Adventní koncerty 2017

Děkujeme za Vaše přihlášky, které jste zaslali. Výběrová komise Vaše žádosti vyhodnotí a vybere několik z vás, které pozve na osobní setkání a prezentaci vašich projektů, které proběhne začátkem června 2017 v České televizi v Praze. Na základě osobního setkání vybere komise čtyři neziskové organizace, které podpoří v rámci veřejné sbírky Adventní koncerty 2017.


V rámci Adventních koncertů v roce 2016 se celkem vybralo 8 208 043,- korun. Každá ze čtyř organizací, kterým byly Adventní koncerty 2016 věnovány, obdržela: 2 052 010,- korun.
Podívejte se na Rozdělení konta Adventních koncertů 2016


Stopáž55 minut
Rok výroby 2017
 L
ŽánrHudba