Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Začíná topná sezóna“ s ředitelem Teplárenského sdružení ČR Martinem Hájkem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Martin Hájek

Začátek topné sezóny bude tématem dnešní Devadesátky. Topná sezona v České republice podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., oficiálně začíná po 1. září, jestliže průměrná teplota venkovního vzduchu ve dvou po sobě následujících dnech klesne pod 13 °C a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 °C pro následující den. „Topná sezona začala letos zhruba o deset dní dříve než loni. Teplárny jsou na ni dobře připravené, přes léto provedly potřebnou údržbu a opravy zařízení,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. „Pokud by průměrné venkovní teploty opět na delší dobu stouply, je samozřejmě možné vytápění přerušit. V minulých letech to bylo sice v září pravidlem, podle aktuální předpovědi to ale letos zatím neočekáváme. Po letech zase přišlo teplotně průměrné září,“ dodal Martin Hájek. A právě ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek bude hostem večerní Devadesátky. Ptejte se.

Záznam chatu ze čtvrtka 14. září 2017

Ondřej: „Do kolika domácností dodávají teplo teplárny? Kolik % zákazníků odebírá teplo vyrobené z uhlí? A kde teplárny nakupují uhlí?“

Martin Hájek: „Podle ČSÚ dodávají teplárny teplo do 1,7 milionu domácností (dvě pětiny). Přibližně 55 % domácností odebírá teplo vyrobené z uhlí (černého a hnědého). Hnědé uhlí je domácí a teplárny ho nakupují od těžebních společností. Černé uhlí je částečně domácí (od společnosti OKD) a částečně z dovozu (Polsko a další země).“

SK: „Měly by se vyhláška č. 194/2007 Sb. a vyhláška č. 237/2014 Sb. změnit?“

Martin Hájek: „Co se týče určování začátku topné sezóny, ten je podle mého názoru vyhovující a dlouhodobě zažitý. V jiných aspektech však již čas na revizi této vyhlášky pomalu nazrál.“

?: „Ten, kdo topí málo nebo naopak hodně, si za teplo připlácí více. Jak se osvědčilo sankcionování lidí, kteří topí málo v bytových domech?“

Martin Hájek: „Dobrá otázka, na kterou zatím není odpověď. Vyhlášku Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v roce 2015, začala platit od ledna 2016, ale fakticky se podle ní postupovalo při rozúčtování spotřeby tepla za rok 2016, tedy poprvé až pro vyúčtování v roce 2017. Máme za sebou tedy pouze první aplikaci vyhlášky a zatím nejsou k dispozici informace, jestli se nová metodika nějak projevila. Na základě jednoho roku navíc nejde dělat žádné závěry. Pro statistické vyhodnocení by bylo potřeba alespoň několik let, pak bude možné říci, jestli je tam nějaký statisticky významný dopad. Já osobně významný dopad neočekávám.“

Ondřej: „Jaké lze očekávat ceny tepla v přicházející topné sezoně? Budou ceny tepla růst nebo převážně stagnovat, jako v minulé sezóně? Co všechno ovlivňuje ceny tepla z tepláren?“

Martin Hájek: „Na otázku zazněla odpověď v 18. minutě vysílání.“

Zlaté bohatství: „Dobrý den #hpct24 Může mít brzký začátek topné sezóny vliv na ceny uhlí a tím pádem i na situaci okolo OKD? Děkuji.“

Martin Hájek: „Ne, na cenu černého uhlí rozhodně začátek topné sezóny vliv mít nebude, tvoří se na mezinárodním trhu. Může mít vliv na cenu hnědého uhlí pro domácnosti.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD