Nevinen, ctihodnosti, řekl Hadžić soudci

Haag - Někdejší vůdce chorvatských Srbů Goran Hadžić dnes před haagským Mezinárodním trestním tribunálem pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii řekl, že je nevinen. Je souzen pro údajné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti z první poloviny 90. let.

„Nevinen, vaše ctihodnosti,“ odpověděl Hadžić na otázku soudce, zda se cítí vinen, nebo nevinen. Hadžić, který byl po sedmi letech na útěku dopaden letos v červenci a vzápětí vydán haagskému soudu, se dnes před ním objevil podruhé. Při prvním stání se ke své údajné vině či nevině nevyjádřil.

Obžaloba mu klade za vinu zločiny proti lidskosti a porušování norem a zvyklostí vedení války v Chorvatsku v letech 1991 až 1993. Obžalován je i ze zločinného spiknutí. Jsou mu připisovány i zločiny ve Východní Slavoniji. Jde o loupeže, vraždy, střelbu na civilisty, deportace a další porušení mezinárodního humanitárního práva vůči nesrbskému obyvatelstvu.

Pro Haag je Hadžič válečný zločinec, pro některé v Bělehradě stále hrdina. „Není tak velká ryba, ty už jsou za mřížemi déle – Mladič nebo Karadžič. Hadžič je pro Srbsko nejdůležitější v tom, že je poslední, kterého vydali,“ říká expert na mezinárodní trestní právo Mathias Holvoet. Za vydání Hadžiče čeká Srbsko odměnu – status kandidáta pro vstup do EU.