Adventní koncerty 2017

Přihlaste se

Žádost o účast ve veřejné sbírce a pořadu Adventní koncerty

Níže uvedený formulář žádosti zašlete do 15. dubna 2017 na email: michaela.fialova@ceskatelevize.cz

(velikost: 214,00 kB; datum: 10. 2. 2017)

Stejnou žádost a všechny povinné přílohy zašlete vytištěnépodepsané do 15. dubna 2017 na adresu:

Česká televize
Mgr. Michaela Fialová
Dramaturgyně pořadu Adventní koncerty
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Povinné přílohy:
  • Podrobný rozpočet projektu
  • Zakládací a organizační dokumenty:
  • Zakládací listina nebo stanovy a statuty
  • Osvědčení o registraci IČO
  • Výpis z registru ekonomických subjektů
  • Aktuální výroční zpráva včetně finanční zprávy

Žádosti doručené po termínu 15. 4. 2017 budou vyřazeny.

Tištěná i elektronická žádost musí být totožná. Tištěná žádost musí být podepsána statutárním orgánem.

Výběrová komise vaše žádosti vyhodnotí a vybere několik z vás, které pozve na osobní setkání a prezentaci vašich projektů, která proběhne začátkem června 2017 v České televizi v Praze. Na základě osobního setkání vybere komise čtyři neziskové organizace, které podpoří v rámci veřejné sbírky Adventní koncerty 2017.

Stopáž55 minut
Rok výroby 2017
 L
ŽánrHudba