Ochránci přírody objevili v Poodří škeble z Asie. Mohou ohrozit některé ryby

Jistebník - Ve vodách Chráněné krajinné oblasti Poodří se objevila škeble asijská. Nepůvodní druh měkkýše, který tam zřejmě dovezli chovatelé, může podle biologů ohrozit populaci některých sladkovodních ryb, protože narušuje přirozenou rovnováhu prostředí. Jde o první potvrzený výskyt na severní Moravě. V Čechách a na jihu Moravy biologové pozorují tohoto exotického „vetřelce“ už delší dobu.

Škebli asijskou objevil nedávno v Poodří ornitolog Záchranné stanice Bartošovice Jan Kašinský. „Viděl jsem škebli a zvedl jsem ji. Všiml jsem si, že má trochu jiný tvar než škeble rybniční, která je tady doma. Nafotil jsem ji a poslal na správu chráněné krajinné oblasti. Potvrdili mi, že je to škeble asijská,“ líčil Kašinský. Další asijskou škebli našel o několik kilometrů dál v řece Odře jiný ochránce přírody.


Na jihu Moravy a v jižních Čechách tato škeble původem z východní Asie žije skoro 20 let, a to už v desítkách kusů na metr čtvereční. Tím, že vytlačuje podobné domácí měkkýše, ohrožuje například populaci sladkovodní ryby hořavky duhové. „Problém je, že když se tato naše hořavka vytře do této asijské škeble, její embrya nepřežívají,“ vysvětlil Radim Blažek z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. V budoucnu tak může nastat situce, že asijské škeble vytlači ty domácí, v důsledku toho nebudou mít některé rybky kam klást jikry a nebudou se moci rozmnožovat.

Rybáři tvrdí, že škeble pochází z akvárií

Brněnští vědci, kteří dlouhodobě zkoumají nebezpečí invazí nepůvodních druhů, jsou přesvědčeni, že larvy škeble asijské se dostávají do místních vod na žábrech či ploutvích komerčně chovaných ryb - například tolstolobiků nebo amurů. Chovatelé to odmítají a argumentují, že násadové ryby jsou pod kontrolou veterinární správy. Vedoucí výroby Chovu ryb Jistebník Antonín Madzia má jiné vysvětlení: „Jsme přesvědčeni, že tito živočichové se do našich vod dostali tak, že je vypouštějí drobní chovatelé, kteří ruší akvária,“ řekl Madzia.

Vedení Chráněné krajinné oblasti Poodří se začalo nálezem zabývat. „Budeme zjišťovat situaci v terénu. Tento druh škeble však žije v bahně a je obtížné ji případným sběrem eliminovat tak, aby se dál nešířila,“ uvedl vedoucí správy chráněné oblasti Petr Birklen. Vědci upozorňují, že neustále roste počet exotických druhů živočichů i rostlin, které se do našeho prostředí dostávají s pomocí lidí a ohrožují původní společenstva i celý ekosystém. Příkladem je třeba rak americký.