Bernard Ardura, prezident papežské komise pro historické vědy, bibliotekář a archivář generální kurie premonstrátského řádu v Římě

Více na portálu ČT24


Stopáž24 minut
Rok výroby 2010
 P
ŽánrMagazín