Přehled dílů

alternative text

Fénix jménem Libušín

Národní kulturní památka, symbol Pusteven a jedna z nejskvostnějších staveb architekta Dušana Jurkoviče po ničivém požáru v roce 2014 znovu ožívá

alternative text

Koleda hotařská i tříkrálová

O zajímavé koledě, kterou pořádá Spolek přátel hroznové kozy ve Znojmě

alternative text

Rok na vsi

Od masopustu po advent se souborem Horačky z Podještědí

alternative text

Sklárny na Moravě

O tradiční výrobě skla na Valašsku a o jeho současnosti

alternative text

Když čerty vede Turek

Unikátní mikulášský průvod ve Žlutavě má již více než dvousetletou tradici

alternative text

Lužičtí Srbové

Blízké vtahy mezi Čechy a Lužičany nejsou jen zaprášenou historií a kontakty neprobíhají pouze prostřednictvím folklorních setkávání v krojích

alternative text

Krvavá brána Moravy

Jaké stopy zanechaly v moravské lidové kultuře vpády Kumánů, Turků a Tatarů

alternative text

Dravci nad hlavou

České sokolnictví je součástí nehmotného dědictví UNESCO, a není to jen lov a chovy dravých ptáků

alternative text

Proč chlapi zpívají

O fenoménu mužského sborového zpěvu

alternative text

Síla valašky

Historie i současnost tradičního valašského artefaktu, který se časem rozšířil do dalších oblastí a později byl dokonce zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO