Přehled dílů

alternative text

Římané na Moravě

Balázs Komoróczy — Dagmar Vachůtová

Pálava a okolí v éře Marka Aurelia. Kam až došli Římané a co zde po nich zbylo? Výjimečné nálezy vojenské nemocnice, lázní…

alternative text

Věk rozumu na Moravě

Marie Sobotková — Jiří Fiala — Květoslav Cupák — Jiří Kroupa — Zdeňka Stoklásková — František Macek — František Chupík — František Hanáček

Brno, Olomouc v časech nástupu racionality, logiky, humanismu. A nejzajímavější osudy osvícenců na Moravě. A proč se do hrobky vkládal zvoneček?

alternative text

Svět se bál o život

Hana Bortlová-Vondráková — Josef Opatrný — Jaroslav Fiala — Vít Smetana

Karibská krize, říjen 1962. Kolik zbývalo, aby svět byl ve válce. A proč jsme my objevili Kubu ještě před Castrem?

alternative text

Mamuti a jejich lovci

Petr Herrmann — Petr Kubín — Jiří Svoboda — Zdeňka Nerudová — Martin Novák

Pálava, především Dolní Věstonice a okolí, byla před 30 tisíci lety sídlem pravěkých lovců mamutů. Byla to z celoevropského hlediska velmi vyspělá společnost.

alternative text

Žítkovská magie

Dagmar Dobšovičová Pintířová — Lýdie Gabrhelová — Jiří Hanuš — Jiří Jilík

Na moravských kopanicích se po staletí pěstovala lidová magie. Měla svou historii a své aktéry, především tzv. žítkovské bohyně

alternative text

Na počátku byl hrášek

Jaroslav Rožnovský — Libor Jan — Tomáš Baletka

Gregor Johann Mendel – brněnský mnich a moravský rodák, který změnil vědu po celém světě. Výjimečné schopnosti spojené s mimořádnou precizností. A lze vůbec geniální objev okamžitě pochopit?

alternative text

Zborov - křest ohněm

Ivan Šedivý — Dagmar Hájková — Tomáš Jakl

Nepatrná bitva Velké války zrodila Československou armádu.

alternative text

Římský král ze Špilberku

Tomáš Baletka — Petr Elbel — Libor Jan

Ambiciózní politika Jošta Moravského a osudy dalších Lucemburků na Moravě. A spory ohledně jedné sochy. A časy markrabat i lapků.

alternative text

Marie Terezie – matka dynastie

Eduard Maur — František Stellner — Martina Grečenková Ondo — Ivo Cerman

Její panování začalo válkami o rakouské dědictví, když obhájila své postavení, přišla s reformami, které změnily monarchii.

alternative text

O co přicházejí básníci…

Iva Málková — Jiří Holý — Karel Piorecký — Vladimír Křivánek

Čítanková generace básníků s mimořádnými osudy. Začínali jako levicová avantgarda, končili i podpisem Charty 77. Citliví a křehcí milovníci svobody a krásných žen, kteří se vzepřeli měšťákům i komunistům.