Nová řada na podzim 2015

Série autorských dokumentárních filmů, které nepublicisticky reflektují vybrané kauzy, se vrací k zásadním událostem minulého roku. Filmoví dokumentaristé se v tomto osobitém konceptu chápou témat a událostí, které diváci vídají zpracovaná spíše od zpravodajů či reportérů. V rámci Českého žurnálu jsou ale kauzy a fenomény představeny skrze nepokrytě osobní pohled režisérů, polemicky, v překvapivých souvislostech a filmově vytříbeným jazykem.