 | rubrika: Foyer | strana: 28 Producenti vs. Česká televize Asociace producentů v audiovizi (APA) hodlá podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Domnívá se, že Česká televize, která se ze 65 % podílí na výrobě nových českých filmů, zneužívá svého dominantního postavení na trhu: 1) Vyžaduje vysílací práva k filmům navěky, 2) brání prodeji filmů placeným televizím (například HBO), 3) nutí producenty k finančně nevýhodnému využívání svých služeb, 4) v posledních měsících přestala s nezávislými producenty zcela komunikovat. Producenti by rádi hlavně rozhýbali trh s televizními právy, který u nás zatím prakticky neexistuje. "Nechápeme, proč by film, na který se v archivu České televize jen práší, nemohla vysílat jiná televize. Peníze by z toho měla jak ČT, tak producenti. Podle našich odhadů by obrat z takového obchodu mohl ročně činit 40 milionů korun," tvrdí mluvčí rebelujících producentů Ondřej Trojan a Pavel Strnad. "Situace v ČT je stále zoufalejší," říká Trojan. "V současnosti není na Kavčích horách jediná osoba, se kterou bych se mohl jako nezávislý producent věcně bavit o spolupráci. Alibismus je všudypřítomný, nikdo nenese osobní odpovědnost. Určitou momentální nadějí je zájem komerčních televizí o český film, osobně tomuto zájmu ale příliš velkou perspektivu nedávám, proto je třeba tento setrvale drásající stav řešit." Zároveň dodává, že ČT dělala pro český film léta nadstandard a svým způsobem supluje roli státu.

Další zprávy:

 [ 551 - 560 ]  [ 561 - 570 ]  [ 571 - 574